PEZHVAKEIRAN.COM جنگ‌افروزان، مُرتجعین را قِلقِلک می‌دهند. (وبالعکس)

منبع:پژواک ایران

 

جنگ‌افروزان، مُرتجعین را قِلقِلک می‌دهند. (وبالعکس)
همنشین بهار

 

 

In a time of universal deceit telling the truth is a revolutionary act. ~ George Orwell

 

گرچه به قول «جورج اورول» به هنگام فریب عالمگیر، گفتن حقیقت، کنُشی انقلابی است، اما زیر سئوال بردن مدعّیان صاحب اختیاری جهان وقتی بیهوده نیست که پیش‌تر و بیش‌تر، با استبداد زیر پرده دین مرزبندی داشته باشیم. ضمناً هدف من دامن زدن به گرایشات کور و بی محتوای ضد آمریکائی نیست.

آمریکا تنها در سخنگویان کاخ سفید و وزارت خارجه و امثال روپرت مُرداخ‌ و جان بولتون و، سرمایه سالاران لاکهید مارتین و نورتروپ گرومن... خلاصه نمی‌شود. طالبان نفت و دلار، ارزش ها و همه مردم خوب آمریکا را نمایندگی نمی‌کنند.

 

 

Might is right حرف آخر را قدرت می‌زند.

 

از قدیم و ندیم شنیده ایم حق به حقدار می‌رسد اما در عمل حق از آن کسی است که غلبه می‌کند. از آن کسی است که زور بیشتری دارد. «الحَقُ لِمَن غَلَبَ» (هرکه حاکم بود، حق با او‌ است.)

«آدم وقتی فقیر میشه، خوبی هاشَم حقیر میشه. اما کسی که زور داره یا زر داره»،[۱] حسابش علیحده است!

به قول فرخی یزدی:

دنیای ضعیف کش که از حق دور است

حق را به قوی می‌دهد و معذور است

بیهوده سخن زحق و باطل چه کنی؟

رو زور به دست آر، که حق با زور است!

 

ازنظرتئوری پذیرفته شده حق با انسان است و قدرت باید برآمده از اراده و اختیار انسان باشد، امّا در عمل، حق با کسی است که قدرت را در اختیار می‌گیرد حتی اگر پست و ناحق باشد.

(حق در اینجا به معنی حقیقت نیست.)

 

در چشم اغلب تئوریسین‌های سیاسی قدرت مشروعیّت ایجاد می‌کند. Vae Victus 

البته شماری از اندیشمندان (ژان ژاک روسو، هوگو گروسیوس، پوفندورف، کانت...)، با توجّه به این مسئله که حصول قدرت به تنهائی‏ نمی‏تواند به حکومت، مشروعّیت دهد، کوشیده‏اند توجیه دیگری بیابند که می‌گذریم...

 

توّجه داشته باشیم که قدرت، تنها در زور بازو و توان نظامی، خلاصه نمی‌شود.

در شوروی سابق اگرچه نیاز مردم به رفاه بیشتر کم نبود اما زمامداران به عمد در بخش ورزش و فضا و تاجدودی سینما، بیشترین سرمایه و توجّه را می‌گذاشتند تا قدرقدرتی خودشان را به رُخ حریف بکشند. با هنر امثال «آیزنشتاین» مثل «رزمناو پوتمکین» که از پرآوازه‌ترین فیلم‌های تاریخ سینما است، مانور می‌دادند.

طرف مقابل نیز در بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان ملل و شورای امنیت و...می کوشید مبصر کلاس باشد.

همه می‌دانستند که حق با زور و سلطه است و حرف آخر را قدرت می‌زند. Might is right

...........................

گفتگوهای مِلین Melian dialogue

 

سال ۴۱۶ قبل از میلاد مسیح، بعد از پیروزی یونان بر ایران، اهالی آتن و اهالی جزیره ملوس Melos نشست مهمّی می‌گذارند که به «گفتگوهای ملین» معروف شده و در کتاب: «تاریخ جنگ پلوپونزی» [2] صورت جلسه آن موجود است.

کتاب مزبور یکی از متون‏ کلاسیک و نوشته ای اساسی در تاریخ سیاسی است و توسط مورّخ یونانی، توکودیدس(توسیدید) [3] تدوین شده است.

نقشه راه طالبان نفت و دلار، و رساله عملّیه همه کسانیکه بر اسب قدرت سوارند و پائین نمی‌آیند، مضمون همین گفتگو یعنی مذاکرات ملین است.

 

ملوسی ها حاضر نبودند به اتحادّیه آتن بپیوندند و عَلم استقلال برافراشتند. آتن هم کشتی‌های جنگی خودش را به این جزیره فرستاد و آنرا محاصره کرد و همزمان نمایندگانی را نزد رهبران جزیره فرستاد تا مذاکرات را جهت تسلیم آنها به آتن دنبال کنند.

ساکنین جزیره (ملوسی ها) می‌گفتند می‌خواهیم بیطرف باشیم و دَم از حق و حقوق زدند. آتنی ها جواب دادند حقوق در دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم به قدرتمندان تعّلق دارد، قدرتمندان هر آنچه می‌خواهند می‌توانند انجام دهند و ضعیفان می‌باید تحمل کنند...

 

«هم ما می‌دانیم هم شما که قانون فقط در ارتباط با دو قدرت هم‌وزن معنی پیدا می‌کند در غیر این صورت قوی‌ترها هر کاری که بخواهند می‌کنند و ضعیف‌ترها راهی جز تحمّل و رنج ندارند، دنیا این گونه به پیش می‌رود».[4]

 

"...since you know as well as we do that right, as the world goes, is only in question between equals in power, while the strong do what they can and the weak suffer what they must."

 

ملوسی‌ها زیر بار این استدلال نرفتند و آتنی ها هم حق آنها را کف دستشان گذاشتند!

حقوق اخلاقی و انسانی مورد درخواست‌شان را با اعدام مردان جزیره و به بردگی بردن زنان و کودکان پاسخ دادند و کنترل جزیره را در دست گرفتند. دلیل این کار واضح بود. از پیروز کسی سئوال نمی‌کند.

حق با زور است ! و تاریخ را «فاتحان» می‌نویسند...

...........................

استاده ام چو شمع مترسان ز آتشم

 

همین جا اضافه کنم که آزادیخواهان، شمعهای شبانه ای که می‌سوزند تا روشنی بخش محفل دیگران باشند، همانها که قدرت واقعی را در دانش و خردمندی می‌دانند، با گذشت و فداکاری خویش، از «الحَقُ لِمَن غَلَبَ» (حق با کسی است که زور بیشتری ‏دارد)، تعریف تازه ای خلق کرده اند.

چه جورها که کشیدند بلبلان از دی / به بوی آن که دگر نوبهار بازآید

 

اختران شب‌کوب با باطل زمانه خود درمی‌افتند و بر تیرگی غلبه می‌کنند. در ظاهر فنا می‌شوند امّا «حاضرترین حُضاّر» ند و وقتی غایب اند هم، حّی و زنده اند.

اسپارتاکوس به ظاهر مغلوب شد و قاتلان قیافه حق به جانب گرفتند و مست پیروزی شدند اما در حقیقت بردگان عاصی و دلیر بودند که ندای زندگی سردادند. بلال حبشی را ابوجهل با تیغ و تغال شکنجه کرد و کشت اما بلال سمبل صفا و مظلومیت شد.

حجّاج ها و سندی بن شاهک ها که مدام کُرکُری می‌خواندند چون کَف‌ های روی آب به کنار رفتند. قاتلین امیلیانو زاپاتا که سرمایه ای جز نخوت و پلیدی نداشتند گم و گور شدند. در کوبا استعمارگران بساط خودشان را جمع کردند و رفتند امّا چراغ «خوزه مارتی» فروزان ماند،

«جمهوری خواهان اسپانیا» که پروانه وار در آتش زد و بندهای ننگین زمانه خویش، سوختند، ظاهراً مغلوب و تار و مار شدند ولی به راز رازها و به سرچشمه بقا رسیدند.

هواداران کمون پاریس قلع و قمع شدند، چه گوارا را مظلومانه به رگبار بستند، دکتر ارانی، حنیف نژاد، جزنی، شکرالله پاکنژاد و فرزندان شریف ایران که در اسیرکشی سال ۶۷ دارها را بوسیدند، همه و همه، بر این گزاره که حق و حقیقت با زور و سلطه است، مُهر ابطال زدند.

قصه پرغصّه شمعهای شبانه تمامی ندارد.

...........................

ماهیت سیاست این است که قدرت از خود دفاع کند.

 

اساساً ماهیت سیاست این است که قدرت «هَل مَن مُبارز» بطلبد و رَجَزخوانی کند تا مخالف را سر جای خودش بنشاند.

همیشه این طور بوده، گاه در لوای دین، گاه در لوای ایدئولوژی، گاه در لوای اینکه ما حق‌مان است اینجا بنشینیم، ما ظّل الله (سایه خدا) هستیم، از فره ایزدی برخورداریم و در خیر مردم می‌کوشیم... ما ام القرا هستیم و چشم همه مسلمین جهان به ما دوخته شده... ما نماینده پرولتاریای جهانیم.... نوک پیکان تکامل هستیم... نظم نوین جهانی را هدایت می‌کنیم... اقتصاد جهان در دست ما است، امنّیت اسرائیل برآیمان حیاتی است و در شورای امنیت هم حق وتو داریم و شُل کن، سفت کُنِ سیاستهای جهانی دست خودمان است...

خلاصه، ما «قادر متعال»یم! و چون قدرت داریم حق هم داریم که از خود دفاع کنیم و برای دفاع بهتر، به تجهیز بیشتر روآوریم و اگر لازم بدانیم ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد را هم تفسیر به رأی کرده، با پوش «دفاع پیشگیرانه» هرکاری دلمان خواست می‌کنیم و فاتحه اصول «منع توسّل به جنگ» و «حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات» را هم می‌خوانیم !

(ماده ۵۱ منشور ملل متحد دفاع از خود را تنها در برابر حمله مسلحانه پیش آمده، نه حمله ای که در شرف وقوع باشد، مجاز دانسته است.)

...........................

بر افکار عمومی جهان دِشنه و کینه سوار است.

 

زورگویی و طلبکاری، و این گزاره که قدرت، حقوق را تعیین می‌کند به همه جباّران خط و خطوط داده و عملکرد قاتلین زندانیان سیاسی در میهنمان و طرز تفکر ایالات متحده قبل و بعد از ۱۱ سپتامبر هم، شاهد آن است.

گردانندگان برنامه آمریکای قرن جدید، [5] که صحنه گردانان واقعی آن غول های تسلیحاتی و شیمیایی است، موسّسه آمریکن اینترپرایز [6] (اتاق فکر سیاستمداران آمریکایی)، «شورای روابط خارجی» و افرادی چون «روبرت گیلپین» [7] نویسنده کتاب «جنگ و تغئیر در سیاست جهانی» [8] و...به موضوع اشاره شده توسط توکودیدس(توسیدید)، بمثابه سیاستی واقع گرایانه استناد می‌کنند و به آن به عنوان یک سیاست راهگشا و کارا برای همه زمان‌ها می‌نگرند.

 

از دیدگاه حقوق بین‏الملل ظاهراً همه کشورهای مستقل، صرف‏نظر از میزان قدرت، وسعت، و نوع حکومت‌شان، یکسان و برابر شناخته می‏شوند، و نباید استدلال دولتهای اشغالگر و جنگ افروز خریداری داشته باشد، امّا می‌دانیم که در عمل چنین نیست. حق از آن کسی است که غلبه می‌کند.

...

آسمان همه جا همین رنگ است و از قدیم و ندیم هم، همین جور بوده، افلاطون حق را به زمامداران می‌دهد و بیهقی از کسانی که در نظر او به سلطان وقت خیانت می‌ورزند، به درشتی یاد می‌کند.

استدلال بیهقی دقیقاً مبتنی بر اصل «الحَقُ لِمَن غَلَبَ» (حق = زور و سلطه) است‌، از دیدگاه وی، البتکین و سبکتکین که بر خداوندان خود عصیان کرده بودند چون به پیروزی رسیدند حق داشتند، ولی هارون خوارزمشاه و طغرل‌ سلجوقی چون شکست خوردند، خائن‌اند.

غزالی هم در کتاب «احیاء العلوم» به سلطه و زور حق می‌دهد. «حق با کسی است که پیروز شده است، قضاوت و حاکمیت نیز با او است و ما هم با او هستیم.» [ 9]

 

امام شافعی بر خلاف این نظر که افضل الجهاد (برترین مبارزه)، ایستادکی و بیان کلمه حق در برابر ستمگران است، معتقد بود: «قیام در برابر خلیفه وقت جایز نیست و قتل شورش کننده واجب است، اما اگر فرد شورش کننده بر حاکم وقت پیروز شود و حاکمیت را بدست آورد، او مصداق اولوالامر و ولایتش مشروع است.» [10]

خلاصه، هر طرف باد بیاید ما، هیشون می‌کنیم و هر که خر شد پالونش و هر که در شد دالونش می‌شویم !

 

جدا از «فارابی» که به نوعی روی «الحَقُ لِمَن غَلَبَ» (حق = زور و سلطه)، انگشت می‌گذارد، قاضی ابویعلی هم که در عصر خویش قاضی القضات بوده و خرش خیلی می‌رفته ! به زور مشروعّیت می‌دهد و می‌گوید:

«کسی که بر مردم به وسیله شمشیر غلبه کند، به گونه ای که خلیفه مسلمانان گردد و امیرالمؤمنین نامیده شود، هرگز برای کسی که ایمان به خداوند و روز قیامت دارد، روا نیست که شب بخوابد و او را امام خویش نداند، چه وی خلیفه نیکوکاری باشد و چه فاسق» [11]

 

فضل الله روزبهان خنجی و ابن قدامه حنبلی و... نیز (که در زمان خودشان برو وبیای زیادی داشتند)، احکام عصر شترچرانی را تکرار کرده‌اند و همانطور که گفتم عملکرد قاتلین زندانیان سیاسی در میهنمان هم، بر مبنای حق = زور و سلطه، پاگرفته است و این اتهاّم نیست.

 

امثال آیت‌الله صانعی و حضرات اردبیلی و موسوی تبریزی که در تئوری روی حق = زور و سلطه، خط می‌کشند و استدلال می‌کنند برخلاف علمای اهل تسنن، فقهای شیعه چنین اعتقادی ندارند، در دهه ۶۰ عملاً از سلطه بر زندانیان، محّق بودن خود و نظامی را که به خون پاکترین جوانان ایران آلوده بود، نتیجه می‌گرفتند و به زبانی دیگر «الحَقُ لِمَن غَلَبَ» (حق با زور و سلطه است) را به رُخ می‌کشیدند.

حق جز با شلاق‌به‌دستان نبود. اضدادشان نیز گفته اند قدرت را که بدست بگیریم همه چیز حّل می‌شود و «کسی از پیروز سئوال نمی‌کند» !

(اینطور نیست. در آینده نیز چرا و چگونه، در کار خواهد بود. بعد از شبه پیروزی هایی که هیتلر و ناپلئون بدست آوردند، مردم آگاه دست از اعتراض و تردید نکشیدند. پس از کودتای ۲۸ مرداد سال ۳۲ نیز کم نبودند کسانیکه «پیروز» را زیر سئوالات بیشمار گرفتند و در این مسیر جان دادند...)

 

***

واقعش این است که بر افکار عمومی جهان دشنه و کینه سوار است. برخلاف گذشته که اهل دانش و فضل و اصحاب قلم و هنر می‌توانستند زندگی درونی فرهنگ‌ها را دگرگون سازند، حالا دجالّان و رمالّان مدرن، کمپانی های تسلیحاتی، منبرهای الکترونیک، جنگ افروزان و پادوهای با جیره و مواجب شان، این حوزه را گرفته و عالم و آدم را مَچَل کرده‌اند.

اکنون شاهدیم انسان به اصطلاح مدرن و پسامدرن هم از محیط جانورانه « الحَقُ لِمَن غَلَبَ » (حق با زور و سلطه است)، تاثیر پذیرفته و هر روز بد از بدتر می‌شود.

 

اصالت البته با نور و سپیده سحر است. پشت من به کوه امید است و به این اصل ایمان دارم که از درون شب تار، گل صبح خواهد شکفت.

دلم نمی‌خواهد آیه یأس بخوانم امّا ابرهای سیاه بی باران هم واقعی است و مستّقل از ذهن من و شما وجود دارد...

...........................

گذشته، پیش‌درآمدِ اکنون است.

 

در بازی شطرنج، حریف برای طرحی دراز مدّت (با مسامحه = استراتژی) گاه به عمد خودش را به موش مردگی می‌زند و وزیر (یا فیل و اسب) را جلو می‌فرستد تا طرف آنرا بقاپد، غافل از اینکه در حرکات بعدی کیش و مات می‌شود.

مرتجعین گرچه هشیاری ضدانقلابی دارند و صد تا چاقو می‌سازند که یکیش هم دسنه ندارد ! امّا، چون کشته و مُرده بحران سازی و تیره کردن فضا هستند و به گرد و خاک و های و هوی نیاز دارند، به این فراست نمی‌افتند که اصلاً کاری به کار وزیر (فرستاده شده) نداشته باشند و وزیر دیدی ندیدی، خودشان را به آن راه بزنند !

 

تاریخ پرفراز و نشیب جهان نشان می‌دهد جنگ افروزان و مداّحان جنگهای بی پایان برای اینکه شیپور جنگ را به صدا درآورند و کاسه کوزه ها را سر طرف مقابل بشکنند، با سوء استفاده از ندانم کاری مرتجعان گاه آنان را قلقلک داده و به واکنش دلخواه کشانده اند.

 

چند نمونه تاریخی:

 

- در جنگی که سال ۱۸۴۶ ایالات متحده به مردم مکزیک تحمیل کرد و در پی آن تگزاس، کالیفرنیا، بخشی از کلرادو، نیومکزیکو و آریزونا... را تصاحب نمود، «جیمز نوکس پوکت» [12] رئیس جمهور آمریکا به «ژنرال زاکری تیلر»[13] خط داد تا می‌تواند با سربازان همراهش دور و بر رودخانه «نوکس» و «ریو گراند» [14] دست به تحریک مکزیکی ها بزند تا مکزیکی‌ها به سیم آخر بزنند و جرقه جنگ زده شود و زده شد.

 

- سال ۱۸۹۸ در جنگ با اسپانیا نیز (که کوبا را در اشغال داشت)، ایالات متحده همین بازی را درآورد. رزمناو جنگی[15] خودش را در ساحل هاوانا عالماً عامداً غرق کرد و نقصیر طرف مقابل انداخت تا او را به واکنش بکشاند و کشید.

 

- سال ۱۹۱۵ دولت آمریکا در جنگ جهانی اوّل (با توافق دولت انگلیس) کشتی مسافر بری «لوزیتانیا» را که پر از اسلحه و مسافر بود، عمداً به مسیر گشت نیروی دریایی آلمان فرستاد و با غرق شدن مسافرین (حدود ۱۰۰۰ نفر جان سپردند) بهانه ورود به جنگ را به دست آورد، در حالیکه خواست مردم آمریکا شرکت در جنگ جهانی اوّل نبود.

 

- ۱۷ نوامبر ۱۹۴۱ «جوزف گرو» [16] سفیر وقت آمریکا در ژاپن به وزارت امور خارجه آمریکا تلگرام مهّمی ارسال داشت و نوشت دولت ژاپن دارد برای یک حمله نظامی به پرل هاربر آماده می‌شود. شماری از ژنرالها هم با دلیل و برهان نشان دادند خطر نزدیک است و نگرانی خود را ابراز داشتند...

امّا هشدارها، عمداً پشت گوش انداخته شد. ۲۰ روز بعد حمله ژاپن که گویی دولتمردان آمریکا به آن نیاز داشتند، صورت گرفت و ناوگان آمریکا در پرل هاربر آسیب زیادی دید و آمریکا دلیل محکمی یافت تا وارد جنگ جهانی دوّم شود.

 

- افشاگریهای «جان فینی» [17] روزنامه نگار شجاع آمریکایی در مورد صحنه سازی سیاستمداران ایالات متحده برای تجاوز به ویتنام و نقش کمپانی های بزرگ اسلحه سازی در تصمیمات کاخ سفید، هیچوقت رّد نشد. او ثابت کرد حمله ناوچه های ویتنام شمالی به دو ناوشکن آمریکایی در خلیج تونکن که بهانه بمباران ویتنام شمالی و گسترش جنگ ویتنام قرار گرفت، واقعیت نداشته و ساخته و پرداخته کاخ سفید بود.

این افشاگری باعث تظاهرات عمومی در آمریکا و اعتراض برخی سناتورها شد و به خاطر آن لیندن جانسون رئیس جمهوری وقت نتوانست در انتخابات سال ۱۹۶۸ شرکت کند.

 

- از سیابازی بعد از جنایت تروریستی ۱۱ سپتامبر (که البته مرتجعین زیرمجموعه آن بودند) می‌گذریم. در ویدیوی ۱۱ سپتامبر و بن لادن پنتاگون (که در یوتیوب موجود است)، در این مورد صحبت کرده ام.

http://www.youtube.com/watch?v=4usjcx9rrDE

 

اکنون که سالها از آن جنایت گذشته درمی‌یابیم واقعه ۱۱ سپتامبر به جای این که «علّت» تغییر سیاست باشد «بهانه» اجرای سیاست هائی شد که مدتی پیشتر تدوین شده بود...

...........................

 

هر گردی گردو نیست.

ارائه اسنادی که تئوری رسمی را به چالش می‌کشد، هیچ ربطی به تئوری توطئه ندارد و اتهّام بیگانه ستیزی هم دیگر اثر ندارد.

 

نمی‌توان تردیدها را دُور زد و روضه خود را خواند و اهل نظر را با این توجیه که قاتلین زندانیان سیاسی هم، همین حرفها را می‌زنند، از پرسش باز داشت.

سقراط گفته بود من آسمان را آبی می‌بینم. آنها که قصد هلاکم را دارند نیز آبی می‌بینند. این دلیل نمی‌شود که آسمان سیاه است! 

...

هر گردی گردو نیست. ممکن است در یک شرایط دو نفر حرف مشابه و یا مشترکی را بزنند و موضعی را اتخاذ کنند که نمودی یکسان داشته باشد ولی از ماهیتی کاملاً جدا و متضّاد برخوردار باشند. خوشحالی و یا ناراحتی مرتجعین نباید ملاک و معیار ما باشد. حقیقت بالاتر از آن است.

...........................

آمریکا دارد جمهوری اسلامی را تحریک می‌کند (وبالعکس)

 

در ستم و سرکوب قاتلین زندانیان سیاسی که کلمات طیّبه را به مسلخ بردند و انقلاب بزرگ ضد سلطنتی را به منجلاب کشیدند، هیچ تردیدی نیست. تکرار می‌کنم هیچ تردیدی نیست. اشاره به کید و مکر مدعّیان صاحب اختیاری جهان که در عراق و افغانستان شقاوت خود را به نمایش گذاشتند، به معنی نادیده گرفتن ظلمی که بر مردم ستمدیده ایران می‌رود نیست و «اثبات شئی نفی ماعَدا نمی‌کند.»

مذاکراتی که با پادرمیانی دولت سوئد صورت گرفته، تلاشهایی که برای گفتگوهای بیشتر انجام می‌شود و تکرار این مسئله که هدف ایالات متحده و غرب، نه تغئیر رژیم ایران بلکه کنارآمدن با آن است و خواجه حافظ شیرازی هم این را می‌داند !

(این حرفها)، نگرانی کسانی را که می‌بینند کمپانی های تسلیحاتی غرب، عربستان سعودی و کشورهای حاشیه خلیج فارس را مملو از سلاحهای پیشرفته کرده اند و می‌دانند جنگ افروزان چه خوابهای خوشی برای ما دیده اند، رفع نمی‌کند.

 

آن یکی پرسید اشُتر را که هی

از کجا می‌آیی ای اقبال پی؟

گفت از حمّام گرم کوی تو 

گفت خود پیداست از زانوی تو

 

زانوی پُر از چرک تو زار می‌زند که دروغ می‌گویی.

 

گر زچشمه آمدی، چونی تو خشک ؟

گر تو ناف آهوئی کو بوی مشک ؟

 

به نظر می‌رسد درحالیکه آمریکا و پادوهایش دور و بر ایران خیز برداشته و برای درتنگناقراردادن آن دوز و کلک می‌چینند، طرف مقابل نیز که با وجود دهها چاله و چاه، به توانمندی ارسال ماهواره به فضا رسیده (یعنی توانسته به سرعت پرتاب 7/9 کیلومتر در ثانیه دست یابد)، بیکار ننشسته است.

(به جای لعنت به تاریکی، شمعی برافروزیم. دانش را محکوم نکنیم و همه چیز را در کیسه ارتجاع نریزیم.)

جمهوری اسلامی نه تنها در جنگ الکترونیک و قدرت موشکی پیشرفت بسیار نموده، و اینجا و آنجا به یارگیری ادامه داده، این امکان هم صفر نیست که برای حفظ خویش خود را به آب و آتش بزند و این فاجعه در فاجعه است.

 

البّته حساب، دو دو تا چهار تاست. آنها نیز با هشیاری ضدانقلابی خود بو برده اند حق (حق در اینجا به معنی حقیقت نیست) از آن کسی است که غلبه می‌کند و زور بیشتری دارد. آنها نیز این شعار قدیمی را باور دارند که:

برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی / که در نظام طبیعت ضعیف پامال است.

 

«اهود براک» [18] وزیر دفاع اسرائیل یکبار از دستش در رفت و گفت اگر بجای ایران بود شاید، احتمالاً او هم می‌خواست بمب اتمی بسازد، نه تنها بخاطر اسرائیل بلکه بخاطر اتمی شدن چین، پاکستان، کره شمالی و روسیه، همسایگان نزدیک ایران.

 

سال ۲۰۰۴ «مارتین لوی ون کریول»[19] מרטין ון קרפלד استراتژیست نظامی اسرائیل گفت با ملاحظات امنیّتی، ایران باید احمق و دیوانه باشد که بمب اتمی نسازد.

 

در حالیکه امثال «بندر بن سلطان» در عربستان سعودی برای جنگ آتش تهّیه ریخته و با «نتانیاهو» و «کنت تیمرمن»[ 20] و بدجنس ترین شاگردان «لئواشتراوس» [21] هم آواز می‌شوند، (شده اند)

در حالیکه بغل گوش ایران پاکستان مجّهز به سلاح اتمی است، هندوستان و چین و کره شمالی و روسیه و اسرائیل سالهای دراز از آن برخوردار هستند، بعید نیست رژیم حاکم بر ایران نیز خودش را برای روز مبادا آماده کرده باشد. یکبار چیزی به این مضمون گفته بودند که اعتقادات مذهبی با داشتن سلاح اتمی منافات دارد و...

انگار آنهمه بلا که بر سر زندانیان سیاسی آوردند منافات ندارد. دیدیم چگونه به نام تعزیر و «حکم خدا» هر پستی و پلیدی توجیه شد و نام «حق» گرفت.

بعد از موشک اندازی های رژیم سابق عراق به شهرهای ایران، آخوندهایی که عملاً در دستگاه حزب بعث عراق رفته بودند (همان طینت و رفتار را داشتند)، گشتند و گشتند و شبه حدیثی را در ضرورت برخورد متقابل با دشمن تراشیدند که مضمون آن، پرتاب موشک به شهرهای عراق بود.

 

در دنیای وارونه شده امروز که عقل به تبعیدگاه رفته و ابتذال به میدان آمده، انسان گرگ انسان است.

وقتی زور و سلطه حرف اوّل را می‌زند، تا اطلاع ثانوی استدلال آتنی ها (در گفتگوهای ملین) [22] به قوّت خود باقی است:

«هم ما می‌دانیم هم شما که قانون فقط در ارتباط با دو قدرت هم‌وزن معنی پیدا می‌کند در غیر این صورت قوی‌ترها هر کاری که بخواهند می‌کنند و ضعیف‌ترها راهی جز تحّمل و رنج ندارند، دنیا این گونه به پیش می‌رود.»

...........................

شب آبستن است تا چه زاید سحر...

 

در چنین اوضاع قاراش میشی براستی چه باید کرد؟ ختم انعام بگیریم و سفره مشکل گشا پهن کنیم؟ دست به دعا برداریم تا همه از خر شیطان پائین بیایند؟ فال حافظ بگیریم؟ آسّا بریم و آسّا بیائیم که خر شل مان نلنگه؟ اصلاً خودمون را بزنیم به آن راه؟...

 

آیا می‌توانیم با جادو و جنبل همه بمب های هیدروژنی و نوترونی و اتمی و... هرچه پلوتونیوم در کره زمین است را پی نخود سیاه بفرستیم؟!

 

آرزو کنیم جهانی فارغ از جنگ و جدال، و خالی از سلاحهای مرگبار داشته باشیم؟

ای کاش و صد کاش کبوتران صلح و مهربانی جای موشکهای کروز و بمبهای خوشه ای را می‌گرفت اما اینها فقط آرزو است و البته آرزو بر آزادیخواهان عیب نیست اما تا تحقق نیابد، فایده ندارد. اعتراض دردمندان هرجامعه ای البّته بی اثر بی اثر نیست اما در عمل، در صحنه واقعی به جایی نمی‌رسد.

در صحنه عمل این جغد شوم جنگ است که زُل می‌زند.

...

درست است که در ماده ۴ پیمان‌نامه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) به حق تحقیق، توسعه، تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز اشاره شده‌، اما کشورمان به لحاظ انرژی بر دریایی از نفت و گاز نشسته است. آیا می‌ارزد به جای انرژی های پاک و پایدار به انرژی و سلاح هسته‌یی رو بیآوریم و به جهانخواران برای ضربه زدن گرا بدهیم؟

 

تا می‌توانیم مردم را آگاه کنیم. داد کنیم. قال کنیم. فریاد بزنیم و از همه بلندگوها و پنجره ها وضع موجود را که آبستن خطرات هولناک است توضیح دهیم و بویژه بکوشیم دانش را از نیّات پلید جنگ طلبی و بحران سازی جدا کنیم.

(این نظر که آنچه رژیم تبلیغ می‌کند چیزی جز مونتاژ و کپی سازی نیست، در همه موارد صدق نمی‌کند.)

 

خطرات دست یابی به کلاهکهای هسته ای را برجسته کنیم و یادآور شویم کسانیکه حرث و نسل جامعه ما را هلاک نمودند و ملّتی پرامید و شاد را به خاک سیاه نشاندند نمی‌توانند مسئولیت پذیر باشند و... (این تازه در شرایطی است که زلزله مِلزله و پیش‌آمدهای غیر منتظره پیش نیاید که در آن صورت واویلا است.)

من در اوکراین بارها شنیدم که مردم بعد از حادثه چرنوبیل به خاک سیاه نشستند. خیلی ها به سردردهای غریب و ناشناخته دچار شدند و می‌گفتند تا پایان عمر چیزی در گوشمان سوت می‌زند в ушах звенит(ووشاه زه وی نیت)

و این تازه مینیمم است که رؤیت می‌شود. پشت پرده، اینگونه وقایع را کسی بدرستی نمی‌داند. از تأثیرات زلزله در ژاپن (نیگاتاو کوبه و اوفاناتو و میاگی و...) بر نیروگاه اتمی فوکوشیما اطلاع ندارم.

وقتی سانحه اتمی به انفجار نیروگاهها و ذوب شدن هسته های درونی این واحدها می‌کشد، به ورطه کنترل ناپذیری خواهد کشید. محیط زیست و هرچه رنگ و بوی حیات دارد آلوده تشعشات هسته ای می‌شوند و مرگ و مصیبت نه سالها، بلکه قرنها ادامه می‌یابد.

...........................

جغد شوم جنگ دارد زُل می‌زند.

حتی اگر سلام و صلوات جای توپ و تَشَر را بگیرد و طرفین با هم کنار بیایند همه چیز ختم به خیر نمی‌شود و جغد شوم جنگ پیِ کارش نمی‌رود.
 
شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هائل، واقعی است. 

چه باید کرد؟ آیا باید گوش به زنگ بود کی بیگانگان زهرشان را می‌ریزند؟

 

آیا باید پیشرفتهای دانشمندان میهنمان را (که در بسیاری موارد ربطی به حکومت ندارند) به کیسه حکومت بریزیم...(...)....... ........

نقض حقوق بشر را که باعث و بانی اش شکنجه گران و قاتلان هستند، می‌توان و باید آفتابی و آنتنی کرد اما آنها صاحب علّه پیشرفتهای علمی و زحمات همه پژوهشگران ما نیستند.

 

تحقیقات دکتر فیروز پرتوی از پایه گذاران دانشگاه صنعتی شریف، نیما ارکانی حامد (از فیزیکدانان فیزیک ذرّه ای و نظریه ریسمان کاربردی)... و یا تکنسین های کارآزموده و مبتکری که داخل کشور مانده اند و بیشترشان هم از بگیر و ببند و ریش و پشم بیزارند، چه ربطی به حکومت دارد؟ 

کشف سرچشمه های پرتو گاما در هاله کهکشان (که با زحمات دکتر جلال صمیمی برای نخستین بار در ایران صورت گرفته) به آیت الله جنتی و مصباح یزدی چه مربوط؟ چرا ثمره رنج فرهیختگان جامعه را دودستی تقدیم ارتجاع می‌کنیم؟

...........................

سلاح اتمی موقوف. چه امروز، چه فردا.

 

استفاده صلح‌جویانه از انرژی هسته‌ای که طبق اصل اول Nuclear Non-Proliferation Treaty(NPT) باید بدون هیچ‌گونه مانع و تبعیضی برای همگان میسر باشد، یک چیز است و گسترش سلاح‌های هسته‌ای، که صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر می‌اندازد چیز دیگر.

 

نگرانی از گسترش سلاح‌های هسته‌ای باید ذگر و فکر ما باشد. اعتراض برای منع کامل آزمایشات هسته‏ای، محدودسازی سیستم‏های پرتاب هسته‏ای و موشک‏های چند کلاهکی که به ماورای جوّ پرتاب می‏شوند و در نقطه مشخصی مجدداً به جوّ زمین بازمی‏گردند و چندین هدف جداگانه را مورد اصابت قرار می‏دهند، اعتراضی پاک و شایسته است و امروز و فردا و پس فردا باید تکرار شود.

***

پیش از نخستین مذاکرات امریکا و شوروی (سابق) در زمینه «کنترل سلاحهای هسته‏ای استراتژیک»، «سیستم‏های موشکی» و «سامانه پدافند موشکی» که در سال ۱۹۶۹ در هلسینکی آغاز شد. (گفتگوهای سالت)، صلح دوستان جهان به گسترش سلاحهای استراتژیک، اعتراض کردند و به کوچه و خیابان ریختند و این در شرایطی بود که بسیاری از مردم به ارزش کار آنان توجهی نداشتند و دستشان می‌انداختند. معترضین که در شمار فرهیختگان جامعه بودند ساکت ننشستند. زخمی شدند، پلیس با سگ و باطوم و ماشینهای آبپاش به جانشان افتاد، به زندانشان انداخت امّا ادامه دادند. می‌دانستند در عمل فایده ای ندارد و ازمابهتران خر خودشان را سوار می‌شوند اما دست از تب و تاب نمی‌کشیدند.

***

فایده داشته باشد یا نداشته باشد، فریادها به جایی برسد یا نرسد، باید علیه گسترش سلاحهای اتمی اعتراض نمود و گفت و گفت و گفت: این رژیم (و نه فقط این رژیم) هر رژیمی که آینده در ایران زمام امور را به دست گیرد باید روی سلاح اتمی خط بکشد و تحت هیچ عنوانی به آن متوّسّل نشود.

 

استبداد دینی هم که رخت بربندد، فردا و پس فردا هم، باید روی سلاح اتمی خط بکشیم و تحت هیچ عنوانی به آن متوّسّل نشویم حتّی اگر ازمابهتران به سیم آخر بزنند و «هیروشیمابازی» درآورند. (فرض محال که مُحال نیست)،

ستمدیدگی روا نیست و باید علیه ستمگر شورید. اما اگر قرار باشد به ظالمان اقتدا کنیم، ستم دیدن آلودگی اش کمتر است.

بهتر است قربانی بیداد جهانخواران جنگ افروز بشویم امّا به جلد قاتلان هیروشیما و ناکازاکی و صاحبان بی احساس و زراندوز زرّادخانه های اتمی نرویم.

 

...........................

بودِ ایران و ایرانی در نبودِ حکومت خودکامه است.

 

راه حّل نهایی و بود ایران و ایرانی در نبود حکومت خودکامه ای است که عملاً به جهانخواران میدان داده تا به میهن ما به چشم طعمه بنگرند، آلترناتیوسازی کنند و نقشه راه بریزند.

 

- بدون آشنایی با جامعه هزارتوی ایران و تغئیرات شگرفی که در روح و روان مردم ستمدیده ما در این سه دهه ایجاد شده است،

- بدون آشنایی با خُلق و خوی نسل جدید که هزاران پرسش بی پاسخ دارد و پراحتی در دستگاه مدعیّان نمی‌رود. نسل زخمی و پُرشوری که شک مقّدس و دهن کجی به تقلید کور و مرید و مرادبازی، نخستین ویژگی او است،

- بدون آشنایی با غرب، (نه «غرب»ی که مهد انقلاب صنعتی، انقلاب فرانسه، اعلامیه جهانی حقوق بشر است و پیشرفت و مدنّیت را نمایندگی می‌کند و باید از آن بسیار آموخت)، غرب دوچهره بی پدر و مادر کاسبکار که در عصر جهانی شدن هم خواب دوران استعمار می‌بیند. با پنبه نیز سر می‌بُرَد و با پوش مدرنیسم و مبارزه با کهنگی هر ارزشی را تیپا می‌زند،

- بدون مرزبندی با استبداد مذهبی و فاصله گرفتن از همه جناح ها و دسته بندیهای درونی آن،

و بدون یک جانشین مردمی که دموکراسی را ممیّزی نکند و با کبر و غرور میانه نداشته باشد، دشمنان ایران زمین، کیش و مات نمی‌شوند و در بر همین پاشنه خواهد چرخید.

 

 

 …………………………………………………………………….

 

1. دکتر شریعتی: یک جلوش تا بی‌نهایت صفرها

«آدم وقتی فقیر می‌شه، خوبی‌هاش هم حقیر می‌شه، اما کسی که زور داره، یا زر داره، «هنر » می‌بینند « عیب» هاشو « حرف حسابی » می‌شنوند «چرند»هاشو «آروغهای بی‌جا و نفرت بار » شو، فلسفه و دانش و دین می‌فهمند حتی «شوخی‌های خنک و بی ربط» او، از خنده روده‌بر می‌کنه! ملتها هم همین جورند...»

 2. A History Of The Peloponnesian War 

 3. Thucydides

 4. http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/melian.htm...

 5. Project for the New American Century 

 6. American Enterprise Institute 

 7. Robert Gilpin 

 8. War and Change In World Politics 

 

 9. غزالی: الحق لمن غلب - الحکم لمن غلب، نحن مع من غلب.حق با کسی است که پیروز شده است، قضاوت و حاکمیت نیز با او است و ما هم با او هستیم.

 

 10. امام شافعی: قیام در برابر خلیفه وقت جایز نیست و قتل شورش کننده واجب است، اما اگر فرد شورش کننده بر حاکم وقت پیروز شود و حاکمّیت را بدست آورد، او مصداق اولوالامر و ولایتش مشروع است.

«من ولی الخلافه فاجتمع علیه الناس و رضوا به فهو خلیفه و من غلبهم بالسیف حتی صار خلیفه فهو خلیفه»...

نمی‌دانم این دیدگاههای سخیف و دیکتاتورپرور، با آئینی که امثال فرعون را زیر ضرب می‌گیرد و به صراحت می‌گوید: زیر بار ستم زندگی نکنید و با بیدادگران مرزبندی داشته باشید. (لا تظلمون و لا تظلمون. سوره بقره ۲۷۹-۲)، چه نسبتی دارد.

11. من غلب‏ علیهم بالسیف حتی صار خلیفه و سمّی امیر المؤمنین،فلا یحل لاحد یؤمن بالله و الیوم‏ الاخر ان یبیت و لا یراه اماما برا کان او فاجرا (احکام السلطانیه، ۸- ۲۳)

 12. James Knox Polk 

 13. Zachary Taylor 

 14. Nueces River and the Rio Grande 

 15. USS Maine (ACR-1 )

 16. J. Grew 

 17. John W. Finney 

 18. Ehud Barak 

 19. Martin Levi van Creveld

 20. Kenneth R. Timmermanمدیر اجرایی مؤسسه‌ی موسوم به بنیاد دموکراسی برای ایران

 21. Leo Strauss

 22. Διάλογος Αθηναίων-Μηλίων /Melian dialogue

...........................

گفتگوهای ملین Melian dialogue

پانویس

 

A History Of The Peloponnesian War «تاریخ جنگ پلوپونزی»

 

کتاب توکودیدس(توسیدید) به بررسی تاریخ نبردهای داخلی یونان، معروف به جنگهای پلوپونزی می‏پردازد. این جنگها که در فاصله سالهای ۴۰۴ ق.م تا ۴۳۱ ق.م،میان دولت‌شهرهای آتن و اسپارت و هواداران ایشان رخ داد، همزمان با اواخر دورهء فرمانروایی اردشیر اوّل هخامنشی تا پایان حکومت داریوش دوم در ایران بود.

 

صورت جلسه گفتگوهای ملین در این کتاب موجود است.

 

...........................

مادّه چهار Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) 

 

در ماده ۴ پیمان‌نامه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، با امّا و اگرهایی، به حق مُسّلم تحقیق، توسعه، تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز اشاره شده‌است. جمهوری اسلامی شعار گَل و گشاد «انرژی هسته ای حق مُسلّم ما است» را از اینجا گرفته است.

 Article IV

Nothing in this Treaty shall be interpreted as affecting the inalienable right of all the Parties to the Treaty to develop research, production and use of nuclear energy for peaceful purposes without discrimination and in conformity with articles I and II of this Treaty.

http://www.fas.org/nuke/control/npt/text/npt2.htm

 

...........................

نظر «اهود براک» در مورد ایران و بمب اتمی

 

 Defense minister, Ehud Barak, responded to PBS's Charlie Rose's question "If you were Iran wouldn't you want a nuclear weapon ?" with these words: "Probably, probably. I don't delude myself that they are doing it just because of Israel. They have their history of 4,000 years. They look around and they see the Indians are nuclear. The Chinese are nuclear, Pakistan

 is nuclear as well as North Korea, not to mention the Russians. "

 

http://www.abdolian.com/thoughts/

 

...........................

دیدگاه «استراتژیست نظامی اسرائیل» در مورد ایران و بمب اتمی

 

Israel military historian--strategist Martin van Creveld said in 2004, that Iranians "would

be crazy not to build nuclear weapons considering the security threats they face 

."

http://www.lobelog.com/ehud-barak-if-i-was-iran-i-would-probably-want-nuclear-weapons/ 

 

...........................

اینکه حق باید با شرع و قانون و خدا و خود حق سنجیده شود، تعارف است.

 

الحق للشرع، للقانون، لله و الحق لمن حق، (که در حوزه های علمیه بحث می‌شود) آرزو است. در عالم واقع (در عمل)، قدرت حرف آخر را می‌زند و حق با زور و سلطه است و ای کاش چنین نبود.

 

برخی « الحَقُ لِمَن غَلَبَ » (حق با زور و سلطه است) را توجیه نموده و با شاخص گرفتن امر به معروف می‌گویند:

«معروف همان حاکمیت است و اساساً بر حاکم به عنوان «آمر» هیچ «امر»ی متصور نیست. معروف همانی است که او امر می‌کند و در یک کلام: حفظ قدرت موجود والاترین معروف قابل امر است...» پس حق با قدرت حاکمه است!!

 

***

 تسلط حاکم بر جامعه و و تأمین مصالح اجتماع، نیازمند به قدرت است ولی این سخن غیر از این‏ است که گفته شود،صرف قدرت پیدا کردن و غلبه، مجوز حکومت کردن بوده و مشروعیت‏آور است.

 

...........................

عبدالله بن عمر با پای حجاج بن یوسف بیعت کرد !

 

حجاج قاتل (چون غلبه کرده بود) راهبر و مقتدای عبدالله بن عمر شد و او رفت تا دست حجاج را بگیرد و بیعت کند. حجاج برای تحقیرش پای خود را بیرون آورد و گفت دستم بند است، با پایم بیعت کن.

 

عبدالله بن عمر پس از واقعه حره (شورش مردم مدینه درسال ۶۳ هجری که توسط سپاه شام به خاک و خون کشیده شد) گفت: «نحن مع من غَلَب» 

 

ما با کسانى هستیم که غلبه کرده‏اند. «الحَقُ لِمَن غَلَبَ» (حق با کسی است که زور بیشتری ‏دارد)

جالب اینجا است که عبدالله بن عمر چاپلوس، توسط همان حجاج کشته شد.

لمغنى فى ابواب التوحید و العدل، عبدالحلیم محمود...القسم الاول، ص ۲۵۹

 

...........................

توانا بود هر که دانا بود. Knowledge Is Power

 

توماس هایز، فرانسیس بیکن و... گفته بودند: Scientia potestasest

 Knowledge Is Power (دانش، قدرت است.)

حکیم ابوالقاسم فردوسی، قرنها پیش از آنها، قدرت و توانایی را اگر ریشه در فرهیختگی و دانایی داشته باشد ستوده و شعر زیبای «توانا بود هر که دانا بود» در شاهنامه گویا است.

 

...........................

سپاه، یاغی شده و روحانیت در فساد افتاده است...

 

«دولت... برغم شکوه ظاهری که دارد، به سختی روی به پستی و پریشانی می‌رود... کشور وضعی سخت متزلزل دارد. سپاه یاغی و روحانیت در فساد افتاده است... تشتت و اختلاف در عقاید و آراء پدید آمده و روحانیت در ریا و تعصب و دروغ و رشوه غرق است.»

 

در باره ی یزدگرد سوم و موبدان. دو قرن سکوت، عبدالحسین زرین کوب (با اندکی تغئیر)

 

همنشین بهار

hamneshine_bahar@yahoo.com

 

 

 همنشین بهار

فهرست مطالب همنشین بهار در سایت پژواک ایران 

*رضاشاه؛ فقط در ستم و سرکوب، خلاصه نمی‌شود  [2023 Apr] 
*عهدنامهِ مودتِ ۱۹۵۵، بین ایران و ایالات متحده  [2023 Apr] 
*تاریخ همچون تانکی از روی سرِ ما می‌گذرد; فتوای آخوندها در زندان شاه سپاس سپاس اعلیحضرتا فتوای آخوندها در زندان شاه سپاس سپاس اعلیحضرتا [2023 Mar] 
*یادی از دکتر سیدجواد طباطبایی یکی از شارحین هگل در ایران  [2023 Mar] 
*نیو استارت New START پیمان جدید کاهش تسلیحات استراتژیک  [2023 Feb] 
*نشست مهم سران ارتش شاه صبح ۲۲ بهمن ۱۳۵۷  [2023 Feb] 
*۱۹ بهمن سال ۶۰، خانه زعفرانیه جان‌باختنِ موسی خیابانی و نقش جعفر مشتاق  [2023 Feb] 
*اولین و آخرین دیدار نویسندگان با آیت‌الله خمینی (۲۹ بهمن ۱۳۵۷)  [2023 Feb] 
*پیش‌زمینه‌های حضور مجاهدین در عراق / گذشته، سرزمین غریبی است  [2023 Jan] 
*گفت‌وگوی نمایندگان مسعود رجوی با سرویس استخبارات عراق (در دوره صدام)  [2023 Jan] 
*اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر آرمان مشترک تمام مردمان و ملت‌ها  [2023 Jan] 
*کنوانسیون چهارم ژنو / Fourth Geneva Convention  [2023 Jan] 
*راه طی نشده با نشیب و فراز بسیار  [2023 Jan] 
*شبِ یَلدا و انقلابِ زمستانی  [2022 Dec] 
*پیشه‌وَری و آنچه در آذربایجان گذشت برگ زرینی از رومانتیسم ایرانی  [2022 Dec] 
*نیکوس کازانتزاکیس همسفر تاریخ و همدم اساطیر  [2022 Dec] 
*قتلِ فروهرها، مختاری، پوینده و مجید شریف به روایت قاتلین  [2022 Dec] 
*اِن‌تَن‌گِل‌مِنت Entanglement (گره‌خوردگی و درهم‌تنیدگی)  [2022 Oct] 
* انقلاب گیسوان «زن، زندگی، آزادی» (ژن، ژیان، ئازادی)  [2022 Sep] 
*دالان زنگِزور Zangezur corridor  [2022 Sep] 
*طالقانی، آیه مدارا و شرح صدر  [2022 Sep] 
*گورباچف؛ پیشگام پایان جنگ سرد Горбачев - пионер конца холодной войны  [2022 Sep] 
*غبارزدایی از محمد بن زکریای رازی  [2022 Aug] 
*دو نامه قوام‌ السلطنه به پادشاه و پاسخ دربار به نخستین نامه وی  [2022 Aug] 
*متن کاملِ قانون اساسی مشروطه و متمم آن  [2022 Aug] 
*سایه، «پیر پرنیان اندیش» و ارغوانش  [2022 Aug] 
*مشروطه؛ بنیان‌هایِ ذهنی جامعهِ ما را تکان داد  [2022 Aug] 
*تلسکوپ جیمز وب تاریخ کیهان را بازنویسی خواهد کرد  [2022 Jul] 
*محکومیت حمید نوری و استاندارد یاماشیتا Command responsibility [2022 Jul] 
*از نورد استریم تا کربن خنثی  [2022 Apr] 
*روابط ایران و روسیه در گذر تاریخ  [2022 Apr] 
*رضا براهنی: شریعتی، دیدار در زندان  [2022 Apr] 
*فیلم قدرت سگ Power of the Dog  [2022 Mar] 
*عَلَمِ دولت نوروز به صحرا برخاست بهار می‌آید هر چند زمستانیان نخواهند [2022 Mar] 
*پرونده حمید نوری به نسل‌کشی ارتباطی ندارد  [2022 Mar] 
*پیمان مینسک و تراژدی در اوکراین  [2022 Mar] 
*بگير و ببند و کُشتار، در آغاز انقلاب   [2022 Feb] 
*نشست مهم سران ارتش شاه صبح ۲۲ بهمن ۱۳۵۷   [2022 Feb] 
*لو رفتن خانه زعفرانیه ۱۹ بهمن سال ۶۰ ناگهان موسی زنده شد و اسلحه کشید   [2022 Feb] 
* کارلوس در وین; گروگانگیری در اجلاس اوپک  [2022 Jan] 
*ترور حسنعلی منصور مبارزه با فراموشی یک وظیفه تاریخی است   [2022 Jan] 
*دکتر شاپور بختیار و روزِ « ر+ ۱»   [2022 Jan] 
*کنفرانس گوادلوپ؛ ژنرال هایزر، انقلاب ۵۷   [2022 Jan] 
*عراق؛ حزب بعث، و خُلق‌ و‌ خویِ صدام حسین  [2021 Dec] 
* سیروس نهاوندی، اسب تراوای ساواک   [2021 Dec] 
*۱۶ آذر سال ۳۲، ربطی به ورود نیکسون به ایران نداشت  [2021 Dec] 
* استخبارات صدام و بمباران مَحَلّه گیشا  [2021 Dec] 
*جبهه دموکراتیک ملی غبارزدایی از آینه‌ها [2021 Nov] 
* کاروانسرا سنگی و لباس شخصی‌های حکومتی غبارزدایی از آینه‌ها [2021 Nov] 
*جنگ جهانی اول؛ یکی از برجسته‌ترین رخدادهای تاریخ بشر  (۱۷) تاریخ جهان دادگاه جهان است [2021 Nov] 
*صفرخان، آن سرو بلند که ایستادگی برازنده‌اش بود  [2021 Nov] 
*...کورشِ تاریخی با توهّماتِ ما، از بُنیاد متفاوت است  [2021 Oct] 
*شجریان، شمایلِ فرهنگیِ موسیقیِ ایران   [2021 Oct] 
*پرونده احمد کسروی ننگ دادگستری ایران بود... غبارزدایی از آینه‌ها [2021 Oct] 
*غبارزدایی از آینه‌ها ژاله خون شد؛ هفده شهریور، آغازِ پایانِ رژیم شاه  [2021 Sep] 
*نشست توجیهی عملیات فروغ جاویدان - جمعه ۳۱ تیر سال ۶۷ ثبت امر واقع برای مبارزه با فراموشی  [2021 Jul] 
*نامه دکتر احمد دانش اولین جراح پیوند کلیه در ایران به آیت‌الله منتظری  [2021 Jul] 
*شاهنامه فردوسی تأملی عظیم است  [2021 Jun] 
*خطابهِ آلبر کامو برنده نوبل ادبیات در سال ۱۹۵۷  Albert Camus – Banquet speech  [2021 May] 
*صورتِ استنطاق میرزا رضا کرمانی؛ ضارب ناصرالدین شاه   [2021 May] 
* ترور رزم‌آرا سیاسی‌ترین سپهبد تاریخ نوین ایران   [2021 Apr] 
*دادگاه استکهلم / دادگاه نورنبرگ   [2021 Apr] 
*چین و ماچین و راه ابريشمیِ ديپلماسی  [2021 Apr] 
*غبارزدایی از آینه‌ها نشست تعیین‌کننده سران ارتش شاه صبح ۲۲ بهمن ۱۳۵۷  [2021 Feb] 
*فکر کردن به آنچه فکر نکردنی است تلگراف ویلیام سالیوان به وزارت امور خارجه   [2021 Feb] 
*زنانی که شکست را شکست دادند (۲۰)   [2021 Jan] 
*دکتر سیروس سهامی و رنج‌هایش +نامه دکتر علی شریعتی به ایشان   [2021 Jan] 
*تفنگ‌کِشی و برادرکُشی در روستای گاپیلون ۴ بهمن سال ۱۳۶۴   [2021 Jan] 
*شاه و پدرش؛ قدمهای بزرگی به نفع ایران برداشتند، اما...  [2021 Jan] 
*زنانی که شکست را شکست دادند (۱۹)  [2021 Jan] 
*شهسواران میدان علم (۱) نیوتن، ارسطوی دوران مدرن  [2021 Jan] 
*زنانی که شکست را شکست دادند (۱۸)   [2020 Dec] 
*ای همه هستی ز تو، آیا تو هم هستی؟   ?Eli, Eli, lema sabachthani  [2020 Dec] 
*زنانی که شکست را شکست دادند (۱۷)   [2020 Dec] 
*دفاعيات پرشور شکرالله پاک‌نژاد در دادگاه نظامی  [2020 Dec] 
*شبِ یَلدا و انقلابِ زمستانی   Yalda (Shab-e Cheleh) and Winter Solstice  [2020 Dec] 
*زنانی که شکست را شکست دادند (۱۶)   [2020 Dec] 
*اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر Universal Declaration of Human Rights [2020 Dec] 
* زنانی که شکست را شکست دادند (۱۵)   [2020 Dec] 
* زنانی که شکست را شکست دادند (۱۴)   [2020 Dec] 
*زنانی که شکست را شکست دادند (۱۳)  [2020 Nov] 
*شجریان، شمایلِ فرهنگیِ موسیقیِ ایران  [2020 Nov] 
*زنانی که شکست را شکست دادند (۱۱)   [2020 Nov] 
*کورشِ تاریخی با توهّماتِ ما، از بُنیاد متفاوت است   [2020 Nov] 
*زنانی که شکست را شکست دادند (۱۰)   [2020 Nov] 
*زنانی که شکست را شکست دادند (۹)   [2020 Nov] 
*زنانی که شکست را شکست دادند (۸)   [2020 Oct] 
*زنانی که شکست را شکست دادند (۷)   [2020 Oct] 
*یادی از دکتر محمد مصدق رِندِ شریفِ هوشمند   [2020 Oct] 
*زنانی که شکست را شکست دادند (۶)   [2020 Oct] 
*زنانی که شکست را شکست دادند (۵)  [2020 Oct] 
*زنانی که شکست را شکست دادند (۴)   [2020 Oct] 
* زنانی که شکست را شکست دادند (۳)   [2020 Oct] 
*زنانی که شکست را شکست دادند (۲)   [2020 Oct] 
*زنانی که شکست را شکست دادند (۱)   [2020 Sep] 
*طولانی‌ترین جنگ متعارف کلاسیک در قرن بیستم در جنگ ایران و عراق هر کسی کشک خود را می‌سابید  [2020 Sep] 
* نامه تاریخی دکتر مصطفی رحیمی به آیت‌الله خمینی  [2020 Sep] 
*فایل صوتی جعفر شریف امامی؛ شب قبل از ۱۷ شهریور ۵۷   [2020 Sep] 
*۱۲ نکته در مورد حکیم زَکَریای رازی   [2020 Sep] 
* رئیس‌علی دلواری؛ در هنگامهِ خطر، غیبش نمی‌زد  [2020 Aug] 
*سوم شهریور ۱۳۲۰- هجوم متفقین به ایران  [2020 Aug] 
* کودتای ۲۸ مرداد به روایت دکتر غلامحسین صدیقی   [2020 Aug] 
*نشست‌های دکتر شاپور بختیار با شورای امنیت ملی در سال ۵۷   [2020 Aug] 
*دکتر شاپور بختیار و روزِ « ر+ ۱»   [2020 Aug] 
*«بختیارِ» با اختیار، و نامه‌هایش به خمینی   [2020 Aug] 
*جنبش مشروطه یکی از برجسته ترین رویدادهای تاریخ ایران   [2020 Aug] 
* بگير و ببند و کُشتار، در آغاز انقلاب   [2020 Jul] 
*نشست توجیهی عملیات فروغ جاویدان - جمعه ۳۱ تیر سال ۶۷  ثبت امر واقع برای مبارزه با فراموشی  [2020 Jul] 
* آزمایش‌ میلگرم و زندان استانفورد   [2020 Jul] 
*صورت مذاکرات شورای انقلاب در مورد مراسم سالگرد درگذشت دکتر مصدق در احمدآباد ۱۴ اسفند سال ۵۷  [2020 Jul] 
*گفتگوی مسعود رجوی با دستگاه اطلاعاتی صدام   [2020 Jun] 
*اخلاق ماکیاولی و سیاست مروانی آیا تزویر و نادرستی، کوتاه‌ترین راه نیل به پیروزی است؟   [2020 Apr] 
*پرونده احمد کسروی، ننگ دادگستری ایران بود..  [2020 Mar] 
*مردی از تئاتر گفت‌و‌شنود با ناصر رحمانی‌نژاد   [2020 Mar] 
*عهدنامه ۱۹۷۵ الجزایر Algiers Agreement + متن کامل قرارداد   [2020 Mar] 
*داستان یهودیان بَنی‌قُریْظه غبارآلود است  [2020 Feb] 
*نشست تعیین‌کننده سران ارتش شاه صبح ۲۲ بهمن ۱۳۵۷   [2020 Feb] 
* کنفرانس یالتا Yalta Conference تقسیم جهان به مناطق نفوذ  [2020 Feb] 
*تاریخ، بایگانی اسناد مرده نیست یاد کنفدراسیون بخیر   [2020 Feb] 
*لو رفتن خانه زعفرانیه ۱۹ بهمن سال ۶۰ ناگهان موسی زنده شد و اسلحه کشید   [2020 Feb] 
*نشست‌های دکتر شاپور بختیار با شورای امنیت ملی در سال ۵۷  [2020 Feb] 
*دکتر شاپور بختیار و روزِ « ر+ ۱»   [2020 Jan] 
*معامله قرن و بازتعریف معنای بحران   [2020 Jan] 
*فکر کردن به آنچه فکر نکردنی است تلگراف ویلیام سالیوان به وزارت امور خارجه آمریکا   [2020 Jan] 
*جامعه ایران با بحرانی عمیق روبروست بیانیه ۵۸ نفر از فرهنگ‌ورزان ایران(۱۱ آبان ۱۳۵۶)  [2020 Jan] 
*شاه، اسناد دفتر راکفلر و خالی‌بندی ژنرال هایزر  [2020 Jan] 
*دفاعيات پرشور شکرالله پاک‌نژاد در دادگاه نظامی  [2019 Dec] 
*شبِ یَلدا و انقلابِ زمستانی  [2019 Dec] 
* تیرباران نیکلای چائوشسکو و همسرش انسان گرگ انسان است   [2019 Dec] 
* عهدنامه ۱۹۷۵ الجزایر Algiers Agreement + متن کامل قرارداد   [2019 Dec] 
*غبارزدایی از آینه‌ها محاکمه و اعدام شیخ فضل‌الله نوری   [2019 Dec] 
*عاقبت از ما غبار مانَد و بس  [2019 Nov] 
*گفت‌و‌شنود با خانم هایده ترابی - استوانه گِلی کورش واقعیت دارای حقیقت‌های گوناگونی  [2019 Oct] 
*دایره‌المعارف‌ها، شناسنامه‌های حقیقی یک ملت‌اند یادی از دکتر غلامحسین مصاحب  [2019 Oct] 
*گفت و شنود با باقر مومنی، میلیتانت سیاسی (1) مسأله تاریخ، تاریخ مسأله‌هاست   [2019 Oct] 
*دونالد ترامپ و جهت‌گیری‌های سیاست خارجی آمریکا  America’s Foreign Policy Traditions  [2019 Sep] 
*یکبار دیگر، یازده سپتامبر  [2019 Sep] 
* داستان عاشورا، آلوده به خرافه و افسانه است  [2019 Sep] 
* بازجویی دکتر علی شریعتی در ساواک (۱) مکتوب چهل صفحه‌ای   [2019 Aug] 
* نشستِ آیت‌الله منتظری با قاتلین زندانیان سیاسی دوشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۶۷   [2019 Aug] 
*جنبش مشروطه یکی از برجسته ترین رویدادهای تاریخ ایران  [2019 Aug] 
*نشست توجیهی عملیات فروغ جاویدان - جمعه ۳۱ تیر سال ۶۷   [2019 Jul] 
*چهل سؤال پیرامون قتل‌عام سال ۶۷   [2019 Jul] 
* در پسِ تابلویِ جیغ   [2019 Jul] 
* گرگها فرمانروایى مى‌کنند ــ دکتر جِکیل و آقای هاید  Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde  [2019 Jul] 
* معامله قرن و بازتعریف معنای بحران Deal of the Century  [2019 Jul] 
*سازمان ملل و معاهدهٔ منع شکنجه UNCAT   [2019 Jun] 
*داستان پَهپاد آمریکایی حقیقت نباید در بند این پرسش باشد که به نفع کیست   [2019 Jun] 
*تئوری ریسمان String Theory تارهای رقصندهٔ انرژی Dancing Filament of Energy  [2019 Jun] 
*خطابه دکتر مصدق در دیوان بین‌المللی دادگستری(دادگاه لاهه)  [2019 Jun] 
*نگاهی دوباره به یک استعفا  [2019 Jun] 
* دولتمردان عصر رضاشاه (۵) محمدعلی فروغی (ذُکاءالمُلک) سیاست‌ورز چندساحَتی  [2019 Jun] 
* دولتمردان عصر رضاشاه (۴) نصرت‌الله فیروز، و داستانِ حذف و قتل وی در سمنان  [2019 May] 
*دولتمردان عصر رضاشاه (۳) تیمورتاش، تواناترین چهره سیاسی دوران مدرن   [2019 May] 
* دولتمردان عصر رضاشاه (۲) علی‌اکبر داور نماد مدرنیته اداری در ایران   [2019 Apr] 
* عدالتخانه و ویرانگرانش گفت‌وشنود با ایرج مصداقی   [2019 Apr] 
*سیدحسن تقی‌زاده یک مرد فکور در هیئت یک مرد عمل   [2019 Mar] 
*عَلَمِ دولت نوروز به صحرا برخاست بهار می‌آید هر چند زمستانیان نخواهند   [2019 Mar] 
*پرونده احمد کسروی، ننگ دادگستری ایران بود   [2019 Mar] 
*تنظیم رابطه نظامهای استبدادی شاه و شیخ با وکلای مستقل  [2019 Feb] 
*عشق، شب‌چراغ زندگی‌ست «وَلـِنـْتـایـْنْ دِی» Valentine's Day   [2019 Feb] 
*«بختیارِ» با اختیار، و نامه‌هایش به خمینی   [2019 Feb] 
* نشست تعیین‌کننده سران ارتش شاه صبح ۲۲ بهمن ۱۳۵۷   [2019 Feb] 
* عهدنامه‌های ایران در عصر قاجار (۱۲) قرارداد ۱۹۱۹   [2019 Feb] 
*عهدنامه‌های ایران در عصر قاجار (۱۱) قرارداد سن پترزبورگ(۱۹۰۷)   [2019 Jan] 
*گفت‌وشنود با مرجان براتی دختری با گوشواره مروارید   [2019 Jan] 
*«آمور میو» Amor mio کجاست عشق که سرود زندگی سر کند؟   [2019 Jan] 
*عهدنامه‌های ایران در عصر قاجار (۱۰) پیمان آخال(آخال تِّکه) (1881) Treaty of Akhal  [2018 Dec] 
* نامه تهرانی(بازجوی ساواک) به آیت‌الله طالقانی و آیت‌الله لاهوتی   [2018 Dec] 
*عهدنامه‌های ایران در عصر قاجار (۹) Goldsmid Arbitration قرارداد(حَکَمیّتِ) گلدسمید  [2018 Dec] 
* ۶۰۰ ویدئو و مقاله... لحظه‌هایِ بودن Moments of Being  [2018 Dec] 
*عهدنامه‌های ایران در عصر قاجار (8) Treaty of Paris 1857 معاهده پاریس  [2018 Dec] 
*پای سخن «آذر بی‌بی»(آذر قشقایی) - به یاد بهمن   [2018 Nov] 
*لو رفتن خانه زعفرانیه ۱۹ بهمن سال ۶۰   [2018 Nov] 
*عهدنامه‌های ایران در عصر قاجار (۷) Treaties of Erzurum قرارداد ارزنه‌الروم  [2018 Nov] 
*تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک (66) جنگ جهانی اول یکی از برجسته‌ترین رخدادهای تاریخ بشر  [2018 Nov] 
* عهدنامه‌های ایران در عصر قاجار (۶) قراردادِ نوامبر ۱۸۱۴ (عهدنامهٔ تهران)   [2018 Nov] 
*گفت‌و‌شنود با هدایت‌ متین ‌دفتری(۱) اگر حقوق رعایت نشود زندگی هم باطل است  [2018 Oct] 
*گفت‌و‌شنود با خانم هایده ترابی - استوانه گِلی کورش واقعیت دارای حقیقت‌های گوناگونی است   [2018 Oct] 
* مدیحهِ کورش، یا لعنت‌‌نامه برای نَبونَئیدوس   [2018 Oct] 
*عهدنامه‌های ایران در عصر قاجار (۵) معاهده صلح ترکمانچای  [2018 Oct] 
*عهدنامه‌های ایران در عصر قاجار (۴) عهدنامهٔ گلستان Гюлистанский договор  [2018 Oct] 
*عهدنامه‌های ایران در عصر قاجار (۳) Anglo-Persian Treaty of 1812 عهدنامهٔ مُفَصّل   [2018 Oct] 
*دکتر علی شریعتی و مکتب فرانکفورت   [2018 Oct] 
*تاجگذاری «شاهنشاهِ اسلام‌پناه» در گذشته نباید زیست اما، به گذشته باید نگریست [2018 Oct] 
*گفت‌و‌شنود با هدایت‌ متین ‌دفتری(1) اگر حقوق رعایت نشود زندگی هم باطل است  [2018 Sep] 
*عهدنامه‌های ایران در عصر قاجار (۲) Preliminary Anglo-Iranian Treaty قرارداد مُجمَل (عهدنامهٔ مقدماتی)  [2018 Sep] 
*داستان عاشورا، آلوده به خرافه و افسانه است   [2018 Sep] 
*عهدنامه‌های ایران در عصر قاجار (۱) Treaty of Finckenstein پیمان فینکنشتاین   [2018 Sep] 
*غبارزدایی از آینه‌ها فایل صوتی جعفر شریف امامی؛ شب قبل از ۱۷ شهریور ۵۷  [2018 Sep] 
*غبارزدایی از آینه‌ها - عهدنامه ۱۹۷۵ الجزایر Algiers Agreement + متن کامل قرارداد   [2018 Sep] 
*تاریخ جهان دادگاه جهان است (۱۴) بابوف و جنبش بابوفیسم Babeufism   [2018 Sep] 
*بیژن هیرمن‌پور و تاریخچه فدائیان   [2018 Sep] 
*عهدنامه مودّت بین ایران و ایالات متحده   [2018 Aug] 
*تاریخ جهان دادگاه جهان است (۱۳) داستانِ «پایان قرن» Fin de Siècle   [2018 Aug] 
*تاریخ جهان دادگاه جهان است (۱۲) قرنِ نوزدهم، یکی از پربارترینِ اعصار تاریخِ بشری   [2018 Aug] 
*تاریخ جهان دادگاه جهان است (۱۱) «سن ژوست» و «روبسپیر» را آئینه عبرت دان   [2018 Aug] 
*غبارزدایی از آینه‌ها / چهل سؤال پیرامون قتل‌عام سال ۶۷   [2018 Aug] 
*تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک 54 دنیای واقعی تابلوی نقاشی نیست که هرجور بخواهیم رنگ‌آمیزی کنیم   [2016 May] 
* تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک 53 پیش‌زمینه تحولات ۱۸۳۰ اروپا؛ انقلاب کبیر فرانسه است  [2016 May] 
*اینترپل؛ و اخبار مهندسی‌شده   [2016 May] 
* تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک 52 فلسفه کانت؛ نظریه آلمانی انقلاب فرانسه است  [2016 May] 
*زد و بند «سایکس ـ پیکو» Sykes–Picot Agreement  [2016 May] 
* تاریخ؛ بایگانی اسناد مرده نیست. یاد کنفدراسیون بخیر  [2016 May] 
* تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک 51 شرط خارجی؛ به اعتبار مبنا، وارد عمل می‌شود  [2016 May] 
* غبارزدایی از آینه ها / «تُراب» مثل اسمش، خاکی بود  [2016 May] 
* تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک(50) انقلاب کبیر فرانسه چارچوب سیاسى رژیم کهن را درهم شکست  [2016 Apr] 
*تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک (49) با انقلاب آمریکا بردگی زیر سوال نرفت  [2016 Apr] 
*تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک 48 باخ؛ «نه یک جویبار، بلکه یک دریا»  [2016 Apr] 
*تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک 47 مرتجعین؛ «دانیل دِفو» را به غُل و زنجیر، کشیدند  [2016 Apr] 
*تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک 46 هیچ‌کس حق ندارد با «اسپینوزا» حرف بزند   [2016 Apr] 
*گذشته پیش‌درآمد اکنون است What’s past is prologue   [2016 Apr] 
* گفت‌‌‌وشنود با اسماعیل یغمائی - قسمت آخر چهار تندیس یک دفتر   [2016 Apr] 
*تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک 45 «اولیور کرامول» را از قبر درآوردند و گردن زدند   [2016 Apr] 
*داستان مرد حصیری The Wicker Man  [2016 Mar] 
*تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک 44 کلیساى مسیحی تجارت برده را نکوهش نمی‌کرد   [2016 Mar] 
* دکتر هاشم بنی‌طُرُفی به میهمانی خاک رفت  [2016 Mar] 
*تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک 43 بودن یا نبودن؛ آیا مسئله به واقع این است؟   [2016 Mar] 
*اعتدال بهاری و؛ حس غریب نوروز   [2016 Mar] 
*تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک 42 جان ویکلیف را نبش قبر کردند و استخوان‌هایش را سوزاندند  [2016 Mar] 
*تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک 41 با خدا و خرافات هر جنایتی توجیه می‌شود   [2016 Mar] 
* تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک 40 رویارویی با ستمگران به قشریگری و جمود مشروعیت نمی‌دهد   [2016 Mar] 
*تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک 39 جنگهای صدساله؛ اروپا را به خاک و خون کشید   [2016 Mar] 
*گفت‌‌‌وشنود با اسماعیل یغمائی 22   [2016 Mar] 
*تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک 38 حق و عدالت را در برابر هیچ اراده‌ای نمی‌فروشیم  [2016 Mar] 
*تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک 37 تاریخ یک علم است؛ و کرونولوژی، بخشی از آن  [2016 Feb] 
*اعتصاب فوریه ۱۹۴۱ در هلند February strike  [2016 Feb] 
*تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک 36 جنگ‌های صلیبی؛ یکی از تأثیرگذارترین نبردهای تاریخ   [2016 Feb] 
*إذا الشّعْبُ يَوْمَاً أرَادَ الْحَيَاةَ ، روزی که مردم زندگی را برگزیدند  [2016 Feb] 
*تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک 35 پاپ‌ و پادشاه باهم کنار می‌آیند   [2016 Feb] 
*گفت‌‌‌وشنود با اسماعیل یغمائی 21 کی خادم است کی خائن؟   [2016 Feb] 
*آشکار شدن امواج جاذبه؛ لحظه‌ای مهّم در تاریخ علم   [2016 Feb] 
*تاریخِ جهان از ماموت تا فیسبوک (34) وایکینگ‌ها با ترس و رحم بیگانه بودند   [2016 Feb] 
*یکی بود یکی نبود میلیون میلیون گل رُز  [2016 Feb] 
*تاریخِ جهان از ماموت تا فیسبوک 33 نشیبی دراز است پیش فراز   [2016 Feb] 
*کنفرانس گوادلوپ؛ ژنرال هایزر، انقلاب ۵۷  [2016 Feb] 
*شنگول و منگول؛ و گرگ‌های پنجه فرو کرده در آرد   [2016 Feb] 
*تاریخِ جهان از ماموت تا فیسبوک 32  هر مورخّی تا حّد زیادی بخشی از زمان خود است  [2016 Feb] 
*تائو ته جینگ - کتاب طریقت  [2016 Jan] 
*تاریخِ جهان از ماموت تا فیسبوک31 تاریخ؛ تحقّق زمان در زندگی اجتماعی است   [2016 Jan] 
*آسیاب‌های بادی ذهنِ تو The Windmills of Your Mind   [2016 Jan] 
*عباس رحیمی و قاعدهِ طلایی گفت‌وشنود با مختار شلالوند  [2016 Jan] 
*نماز مِیّت، برای «زنده»ای چون عباس که اکنون بیش از همیشه حضور دارد  [2016 Jan] 
* نامۀ چارلی چاپلین به دخترش؛ ساختگی و مَن‌ درآوردی است  [2016 Jan] 
*گفت‌‌‌وشنود با اسماعیل یغمائی 20 هفت حصار و حصار هشتم  [2016 Jan] 
*تاریخِ جهان از ماموت تا فیسبوک(30) تاریخ بایگانی اسناد مرده نیست  [2016 Jan] 
*آواز در باران تا همیشه زنده می‏ماند Singin' in the Rain   [2016 Jan] 
*آلبر کامو و رُمان سقوط La Chute   [2016 Jan] 
*پیر بولز Pierre Boulez غزل خدا حافظی را خواند ما بر زمان می‌گذریم نه زمان بر ما   [2016 Jan] 
*گفت‌‌‌وشنود با اسماعیل یغمائی19 یک اشتباه؛ هزاران جسَد را بر زمین می‌ریزد   [2016 Jan] 
*اخلاق ماکیاولی و سیاست مروانی / آیا تزویر و نادرستی، کوتاه‌ترین راه نیل به پیروزی است؟   [2015 Dec] 
*ای همه هستی ز تو، آیا تو هم هستی؟   [2015 Dec] 
*تاریخِ جهان از ماموت تا فیسبوک 29 بُردنِ ارزشهای یک عصر به عصر دیگر؛ مغالطه‌ای راهزن است  [2015 Dec] 
*ادیت پیاف Edith Piaf گُنجِشَکَکِ اَشی مَشی   [2015 Dec] 
*شبِ یَلدا و انقلابِ زمستانی   [2015 Dec] 
*فرانک سیناترا؛ ماوراء صدا و خود صدا بود   [2015 Dec] 
*داستان یهودیان بنی‌قُریْظه غبارآلود است   [2015 Dec] 
*عباس رحیمی و رنج‌هایش  [2015 Dec] 
*گفت‌‌‌وشنود با اسماعیل یغمائی18 ؛ هر گونه تلاشی برای اجرای شریعت به خشونت می‌انجامد   [2015 Dec] 
*هانا آرنت، سبزینه پوش عاشق و بُرنا  [2015 Dec] 
*تاریخِ جهان از ماموت تا فیسبوک 28 پنج سال یا صد سال همچون پرکشیدن پرنده‌ای می‌گذرد  [2015 Dec] 
*چند قصهِ گلپایگانی - آخاله اُوغُور بخیر   [2015 Nov] 
*تاریخِ جهان از ماموت تا فیسبوک27انسان با ابداع خط گام بزرگی در راه تمدن برداشت  [2015 Nov] 
*داعشِ سیاه و داعشِ سفیدBlack Daesh, white Daesh   [2015 Nov] 
*گفت‌‌‌وشنود با اسماعیل یغمائی17 هر لحظه به شکلی بُتِ عیّار بر آمد   [2015 Nov] 
*اصلِ عدمِ قطعیّت؛ خاصیت بنیادین و گریزناپذیرِ جهان Uncertainty Principle  [2015 Nov] 
*تاریخِ جهان از ماموت تا فیسبوک26جنونِ قدرت آدمی را خُل و چِل می‌کند  [2015 Nov] 
*کُنسِرتو آرانخوئز Concierto de Aranjuez   [2015 Nov] 
*پوری سلطانی‌(همسر مرتضی کیوان) به میهمانی خاک رفت   [2015 Nov] 
*تاریخِ جهان از ماموت تا فیسبوک25 فراز و نشیب امپراتوری روم   [2015 Nov] 
*گفت‌‌ وشنود با اسماعیل وفا یغمائی 16-واقعیّاتِ دردناک را نمی‌توان با خونریزیِ رژیم پوشاند   [2015 Nov] 
*آبشخور واقعه لیبرتی در دارالخلافه است  [2015 Oct] 
*تاریخِ جهان از ماموت تا فیسبوک24 ؛ وجود اسپارتاکوس به تعداد یارانش تکثیر شده بود   [2015 Oct] 
*بمباران محله گیشا و استخبارات عراق   [2015 Oct] 
*تاریخِ جهان از ماموت تا فیسبوک ۲۳ ؛ جاده ابریشم؛ بزرگ‌ترین شبکهٔ بازرگانی دنیا   [2015 Oct] 
*تاریخِ جهان از ماموت تا فیسبوک22 ؛ارشمیدس و داستان «اروکا»؛ یافتم یافتم   [2015 Oct] 
* آیا مسعود رجوی در فرانسه است؟ مگر مسعود رجوی زخمی شده‌‌ بود؟  [2015 Oct] 
*بخش دیگری از گفتگوی مسعود رجوی با حبوش «من در ابتدای انقلاب در شورای انقلاب بودم»  [2015 Oct] 
*سباستین کاستلیو؛ و سوختنِ «سِروِه‌تُس» در آتش   [2015 Oct] 
*مرضیه با خودش تعریف می‌شود گفت و شنود با اسماعیل وفا یغمائی 15   [2015 Oct] 
*تاریخِ جهان از ماموت تا فیسبوک21 / قارقارِ غازها؛ کاپیتول را نجات داد   [2015 Oct] 
*توافق هسته‌ای؛ سکنجبین بود یا جام زهر؟   [2015 Oct] 
*آب در سیاره بهرام (مریخ)  [2015 Sep] 
*تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک20/ سِلت‌ها (کِلت‌ها) The Celts   [2015 Sep] 
*کاوالریا روستیکانا Cavalleria rusticana   [2015 Sep] 
*گفت و شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۱۴)   [2015 Sep] 
*نامه مسعود رجوی به میخائیل سرگئیویچ گورباچُف   [2015 Sep] 
*وقتی که من بچه بودم؛ غم بود، اما کم بود   [2015 Sep] 
*تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک 19 قوم و خویش ما؛ هومو نالِدی Homo naledi   [2015 Sep] 
*تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک 18  «هومو نالِدی» Homo naledi  [2015 Sep] 
*ژاله خون شد؛ هفده شهریور، آغازِ پایانِ رژیم شاه  [2015 Sep] 
*چه خَبر و چه اَتَر؟ کتابِ «دیک چینی» و دخترش «لیز»Exceptional   [2015 Sep] 
*تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک 17   [2015 Sep] 
*گفت و شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۱۳)  زیبایی‌های آغاز انقلاب به کجا رفت؟  [2015 Sep] 
*تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک (16) جباّران سی گانه و انحطاط آتن Thirty Tyrants   [2015 Sep] 
*نشستِ عبرت‌ انگیزِ صدام حسین  [2015 Aug] 
*گردشِ ایام-برای هر چیز زمانی وجود دارد   [2015 Aug] 
*پاییز خودش نوعی بهار است ؛ به رهی دیدم برگ خزان...  [2015 Aug] 
*تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک 15 فهم قانون به معنی درست بودن قانون نیست   [2015 Aug] 
*چَک و چونه مسعود رجوی با دستگاه اطلاعاتی صدام حسین   [2015 Aug] 
*گفت و شنود با اسماعیل وفا یغمائی ۱۲- اشغال کویت و شورش کردهای عراق در سال ۱۹۹۰  [2015 Aug] 
*اوسا عَلَم این چه رنگ بود توک عَلَم ؟ خامنه‌ای در دانشگاه پاتریس لومومبا !   [2015 Aug] 
*آبجو؛ نه، ولی آب شلغم اوکی  [2015 Aug] 
*تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک14از بنیان‌گذاری رُم تا تمدن چاوین  [2015 Aug] 
*گفت‌و‌شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۱۱) دکان امام زمان   [2015 Aug] 
*یکبار دیگر قتلعام سال ۶۷ ؛ هرچه را که از آن چشم بپوشیم حمایت کرده‌ایم   [2015 Jul] 
*تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک ۱۳ توت‌آنخ‌آمون Tutankhamun و عصر طلایی فرعون   [2015 Jul] 
*تاریخِ جهان از ماموت تا فیسبوک 12 تمد‌ن‌ها می‌آیند و می‌روند؛ اما باورها می‌مانند   [2015 Jul] 
*نشست توجیهی عملیات فروغ جاویدان (جمعه ۳۱/۴/۱۳۶۷)  [2015 Jul] 
*گفت‌و‌شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۱۰)تنها «بُزِ اَخفَش» فردیّت ندارد  [2015 Jul] 
*در جنگ ایران و عراق هر کسی کشک خود را می‌سابید  [2015 Jul] 
*تاریخِ جهان از ماموت تا فیسبوک (11)  ابتداىِ عصر فلز؛ زمان کشف آن نيست... [2015 Jul] 
*نگذارید کسی به خواب رود !Nessun dorma   [2015 Jul] 
*تاریخِ جهان از ماموت‌ تا فیسبوک (10)   [2015 Jul] 
*تاریخِ جهان از ماموت‌ تا فیسبوک (9)   [2015 Jul] 
*هاريس الکسيو و تانگوی نِفلی   [2015 Jul] 
*تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک (8)   [2015 Jul] 
*گفت‌و‌شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۹)  نکته‌هایی که متضمن تشخیص هستند  [2015 Jul] 
*تاریخ جهان از ماموت‌ تا فیسبوک (7)  اسطوره نماد مشخص روزگاران باستان  [2015 Jul] 
*تاریخ جهان از ماموت‌ تا فیسبوک (۶)  تمدن‌‌های کهن [2015 Jul] 
*تاریخ جهان از ماموت‌ تا فیسبوک (۵)  [2015 Jun] 
*تاریخ جهان از ماموت‌ تا فیسبوک (۴) -دوران نوسنگی Neolithic انسان از مشکلات خودش بزرگتر است  [2015 Jun] 
*تاریخ جهان از ماموت‌ تا فیسبوک (۳)  نیاکان ما؛ نئاندرتال و کرومانیون [2015 Jun] 
*تاریخ جهان از ماموت‌ تا فیسبوک ۲ World history from mammoth to Facebook  [2015 Jun] 
*تاریخ جهان از ماموت‌ تا فیسبوک (۱)   [2015 Jun] 
*صبحانه در تیفانی و رفیق و مونس من «ماه‌رود»   [2015 Jun] 
*گفت‌و‌شنود با اسماعیل وفا یغمائی ۸ هان، ای شرم، سرخی‌ات پیدا نیست  [2015 Jun] 
*منشور بزرگ آزادی‌ (مگنا کارتا) - Magna Carta  [2015 Jun] 
*تاریخ جهان دادگاه جهان است (۱۴) گراکوس بابوف و جنبش بابوفیسم Babeufism   [2015 Jun] 
*چه بر سر گل ها آمده‌است؟  ?Where Have All the Flowers Gone [2015 Jun] 
*گفت‌و‌شنود با اسماعیل وفا یغمائی ۷  [2015 Jun] 
*گفت‌و‌شنود با اسماعیل وفا یغمائی ۶ انقلاب ایدئولوژیک   [2015 May] 
*زنوبیا Zenobia و پالمیرا Palmyra  [2015 May] 
*گفت‌و‌شنود با اسماعیل وفا یغمائی(۵) انقلاب ایدئولوژیک   [2015 May] 
*تاریخ ایران و مقاله نیویورک تایمز  چهره‌سازانِ این سرایِ درشت ــ رنگدان‌ها گرفته‌اند به کف [2015 May] 
*پیمان مولوتف ـ ریبن‌تروپ Molotov–Ribbentrop Pact  [2015 May] 
*یادی از بیژن جزنی، فرزانه سخت‌ رو؛ مارکسیسمِ اسلامی یا اسلامِ مارکسیستی   [2015 May] 
*امید راه رسیدن به حقیقت را هموار می‌کند یادی از مبارز دلاور هوشنگ ترگل  [2015 May] 
*بوریس آلکساندرویچ آلکساندروف   [2015 May] 
*گفت و شنود با اسماعیل وفا یغمائی انقلاب ایدئولوژیک . قسمت چهارم   [2015 Apr] 
*نامه‌ی آلبرت آینشتاین به اریک گوتکیند   [2015 Apr] 
*«زمین، این «نقطهٔ آبی کمرنگ Pale Blue Dot  [2015 Apr] 
*رقص با دیکتاتورها Dancing with Dictators   [2015 Apr] 
*عزت إبراهیم الدوری و ویتو کورلئونه  [2015 Apr] 
*چغندر کلو ته توبره (چغندر بزرگ در ته توبره است)   [2015 Apr] 
*گونتر گراس و «آنچه باید گفته شود» Was gesagt werden muss   [2015 Apr] 
*تام کاتن و کیسینجر و جُرج شولتس، عزا گرفته‌اند   [2015 Apr] 
*فناوریِ هسته‌ای تنها عرصه تولید انرژیِ هسته‌ای نیست   [2015 Apr] 
*پرونده هسته‌ای و پروتکل الحاقی Protocol Additional   [2015 Apr] 
*چکیده سخنرانی نتانیاهو در کنگره آمریکا در مورد ایران   [2015 Apr] 
*واشنگتن‌پست و مذاکرات اتمی   [2015 Apr] 
*گفت و شنود با اسماعیل وفایغمایی ؛ انقلاب ایدئولوژیک بخش سوم  [2015 Apr] 
*باراک اوباما:‌ داشتنِ چکش دلیل نمی‌شود که به هر مشکلی به دید میخ نگاه کنیم  سخنرانی‌ مهم باراک اوباما در وست پوینت  [2015 Mar] 
*جان بولتون و بمباران ایران To Stop Iran’s Bomb, Bomb Iran   [2015 Mar] 
*پُلاریزاسیونِ سیاسی و نشستن بینِ دو صندلی Fall between two stools   [2015 Mar] 
*سایه ماه بر آفتاب Solar Eclipse  [2015 Mar] 
*گفت و شنود با اسماعیل وفا یغمائی ۲ انقلاب ایدئولوژیک  [2015 Mar] 
*ابوحامد محمد غزالی و حس غریب نوروز  [2015 Mar] 
*گفت و شنود با اسماعیل وفا یغمائی / انقلاب ایدئولوژیک   [2015 Mar] 
*گوگل کروم و مشکل یوتیوب   [2015 Mar] 
*داستان بوته سوخته  der verbrannte dornbusch  [2015 Mar] 
*لحظه‌هایِ بودن ویرجینیا وولف   [2015 Mar] 
*تاریخِ جهان، دادگاهِ جهان است / داستانِ «پایان قرن» (۱۳)  داستانِ «پایان قرن» Fin de Siècle  [2015 Mar] 
*دروغ‌ها و دورنگی‌ها، روح مرا می‌سائید - گفت‌وشنود با رضا مولائی‌نژاد   [2015 Mar] 
*تاریخ جهان دادگاه جهان است ۱۲   [2015 Feb] 
*ثابت‌های فیزیک آدمی را به مکث وامی‌دارد  [2015 Feb] 
*همنشین بهار.وکیلِ مُستقل، دادبانِ آزادی‌ است گفت‌ و شنود با محمد رضا روحانی در باره کانون وکلا  [2015 Feb] 
*به هنگامِ فریبِ عالمگیر، گفتنِ حقیقت، کنُشی انقلابی است مناقشه اتمی و حرص و جوش نتانیاهو   [2015 Feb] 
*بهمن ۵۷ و افتادن ژنرال گاست در هَچَل  [2015 Feb] 
*الله قلی جهانگیری و واقعه کوه حاجی‌لو  [2015 Feb] 
*گفت ‌و ‌شنود با خانم میهنِ جزنی در مورد عشق   [2015 Feb] 
*درد و بلایِ «مَک کین» بخوره تو جونِ ابوبکر بغدادی   [2015 Jan] 
*بهمن قشقایی و قرآنِ مُهرکردهِ اسدالله عَلم  [2015 Jan] 
*عهدنامه «صلح» ترکمانچای  [2015 Jan] 
*بیانِ تنّفرآمیز Hate speech   [2015 Jan] 
*گاست و هایزر و گوادلوپ، عاقبت از ما غُبار مانَد   [2015 Jan] 
*«شارلی»، شیخ حارث النظاری و استبدادِ زیر پرده دین  [2015 Jan] 
*یادی از م. ا. به آذین، آن «دُنِ آرام» + وصیتنامه و صدای او   [2015 Jan] 
*دنباله‌ دارِ لاوجوی Comet Lovejoy C/2014 Q2  [2015 Jan] 
*ترور نمادین از زبان برمی‌خیزد / Charlie Hebdo attack   [2015 Jan] 
*هوشنگ عیسی بیگلو و مدعّیانِ صاحب‌اختیاریِ «مقاومت»  [2015 Jan] 
*تاریخِ جهان، دادگاهِ جهان است (۱۱) «سن ژوست» و «روبسپیر» را آئینه عبرت دان   [2015 Jan] 
*هوشنگ عیسی بیگلو، آن «مرد آهسته»‌   [2015 Jan] 
*نشان‌دادنِ ضعف با خیانت یکی نیست داستان منافِ فلکی تبریزی   [2014 Dec] 
*تاریخ جهان، دادگاه جهان است (۱۰) ایده‌آلیسم آلمانی Deutscher Idealismus   [2014 Dec] 
*شب یلدا و انقلاب زمستانی Winter solstice   [2014 Dec] 
*دروغ «آیت‌الله العظمی» که خناق نیست  وَیْلٌ یَوْمَئِذٍ لِّلْمُکَذِّبِینَ  [2014 Dec] 
*سازمان سیا CIA و شکنجه با آب Waterboarding   [2014 Dec] 
* تاریخ جهان، دادگاه جهان است (۹) رمانتیسم قیامی علیه هنجارهای عصر روشنگری  [2014 Dec] 
*اتاق بی سقفِ «فارل ویلیامز» Room without a roof  [2014 Dec] 
*تاریخ جهان دادگاه جهان است ۸ شورشِ فلاخَن La Fronde   [2014 Dec] 
*ایده جوچه 주체사상   [2014 Dec] 
*آندره ریو سلطان والتز André Rieu King Of The Waltz   [2014 Dec] 
*رساله یهودا Epistle of Jude  [2014 Dec] 
*تاریخِ جهان، دادگاهِ جهان است (۷) انقلاب فرانسه Révolution française  انقلاب فرانسه ، طلوع باشکوه خورشید  [2014 Dec] 
*گفت و ‌شنود همنشین بهار با ایرج مصداقی در مورد «ابلاغیه چراغ خاموش» مسعود رجوی   [2014 Nov] 
*مجاهدین و رابینسون کروزوئه خراسانی  [2014 Nov] 
*تاریخ جهان دادگاه جهان است (۶)انقلاب آمریکا American Revolution   [2014 Nov] 
*مسعود رجوی و «پرچم»اش / از «جیم» تا «عین جیم»  [2014 Nov] 
*بارگشت دوباره ویلیام باتلر ییتس   [2014 Nov] 
*الله‌ قلی برای من دوست خوبی بود = گفتگو با ساسان سترگ دره شوری و حیدر جهانگیری  [2014 Nov] 
*تاریخِ جهان دادگاهِ جهان است (۵) انقلابِ صنعتی Industrial Revolution  [2014 Nov] 
*زیگونروایزن (آوای کولی)  [2014 Oct] 
*سخنرانی تروتسکی در مکزیک در مورد محاکمات مسکو   [2014 Oct] 
*تاریخِ جهان، دادگاهِ جهان است ۴ عصر روشنگری The Age of Enlightenment   [2014 Oct] 
*گفتگو با شادی Разговор со счастьем  [2014 Oct] 
*تاریخِ جهان، دادگاهِ جهان است (۳) رنسانس Renaissance دوران گذار بین سده‌های میانه و دوران جدید   [2014 Oct] 
*داستان یهودیان بنی‌قُریْظه غبارآلود است   [2014 Oct] 
*گفت‌ و ‌شنود با دکتر کریم قصیم ۱ آزادیِ نظر را به بهایِ «احترامِ شخصی» نباید فروخت   [2014 Sep] 
*پاییز خودش نوعی بهار است   [2014 Sep] 
*تاریخ جهان دادگاه جهان است (۲) قرون وسطی فاصله میان دوران باستان و رنسانس  [2014 Sep] 
*رساله سه شیاد  De tribus impostoribus  [2014 Sep] 
*همنشین بهار.تاریخِ جهان، دادگاهِ جهان است دوران کلاسیک باستان Classical antiquity  [2014 Sep] 
*گروندریسه Grundrisse کشف حجاب می‌کند  [2014 Sep] 
*در دلِ هر «نفرین»ی «آفرین»ی‌‌ است  چکامه اندیشیدن به اسلام [2014 Sep] 
*ما برای چی زاده شدیم؟ همنشین بهار   [2014 Sep] 
*پیمان مولوتف ـ ریبن‌تروپ Molotov–Ribbentrop Pact  [2014 Aug] 
*کتاب الشفاء مشعلی فروزان در قرون وسطی  [2014 Aug] 
*تنها صداست که می ماند «من ماندگار نخواهم شد» «نیمای غزل» به میهمانی خاک رفت   [2014 Aug] 
*فراز و فرود علی زرکش در گفتگو با اسماعیل وفا یغمائی   [2014 Aug] 
*یوهانس کپلر Johannes Kepler طرحی نو در آسمان نجوم   [2013 Dec] 
*تیرباران چائوشسکو و همسرش  انسان گرگ انسان است [2013 Dec] 
*اسپانیا و «قطعیتِ حکم دادگاه»اش  اوسا عَلم این یکی را بِکش قلم  [2013 Dec] 
*خاطرات خانه زندگان (۳۲) ای چنگ ناله برکش و ای َدف خروش کن  [2013 Dec] 
*یکبار دیگر ماندلا  هر پدیده ای را باید از جوانب مختلف بررسی کنیم [2013 Dec] 
*سرنوشتم را با دست خویش می‌نویسم. یادی از نلسون ماندلا   [2013 Dec] 
*ایتوس، پاتوس، لوگوس/ Ethos , Pathos , Logos  [2013 Dec] 
*تاریخ همچون تانکی از روی سرِ ما می‌گذرد / خاطرات خانه زندگان (۳۱)  تاریخ همچون تانکی از روی سرِ ما می‌گذرد [2013 Dec] 
*غبارزدایی از آینه ها / بازجویی از سعید محسن  [2013 Nov] 
*Exit Strategy استراتژی خروج  [2013 Nov] 
*خاطرات خانه زندگان(۳۰) هر چیز و هر امری در «شدن» خود است که «حقیقت» می‌‌‌‌‌یابد.   [2013 Nov] 
*بچه‌ها دارند می‌میرند؛ ای که دستت می‌رسد کاری بکن   [2013 Nov] 
*غبارزدایی از آینه‌ها. دفاعيات پرشور شکرالله پاک نژاد  [2013 Nov] 
*کلاه آبی‌ها Blue Beret United Nations peacekeeping   [2013 Nov] 
*غبارزدایی از آینه‌ها ترور محمد مسعود و بازجویی خسرو روزبه   [2013 Nov] 
*غبارزدایی از آینه ها / بازجویی محمد حنیف‌نژاد   [2013 Nov] 
*ای روشنی صبح به مشرق برگرد / ای ظلمتِ شب، با من بیچاره بساز- خاطرات خانه‌ زندگان ۲۹   [2013 Nov] 
*آسیمیلاسیون Assimilation   [2013 Nov] 
*اینجا «جلجتا» ست، جائی که مسیح را به صلیب کشیدند (خاطرات خانه زندگان ۲۸)  [2013 Oct] 
*سیاست‌زدگی واگیر دارد از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود [2013 Oct] 
*عهدنامه گلستان و کارچاق‌کن آن گور اوزلی  [2013 Oct] 
*جان رالز و «پسِ پردهِ بی‌خبری» The veil of ignorance  [2013 Oct] 
*هستم آنکه هستم / اِهیِه اَشِر اِهیِه / אהיה אשר אהיה  [2013 Oct] 
*بادها می‌وزند و برگها فرو می‌ریزند. خاطرات خانه زندگان (۲۷)   [2013 Oct] 
*Ad Hominem ماه منطق در مُحاق سفسطه  [2013 Oct] 
*به من بگو ستارگان و ‏آفتاب دروغند ولی نگو که عشق وجود ندارد.   [2013 Oct] 
*یادی از ژنرال جیاپ و نبرد دین‌بین‌فو Điện Biên Phủ  [2013 Oct] 
*Loaded language آب و تاب دادن به زبانِ زبان بسته  [2013 Oct] 
*اسطوره اشرف (متن پیام مسعود رجوی، ۲۷ شهریور ۱۳۹۲)  [2013 Sep] 
*گفت‌و‌شنود با آقای ناصر‌رحمانی‌نژاد/ واقعیت تا چه اندازه واقعی‌ست؟  [2013 Sep] 
*خاطرات خانه زندگان (۲۵)   من اینجا ایستاده ام، بدون اینکه کار دیگری از من ساخته باشد.  [2013 Sep] 
*به رهی دیدم برگ خزان...
پاییز خودش نوعی بهار است  [2013 Sep] 

*لئون فوکو و «آونگ»ش Foucault pendulum  [2013 Sep] 
*کمون پاریس طلایه دار انقلاب اجتماعی درقرن نوزدهم  [2013 Sep] 
*شبیخون به مجاهدین و «مقراضِ تیزِ تناقض»   [2013 Sep] 
*ژاله خون شد. هفده شهریور، آغازِ پایانِ رژیم شاه  [2013 Sep] 
* R2P (اصل حمایت و حفاظت)  [2013 Sep] 
*در انتهای غم همیشه پنجره ای باز است. پنجره ای روشن  [2013 Sep] 
*خاطرات خانه زندگان (۲۴) نامش بر برف نوشته بود. خورشید ذوبش کرد و آب آن را با خود برد.  [2013 Aug] 
*دکتر منوچهر هزارخانی و آقای ۹۹ درصد  [2013 Aug] 
*قطعنامه ۵۹۸، پذیرش آتش بس و عملیات فروغ جاویدان  [2013 Aug] 
*گذری به اسپانیا  [2013 Aug] 
*رؤيا خود نوعی زندگی است.   ایَا سروش سحرگاهان، تو روشنی را جاری کن  [2013 Jul] 
*تجربهِ رؤیاوَش وحی  رؤیا صدایِ وجدان ما است.  [2013 Jul] 
* فرقه، و سینه زدن زیر عَلمِ ارتجاع  [2013 Jul] 
*کُفرِ یک دوران، دینِ دورانِ بعد است.  [2013 Jul] 
*دود از کُنده بلند می‌شود.- هوشنگ عیسی بیگلو، آن «مرد آهسته»‌   [2013 Jul] 
*با چنین فرهنگی چگونه می‌شود ایران را آزاد کرد؟  [2013 Jul] 
*وقتی چیز غریبی می‌شنویم، نباید پیشاپیش آن را رّد کنیم.  [2013 Jul] 
*انسان موجودی خاطره گرا است   به یاد تقی روحانی، گوینده پیشکسوت رادیو ایران  [2013 Jun] 
*«شریعت» ، آخوندی و غیرآخوندی ندارد.  [2013 Jun] 
*طوطی جون می خوام برات قصه بگم - عباس رحیمی با غم ها و طوطی اش   [2013 Jun] 
*مسعود رجوی، «معّلم»ی که «مُبلّغ» شد  [2013 Jun] 
*جلیل شهناز، شهنواز تار ایران، به میهمانی خاک رفت.  [2013 Jun] 
*آیا «حسن روحانی» تغییر کرده است؟  [2013 Jun] 
*وحدتِ ظرف و مظروف، بی تضاد نیست  [2013 Jun] 
*کارمینا بورانا Carmina Burana - اسماعیل وفا یغمایی و سرود ای آزادی   [2013 Jun] 
*خاطرات خانه زندگان (۲۳) بجز به حلقه عشاق روزگار مَبر- بجز به کوی خرابات آشیانه مکن [2013 May] 
*مادر معینی، چاووش شادی و امید دانی که کیست زنده؟ آنکو ز عشق زاید. [2013 May] 
*ما پروردگان سفره استبدادیم   [2013 May] 
*ما همه «خر ژان بوریدان» یم.  Buridan's Ass  [2013 May] 
*تب و تاب انتخابات، مسعود رجوی را هم گرفت.  [2013 May] 
*شب پره ها می آیند و می‌روند، آفتاب می‌ماند  [2013 May] 
*در باره نامه سرگشاده
صفحه روزگار، حرف حق را ضبط می‌کند  [2013 May] 

*میراث باستانی ایران در جای جای جهان  [2013 Apr] 
*خاطرات خانه زندگان (۲۲)   چرا به جای آنکه اصلاً هیچ چیزی نباشد چیزی وجود دارد؟  [2013 Apr] 
*داستان زندگی «جیرولامو ساوو نارولا»   آیا مبارزه علیه ستمگران لزوماً حقانیت می‌آورد؟  [2013 Apr] 
*خاطرات خانه زندگان (۲۱)  هیچ کس شراب نو را در مشک کهنه نمی‌ریزد. [2013 Apr] 
*سیک‌رِدنی داک‌لاد خوروشووا- گزارش محرمانه خروشچف  [2013 Mar] 
*امام محمد غزالی و حس غریب نوروز  [2013 Mar] 
*خاطرات خانه زندگان و گزارش Хрущевخروشچف  [2013 Mar] 
*خاطرات خانه زندگان (قسمت بیستم)  مردم غریبه نیستند، غریبه اجنبی است.  [2013 Mar] 
*خاطرات خانه زندگان (قسمت ۱۹)- تاریخ ایران با افسانه و شایعه همراه است.   [2013 Mar] 
*یک مُشت دَری وَری On Bullshit آستانه و پیشاهنگ کردار آدمی، گفتار اوست [2013 Feb] 
*ما همه از دَم، «پریود» یم.  [2013 Feb] 
*خاطرات خانه زندگان (۱۸) هر تاریخ واقعی، تاریخ معاصر است [2013 Feb] 
*هر کسی در زندگیش «او»یی دارد  [2013 Feb] 
*خاطرات خانه زندگان (قسمت هفدهم) زندان قزل قلعه با حوض و بید مجنونش [2013 Feb] 
*خاطرات خانه زندگان (قسمت شانزدهم) زندگی فرا‌تر از سرکوبگرانش خواهد زیست. [2013 Feb] 
*خاطرات خانه زندگان (قسمت پانزدهم) آیا نقش بند حوادث ورای چون و چراست؟ [2013 Jan] 
*کلام بی صدای برف Silent Snow  [2013 Jan] 
*خاطرات خانه زندگان (قسمت چهاردهم)
مشکل جامعه ایران با گرفتن قدرت سیاسی حل نخواهد شد  [2013 Jan] 

*شاه و سمپوزیوم لیزر Laser Symposium  [2013 Jan] 
*خاطرات خانه زندگان (قسمت سیزدهم)
«مراد برقی» و «سرکار استوار» در زندان قصر  [2013 Jan] 

*قتلعام کاتین The Katyn massacre  [2013 Jan] 
*خاطراتِ‌ خانه‌‌ زندگان (قسمت دوازدهم) کمون زندانیان سیاسی هم «شورای نگهبان» داشت. [2013 Jan] 
*خاطرات خانه زندگان (قسمت یازدهم) زندان قصر یکی از ارکان تاریخ معاصر ایران است [2012 Dec] 
*خاطرات خانه زندگان (قسمت دهم) یک مثقال عمل، یک خروار تحلیل نیاز دارد. [2012 Dec] 
*خاطرات خانه زندگان (قسمت نهم) اسلحه باید حرمت کتاب را حفظ کند [2012 Dec] 
*خاطرات خانه زندگان (قسمت هشتم) تجارب شخصی هم بُعد اجتماعی و تاریخی دارد. [2012 Dec] 
*خاطرات خانه زندگان (قسمت هفتم) فانتزی بخشی از واقعیّت است [2012 Dec] 
*خاطرات خانه زندگان (قسمت ششم) کتاب حوادث همیشه از نیمه آن باز می‌شود. [2012 Nov] 
*خاطرات خانه زندگان (قسمت پنجم) کاش زندگی هم دنده عقب داشت.  [2012 Nov] 
*خاطرات خانه زندگان (قسمت چهارم) درخت آلو را نمی‌شه به شمشاد پیوند زد.   [2012 Nov] 
*‌خاطرات خانه زندگان (قسمت سوّم) الا یا خیمگی خیمه فروهِل...  [2012 Nov] 
*سخنرانی تاریخی یاسر عرفات در سازمان ملل (۱۳ نوامبر ۱۹۷۴) نگذارید شاخه زیتون از دستم بر زمین افتد. [2012 Nov] 
*خاطرات خانه زندگان (قسمت دوّم)  [2012 Nov] 
*زندان=‌زنده دان، خاطراتِ خانه زندگان (۱)  [2012 Nov] 
*احمد قابل، ظریف جلالی و «گروه والعصر»  [2012 Oct] 
*کورش و سنگ‌نگاره مرد بالدار پاسارگاد  [2012 Oct] 
*استوانهٔ کورش Cyrus Cylinder «مانترا»ی خیال‌انگیز (+ویدیو)  [2012 Oct] 
*گروندریسه Grundrisse کشف حجاب می‌کند(+ویدیو)  [2012 Oct] 
*اریک هابسبام و سنّت های ساختگی  [2012 Oct] 
*پراودا ПРАВДАدم از پراودا می‌زند. (+ویدیو)  [2012 Oct] 
*پیاز، وجودی است بی تناقض. به یاد «ویسلاوا شیمبورسکا»  [2012 Sep] 
*حُکمِ قتل زندانیان سیاسی، «قیر»ی که بر سر نظام ریخت  [2012 Sep] 
*کشتار سال ۶۷ و سخنان هَشَلهَف  [2012 Sep] 
*وقتی می‌میریم چه چیزی با ما خواهد مرد؟ به یاد کوهنورد پیر فرج الله شریفی گلپایگانی [2012 Sep] 
*من اینجا ایستاده ام و جز این کاری از من ساخته نیست.   [2012 Aug] 
*Standard Model of Particle Physics مُدِل استاندارد  [2012 Jul] 
*هر ادعّایی باید مُستند به مَدرک اثباتی باشد. (در مورد مقاله خانم عفت ماهباز)  [2012 Jul] 
*دکتر علی شریعتی و «آوف هه بونگ» Aufhebung + ویدئو  [2012 Jun] 
*حقِ‌‌ آزادی و «هی‌بی‌اِس‌کورپس» Habeas Corpus  [2012 Jun] 
*تاریخِ جهان، دادگاهِ جهان است (+ویدیو) تقویم تاریخ [2012 Jun] 
*Gracias a la vida گراسیاس آلا ویدا (+ترجمه ترانه به ۱۲ زبان)  [2012 Jun] 
*ویولتاپارّرا، مرسدس سوسا، گراسیاس آلاویدا (+ویدیو)  [2012 Jun] 
*دولت ویشی، گشتاپو و دارزدن رودلف هیلفردینگ (ویدیو)  [2012 Jun] 
*پرویز شهریاری و طناب دور زمین (ویدیو)  [2012 Jun] 
*پوراژِن چستوا، شکست پذیری و شکست باوری (ویدیو)  [2012 May] 
*صَلِّ عَلَی مُحَمَّد ، «سیمون هرش» خوش آمد ! تقویم تاریخ، اردیبهشت ماه  [2012 May] 
* اَرِه و اوره و شمسی کوره (ویدیو)  [2012 May] 
*شاهین نجفی و «حقِ تمَسخر» The Right to Ridicule (+ ویدیو)  [2012 May] 
*ماه به دیدار زمین می‌آید. Supermoon (+ویدیو)  [2012 May] 
*«سرزمینِ گوجه‌ هایِ سبز» و اعدام چائوشسکو (+ویدیو)  [2012 Apr] 
*تقویم تاریخ و نیمه پنهان ماه (+ویدیو)  [2012 Apr] 
*پرویز ثابتی و «ابراز تاسف» در گیومه  [2012 Apr] 
*سیروس نهاوندی، اسبِ تراوایِ ساواک (+ویدیو)  [2012 Apr] 
*زندان قصر، دادگاه ژیان پناه و داستان تجاوز به زندانیان سیاسی  [2012 Apr] 
*با تاریکی نمیشه سراغ تاریکی رفت گزارشهای دروغ در مورد زندان [2012 Mar] 
*سفره ۷ سین Haft-Seen در هتل اموات ( ویدیو )  [2012 Mar] 
*Bertolt Brecht برتولت برشت و اپرای صَنار سه شاهی (ویدیو)  [2012 Mar] 
*خدا و قوری کیهانی Bertrand Russell Interview بخشی از گفتگوی راسل با CBC و BBC  [2012 Mar] 
*برتراند راسل و «قوری»اش Russell's teapot  [2012 Mar] 
*آیا نوترینو، به گَردِ نور می‌رسد؟  [2012 Feb] 
*پرویز ثابتی Parviz Sabeti نمونه کامل یک پلیس سیاسی (+ویدیو)  [2012 Feb] 
*از چه چیز واهمه داری؟ من شو خایف ؟ (+ویدیو )  [2012 Feb] 
*والنتین، پوشکین، یوگنی‌ آنه ‌گین Evgeny Onegin  [2012 Feb] 
*تقویم تاریخ، رویدادهای ماه بهمن (+ویدیو)  [2012 Jan] 
*جنگ‌افروزان، مُرتجعین را قِلقِلک می‌دهند. (وبالعکس)  [2012 Jan] 
*تقویم تاریخ، رویدادهای ماه دی (+ویدیو)  [2012 Jan] 
*سخنرانی استالین ۱۱ دسامبر ۱۹۳۷ Речь Сталина  [2011 Dec] 
*شورشِ نان در تهران  [2011 Dec] 
*تقویم تاریخ، رویدادهای ماه آذر (+ویدیو)  [2011 Dec] 
*Rafiq Tağı «رافق‌تقی» ‌و‌ قصّهِ‌ هولناکِ‌ ارتداد (+ویدیو)  [2011 Dec] 
*آنتی‌تزِ اشرف، در خودِ اشرف است.  [2011 Nov] 
*آوایِ کولی، زیگونروایزن و قتل‌عامِ سال ۶۷  [2011 Nov] 
*تقویم تاریخ: رویدادهای ماه آبان (+ویدیو)  [2011 Nov] 
*R2P و آخرین سخنرانیِ معمر قذافی (+ویدیو)  [2011 Oct] 
*نگاهی به ۳۰۰ سنگ قبر. نیستی، آبستن هستی است.(+ویدیو)  [2011 Oct] 
*امیرکبیر و «جِّنِ» جُدَری  [2011 Oct] 
*دستخط امیرکبیر، به یادِ استاد ایرج افشار آن مردِ آهسته (+ویدیو)  [2011 Oct] 
*نامه هایِ جَعلی یزدگرد ساسانی و عُمَربن خطّاب (+ویدیو)  [2011 Sep] 
*دکتر محمود حسابی و جعلیات اینترنتی (+ویدیو)  [2011 Sep] 
*عباس شهریاری جاسوس ۱۰۰۰ چهره ساواک (+ ویدیو)  [2011 Sep] 
*۱۱ سپتامبر و بن لادنِ پنتاگون (+ ویدیو)  [2011 Sep] 
*سرلشگر قرنی از کودتا تا ترور (+ ویدیو)  [2011 Sep] 
*رّد پای علمای اعلام بر سنگ قبر ستارخان  [2011 Aug] 
*ترور سپهبد رزم آرا در مسجد سلطانی  [2011 Aug] 
*آخوند مُحقّق کَرکی، عَلمدار تشّیع صفوی  [2011 Jul] 
*عملیات پنجه عقاب Operation Eagle Claw  [2011 Jul] 
*کلکم راع و کلکم مسئول؛ اسیرکُشی سال ۶۷ و سخنان آقای اردشیر امیرارجمند  [2011 Jun] 
*مقام صدیقی تنها راستگویی در قول و عمل نیست  [2011 Jun] 
*کمون پاریس ، تنها به پاریس مربوط نمی‌شود  [2011 Jun] 
*خوزه مارتی پیامبر استقلال و مبشر انقلاب در آمریکای لاتین (ویدئو)  [2011 May] 
*از Srebrenica سربرنیتسا تا بغداد  [2011 May] 
*منوچهر سخایی و آن «پرستو» که دشنه آجین شد.  [2011 Apr] 
*آوریل سیاه اشرف و نقش اشغالگران عراق  [2011 Apr] 
*ریزوم ، خاک و ُخل دارد  [2011 Apr] 
*امام محمد غزالی عزیز است اما نوروز از او عزیزتر  [2011 Mar] 
*سفره هفت سین در هتل اموات‌  (خدا نکند که خدا مرده باشد...) [2011 Mar] 
*کتاب سبز قذافی، تو زرد از آب درآمد   [2011 Feb] 
*وقت آن است که چشم فتنه کور شود ! (گرد و خاک در مجلس ایران)  [2011 Feb] 
*روز والنتین ، پالی‌آمِری polyamory و ، «عشق» ضربدری  [2011 Feb] 
*کويکی با یک تیر چند نشان می‌زند  [2011 Feb] 
*پرویز ثابتی، مقام امنیتی ابرو کمانی  [2011 Jan] 
*ستمگران از ما عبور نخواهند کرد. رنج محسن یلفانی «در یک خانواده ایرانی» [2011 Jan] 
*خودکشی دردی را دوا نمی‌کند. ( علیرضا پهلوی از کاخ سعدآباد تا بوستون)  [2011 Jan] 
*یک بار دیگر تقی شهرام  [2010 Dec] 
*« دین‌خو » بود اما، پرسش ‌‌ستیز و ستم ‌پذیر نبود.  [2010 Nov] 
*مُشک آن است که خود ببوید، نه آن‌که «هابرماس» بگوید  [2010 Oct] 
*«مُدل استانداردِ» فیزیک ذرّات ، قصه‌ای ناتمام  [2010 Oct] 
*گلهای صحرائی را همیشه رایحه ای دل انگیز است، یادی از روشنک (گوینده برنامه گلها)  [2010 Sep] 
*من به گوش تو سخن های نهان خواهم گفت... به یاد ستار لقایی [2010 Sep] 
*«طرح عظیمِ» استیفن هاوکینگ - خدا، وِل مُعطل است !  [2010 Sep] 
*مرگ، دوست انسان است و هرگاه رسید قدمش مبارک باد.  [2010 Sep] 
*سلام بر دکتر علی جوان
ليزر گازی، مي‌توانست سال ۱۹۳۰ اختراع شده باشد  [2010 Jul] 

*سال ۶۷ در عملیات فروغ جاویدان (مرصاد)، ۳۰۱ زندانی سیاسی به خاک افتادند  [2010 Jul] 
*آشکار‌سازی با پنهان‌سازی همراه است. (خطانامه تاج زاده و، اسیر کُشیِ سال ۶۷)   [2010 Jun] 
*«اشترن» و «ایرگون» در «دیر یاسین»  [2010 Jun] 
*نمی توان بر پرسش و نقد، دهنه زد. (آقای کروبی و قتلعام سال ۶۷)  [2010 May] 
*سرود زیبای «ای رقیب»
که‌س نه‌ڵێ کورد مردوه‌، کورد زیندوه‌  [2010 May] 

*انتشار اسناد قتلعام کاتین
چراغ حقيقت در طوفان کشمکش‌ ها نخواهد مُرد  [2010 May] 

*قرقیزستان و، پدیده «خستگی پنهان»  [2010 Apr] 
*شب، هاوانا می‌رقصد...
« کامیلو سینفوئگوس » یکی از معماران انقلاب کوبا  [2010 Apr] 

*دانشنامهٔ آزاد ویکی‌پدیا Wikipedia و حق مقدّس ویرایش   [2010 Mar] 
*گويای حکايتی‌ ست آن شمع خموش / خودکشی «منصور خاکسار»  [2010 Mar] 
*شعر «مارتین نیمولر»
وقتی مرا گرفتند، صدای احدی در نیآمد.  [2010 Mar] 

*دکتر جلال صمیمی، کاشف سرچشمه های پرتو گاما در هاله ی کهکشان در آن دیار که طوطی کم از ذغن باشد... [2010 Mar] 
*در بلوچستان بلوچی بود نامش دادشاه...   [2010 Mar] 
* آیا « عبدالمالک ریگی »، جا پای « دادشاه » می‌گذارد؟  [2010 Feb] 
*طفلِ جان و شیرِ شیطان به یاد «دکتر محمد رضا عاملی تهرانی»  [2010 Feb] 
*روز عشاق و، «عشق خرمگس» ! (ای عشق همه بهانه از توست...)  [2010 Feb] 
*این یک پیپ نیست، تصویری از یک پیپ است (یادی از زندان شاه و یدالله خسروشاهی ...) (یادی از زندان شاه و یدالله خسروشاهی نماینده تیپیکال طبقه کارگر ایران) [2010 Feb] 
*مهندس بازرگان و کتاب «سیر تحول قرآن» (با خدا و خرافات هر جنایت و فریبی ممکن است)  [2010 Feb] 
*از دار دنیا یک زن حلال داشتیم، آن را هم آقای خمینی حرام کرد!  [2010 Jan] 
*برف نو ، برف نو ، سلام، سلام  [2010 Jan] 
*«عالیجناب خاکستری» تاقچه بالا می‌گذارد!  اندر «شبه‌استعفا»ی روح‌الله حسینیان [2010 Jan] 
*در برابر زره‌پوش‌ها چگونه از خود دفاع کنیم ؟  [2010 Jan] 
*درگذشتِ آیت‌الله منتظری و گوشه کنایه‌های مقام معظم رهبری  [2009 Dec] 
*راستی کمان در کژی است. آیت‌الله منتظری، خون دو فروهر و «قاعده درأ»  [2009 Dec] 
*«تبَر به دستان در عراق» سر برخود تصمیم نمی‌گیرند.  [2009 Jul] 
*مسئلهِ مجاهدین به «غیرمجاهدین» هم مربوط است.   [2009 Mar] 
*صورتي‌ در زير دارد آنچه‌ در بالاستی، پیام نوروزیِ «شیمعون پرس»   [2009 Mar] 
*همه عمربرندارم سر از این خمار مستی
آیا خدا نیز، با «نرینه غاصب» کنار آمده است؟  [2009 Mar] 

*هرچه در ديگ است به چمچه مي آيد. کنفرانسِ «دوربانِ ۲» و، آقای اوباما  [2009 Mar] 
*آیت الله منتظری بی شیله پیله است، امّا... «اعدام نامه» و، آن «اسیرکُشیِ ظالمانه» جای تأمّل دارد.  [2009 Feb] 
*مسیح ِ باز مصلوب - یادی از الله قلی جهانگیری ، آن جان شیفته  [2009 Feb] 
*عاقبت، از ما غُبار مانَد، «گاست» و «هایزر» و «گوادلوپ»، آن «آلاچیقِ کنارِ دریا»  [2009 Feb] 
*«حاج محمد شانه‌چی» بخشی از تاریخ معاصر ایران بود.  [2009 Jan] 
*«مِه‌بانگ» BIG BANG و بزرگ‌ترین آزمایشِ علمیِ تاریخِ بشرّیت  [2008 Sep] 
* ما قربانيانی هستيم که جامه جلّاد پوشيده ايم. به یاد « محمود درویش »  [2008 Aug] 
*گاهی بايد کلمات در خدمتِ پوشاندن واقعّيات باشد. (داستانسرایی در مورد قتل‌عام سال ۶۷)  [2008 Aug] 
*سفره هفت‌سین در هتل اموات  [2008 Mar] 
*سرود «خمینی ای امام» به مجاهدین ربطی نداشت  [2008 Feb] 
*ادیت پیاف Edith Piaf ، گُنجِشَکَکِ اَشی مَشی  [2008 Feb] 
*دادگاه‌ پوئک و «نشست ژوئن ۲۰۰۱ در اشرف»  [2008 Feb] 
*سفره هفت سین در هتل اموات‌
خدا نکند که خدا مرده باشد...  [2007 Dec] 

*ابوذر...چی شده مادر؟ ...چرا می لنگی؟  [2007 Dec] 
*مسیح ِ باز مصلوب - [یادی از الله قلی جهانگیری ، آن جان شیفته]  [2007 Dec] 
*در کوچه باغ های عشق ، َبلا می باَرد. یادی از شکرالله پاک نژاد، شعور سياسي اجتماعي جنبش آزاديخواهي مردم ايران (بخش دوم)  [2007 Dec] 
*ای عشق چهره آبی ات پيدا نيست. یادی از شکرالله پاک نژاد ، شعور سياسي اجتماعي جنبش آزاديخواهي مردم ايران (بخش نخست)  [2007 Dec] 
*سیاست پدر و مادر ندارد  (جمهوری خواهان اسپانیا و ، غربِ دوچهرهِ کاسبکار) [2007 Nov] 
*تو قلب بیگانه را می شناسی ، زیرا که در سرزمین مصر بیگانه بوده ای
یادی از احمد غفارمنش  [2005 Mar] 

*شب ُسرودش را خواند، نوبت پنجره هاست / گفت و شنود با نويسنده کتاب « نه زیستن نه مرگ »  [2005 Mar]