PEZHVAKEIRAN.COM مسعود رجوی و «پرچم»اش / از «جیم» تا «عین جیم»
 

مسعود رجوی و «پرچم»اش / از «جیم» تا «عین جیم»
همنشین بهار

 

 
این مطلب پس از اشاره به غیبت و حضور مسعود رجوی، دربرگیرنده کتابچه موسوم به «پرچم» نوشته اوست که نکات قابل تأملی در بردارد و فهم آن (بویژه نانوشته‌های بین سطور) برای دوستان و دشمنان مجاهدین، هر دو ضروری است. باید با دقت و حوصله آنرا کاوید. دوستی می‌گفت بعد از مرور کل کتاب سرگیجه گرفتم و انگشت به دهان ماندم.
می‌توان البته خود را هم مخاطب دید و قرائت کرد. (به دیدار خویشتن رفت)
ــــــــــــــــــــــــــــــ
این پرچم با آن پرچم فرق دارد 
در آذر ماه ۱۳۵۳ مقاله‌ای در حدود ۱۰۰ صفحه بنام «پرچم مبارزه ایدئولوژیک را بر افراشته داریم» توسط تقی شهرام توزیع می‌شود که به بررسی جهت انتخاب ایدئولوژی برای سازمان و جمعبندی نظرهای ارائه شده پرداخته بود. آن مقاله نیز به اختصار «پرچم» نامیده می‌شد.
کتابچه حاضر با مقاله تقی شهرام که انگیزه نگارش و موضوعش چیز دیگری بود، اشتباه نشود.
ــــــــــــــــــــــــــــــ 
زنده بودن فراتر از دم و بازدم و حرف و صوت است
چندین و چند سال است که مسعود رجوی غیب‌اش زده و «در قید حضور» نیست. امیدوارم «حّی» و «زنده» باشد تا از جمله بنویسد و «چتر»ی باشد برای چراهای بیشمار که چون باران می‌بارد و سر ایستادن هم ندارد. زنده باشد و پاسخگو.
...
ممکن است کسی در قید حیات باشد اما زنده نباشد یا بعکس، وقتی هم که نیست، باشد. زنده بودن فراتر از دَم و بازدَم و حرف و صوت است. زنده بودن چیز دیگری است.
امیدوارم- حتی اگر واقعاً هم کنار رفته و یا زمانی بخواهد به هر دلیل مسئولیت خودش را به دیگری بسپارد - بنویسد.
...
در دوران غیبت، «غیبت»ی که انگار رنگ حضور نمی‌بیند، از ایشان نوشته‌ای با عنوان استراتژی قیام و سرنگونی (اشرف کانون استراتژیکی نبرد...) منتشر شده است،
باضافه چندین پیام به ساکنین اشرف و لیبرتی و... که آخرین‌اش در باب اسیدپاشی بود و اینکه منکر اول ولایت فقیه و معروف اول، ارتش آزادی است.
پیشتر البته به خامنه‌ای و... هم خط و حطوط می‌داد که راه ریاست جمهوری رفسنجانی را هموار کند و به تقسیم قدرت با او تن بدهد و...
به یگان‌های ارتش آزادیبخش (در داخل کشور) هم برپا برپا داد و از «آتش و حرکت» سخن گفت...
...
نمی‌دانم ایشان در این مدت طولاتی که غایب بودند، «چه باید کرد» ‌های دیگری هم تدوین کرده‌اند یا نه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استراتژی و چه باید کرد به کنار
حالا استراتژی مستراتژی به کنار، نزدیک به نیم قرن از حیات سازمان (سازمان به هر حال مذهبی) مجاهدین می‌گذرد اما هنوز حتی قرآن و نهج البلاغه را که مسعود رجوی به این آیه و آن خطبه‌اش استناد می‌کند، ترجمه نکرده‌اند. توجه کنیم که این دو کتاب در شمار مهمترین منابع سازمان بوده‌است و انتظار فوق در دستگاه خود مجاهدین هم کاملاً بجاست.
حال بگذریم که امروزه نه تنها جهان عوض شده که مهمتر از آن «دید ما نسبت به جهان» نیز، عوض شده و وارد یک مرحله بسیار حساس و دوره گفتمانی جدیدی شده‌ایم.
نسل فکور امروز به هر دلیل بر خلاف پدران و مادران خویش در مقطع انقلاب بزرگ ضد سلطنتی، گرد مباحثی چون تکامل و شناخت و تضاد و دیالکتیک و مبارزه طبقاتی و...نمی‌گردد، درست یا غلط، اصلاً با گفتمان سال ۱۳۵۷، مَچ نیست. چرا؟ چون با موضوعات تازه‌ای مثل مدرنیسم، پست مدرنیسم، جهانی شدن، رابطه دین و قدرت، عقل مدرن، جامعه مدنی، حقوق شهروندی، فردیت (نه خودخواهی و منیّت)، مکتب فرانکفورت، گفتمان دموکراسی... و مقولاتی مانند جدائی دین از دولت روبرو است.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا محکمات امروز، می‌تواند متشابهات فردا باشد؟
نسل عاصی و هوشیار امروز که از دغل و دروغ مدعیان کُفری‌ شده و فاتحه همه «رهبران» را خوانده‌است، در وادی دیگری سیر می‌کند و پرسش‌های دیگری دارد:
آیا جهان را باید چندان تنگ کرد تا جامه تئوری ما بر قامت آن برازنده باشد، یا جامه تئوری را چندان گشود که بر اندام جهان چالاک آید؟ آیا می‌توان سر به سر اصول هم گذاشت و در این وادی به اجتهاد دست زد؟ آیا محکمات امروز، می‌تواند متشابهات فردا باشد و به عکس، متشابه امروز، محکم فردا؟
آیا اصلاً احیاء و تکامل معرفت دینی راهگشاست؟ مسئله روز است؟...
و بالاتر از همه این سئوال:
وقتی کسی خود و جریان خود را حق دانست، آیا این حق را هم دارد که همه چیز را تابع و خاضع بخواهد؟
ــــــــــــــــــــــــــــــ 
مسئله مجاهدین به غیر مجاهدین هم مربوط است 
سرنوشت بسیاری از ایرانیان (حتی اگر اصلاً سیاسی نبوده و اسم مجاهدین را هم نشنیده باشند) مستقیم یا غیرمستقیم متأثر از عملکرد رهبری مجاهدین است.
ضربه شهریور سال ۵۰، تیرباران محمّد حنیف نژاد و یاران شجاعش در سال ۵۱، آنچه در پشت سپر به اصطلاح «تغییر ایدئولوژی» در سال ۵۴ گذشت، سی خرداد سال ۶۰، انفجار در حزب جمهوری اسلامی، ترور کسانیکه «سرانگشتان» رژیم خوانده شدند، عملیات موسوم به مهندسی (که تا قیام قیامت هم توجیه ندارد)، پس لرزه های سال پرابتلای ۶۰ و اعدام‌ بیش از ۴۰۰۰ زندانی در سال ۶۷...
(اینگونه وقایع) فقط دامن حانواده های مجاهدین را نگرفت. گرد و غبارش حتی بر سر و روی کسانی که با آنان زاویه و فاصله دارند نیز، نشست. 
پیآمدِ نشست‌های مجاهدین در «بنیاد علوی»، «جنگلهای شمال»، «کوههای فارس»، «کوه های آلان»، «منطقه مُحّرمهِ مرزی»...(کردستان)، «بغداد» و «اورسورواز» و... دیگرانی را هم که از آن نه باخبر بودند نه موافق، در برگرفته است. 
حتی کسانی که سالیان دراز بعد از نشست‌ها به دنیا آمدند، از کنش و واکنش مجاهدین با رژیم (و با امثال صدام و جان بولتون) تأثیر گرفته و اینک سرنوشت دیگری پیدا کرده‌اند.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
ثبت وقایع، برای مبارزه با فراموشی است
کتابچه حاضر (پرچم) به قلم مسعود رجوی است و تا پیش از بمباران مجاهدین و حضور آمریکایی‌ها در عراق، در قرارگاه اشرف حکم «رساله عملیه» را داشته است. اینکه حالا چه توصیفی از آن می‌شود اهمیتی ندارد و واقعیتی را که گفتم تغییر نمی‌دهد. همچنین حاشیه نویسی‌های رژیم پسندانه بر کتابچه مزبور و انتشار بخشهایی از آن توسط اضداد مجاهدین در سالیان پیش، نمی‌تواند بر تمامی آن گرد و غبار بپاشد.
...
ثبت اینگونه مطالب برای مبارزه با فراموشی است و ندایی در درونم مرا به این کار وامی‌دارد. اینکه مصلحت نیست و آسیب می‌بینم، اهمیتی ندارد. پشتم به کوه اُحد است. مسیر خودم را می‌روم و باکی هم از اینطرف و آن طرف ندارم. نه چیزی دارم که کسی بخواهد با گرفتنش تهدیدم کند و نه چیزی می‌خواهم که با دادنش تطمیع شوم. نه مبارز و مجاهدم و نه ادعای روشنگری و روشنفکری دارم. به سهم ناچیز خویش و با مرارت بسیار، یادمان‌ها را زنده می‌کنم.
...
مقصود از ارائه این مطلب، جانبداری، یا رویارویی با گروه و سازمانی نیست. مرزبندی من در درجه نخست با مدعّیان صاحب اختیاری جهان، با دشمنان آزادی و با قاتلین زندانیان سیاسی است که از پستان دین شیر دنیا می‌دوشند.
پس ز نقش لفظ‌های مثنوی
صورتی ضال است و هادی معنوی
در نبی فرمود کین قرآن ز دل
هادی بعضی و بعضی را مضّل
...
درج این مقاله و همه نوشته‌ها و ویدیوهای من در سایت‌ها و وبلاگ‌هایی که مدح ستمگران می‌کنند ممنوع است. 

 
 
 
أَلَا وَإنَّ الدَّعِی ابْنَ الدَّعِی قَدْ رَکزَ بَینَ اثْنَتَینِ: بَینَ السِّلَّه وَالذِّلَّه؛ وَهَیهَاتَ مِنَّا الذِّلَّه
پرچم
(منظور پرچم امام حسین است که مجاهدین می‌گویند وارث حقیقی‌اش هستند)
...
فهرست مطالب
۱-  شاخص‌های عملیات جاری پیشواز «سین آ» (پیش به سوی سرنگونی)
بحث تشکیلاتی – ایدئولوژیک
۲-  فصل اول: تعریف مجاهد خلق و شرایط عضویت در سازمان
 ۳- فصل دوم: ارتش آزادیبخش
 ۴- فصل سوم: مفهوم و علائم انقلاب مریم
 ۵- فصل چهارم: عارضه‌ها و رهنمودها
 ۶- فصل پنجم: تطهیر و انقلاب
 ۷- فصل ششم: مرزهای سرخ تشکیلاتی – ایدئولوژیک +بحث «مسلح شدن به تئوری انقلاب مریم»
 ۸- فصل هفتم: طعمه شناسی
 ۹- فصل هشتم: تذکرات
۱۰- فصل نهم: تناقضات «ج» (جنسیت و تمایل به جنس مخالف) محور اصلی ع.ج (عملیات جاری)
۱۱- فصل دهم: مفهوم صفر صفر و صد صد
۱۲- فصل یازدهم: الزامات تشکیلاتی – ایدئولوژیک «س آ» (سرنگونی و آمادگی)
۱۳- فصل دوازدهم: تشکیلات برادران
جمعبندی تشکیلاتی – ایدئولوژیک (خانه تکانی...)
۱۴- فصل سیزدهم: هیئت تشکیلات
۱۵- فصل چهاردهم: سلسله مراتب تشکیلاتی و فرماندهی برادران
...
«شاخص‌های عملیات جاری»
نکات رهبری در مورد برگزاری نشستهای ع.ج (عملیات جاری)
اصل بر این است که در عملیات جاری به هدف بزنیم و آخ رژیم را در بیاوریم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ضوابط جمع:
۱.  جمع باید بداند که مسئول عملیات جاری کیست و خودش را با مسئول نشست کوک کند.
۲.  جمع اگر در مورد نشست یا مسئول آن حرفی دارد، پیشنهادش را بدهد.
۳.  باید توجه کرد که به قلب قضیه زده ایم یا داریم فاکت به فاکت می‌رویم.
۴.  باید دید فاکت دقیق (است) یا غیر دقیق، اگر فاکت دقیق نیست نگوئید، زیرا به فرد هیچ کمکی نمی‌کند.
۵.  به مجاهد خلق ترحم نباید کرد، سازش نباید کرد.
۶.  اشکال و ایرادگیری غیر دقیق نکنید، به افراد پیله نکنید.
۷.  از قد و قواره افراد ایراد نگیرید، از قدیم و از بچگی افراد ایراد نگیرید.
۸.  مسئولیت جمع انقلاب کردن سوژه است، مثل بورژوایی که سرمایه دار است، طعمه نیز برای خودش سرمایه‌ای دارد که بالا کشیده و نمی‌خواهد از دست بدهد. جمع باید این سرمایه را از او بگیرد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ضوابط مسئول نشست:
۹.  شرط اول مسئول نشست کنترل مواد فوق است.
۱۰. باید اصل و فرع کرد و به موضوع اصلی پرداخت.
۱۱. هر چه شما خطا و غیر دقیق شلیک کنید یا بیراهه بروید به جیب سوژه می‌ریزد. شاخص این است که وقتی با سوژه می‌جنگید جیب سوژه را پر نکنید. مواضع سوژه را مستحکم نکنید. شما باید سوژه را از سنگرش بیرون بکشید.
۱۲. شما حق ندارید افراد را پریشان کنید.
۱۳. ما کلان معامله داریم نه یک قران و ده شاهی.
۱۴. در فرد شکاف ایجاد نکنید، باید تشخیص بدهید پشت چه چیزی گیر کرده است.
۱۵. قدرت، هیبت و فایده عملیات جاری در این است که من را از ته دره به لب جاده برسانید و بجایش رژیم را به ته دره بیاندازید. بزبان ساده سود ما در چیست و زیان دشمن در چیست. مسئول نشست دنبال این مسئله باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ضوابط سوژه:
۱۶. سوژه برای «دوئل» و «جدل» نیامده است.
۱۷. سوژه باید فاکتها را گوش کرده و تصویر خودش را ببیند.
۱۹. سوژه نباید وقت جمع را بگیرد. نشست ۶ روزه را به نشست ۶ ساعته و نشست ۶ ساعته را به ۴۵ دقیقه تبدیل کنید.
۲۰. اگر سوژه صداقت داشته باشد می‌تواند جمع را به نقطه اصلی برساند. اصل مسئله این است که شما تا کنون به ریشه یعنی «ج» نزده اید.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
فصل اول: تعریف مجاهد خلق و شرایط عضویت در سازمان
پیشواز «سین آ» (پیش به سوی سرنگونی)
بحث تشکیلاتی – ایدئولوژیک
... 
 ۱- هر سازمان و حزب و تشکیلات انقلابی با سه چیز مشخص می‌شود:
الف. ایدئولوژی راهنمای عمل که تعیین کننده جهان بینی و سمت گیری تاریخی و طبقاتی آن است (ریشه)
ب. تشکیلات و سازمان درونی که ظرف حیات و عامل برپایی آن است (ساقه)
ج. خط مشی سیاسی و استراتژیک که تنظیم رابطه آن سازمان را با جامعه و قدرت حاکم بر آن مشخص می‌کند و سازمان به این وسیله هدفهای خود را گام به گام محقق می‌کند (میوه)
 
۲- رابطه عضویت و رابطه ارگانیک = رابطه اندام‌واره با همان گروه خون، با همان نبض و سلسله اعصاب و واکنشها
چو عضوی به درد آورد روزگار
دگر عضو ها را نماند قرار
 
۳- در سلسله مراتب تشکیلاتی عضویت کیفی‌ترین مرز است.
مجاهد خلق = عضو سازمان با هفت خصوصیت مشخص می‌شود و هر کدام از این هفت ویژگی را از دست بدهد عضویتش ساقط می‌شود.
- قبول آگاهانه و مختارانه ایدئولوژی اسلام و تشیع انقلابی بمعنای ضد استثماری و ضد آخوندهای ارتجاعی با پایبندی به شعائر.
- انقلاب پذیری یعنی ضد ایدئولوژی جنسیت و فردیت با پایبندی به بندهای انقلاب درونی مجاهدین بخصوص هژمونی خواهران ذیصلاح مجاهد (شورای رهبری)
- قبول آگاهانه استراتژی با پایبندی به ارتش آزادیبخش و سیاستهای انقلابی (ضد شیخ و شاه = ضد استبداد و وابستگی)
- تشکیلات پذیری = انضباط آهنین = دستورپذیری تشکیلاتی = فرمانپذیری نظامی = قبول سانترالیزم (ضد لیبرالیزم و مسئولیت گریزی)
- انتقاد پذیری = جهاد اکبر = مبارزه وقفه ناپذیر ایدئولوژیک درونی = عملیات جاری با تضمین جمعی
- شهادت پذیری
- حرفه‌ای بودن (تمام وقت)
 
۴- عضویت با مجموعه‌ای آموزش‌های تئوریک (علمی و فلسفی و تاریخی و سیاسی و اقتصادی) و همچنین با آزمایش‌های عملی (نظامی و عملیاتی) محرز و تصویب می‌شود. تا احراز شرایط لازم هر چند سال هم که طول بکشد نباید ابلاغ عضویت نمود. عضویت بایستی رسماً ابلاغ و با سوگند حضوری و مکتوب مسجل شود.
 
۵- شرایط کاندیدای عضویت (K) همان شرایط عضویت و تلاش برای احراز آن است.
 
۶- برادری که به ارتش آزادیبخش آمده است و شرایط کاندیدای عضویت را دارد پس از دوره شش ماهه پذیرش وارد یگان رزمی می‌شود و کاندید دوم عضویت است به شرط دارا بودن شرایط و عبور از آموزشهای نظری و آزمایشهای عملی سه سال پس از ورود به ارتش آزادیبخش کاندید اول عضویت و در خاتمه پنج سال عضو سازمان می‌شود.
 
۷- بنابر این در ارتش آزادیبخش عضو مجاهدین داریم یا کاندید عضویت، رزمنده غیر مجاهد (هم) که بطور انفرادی به قرارگاه‌های مجاهدین پیوسته‌اند از روز اول در تقاضانامه فرم پرسنلی وضعیت ایدئولوژیک آنها مشخص بوده و به ضوابط قرارگاه‌های میزبان و همچنین به عملیات جاری با تضمین جمعی ملتزم هستند.
 
۸- هوادار: کسی است که ایدئولوژی و خط مشی سیاسی – استراتژیک (ارتش آزادیبخش) را قبول دارد و مدافع آن است و در همین راستا کار و کمک می‌کند اما هنوز بطور حرفه‌ای تشکیلات پذیر و رزم آور نشده است.
H3: هوادار در رابطه (که مقداری کار و کمک می‌کند)
H2: هوادار نیمه وقت (سه روز در هفته)
H1: هوادار حرفه‌ای تمام وقت که لا اقل سه سال بطور مستقل و حرفه‌ای در ارتباط با تشکل‌های هوادار سازمان کار کرده است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
فصل دوم ارتش آزادیبخش
 ۹- خصوصیات یک ارتش
ارتش عالی‌ترین و متکامل‌ترین و کم شکاف‌ترین ساختار اداری و سازماندهی در تاریخ بشر است. زیرا انسان مجبور بوده برای جنگیدن با دشمن و برای حفظ خودش از ضربات به حداکثر:
- جمع گرایی
- نظم پذیری
- انضباط
- سرعت عمل
- فرمان‌پذیری
- بستن شکافها در برابر دشمن
- و بالاترین تکنیک و تاکتیک
روی بیاورد.
- لباس متحد الشکل، صبحگاه و شامگاه، نظام جمع، آنکادر کردن و همه آئین‌ها و تشریقات نظامی و حتی موزیک نظامی در همین راستاست.
- سنگ بنای ارتشهای ارتجاعی جهل و اجبار و تقسیم بندیهای طبقاتی برای دفاع از طبقه حاکم است. اما نقطه عزیمت یک ارتش انقلابی آگاهی و اختیار و قبول داوطلبانه حداکثر نظم و انضباط برای تحقق یک آرمان انقلابی است.
- خلقهایی که مبارزات آنها به حد یک ارتش آزادیبخش و انقلابی تکامل پیدا کرده است قطعاً پیروز می‌شوند.
 
۱۰- ارتش آزادیبخش ملی ایران عالی‌ترین ثمره و بیمه نامه مبارزات صد ساله مردم ایران از مشروطه به بعد است که مجاهدین آگاهانه پس از طی کردن و حذف خط مشی‌های دیگر برای سرنگونی دشمن ضد بشری بنیاد گذاشته‌اند.
 
۱۱- این ارتش سرزمین ندارد و نباید سرباز مدافع داشته باشد و تمام عیار می‌جنگد زیرا:
الف. استراتژی جنگ آزادیبخش نوین تکیه‌اش بر زمین آزاد شده نیست و نمی‌تواند باشد چون در تهاجم مطلق جواب دارد و نه در تدافع.
ب. در خاک خارجی تجمع نیروی انبوه کمی جواب ندارد و تأکید روی کیفیت و عنصر داوطلب پایبند به عملیات جاری است.
ج. هژمونی و فرماندهی خواهران.
د. موتور محرک، عنصر مجاهد انقلاب کرده و بدون اسکان است.
 ۱۲- سازمان مجاهدین خلق ایران در ارتش آزادیبخش آزمایش تاریخی پس می‌دهد و به کمال می‌رسد هر مجاهد خلق یک افسر ارتش آزادیبخش است.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
فصل سوم - مفهوم و علائم انقلاب مریم 
۱۳- تعریف انقلاب مریم = بندهای ناشی شده از کسر رهایی = شورای رهبری
(کسر رهایی =کسری است که در صورت، رهبری عقیدتی و در مخرج عدم حمل تناقض و نتیجه‌اش مساوی است با رهایی)
راهبری عقیدتی = سلاح بی همتا = سرچشمه رهایی و توانائیهای مجاهدین و ارتش آزادیبخش - در صورتیکه سلاح انقلاب و عملیات جاری بر زمین گذاشته شود نه ارتش خواهیم داشت و نه آلترناتیو انقلابی.
- این سلاح در سیاست و استراتژی بیش از حمایت از یک ابر قدرت برای ما عمل کرده و در ۱۲ سال گذشته آزمایش پس داده‌است.
- این سلاح ضد جنسیت و فردیت فروبرنده است.
- ضرورت این سلاح تنها پس از ضرورت درک استراتژیک و سیاسی آن برای سرنگونی میسر است. والا درک و دریافتهای فردی، خصلت گرایانه و ریاضت کشانه خواهیم داشت.
- این بالاترین و والاترین حماسه ایدئولوژیک عصر ما است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
۱۴- علائم عبور:
۱) شهامت شیرجه رفتن و جسارت ایدئولوژیکی برای بیرون ریختن تناقضات دارد و خودش بی طاقت است تا هر چه سریعتر و مسئولانه‌تر خود را پاکیزه نماید و بنابراین خود پیشقدم بردن آبروی کاذب خود می‌شود تا آبروی رهایی بخرد.
...
- هدف از تناقض نوشتن تعیین داوطلبانه مختصات درونی برای جستجوی راه حل و پرتاب به جلو است.
- نوشتن تناقض = عملیات شناسایی موقعیت و مختصات درونی و ایدئولوژیکی برای پیدا کردن دهانه آتش دشمن تا با تضمین جمعی و آتشباری سنگین صد برابر درهم کوبیده شود.
- هدف اقرار کشیشی برای آرامش وجدان بطور کاذب نیست.
- هدف حرمت شکنی و پرده دری واشاعه زشتی و منکر نیست.
- هدف سرکوفت زدن و اعمال فشار نیست.
- سمت‌گیری به جانب خشک شدن تناقض دانی و سفید‌شدن قلب و ضمیر است.
 
۲) از لیبرالیسم (ولنگاری و ولگردی) سیاسی و استراتژیک و ولگردی تشکیلاتی و ایدئولوژیک بغایت منزجر است. به انضباط آهنین هم در ایدئولوژی و شعائر پایبند است.
 
۳) مشکل کرسی و رده و بالا و پایین کار کردن در اینجا و آنجا ندارد. چون پاره‌ای از همان رهبری و همان رهبری و همان سازمان و ناموس ایدئولوژیکی اوست.
 
۴) در عملیات جاری بر مشکل طلاق و «ج» (جنسیت و تمایل به جنس مخالف) غلبه می‌کند، آن میدان را فتح می‌کند، تحت کنترل در می‌آورد و تناقضات مربوطه را بلادرنگ با تهاجم حداکثر و با آتشباری سنگین در هم می‌کوبد.
 
۵) تا مغز استخوان و بدون تظاهر و فرمالیزم به بند «د» (پذیرش هژمونی خواهران توسط برادران) معتقد و پایبند است.
 
۶) هرچه بیشتر دریافت کند از خود تهی تر می‌شود. خود را هرچه عام تر می‌کند و نه خاص تر و ویژه تر. یعنی برعکس حالتی که دریافت سم و فاسد کننده است.
 
۷) در عملیات جاری می‌خواهد بقیه را هم علیه دشمن ضدبشری در انقلاب ذوب کند و در این راه اول از همه از خودش مایه می‌گذارد.
 
۸) به کیسه ارتش و سازمان و رهبری چیزی می‌ریزد نه اینکه فقط برداشت و برای خود خرج کند.
 
۹) با عملیات جاری و آتشباری و تهاجم سنگین حتا اگر در موردی شکست بخورد یا بلغزد، بلادرنگ از جا برمی‌خیزد، «واو» (بیهوده و وامانده) نمی‌شود و به حفظ سنگر انقلاب و پاک کردن آثار شکست از روح و روان خود قیام می‌کند.
 
۱۰) هیچ نشانه‌ای از درخود بودن و استیصال ندارد و سراپا اهل پاسخگویی و پرداخت و مسئولیت است و خدا را هم به آن شکر می‌گذارد.
- درخود بودن یعنی پاسخگو و مسئول نبودن، یعنی غرق در حساب‌های ذهنی و انواع توهمات بودن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
فصل چهارم – عارضه‌ها و رهنمودها 
۱۵- آدمی برای پرهیز از مسائل حقیقی خودش (ج و ف=جنسیت و فردیت) و برای فرار از فاش کردن حقیقت به انواع و اقسام مقولات ذهنی یا فلسفی و یا سیاسی و یا استراتژیکی و یا تشکیلاتی چنگ می‌زند تا پشت آن سنگر و موضع بگیرد و در قدم بعد و از این سنگر خود ساخته دست به تهاجم بزند.
مثلاً مناسبات یا ع. ج (عملیات جاری) را عَلم کند یا مسائل فلسفی و سیاسی عنوان کند.
چاره کار در این است که اصل دعوا را بشناسیم، بشکافیم تا قطر زره «ن» (نرینه وحشی) بر ملا شود.
۱۶- اگر کسی اعتماد نداشتن جمع به خودش را بهانه کرد باید گفت اعتماد را باید کسب کرد، اعتماد رایگان نیست.
 ۱۷- توقف و درجا زدن پشت مسائل دنیای گذشته (از کودکی تا دیروز) یعنی خیز برنداشتن برای آینده.
۱۸ - کسی که زمین خورد بلادرنگ باید برخیزد و خود را بتکاند. دراز کش و تسلیم مرز سرخ است.
۱۹- هر طلبکاری بیانگر یک بدهکاری پرداخت نشده است.
۲۰- اگر کسی گفت ضعیف هستم و نمی‌توانم باید گفت: قوی شو می‌توانی.
۲۱- اگر گفت لیاقت و صلاحیت ندارم باید گفت: پیدا کن.
۲۲- اگر گفت شرم می‌کنم: باید گفت البته شرم یک احساس انقلابی است مقدمه یک تغییر است. آنقدر زیاد شرم کن که تغییر کنی.
۲۳- مجروح شدن و بیماری و از دست دادن اعضای بدن در جریان نبرد آزادیبخش، آزمایش بزرگی است که سرفرازی در آن و صبر و مقاومت در برابر آن بسا فراتر از شهادت در عملیات است.
۲۴- به کادرهایی که در خانواده سازمانی به دنیا آمده اند،‌ به بازماندگان شهیدان، به میلیشیای سابق و لاحق باید دو چندان سخت گرفت چون در تهدید ول دادگی خود هستند. دوچندان دریافت کرده‌اند، موجی از دریافت‌های مستمر را به لحاظ سیاسی و اجتماعی با خود دارند، پس انتظار هم دو برابر و مسئولیت هم دو چندان است.
۲۵- فسیل شدن در دستگاه «ن» (نرینه وحشی) نداریم. انکار «ن» یعنی که فرد منکر قفل شدن خودش در این عنصر است.
۲۶- آنچه را آدمی بیش از هر چیزی از آن فرار می‌کند، مشکل در همانجاست.
۲۷- فردیت غلیظ به قطبّیت راه می‌برد که در مناسبات جمعی قابل تحمل نیست. قطب الزام پاسخگویی ندارد و برای همین باید از او فاصله گرفت الا این که هسته «ن» را بمباران کند.
۲۸- هر مجاهدی که در طرفین طیف دچار ابتلاء و آزمایش بریدگی و یا شهادت همسر سابق شده است باید از این آزمایش سرفرازانه عبور کند و آنگاه مجدداً وارد دنیای جدید ارتش مریم شود. یعنی باید حفره طلاق خود را دریابد.
۲۹- لمپنیسم (به معنی عامیانه لات بازی) که میدان دادن به عناصر بی طبقه و بی هویت حاشیه تولید است، خوره مناسبات جمعی است. هر کس که از اردوگاه آمده است باید ریشه لمپن بازی را قطع کند، دیگر دکان اردوگاه نداریم.
(اشاره به اسرای جنگ ایران و عراق است که در اردوگاه رمادی عراق به سر می‌بردند وجذب تشکیلات مجاهدین شده بودند)
 
۳۰- فهرست حقه بازی‌ها:
-    ویژه کردن خود به هر دلیل
-    استیصال و عجز و ناتوانی
-    مظلوم بازی
-    لائیک بازی کسی که حتی یک لحظه مجاهدی داشته است.
-    تمارض
...
این قبیل موارد چیزی جز بهانه جویی برای سرباز زدن از قیام به مسئولیت نیست که فرصت طلبی برای فرار از مسئولیت است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
فصل پنجم - تطهیر و انقلاب
۳۱- اصل صد در صد:
اصل اساسی تطهیر و انقلاب، اصل پایه‌ای مؤسسان دوم ارتش آزادیبخش (است. بنابراین) به جز عوامل رژیم می‌توان و باید همه کسانی را که به مجاهدین گرویده اند انقلاب نمود.(تا تغییر کرده و متحول شوند) انقلاب کلام آخر و کاکل مبارزه ایدئولوژیک مجاهدین است.
۳۲- عملیات جاری = جهاد اکبر (است)
مکانیسم تطهیر و انقلاب و مبارزه وقفه ناپذیر ایدئولوژیک، آتشباری و رزم بی امان علیه «ج و ف» (جنسیت و فردیت، نرینه وحشی و فردیت افسار گسیخته) (و مساوی با) = مفهوم تقوا (است)
ان اکرمکم عندالله اتقیکم
بنابراین عملیات جاری مقدس‌ترین نبرد مجاهدین و ارتش آزادی در پیچیده‌ترین شرایط علیه رژیم آخوندی بوده و می‌باشد.
۳۳- مهم: انسان موجودی است اجتماعی
انسان، اجتماعی انقلاب می‌کند و نه انفرادی، (پس) فرد باید خود را به جمع بسپارد و جمع باید فرد را انقلاب دهد.
۳۴- جمع مقصر اصلی انقلاب نکردن فردی است که به مجاهدین و ارتش آزادیبخش گرویده‌است.
... 
اشتباهات سه گانه عبارتند از:
- راست روی؛ یعنی عمده کردن تضادها و سازشکاری و حل نکردن آن و انبار کردن
- چپ روی؛ یعنی سیخ و سمبه زائد و فرعی و سطحی
- ظرف نامناسب کار یا نداشتن کار
۳۵- ترس از موشک / ترس از عملیات / ترس از دشمن / و یا خاتمی زدگی سیاسی تماماً عارضه‌هایی هستند که قابل مهار کردن و عبور است و می‌توان و باید بر همه آنها غلبه کرد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 فصل ششم مرزهای سرخ تشکیلاتی– ایدئولوژیک
۳۶- ناآگاهی و مادون بودن نسبت به ضرورت مبارزه ایدئولوژیک و مرزهای سرخ تشکیلاتی، ایدئولوژیک نداریم و الا «س آ» (سرنگونی و آمادگی) به ثمر نمی‌رسد و بدترین ضربه‌ها را از درون می‌خوریم و با بدتر از رژیم و پاسدار مواجه می‌شویم.
۳۷- عجز و استیصال و ناتوانی در مبارزه ایدئولوژیک نداریم.
۳۸- لائیک بازی و «R» شدن کادرها و اعضاء و کاندیدای عضویت و هواداران سوگند خورده و کسی که حتی یک لحظه صادقانه ایدئولوژیک مجاهدین هم داشته باشند، نداریم.
(شاید منظور از «R» شدن، اشاره به افراد غیر مجاهد از نوع مارکسیست و مسیحی و غیره در ارتش آزادیبخش است. نمی‌دانم)
...
سازمان رزم ارتشها در دوران «س آ» (سرنگونی و آمادگی) فقط از اعضاء و کاندیداهای عضویت سازمان تشکیل می‌شود.
غیر مجاهدین به شرط اعلام هویت ایدئولوژیکی، جداگانه در جنب یک ارتش قرار می‌گیرند.
۳۹- مجاهد بدون شعائر و نماز جز در پذیرش و آموزش نداریم.
۴۰- مجاهد اقساطی و مدت دار با اتمام تاریخ مصرف نداریم.
۴۱- خواهر و برادر مجاهد بیمار فلان بن فلان نداریم هر چند همه نوع مراقبت و رسیدگی از بیماران داریم.
۴۲- مجاهد بازنشسته و در حاشیه نداریم.
۴۳- مجاهد ملاقاتی و دارای تابعیت خارجی و سیتی زن نداریم.
۴۴- مجاهد پناهنده و دارای تابعیت خارجی نداریم.
۴۵- مهم‌ترین مرز سرخ، طعمه رژیم و وزارت اطلاعات رژیم آخوندی و تکثیر آن در خارجه (است. بنابراین) فرستادن بریده به خارجه نداریم و نمی‌توانیم داشته باشیم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
(آموزش تخصصی) 
مسلح شدن به تئوری انقلاب مریم 
مقدمه- بدون تسلیح به تئوری انقلاب، در برابر تهدیدهای ضد انقلاب آسیب پذیر هستیم و به همین دلیل باید تئوری و تاریخچۀ انقلاب ایدئولوژیکی درونی مجاهدین را بیاموزیم.
 
1- انقلاب ایدئولوژیکی درونی مجاهدین قبل از هرچیز، آب بندی و مرزبندی تاریخی مجاهدین در برابر بورژوازی است که متحد عینی ارتجاع خمینی علیه مبارزۀ مسلحانه، علیه آلترناتیو انقلابی دمکراتیک و علیه ارتش آزادیبخش بوده و می‌باشد.
 
2- بورژوازی استحاله طلب خارجه نشین (اضداد مجاهدین) و بورژوازی استحاله طلب داخلی که در جریان جنگ ضد میهنی با ارتجاع خمینی بودند در سال ۱۳۷۶ در داخل رژیم، سر و سخنگوی رسمی پیدا کرد (خاتمی) و با تمام قوا تاخت و تاز علیه مجاهدین را هم بلحاظ سیاسی و هم به لحاظ نظامی و تروریستی مضاعف نمود. (در اثر B پریم و B زگوند)
 
3- بورژوازی در مناسبات درونی به صورت «طعمه» بیرون می‌زند که ضد انقلاب درونی مجاهدین است و نقطه آغاز آن مسائل «دوران» می‌باشد. (ج ---- شیطان رجیم).
 
4- ۲۷ سال پیش اپورتونیستهای چپ نما سازمان مجاهدین را تحت نام مارکسیسم متلاشی کردند و راه برای خمینی هموار شد.
پیام و سلاح ایدئولوژیکی مجاهدین «اسلام در چپ مارکسیسم» بود که سازمان را هم در برابر اپورتونیستها و هم در برابر جریان راست ارتجاعی حفظ و جنگ آور و آمادۀ خیز ۳۰ خرداد در مقابله با خمینی کرد. 
- یعنی «اسلام در چپ مارکسیسم» بن بست شکن، عامل ایدئولوژیکی بقاء، راهگشا و کلید نجات در ربع قرن پیش بود.
- این پیام در بیانیۀ ۱۲ ماده‌ای تدوین شده بود و ایدئولوژی و تشکیلات و سیاست ما را احیاء کرد و سرانجام از یک گروه کوچک به یک آلترناتیو با دهها هزار شهید ارتقاء داد.
برای تاریخ ایران و اسلام سربلندی و افتخار آفرید و مجاهدین تنها جریانی شدند که در برابر خمینی جانانه به مقاومت تمام عیار برخاستند.
 
5- سوآل اساسی: اکنون سوآل این است که در دوران مبارزۀ مسلحانه برای سرنگونی رژیم خمینی و برای استقرار «آلترناتیو دمکراتیک – انقلابی»، عامل ایدئولوژیکی بقاء عنصر راهگشا و کلید نجات (به مصداق «اسلام در چپ مارکسیسم» در ربع قرن پیش) چیست؟
جواب: انقلاب مریم با ۱۰ بند و مکانیزم عملیات جاری و شستشوی ایدئولوژیکی در ابتدای وادی «ج» تا ندهد طعمه و شیطان رجیم. 
بخصوص که این بار، مانند درختی که آب و آفتاب و هوای بهاری از آن دریغ شده باشد، دشمن ما را از سرزمین و ملأ خودمان بیرون رانده و ناگزیر از هجرت انقلابی نموده است. 
- مهمتر این که علاوه بر مسائل ایران، به شدت از مسائل منطقه‌ای (مانند جنگ کویت) و مسائل بین المللی (مانند جنگ افغانستان و لیست تروریستی) آسیب پذیر هستیم.
بنابراین، کلید نجات، پاسخ به مسئلۀ بود و نبود، و جواب مسئلۀ سرنگونی در روزگار خمینی و حکومت آخوندی، انقلاب است و بس. 
در یک کلام، انقلاب همآورد ارتجاع و بورژوازی و پاسخ به مسئلۀ سیاسی- استراتژیکی دوران، یعنی مسئلۀ سرنگونی است. 
- همچنانکه در فروغ به اثبات رسید، مجاهدین بدون انقلاب، ظرفیت و سقف سرنگونی نداشتند.
 
6- بندها و مکانیزم‌های انقلاب، هرکدام فلسفۀ خود را دارد و بطور قانونمند (و نه تصادفی) بر اساس تجربه‌ها و الزام‌های پاسخگویی به مسئلۀ سیاسی – استراتژیکی دوران (سرنگونی) تدوین شده است.
حاصل خون شهیدان و رزم و رنج زندگان و پیکار تمام عیار با دشمن ضدبشری است. 
به عنوان مثال: مبارزۀ مجاهدین در روزگار خمینی، برای اولین بار در تاریخ ایران و تاریخ اسلام، با تولد و پدیدۀ جدیدی همراه است که زن انقلابی مجاهد خلق می‌باشد. 
- این پدیده به صورت جریان وار و در ابعاد کلان، با شهادت و قهرمانی‌های بسیار در برابر رژیم زن ستیز خمینی همراه بوده است که در سالهای ۶۳ و ۶۴ به قرار گرفتن زن انقلابی و ذیصلاح مجاهد خلق در رهبری منجر گردید. یعنی که تصادفی در کار نبوده و حرکت قانونمند پیش رفته است.
همچنانکه بعد از آتش بس و بعد از تجربه فروغ و بعد از مرگ خمینی بطور قانونمند به طلاق علی الدوام و انحلال اسکان و سرانجام به هژمونی زن انقلابی و ذیصلاح مجاهد خلق و تشکیل شورای رهبری راه می‌بریم.
 
7- در برابر بورژوازی نیز بطور قانونمند با پدیدۀ «طعمه» روبرو هستیم. زیرا از فردای ۳۰ خرداد و هجرت انقلابی و انتقال کادرها به خارج از کشور، تهدید اصلی، بورژوازی و مادۀ بالفعل آن در داخل مناسبات «طعمه» بوده است. منظور طعمۀ بورژوازی و ارتجاع علیه مجاهدین و ارتش آزادیبخش و آلترناتیو انقلابی است.
 
8- دو رویکرد بکلی متفاوت و سراپا متضاد با انقلاب و بندها و مکانیزم اجرائی یومیۀ آن (عملیات جاری و شستشو) وجود دارد: 
- برخورد پاسیو انفرادی و تدافعی که در بهترین صورت فرد را حفظ می‌کند. در این برخورد، فرد از موضع پایین و بصورت فردی-درونی، می‌بیند و می‌چیند. همه چیز از درون فرد آغاز شده و به درون فرد ختم می‌شود و معلوم نیست که دشمن بیرونی و درونی کیست و در کجاست؟ واضح است جنبشی که دشمن بیرونی و درونی خود را نشناسد مغلوب خواهد شد. 
- برخورد رزمندۀ تهاجمی که از بالا یعنی به مثابه پاسخ سیاسی-استراتژیک به مسئله دوران (سرنگونی) و با همان روح «اسلام در چپ مارکسیسم» به انقلاب ایدئولوژیک درونی و به بندهای آن می‌نگرد. این یک رویکرد جمعی و سیاسی بعنوان کلید نجات خلق ستمدیده در برابر رژیم پلید آخوندی است.
در این برخورد، ارتجاع هدف نظامی و بورژوازی هدف سیاسی در بیرون ما هستند و ضدانقلاب درون مناسبات ما «طعمۀ» بورژوازی و ارتجاع است.
 
9- خیانت به انقلاب درونی در مورد برادران شاخ و دم ندارد و در ساده ‌‌ترین و تیز ترین و گزنده ترین کلام عبارت است از یک جریان پفیوزی (سازش و انفعال) در برابر بورژوازی و ارتجاع که آدمی در آن شمشیر انقلاب را غلاف می‌کند یا آنرا وارونه و سر و ته یعنی طلبکارانه و علیه خودمان بکار می‌گیرد. یا هم که فقط از لبۀ پهن آن استفاده می‌کند که فاقد تیزی و برندگی و مسئله حل کنی است. 
حال آنکه ما، به مصداق اسلام در چپ مارکسیسم و مجاهدین همآورد ارتجاع و بورژوازی، نبردی و سلاحی و شمشیری شایستۀ سرنگونی رژیم خمینی می‌خواهیم.
 
10- بر همۀ برادران مجاهد و مخصوصاً هر برادر مجاهدی که روزگار اپورتونیستی را به چشم دیده و یا به گوش شنیده یا تاریخچه را خوانده است، واجب است تا همچنانکه نقاط منفی و مثبت خود را در جریان اپورتونیستی قرائت نموده است، اکنون خود را در جریان انقلاب ایدئولوژیک از روز اول انقلاب (سال ۶۳ و ۶۴) تا همین امروز بخواند تا: 
اولا- خودش پوسته شکنی و جهش کند. 
ثانیاً- به آموزش و کمک سایر برادران مجاهد قیام کند. 
ثالثاً- بار سین آ را ببندد.
 
11- نمودار ....
(نمودار ها اضافه نشده است)
12- پرچم انقلاب مریم در سرزمین امام حسین در سالی که در آن دو عاشورا است عیدی سال ۸۱ است.
(آیا اشاره به عاشورای امام حسین و نیز عاشورای مجاهدین است که  از نظر خودشان در آن ایام احتمال وقوعش می‌رفت؟)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
فصل هفتم - طعمه شناسی
۴۶- همه مجاهدین باید مفهوم طعمه را بیاموزند و الا نه فقط از روزگار خاتمی بلکه حتی از ۳۰ خرداد و ضربه اپورتونیستی نیز به لحاظ سیاسی و ایدئولوژیک عبور نکرده‌اند.
۴۷- طعمه کسی است که دشمن خدا و خلق امکان سوء استفاده سیاسی از او علیه مجاهدین و ارتش آزادیبخش و مخصوصاً علیه آلترناتیو انقلابی پیدا می‌کند.
۴۸- بدون مبالغه هر طعمه پایمال کننده خون یکصد شهید و بسا بیشتر است. طعمه سازی مهمترین مرز سرخ تشکیلاتی و ایدئولوژیکی مجاهدین است (الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ)
۴۹- چپ نمایی‌های اپورتونیستی، زدن زیر آب مناسبات و سلسله مراتب تشکیلاتی، تغییر دادن یک شبه استراتژی و اعلام بریدگی «بی سر و صدا» با نامه به رهبری؛ تماماً علامتها و روشهای مورد استفاده طعمه است.
۵۰- شاخص طعمه، گریز از جمع و مسئولیت پذیری یعنی گریز از پاسخ گویی به جمع است.
۵۱- شاخص بریده واقعی پرداخت قیمت در برابر جمع و دوربین و رفتن به داخله است. بریده واقعی می‌خواهد به اسکان و زندگی عادی برسد و از پرداخت قیمت در برابر جمع و دوربین ابائی ندارد و هیچ شکاف و امکانی برای طعمه شدن سیاسی باقی نمی‌گذارد.
۵۲- جای بریده واقعی و کسی که نمی‌خواهد بجنگد و خواهان زندگی عادی است، مثل ۷۰ میلیون ایرانی دیگر در داخل ایران است.
- بریده‌ای که بدون قرص و سلاح به داخله می‌رود، دیگر مجاهد و افسر ارتش آزادیبخش نیست و آن را کنار گذاشته و به سوگند خود پشت کرده و قصد مبارزه با رژیم را ندارد. یعنی که مطلقاً خطر شکنجه و اعدام ندارد و تا کنون حتی یک مورد هم از این که در سالهای اخیر چنین کسی اعدام شده باشد وجود ندارد، زیرا اعدام او قویاً به زیان دشمن است.
۵۳- اما طعمه هم زندگی بورژوایی می‌خواهد، هم پاسپورت پناهندگی (از خون مجاهدین) هم ادعای اپوزیسیون دارد و هم می‌خواهد با سابقه و عنوان قبلی خود قیمت خود را هر چه بالاتر ببرد.
۵۴- حتی یک روز نزد مجاهدین بودن قیمت فروش را کیفاً بالا می‌برد چه رسد به سابقه‌های طولانی و عضویت در سازمان...
- بنابر این بریده «محترم و آبرودار» نداریم و نمی‌توانیم داشته باشیم. زیرا یا طعمه بالفعل است یا می‌شود.
- کسی که می‌خواهد مارک بریدگی نخورد و قیمت زندگی خواهی را در جمع و در برابر دوربین نپردازد و یا داخله نرود قطعاً بریده نیست. یا طعمه است و یا مجاهدی است که بخاطر «ج و ف» (جنسیت و فردیت) لپّر خورده است.
(نمودار اضافه نشده‌است)
...
۵۵- اینجاست که طعمه «خارجه دوست» و پیمان شکن که سلاح و مبارزه را زمین گذاشته و در منتهای استثمارگری می‌خواهد محصول و رنج و خون مجاهدین را سابقه و سرمایه خود قرار بدهد و از سوختن سیاسی این سابقه و این سرمایه می‌ترسد به ناگهان مبارز می‌شود، از رژیم فاصله می‌گیرد به هیچ وجه نمی‌خواهد به داخل ایران نزد رژیم برود. گوئیا که ایشان یک مجاهد یا انقلابی جلیل القدری است که با کوله بار سالیان به کشف و شهودهای مبارزاتی جدید رسیده که البته فقط در فرنگ از حساب سیاسی مجاهدین به بار می‌نشیند...
متقابلاً سازمان هم که جنگ خود را در منطقه رها نکرده تا به حل و فصل مسئله ایشان بپردازد، تبدیل به ستمگر جباری می‌شود که مانع آزادی و انتخاب و سیر و سلوک و کشف و شهود طعمه در فرنگستان است.
- به این می‌گویند عوض شدن جای ظالم و مظلوم
۵۶- از قضا هر چه سابقه بریده بیشتر است طلبکاری او هم بیشتر است، گمان می‌کند داخله رفتن مال افراد بی سر و پا و نفرات بی نام و نشان و بی رده و عنوان است و سابقه او ایجاب می‌کند باج بیشتری بگیرد. حق خود می‌داند بیشتر استثمار کند و خون بیشتری بمکد بجای اینکه حساب بیشتر پس بدهد.
به طعمه باید گفت: اگر اهل جنگ و عملیات هستی بایست و بجنگ = به عملیات برو. اگر هم اهل جنگ و عملیات نیستی و بریدی برو در ایران و بگو نادم و تواب هستم و مثل ۷۰ میلیون دیگر زندگی کن و ازدواج کن...
- نحوه برخورد سایر انقلاب‌ها، جنبش‌ها و احزاب با آن کسانی که در حین جنگ سلاح را بر زمین می‌گذارند روشن است، اما سازمان با بریده‌ای که امکان طعمه شدن خود را می‌سوزاند و به داخله نمی‌رود و از قضا وحدت دار عمل می‌کند، کمک می‌کند، پول می‌دهد...او را موقتاً تأمین می‌کند تا نیازی به رژیم نداشته باشد...
- فرستادن به داخله یا به صورت غیرقانونی (از طریق قاچاقچی و یا خود ما) و یا به صورت قانونی از طریق کشور میزبان (با نوشتن تقاضا نامه بازگشت به ایران از طریق قانونی هر زمان که تبادل واقع شود)
- عراق بر خلاف کشورهای اروپایی پناهنده نمی‌پذیرد و با افراد طرف حساب نمی‌شود و به همین دلیل، نه در ورود و نه در خروج مورد سئوال و جواب واقع نمی‌شوند و هیچ فرم قانونی پر نمی‌کنند.
- از لحاظ قانونی فردی که مسئولیت او را سازمان نپذیرد شامل قانون ورود غیر مجاز است. 
۵۷- تعیین تکلیف بریده و هرکس که عهد و سوگند خود با خدا و خلق را زیر پا می‌گذارد:
- اعلام در برابر جمع و دوربین
- بازگشت قانونی به داخل ایران پس از دو سال در مورد کسانی که اطلاعات ویژه ندارند
- خروجی تا زمان پاک کردن رد‌ های اطلاعاتی و امنیتی در مورد کسانی که اطلاعات ویژه دارند.
(خروجی شاید اشاره به محلی دِنج و محصور، جدا از دیگران است. زندان؟...)
...
۵٨- در عراق و سایر کشورها کار غیر قانونی و قاچاق نداریم. بازگشت قانونی از طریق اداره اقامت اتباع خارجی صورت می‌گیرد و متفاضی بایستی به این اداره بنویسد که در خاتمه دوره دوساله اقامت در خروجی ارتش آزادیبخش ملی ایران خواهان بازگشت قانونی به ایران است.
(نمی‌دانم صحت دارد یا نه. گفته می‌شود منظور ازراهکارهای قانونی و اداره اتباع خارجی، همان استخبارات وسازمان امنیت عراق است)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ماده تکمیلی ۵۹ در مورد طعمه:
- طعمه فراتر از نفوذی است.
- به همین دلیل آب‌بندی ضد طعمه و عملیات جاری فراتر از عملیات نظامی است.
- در حقیقت، بریده ترکش طعمه است.
- فصل مشترک همه موارد طعمه خالی شدن خود فرد و سپس خالی کردن و ریل عضو گیری سایر نفرات /محفل/باند/لمپنیسیم/ و موارد اخلاقی است.
- نگاهبانی نکردن از بالاترین مرز سرخ تشکیلاتی – ایدئولوژیک در برابر طعمه بزرگترین جرم مجاهد خلق در درون سازمان رزم است.
- در طول زمان بنا بر قوانین تکامل نمونه‌ها و موارد طعمه نسبت به قبل بدتر و بدتر می‌شود، همچنانکه نمونه‌های عالی و درخشان ایدئولوژیکی بیشتر و بیشتر می‌شود.
- هدف از آب بندی ضد طعمه قبل از هر چیز و هر کس حفظ حرمت و حریم عنصر جنگنده و گوهر بی بدیل موجود در سازمان رزم سرنگونی است.
- اکنون اهمیت و عظمت سر فصل ایدئولوژیکی و تشکیلاتی و استراتژیکی کنونی با آب‌بندی در برابر طعمه روشن و هر چه درخشان‌تر می‌شود.
- در سازمان و ارتش آزادیبخش تحول بزرگی در جریان است که راه پیروزی را هموار می‌کند و الا در بهترین شرایط سیاسی و بیرونی هم که باشیم، بدون صفر صفر و صد صد تشکیلاتی و ایدئولوژیک، به جایی نخواهیم رسید.
- پس سرفصل را دریابیم.
... 
۶۰- مجاهد لپر خورده = درگیر جنسیت و فردیت (است) = جمع باید یکصد بار تیغ بیشتر در عملیات جاری بر او بکشد تا هر چه سریعتر بیرون بیاید. منظور مشروع نمودن لپر خوردن نیست. یعنی «مجاهد لپر خورده» عنوان و اسم فامیل هیچ مجاهدی نیست و مرز سرخ است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
فصل هشتم – تذکرات
۶۱- حلقه ضعیف = جمع گریز = گریزان از عملیات جاری
حلقه قوی و محکم که می‌توان در هر آزمایشی روی او حساب کرد = پاسخگو به جمع = عملیات جاری
۶۲- امر انقلاب و تعیین تکلیف موارد بریده و طعمه در دسته و یگان صورت می‌گیرد. در صورت لزوم هیئت تشکیلات هر قرارگاه و هر سازمان (مرکب از شورای رهبری MO + M قدیم بالاتر از ۱۵ سال) تعیین تکیلف می‌کنند.
(M و MO اشاره به عضو مرکزیت ستاد و مرکزیت نهاد است)
- اگر بازهم موردی حل نشده باقی بماند، برای اینکه در دوران «س آ» (سرنگونی و آمادگی) چوب لای چرخ نشود باید به «خروجی» منتقل گردد سپس در زمانی که نشست بزرگ تشکیل شود در نوبت و در دستور رسیدگی قرار خواهد گرفت.
۶۳- مجازات جرائم اخلاقی طبق آئین نامه شش ماه تا ۳ سال زندان است. در صورت تکرار در آینده جرائم بخشیده شده گذشته منظور خواهد شد.
۶۴- در عملیات جاری به عنوان رزم جاری دسته و یگان، حداکثر تهاجم رادیکال انقلابی و مجاهدی البته بسیار ضروری است و شرط تعیین کننده تغییر و انقلاب فردی و جمعی است. اما مبنای آگاهی بخش لازم را فراموش نکنید. زیرا جای آن را هیچ حمله و هجوم و کلمه تند و تیز پر نمی‌کند.
در یک کلام باید اتمام حجت نمود = خلع سلاح سیاسی و ایدئولوژیکی سوژه = تفهیم و آگاه نمودن
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
فصل نهم - تناقضات «ج» محور اصلی عملیات جاری
۶۵- بر حسب همه تجارب، تناقضات «ج» (جنسیت و تمایل به جنس مخالف) نقطه شروع مسائل تشکیلاتی و ایدئولوژیک همه برادران است.
- اگر این تناقضات را در جمع برادران مجاهد، با عملیات جاری، جمعی کنیم، در نطفه بمباران می‌شود و یا دست کم به طور کیفی، کاهش پیدا می‌کند. در غیر این صورت مثل یک غده عفونی مخفی می‌ماند و در مراحل بعد به انواع و اقسام گیر و پیچهای تشکیلاتی و سیاسی و ایدئولوژیک منجر می‌شود. (محفل - لمپنیسم - لائیک بازی - ترک شعائر - ولگردی - بریدگی - طعمه و حتی خودکشی)
- تناقضات نگفته «ج» ابتدای راهی است که انتهای آن طعمه است.
«ج» (جنسیت) ← شیطان رجیم
- محور اصلی و کامل عملیات جاری بی شکاف (هزار درجه) بیان همین موارد است.
- فرمانده یگان و دسته و یا برادر ارشد باید لااقل یک نشست عملیات جاری را در هفته به این موارد اختصاص بدهد، بطوریکه هر برادر مجاهد، هر هفته از این بابت صفر صفر باشد و تناقض نگفته نداشته باشد.
- به این می‌گویند شستشو و غسل ایدئولوژیکی هفتگی که تطهیر کننده همه برادران است. بیان تناقض‌های مربوط به بند «ج» و همچنین تناقضات مربوط به ترس از موشک و شهادت و عملیات در نشست عملیات جاری ۵۱% کار و ۵۱% راه مقابله و مبارزه و ریشه کن کردن این موارد است.
جمع در این مورد معجزه می‌کند. تجربه کنید. در هر مورد که ذکر اسامی مصلحت نیست، اسم را به صورت مکتوب برای فرمانده مرکز یا ارتش و سازمانها ارسال کنید.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
فصل دهم - مفهوم صفر.صفر و صد
 ۶۶- صفر صفر تشکیلاتی - ایدئولوژیک
- آب بندی ضد طعمه در برابر بورژوازی و قطع رشته‌های نامرئی با رژیم = خیز به جلو با بستن شکاف و راه به عقب که الزام آن غسل واجب هفتگی از تناقضات بند «ج» است. (إِنَّمَا یرِیدُ اللَّهُ لِیذْهِبَ عَنْکمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیتِ وَیطَهِّرَکمْ تَطْهِیرًا)
 
- صد.صد = انقلاب پذیری همگانی داوطلبانه ارتش آزادیبخش بجز عوامل رژیم
...
توجه:
- بدون این صفر صفر و صد صد و بجای آوردن شستشو و غسل هفتگی لطفاً ارزشهای اصیل مجاهدین و مخصوصاً انقلاب، عملیات جاری، دیگ و عملیات نظامی را خراب نکنید، زیرا به نتیجه نمی‌رسید، لوث و اسباب دردسر هم می‌شود.
۶۷- مسئولیت پذیری متناسب با سابقه تمام وقت و حرفه‌ای در داخل مناسبات، طلبکاری جمع از فرد و لازمه صد صد است به شرط اینکه مسئولیت را صوری و قپّه تلقی نکنیم و به شرط اینکه از خدا بخواهیم که در همه کارهای ارتش برادران و مسئولانی با بالاترین رده قرار بگیرند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
فصل یازدهم - الزامات تشکیلاتی - ایدئولوژیک «س آ»
۶۸- مبنای لازم = صفر صفر و صد صد سیاسی - استراتژیک
۶۹- شرط کافی و تعیین کننده = صفر صفر و صد صد تشکیلاتی - ایدئولوژیک
۷۰- تفاوت سر فصل و شرایط و تعادل قوای کنونی با ۶۸ (مرگ آیت‌الله خمینی) و ۷۲ (بحث ریاست جمهوری مریم رجوی) و ۷۶ (انتخابات در ایران و گزینش محمد خاتمی) دو (تا) دنیا است.
- انقلاب در برابر اسکان.
- شورای رهبری در برابر هژمونی «ن» (نرینه وحشی)
- بند «ر» (ریاست جمهوری مریم رجوی) در برابر استحاله و بورژوازی = تضمین مجاهدین و آلترناتیو انقلابی در برابر صلح، استحاله و هرگونه انتخابات و تحرک سیاسی بورژوازی استحاله گرا.
- عبور از آتش بس
- عبور از کویت و بمبارانها
- عبور از مروارید
- عبور از بریده و طعمه
- عبور از ۹ بحران بزرگ در عراق
- آزمایش ۳ ساله مجاهدین در دوران سه ساله بند «ر» (ریاست جمهوری مریم رجوی) در خارجه
- ۹۵۱ عملیات و درگیری و مأموریت‌های راهگشایی در دوره خاتمی
- ۷۷ موشک...(این قسمت خوانده نمی‌شود و نقظه چین است)
... 
۷۱- سرفصل «س آ» (سرنگونی و آمادگی) جدی است. کیفی است. روح دوران را دریابیم.
۷۲- پاکیزه سازی صفوف مجاهدین و ارتش آزادیبخش را به هر قیمتی می‌پذیریم. استقبال می‌کنیم و لازمه «س آ» می‌دانیم.
سازمان و ارتش در این دوران زنبور عسل است و نه مگس.
۷۳- ترس از خمینی و رژیمش هزاران بار در عالم واقع از ترس از جمع بیشتر است. کسی که از عملیات جاری و غسل هفتگی و لحظه‌ای در جمع مجاهدین می‌ترسد هزاران بار بیشتر از رژیم آخوندی می‌ترسد.
۷۴- در قضایای تشکیلاتی هر مسئله‌ای را که حل نکنیم به قوت خود باقی است و در طول زمان تشدید و پیچیده می‌شود.
۷۵- اصل طلایی احیاء وظایف و مأموریت‌های سیاسی (غیر نظامی):
- با همان جدیت «اسلام در چپ مارکسیسم» کلیه امور، وظایف و مأموریت‌های غیر نظامی مجاهدین فقط در چپ کار نظامی جواب دارد و نتیجه بخش است.
- تیم سیاسی و RB (روابط بین المللی) و نشریه و تبلیغات و شورا و روابط و ME (مالی اجتماعی) و JS (جنگ سیاسی) و مالی و کلیه امور ستادی و قرارگاهی در صورتی که از لحاظ انقلابی و ایدئولوژیک در چپ تیم عملیاتی انتحاری نباشد حرام است. کاری از پیش نمی‌برد، گزارش درستی هم نمی‌دهد، گیج می‌شود و گیج می‌کند و خط سازمان را در گل فرو می‌برد.
- لازمه لباس عادی سازی در هر کجا و در مورد هر مجاهد خلق اعم از خواهر یا برادر قرار گرفتن در چپ تیم عملیاتی است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
فصل دوازدهم تشکیلات برادران 
۷۶) برادر ول شده در کروکی و در سازمان کار و در یومیه و در آسایشگاه نداریم. تشکیلات فرو پاشیده برادران به هیچ بهانه‌ای قابل قبول نیست (از جمله به بهانه هژمونی خواهران)
طبق نظام جدید رده بندی:
- مسئول هر کس (اعم از خواهر و برادر) باید یک رده بالاتر از خودش باشد و در داخل هیچ رده‌ای لایه نداریم.
- هر کجا که چند برادر هم رده در عرض هم کار می‌کنند، حتی اگر مسؤول رده بالاتر وجود ندارد، ارشد آنها را باید فرمانده و مسؤول نمود تا مخصوصاً شستشوی ایدئولوژیکی و غسل واجب هفتگی از تناقضات بند «ج» (جنسیت) تعطیل نشود.
- در داخل هر رده، کار و مسئولیت و ارشدیت هر فرد بر اساس صلاحیت، توسط شورای رهبری تعیین و ابلاغ می‌شود و اگر فرد قبول نداشت، رأی هم رده‌های خودش و رده‌های بالاتر در سازمان مربوطه ملاک تشخیص صلاحیت و تعیین مسئولیت است. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ۷۷ - احیاء بند ۹ = مسئولیت پذیری و پاسخگویی تمام عیار برادران MB بالا = مسئولیت الف تا ی:
- محکم به دست گرفتن کار و مسئولیت هر چقدر هم بی اهمیت جلوه کند.
- پیدا کردن تناقضات امور قضایا
- از دست ندادن زمان در همه امور سیاسی و نظامی و تشکیلاتی
... 
ماده تکمیلی ۷۸
- مرد مجاهد (همچنین زن انقلابی مجاهد خلق) خود زَر می‌دهد حجام را،
یعنی همه راه‌های فرار را خودش می‌بندد و همه پل‌های پشت سر خود را خودش خراب می‌کند (مثل سیتی زن)
- از وسوسه‌های فردیت بورژوازی فریب نمی‌خورد و حتی اگر ع. ج (عملیات جاری) و غسل به تلخی زهر هم باشد آن را در کمال آگاهی و اختیار میل می‌کند.
- از تیغ کشی عنصر مجاهد خلق استقبال می‌کند.
تعادل قوای تشکیلاتی (جمع) را در کمال آگاهی و اختیار علیه گریز خود از انقلاب و پرچم به کار می‌گیرد.
- در بحث رده بندی و سازماندهی نیز هر شکافی را به روی خود می‌بندد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
پانویس 
 
تابلوی عاشورا را خودم گذاشته‌ام و مربوط به کتابچه پرچم نیست.
نمودارهای کتابچه پرچم اضافه نشده‌است.
توضیحات داخل پرانتز جزو متن نیست.
فصل سیزدهم و چهاردهم (هیئت تشکیلاتی / سلسله مراتب تشکیلاتی و فرماندهی برادران) به موضوعی دیگر می‌پردازد و اضافه نکرده‌ام.. 
شاید MB اشاره به مجاهدین دارای تابعیت کشورهای خارجی است. نمی‌دانم.
...
در ماده تکمیلی ۷۸ تعبیر «زَر می‌دهد حجام را» اشاره به دفتر دوم مثنوی است و داستان پرسیدن موسی از حق، سر غلبه ظالمان را
از حجامت کودکان گریند زار 
که نمی‌دانند ایشان سّر کار
مرد خود زر می‌دهد حجام را
می نوازد نیش خون آشام را
...
سایت همنشین بهار 
 

منبع:پژواک ایران


همنشین بهار

فهرست مطالب همنشین بهار در سایت پژواک ایران 

*رضاشاه؛ فقط در ستم و سرکوب، خلاصه نمی‌شود  [2023 Apr] 
*عهدنامهِ مودتِ ۱۹۵۵، بین ایران و ایالات متحده  [2023 Apr] 
*تاریخ همچون تانکی از روی سرِ ما می‌گذرد; فتوای آخوندها در زندان شاه سپاس سپاس اعلیحضرتا فتوای آخوندها در زندان شاه سپاس سپاس اعلیحضرتا [2023 Mar] 
*یادی از دکتر سیدجواد طباطبایی یکی از شارحین هگل در ایران  [2023 Mar] 
*نیو استارت New START پیمان جدید کاهش تسلیحات استراتژیک  [2023 Feb] 
*نشست مهم سران ارتش شاه صبح ۲۲ بهمن ۱۳۵۷  [2023 Feb] 
*۱۹ بهمن سال ۶۰، خانه زعفرانیه جان‌باختنِ موسی خیابانی و نقش جعفر مشتاق  [2023 Feb] 
*اولین و آخرین دیدار نویسندگان با آیت‌الله خمینی (۲۹ بهمن ۱۳۵۷)  [2023 Feb] 
*پیش‌زمینه‌های حضور مجاهدین در عراق / گذشته، سرزمین غریبی است  [2023 Jan] 
*گفت‌وگوی نمایندگان مسعود رجوی با سرویس استخبارات عراق (در دوره صدام)  [2023 Jan] 
*اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر آرمان مشترک تمام مردمان و ملت‌ها  [2023 Jan] 
*کنوانسیون چهارم ژنو / Fourth Geneva Convention  [2023 Jan] 
*راه طی نشده با نشیب و فراز بسیار  [2023 Jan] 
*شبِ یَلدا و انقلابِ زمستانی  [2022 Dec] 
*پیشه‌وَری و آنچه در آذربایجان گذشت برگ زرینی از رومانتیسم ایرانی  [2022 Dec] 
*نیکوس کازانتزاکیس همسفر تاریخ و همدم اساطیر  [2022 Dec] 
*قتلِ فروهرها، مختاری، پوینده و مجید شریف به روایت قاتلین  [2022 Dec] 
*اِن‌تَن‌گِل‌مِنت Entanglement (گره‌خوردگی و درهم‌تنیدگی)  [2022 Oct] 
* انقلاب گیسوان «زن، زندگی، آزادی» (ژن، ژیان، ئازادی)  [2022 Sep] 
*دالان زنگِزور Zangezur corridor  [2022 Sep] 
*طالقانی، آیه مدارا و شرح صدر  [2022 Sep] 
*گورباچف؛ پیشگام پایان جنگ سرد Горбачев - пионер конца холодной войны  [2022 Sep] 
*غبارزدایی از محمد بن زکریای رازی  [2022 Aug] 
*دو نامه قوام‌ السلطنه به پادشاه و پاسخ دربار به نخستین نامه وی  [2022 Aug] 
*متن کاملِ قانون اساسی مشروطه و متمم آن  [2022 Aug] 
*سایه، «پیر پرنیان اندیش» و ارغوانش  [2022 Aug] 
*مشروطه؛ بنیان‌هایِ ذهنی جامعهِ ما را تکان داد  [2022 Aug] 
*تلسکوپ جیمز وب تاریخ کیهان را بازنویسی خواهد کرد  [2022 Jul] 
*محکومیت حمید نوری و استاندارد یاماشیتا Command responsibility [2022 Jul] 
*از نورد استریم تا کربن خنثی  [2022 Apr] 
*روابط ایران و روسیه در گذر تاریخ  [2022 Apr] 
*رضا براهنی: شریعتی، دیدار در زندان  [2022 Apr] 
*فیلم قدرت سگ Power of the Dog  [2022 Mar] 
*عَلَمِ دولت نوروز به صحرا برخاست بهار می‌آید هر چند زمستانیان نخواهند [2022 Mar] 
*پرونده حمید نوری به نسل‌کشی ارتباطی ندارد  [2022 Mar] 
*پیمان مینسک و تراژدی در اوکراین  [2022 Mar] 
*بگير و ببند و کُشتار، در آغاز انقلاب   [2022 Feb] 
*نشست مهم سران ارتش شاه صبح ۲۲ بهمن ۱۳۵۷   [2022 Feb] 
*لو رفتن خانه زعفرانیه ۱۹ بهمن سال ۶۰ ناگهان موسی زنده شد و اسلحه کشید   [2022 Feb] 
* کارلوس در وین; گروگانگیری در اجلاس اوپک  [2022 Jan] 
*ترور حسنعلی منصور مبارزه با فراموشی یک وظیفه تاریخی است   [2022 Jan] 
*دکتر شاپور بختیار و روزِ « ر+ ۱»   [2022 Jan] 
*کنفرانس گوادلوپ؛ ژنرال هایزر، انقلاب ۵۷   [2022 Jan] 
*عراق؛ حزب بعث، و خُلق‌ و‌ خویِ صدام حسین  [2021 Dec] 
* سیروس نهاوندی، اسب تراوای ساواک   [2021 Dec] 
*۱۶ آذر سال ۳۲، ربطی به ورود نیکسون به ایران نداشت  [2021 Dec] 
* استخبارات صدام و بمباران مَحَلّه گیشا  [2021 Dec] 
*جبهه دموکراتیک ملی غبارزدایی از آینه‌ها [2021 Nov] 
* کاروانسرا سنگی و لباس شخصی‌های حکومتی غبارزدایی از آینه‌ها [2021 Nov] 
*جنگ جهانی اول؛ یکی از برجسته‌ترین رخدادهای تاریخ بشر  (۱۷) تاریخ جهان دادگاه جهان است [2021 Nov] 
*صفرخان، آن سرو بلند که ایستادگی برازنده‌اش بود  [2021 Nov] 
*...کورشِ تاریخی با توهّماتِ ما، از بُنیاد متفاوت است  [2021 Oct] 
*شجریان، شمایلِ فرهنگیِ موسیقیِ ایران   [2021 Oct] 
*پرونده احمد کسروی ننگ دادگستری ایران بود... غبارزدایی از آینه‌ها [2021 Oct] 
*غبارزدایی از آینه‌ها ژاله خون شد؛ هفده شهریور، آغازِ پایانِ رژیم شاه  [2021 Sep] 
*نشست توجیهی عملیات فروغ جاویدان - جمعه ۳۱ تیر سال ۶۷ ثبت امر واقع برای مبارزه با فراموشی  [2021 Jul] 
*نامه دکتر احمد دانش اولین جراح پیوند کلیه در ایران به آیت‌الله منتظری  [2021 Jul] 
*شاهنامه فردوسی تأملی عظیم است  [2021 Jun] 
*خطابهِ آلبر کامو برنده نوبل ادبیات در سال ۱۹۵۷  Albert Camus – Banquet speech  [2021 May] 
*صورتِ استنطاق میرزا رضا کرمانی؛ ضارب ناصرالدین شاه   [2021 May] 
* ترور رزم‌آرا سیاسی‌ترین سپهبد تاریخ نوین ایران   [2021 Apr] 
*دادگاه استکهلم / دادگاه نورنبرگ   [2021 Apr] 
*چین و ماچین و راه ابريشمیِ ديپلماسی  [2021 Apr] 
*غبارزدایی از آینه‌ها نشست تعیین‌کننده سران ارتش شاه صبح ۲۲ بهمن ۱۳۵۷  [2021 Feb] 
*فکر کردن به آنچه فکر نکردنی است تلگراف ویلیام سالیوان به وزارت امور خارجه   [2021 Feb] 
*زنانی که شکست را شکست دادند (۲۰)   [2021 Jan] 
*دکتر سیروس سهامی و رنج‌هایش +نامه دکتر علی شریعتی به ایشان   [2021 Jan] 
*تفنگ‌کِشی و برادرکُشی در روستای گاپیلون ۴ بهمن سال ۱۳۶۴   [2021 Jan] 
*شاه و پدرش؛ قدمهای بزرگی به نفع ایران برداشتند، اما...  [2021 Jan] 
*زنانی که شکست را شکست دادند (۱۹)  [2021 Jan] 
*شهسواران میدان علم (۱) نیوتن، ارسطوی دوران مدرن  [2021 Jan] 
*زنانی که شکست را شکست دادند (۱۸)   [2020 Dec] 
*ای همه هستی ز تو، آیا تو هم هستی؟   ?Eli, Eli, lema sabachthani  [2020 Dec] 
*زنانی که شکست را شکست دادند (۱۷)   [2020 Dec] 
*دفاعيات پرشور شکرالله پاک‌نژاد در دادگاه نظامی  [2020 Dec] 
*شبِ یَلدا و انقلابِ زمستانی   Yalda (Shab-e Cheleh) and Winter Solstice  [2020 Dec] 
*زنانی که شکست را شکست دادند (۱۶)   [2020 Dec] 
*اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر Universal Declaration of Human Rights [2020 Dec] 
* زنانی که شکست را شکست دادند (۱۵)   [2020 Dec] 
* زنانی که شکست را شکست دادند (۱۴)   [2020 Dec] 
*زنانی که شکست را شکست دادند (۱۳)  [2020 Nov] 
*شجریان، شمایلِ فرهنگیِ موسیقیِ ایران  [2020 Nov] 
*زنانی که شکست را شکست دادند (۱۱)   [2020 Nov] 
*کورشِ تاریخی با توهّماتِ ما، از بُنیاد متفاوت است   [2020 Nov] 
*زنانی که شکست را شکست دادند (۱۰)   [2020 Nov] 
*زنانی که شکست را شکست دادند (۹)   [2020 Nov] 
*زنانی که شکست را شکست دادند (۸)   [2020 Oct] 
*زنانی که شکست را شکست دادند (۷)   [2020 Oct] 
*یادی از دکتر محمد مصدق رِندِ شریفِ هوشمند   [2020 Oct] 
*زنانی که شکست را شکست دادند (۶)   [2020 Oct] 
*زنانی که شکست را شکست دادند (۵)  [2020 Oct] 
*زنانی که شکست را شکست دادند (۴)   [2020 Oct] 
* زنانی که شکست را شکست دادند (۳)   [2020 Oct] 
*زنانی که شکست را شکست دادند (۲)   [2020 Oct] 
*زنانی که شکست را شکست دادند (۱)   [2020 Sep] 
*طولانی‌ترین جنگ متعارف کلاسیک در قرن بیستم در جنگ ایران و عراق هر کسی کشک خود را می‌سابید  [2020 Sep] 
* نامه تاریخی دکتر مصطفی رحیمی به آیت‌الله خمینی  [2020 Sep] 
*فایل صوتی جعفر شریف امامی؛ شب قبل از ۱۷ شهریور ۵۷   [2020 Sep] 
*۱۲ نکته در مورد حکیم زَکَریای رازی   [2020 Sep] 
* رئیس‌علی دلواری؛ در هنگامهِ خطر، غیبش نمی‌زد  [2020 Aug] 
*سوم شهریور ۱۳۲۰- هجوم متفقین به ایران  [2020 Aug] 
* کودتای ۲۸ مرداد به روایت دکتر غلامحسین صدیقی   [2020 Aug] 
*نشست‌های دکتر شاپور بختیار با شورای امنیت ملی در سال ۵۷   [2020 Aug] 
*دکتر شاپور بختیار و روزِ « ر+ ۱»   [2020 Aug] 
*«بختیارِ» با اختیار، و نامه‌هایش به خمینی   [2020 Aug] 
*جنبش مشروطه یکی از برجسته ترین رویدادهای تاریخ ایران   [2020 Aug] 
* بگير و ببند و کُشتار، در آغاز انقلاب   [2020 Jul] 
*نشست توجیهی عملیات فروغ جاویدان - جمعه ۳۱ تیر سال ۶۷  ثبت امر واقع برای مبارزه با فراموشی  [2020 Jul] 
* آزمایش‌ میلگرم و زندان استانفورد   [2020 Jul] 
*صورت مذاکرات شورای انقلاب در مورد مراسم سالگرد درگذشت دکتر مصدق در احمدآباد ۱۴ اسفند سال ۵۷  [2020 Jul] 
*گفتگوی مسعود رجوی با دستگاه اطلاعاتی صدام   [2020 Jun] 
*اخلاق ماکیاولی و سیاست مروانی آیا تزویر و نادرستی، کوتاه‌ترین راه نیل به پیروزی است؟   [2020 Apr] 
*پرونده احمد کسروی، ننگ دادگستری ایران بود..  [2020 Mar] 
*مردی از تئاتر گفت‌و‌شنود با ناصر رحمانی‌نژاد   [2020 Mar] 
*عهدنامه ۱۹۷۵ الجزایر Algiers Agreement + متن کامل قرارداد   [2020 Mar] 
*داستان یهودیان بَنی‌قُریْظه غبارآلود است  [2020 Feb] 
*نشست تعیین‌کننده سران ارتش شاه صبح ۲۲ بهمن ۱۳۵۷   [2020 Feb] 
* کنفرانس یالتا Yalta Conference تقسیم جهان به مناطق نفوذ  [2020 Feb] 
*تاریخ، بایگانی اسناد مرده نیست یاد کنفدراسیون بخیر   [2020 Feb] 
*لو رفتن خانه زعفرانیه ۱۹ بهمن سال ۶۰ ناگهان موسی زنده شد و اسلحه کشید   [2020 Feb] 
*نشست‌های دکتر شاپور بختیار با شورای امنیت ملی در سال ۵۷  [2020 Feb] 
*دکتر شاپور بختیار و روزِ « ر+ ۱»   [2020 Jan] 
*معامله قرن و بازتعریف معنای بحران   [2020 Jan] 
*فکر کردن به آنچه فکر نکردنی است تلگراف ویلیام سالیوان به وزارت امور خارجه آمریکا   [2020 Jan] 
*جامعه ایران با بحرانی عمیق روبروست بیانیه ۵۸ نفر از فرهنگ‌ورزان ایران(۱۱ آبان ۱۳۵۶)  [2020 Jan] 
*شاه، اسناد دفتر راکفلر و خالی‌بندی ژنرال هایزر  [2020 Jan] 
*دفاعيات پرشور شکرالله پاک‌نژاد در دادگاه نظامی  [2019 Dec] 
*شبِ یَلدا و انقلابِ زمستانی  [2019 Dec] 
* تیرباران نیکلای چائوشسکو و همسرش انسان گرگ انسان است   [2019 Dec] 
* عهدنامه ۱۹۷۵ الجزایر Algiers Agreement + متن کامل قرارداد   [2019 Dec] 
*غبارزدایی از آینه‌ها محاکمه و اعدام شیخ فضل‌الله نوری   [2019 Dec] 
*عاقبت از ما غبار مانَد و بس  [2019 Nov] 
*گفت‌و‌شنود با خانم هایده ترابی - استوانه گِلی کورش واقعیت دارای حقیقت‌های گوناگونی  [2019 Oct] 
*دایره‌المعارف‌ها، شناسنامه‌های حقیقی یک ملت‌اند یادی از دکتر غلامحسین مصاحب  [2019 Oct] 
*گفت و شنود با باقر مومنی، میلیتانت سیاسی (1) مسأله تاریخ، تاریخ مسأله‌هاست   [2019 Oct] 
*دونالد ترامپ و جهت‌گیری‌های سیاست خارجی آمریکا  America’s Foreign Policy Traditions  [2019 Sep] 
*یکبار دیگر، یازده سپتامبر  [2019 Sep] 
* داستان عاشورا، آلوده به خرافه و افسانه است  [2019 Sep] 
* بازجویی دکتر علی شریعتی در ساواک (۱) مکتوب چهل صفحه‌ای   [2019 Aug] 
* نشستِ آیت‌الله منتظری با قاتلین زندانیان سیاسی دوشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۶۷   [2019 Aug] 
*جنبش مشروطه یکی از برجسته ترین رویدادهای تاریخ ایران  [2019 Aug] 
*نشست توجیهی عملیات فروغ جاویدان - جمعه ۳۱ تیر سال ۶۷   [2019 Jul] 
*چهل سؤال پیرامون قتل‌عام سال ۶۷   [2019 Jul] 
* در پسِ تابلویِ جیغ   [2019 Jul] 
* گرگها فرمانروایى مى‌کنند ــ دکتر جِکیل و آقای هاید  Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde  [2019 Jul] 
* معامله قرن و بازتعریف معنای بحران Deal of the Century  [2019 Jul] 
*سازمان ملل و معاهدهٔ منع شکنجه UNCAT   [2019 Jun] 
*داستان پَهپاد آمریکایی حقیقت نباید در بند این پرسش باشد که به نفع کیست   [2019 Jun] 
*تئوری ریسمان String Theory تارهای رقصندهٔ انرژی Dancing Filament of Energy  [2019 Jun] 
*خطابه دکتر مصدق در دیوان بین‌المللی دادگستری(دادگاه لاهه)  [2019 Jun] 
*نگاهی دوباره به یک استعفا  [2019 Jun] 
* دولتمردان عصر رضاشاه (۵) محمدعلی فروغی (ذُکاءالمُلک) سیاست‌ورز چندساحَتی  [2019 Jun] 
* دولتمردان عصر رضاشاه (۴) نصرت‌الله فیروز، و داستانِ حذف و قتل وی در سمنان  [2019 May] 
*دولتمردان عصر رضاشاه (۳) تیمورتاش، تواناترین چهره سیاسی دوران مدرن   [2019 May] 
* دولتمردان عصر رضاشاه (۲) علی‌اکبر داور نماد مدرنیته اداری در ایران   [2019 Apr] 
* عدالتخانه و ویرانگرانش گفت‌وشنود با ایرج مصداقی   [2019 Apr] 
*سیدحسن تقی‌زاده یک مرد فکور در هیئت یک مرد عمل   [2019 Mar] 
*عَلَمِ دولت نوروز به صحرا برخاست بهار می‌آید هر چند زمستانیان نخواهند   [2019 Mar] 
*پرونده احمد کسروی، ننگ دادگستری ایران بود   [2019 Mar] 
*تنظیم رابطه نظامهای استبدادی شاه و شیخ با وکلای مستقل  [2019 Feb] 
*عشق، شب‌چراغ زندگی‌ست «وَلـِنـْتـایـْنْ دِی» Valentine's Day   [2019 Feb] 
*«بختیارِ» با اختیار، و نامه‌هایش به خمینی   [2019 Feb] 
* نشست تعیین‌کننده سران ارتش شاه صبح ۲۲ بهمن ۱۳۵۷   [2019 Feb] 
* عهدنامه‌های ایران در عصر قاجار (۱۲) قرارداد ۱۹۱۹   [2019 Feb] 
*عهدنامه‌های ایران در عصر قاجار (۱۱) قرارداد سن پترزبورگ(۱۹۰۷)   [2019 Jan] 
*گفت‌وشنود با مرجان براتی دختری با گوشواره مروارید   [2019 Jan] 
*«آمور میو» Amor mio کجاست عشق که سرود زندگی سر کند؟   [2019 Jan] 
*عهدنامه‌های ایران در عصر قاجار (۱۰) پیمان آخال(آخال تِّکه) (1881) Treaty of Akhal  [2018 Dec] 
* نامه تهرانی(بازجوی ساواک) به آیت‌الله طالقانی و آیت‌الله لاهوتی   [2018 Dec] 
*عهدنامه‌های ایران در عصر قاجار (۹) Goldsmid Arbitration قرارداد(حَکَمیّتِ) گلدسمید  [2018 Dec] 
* ۶۰۰ ویدئو و مقاله... لحظه‌هایِ بودن Moments of Being  [2018 Dec] 
*عهدنامه‌های ایران در عصر قاجار (8) Treaty of Paris 1857 معاهده پاریس  [2018 Dec] 
*پای سخن «آذر بی‌بی»(آذر قشقایی) - به یاد بهمن   [2018 Nov] 
*لو رفتن خانه زعفرانیه ۱۹ بهمن سال ۶۰   [2018 Nov] 
*عهدنامه‌های ایران در عصر قاجار (۷) Treaties of Erzurum قرارداد ارزنه‌الروم  [2018 Nov] 
*تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک (66) جنگ جهانی اول یکی از برجسته‌ترین رخدادهای تاریخ بشر  [2018 Nov] 
* عهدنامه‌های ایران در عصر قاجار (۶) قراردادِ نوامبر ۱۸۱۴ (عهدنامهٔ تهران)   [2018 Nov] 
*گفت‌و‌شنود با هدایت‌ متین ‌دفتری(۱) اگر حقوق رعایت نشود زندگی هم باطل است  [2018 Oct] 
*گفت‌و‌شنود با خانم هایده ترابی - استوانه گِلی کورش واقعیت دارای حقیقت‌های گوناگونی است   [2018 Oct] 
* مدیحهِ کورش، یا لعنت‌‌نامه برای نَبونَئیدوس   [2018 Oct] 
*عهدنامه‌های ایران در عصر قاجار (۵) معاهده صلح ترکمانچای  [2018 Oct] 
*عهدنامه‌های ایران در عصر قاجار (۴) عهدنامهٔ گلستان Гюлистанский договор  [2018 Oct] 
*عهدنامه‌های ایران در عصر قاجار (۳) Anglo-Persian Treaty of 1812 عهدنامهٔ مُفَصّل   [2018 Oct] 
*دکتر علی شریعتی و مکتب فرانکفورت   [2018 Oct] 
*تاجگذاری «شاهنشاهِ اسلام‌پناه» در گذشته نباید زیست اما، به گذشته باید نگریست [2018 Oct] 
*گفت‌و‌شنود با هدایت‌ متین ‌دفتری(1) اگر حقوق رعایت نشود زندگی هم باطل است  [2018 Sep] 
*عهدنامه‌های ایران در عصر قاجار (۲) Preliminary Anglo-Iranian Treaty قرارداد مُجمَل (عهدنامهٔ مقدماتی)  [2018 Sep] 
*داستان عاشورا، آلوده به خرافه و افسانه است   [2018 Sep] 
*عهدنامه‌های ایران در عصر قاجار (۱) Treaty of Finckenstein پیمان فینکنشتاین   [2018 Sep] 
*غبارزدایی از آینه‌ها فایل صوتی جعفر شریف امامی؛ شب قبل از ۱۷ شهریور ۵۷  [2018 Sep] 
*غبارزدایی از آینه‌ها - عهدنامه ۱۹۷۵ الجزایر Algiers Agreement + متن کامل قرارداد   [2018 Sep] 
*تاریخ جهان دادگاه جهان است (۱۴) بابوف و جنبش بابوفیسم Babeufism   [2018 Sep] 
*بیژن هیرمن‌پور و تاریخچه فدائیان   [2018 Sep] 
*عهدنامه مودّت بین ایران و ایالات متحده   [2018 Aug] 
*تاریخ جهان دادگاه جهان است (۱۳) داستانِ «پایان قرن» Fin de Siècle   [2018 Aug] 
*تاریخ جهان دادگاه جهان است (۱۲) قرنِ نوزدهم، یکی از پربارترینِ اعصار تاریخِ بشری   [2018 Aug] 
*تاریخ جهان دادگاه جهان است (۱۱) «سن ژوست» و «روبسپیر» را آئینه عبرت دان   [2018 Aug] 
*غبارزدایی از آینه‌ها / چهل سؤال پیرامون قتل‌عام سال ۶۷   [2018 Aug] 
*تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک 54 دنیای واقعی تابلوی نقاشی نیست که هرجور بخواهیم رنگ‌آمیزی کنیم   [2016 May] 
* تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک 53 پیش‌زمینه تحولات ۱۸۳۰ اروپا؛ انقلاب کبیر فرانسه است  [2016 May] 
*اینترپل؛ و اخبار مهندسی‌شده   [2016 May] 
* تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک 52 فلسفه کانت؛ نظریه آلمانی انقلاب فرانسه است  [2016 May] 
*زد و بند «سایکس ـ پیکو» Sykes–Picot Agreement  [2016 May] 
* تاریخ؛ بایگانی اسناد مرده نیست. یاد کنفدراسیون بخیر  [2016 May] 
* تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک 51 شرط خارجی؛ به اعتبار مبنا، وارد عمل می‌شود  [2016 May] 
* غبارزدایی از آینه ها / «تُراب» مثل اسمش، خاکی بود  [2016 May] 
* تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک(50) انقلاب کبیر فرانسه چارچوب سیاسى رژیم کهن را درهم شکست  [2016 Apr] 
*تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک (49) با انقلاب آمریکا بردگی زیر سوال نرفت  [2016 Apr] 
*تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک 48 باخ؛ «نه یک جویبار، بلکه یک دریا»  [2016 Apr] 
*تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک 47 مرتجعین؛ «دانیل دِفو» را به غُل و زنجیر، کشیدند  [2016 Apr] 
*تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک 46 هیچ‌کس حق ندارد با «اسپینوزا» حرف بزند   [2016 Apr] 
*گذشته پیش‌درآمد اکنون است What’s past is prologue   [2016 Apr] 
* گفت‌‌‌وشنود با اسماعیل یغمائی - قسمت آخر چهار تندیس یک دفتر   [2016 Apr] 
*تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک 45 «اولیور کرامول» را از قبر درآوردند و گردن زدند   [2016 Apr] 
*داستان مرد حصیری The Wicker Man  [2016 Mar] 
*تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک 44 کلیساى مسیحی تجارت برده را نکوهش نمی‌کرد   [2016 Mar] 
* دکتر هاشم بنی‌طُرُفی به میهمانی خاک رفت  [2016 Mar] 
*تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک 43 بودن یا نبودن؛ آیا مسئله به واقع این است؟   [2016 Mar] 
*اعتدال بهاری و؛ حس غریب نوروز   [2016 Mar] 
*تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک 42 جان ویکلیف را نبش قبر کردند و استخوان‌هایش را سوزاندند  [2016 Mar] 
*تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک 41 با خدا و خرافات هر جنایتی توجیه می‌شود   [2016 Mar] 
* تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک 40 رویارویی با ستمگران به قشریگری و جمود مشروعیت نمی‌دهد   [2016 Mar] 
*تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک 39 جنگهای صدساله؛ اروپا را به خاک و خون کشید   [2016 Mar] 
*گفت‌‌‌وشنود با اسماعیل یغمائی 22   [2016 Mar] 
*تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک 38 حق و عدالت را در برابر هیچ اراده‌ای نمی‌فروشیم  [2016 Mar] 
*تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک 37 تاریخ یک علم است؛ و کرونولوژی، بخشی از آن  [2016 Feb] 
*اعتصاب فوریه ۱۹۴۱ در هلند February strike  [2016 Feb] 
*تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک 36 جنگ‌های صلیبی؛ یکی از تأثیرگذارترین نبردهای تاریخ   [2016 Feb] 
*إذا الشّعْبُ يَوْمَاً أرَادَ الْحَيَاةَ ، روزی که مردم زندگی را برگزیدند  [2016 Feb] 
*تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک 35 پاپ‌ و پادشاه باهم کنار می‌آیند   [2016 Feb] 
*گفت‌‌‌وشنود با اسماعیل یغمائی 21 کی خادم است کی خائن؟   [2016 Feb] 
*آشکار شدن امواج جاذبه؛ لحظه‌ای مهّم در تاریخ علم   [2016 Feb] 
*تاریخِ جهان از ماموت تا فیسبوک (34) وایکینگ‌ها با ترس و رحم بیگانه بودند   [2016 Feb] 
*یکی بود یکی نبود میلیون میلیون گل رُز  [2016 Feb] 
*تاریخِ جهان از ماموت تا فیسبوک 33 نشیبی دراز است پیش فراز   [2016 Feb] 
*کنفرانس گوادلوپ؛ ژنرال هایزر، انقلاب ۵۷  [2016 Feb] 
*شنگول و منگول؛ و گرگ‌های پنجه فرو کرده در آرد   [2016 Feb] 
*تاریخِ جهان از ماموت تا فیسبوک 32  هر مورخّی تا حّد زیادی بخشی از زمان خود است  [2016 Feb] 
*تائو ته جینگ - کتاب طریقت  [2016 Jan] 
*تاریخِ جهان از ماموت تا فیسبوک31 تاریخ؛ تحقّق زمان در زندگی اجتماعی است   [2016 Jan] 
*آسیاب‌های بادی ذهنِ تو The Windmills of Your Mind   [2016 Jan] 
*عباس رحیمی و قاعدهِ طلایی گفت‌وشنود با مختار شلالوند  [2016 Jan] 
*نماز مِیّت، برای «زنده»ای چون عباس که اکنون بیش از همیشه حضور دارد  [2016 Jan] 
* نامۀ چارلی چاپلین به دخترش؛ ساختگی و مَن‌ درآوردی است  [2016 Jan] 
*گفت‌‌‌وشنود با اسماعیل یغمائی 20 هفت حصار و حصار هشتم  [2016 Jan] 
*تاریخِ جهان از ماموت تا فیسبوک(30) تاریخ بایگانی اسناد مرده نیست  [2016 Jan] 
*آواز در باران تا همیشه زنده می‏ماند Singin' in the Rain   [2016 Jan] 
*آلبر کامو و رُمان سقوط La Chute   [2016 Jan] 
*پیر بولز Pierre Boulez غزل خدا حافظی را خواند ما بر زمان می‌گذریم نه زمان بر ما   [2016 Jan] 
*گفت‌‌‌وشنود با اسماعیل یغمائی19 یک اشتباه؛ هزاران جسَد را بر زمین می‌ریزد   [2016 Jan] 
*اخلاق ماکیاولی و سیاست مروانی / آیا تزویر و نادرستی، کوتاه‌ترین راه نیل به پیروزی است؟   [2015 Dec] 
*ای همه هستی ز تو، آیا تو هم هستی؟   [2015 Dec] 
*تاریخِ جهان از ماموت تا فیسبوک 29 بُردنِ ارزشهای یک عصر به عصر دیگر؛ مغالطه‌ای راهزن است  [2015 Dec] 
*ادیت پیاف Edith Piaf گُنجِشَکَکِ اَشی مَشی   [2015 Dec] 
*شبِ یَلدا و انقلابِ زمستانی   [2015 Dec] 
*فرانک سیناترا؛ ماوراء صدا و خود صدا بود   [2015 Dec] 
*داستان یهودیان بنی‌قُریْظه غبارآلود است   [2015 Dec] 
*عباس رحیمی و رنج‌هایش  [2015 Dec] 
*گفت‌‌‌وشنود با اسماعیل یغمائی18 ؛ هر گونه تلاشی برای اجرای شریعت به خشونت می‌انجامد   [2015 Dec] 
*هانا آرنت، سبزینه پوش عاشق و بُرنا  [2015 Dec] 
*تاریخِ جهان از ماموت تا فیسبوک 28 پنج سال یا صد سال همچون پرکشیدن پرنده‌ای می‌گذرد  [2015 Dec] 
*چند قصهِ گلپایگانی - آخاله اُوغُور بخیر   [2015 Nov] 
*تاریخِ جهان از ماموت تا فیسبوک27انسان با ابداع خط گام بزرگی در راه تمدن برداشت  [2015 Nov] 
*داعشِ سیاه و داعشِ سفیدBlack Daesh, white Daesh   [2015 Nov] 
*گفت‌‌‌وشنود با اسماعیل یغمائی17 هر لحظه به شکلی بُتِ عیّار بر آمد   [2015 Nov] 
*اصلِ عدمِ قطعیّت؛ خاصیت بنیادین و گریزناپذیرِ جهان Uncertainty Principle  [2015 Nov] 
*تاریخِ جهان از ماموت تا فیسبوک26جنونِ قدرت آدمی را خُل و چِل می‌کند  [2015 Nov] 
*کُنسِرتو آرانخوئز Concierto de Aranjuez   [2015 Nov] 
*پوری سلطانی‌(همسر مرتضی کیوان) به میهمانی خاک رفت   [2015 Nov] 
*تاریخِ جهان از ماموت تا فیسبوک25 فراز و نشیب امپراتوری روم   [2015 Nov] 
*گفت‌‌ وشنود با اسماعیل وفا یغمائی 16-واقعیّاتِ دردناک را نمی‌توان با خونریزیِ رژیم پوشاند   [2015 Nov] 
*آبشخور واقعه لیبرتی در دارالخلافه است  [2015 Oct] 
*تاریخِ جهان از ماموت تا فیسبوک24 ؛ وجود اسپارتاکوس به تعداد یارانش تکثیر شده بود   [2015 Oct] 
*بمباران محله گیشا و استخبارات عراق   [2015 Oct] 
*تاریخِ جهان از ماموت تا فیسبوک ۲۳ ؛ جاده ابریشم؛ بزرگ‌ترین شبکهٔ بازرگانی دنیا   [2015 Oct] 
*تاریخِ جهان از ماموت تا فیسبوک22 ؛ارشمیدس و داستان «اروکا»؛ یافتم یافتم   [2015 Oct] 
* آیا مسعود رجوی در فرانسه است؟ مگر مسعود رجوی زخمی شده‌‌ بود؟  [2015 Oct] 
*بخش دیگری از گفتگوی مسعود رجوی با حبوش «من در ابتدای انقلاب در شورای انقلاب بودم»  [2015 Oct] 
*سباستین کاستلیو؛ و سوختنِ «سِروِه‌تُس» در آتش   [2015 Oct] 
*مرضیه با خودش تعریف می‌شود گفت و شنود با اسماعیل وفا یغمائی 15   [2015 Oct] 
*تاریخِ جهان از ماموت تا فیسبوک21 / قارقارِ غازها؛ کاپیتول را نجات داد   [2015 Oct] 
*توافق هسته‌ای؛ سکنجبین بود یا جام زهر؟   [2015 Oct] 
*آب در سیاره بهرام (مریخ)  [2015 Sep] 
*تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک20/ سِلت‌ها (کِلت‌ها) The Celts   [2015 Sep] 
*کاوالریا روستیکانا Cavalleria rusticana   [2015 Sep] 
*گفت و شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۱۴)   [2015 Sep] 
*نامه مسعود رجوی به میخائیل سرگئیویچ گورباچُف   [2015 Sep] 
*وقتی که من بچه بودم؛ غم بود، اما کم بود   [2015 Sep] 
*تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک 19 قوم و خویش ما؛ هومو نالِدی Homo naledi   [2015 Sep] 
*تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک 18  «هومو نالِدی» Homo naledi  [2015 Sep] 
*ژاله خون شد؛ هفده شهریور، آغازِ پایانِ رژیم شاه  [2015 Sep] 
*چه خَبر و چه اَتَر؟ کتابِ «دیک چینی» و دخترش «لیز»Exceptional   [2015 Sep] 
*تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک 17   [2015 Sep] 
*گفت و شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۱۳)  زیبایی‌های آغاز انقلاب به کجا رفت؟  [2015 Sep] 
*تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک (16) جباّران سی گانه و انحطاط آتن Thirty Tyrants   [2015 Sep] 
*نشستِ عبرت‌ انگیزِ صدام حسین  [2015 Aug] 
*گردشِ ایام-برای هر چیز زمانی وجود دارد   [2015 Aug] 
*پاییز خودش نوعی بهار است ؛ به رهی دیدم برگ خزان...  [2015 Aug] 
*تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک 15 فهم قانون به معنی درست بودن قانون نیست   [2015 Aug] 
*چَک و چونه مسعود رجوی با دستگاه اطلاعاتی صدام حسین   [2015 Aug] 
*گفت و شنود با اسماعیل وفا یغمائی ۱۲- اشغال کویت و شورش کردهای عراق در سال ۱۹۹۰  [2015 Aug] 
*اوسا عَلَم این چه رنگ بود توک عَلَم ؟ خامنه‌ای در دانشگاه پاتریس لومومبا !   [2015 Aug] 
*آبجو؛ نه، ولی آب شلغم اوکی  [2015 Aug] 
*تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک14از بنیان‌گذاری رُم تا تمدن چاوین  [2015 Aug] 
*گفت‌و‌شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۱۱) دکان امام زمان   [2015 Aug] 
*یکبار دیگر قتلعام سال ۶۷ ؛ هرچه را که از آن چشم بپوشیم حمایت کرده‌ایم   [2015 Jul] 
*تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک ۱۳ توت‌آنخ‌آمون Tutankhamun و عصر طلایی فرعون   [2015 Jul] 
*تاریخِ جهان از ماموت تا فیسبوک 12 تمد‌ن‌ها می‌آیند و می‌روند؛ اما باورها می‌مانند   [2015 Jul] 
*نشست توجیهی عملیات فروغ جاویدان (جمعه ۳۱/۴/۱۳۶۷)  [2015 Jul] 
*گفت‌و‌شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۱۰)تنها «بُزِ اَخفَش» فردیّت ندارد  [2015 Jul] 
*در جنگ ایران و عراق هر کسی کشک خود را می‌سابید  [2015 Jul] 
*تاریخِ جهان از ماموت تا فیسبوک (11)  ابتداىِ عصر فلز؛ زمان کشف آن نيست... [2015 Jul] 
*نگذارید کسی به خواب رود !Nessun dorma   [2015 Jul] 
*تاریخِ جهان از ماموت‌ تا فیسبوک (10)   [2015 Jul] 
*تاریخِ جهان از ماموت‌ تا فیسبوک (9)   [2015 Jul] 
*هاريس الکسيو و تانگوی نِفلی   [2015 Jul] 
*تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک (8)   [2015 Jul] 
*گفت‌و‌شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۹)  نکته‌هایی که متضمن تشخیص هستند  [2015 Jul] 
*تاریخ جهان از ماموت‌ تا فیسبوک (7)  اسطوره نماد مشخص روزگاران باستان  [2015 Jul] 
*تاریخ جهان از ماموت‌ تا فیسبوک (۶)  تمدن‌‌های کهن [2015 Jul] 
*تاریخ جهان از ماموت‌ تا فیسبوک (۵)  [2015 Jun] 
*تاریخ جهان از ماموت‌ تا فیسبوک (۴) -دوران نوسنگی Neolithic انسان از مشکلات خودش بزرگتر است  [2015 Jun] 
*تاریخ جهان از ماموت‌ تا فیسبوک (۳)  نیاکان ما؛ نئاندرتال و کرومانیون [2015 Jun] 
*تاریخ جهان از ماموت‌ تا فیسبوک ۲ World history from mammoth to Facebook  [2015 Jun] 
*تاریخ جهان از ماموت‌ تا فیسبوک (۱)   [2015 Jun] 
*صبحانه در تیفانی و رفیق و مونس من «ماه‌رود»   [2015 Jun] 
*گفت‌و‌شنود با اسماعیل وفا یغمائی ۸ هان، ای شرم، سرخی‌ات پیدا نیست  [2015 Jun] 
*منشور بزرگ آزادی‌ (مگنا کارتا) - Magna Carta  [2015 Jun] 
*تاریخ جهان دادگاه جهان است (۱۴) گراکوس بابوف و جنبش بابوفیسم Babeufism   [2015 Jun] 
*چه بر سر گل ها آمده‌است؟  ?Where Have All the Flowers Gone [2015 Jun] 
*گفت‌و‌شنود با اسماعیل وفا یغمائی ۷  [2015 Jun] 
*گفت‌و‌شنود با اسماعیل وفا یغمائی ۶ انقلاب ایدئولوژیک   [2015 May] 
*زنوبیا Zenobia و پالمیرا Palmyra  [2015 May] 
*گفت‌و‌شنود با اسماعیل وفا یغمائی(۵) انقلاب ایدئولوژیک   [2015 May] 
*تاریخ ایران و مقاله نیویورک تایمز  چهره‌سازانِ این سرایِ درشت ــ رنگدان‌ها گرفته‌اند به کف [2015 May] 
*پیمان مولوتف ـ ریبن‌تروپ Molotov–Ribbentrop Pact  [2015 May] 
*یادی از بیژن جزنی، فرزانه سخت‌ رو؛ مارکسیسمِ اسلامی یا اسلامِ مارکسیستی   [2015 May] 
*امید راه رسیدن به حقیقت را هموار می‌کند یادی از مبارز دلاور هوشنگ ترگل  [2015 May] 
*بوریس آلکساندرویچ آلکساندروف   [2015 May] 
*گفت و شنود با اسماعیل وفا یغمائی انقلاب ایدئولوژیک . قسمت چهارم   [2015 Apr] 
*نامه‌ی آلبرت آینشتاین به اریک گوتکیند   [2015 Apr] 
*«زمین، این «نقطهٔ آبی کمرنگ Pale Blue Dot  [2015 Apr] 
*رقص با دیکتاتورها Dancing with Dictators   [2015 Apr] 
*عزت إبراهیم الدوری و ویتو کورلئونه  [2015 Apr] 
*چغندر کلو ته توبره (چغندر بزرگ در ته توبره است)   [2015 Apr] 
*گونتر گراس و «آنچه باید گفته شود» Was gesagt werden muss   [2015 Apr] 
*تام کاتن و کیسینجر و جُرج شولتس، عزا گرفته‌اند   [2015 Apr] 
*فناوریِ هسته‌ای تنها عرصه تولید انرژیِ هسته‌ای نیست   [2015 Apr] 
*پرونده هسته‌ای و پروتکل الحاقی Protocol Additional   [2015 Apr] 
*چکیده سخنرانی نتانیاهو در کنگره آمریکا در مورد ایران   [2015 Apr] 
*واشنگتن‌پست و مذاکرات اتمی   [2015 Apr] 
*گفت و شنود با اسماعیل وفایغمایی ؛ انقلاب ایدئولوژیک بخش سوم  [2015 Apr] 
*باراک اوباما:‌ داشتنِ چکش دلیل نمی‌شود که به هر مشکلی به دید میخ نگاه کنیم  سخنرانی‌ مهم باراک اوباما در وست پوینت  [2015 Mar] 
*جان بولتون و بمباران ایران To Stop Iran’s Bomb, Bomb Iran   [2015 Mar] 
*پُلاریزاسیونِ سیاسی و نشستن بینِ دو صندلی Fall between two stools   [2015 Mar] 
*سایه ماه بر آفتاب Solar Eclipse  [2015 Mar] 
*گفت و شنود با اسماعیل وفا یغمائی ۲ انقلاب ایدئولوژیک  [2015 Mar] 
*ابوحامد محمد غزالی و حس غریب نوروز  [2015 Mar] 
*گفت و شنود با اسماعیل وفا یغمائی / انقلاب ایدئولوژیک   [2015 Mar] 
*گوگل کروم و مشکل یوتیوب   [2015 Mar] 
*داستان بوته سوخته  der verbrannte dornbusch  [2015 Mar] 
*لحظه‌هایِ بودن ویرجینیا وولف   [2015 Mar] 
*تاریخِ جهان، دادگاهِ جهان است / داستانِ «پایان قرن» (۱۳)  داستانِ «پایان قرن» Fin de Siècle  [2015 Mar] 
*دروغ‌ها و دورنگی‌ها، روح مرا می‌سائید - گفت‌وشنود با رضا مولائی‌نژاد   [2015 Mar] 
*تاریخ جهان دادگاه جهان است ۱۲   [2015 Feb] 
*ثابت‌های فیزیک آدمی را به مکث وامی‌دارد  [2015 Feb] 
*همنشین بهار.وکیلِ مُستقل، دادبانِ آزادی‌ است گفت‌ و شنود با محمد رضا روحانی در باره کانون وکلا  [2015 Feb] 
*به هنگامِ فریبِ عالمگیر، گفتنِ حقیقت، کنُشی انقلابی است مناقشه اتمی و حرص و جوش نتانیاهو   [2015 Feb] 
*بهمن ۵۷ و افتادن ژنرال گاست در هَچَل  [2015 Feb] 
*الله قلی جهانگیری و واقعه کوه حاجی‌لو  [2015 Feb] 
*گفت ‌و ‌شنود با خانم میهنِ جزنی در مورد عشق   [2015 Feb] 
*درد و بلایِ «مَک کین» بخوره تو جونِ ابوبکر بغدادی   [2015 Jan] 
*بهمن قشقایی و قرآنِ مُهرکردهِ اسدالله عَلم  [2015 Jan] 
*عهدنامه «صلح» ترکمانچای  [2015 Jan] 
*بیانِ تنّفرآمیز Hate speech   [2015 Jan] 
*گاست و هایزر و گوادلوپ، عاقبت از ما غُبار مانَد   [2015 Jan] 
*«شارلی»، شیخ حارث النظاری و استبدادِ زیر پرده دین  [2015 Jan] 
*یادی از م. ا. به آذین، آن «دُنِ آرام» + وصیتنامه و صدای او   [2015 Jan] 
*دنباله‌ دارِ لاوجوی Comet Lovejoy C/2014 Q2  [2015 Jan] 
*ترور نمادین از زبان برمی‌خیزد / Charlie Hebdo attack   [2015 Jan] 
*هوشنگ عیسی بیگلو و مدعّیانِ صاحب‌اختیاریِ «مقاومت»  [2015 Jan] 
*تاریخِ جهان، دادگاهِ جهان است (۱۱) «سن ژوست» و «روبسپیر» را آئینه عبرت دان   [2015 Jan] 
*هوشنگ عیسی بیگلو، آن «مرد آهسته»‌   [2015 Jan] 
*نشان‌دادنِ ضعف با خیانت یکی نیست داستان منافِ فلکی تبریزی   [2014 Dec] 
*تاریخ جهان، دادگاه جهان است (۱۰) ایده‌آلیسم آلمانی Deutscher Idealismus   [2014 Dec] 
*شب یلدا و انقلاب زمستانی Winter solstice   [2014 Dec] 
*دروغ «آیت‌الله العظمی» که خناق نیست  وَیْلٌ یَوْمَئِذٍ لِّلْمُکَذِّبِینَ  [2014 Dec] 
*سازمان سیا CIA و شکنجه با آب Waterboarding   [2014 Dec] 
* تاریخ جهان، دادگاه جهان است (۹) رمانتیسم قیامی علیه هنجارهای عصر روشنگری  [2014 Dec] 
*اتاق بی سقفِ «فارل ویلیامز» Room without a roof  [2014 Dec] 
*تاریخ جهان دادگاه جهان است ۸ شورشِ فلاخَن La Fronde   [2014 Dec] 
*ایده جوچه 주체사상   [2014 Dec] 
*آندره ریو سلطان والتز André Rieu King Of The Waltz   [2014 Dec] 
*رساله یهودا Epistle of Jude  [2014 Dec] 
*تاریخِ جهان، دادگاهِ جهان است (۷) انقلاب فرانسه Révolution française  انقلاب فرانسه ، طلوع باشکوه خورشید  [2014 Dec] 
*گفت و ‌شنود همنشین بهار با ایرج مصداقی در مورد «ابلاغیه چراغ خاموش» مسعود رجوی   [2014 Nov] 
*مجاهدین و رابینسون کروزوئه خراسانی  [2014 Nov] 
*تاریخ جهان دادگاه جهان است (۶)انقلاب آمریکا American Revolution   [2014 Nov] 
*مسعود رجوی و «پرچم»اش / از «جیم» تا «عین جیم»  [2014 Nov] 
*بارگشت دوباره ویلیام باتلر ییتس   [2014 Nov] 
*الله‌ قلی برای من دوست خوبی بود = گفتگو با ساسان سترگ دره شوری و حیدر جهانگیری  [2014 Nov] 
*تاریخِ جهان دادگاهِ جهان است (۵) انقلابِ صنعتی Industrial Revolution  [2014 Nov] 
*زیگونروایزن (آوای کولی)  [2014 Oct] 
*سخنرانی تروتسکی در مکزیک در مورد محاکمات مسکو   [2014 Oct] 
*تاریخِ جهان، دادگاهِ جهان است ۴ عصر روشنگری The Age of Enlightenment   [2014 Oct] 
*گفتگو با شادی Разговор со счастьем  [2014 Oct] 
*تاریخِ جهان، دادگاهِ جهان است (۳) رنسانس Renaissance دوران گذار بین سده‌های میانه و دوران جدید   [2014 Oct] 
*داستان یهودیان بنی‌قُریْظه غبارآلود است   [2014 Oct] 
*گفت‌ و ‌شنود با دکتر کریم قصیم ۱ آزادیِ نظر را به بهایِ «احترامِ شخصی» نباید فروخت   [2014 Sep] 
*پاییز خودش نوعی بهار است   [2014 Sep] 
*تاریخ جهان دادگاه جهان است (۲) قرون وسطی فاصله میان دوران باستان و رنسانس  [2014 Sep] 
*رساله سه شیاد  De tribus impostoribus  [2014 Sep] 
*همنشین بهار.تاریخِ جهان، دادگاهِ جهان است دوران کلاسیک باستان Classical antiquity  [2014 Sep] 
*گروندریسه Grundrisse کشف حجاب می‌کند  [2014 Sep] 
*در دلِ هر «نفرین»ی «آفرین»ی‌‌ است  چکامه اندیشیدن به اسلام [2014 Sep] 
*ما برای چی زاده شدیم؟ همنشین بهار   [2014 Sep] 
*پیمان مولوتف ـ ریبن‌تروپ Molotov–Ribbentrop Pact  [2014 Aug] 
*کتاب الشفاء مشعلی فروزان در قرون وسطی  [2014 Aug] 
*تنها صداست که می ماند «من ماندگار نخواهم شد» «نیمای غزل» به میهمانی خاک رفت   [2014 Aug] 
*فراز و فرود علی زرکش در گفتگو با اسماعیل وفا یغمائی   [2014 Aug] 
*یوهانس کپلر Johannes Kepler طرحی نو در آسمان نجوم   [2013 Dec] 
*تیرباران چائوشسکو و همسرش  انسان گرگ انسان است [2013 Dec] 
*اسپانیا و «قطعیتِ حکم دادگاه»اش  اوسا عَلم این یکی را بِکش قلم  [2013 Dec] 
*خاطرات خانه زندگان (۳۲) ای چنگ ناله برکش و ای َدف خروش کن  [2013 Dec] 
*یکبار دیگر ماندلا  هر پدیده ای را باید از جوانب مختلف بررسی کنیم [2013 Dec] 
*سرنوشتم را با دست خویش می‌نویسم. یادی از نلسون ماندلا   [2013 Dec] 
*ایتوس، پاتوس، لوگوس/ Ethos , Pathos , Logos  [2013 Dec] 
*تاریخ همچون تانکی از روی سرِ ما می‌گذرد / خاطرات خانه زندگان (۳۱)  تاریخ همچون تانکی از روی سرِ ما می‌گذرد [2013 Dec] 
*غبارزدایی از آینه ها / بازجویی از سعید محسن  [2013 Nov] 
*Exit Strategy استراتژی خروج  [2013 Nov] 
*خاطرات خانه زندگان(۳۰) هر چیز و هر امری در «شدن» خود است که «حقیقت» می‌‌‌‌‌یابد.   [2013 Nov] 
*بچه‌ها دارند می‌میرند؛ ای که دستت می‌رسد کاری بکن   [2013 Nov] 
*غبارزدایی از آینه‌ها. دفاعيات پرشور شکرالله پاک نژاد  [2013 Nov] 
*کلاه آبی‌ها Blue Beret United Nations peacekeeping   [2013 Nov] 
*غبارزدایی از آینه‌ها ترور محمد مسعود و بازجویی خسرو روزبه   [2013 Nov] 
*غبارزدایی از آینه ها / بازجویی محمد حنیف‌نژاد   [2013 Nov] 
*ای روشنی صبح به مشرق برگرد / ای ظلمتِ شب، با من بیچاره بساز- خاطرات خانه‌ زندگان ۲۹   [2013 Nov] 
*آسیمیلاسیون Assimilation   [2013 Nov] 
*اینجا «جلجتا» ست، جائی که مسیح را به صلیب کشیدند (خاطرات خانه زندگان ۲۸)  [2013 Oct] 
*سیاست‌زدگی واگیر دارد از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود [2013 Oct] 
*عهدنامه گلستان و کارچاق‌کن آن گور اوزلی  [2013 Oct] 
*جان رالز و «پسِ پردهِ بی‌خبری» The veil of ignorance  [2013 Oct] 
*هستم آنکه هستم / اِهیِه اَشِر اِهیِه / אהיה אשר אהיה  [2013 Oct] 
*بادها می‌وزند و برگها فرو می‌ریزند. خاطرات خانه زندگان (۲۷)   [2013 Oct] 
*Ad Hominem ماه منطق در مُحاق سفسطه  [2013 Oct] 
*به من بگو ستارگان و ‏آفتاب دروغند ولی نگو که عشق وجود ندارد.   [2013 Oct] 
*یادی از ژنرال جیاپ و نبرد دین‌بین‌فو Điện Biên Phủ  [2013 Oct] 
*Loaded language آب و تاب دادن به زبانِ زبان بسته  [2013 Oct] 
*اسطوره اشرف (متن پیام مسعود رجوی، ۲۷ شهریور ۱۳۹۲)  [2013 Sep] 
*گفت‌و‌شنود با آقای ناصر‌رحمانی‌نژاد/ واقعیت تا چه اندازه واقعی‌ست؟  [2013 Sep] 
*خاطرات خانه زندگان (۲۵)   من اینجا ایستاده ام، بدون اینکه کار دیگری از من ساخته باشد.  [2013 Sep] 
*به رهی دیدم برگ خزان...
پاییز خودش نوعی بهار است  [2013 Sep] 

*لئون فوکو و «آونگ»ش Foucault pendulum  [2013 Sep] 
*کمون پاریس طلایه دار انقلاب اجتماعی درقرن نوزدهم  [2013 Sep] 
*شبیخون به مجاهدین و «مقراضِ تیزِ تناقض»   [2013 Sep] 
*ژاله خون شد. هفده شهریور، آغازِ پایانِ رژیم شاه  [2013 Sep] 
* R2P (اصل حمایت و حفاظت)  [2013 Sep] 
*در انتهای غم همیشه پنجره ای باز است. پنجره ای روشن  [2013 Sep] 
*خاطرات خانه زندگان (۲۴) نامش بر برف نوشته بود. خورشید ذوبش کرد و آب آن را با خود برد.  [2013 Aug] 
*دکتر منوچهر هزارخانی و آقای ۹۹ درصد  [2013 Aug] 
*قطعنامه ۵۹۸، پذیرش آتش بس و عملیات فروغ جاویدان  [2013 Aug] 
*گذری به اسپانیا  [2013 Aug] 
*رؤيا خود نوعی زندگی است.   ایَا سروش سحرگاهان، تو روشنی را جاری کن  [2013 Jul] 
*تجربهِ رؤیاوَش وحی  رؤیا صدایِ وجدان ما است.  [2013 Jul] 
* فرقه، و سینه زدن زیر عَلمِ ارتجاع  [2013 Jul] 
*کُفرِ یک دوران، دینِ دورانِ بعد است.  [2013 Jul] 
*دود از کُنده بلند می‌شود.- هوشنگ عیسی بیگلو، آن «مرد آهسته»‌   [2013 Jul] 
*با چنین فرهنگی چگونه می‌شود ایران را آزاد کرد؟  [2013 Jul] 
*وقتی چیز غریبی می‌شنویم، نباید پیشاپیش آن را رّد کنیم.  [2013 Jul] 
*انسان موجودی خاطره گرا است   به یاد تقی روحانی، گوینده پیشکسوت رادیو ایران  [2013 Jun] 
*«شریعت» ، آخوندی و غیرآخوندی ندارد.  [2013 Jun] 
*طوطی جون می خوام برات قصه بگم - عباس رحیمی با غم ها و طوطی اش   [2013 Jun] 
*مسعود رجوی، «معّلم»ی که «مُبلّغ» شد  [2013 Jun] 
*جلیل شهناز، شهنواز تار ایران، به میهمانی خاک رفت.  [2013 Jun] 
*آیا «حسن روحانی» تغییر کرده است؟  [2013 Jun] 
*وحدتِ ظرف و مظروف، بی تضاد نیست  [2013 Jun] 
*کارمینا بورانا Carmina Burana - اسماعیل وفا یغمایی و سرود ای آزادی   [2013 Jun] 
*خاطرات خانه زندگان (۲۳) بجز به حلقه عشاق روزگار مَبر- بجز به کوی خرابات آشیانه مکن [2013 May] 
*مادر معینی، چاووش شادی و امید دانی که کیست زنده؟ آنکو ز عشق زاید. [2013 May] 
*ما پروردگان سفره استبدادیم   [2013 May] 
*ما همه «خر ژان بوریدان» یم.  Buridan's Ass  [2013 May] 
*تب و تاب انتخابات، مسعود رجوی را هم گرفت.  [2013 May] 
*شب پره ها می آیند و می‌روند، آفتاب می‌ماند  [2013 May] 
*در باره نامه سرگشاده
صفحه روزگار، حرف حق را ضبط می‌کند  [2013 May] 

*میراث باستانی ایران در جای جای جهان  [2013 Apr] 
*خاطرات خانه زندگان (۲۲)   چرا به جای آنکه اصلاً هیچ چیزی نباشد چیزی وجود دارد؟  [2013 Apr] 
*داستان زندگی «جیرولامو ساوو نارولا»   آیا مبارزه علیه ستمگران لزوماً حقانیت می‌آورد؟  [2013 Apr] 
*خاطرات خانه زندگان (۲۱)  هیچ کس شراب نو را در مشک کهنه نمی‌ریزد. [2013 Apr] 
*سیک‌رِدنی داک‌لاد خوروشووا- گزارش محرمانه خروشچف  [2013 Mar] 
*امام محمد غزالی و حس غریب نوروز  [2013 Mar] 
*خاطرات خانه زندگان و گزارش Хрущевخروشچف  [2013 Mar] 
*خاطرات خانه زندگان (قسمت بیستم)  مردم غریبه نیستند، غریبه اجنبی است.  [2013 Mar] 
*خاطرات خانه زندگان (قسمت ۱۹)- تاریخ ایران با افسانه و شایعه همراه است.   [2013 Mar] 
*یک مُشت دَری وَری On Bullshit آستانه و پیشاهنگ کردار آدمی، گفتار اوست [2013 Feb] 
*ما همه از دَم، «پریود» یم.  [2013 Feb] 
*خاطرات خانه زندگان (۱۸) هر تاریخ واقعی، تاریخ معاصر است [2013 Feb] 
*هر کسی در زندگیش «او»یی دارد  [2013 Feb] 
*خاطرات خانه زندگان (قسمت هفدهم) زندان قزل قلعه با حوض و بید مجنونش [2013 Feb] 
*خاطرات خانه زندگان (قسمت شانزدهم) زندگی فرا‌تر از سرکوبگرانش خواهد زیست. [2013 Feb] 
*خاطرات خانه زندگان (قسمت پانزدهم) آیا نقش بند حوادث ورای چون و چراست؟ [2013 Jan] 
*کلام بی صدای برف Silent Snow  [2013 Jan] 
*خاطرات خانه زندگان (قسمت چهاردهم)
مشکل جامعه ایران با گرفتن قدرت سیاسی حل نخواهد شد  [2013 Jan] 

*شاه و سمپوزیوم لیزر Laser Symposium  [2013 Jan] 
*خاطرات خانه زندگان (قسمت سیزدهم)
«مراد برقی» و «سرکار استوار» در زندان قصر  [2013 Jan] 

*قتلعام کاتین The Katyn massacre  [2013 Jan] 
*خاطراتِ‌ خانه‌‌ زندگان (قسمت دوازدهم) کمون زندانیان سیاسی هم «شورای نگهبان» داشت. [2013 Jan] 
*خاطرات خانه زندگان (قسمت یازدهم) زندان قصر یکی از ارکان تاریخ معاصر ایران است [2012 Dec] 
*خاطرات خانه زندگان (قسمت دهم) یک مثقال عمل، یک خروار تحلیل نیاز دارد. [2012 Dec] 
*خاطرات خانه زندگان (قسمت نهم) اسلحه باید حرمت کتاب را حفظ کند [2012 Dec] 
*خاطرات خانه زندگان (قسمت هشتم) تجارب شخصی هم بُعد اجتماعی و تاریخی دارد. [2012 Dec] 
*خاطرات خانه زندگان (قسمت هفتم) فانتزی بخشی از واقعیّت است [2012 Dec] 
*خاطرات خانه زندگان (قسمت ششم) کتاب حوادث همیشه از نیمه آن باز می‌شود. [2012 Nov] 
*خاطرات خانه زندگان (قسمت پنجم) کاش زندگی هم دنده عقب داشت.  [2012 Nov] 
*خاطرات خانه زندگان (قسمت چهارم) درخت آلو را نمی‌شه به شمشاد پیوند زد.   [2012 Nov] 
*‌خاطرات خانه زندگان (قسمت سوّم) الا یا خیمگی خیمه فروهِل...  [2012 Nov] 
*سخنرانی تاریخی یاسر عرفات در سازمان ملل (۱۳ نوامبر ۱۹۷۴) نگذارید شاخه زیتون از دستم بر زمین افتد. [2012 Nov] 
*خاطرات خانه زندگان (قسمت دوّم)  [2012 Nov] 
*زندان=‌زنده دان، خاطراتِ خانه زندگان (۱)  [2012 Nov] 
*احمد قابل، ظریف جلالی و «گروه والعصر»  [2012 Oct] 
*کورش و سنگ‌نگاره مرد بالدار پاسارگاد  [2012 Oct] 
*استوانهٔ کورش Cyrus Cylinder «مانترا»ی خیال‌انگیز (+ویدیو)  [2012 Oct] 
*گروندریسه Grundrisse کشف حجاب می‌کند(+ویدیو)  [2012 Oct] 
*اریک هابسبام و سنّت های ساختگی  [2012 Oct] 
*پراودا ПРАВДАدم از پراودا می‌زند. (+ویدیو)  [2012 Oct] 
*پیاز، وجودی است بی تناقض. به یاد «ویسلاوا شیمبورسکا»  [2012 Sep] 
*حُکمِ قتل زندانیان سیاسی، «قیر»ی که بر سر نظام ریخت  [2012 Sep] 
*کشتار سال ۶۷ و سخنان هَشَلهَف  [2012 Sep] 
*وقتی می‌میریم چه چیزی با ما خواهد مرد؟ به یاد کوهنورد پیر فرج الله شریفی گلپایگانی [2012 Sep] 
*من اینجا ایستاده ام و جز این کاری از من ساخته نیست.   [2012 Aug] 
*Standard Model of Particle Physics مُدِل استاندارد  [2012 Jul] 
*هر ادعّایی باید مُستند به مَدرک اثباتی باشد. (در مورد مقاله خانم عفت ماهباز)  [2012 Jul] 
*دکتر علی شریعتی و «آوف هه بونگ» Aufhebung + ویدئو  [2012 Jun] 
*حقِ‌‌ آزادی و «هی‌بی‌اِس‌کورپس» Habeas Corpus  [2012 Jun] 
*تاریخِ جهان، دادگاهِ جهان است (+ویدیو) تقویم تاریخ [2012 Jun] 
*Gracias a la vida گراسیاس آلا ویدا (+ترجمه ترانه به ۱۲ زبان)  [2012 Jun] 
*ویولتاپارّرا، مرسدس سوسا، گراسیاس آلاویدا (+ویدیو)  [2012 Jun] 
*دولت ویشی، گشتاپو و دارزدن رودلف هیلفردینگ (ویدیو)  [2012 Jun] 
*پرویز شهریاری و طناب دور زمین (ویدیو)  [2012 Jun] 
*پوراژِن چستوا، شکست پذیری و شکست باوری (ویدیو)  [2012 May] 
*صَلِّ عَلَی مُحَمَّد ، «سیمون هرش» خوش آمد ! تقویم تاریخ، اردیبهشت ماه  [2012 May] 
* اَرِه و اوره و شمسی کوره (ویدیو)  [2012 May] 
*شاهین نجفی و «حقِ تمَسخر» The Right to Ridicule (+ ویدیو)  [2012 May] 
*ماه به دیدار زمین می‌آید. Supermoon (+ویدیو)  [2012 May] 
*«سرزمینِ گوجه‌ هایِ سبز» و اعدام چائوشسکو (+ویدیو)  [2012 Apr] 
*تقویم تاریخ و نیمه پنهان ماه (+ویدیو)  [2012 Apr] 
*پرویز ثابتی و «ابراز تاسف» در گیومه  [2012 Apr] 
*سیروس نهاوندی، اسبِ تراوایِ ساواک (+ویدیو)  [2012 Apr] 
*زندان قصر، دادگاه ژیان پناه و داستان تجاوز به زندانیان سیاسی  [2012 Apr] 
*با تاریکی نمیشه سراغ تاریکی رفت گزارشهای دروغ در مورد زندان [2012 Mar] 
*سفره ۷ سین Haft-Seen در هتل اموات ( ویدیو )  [2012 Mar] 
*Bertolt Brecht برتولت برشت و اپرای صَنار سه شاهی (ویدیو)  [2012 Mar] 
*خدا و قوری کیهانی Bertrand Russell Interview بخشی از گفتگوی راسل با CBC و BBC  [2012 Mar] 
*برتراند راسل و «قوری»اش Russell's teapot  [2012 Mar] 
*آیا نوترینو، به گَردِ نور می‌رسد؟  [2012 Feb] 
*پرویز ثابتی Parviz Sabeti نمونه کامل یک پلیس سیاسی (+ویدیو)  [2012 Feb] 
*از چه چیز واهمه داری؟ من شو خایف ؟ (+ویدیو )  [2012 Feb] 
*والنتین، پوشکین، یوگنی‌ آنه ‌گین Evgeny Onegin  [2012 Feb] 
*تقویم تاریخ، رویدادهای ماه بهمن (+ویدیو)  [2012 Jan] 
*جنگ‌افروزان، مُرتجعین را قِلقِلک می‌دهند. (وبالعکس)  [2012 Jan] 
*تقویم تاریخ، رویدادهای ماه دی (+ویدیو)  [2012 Jan] 
*سخنرانی استالین ۱۱ دسامبر ۱۹۳۷ Речь Сталина  [2011 Dec] 
*شورشِ نان در تهران  [2011 Dec] 
*تقویم تاریخ، رویدادهای ماه آذر (+ویدیو)  [2011 Dec] 
*Rafiq Tağı «رافق‌تقی» ‌و‌ قصّهِ‌ هولناکِ‌ ارتداد (+ویدیو)  [2011 Dec] 
*آنتی‌تزِ اشرف، در خودِ اشرف است.  [2011 Nov] 
*آوایِ کولی، زیگونروایزن و قتل‌عامِ سال ۶۷  [2011 Nov] 
*تقویم تاریخ: رویدادهای ماه آبان (+ویدیو)  [2011 Nov] 
*R2P و آخرین سخنرانیِ معمر قذافی (+ویدیو)  [2011 Oct] 
*نگاهی به ۳۰۰ سنگ قبر. نیستی، آبستن هستی است.(+ویدیو)  [2011 Oct] 
*امیرکبیر و «جِّنِ» جُدَری  [2011 Oct] 
*دستخط امیرکبیر، به یادِ استاد ایرج افشار آن مردِ آهسته (+ویدیو)  [2011 Oct] 
*نامه هایِ جَعلی یزدگرد ساسانی و عُمَربن خطّاب (+ویدیو)  [2011 Sep] 
*دکتر محمود حسابی و جعلیات اینترنتی (+ویدیو)  [2011 Sep] 
*عباس شهریاری جاسوس ۱۰۰۰ چهره ساواک (+ ویدیو)  [2011 Sep] 
*۱۱ سپتامبر و بن لادنِ پنتاگون (+ ویدیو)  [2011 Sep] 
*سرلشگر قرنی از کودتا تا ترور (+ ویدیو)  [2011 Sep] 
*رّد پای علمای اعلام بر سنگ قبر ستارخان  [2011 Aug] 
*ترور سپهبد رزم آرا در مسجد سلطانی  [2011 Aug] 
*آخوند مُحقّق کَرکی، عَلمدار تشّیع صفوی  [2011 Jul] 
*عملیات پنجه عقاب Operation Eagle Claw  [2011 Jul] 
*کلکم راع و کلکم مسئول؛ اسیرکُشی سال ۶۷ و سخنان آقای اردشیر امیرارجمند  [2011 Jun] 
*مقام صدیقی تنها راستگویی در قول و عمل نیست  [2011 Jun] 
*کمون پاریس ، تنها به پاریس مربوط نمی‌شود  [2011 Jun] 
*خوزه مارتی پیامبر استقلال و مبشر انقلاب در آمریکای لاتین (ویدئو)  [2011 May] 
*از Srebrenica سربرنیتسا تا بغداد  [2011 May] 
*منوچهر سخایی و آن «پرستو» که دشنه آجین شد.  [2011 Apr] 
*آوریل سیاه اشرف و نقش اشغالگران عراق  [2011 Apr] 
*ریزوم ، خاک و ُخل دارد  [2011 Apr] 
*امام محمد غزالی عزیز است اما نوروز از او عزیزتر  [2011 Mar] 
*سفره هفت سین در هتل اموات‌  (خدا نکند که خدا مرده باشد...) [2011 Mar] 
*کتاب سبز قذافی، تو زرد از آب درآمد   [2011 Feb] 
*وقت آن است که چشم فتنه کور شود ! (گرد و خاک در مجلس ایران)  [2011 Feb] 
*روز والنتین ، پالی‌آمِری polyamory و ، «عشق» ضربدری  [2011 Feb] 
*کويکی با یک تیر چند نشان می‌زند  [2011 Feb] 
*پرویز ثابتی، مقام امنیتی ابرو کمانی  [2011 Jan] 
*ستمگران از ما عبور نخواهند کرد. رنج محسن یلفانی «در یک خانواده ایرانی» [2011 Jan] 
*خودکشی دردی را دوا نمی‌کند. ( علیرضا پهلوی از کاخ سعدآباد تا بوستون)  [2011 Jan] 
*یک بار دیگر تقی شهرام  [2010 Dec] 
*« دین‌خو » بود اما، پرسش ‌‌ستیز و ستم ‌پذیر نبود.  [2010 Nov] 
*مُشک آن است که خود ببوید، نه آن‌که «هابرماس» بگوید  [2010 Oct] 
*«مُدل استانداردِ» فیزیک ذرّات ، قصه‌ای ناتمام  [2010 Oct] 
*گلهای صحرائی را همیشه رایحه ای دل انگیز است، یادی از روشنک (گوینده برنامه گلها)  [2010 Sep] 
*من به گوش تو سخن های نهان خواهم گفت... به یاد ستار لقایی [2010 Sep] 
*«طرح عظیمِ» استیفن هاوکینگ - خدا، وِل مُعطل است !  [2010 Sep] 
*مرگ، دوست انسان است و هرگاه رسید قدمش مبارک باد.  [2010 Sep] 
*سلام بر دکتر علی جوان
ليزر گازی، مي‌توانست سال ۱۹۳۰ اختراع شده باشد  [2010 Jul] 

*سال ۶۷ در عملیات فروغ جاویدان (مرصاد)، ۳۰۱ زندانی سیاسی به خاک افتادند  [2010 Jul] 
*آشکار‌سازی با پنهان‌سازی همراه است. (خطانامه تاج زاده و، اسیر کُشیِ سال ۶۷)   [2010 Jun] 
*«اشترن» و «ایرگون» در «دیر یاسین»  [2010 Jun] 
*نمی توان بر پرسش و نقد، دهنه زد. (آقای کروبی و قتلعام سال ۶۷)  [2010 May] 
*سرود زیبای «ای رقیب»
که‌س نه‌ڵێ کورد مردوه‌، کورد زیندوه‌  [2010 May] 

*انتشار اسناد قتلعام کاتین
چراغ حقيقت در طوفان کشمکش‌ ها نخواهد مُرد  [2010 May] 

*قرقیزستان و، پدیده «خستگی پنهان»  [2010 Apr] 
*شب، هاوانا می‌رقصد...
« کامیلو سینفوئگوس » یکی از معماران انقلاب کوبا  [2010 Apr] 

*دانشنامهٔ آزاد ویکی‌پدیا Wikipedia و حق مقدّس ویرایش   [2010 Mar] 
*گويای حکايتی‌ ست آن شمع خموش / خودکشی «منصور خاکسار»  [2010 Mar] 
*شعر «مارتین نیمولر»
وقتی مرا گرفتند، صدای احدی در نیآمد.  [2010 Mar] 

*دکتر جلال صمیمی، کاشف سرچشمه های پرتو گاما در هاله ی کهکشان در آن دیار که طوطی کم از ذغن باشد... [2010 Mar] 
*در بلوچستان بلوچی بود نامش دادشاه...   [2010 Mar] 
* آیا « عبدالمالک ریگی »، جا پای « دادشاه » می‌گذارد؟  [2010 Feb] 
*طفلِ جان و شیرِ شیطان به یاد «دکتر محمد رضا عاملی تهرانی»  [2010 Feb] 
*روز عشاق و، «عشق خرمگس» ! (ای عشق همه بهانه از توست...)  [2010 Feb] 
*این یک پیپ نیست، تصویری از یک پیپ است (یادی از زندان شاه و یدالله خسروشاهی ...) (یادی از زندان شاه و یدالله خسروشاهی نماینده تیپیکال طبقه کارگر ایران) [2010 Feb] 
*مهندس بازرگان و کتاب «سیر تحول قرآن» (با خدا و خرافات هر جنایت و فریبی ممکن است)  [2010 Feb] 
*از دار دنیا یک زن حلال داشتیم، آن را هم آقای خمینی حرام کرد!  [2010 Jan] 
*برف نو ، برف نو ، سلام، سلام  [2010 Jan] 
*«عالیجناب خاکستری» تاقچه بالا می‌گذارد!  اندر «شبه‌استعفا»ی روح‌الله حسینیان [2010 Jan] 
*در برابر زره‌پوش‌ها چگونه از خود دفاع کنیم ؟  [2010 Jan] 
*درگذشتِ آیت‌الله منتظری و گوشه کنایه‌های مقام معظم رهبری  [2009 Dec] 
*راستی کمان در کژی است. آیت‌الله منتظری، خون دو فروهر و «قاعده درأ»  [2009 Dec] 
*«تبَر به دستان در عراق» سر برخود تصمیم نمی‌گیرند.  [2009 Jul] 
*مسئلهِ مجاهدین به «غیرمجاهدین» هم مربوط است.   [2009 Mar] 
*صورتي‌ در زير دارد آنچه‌ در بالاستی، پیام نوروزیِ «شیمعون پرس»   [2009 Mar] 
*همه عمربرندارم سر از این خمار مستی
آیا خدا نیز، با «نرینه غاصب» کنار آمده است؟  [2009 Mar] 

*هرچه در ديگ است به چمچه مي آيد. کنفرانسِ «دوربانِ ۲» و، آقای اوباما  [2009 Mar] 
*آیت الله منتظری بی شیله پیله است، امّا... «اعدام نامه» و، آن «اسیرکُشیِ ظالمانه» جای تأمّل دارد.  [2009 Feb] 
*مسیح ِ باز مصلوب - یادی از الله قلی جهانگیری ، آن جان شیفته  [2009 Feb] 
*عاقبت، از ما غُبار مانَد، «گاست» و «هایزر» و «گوادلوپ»، آن «آلاچیقِ کنارِ دریا»  [2009 Feb] 
*«حاج محمد شانه‌چی» بخشی از تاریخ معاصر ایران بود.  [2009 Jan] 
*«مِه‌بانگ» BIG BANG و بزرگ‌ترین آزمایشِ علمیِ تاریخِ بشرّیت  [2008 Sep] 
* ما قربانيانی هستيم که جامه جلّاد پوشيده ايم. به یاد « محمود درویش »  [2008 Aug] 
*گاهی بايد کلمات در خدمتِ پوشاندن واقعّيات باشد. (داستانسرایی در مورد قتل‌عام سال ۶۷)  [2008 Aug] 
*سفره هفت‌سین در هتل اموات  [2008 Mar] 
*سرود «خمینی ای امام» به مجاهدین ربطی نداشت  [2008 Feb] 
*ادیت پیاف Edith Piaf ، گُنجِشَکَکِ اَشی مَشی  [2008 Feb] 
*دادگاه‌ پوئک و «نشست ژوئن ۲۰۰۱ در اشرف»  [2008 Feb] 
*سفره هفت سین در هتل اموات‌
خدا نکند که خدا مرده باشد...  [2007 Dec] 

*ابوذر...چی شده مادر؟ ...چرا می لنگی؟  [2007 Dec] 
*مسیح ِ باز مصلوب - [یادی از الله قلی جهانگیری ، آن جان شیفته]  [2007 Dec] 
*در کوچه باغ های عشق ، َبلا می باَرد. یادی از شکرالله پاک نژاد، شعور سياسي اجتماعي جنبش آزاديخواهي مردم ايران (بخش دوم)  [2007 Dec] 
*ای عشق چهره آبی ات پيدا نيست. یادی از شکرالله پاک نژاد ، شعور سياسي اجتماعي جنبش آزاديخواهي مردم ايران (بخش نخست)  [2007 Dec] 
*سیاست پدر و مادر ندارد  (جمهوری خواهان اسپانیا و ، غربِ دوچهرهِ کاسبکار) [2007 Nov] 
*تو قلب بیگانه را می شناسی ، زیرا که در سرزمین مصر بیگانه بوده ای
یادی از احمد غفارمنش  [2005 Mar] 

*شب ُسرودش را خواند، نوبت پنجره هاست / گفت و شنود با نويسنده کتاب « نه زیستن نه مرگ »  [2005 Mar]