PEZHVAKEIRAN.COM گرچه ما می‌گذریم راه می‌‌ماند ( در رثای جاوادنه‌های رضایی‌ جهرمی)
 

گرچه ما می‌گذریم راه می‌‌ماند ( در رثای جاوادنه‌های رضایی‌ جهرمی)
ایرج مصداقی

 

۲۷مرداد ۴ سال پیش در اولین سالگرد مرگ دلخراش مادر طلعت ساویز (مادر رضایی جهرمی) مقاله‌ی «زنی که مهربانی گمشده‌اش را در میان فراموشی خاک‌‌ها می‌جست» را نوشتم .

 

http://www.irajmesdaghi.com/page1.php?id=72

 

با آن که پنج سال از آن فاجعه می‌گذرد برای من زخم او هنوز تازه است. مرداد که می‌رسد تازه‌تر می‌شود، بهنام ۱۱ مرداد، منوچهر ۱۸ مرداد، بیژن ۲۲ مرداد و مادر ۲۷ مرداد، نقاب در خاک کشیدند. چه رمز و رازی است در مرداد؟ از مرداد ۱۲۸۵ تا مرداد ۱۳۳۲، از مرداد خانواده‌ی رضایی‌جهرمی، تا مرداد ۶۷ و تا مردادهای دیگر که در راه است.  

همین دیروز بود عزیز نازنینی که دلش چون آب نرم است با مهربانی وصف‌ناشدنی‌اش جمله‌ی رومن گاری را برایم نوشت:

«باید دلت از سنگ باشد كه این همه شكست را تاب بیاوری و چشم به راه آینده‌ایی بمانی كه میدانی چیزی از گذشته كم ندارد» بعد هم زیرکانه و سرخوشانه امضا کرده بود: «... دل‌سنگ».

 

آیا دل ما از سنگ است که این همه شکست را تاب می‌آورد؟ با خودم شعر زیبای محمد زهری را زمزمه می‌کنم:

«برای هر ستاره‌ای كه ناگهان

در آسمان غروب می‌كند
دلم هزار پاره است
دل هزار پاره را،
خیال آن‌كه آسمان
- همیشه و هنوز-
پر از ستاره است
چاره است.»

ما راه چاره‌ را یافته‌ایم. درمان دل هزار پاره را جسته‌ایم. اگر دلم از سنگ بود هم مرا باکی نبود که در «خون جگر» یک نسل به لعلی درخشان بدل شود که «گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود ولیک به خون جگر شود.»

ما نسلی هستیم که دار و ندارمان را به غارت بردند، افتان و خیزان شدیم، اما شکست‌ نخوردیم، و دستهامان را بالا نیاوردیم. هر روز زخممان تازه تر می‌شود و آسمان‌مان پرستاره تر. اما «فریادمان که زیرآب بود» [1]حالا یواش یواش شنیده می‌‌شود.   

 

***

 

رضایی‌ جهرمی‌ها از خیل کسانی بودند که «آسمان خیالمان را پر از ستاره» کردند. خود پاره پاره شدند اما چاره دل ما هم شدند. هشت برادر و سه خواهر بودند. مادرشان طلعت ساویز متولد ۱۳۰۶ خانه دار و پدرشان حبیب رضایی جهرمی متولد ۱۲۸۹، کارگر مکانیک بازنشسته شرکت نفت و ساکن آبادان.

پدر حبیب ‌رضایی جهرمی در دهه‌ی ۴۰ بازنشسته شد؛ حق و حقوقش را شرکت نفت نمی‌داد، اعتراض کرد، او را به ساواک بردند و با زور از او امضاء گرفتند. می‌خواستند او را با ۱۲ سر عائله از خانه‌ی سازمانی بیرون کنند. با هفت - هشت کارگر دیگر همراه شد تا برای حق و حقوقشان مبارزه کنند. برای پایان دادن به غائله، خواستند او را بخرند، حاضر نشد رفقایش را تنها بگذارد و کار خود پیش ببرد، اما به جایش رفقایش را خریدند و او را از خانه بیرون کردند. پدر در اثر این واقعه افسرده و گوشه‌گیر شد. 

خوش سواد بود و خوش خط و به زبان عربی مسلط، بچه‌های دبیرستانی پیشش عربی می‌خواندند. با همه‌ی ضدیتی که به عنوان یک مصدقی سرسخت با دستگاه شاه و ساواک داشت به فرزندانش که با به کارگیری همه‌ی توش و توان‌شان در مبارزه برای سرنگونی شاه شرکت داشتند توصیه می‌کرد که در انقلاب شرکت نکنند و نسبت به پی‌آمدهای آن هشدار می‌داد. اما در گرماگرم انقلاب و روزهای غلبه‌ی احساس بر منطق، و شور و هیجان بر عقل و درایت، صدای او شنیده نمی‌شد. منطق‌اش در عین سادگی از پختگی برخوردار بود. از جان دل می‌گفت: به آخوندها اعتماد نکنید این‌ها به مصدق خیانت کردند. به حزب توده اعتماد نکنید این‌ها به مصدق خیانت کردند. او نمی‌توانست بپذیرد کسانی که به پیشوای آزادی خیانت کردند درد مردم داشته باشند و منافع آنان را دنبال کنند. نعلبکی‌های مصدقی را که عکس مصدق رویشان بود همچنان حفظ کرده بود.

انقلاب که پیروز شد نظر و پیش‌بینی پدر به سرعت اثبات شد. کشور در تیول کسانی قرار گرفت که کوچکترین همخوانی با منافع ملی نداشتند. دژخیمان و جنایتکارانی بر جان و مال مردم حاکم شدند که نمونه‌اش را لااقل در تاریخ معاصر ایران سراغ نداشتیم.

پیرمرد درست حدس زده بود و عاقبت مجبور شد بیشترین بها را بدهد. حاکمان جدید نه تنها خانه و کاشانه که جان و روان او را نیز ستادند. جگرگوشه‌هایش یکی پس از دیگری به خاک افتادند یا به اسارت و غربت و دربدری رفتند. سال‌های پیری را به سختی گذراند. غمگین و افسرده به گوشه‌ای پناه برده بود، سکوت هم‌نشین‌اش شده بود، دیگر غذا هم نمی‌خورد تا سال ۶۹  که چشم از جهان فرو بست.

 

مادر طلعت ساویز، رنج و مصیبت زن ایرانی در حاکمیت «نظام عدل اسلامی» در او خلاصه می‌شد. رنجی که متحمل شد تنها محدود به زندگی او نبود، سرنوشت، مرگی فجیع را نیز برای او رقم زده بود.

برنامه‌ی هفتگی‌اش پر بود. در جستجوی جگرگوشه‌هایش زندن اوین، گوهردشت، قزل‌حصار، بهشت زهرا و خاوران را زیرپا می‌کرد. جای جای شان را مثل کف دست می‌شناخت. یک چشم‌اش به خاک سرد سیاه بود و چشم دیگرش به در زندان‌ها و در گوشش صدای خمینی می‌پیچید که پس از ورود به کشور در بهشت زهرا مزورانه بانگ برداشت: «محمدرضا،کشور را ویرانه کرد و گورستان‌ها را آباد».

 

اضطراب و دلهره امانش را بریده بود. نمی‌دانست نگران عزیزان در بندش باشد یا جگرگوشه‌هایش که از دسترس دژخیمان به دور مانده بودند. قلبش چون پرنده‌ای در قفس بال بال می‌زد و آرام نمی‌گرفت.

بارها با زندانبان‌ها درگیر شده بود. چندین بار دستگیرش کردند اما چیزی جلودارش نبود. مگر می‌شد مهر مادری را از او گرفت؟ بار مصیبت را به تنهایی بر دوش می‌کشید، خون دل می‌خورد اما تسلیم نمی‌شد. چون بادی عاصی در گذر بود.

سختی روزگار او را آبدیده کرده بود. تجربه‌ی حضور مستمر در مقابل زندان‌‌ها و گورستان‌ها، تیزبینی‌اش را دو چندان کرده بود. بارها افراد جوان را از افتادن در تورهای امنیتی وزارت اطلاعات برحذر داشته بود. وابستگان وزارت اطلاعات در بهشت‌زهرا تحت عنوان هواداران مجاهدین به افراد نزدیک می‌شدند و ادعا می‌کردند که قصد دارند جوانان را به نزد مجاهدین بفرستند. مادر همیشه آن‌ها را مشکوک ارزیابی می‌کرد.

 

پنج‌شنبه شب‌ها در بهشت زهرا بود و جمعه‌ها در خاوران و شاهد «آبادی» گورستان‌ها. عاقبت جانش را هم سر عهدش گذاشت. ۲۷ مرداد ۱۳۸۴پاسی از شب گذشته، از بهشت‌زهرا که بر می‌گشت لای در اتوبوس گیر کرد و در زیر چرخ‌‌های سنگین آن له شد. مادر دلش نمی‌خواست لحظه‌ای از جگرگوشه‌هایش دور باشد برای همین بود که طبقه‌ی بالای قبر بیژن را خرید که بعد از مرگ نیز همیشه در کنارش باشد.

 

 
دنیا برای او در خاوران و بهشت زهرا معنی می‌شد. همان‌جا بود که عروس آینده‌اش را نیز انتخاب کرد. [2]

 

بارها او را تهدید کردند که برای عزیزانش عزاداری نکند، اما مگر کسی حریف مادر می‌شد. کاووس اولین فرزندش که به خاک افتاد، مادر سوگند یاد کرد در مرگ خمینی روسری سرخ سر کند و بر مزار عزیزانش حاضر شود.
 
 
 
 
 

 

غم او وصف‌ناشدنی است. هنوز از غم بهنام و بدن پاره پاره‌اش که به چشم دیده بود، بیرون نیامده بود که در روز ملاقات با بیژن، خبر اعدامش را شنید.

مادر خبر اعدام بهنام را هم در روز ملاقات با او شنیده بود. جز گریه چه کاری از دست او ساخته بود؟ چه چیز می‌توانست مرحمی بر دل او باشد؟

این بیرحمی را کجا سراغ دارید که هر بار خبر اعدام جگرگوشه‌ای را در روزی که قرار است مادرش با او ملاقات کند بدهند.

به این ترتیب ملاقات با فرزند را هم برای مادر تبدیل به شکنجه کرده بودند. بعدها هر بار که به ملاقات حمید و منوچهر می‌آمد می‌ترسید مبادا با خبر ناگواری در ارتباط با این دو روبرو شود. همینطور هم شد. وقتی بعد از چند ماه که ملاقات‌ها قطع بود دوباره به ملاقات رفت این‌بار تنها حمید را یافت، منوچهر نیز به خاک افتاده بود.

 

مادر بی‌دریغ بود و صمیمی. غم ‌و درد و اندوه بی‌کرانش باعث نمی‌شد تا غم و درد مردم میهنش را فراموش کند. نمی‌توانست رنج‌ آنان را ببیند و کاری نکند. تا آن‌جا که می‌توانست صرفه‌جویی می‌کرد. در خانه‌ی دخترش مهری زندگی می‌کرد، حقوق بازنشستگی همسرش را جمع می‌کرد و به کسانی که پول نداشتند کمک می‌کرد تا از عهده‌ی پرداخت اجاره‌خانه و مایحتاج زندگی‌شان برآیند.

بی‌خود نبود که چهار فروغ جاودانه به میهن‌مان تقدیم کرد. این درخشش از دامان او آغازیدن گرفت.

 

 

****

 

آبادان شهری صنعتی بود و نسبت به بسیاری از شهرهای ایران، مردم آن از آگاهی بیشتری برخوردار بودند و به همین دلیل رویارویی‌شان با حاکمان جدید از همان روزهای پس از پیروزی انقلاب شروع شد.

آبادان زخم سینما رکس را هم به سینه داشت. مردم و خانواده‌ی قربانیان سینما رکس که در آتش جهل و جنون حامیان خمینی سوخته بودند، نمی‌توانستند شاهد سیاهکاری‌ها و صحنه‌پردازی‌های سید حسین موسوی تبریزی در مقام حاکم شرع و گرداننده به اصطلاح‌ دادگاه نمایشی «فاجعه سینما رکس» آبادان باشند. تلاش موسوی تبریزی که از سوی خمینی برای مخفی ماندن ابعاد این جنایت و در پرده ماندن افرادی که مسئولیت طراحی این جنایت را به عهده داشتند به آبادان فرستاده شده بود نمی‌توانست دور از چشم مردم خشمگین بماند و موجب به وجود آمدن درگیری‌های زیادی در آبادان شده بود.

برای مقابله با چنین جوی، نیروهای رژیم می‌بایستی از کلیه امکاناتشان برای سرکوب نیروهای مترقی و خواسته‌‌های برحق‌شان استفاده می‌کردند.

به همین دلیل از ابتدای پیروزی انقلاب ضد‌سلطنتی، اعضای خانواده‌ی رضایی‌ جهرمی که هم‌خوانی با حاکمان جدید نداشتند مورد خشم و کینه‌ی نیروهای حزب‌اللهی قرار گرفتند.

در خرداد ماه ۵۹ بود که به کتاب فروشی پرویز ریختند و او را به جرم فروش کتاب‌های کلاسیک مارکسیستی و گروه‌های چپ، داشتن نشریات و خبرنامه کومله، پخش و نصب اعلامیه‌های کومله دستگیر کردند و دار و ندار او را در کتاب‌فروشی به یغما بردند.  پرویز در دادگاه انقلاب اسلامی آبادان به یک سال زندان محکوم شد و دربه‌دری مادر از همان‌موقع شروع شد.

چند ماهی از محکومیت پرویز نگذشته بود که در شهریورماه با حمله‌ی عراق به شهرهای خوزستان جنگ خونین ایران و عراق شروع شد. هواپیماهای عراقی به زندان آبادان نیز حمله کردند. زندانیان که راه فراری نداشتند تیر والیبال را از جا کنده و با آن در زندان را شکستند و گریختند. سپاه پاسداران در ابتدا اعلام کرد که هرکس حداکثر یک سال از محکومیت‌اش باقی‌مانده، آزاد است اما دیری نگذشت زندانیانی را که شناسایی کرده بودند دستگیر و به زندان‌های دیگر شهر‌های خوزستان بردند. 

جنگ و تهاجم نیروهای عراقی به ویژه در خوزستان همه چیز را تحت‌الشعاع خود قرار داده بود. شهر حالت نظامی داشت و همه جا برای مقابله با تهاجم نیروهای عراقی سنگربندی شده بود.

دو هفته قبل از شروع جنگ در ادامه‌ی‌ درگیری‌های موجود بین نیروهای حزب‌‌اللهی و مجاهدین، ۱0-۱۵ نفر از هواداران مجاهدین به خاطر درگیری با نیروهای حزب‌اللهی که چشم و چراغ نظام بودند دستگیر شده بودند. با این حال پس از شروع جنگ، منوچهر که هوادار مجاهدین بود با اعلام رسمی این سازمان همراه با عده‌ای از هواداران مجاهدین با آرم و نشان سازمان برای مقابله با نیروهای عراقی و دفاع از میهن به جنگ عراقی‌ها شتافتند. اما نیروهای حزب‌اللهی ۲0-۳۰ نفر از آن‌ها را در جبهه‌های مختلف دستگیر و به زندان ماهشهر انتقال دادند.[3] هفته‌ها خانواده خبری از منوچهر نداشت تا یکی از هواداران سازمان رزمندگان که در زندان ماهشهر زندانی بود آزاد شده و خانواده را از دستگیری منوچهر با خبر کرد. مسئولان زندان پس از چندین بار مراجعه عاقبت راضی شدند با ضمانت مادر او را که رفته بود داوطلبانه برای دفاع از خاک میهن‌اش بجنگد آزاد کردند.

 

رضایی جهرمی‌ها تا آبانماه ۵۹ در آبادان ماندند اما ناگزیر دوپاره شدند. عده‌ای به تهران و بقیه به شیراز رفتند. سیمین دومین دختر خانواده در سال ۵۲ ازدواج کرده و ساکن شیراز بود.

شیراز برای خانواده‌های جنگ زده در سال ۵۹ جهنم بود. عوامل حکومتی به تحریک سید‌عبدالحسین دستغیب امام جمعه وقت شیراز که یک سال بعد توسط گوهر ادب‌آواز یکی از هواداران مجاهدین همراه با پاسداران و محافظانش کشته شد، آرام و قرار را از آن‌ها که درد آوارگی و بی‌خانمانی‌ را هم به دوش می‌کشیدند گرفته بودند.

پاسداران و حزب‌اللهی‌های شیراز به مردمی که دار و ندارشان را رها کرده بودند تحت عنوان خمینی‌ساخته «فراری از جنگ» و «خائن» حمله می‌کردند و زیر پای شان به دستور دستغیب آب می‌ریختند. زن و بچه‌‌ی مردم را که از مهلکه‌ی جنگ گریخته بودند با بیرحمی مورد ضرب و شتم قرار می‌دادند. مردم که چاره‌ای جز مقاومت و تظلم‌خواهی نداشتند برای مقابله با این همه نامردمی دست به تحصن و اعتراض زدند، اما حزب‌اللهی‌ها دست بردار نبودند. در درگیری بین مردم خشمگین جنگ زده و حزب‌اللهی‌های شیراز دو نفر از شیرازی‌ها کشته شدند و عاقبت خمینی که وضعیت را مناسب تشخیص نداد از جنگ‌زده‌ها حمایت کرد و حملات حزب‌اللهی‌ها فروکش کرد. در جریان درگیری بین مردم و آبادانی‌های جنگ زده، پرویز دستگیر و به کمیته خیابان زند برده شد. چیزی نگذشت آن‌ها را که نزدیک ۱۰۰ نفر می‌شدند به زندان ارتش سوم که سپاه پاسداران با افزودن سیم خاردار و خاکریز آن را به زندان خودش تبدیل کرده بود انتقال دادند. شاکی پرویز سپاه پاسداران بود. عاقبت از دستگیر شدگان تعهد گرفتند که نبایستی در تحصن و تظاهرات شرکت کنند. [4]

هرچند آبادان هیچ‌گاه سقوط نکرد و به دست نیروهای عراقی نیفتاد اما خانه‌ها و سرمایه‌های مردم از غارت و چپاول در امان نماندند و توسط عوامل رژیم به یغما رفت. همه‌ی اجناس خانه‌ی‌ رضایی‌ها را برده بودند و چیزی را باقی نگذاشته بودند، از فرش‌های خانه گرفته تا هرچه که در آن بود، حتی به پریزهای برق هم رحم نکرده بودند. همین بلا به سر خانه‌ی بهنام هم آمده بود. کتاب‌هایش را که به دردشان نمی‌خورد وسط حیاط آتش زده بودند.

 

رضایی‌ها ۴ ماه در شیراز ماندند و بعد ناگزیر به تهران مهاجرت کردند و در خیابان وصال شیرازی در ساختمانی که به مهاجران جنگی اختصاص داشت ساکن شدند. از سال ۵۹ تا ۶۹ در همین ساختمان و در دو اتاق کوچک زندگی کردند. آشپزخانه‌ و توالت‌‌شان مشترک بود. در همین ساختمان بود که خبر اعدام هر ۴ جگرگوشه شان را شنیدند. مادر و پدر رضایی‌ها، درد آوارگی و غربت و بی‌خانمانی را همراه با غم و مصیبت از دست دادن و اسارت و دربدری فرزندانشان تحمل کردند. در این دوران فرزندانشان یک به یک به خاک می‌افتادند و بر رنج آن‌ها افزوده می‌شد.

 

کاووس

کاووس متولد ۱۳۳۰ و سومین فرزند خانواده بود. پیش از او مهری و سیمین به دنیا آمده بودند. دوران کودکی و تحصیل در دبیرستان را در آبادان سپری کرد. از آنجایی که پدرش کارگر شرکت نفت بود به زودی با مشکلات کارگران و زحمتکشان میهن‌مان آشنا شد. تحت تأثیر او و بهنام بود که جو سیاسی بر خانواده غالب شد و به خاطر گرایش سیاسی متفاوت این دو، بخشی از خانواده به جریان‌های چپ و بخشی به مجاهدین گرایش پیدا کردند.

سال ۵۴ بود که از سربازی برگشت و در کنکور شرکت کرد و به واسطه‌ی استعداد بالایی که در ریاضی و فیزیک داشت در رشته معماری دانشگاه علم و صنعت پذیرفته شد. به خاطر برآمدن از پس هزینه‌های تحصیل، در رادیو و تلویزیون استخدام شد. روزها در جام جم کار می‌کرد و عصرها به دانشکده می‌رفت. در دوران انقلاب نقش فعالی داشت و به خاطر برخورداری از دیدگاه‌های مذهبی، پس از پیروزی انقلاب به مجاهدین خلق پیوست. وی ضمن آن که یکی از مسئولان نهاد دانشجویی مجاهدین بود، یک نشریه داخلی هم در رادیو تلویزیون انتشار می‌داد. در جریان انتخابات اولین دوره مجلس شورای ملی نقش فعالی را در آبادان و حمایت از کاندیدای مجاهدین که ابراهیم ذاکری بود به عهده داشت و وی را همراهی می‌کرد.

کاووس در پیچ‌شمیران، خیابان آمل، کوچه‌ی دقت با دو نفر از فعالان فدایی خانه‌ی مشترک دانشجویی داشت. خانه‌شان پیش از ۳۰ خرداد ۶۰ به نوعی پایگاه نیروهای سیاسی هم بود. نشریات گروه‌های سیاسی گونی گونی به آن‌جا آورده می‌شد. پس از شروع سرکوب خونین تابستان ۶۰ خانه به نوعی لو رفته بود و هر آن احتمال دستگیری او می‌رفت.

در پاییز ۶۰ با تنگ‌تر شدن شرایط، تشکیلات مجاهدین به او می‌گوید که مخفی شود و وی به خانه‌‌ای که برادرش پرویز در خیابان فلسطین جنوبی اجاره کرده بود می‌رود. در ۲۵ آذر ۶۰ برای تصفیه حساب به رادیو تلویزیون می‌رود. دادستانی که از پیش درصدد دستگیری وی بود از طریق رئیس بخش مربوطه در جریان حضور او در جام جم قرار می‌گیرد. کاووس از تلاشی که برای دفع‌الوقت و نگه‌داشتن وی می‌شود متوجه دسیسه‌ آن‌ها می‌شود، تلاش می‌کند محل را به سرعت ترک کند که در پلکان ساختمان با یورش و هیاهوی پاسداران به اتهام حمل و فروش تریاک و مواد مخدر دستگیر می‌شود و یکسره به اوین انتقال پیدا می‌کند.

پس از تحمل شکنجه و رنج و مصیبت بازجویی، پرونده‌اش به سرعت به دادگاه فرستاده شد. شب‌هنگام به رفقایش خبر داد که مصاحبه را نپذیرفته و در اردیبهشت ۶۱ اعدام شد و در قطعه ۹۱ بهشت زهرا همراه ۷-۸ نفر دیگر به خاک سپرده شد.

 

 
سلام مرا به هرکسی از من سراغ بگیرد برسانید

 

وصیت‌نامه کاووس

 

نام : کاووس  نام خانوادگی:  رضایی جهرمی    نام پدر: حبیب    شماره شناسنامه: ۱۹۵۷    تاریخ تولد: ۱۳۳۰

بسم‌الله الرحمن الرحیم

به پدر و مادر و خواهران عزیزم سلام عرض می‌کنم. از همه‌تان اگر در دوره‌ی زندگیم در موردتان کوتاهی کرده‌ام پوزش می‌طلبم. وصیت می‌کنم که بعد از مردن من نه گریه کنید، نه عزاداری. به آقا سفارش می‌کنم از طرف من کلیه بچه‌ها کوروش، مهری، بیژن و همگی را ببوسد. به کلیه بچه‌ها هم سفارش می‌کنم که کاری نکنند که به آقا و ننه بد بگذرد. سفارش دیگرم این است که اگر از دوستانم کسی از من طلبکار بود، طلبش را بدهید. اگر از دوستان کسی به من بدهکار بود، بدهی او را حلال کردم. سلام مرا به هرکسی از من سراغ بگیرد برسانید و اگر در مورد هر کس بدی کردم ازش از طرف من من عذرخواهی کنید. از همه‌‌اتان خداحافظی می‌کنم. بچه‌ مریم را هم از طرف من ببوسید. خط خوردگی توسط خودم می‌باشد.

کاووس رضایی جهرمی ... ۶۱

در بالای صفحه‌ی جمله زیر نوشته شده بود که خط خورده است:‌

اگر هر کسی حقی را ببیند نباید ساکت بنشیند.

 

بهنام

 

بهنام در سال ۱۳۳۲ در آبادان به دنیا آمد و تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در همان شهر پشت سر گذاشت. پس از طی دوران سربازی در سال ۵۵ در دانشسرایعالی تربیت معلم آبادان پذیرفته شد و همزمان به تدریس در مدارس آبادان مشغول شد. در سال ۵۵ تحت تأثیر جنبش مسلحانه به فعالیت‌های سیاسی روی آورد و یک محفل مارکسیستی که به مشی چریکی اعتقاد داشت تشکیل داد. اعضای این محفل اکثراً کارمند و کارگر پالایشگاه نفت بودند. در سال ۵۶ اولین اعلامیه‌ این محفل تحت عنوان «جبهه‌‌ خلق» با آرمی که تشکیل یافته بود از یک کارگر و دو چکش انتشار یافت. این محفل با وجود آن که به مشی چریکی اعتقاد داشت اما عملیات چریکی انجام نداد و در سال‌های ۵۶-۵۷ و در جریان انقلاب، اعلامیه‌هایی را تحت عنوان «جمعی از معلمان» انتشار دادند. بعد از انتشار اعلامیه سازمان پیکار در رد مشی چریکی، این محفل هم به رد مشی چریکی پرداخت و از آن فاصله گرفت.

بهنام در جریان انقلاب دوبار بازداشت شد. کیفیت بازداشت و آزادی وی در روزهای پرتلاطم ،۵۷ حاکی از نبود اراده‌ی سرکوب در دستگاه ساواک و نظام سلطنتی بود.

بار اول دو نفر از ساواک به دنبال او آمدند. وی را نزد سرتیپ جهانگیر اسفندیاری فرمانده نظامی آبادان که بعداُ همراه با معاونش توسط دادگاه انقلاب اعدام شد برده بودند. تیمسار جهانگیری تنها وی را مورد شماتت قرار داده و متهم به  دست‌نشاندگی روسیه و آمریکا کرده بود.  

بار دوم در حالی که سینما رکس آتش گرفته بود و جنازه‌ها را به «بهشت زهرا» آبادان برده بودند وی را که در حال سخنرانی برای جمعیت بود دستگیر کرده بودند. با این حال وی را مورد ضرب و شتم قرار نداده و قبل از غروب آفتاب آزادش کرده بودند.

نحوه‌ی برخورد با او را مقایسه کنید با آن‌چه که در یک سال گذشته بر سر شرکت کنندگان در تظاهرات‌ها و یا دستگیر‌شدگان رفته است.

پس از پیروزی انقلاب، بهنام به همراه محفلی که داشت گروهی را به نام «پیکارگران آزادی طبقه کارگر» تشکیل و نشریه‌ای را به نام اخگر در ۱۳ شماره انتشار دادند.

این تشکیلات به سرعت در آبادان و به ویژه در میان کارگران نفت و دانشجویان دانشکده نفت نفوذ پیدا کرد و دامنه‌ی آن تا مناطق کارگری مسجد سلیمان، خرمشهر، اهواز و دیگر شهرهای استان خوزستان و شیراز گسترش پیدا کرد. 

بعدها پیکارگران آزادی طبقه کارگر جزو ۱۳ گروهی بود که در اسفند ۵۷ «کنفرانس وحدت» را در تهران تشکیل دادند. مهم‌ترین مواردی که گروه‌های شرکت کننده در این کنفرانس روی آن وحدت داشتند عبارت بود از:

۱- امپریالیست دانستن دولت و حکومت شوروی (قبول تز سوسیال امپریالیسم)

۲- رد مشی چریکی

۳- اعتقاد به مرحله‌ی دموکراتیک انقلاب و استقرار جمهوری دمکراتیک خلق

۴- اعتقاد به ایجاد حزب کمونیست ایران

فعالیت این کنفرانس تا تابستان ۵۹ ادامه داشت ولی به خاطر مشکلات عمده‌ای که گروه‌های چپ از آن برخوردارند از ادامه فعالیت بازماند و دیگر اسمی از آن هم به میان نیامد.

یکی از نتایج مثبت این کنفرانس، آشنایی گروه‌های سیاسی با هم و شکل‌گیری وحدت‌های جزیی میان آن‌ها بود. در این میان سازمان «وحدت انقلابی» از وحدت هفت گروه از جمله گروه اتحاد انقلابی برای رهایی کار (زحمت)، گروه مبارزان راه آزادی و ... که غالباً در این کنفرانس شرکت داشتند، تشکیل شد.

در این دوره بهنام یکی از رهبران سازمان وحدت انقلابی بود. پس از خرداد ۶۰ و ضربات مهلکی که جریان‌های سیاسی متحمل شدند و بعد از آن که اتحاد مبارزان یک برنامه مشترک با کومله داد بحران در تشکیلات گروه‌هایی که به خط ۳ معروف بودند تشدید شد. در این بحران وحدت انقلابی به ۳ قسمت تجزیه شد.

یک بخش از آن به خارج از کشور رفته و جنبش «کامپیوتریست»‌ها را تشکیل دادند. یک بخش آن معتقد بودند که حکومت ارتجاعی بورژوازی تجاری است و بخش دیگر آن که بهنام هم جزو آن بود غلیرغم این که رژیم را ارتجاعی می‌دانستند با این حال آن را حکومت سرمایه‌داری می‌شناختند.

این بخش از وحدت انقلابی به برنامه مشترک سهند و کومله پیوست و بهنام مسئول تشکیلات کومله در تهران و شهرستان‌ها شد و در روزهای سیاه دهه ۶۰ به فعالیت در ارتباط با این گروه پرداخت.

بهنام در روز ۲۲ آبان ۶۱ به خاطر سهل‌انگاری و عدم رعایت اصول تشکیلاتی به همراه سعید یزدیان در خانه‌ای که در خیابان فلاح تهران داشتند دستگیر شد.

مهدی حقیقت پناه لیسانسیه هنرهای دراماتیک[5] و زندانی سیاسی دوران شاه و یکی از اعضای کومله چند روزی بود که در کارخانه دستگیر شده بود و تشکیلات از دستگیری او با خبر بود. وی پس از چند روز در حالی که تصور نمی‌کرد بهنام در خانه مانده باشد آدرس منزل وی را می‌دهد.

سعید یزدیان عازم کردستان بود و وانت نیسانی را هم به منظور پیش‌برد کارهای تشکیلاتی برای بهنام تهیه کرده بودند. این دو به پیشنهاد بهنام برای خوردن نهار عازم خانه‌ی بهنام می‌شوند که پیشتر از طرف نیروهای رژیم به محاصره درآمده بود. به محض ورود این دو به داخل خانه، پاسداران به داخل خانه هجوم آورده و کلت را روی سر هر دو می‌گذارد و در حالی که مأموران فریاد می‌زنند که این‌ها مواد فروش هستند این دو را به همراه همسر بهنام که در سال ۵۸ با او ازدواج کرده بود دستگیر و به داخل ماشین می‌آورند.

پاسداران در حال انتقال دختر ۸ ماهه بهنام به داخل ماشین بودند که مادر اتفاقی سر می‌رسد و به زور بچه‌ را از دست آن‌ها می‌گیرد و به خانه می‌آورد و به این ترتیب درد دیگری بر دردهای مادر اضافه می‌شود. همسر بهنام خوشبختانه پس از مدتی از زندان آزاد می‌شود.

پیش از این در اوایل شهریور ۶۰ خانه‌ی سه طبقه‌ی مشترک بهنام و مهدی حقیقت پناه که در محله‌ی نیروی هوایی تهران قرار داشت ساعت ۱۲ شب مورد حمله‌ی پاسداران قرار گرفت. پاسداران پس از حمله همه جا را به دقت می‌گردند. پاسداری برای گشتن انباری‌ای که در بالای پشت بام قرار داشت از پله‌ها بالا می‌رود اما بعد از آن که متوجه می‌شود لامپ انباری سوخته است می‌گوید چیزی اینجا نیست و بر می‌گردد؛ در حالی که انباری مزبور مملو از نشریه‌های گروه‌‌های سیاسی، کتاب‌های مارکسیستی و دیگر اجناس ممنوعه بود.

پاسداران پس از پایان بازرسی در حالی که چیزی پیدا نکرده بودند مهدی حقیقت پناه و بهنام را بازداشت کرده و به پادگان عشرت‌آباد می‌برند اما روز بعد پس از بازجویی مقدماتی بدون آن که پی به  هویت سیاسی آن‌ها ببرند آزادشان می‌کنند.

پس از بررسی‌های زیاد، ساکنان خانه به این نتیجه می‌رسند که خانه‌ مزبور توسط دو اکثریتی به نام‌های حمید و امیر و یک بسیجی که در خیابان آمل زندگی می‌کردند لو رفته است. خانه‌ی مشترک کاووس در خیابان آمل قرار داشت. یک بار که بهنام از خانه‌ کاووس (خیابان آمل کوچه‌ دقت) بیرون می‌آید، داوود، بسیجی‌ای که بعداً در جبهه کشته شد و کوچه «دقت» را به نام او کردند و یکی از اکثریتی‌ها او را تا خانه‌ی خیابان نیروی هوایی تعقیب می‌کنند. مدتی نیز دادستانی و بعداً‌ یک پاسدار با یک ماشین سر کوچه کشیک می‌دادند.  

همان شبی که به خانه‌ی بهنام در نیروی هوایی حمله کردند، نیمه شب پاسداران نمایش محاصره و حمله به خانه‌ی کاووس در خیابان آمل را نیز بازی کردند، اما از هجوم به خانه اجتناب کردند. هم‌خانه‌‌ای‌های کاووس مدتی بود رفته بودند و پرویز برادر کوچکتر به همراه کاووس و پدرشان در خانه بودند. اتاق پذیرایی خانه، شیشه‌های زیادی داشت و از طریق آن به سادگی گفتگوهای داخل کوچه شنیده می‌‌شد. ساعت یک بامداد پایین ساختمان پاسداران شروع به کشیدن گلنگدن می‌کنند، و به گونه‌ای که ساکنان خانه متوجه شوند با همدیگر به گفتگو می‌پردازند: «آماده باشید»، «مواظب باشید»، «الان به خانه حمله می‌کنیم» بعد از ۵ دقیقه صداها خاموش می‌شود و ساعت ۴ صبح دوباره شروع به گفتگو می‌کنند: «گروه پشتیبان آماده باشند»، «هم‌‌اکنون حمله می‌کنیم» و... با این حال اتفاقی نمی‌افتد. فردا صبح وقتی پرویز و کاووس از خانه خارج می‌شوند آن‌ سه را می‌بینند که با هم پچ‌پچ می‌کنند و می‌خندند.  

بهنام به همراه، دیگر اعضای حزب کمونیست ( برنامه سهند و کومله) مهدی حقیقت پناه، سعید یزدیان، جاسم خراط، عمر احمدی، در ۱۱ مرداد ۱۳۶۲ اعدام شد و به فاصله اندکی قبل و بعد از آن‌ها بهمن دوستی [6]، بیژن چهرازی، فهمیه تقدسی، مرتضی روحانی، پوران جم‌پور، جواد قائدی، منیر حسینی هاشمی،‌ شمس‌الدین احمدی، شاهین شاه‌آبادی، مصطفی فرزاد و ... دیگر معتقدان به برنامه سهند و کومله در تابستان  ۶۲ اعدام شدند. قبرهای بهنام، مهدی حقیقت پناه، سعید یزدیان، جاسم خراط، بیژن چهرازی در یک ردیف سر نبش خیابان در خاوران قرار دارد.

 

 
مهم زندگی است که می‌‌ماند

وصیت‌نامه بهنام

نام:‌ بهنام    نام خانوادگی: رضایی جهرمی    تاریخ تولد: ۱۳۳۲    شماره شناسنامه: ۲۲۵۸  نام پدر: حبیب

 

مریم و نینای عزیزم – خانواده رنج‌کشیده

از این که در طول زندگی نتوانستم آن انتظاری را که از من داشتید برآورده کنم متأسفم. اما مهم نیست، مهم زندگی است که می‌‌ماند و بقول معروف گرچه ما می‌گذریم راه می‌‌ماند، غم نیست.

مریم و نینای عزیزم: خیلی دلم می‌خواست قبل از مردن حضوری ببینم‌تان چون حرف زیادی داشتم. تقاضا می‌کنم نینا را هرطور خواستی بزرگ کن و برای من نیز چندان عزاداری نکنید. و خودت نیز در مورد ادامه و نوع زندگی تصمیم‌ بگیر. اما تقاضا دارم فعلاً کار نکنی – البته باز خودت تصمیم‌ بگیر- و بگوئید پرویز خرجی شما را تأمین کند. بیشتر وقتت را به بزرگ کردن و تربیت نینا بگذران. غصه نخور و زندگی بکن. هر دوی شما را می‌بوسم. کورش [برادر کوچک] حتماً از من دلخور است وی را می‌بوسم. بیژن، حمید، منوچهر را بسیار سلام برسانید. محمود و رویای عزیز [خواهر کوچک] را می‌بوسم. مهری را بسیار سلام برسانید و بگوئید برای خودش زندگی تشکیل بدهد. به کاووس سر بزنید، خواسته بود بیادش رنگینک بخورید. آقا و ننه را بسیار سلام می‌رسانم و روبوسی می‌کنم. از ننه تقاضا دارم کمتر دعوا کند از آقا هم می‌خواهم خودش را زیاد ناراحت نکند. به سیمین و بچه‌هاش سلام برسانید و به هر انسان شریفی که از ما سراغی گرفت نیز سلام برسانید. به خانواده مریم سلام می‌رسانم. مقدار ۷۰۰ تومان و دو عکس نینا و مقداری لباس داشتم تحویل بگیرید. بار دیگر مریم و نینای عزیز را می‌بوسم. و از این که زندگی مناسبی برایتان فراهم نکردم عذرخواهی می‌کنم.

 

بهنام رضایی  ۱۱/ ۵/ ۶۲

 

مهری متولد ۱۳۲۷ که فرزند بزرگ خانواده و معلم بود به خاطر درگیری‌های خانواده و مشکلاتی که متحمل شدند ازدواج نکرد و غم‌خوار خانواده شد. 

 

مادر در غم بهنام آرام و قرار نداشت، پایش را در یک کفش کرده بود و می‌خواست پیکر فرزندش را ببیند. به بهشت‌زهرا رفته بود، در دفتر آن‌جا محل دفن را در خاوران مشخص کرده بودند. یک هفته از اعدام بهنام گذشته بود، ساعت هشت صبح با کمک گورکنی که مشکل روانی هم داشت نبش قبر کردند. عمق قبر کم بود، ۴ عدد سنگ هم روی آن قرار داده بودند. بهنام را با لباسی که به تن داشت به خاک سپرده بودند. تیر به سینه و به دستش اصابت کرده بود. کرم‌ها در دستش می‌لولیدند و بیرون می‌آمدند. پوست دستش کنده شده بود. مادر غمگنانه پیکر جگرگوشه‌اش را می‌نگریست و می‌گفت: نگاه کن دستکش دستش هست.

 

بیژن

بیژن متولد ۱۳۴۲ همچون بسیاری از هم‌نسلانش در دوران انقلاب بسیار فعال بود و در تمام تظاهرات‌های آبادان شرکت می‌کرد. پس از پیروزی انقلاب، با بخش دانش آموزی مجاهدین کار می‌کرد. بعد از شروع جنگ و عزیمت به تهران همراه خانواده در ساختمان «جنگ‌زده‌ها» در خیابان وصال شیرازی زندگی می‌کرد. به تازگی دیپلمش را گرفته بود که در نیمه دوم شهریور ۶۰ دستگیر شد. برادرش پرویز به وی‌ اطلاع داده بود که در پیچ‌شمیران تظاهرات مسلحانه‌ای توسط مجاهدین صورت گرفته، بیژن با موتور به محل می‌‌رود و به عنوان مشکوک همانجا دستگیر و به اوین برده می‌شود. مدت زیادی را در سلول انفرادی گذراند تا آن که پس از نزدیک به دوسال توسط یکی از کسانی که به خدمت رژیم در آمده بود شناسایی شد و فعالیت‌هایش لو رفت. مادر از ابتدا بی‌صبرانه پیگیر پرونده‌ی او بود، با شم مادرانه‌ای که داشت نسبت به جان او احساس خطر می‌کرد. بارها تلاش کرد از بازجو‌های او قرار ملاقات بگیرد تا بلکه وسیله‌ی رهایی‌اش را فراهم کند.

با سماجت و تلاشی که به خرج داد عاقبت موفق به دیدار لاجوردی می‌شود. به لاجوردی نهیب می‌زند که چرا فرزندش را در زندان نگاه داشته‌ است و او در پاسخ می‌گوید بیژن مسلح به کلاشینکوف بوده و از مادر می‌پرسد اسلحه را از کجا آورده است؟ مادر در پاسخ‌اش به تندی می‌گوید از تو گرفته! عاقبت با زور و توهین مادر را از زندان بیرون می‌اندازند.

بیژن در ۲۲ مرداد ۱۳۶۲ در مقابل جوخه‌ی اعدام ایستاد و داغش به دل مادر ماند.
 

 

می‌روم، اما غم مخور

 

وصیت‌نامه بیژن

نام: بیژن   نام خانوادگی: رضایی جهرمی    شماره شناسنامه: ۹۵۶    تاریخ تولد:‌۱۳۴۲

 

بنام خدا

اشهد‌ ان لا اله الله ، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان علی ولی‌الله

 

با سلام به پدر و مادر و خانواده عزیزم. امیدوارم که من در آخرین لحظات زندگی که برای شما این وصیت نامه را می‌نویسم حال شما خوب است. نمی دانم چگونه از شما‌ها و همه کسانی که لحظاتی در فکر من بودید تشکر کنم. خلاصه می‌گویم از همه‌ی زحمات شما قدردانی می‌کنم و امیدوارم در سختی‌ها و آسیب‌هایی که در طول زندگانی می‌خورید و می‌کشید صابر و شکیبا باشید و بتوانید همیشه موفق باشید.

پدر خوبم سلام بر تو من پسر تو هستم که می‌روم. اما غم مخور

مادر خوبم سلام و درود بر تو من می‌روم. اما غم مخور

خواهر و برادران خوبم، من برادر کوچک شما هستم اما غم مخورید

محمود، حمید، کورش، رویا، مهرانگیز، سیمین، پرویز، بهنام، منوچهر، پدر و مادرم سلام و درود بر شما باد.

دیگر وصیتی ندارم.

بیژن رضایی جهرمی

 

۲۲ / ۵ / ۶۲

 

بیژن نمی‌دانست که برادرش بهنام ۱۱ روز قبل از او اعدام شده است و دیگر کسی نمی‌تواند سلامش را به او برساند.

 

منوچهر

منوچهر متولد ۱۳۴۰ پس از پیروزی انقلاب به هواداری از مجاهدین پرداخت. پیش از آن‌که در سال ۵۹ به تهران بیاید دوبار دستگیر شده بود. 

یک بار همراه با غلامرضا سرخیلی، به خاطر درگیری با نیروهای حزب‌اللهی و دیگر بار به خاطر حضور در جبهه‌ی جنگ و تلاش برای مقابله با دشمنی که به خاک وطن حمله کرده بود. غلامرضا هم بعداً دوباره دستگیر شد و در سال ۶۴ در اوین اعدام شد.

از سرکوب خونین سال‌های ۶۰ و ۶۱ به سلامت جسته بود که در یک حادثه بطور اتفاقی دستگیر شد. فروردین ۶۲ همراه با پدرش به قصد دیدار پرویز به بندرعباس مسافرت می‌کند. پدر دلتنگی می‌کرد، بچه‌هایش هریک به گوشه‌ای آواره شده بودند. منوچهر همراه پدر از بندرعباس به شیراز مسافرت می‌کند تا پدرش را به خانه‌ی دخترش سیمین ببرد. در پلیس راه شیراز که قبل از دروازه قرار داشت، مأموران کمیته، اتوبوس‌ها را می‌گشتند؛ پاسداری آبادانی که از قبل منوچهر را می‌شناخت وی را شناسایی می‌کند، اما چیزی نمی‌گوید، منوچهر هم او را دیده بوده اما به روی خودش نیاورده بود. در پارکینگ اتوبوس‌رانی شیراز وقتی منوچهر از اتوبوس پیاده می‌شود او را دستگیر می‌کنند. پدر که دستش به جایی بند نبود بی‌تابی می‌کند. منوچهر را به تهران منتقل می‌کنند و به ۶ سال حبس محکوم می‌شود. هنوز آرامش نهفته در نگاهش را فراموش نمی‌کنم، ۱۸ مردادماه ۶۷ بود که در گوهردشت به خاک افتاد، اما قبرش را هیچ‌گاه مشخص نکردند.

 

در نامه‌ای که مقامات دادستانی در دیماه ۱۳۶۸ خطاب به خانواده‌ی رضایی جهرمی نوشته بودند برای مشخص کردن قبر روی موارد زیر تأکید کرده بودند:‌

بسمه تعالی:

خانواده متوفی:  منوچهر رضایی جهرمی

ضرورت دارد حداکثر تا تاریخ ۲۰ دیماه ۱۳۶۸ با شماره تلفن ۵۹۷۸۷۸ ( روزهای زوج از ساعت ۱۴ الی ۱۶) برادر جابری تماس حاصل نمائید. دادسرای انقلاب اسلامی تهران- اوین.

تذکر مهم:

چنانچه نسبت به ابطال شناسنامه متوفی تاکنون اقدامی نکرده‌اید، لازم است پس از تماس تلفنی و مشخص شدن زمان حضور در دادسرای انقلاب اسلامی مدارک ذیل را به‌همراه داشته باشید.

۱- اصل شناسنامه متوفی؛ ۲- اصل شناسنامه والدین متوفی و فتوکپی تمام صفحات؛ ۳- اصل شناسنامه همسر و فتوکپی تمام صفحات ( در صورت تأهل)؛ ۴- اصل دفترچه بسیج اقتصادی و فتوکپی صفحه‌ی اول؛ ۵- واریز نمودن مبلغ پانصد ریال به حساب شماره‌ی ۹۹۸۸۸ بانک ملی در یکی از شعب تهران و ارائه‌ی اصل فیش.

 

چنانچه ملاحظه می‌شود جنایتکاران می‌خواستند وانمود کنند که منوچهر فوت کرده است و خانواده نیز بر فوت او گواهی دهد. این‌گونه بود که مادر از خیر محل دفن جگرگوشه‌اش گذشت و آرزوی گریستن بر خاک او را با خود به گور برد.

 

 

حمید و محمود

این همه‌ی غم مادر و پدر رضایی جهرمی نبود. حمید و محمود، دو فرزند دوقلویشان نیز رنج و شکنجه‌ی زندان خمینی را به تن خریدند. حمید در کارخانه کاشی سعدی کار می‌کرد و از برنامه‌‌ی مشترک سهند و کومله دفاع می‌کرد. در شهریورماه ۶۰ نیمه شب که خسته از کار بازگشته بود و به خوابی سنگین فرو رفته بود پاسداران با لگد بیدارش کردند و به اوین انتقالش دادند و در بیدادگاهی چند دقیقه‌ای به پانزده سال حبس محکومش کردند. سال ۶۳-۶۴ که با هم در بند ۱ واحد ۳ قزلحصار بودیم موهایش یکپارچه سفید شده بود. آن موقع تازه سی‌سالش شده بود. در کشتار ۶۷ در گوهردشت بود اما خوشبختانه جان به در برد و در اسفند همان سال آزاد شد. 

 

محمود یکی دو روز بعد از بهنام دستگیر شد. مهدی حقیقت پناه گفته بود یکی دو تا کتاب با من خوانده است. همین کافی بود تا او را ۶-۷ ماه در زندان نگاه دارند. داستان زندگی همسر او نیز شنیدنی است. همسر محمود الهه علی مددی نیز به همراه خواهرش ناهید علی مددی (۱۵-۱۶ ساله) و مادرش دستگیر شدند. سه برادرش نیز دستگیر شده بودند، رضا علی مددی اعدام شد، محسن به حبس ابد محکوم شد و حسین حبسی کمتر گرفت.

 

آیا می‌توان چشم بر واقعیت بست و آن‌چه را که بر سر خانواده رضایی جهرمی رفته فراموش کرد؟ توجه داشته باشید این همه شقاوت و بیرحمی در «دوران طلایی» «امام» به وقوع پیوسته است.

 

ایرج مصداقی ۲۰ مرداد ۱۳۸۹

 

 

www.irajmesdaghi.com

 

irajmesdaghi@yahoo.com

 

 

 

توضیح: راستش مانده بودم مطلبم را چه روزی انتشار دهم. اول خواستم در اردیبهشت ماه آن را انتشار دهم روزی که کاووس اولین شهید خانواده به خاک افتاد، بعد دیدم مرداد با مسماتر است. اما تصمیم‌گیری در مورد روزش برایم سخت بود.

۱۱ مرداد که بهنام را سلاخی کرده بودند؟ ۱۸ مرداد که منوچهر بر دار رفته بود؟ ۲۲ مرداد که بیژن به رگبار بسته شده بود؟ یا ۲۷ مرداد که مادر به کف خیابان دوخته شده بود؟

۲۰ مرداد را انتخاب کردم که همه شان را در بر بگیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1]  یادم میاد، رفیق نازنینم جلال کزازی که در تابستان ۶۷ جاودانه شد، ترانه‌‌ی «فریاد زیر آب» داریوش را خیلی دوست داشت. فیلم آن را ۷ بار به عشق شنیدن این ترانه در سینما دیده بود. از وقتی که رفت این ترانه برای من بوی جلال و همه بچه‌ها را می‌دهد:

«ضیافت‌های عاشق را خوشا بخشش ، خوشا ایثار

خوشا پیدا شدن در عشق ، برای گم شدن در یار

چه دریایی میان ماست، خوشا دیدار ما در خواب

چه امیدی به این ساحل ، خوشا فریاد زیر آب

خوشا عشق و خوشا خون جگر خوردن

خوشا مردن،  خوشا از عاشقی مردن ....

نه از دور و نه از نزدیک، تو از خواب آمدی ای عشق

خوشا خود سوزی عاشق، مرا آتش زدی ای عشق

[2]  خانواده مدائن که تا آن موقع ۳ فرزندشان داوود، لقمان و مبشر به جوخه‌ی اعدام سپرده شده بودند و بعدها دخترشان لیلا نیز در سال ۶۷ به برادرانش پیوست عید ۱۳۶۵ برای عید دیدنی به خانه‌‌ی مادر آمده بودند. با او در خاوران آشنا شده بودند. پرویز در دیماه ۶۵ با فرح مدائن ازدواج  کرد.

 

[3]  در روز ۲۴ آبان ۱۳۵۹رادیو آبادان اطلاعیه دادگاه انقلاب اسلامی آبادان را خواند و هشدار داد: «به افرادی که به گروه‌های سیاسی و... سازمان مجاهدین خلق وابسته می‌باشند، اخطار می‌شود ظرف ۲۴ ساعت از خواندن این اطلاعیه [در رادیو] منطقه جنگی آبادان و خونین شهر را ترک نمایند. افرادی که از این دستور سرپیچی کنند به عنوان ضدانقلاب در این دادگاه محکوم خواهند شد.» کارنامه‌ی سی ساله دلدادگان «حفظ نظام»، عبدالعلی معصومی، انتشارات رهیار، چاپ اول، خرداد ۱۳۸۸.

[4]  پرویز خوش شانس بود که پس از سی خرداد از مهلکه‌‌ها گریخت و دستگیر نشد. او با بخش محلات سهند در شادشهر تهران کار می‌کرد. بخش کارگری سهند در آن‌جا قوی بود و پرویز مدتی رابط بین کومله و سهند بود. بعد از دستگیری بهنام که مسئول تشکیلات سهند بود پرویز با بچه‌های دانشجویی سهند هم ارتباط گرفت. تلاش او برای رفتن به کردستان با موفقیت همراه نبود. بعد از ضربه به سهند و کومله مدتی فراری بود. ابتدا مدتی در سه راه آزادی به تراشکاری مشغول شد و با رفیقی که از دانشگاه نفت اخراج شده بود و شبانه درس می‌داد زندگی می‌کرد و سپس به بندرعباس رفت و چند سالی آن‌جا ساکن شد.

 

[5]  نامزد وی فرشته عربیان خوشخو با نام تشکیلاتی مینا، یکی از زندانیان مقاوم و خوشنام بود که در آبان ۶۱ دستگیر و در ۲۴ خرداد ۱۳۶۲ اعدام و در قطعه‌ی ۱۰۰ بهشت زهرا به خاک سپرده شد. وی متولد ۱۳۳۵ و لیسانسیه روانشناسی بود و به هنگام دستگیری مسئولیت دو هسته‌ی کارگری تشکیلات تهران کومله را به عهده داشت.

[6]   گفته می‌شد بهمن به حاکم شرع در دادگاه گفته بود: « نردبان این جهان ما و منی است / عاقبت این نردبان افتادنی است.»

منبع:پژواک ایران


ایرج مصداقی

فهرست مطالب ایرج مصداقی در سایت پژواک ایران 

*ابراهیم رئیسی؛ تصویر تمام‌نمای نظام در قاب «آیت‌الله اعدام»  [2024 May] 
*نتایج فاجعه‌بار مماشات غرب با چهاردهه گروگانگیری نظام اسلامی  [2024 Jan] 
*ابعاد یک حکم تاریخی؛ مبادله فرضی حمید نوری و سناریوهای محتمل  [2023 Dec] 
*مسئولیت پزشکان بیمارستان فجر ارتش در تراژدی آرمیتا  [2023 Oct] 
*فروپاشی درونی جدّی‌ترین احتمال فروپاشی رژیم ایران  [2023 Aug] 
*مشابهت خبرسازی «زخمی‌شدن قاسم سلیمانی در سوریه» و بستری شدن نیری در آلمان  [2023 Jul] 
*جنبش دادخواهی و جنجال خبری بستری شدن نیری در هانوفر  [2023 Jul] 
*رؤیای محو آثار جنایت در «دستور تعطیلی گوهردشت»  [2023 Apr] 
*حکم اعدام شارمهد؛ پاسخ پیشبینی‌پذیر تهران به پیام ضعیف اروپا  [2023 Feb] 
*پیامدهای کنفرانس امنیتی مونیخ   [2023 Feb] 
*وهم حمله نظامی به ایران یا جنگ واقعی جمهوری اسلامی با جهان؟  [2023 Jan] 
*همزمانی معنادار شایعه ترور صلواتی با تصمیم به قتل دو جوان  [2023 Jan] 
*در آستانه تشکیل دادگاه تجدید نظر در پرونده حمید نوری: تحریف‌های مشاور حقوقی خانواده او  [2023 Jan] 
*دادگاه تجدید نظر در پرونده حمید نوری و شروع دور جدیدی از تبلیغات جنایت‌پوشانه‌ی رژیم  [2022 Dec] 
*محمود سالارکیا، نمونه یک وکیل همدست دستگاه قضائی  [2022 Dec] 
*فهرست یک کشتار خاموش؛ سایه سنگین ارعاب بر سر کادر پزشکی  [2022 Dec] 
*وکیل چیست و «وکیل جمهوری اسلامی» کیست؟  [2022 Dec] 
*جواد علی‌اکبریان، یکی دیگر از مجریان کشتار ۶۷  [2022 Dec] 
*اعدام محسن شکاری و تبعات آن برای جنبش انقلابی  [2022 Dec] 
*خیزش ۱۴۰۱؛ حکومت «به دنبال گردن برای طناب دار»  [2022 Dec] 
*چقدر می‌توان به پرونده ایران در «شورای حقوق بشر» امید بست؟  [2022 Nov] 
*شادی صدر و شادی امین و تجاوز به زنان در زندان  [2022 Nov] 
*سوابق سیاه عبدالرضا مصری، مدافع کشتار معترضان بلوچ  [2022 Nov] 
*بدون نیروی جانشین، غرب با انقلاب ایران همسو نمی‌شود  [2022 Nov] 
* از مشهد تا شیراز؛ آیا حمله شاهچراغ تکرار سناریویی آشنا نیست؟  [2022 Oct] 
*سرگذشت اوین؛ ریشه‌های هراس از نماد جنایت  [2022 Oct] 
*آیا نارضایتی امثال اصغر ناظم‌زاده نشانه شکاف در حاکمیت است؟  [2022 Oct] 
*پشت پرده پرونده مرگ مهسا؛ راستی‌آزمایی گزارش پزشکی قانونی  [2022 Oct] 
*راهکارهایی عملی برای جبران انفعال غرب در برابر جمهوری اسلامی  [2022 Oct] 
*آیت‌الله منتظری؛ مقام رفیع وجدان در منش یک روحانی استثنایی  [2022 Sep] 
*صادق قطب‌زاده؛ از رویای قدرت تا کابوس سقوط  [2022 Sep] 
*علی‌اصغر حجازی؛ از سرکوب زنان تا تامین امنیت بیت خامنه‌ای  [2022 Sep] 
*قطع رابطه آلبانی با ایران؛ هشدار صریح غرب به جمهوری اسلامی؟  [2022 Sep] 
*سید جواد حجازی؛ تجارت مذهبی و نفوذ سیاسی  [2022 Sep] 
*رد پای روابط مافيایی صاحبان قدرت در قتل علی محفوظی  [2022 Aug] 
*خنجر «فتوای خمینی» بر گلوی سلمان رشدی و مسئولیت آمران  [2022 Aug] 
*محاکمه حمید نوری و نقش کاوه موسوی؛ از مشارکت در دستگیری تا کارشکنی تبهکارانه از مشارکت در دستگیری تا کارشکنی تبهکارانه [2022 Aug] 
*کشتار ۶۷ و سلسله دروغ‌های «دادستانی با اختیارات ویژه»  [2022 Aug] 
*نقاشیان با روایت داستان «ترور خمینی» به دنبال چیست؟  [2022 Jul] 
*در «روز جهانی عدالت» جنبش دادخواهی ایران کجا ایستاده است؟  [2022 Jul] 
*افشای توطئه کاوه موسوی همزمان با اعلام حکم دادگاه حمید نوری  [2022 Jul] 
* واکنش ایرج مصداقی به اظهارات حسینعلی نیری، مسئول «هیات مرگ»  [2022 Jul] 
*کشتار ۶۷ به روایت حسینعلی نیری؛ یک راست و دریایی از دروغ  [2022 Jul] 
*اطلاعیه مهم دادگاه ناحیه استکهلم در ارتباط با حکم دادگاه حمید نوری  [2022 Jul] 
*ساختار اطلاعاتی و امنیتی سپاه پاسداران  [2022 Jun] 
*نقش امیدوار رضایی در لاپوشانی راز مرگ سعید امامی   [2022 Jun] 
*پزشکانی که به دست "جوخه‌های امنیتی" حذف شدند  [2022 Jun] 
*پرونده‌سازی برای "عنکبوت مقدس" در متن فاجعه متروپل  [2022 May] 
* همکاری مسعود رجوی و دستگاه امنیتی رژیم علیه پرونده حمید نوری عامل کشتار ۶۷  [2022 May] 
*چرا پرونده حمید نوری در خارج از سوئد کلید خورد؟  [2022 May] 
*در ایران بالایی ها هم دیگر نمی توانند حکومت کنند و این سرآغاز انقلاب است  [2022 May] 
*اعدام فرخ‌رو پارسا؛ ضديت با سلطنت پهلوی يا زن‌ستيزی آگاهانه؟  [2022 May] 
*کیفرخواست حمید نوری در آینه انتقادها  [2022 Mar] 
*محمدی‌ ری‌شهری طراح کشتار سال ۶۷  [2022 Mar] 
*مورس چیست و در زندان چگونه مورس می‌زنند   [2022 Feb] 
*صداهایی از حمید نوری چند ساعت قبل از سوار شدن به هواپیما دارم راستی‌آزمایی ادعاهای قوه قضاییه جمهوری اسلامی در مورد دادگاه حمید نوری-بخش سوم [2022 Feb] 
*جعل پردازی و سناريو سازی امنيتی نمونه شاخصی از همياری برخی مخالفان   [2022 Feb] 
*علی هاشمی از تأسیسات زندان بیرجند تا ریاست اوین   [2022 Jan] 
*رضا سیف‌اللهی، از دانشگاه و حوزه تا فرماندهی امنیتی و نظامی  [2022 Jan] 
*محاکمه حميد نوری؛ دور جديد تبلیغات جمهوری اسلامی   [2022 Jan] 
*از گلزاده غفوری تا محمدعلی زم: جمهوری اسلامی و لباس روحانیت   [2021 Dec] 
*سکان بهداشت و درمان و آموزش کشور در دست چه کسانی است؟ − نمونهٴ سرپرست دانشگاه علوم پزشکی تهران  [2021 Nov] 
*سهمیه جدید سپاه قدس در آموزش عالی  [2021 Oct] 
*مرگ حاج داوود رحمانی؛ رئیس و شکنجه‌گر زندان قزلحصار  [2021 Oct] 
*سردار نجات، یکی از مسئولان سرکوب جنبش‌های اجتماعی و «نجات» نظام را بهتر بشناسیم  [2021 Oct] 
*مقوله‌ی حجت‌الاسلام «جعفر نیری» و مستند‌سازی کشتار ۶۷  [2021 Oct] 
*سپاه پاسداران؛ از دخالت در انتخابات سازمان نظام پزشکی تا تسلط بر آن  [2021 Oct] 
*نگاهی به پرونده اعمال محسن رضایی، به مناسبت منصب جدیدش   [2021 Sep] 
*فاجعه کشتار ۶۷ و «گل‌های داوودی»  [2021 Sep] 
*یک چهره‌‌ امنیتی و سرکوبگر، دبیر تازه مجمع تشخیص مصلحت نظام  [2021 Sep] 
*در جستجوی عدالت از استکهلم تا استانبول   [2021 Sep] 
*کرونا جان احمد زرگر، قاضی «ناقض حقوق بشر» را گرفت  [2021 Sep] 
*دادگاه حمید نوری سیاست مماشات اتحادیه اروپا را هدف قرار داده است  [2021 Aug] 
*چگونه نظام پزشکی در ایران به سازمانی حکومتی بدل شد  [2021 Jul] 
*میراث رئیسی؛ نابودی استقلال کانون وکلا   [2021 Jul] 
*اژه‌ای در رأس قوه قضائیه؛ خامنه‌ای شمشیر را از رو می‌بندد   [2021 Jul] 
*تشکیل پرونده بین‌المللی برای رئیسی؛ بدیلی عملی برای راهکار غیرعملی عفو بین‌الملل  [2021 Jun] 
*نقش ابراهیم رئیسی در دوره انتقالی دادستانی تهران از سال ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۵  [2021 Jun] 
*مدارک تحصیلی جعلی در نظام اسلامی؛ رئیسی تازه‌ترین مورد   [2021 Jun] 
*از بازجویی و شکنجه‌گری در اوین تا حقوقدانی در شورای نگهبان   [2021 May] 
*مسعود رجوی عاقد پیوند نامبارک علی سرابی و فریدون ژورک (بخش یک)  [2021 May] 
*واکسن کرونا و راهپیمایی اربعین   [2021 May] 
*ابراهیم رئیسی؛ از گورستان خاوران تا خیابان پاستور  [2021 May] 
*مردد بین پوشیدن لباس روحانیت و شخصی  [2021 May] 
*از «اکتبر سرخ» و «پرولتاریا» تا ا‌م‌القرا اسلام و «معصوم».  [2021 May] 
*افزایش خودکشی و اعتیاد در میان انترن‌ها و رزیدنت‌ها در ایران  [2021 May] 
*انستیتو پاستور، همه‌گیری کرونا و واکسن ایرانی  [2021 May] 
*ردپای اهمیت استراتژیک یمن برای جمهوری اسلامی در فایل صوتی ظریف   [2021 Apr] 
*مشکلات نظام پرستاری در ایران  [2021 Apr] 
*سیر انحطاط و رذالت – نمونه احمد میراحسان  [2021 Apr] 
*شگردهای اتاق‌های فکر جمهوری اسلامی در زمینه انتشار اسناد جعلی  [2021 Apr] 
*تعیین تاریخ محاکمه حمید نوری؛ دادگاهی بی‌سابقه در سوئد   [2021 Mar] 
*توطئه‌ی فرقه‌ی رجوی علیه ایرج مصداقی و دادگاه حمید نوری  [2021 Mar] 
*شورای نگهبان، دستگاه قضایی و روابط انگلیسی  [2021 Mar] 
*آزمون آزموده؛ چرا اروپا در برابر اقدامات تروریستی ایران قاطع نیست؟   [2021 Feb] 
*«مجاهد پرکینه» دست به دامان سیاستمدار نژادپرست «آمریکایی»  [2021 Jan] 
*فرمان کرونایی خامنه‌ای و قبله درمانی نزدیکان رهبر  [2021 Jan] 
*اصلاح‌طلب دست‌ساز چگونه از خود دفاع می‌کند؟  [2021 Jan] 
*یکی از شخصیت‌های «اصلاح‌طلبیِ»عامل سازمان اطلاعات سپاه و بیت رهبری: محمد زارع گشتی فومنی  [2021 Jan] 
*بحران کرونا در ایران؛ واکسن داخلی یا خارجی؟  [2020 Dec] 
*من و شما و روح‌الله زم  [2020 Dec] 
*ممنوعیت پیوند اندام ایرانیان به اتباع خارجی   [2020 Dec] 
*آیا موساد اردشیر حسین‌پور، دانشمند هسته‌ای را ترور کرده است؟  [2020 Dec] 
*آخرین قدم‌ها برای نابودی استقلال کانون وکلا   [2020 Dec] 
*آزادی پژوهشگر استرالیایی در چارچوب «سیاست گروگانگیری که بخشی از سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی است» صورت گرفته  [2020 Nov] 
*اتهام بمبگذاری ایران در تایلند؛ آزادی تروریست‌ها به چه قیمت؟   [2020 Nov] 
*مرگ بیماران و آسیب‌های جانی ناشی از سوءمدیریت و فساد سیستم بهداشتی  [2020 Nov] 
*داروهای بی‌کیفیت ایرانی و رنج بیماران   [2020 Nov] 
*انتقال محمد مقیسه، یکی از جنایتکاران علیه بشریت به دیوان عالی کشور  [2020 Nov] 
*در سالگرد دستگیری حمید نوری جنبش دادخواهی فرصت یک دادخواهی دیگر را از دست داد  [2020 Nov] 
*کرونا جان یکی از عوامل اصلی کشتار ۶۷ را گرفت  [2020 Oct] 
*محمدجعفر محلاتی، منکر اعدام‌های ۶۷، «استاد صلح» دانشگاه آمریکایی   [2020 Oct] 
*محمدعلی پورمختار: پاسدار، وکیل، نماینده مجلس و متهم به فساد   [2020 Oct] 
*گزارش عفو‌ بین‌الملل و اشتباهات و کمبودهای بیانیه خانواده‌های قتل‌عام شدگان  [2020 Oct] 
*ماجرای رستوان کلاب ایبریا در تفلیس و تصحیح خطایم در مورد هلدینگ بین‌المللی آدونیس  [2020 Oct] 
*امیرعباس سهراب‌بیگ از معاونت دستگاه قضایی تا کلاب‌داری در گرجستان  [2020 Sep] 
*«صداهای یک کشتار جمعی» راه دادخواهی را به مجامع بین‌المللی باز می‌کند  [2020 Sep] 
*قدرت و فقاهت – نمونه یوسف صانعی  [2020 Sep] 
*چتر حمایتی کانادا و اروپا بر سر عاملان پرونده هسته‌ای ایران ؟  [2020 Sep] 
* روح‌الله حسینیان و کارنامه‌ای سراسر جنایت   [2020 Aug] 
*وکلای کار چاق‌کن در دستگاه قضایی ولایی  [2020 Aug] 
*فریب قدرت‌نمایی پوشالی دستگاه امنیتی با دستگیری جمشید شارمهد را نخورید  [2020 Aug] 
*دبیر دریابیگی بلوردی، وکیل همدست جانیان در پرونده زم و متهمان جنبش آبان   [2020 Jul] 
*نگاه دستگاه قضایی نظام ولایی به امر وکالت و کانون وکلا   [2020 Jul] 
*وکیلان همدست با نظام شکنجه: مورد گودرز افتخارجهرمی  [2020 Jun] 
*مرگ مرجان و تبلیغات گوبلزی فرقه رجوی  [2020 Jun] 
*وابستگان فرقه رجوی و دستگاه امنیتی و سلیمانی «کودک کش»  [2020 Jun] 
*وکیلان همدست با نظام شکنجه: مورد سیدرضا زواره‌ای   [2020 Jun] 
*دادستان کل آلمان و دادستان ایالت نیدرزاکسن: قاضی منصوری باید در آلمان مورد تعقیب قضایی قرار گیرد  [2020 Jun] 
*نمونه‌ای ديگر از همکاری دستگاه امنیتی نظام اسلامی با فرقه رجوی: جعل نامه و سند  [2020 Jun] 
*وکیلان همدست با نظام شکنجه: مورد ابوالقاسم ستاریان   [2020 Jun] 
*بیل‌ریچاردسون مواجب‌بگیر فرقه‌رجوی و کارچاق‌کن جواد ظریف و نظام اسلامی   [2020 Jun] 
*دسته گل وزیر اطلاعات دولت روحانی به مسعود رجوی   [2020 May] 
*سکوت اصلاح طلبان در ارتباط با دستگیری حمید نوری و موضع خامنه‌ای درباره‌ی کشتار ۶۷  [2020 May] 
*پاندمی کرونا و موفقیت‌های ادعایی سپاه و بسیج و نیروهای نظامی  [2020 May] 
*فساد و سپا‌هی‌گری در شرکت‌های تجهیزات پزشکی و پخش دارو   [2020 May] 
*طرح یک پرسشنامه (مجاهدین در برابر پرسش‌های مردم) بخشی از «گزارش ۹۳»  [2020 Apr] 
*مافیای دارو و پدرخوانده‌هایش   [2020 Apr] 
*سرنوشت عبرت‌انگیز دو زن، فیروزه بنی‌صدر و مریم رجوی  [2020 Apr] 
*خشم و کینه‌ی رجوی از چیست و چرا بهتان می‌زند؟   [2020 Mar] 
*سرگذشت مادر عالمه و فرار مسعود رجوی از عراق  [2020 Mar] 
*اپیدمی کرونا، تحریم دارو و «ایمنی گله‌ای»   [2020 Mar] 
*رقابت رجوی و خامنه‌ای بر سر فتوای دفن مردگان  [2020 Mar] 
*در برابر رژیم هیچ‌ افق روشنی قرار ندارد  [2020 Mar] 
*درگذشت یک جنایتکار (دکتر حبیب‌‌‌آلله پیروی) در اثر کرونا  [2020 Mar] 
*تشدید جنون رجوی   [2020 Mar] 
*طنز یا تراژدی!‌ فتوای دفن مردگان مسعود رجوی   [2020 Mar] 
*تصحیح و پوزش بابت اشتباهم راجع به شهرام منافی   [2020 Mar] 
*نقش قاسم سلیمانی و ظریف در جراحی بشار اسد و پیامدهای آن  [2020 Feb] 
*در نظام ولایی کدام پزشکان «گُم» می‌شوند و چه کسانی بالا می‌روند؟  [2020 Jan] 
*بیل ریچاردسون از مجیزگویی برای مریم رجوی تا معامله با جواد ظریف  [2020 Jan] 
*همگونی و همسانی شعارها و مطالبات در دیماه ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ پیوستگی و ناپیوستگی در خیزش‌های اعتراضی [2020 Jan] 
*عفونت دندانپزشکی ولایی  [2019 Dec] 
*خوی ولایی در عرصه پزشکی و شکستن سوگند بقراط  [2019 Dec] 
*همکاری مسعود رجوی و دستگاه امنیتی رژیم علیه پرونده حمید نوری عامل کشتار ۶۷  [2019 Dec] 
*از نوابغ رانتی در عرصه پزشکی پروژه‌ ولاییِ خودی‌سازی در عرصه پزشکی (۳)   [2019 Nov] 
*اطلاعیه مهم  [2019 Nov] 
*شکل‌های امتیازدهی به خودی‌ها برای تولید پزشک ولایی  پروژه‌ ولاییِ خودی‌سازی در عرصه پزشکی (۲) [2019 Nov] 
*جزئیاتی جدید از دستگیری دادیار سابق قوه قضاییه در سوئد   [2019 Nov] 
*اینک صدای قتل‌عام‌شدگان  [2019 Nov] 
*عملیات موفقیت آمیز «دادخواهی ۶۷»   [2019 Nov] 
*تاریخچه تصرف عرصه پزشکی کشور توسط دستگاه ولایی پروژه‌ ولاییِ خودی‌سازی در عرصه پزشکی (۱) [2019 Nov] 
*چند نابغه و عصاره فضائل نظام ولایی   [2019 Oct] 
*حتی همسر جنتی هم هیچگاه از محل دفن فرزند سیاسی‌اش آگاه نشد   [2019 Oct] 
*اپیدمی ایدز و زگیل تناسلی و نقش نظام اسلامی در آن   [2019 Oct] 
*حکومت داعش در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی ایران  [2019 Sep] 
*مشارکت گروهی از پزشکان و کادرهای پزشکی سرسپرده در جنایت   [2019 Aug] 
*سرانجامِ «ابن‌سینا»ی حوزه علمیه قم و عضو شورای خبرگان طب اسلامی   [2019 Aug] 
*چرا نظام ولایی نام کشتی گریس ۱ را به آدریان دریا تغییر داد؟ ‏  [2019 Aug] 
*«جهاد علمی» وابستگان نظام ولایی  [2019 Aug] 
*من و متهمان ترور‌های هسته‌ای/ نگاهی به گزارش بی بی سی   [2019 Aug] 
*دروغ‌، دروغ و دروغ: وقتی حقیقتِ یک جنایت را وارونه می‌سازند  [2019 Jul] 
*مرتضی اشراقی، عضو هیأت کشتار ۶۷، در کسوت وکیل  [2019 Jul] 
*پرونده‌ی نفتی: وکیل متهم و شاکی و قاضی، همدست یکدیگر  [2019 Jul] 
*وکیل شرکت نفت در پرونده‌ی بابک زنجانی کیست؟‌   [2019 Jun] 
*ایرج مصداقی: جنبش سبز نقطه پایان اصلاحات در ایران بود   [2019 Jun] 
*روح‌الله حسینیان، جنایتکاری در لباس وکیل مدافع  [2019 Jun] 
*صادرکنندگان هزاران حکم «اعدام» در مقام وکالت  [2019 May] 
*طرح یک پرسشنامه (مجاهدین در برابر پرسش‌های مردم) بخشی از «گزارش ۹۳»   [2019 May] 
*چهل و چهار سال پس از ترور شریف واقفی؛ شباهت‌های رفتاری مسعود رجوی و تقی‌ شهرام   [2019 May] 
*در تبریز: جمعی از جانیان در لباس وکالت   [2019 May] 
*«حاج غفور» از قتل قاسملو تا درگیر شدن با علی دایی   [2019 May] 
*مسعود رجوی سه دهه «فرار» از «جانبازی» و به خطر انداختن جان مجاهدین   [2019 Apr] 
*جانیان و عاملان کشتار ۶۷: ارتقای مقام در دستگاه قضایی  [2019 Apr] 
*جعلیات «ایران بریفینگ» و چهره‌های گوناگون امیرفرشاد ابراهیمی بازیچه‌ی دستگاه امنیتی  [2019 Apr] 
*غلامحسین مستقیمی ‌‌تهرانی – سرنوشت یک تروریست ولایی  [2019 Apr] 
*شادی صدر از «فمینیست آخوندزاده» تا افشاگر «چهره جنایت»  [2019 Apr] 
*وقتی دانشجوی حقوق شکنجه‌گر می‌شود   [2019 Mar] 
*من و حسین شریتعمداری و «رادیو منحرفان جنسی» و سفر با گذرنامه‌ی عادی جمهوری اسلامی به هر نقطه دنیا  [2019 Mar] 
*حاج داوود رحمانی: معرف کامل نظام زندان‌ها در حکومت ولایی  [2019 Mar] 
*عکس جدید «میرطاهر» در حال غرس نهال در بیت رهبری و «فاضلاب»‌های امنیتی رژیم  [2019 Mar] 
*اراذل و اوباش در خدمت نظام سرکوب   [2019 Mar] 
*چگونگی ضربه ۱۹ بهمن ۱۳۶۰ و کشته شدن موسی خیابانی  [2019 Feb] 
*احمدرضا کریمی «تواب دو نظام» و همکار دو دستگاه امنیتی  [2019 Feb] 
*شادی امین و شادی صدر و مقوله‌ی «آیت‌الله» و «هیتلر»  [2019 Feb] 
*محمد مهرآیین از جنایتکاران شاخص دهه‌ ۶۰ درگذشت  [2019 Jan] 
*یکی دیگر از شخصیت‌های نظام شکنجه: “صبحی”، رئیس زندان گوهردشت   [2019 Jan] 
*سرهنگ مهدی مناجاتی دشمن کارلوس کی‌روش، دوست چه کسانی است؟   [2019 Jan] 
*دکتر شیخ‌الاسلام‌زاده: نقش‌آفرینی در سیاه‌ترین روزهای اوین  [2019 Jan] 
* «در اوین به کابل شکنجه می‌گفتند قانون اساسی»  من_هم_شکنجه_شدم [2019 Jan] 
*یک جلوه شاخص درهم‌آمیزی دروغ و بهره‌کشی و خشونت: اسدالله بادامچیان و تبارش  [2019 Jan] 
*از الهاشمی النجفی تا هاشمی‌‌شاهرودی  [2018 Dec] 
*هیئت‌های مؤتلفه اسلامی، حزب زندانبانان و رانت‌خواران  [2018 Dec] 
*شادی‌صدر و شادی امین و «ملاخور» کردن تلاش‌های دیگران   [2018 Dec] 
*با آب هفت دریا نیز ننگ کشتار ۶۷ را نمی‌توان شست/ پاسخی به ادعاهای میرحسین موسوی  [2018 Sep] 
*تابستان ۶۷ و انتخابات ۹۶؛ چه کسی مسئول است؟  [2018 Sep] 
*مبانی ایدئولوژیک زندان و شکنجه در جمهوری اسلامی ایران  [2018 Sep] 
*«شکنجه به نام الله» Torture in the name of allah  [2018 Sep] 
*پافشاری بر دادخواهی و تهدید آینده نظام   [2018 Sep] 
*سرگذشت غمبار اسیران ایرانی پیوسته به مجاهدین در عراق   [2018 Aug] 
*۴ دهه فراز و نشیب در روابط ایران و اسرائیل   [2018 Jul] 
*عباس امیرانتظام، یک پرونده نمادین  [2018 Jul] 
*بهانه‌جویی آمریکا برای حمله‌‌ی نظامی؟  [2018 Jun] 
*همچنان می‌گویم ای کاش نه تیم ملی فوتبال، که جامعه‌ی ایران «کارلوس کی‌روشی» می‌داشت  [2018 Jun] 
*برای ممانعت از تحریم و جنگ، در برابر نظام ولایی بایستیم  [2018 Jun] 
*تیم ملی فوتبال ایران همچنان نماینده مردم ایران  [2018 Jun] 
*سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو در روی منافع ملی  [2018 Jun] 
*تذکر: عکس پرویز یعقوبی در میان شهدای مجاهدین  [2018 May] 
*فردی که در دسامبر ۲۰۱۵ در هلند کشته شد محمدرضا کلاهی عامل بمب‌گذاری در حزب جمهوری بوده است   [2018 May] 
*قدرت و فقاهت – نمونه یوسف صانعی   [2018 May] 
*همسر و فرزند سعید امامی می‌توانند به آمریکا بروند اما بسیاری از ایرانیان نه!   [2018 May] 
*چرا سیستم ناتوان از حل مسئله فساد سیستماتیک است؟ − نمونه ولی فقیه و نماینده‌اش در گیلان  [2018 Apr] 
*جای خالی «قاضی حداد» در میان متهمان کهریزک  [2018 Apr] 
*جایگاه روشن سعید مرتضوی در نظام، توضیح‌دهنده ابهام در جای کنونی او  [2018 Apr] 
*«طب اسلامی» و خطری که جان مردم را تهدید می‌کند   [2018 Apr] 
* صادق خلخالی نماد «انقلاب اسلامی»   [2018 Feb] 
*این یکی هم رؤیای رهبری در سر دارد: محسن اراکی  [2018 Feb] 
*اشغال سفارت آمریکا: سرگذشت گرو‌گان‌گیران  دانشجویان پیرو خط امام، خامنه‌ا‌ی و عذرخواهی [2018 Jan] 
*دکتر مجید سمیعی و امیدوار رضایی پزشکان ویژه‌ی هاشمی شاهرودی  [2018 Jan] 
*دکتر مجید سمیعی پزشک هاشمی‌شاهرودی حقه‌باز و کلاهبردار یا «ابر جراح»  [2018 Jan] 
*در تجمعات اعتراضی شرکت کنیم یا نکنیم؟ چه شعاری انحرافی است؟  [2017 Dec] 
*جفنگیات مأموران امنیتی نظام تحت نام دشمن اسلام و نظام  [2017 Dec] 
*کارنامه‌ی صادق لاریجانی و محک‌زدن ادعای احمدی‌نژاد  [2017 Dec] 
*راه اندازی «زندان جدید» فرقه رجوی در اروپا  [2017 Dec] 
*مکارم شیرازی حکم به «بیزاری» از جمهوری اسلامی می‌دهد!   [2017 Nov] 
*ادعای غیرواقعی «به‌رسمیت شناخته شدن قربانیان کشتار ۶۷ به عنوان ناپدیدشده قهری»   [2017 Nov] 
*دادخواهی در ایران: هنوز در ابتدای راه  [2017 Nov] 
*محسن آرمین شکنجه‌گر دهه‌ی ۶۰ همچنان در باتلاق دروغ دست و پا می‌زند  [2017 Nov] 
*انتری که لوطی‌‌اش نمرده است ( مهدی فلاحتی و روح‌الله زم)  [2017 Oct] 
* داستان فراموش شده یک حاکم شرع در دهه ۶۰ حسین موسوی تبریزی از حاکم شرع تا اصلاح‌طلب  [2017 Sep] 
*علی قدوسی دادستان کل انقلاب و ویرانگر «عدالت‌خانه»  [2017 Sep] 
*نقش یزدی در تحمیل خمینی به ایران بی‌بدیل است   [2017 Aug] 
*سایت توانا:‌ روحانیت انقلابی، متهم اصلی آتش‌سوزی سینما رکس آبادان  [2017 Aug] 
*نعمت احمدی و انکار نقش آوایی در کشتار ۶۷ با استفاده از «توریه» ‏  [2017 Aug] 
*خلخالی حکم اعدام خودش را صادر می‌کند   [2017 Aug] 
*تلاش سپاه و حاکم شرع خوزستان برای مخدوش نشان دادن روایت آیت‌الله منتظری از کشتار ۶۷‏  [2017 Aug] 
*تعویض صندلی میان مسئولان کشتار − چه کسی قرار است بر مسند وزارت دادگستری بنشیند؟  سیدعلیرضا آوایی سردسته‌ی تیم کشتار در خوزستان [2017 Aug] 
*قاتل قاسملو میزبان مراسم تحلیف روحانی و خیرمقدم گو به میهمانان خارجی  [2017 Aug] 
*آیا میرحسین موسوی شرمنده‌ی «عفو بین‌الملل» و نهاد‌های بین‌المللی می‌شود؟‌‏   [2017 Aug] 
* محمد محمدی‌گیلانی جنایتکاری در لباس «معلم اخلاق»   [2017 Aug] 
*اسدالله لاجوردی چشم و چراغ خمینی و خامنه‌ای  [2017 Jul] 
*‏«نومسلمانان دو آتشه» در عرصه‌ی هنر  [2017 Jul] 
*علی فلاحیان جنایتکاری که از پرده بیرون می‌آید   [2017 Jul] 
*پوزش به خاطر اشتباهم در مورد تاریخ مصاحبه‌ی تلویزیونی احسان طبری   [2017 Jul] 
*برگی از تاریخ؛ «قرارداد ۱۹۱۹»، نایبیان کاشان، پدربزرگم حاج‌محقق‌الدوله  [2017 Jul] 
*محسنی‌اژه‌ای چرا خاوری را فراری داد ‏  [2017 Jun] 
*دکتر مسعود شیری «جاودانه‌ای» که غریبانه رفت   [2017 Jun] 
*پاسخی به ادعاهای محسن آرمین بازجو و شکنجه‌گر سابق و «اصلاح‌طلب» کنونی  [2017 May] 
*سو‌ءاستفاده از نام و یاد جاودانه‌ها ممنوع (به یاد حسن جهان آرا)  [2017 May] 
*آنچه از رئیسی در «کشتار ۶۷» دیدم  [2017 May] 
*سعید کریمیان چه کسی بود و چه سابقه‌ای داشت؟  [2017 May] 
*«گلزارخاوران» مشهد، پیش پای «آیت‌الله قتل‌عام» ذبح می‌شود  [2017 Apr] 
*شیوه‌های جدید مأموران وزارت اطلاعات در فضای مجازی  [2017 Mar] 
*تقدیر هم‌زمان دعایی از یک چهره‌ی ملی و یک «جنایتکار علیه بشریت»  [2017 Mar] 
*نگاهی به زندگی برادران ذاکر، مسئولان اطلاعاتی رژیم خمینی و فرقه‌ی رجوی  [2017 Mar] 
*خطرات «عشق‌بازی» خامنه‌ای با «امام زمان» برای ایران و منطقه ‏  [2017 Feb] 
*شیخ محمد یزدی رئیس قوه قضاییه که چماقدار بسیج می‌کرد  [2017 Feb] 
*هادی غفاری شکنجه‌‌گری در لباس «اصلاح‌طلبی»  [2017 Feb] 
*تحلیل CIA از تسخیر سفارت آمریکا در تضاد کامل با ادعا‌های مضحک فخرآور  [2017 Feb] 
*حسین طائب یکی از خطرناک‌ترین چهره‌های امنیتی  [2017 Feb] 
*دست‌پخت سایت «همبستگی ملی» و خانم دشتی  [2017 Jan] 
*هاشمی رفسنجانی و خامنه‌ای در نگاه آیت‌الله گلزاده غفوری  [2017 Jan] 
*گزارش محرمانه‌ی CIA در مورد هراس اتحاد شوروی از انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی  [2017 Jan] 
*گزارش محرمانه‌ی CIA در مورد مسئولیت مجاهدین در انفجار حزب جمهوری اسلامی  [2017 Jan] 
*رپرتاژ آگهی «صدای آمریکا» برای مطرح کردن «بچه‌پررو» و «رفیق‌آیت‌‌الله»  [2017 Jan] 
*هاشمی معمار سرکوب دهه ۶۰ بود و مانع کشتار در پس از ۸۸  [2017 Jan] 
*محمدی‌ری‌شهری جنایتکاری که به چپاول مشغول است  [2017 Jan] 
*محمدعلی سرلک تیرخلاص‌زن دهه‌ی ۶۰ که روزگار خوشی ندارد  [2017 Jan] 
*اسدالله «خالصی» هم پر کشید و رفت  [2017 Jan] 
*رؤسای زندان اوین در دهه‌ی ۶۰  [2016 Dec] 
*سعید حسین‌زاده، زندانی سیاسی معترض، محمد حسین‌زاده مدیر داخلی اوین در دهه‌ی ۶۰  [2016 Dec] 
*نصیر نصیری و اسماعیل شاهرودی و «بی‌معرفتی»  [2016 Dec] 
*محسن نادریان، لات با معرفت قربانی «قتل‌های زنجیره‌ای»  [2016 Dec] 
*سعید امامی «سرباز راستین اسلام» که بود و چه کرد؟  [2016 Nov] 
*موسوی اردبیلی یکی از مسئولان کشتار دهه ۶۰  [2016 Nov] 
*پسر وزیر بهداری، زندانی سیاسی ۱۳ ساله و شهید ۱۵ ساله‌ «جبهه حق علیه باطل»  [2016 Nov] 
*تیرخلاص‌زن‌های اوین در دهه‌ی ۶۰ که کشته شدند  [2016 Nov] 
*«ارتجاع غالب» و «ارتجاع مغلوب»، دو تیغه یک قیچی   [2016 Nov] 
*شبیه سازی صفحه‌ی فیس بوک من توسط دستگاه اطلاعاتی رژیم   [2016 Nov] 
*تجاوز به کودکان و «حافظه تاریخی» ما ایرانیان   [2016 Nov] 
*توطئه‌ وزارت اطلاعات و بخش سایبری آن تحت پوشش دفاع از «چپ»‌  [2016 Nov] 
*«تیرخلاص‌زنی» که در ویلای شخصی‌اش بیلیارد بازی می‌کند  [2016 Nov] 
*با چهره‌‌ی «حاج آقا حسینی» و شبکه‌ی اطلاعاتی رژیم آشنا شویم  [2016 Nov] 
*سوءاستفاده جنسی از کودکان و نوجوانان در زندان  [2016 Oct] 
*کپی کردن صفحه‌ی فیس بوکم توسط «از ما بهتران»  [2016 Oct] 
*نامه‌ی شریرانه‌ی نماینده‌ی مریم رجوی به «کانون دوستداران فرهنگ ایران» در واشنگتن  [2016 Oct] 
*خامنه‌ای‌ و قاری قرآن فاسد، خمینی و روحانیت فاسد  [2016 Oct] 
*مسابقه‌ی فوتبال در روز تاسوعا، بمبگذاری در «حرم امام رضا» در روز عاشورا   [2016 Oct] 
*بیایید تصور کنیم....  [2016 Oct] 
*با نحوه‌ی کارکرد دستگاه اطلاعاتی و امنیتی در فضای مجازی آشنا شویم   [2016 Oct] 
*فیروز محوی یا «دزد ناشی» کمیسیون خارجه‌ شورای ملی مقاومت!   [2016 Oct] 
*مشارکت «فرقه‌ی رجوی» در زمینه‌سازی قتل «فراز» و «رها»   [2016 Oct] 
*«فراز» و «رها» جدیدترین قربانیان «قتل‌های زنجیره‌ای»  [2016 Sep] 
*محسنی اژه‌ای همچنان محرمانه حکم قتل صادر می‌کند  [2016 Sep] 
*رازینی قاتلی که به جنایاتش «افتخار» می‌کند  [2016 Sep] 
*پورمحمدی جنایتکاری که شب‌ها راحت می‌خوابد  [2016 Sep] 
*آمار واقعی زندانیان قتل‌عام‌شده در تابستان ۶۷ و جعلیات پیرامون گور دسته‌جمعی  [2016 Sep] 
*فیلم کامل گفتگوی ایرج مصداقی با معاون مصطفی پورمحمدی در ژاپن  [2016 Sep] 
*«حاجی علوی و حاجی فلاحی» یا «حاجی رجوی و حاجی خزایی»  [2016 Sep] 
*توضیحی چند در مورد گفتگوی مهدی خزعلی با صدای آمریکا   [2016 Sep] 
*گفتگو با آوایی بازرس ویژه روحانی و خلف‌رضایی قاضی دیوان عالی‌ کشور، عاملان کشتار دهه‌ی ۶۰ ‏‏(بخش دوم) ‏   [2016 Sep] 
*گفتگوی اختصاصی با علیرضا آوایی یکی از مسئولان کشتار ۶۷ (قسمت اول)  [2016 Aug] 
*نگاهی گذرا به ریشه‌های قتل‌عام زندانیان در سال‌های ۶۰ و ۶۷   [2016 Aug] 
*دلایل واقعی کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷  [2016 Aug] 
*از زندان برای آیت الله منتظری گزارش فرستادم   [2016 Aug] 
*ادعای جدید فرقه «صاحب‌مرده» رجوی مبنی بر عضویت من در هیأت کشتار ۶۷!  [2016 Aug] 
*گزارش کذب اعضای هیأت کشتار ۶۷ به آیت‌الله منتظری  [2016 Aug] 
*خروج مأموران ساواک از کشور در دیماه ۵۷، سفر به اسرائیل و اخراج از این کشور(گفتگو با پرویز معتمد)  [2016 Aug] 
*نگاهی دوباره به قاضی صلواتی و «برادر همسرش»  [2016 Jul] 
*پاسخی به ادعاهای بهروز جلیلیان در مورد «نه زیستن نه مرگ»  [2016 Jul] 
*بدون شرح!‌ آیا مسعود رجوی پاسخی برای این اسناد دارد؟  [2016 Jul] 
*آقای همنشین بهار! منظور وزیر کار امیر قاسم معینی است و نه هوشنگ انصاری  [2016 Jun] 
*اگر بهشتی زنده می‌ماند چه می‌شد؟‌  [2016 Jun] 
*مهدی سامع سرباز «ولی فقیه» در غیبت و «ارتجاع مغلوب»   [2016 Jun] 
*گوشه‌هایی از زندگی سراسر فساد کامران دانشجو چشم‌وچراغ خامنه‌ای در دانشگاه‌ها   [2016 Jun] 
*آیا عقلانیتی در اشرف دهقانی هست؟  [2016 Jun] 
*تلاش دستگاه اطلاعاتی رژیم برای تماس با پرویز ثابتی، ایجاد رابطه با آمریکا، شکایت از مجاهدین در گفتگو با پرویز معتمد  [2016 Jun] 
*نگاهی دوباره به نامه نگاری دبیر کنفدراسیون جهانی محصلین و مصطفی خمینی در دهه‌ی ۴۰  [2016 Jun] 
*مهدی سامع و «سه تفنگدار»ش  [2016 May] 
*بازداشت و دوران «حصر» خمینی تا تبعید در گفتگو با پرویز معتمد   [2016 May] 
*حمید اسدیان «مدیحه سرای» دربار رجوی و «ارزش غایی کلمات»  [2016 May] 
* جنگ و گریز ساواک با چریک «افسانه»‌ای حمید اشرف از نگاهی دیگر  [2016 May] 
*نگاهی اجمالی به سناریوی رژیم در مورد «زن» دستگیر شده در آلبانی  [2016 May] 
* مصطفی تاج زاده و «امام خمینی» و «دوران طلایی »   [2016 May] 
*دسته گل جدیدی که «تیرخلاص» زن اوین به آب داد  [2016 May] 
*داستان «استاد ادبیات از خراسان سرفراز» و «دیپلمات اسکاندیناوی»  [2016 May] 
*جنگ نیابتی شیعه و سنی و تعطیلی نهم ربیع‌الاول «آغاز امامت ولی عصر» و «عید‌الزهرا»  [2016 May] 
*«پرچم سرخ» تکان دادن سعید سلطانپور در روایت مجاهدین  [2016 May] 
*مروری بر «زخمی شدن قاسم سلیمانی» و «درب ضد انفجار اتمی» در تونل زیر زمینی سپاه در روایت مسعود رجوی  [2016 Apr] 
*جاودانه‌های خانواده‌ی محمدرحیمی در شعر زنده یاد نصیر نصیری  [2016 Apr] 
*شبکه‌ی نفوذی مجاهدین در رژیم، قربانی «خیانت» مسعود رجوی (بخشی از گزارش ۹۳)  [2016 Apr] 
* فیروز الوندی و «لاله‌های سرنگونش»  [2016 Apr] 
*«سرقت» شعرهای نصیر نصیری توسط مجاهدین و استفاده از آن در خاطرات محمود رویایی!  [2016 Apr] 
*نصیر نصیری همچون «بادی سرگردان» در جستجوی آشیانه‌‌اش  [2016 Apr] 
*آیا رژیم قصد آزادی رابرت لوینسون را دارد؟  [2016 Mar] 
*سید‌ابراهیم رئیسی جنایتکاری در مقام تولیت «آستان ضامن آهو»  [2016 Mar] 
*نگاهی ایدئولوژیک به نامه‌‌‌های مسعود رجوی خطاب به خبرگان و خامنه‌ای  [2016 Mar] 
*در رثای دکتر هادی اسماعیل‌زاده حقوقدان بزرگ میهن مان  [2016 Mar] 
*بارز شدن دشمنی هیستریک فرقه رجوی با زندانیان سیاسی مقاوم و مبارز   [2016 Feb] 
*دزد ناشی به کاهدان می زند («جنون» مسعود رجوی)  [2016 Feb] 
*«چه بی ثمر به در می‌کوبم» نگاهی به چند شعر نصیر نصیری  [2016 Jan] 
*عباس رحیمی آن «جان شیفته»  [2016 Jan] 
*کارزار غیرانسانی جماعت رجوی علیه بیماری عباس محمدرحیمی  [2016 Jan] 
*نقش اخلاق در رفتارهای سیاسی  [2016 Jan] 
*سرگیجه ی رجوی در برابر مظلومیت عباس محمدرحیمی  [2016 Jan] 
*حمله کینه توزانه ی مسعود رجوی به عباس محمدرحیمی سمبل جوانمردی و راستی  [2015 Dec] 
*مترجم نیروی دریایی آمریکا در زندان اوین؛ نماینده خمینی در نیروی دریایی، امام جماعت در آمریکا  [2015 Nov] 
*پیش‌بینی خروج نیروهای آمریکایی از عراق و خطرات ناشی از آن  [2015 Nov] 
*رجوی خواهان ادامه جنگ در لیبرتی، کمیساریای عالی پناهندگان خواهان انتقال فوری مجاهدین از عراق   [2015 Nov] 
*جنایت «لیبرتی» و مسئولیت مشترک خامنه‌ای و مسعود رجوی  [2015 Oct] 
*محمدحسن راستگو «مبتکر شیوه خاصی از آموزش و تفریح برای کودکان»  [2015 Oct] 
*پاسخ من به دستگاه اطلاعاتی و امنیتی رژیم برای مناظره در «دانشگاه هنر تهران»  [2015 Oct] 
*متن کامل نامه آیت‌الله گلزاده غفوری به ‌آیت‌الله منتظری: «با آب دیگری وضو بسازید»  [2015 Oct] 
*تلاش نافرجام فخرآور برای بدنام کردن اسماعیل خویی  [2015 Sep] 
*گل ــ زاده، نخ «دانه‌های تسبیح» * (قسمت دوم)   [2015 Sep] 
*من و فرهاد و زندان و «یه شب مهتاب» *  [2015 Sep] 
*«کشتار ۶۷» در شعر نصیر نصیری (شاعری که قربانی خمینی و رجوی شد)  [2015 Sep] 
*گفتگوی گزارشگران با ایرج مصداقی بمناسبت یادبود کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 1367  [2015 Aug] 
* جنایتکاران دهه ۶۰ پست دولتی دارند روایت ایرج مصداقی از سیاه‌ترین دهه عمر جمهوری اسلامی - بخش دوم [2015 Aug] 
*نصیر نصیری شاعری که قربانی خمینی و رجوی شد  [2015 Aug] 
*بقیه داستان «جیمزباند» و «رفیق آیت‌الله»   [2015 Aug] 
*روایت ایرج مصداقی از سیاه‌ترین دهه عمر جمهوری اسلامی - بخش نخست زندانی قطع نخاع شده را روی برانکارد بردند و اعدام کردند [2015 Aug] 
*کوتاه و گویا؛ «انترناسیونال بچه‌پرروها»   [2015 Aug] 
*سکوت مسعود رجوی در قبال پذیرش پناهندگی یکی از متهمان قتل‌ کشیش‌های مسیحی در سوئد  [2015 Aug] 
*توطئه‌ی جدید دستگاه اطلاعاتی رژیم و مجاهدین علیه «نه زیستن، نه مرگ» و من   [2015 Aug] 
*«هوشنگ عیسی بیگلو» و «همنشین بهار» در روایت عرفان قانعی فرد پادوی دستگاه امنیتی   [2015 Aug] 
*رضا مصطفوی طباطبایی «خیر» حامی پرسپولیس یا یکی از عوامل گم‌شدن دکل نفتی   [2015 Jul] 
*به یاد مادر انسیه بخارایی کاشی (سید‌احمدی) که «لبخندش باغ ستاره‌ها بود»   [2015 Jun] 
*از جعل امضاهای ناشیانه پای بیانیه دلواپسان تا جعل امضا تحت نام «بیش از ۱۵۰۰نفر از دوستداران جنبش فدائی»  [2015 Jun] 
*اوین؛ از جوخه‌‌ی اعدام لاجوردی تا پارک قالیباف و لاریجانی  [2015 May] 
*چهل سال پس از ترور شریف واقفی؛ شباهت‌های رفتاری مسعود رجوی و تقی‌ شهرام   [2015 May] 
*چرا در مورد بیژن جزنی و حمید اشرف می‌نویسم؟  [2015 Apr] 
*من یا محسن درزی «تواب»، کدام یک بایستی پوزش بخواهیم؟  [2015 Apr] 
*سناریوی جدید دستگاه اطلاعاتی رژیم؛ مجاهدین عامل اسیدپاشی روی زنان  [2015 Apr] 
*فرخ نگهدار و تاریخی سراسر جعلی: چگونه جنبش فدایی، بیژن جزنی و حمید اشرف قربانی شده‌اند  [2015 Apr] 
*سازمان چریک‌های فدایی خلق و پذیرش رهبری خمینی در دوران انقلاب ضد‌سلطنتی  [2015 Apr] 
*«ایران اینترلینک» صدای دستگاه اطلاعاتی رژیم   [2015 Mar] 
*مسعود رجوی بیش از رژیم جمهوری اسلامی از نمایش جهانی فیلم «آن‌ها که گفتند نه» در هراس است  [2015 Mar] 
*کشتار وحشیانه با استناد به آیات قرآن و سنت  [2015 Mar] 
*پیش‌بینی هشت سال پیش نتایج تحریم اقتصادی رژیم و خروج نیروهای آمریکایی از عراق  [2015 Feb] 
*قاضی حسن تردست قاتل ریحانه جباری مرتکب جنایت دیگری شد  [2015 Feb] 
*دست‌خط‌های ارائه شده از سوی مجاهدین خلق به ایرج مصداقی  [2014 Dec] 
*واکنش رهبری عقیدتی مجاهدین به مقاله‌ی «مسعود رجوی سه دهه «فرار» از «جانبازی» و به خطر انداختن جان مجاهدین»  [2014 Dec] 
*تروریست سیدنی کیست و کتاب شعرش را چه کسی انتشار داد؟  [2014 Dec] 
*فراخوان «ستاد اجتماعی مجاهدین در داخل کشور» طنز یا فاجعه  [2014 Dec] 
*مسعود رجوی سه دهه «فرار» از «جانبازی» و به خطر انداختن جان مجاهدین  [2014 Dec] 
*پروژه‌ی «شهید‌سازی» از مرتضی سربندی مأمور اطلاعاتی و مسئول آموزش گارد پرواز سپاه پاسداران   [2014 Oct] 
*عملیات مروراید مجاهدین در بهار ۱۳۷۰ کردکشی یا دخالت سپاه‌پاسداران در عراق؟  [2014 Oct] 
*مجاهدین خلق، داعش، «انقلابیون عراقی»، «عشایر انقلابی»، بدون شرح   [2014 Oct] 
*تشابه احکام «داعش»‌گونه‌ی خمینی برای کشتار نظامیان و زندان سیاسی در مرداد ۶۷  [2014 Oct] 
*نگاهی دوباره به دیدگاه‌ه‌ای هفت سال پیش ایرج مصداقی پیرامون احتمال حمله‌‌نظامی، تحریم اقتصادی، بحران‌هسته‌ای و ...  [2014 Sep] 
*به مناسبت درگذشت امام جمعه شمیرانات: حجت‌الاسلام محسن دعاگو، امام جمعه، بازجو، شکنجه‌گر و فرمانده کمیته  [2014 Sep] 
*اعدام‌های ۶۷ از یک سال قبلش برنامه‌ریزی شده بود ارائه آمار غیر واقعی از اعدام‌های ۶۷ تنها به جمهوی اسلامی کمک می‌کند [2014 Sep] 
*آزادی متهمان ترور «متخصصان هسته‌‌ای» یک رسوایی دیگر برای خامنه‌ای  [2014 Sep] 
*طرح یک پرسشنامه (مجاهدین در برابر پرسش‌های مردم) بخشی از «گزارش ۹۳»  [2014 Aug] 
*دخالت مجاهدین در امور داخلی عراق و حمایت از نیروهای تحت هژمونی «داعش» (بخشی از گزارش ۹۳)  [2014 Aug] 
*روحانیت انقلابی، متهم اصلی آتش‌سوزی سینما رکس آبادان  [2014 Aug] 
*مظفر الوندی پاسدار زندان یا مسئول دفتر «حقوق بشر» و دبیر مرجع «حقوق کودک»  [2014 Aug] 
* گورستان «خاوران»  [2014 Aug] 
*اعدام، یک پارامتر مهم در حیات سیاسی نظام جمهوری اسلامی است  [2014 Aug] 
*شبکه‌ی نفوذی مجاهدین در رژیم، قربانی «خیانت» مسعود رجوی (بخشی از گزارش ۹۳)  [2014 Aug] 
*قاضی محمد مقیسه و سه دهه جنایت علیه بشریت  [2014 Aug] 
*«فرد خوشنام» مجاهدین چه کسی است ؟  [2014 Jul] 
*سرنوشت مسعود دلیلی، یادآور سرنوشت سعید امامی (بخشی از گزارش ۹۳)  [2014 Jul] 
*توضیحی مختصر در مورد فرار مسعود رجوی از عراق و ترک صحنه‌ی جنگ   [2014 Jul] 
*دریافت «جایزه یواشکی» توسط خانم رجوی  [2014 Jul] 
*تصحیح یک اشتباه در ارتباط با گزارش ۹۳ و پوزش از آقای سعید جمالی   [2014 Jul] 
*گزارش 93 / واکاوی و بررسی فرهنگ و رفتار توتالیتاریستی مسعود رجوی نگاهی به واکنش‌ها و برخوردهای رهبری مجاهدین و مریدان حل شده در وی، در برابر «گزارش ۹۲» و تحولات یک ساله گذشته (1392/1393) [2014 Jul] 
*ای کاش نه تیم ملی فوتبال، که جامعه‌ی ایران «کارلوس کی‌روشی» می‌داشت   [2014 Jun] 
*تصحیح یک روایت در مورد زنده یاد غلامحسین (شاپور) قناعتی  [2014 May] 
*«لعبتی هزار ماشالا»، نامه سرگشاده به عماد‌الدین باقی  [2014 Apr] 
*نگاه متفاوت من، محمد مصطفایی و وحید پوراستاد به علیرضا آوایی  [2014 Apr] 
*من و «حق» بیژن جزنی و کشتار ۳۰ فروردین ۱۳۵۴  [2014 Apr] 
*نگاهی به فوتبال ایران در ۳۵ سال گذشته (بخش پایانی) نقش وابستگان فدراسیون فوتبال و تربیت‌بدنی در فساد   [2014 Apr] 
*نگاهی به فوتبال ایران در ۳۵ سال گذشته (۱۶) لومپنیسم در حاکمیت، لومپنیسم در فوتبال و ...   [2014 Apr] 
*«عشق» و نسل برآمده از انقلاب ضد سلطنتی  [2014 Apr] 
*نگاهی به فوتبال ایران در ۳۵ سال گذشته (۱۵) روحانیت و دلالان در فوتبال  [2014 Mar] 
*مسعود رجوی و «پرفسور راج بالدو» و جایزه «خدمات بشردوستانه بین‌المللی»   [2014 Mar] 
*نگاهی به فوتبال ایران در ۳۵ سال گذشته (۱۴) نقش رمالان، جادوگران و مداحان در فوتبال  [2014 Mar] 
*نوروز در زندان‌های دهه‌ی ۶۰  [2014 Mar] 
*نگاهی به فوتبال ایران در ۳۵ سال گذشته (۱۳) غوغای اعتیاد و دوپینگ  [2014 Mar] 
*انتخاب مریم رجوی به عنوان «پرافتخار زن سال ۲۰۱۳ » و پروفسور «راج بالدو»  [2014 Mar] 
*نگذارید دست‌های خونین خمینی را پاک کنند   [2014 Mar] 
*نگاهی به فوتبال ایران در ۳۵ سال گذشته (۱۲) سرمایه‌داران نوکیسه در فوتبال  [2014 Mar] 
*مرتضی فهیم کرمانی صادر کننده‌ی اولین حکم ترور، سنگسار و قطع دست   [2014 Mar] 
*نگاهی به فوتبال ایران در ۳۵ سال گذشته (۱۱) سرمایه‌داران نوکیسه و فوتبال  [2014 Feb] 
*سیدحسین موسوی تبریزی خشن‌ترین قاضی نظام، مدعی «اسلام رحمانی»  [2014 Feb] 
*نگاهی به فوتبال ایران در ۳۵ سال گذشته، سرمایه‌داران نوکیسه و فوتبال (۱۰)  [2014 Feb] 
*ادامه‌ی دشمنی دستگاه ولایت با زنده‌یاد فرخ‌رو پارسای  [2014 Feb] 
*نگاهی به فوتبال ایران در ۳۵ سال گذشته (۹) (سرمایه‌داران نوکیسه در فوتبال)  [2014 Feb] 
*علی یونسی و تکذیب محاکمه و اعدام نظامیان حزب توده  [2014 Feb] 
*ناصر میناچی مشمول «فامیل الدنگ»‌ نشد  [2014 Feb] 
*نگاهی به فوتبال ایران در ۳۵ سال گذشته (۸) هجوم سرمایه‌داران نوکیسه به بازار فوتبال  [2014 Jan] 
*مقوله‌ی حجت‌الاسلام «جعفر نیری» و مستند‌سازی کشتار ۶۷  [2014 Jan] 
*نگاهی به فوتبال ایران در ۳۵ سال گذشته (بخش ۷) تحولات باشگاه پرسپولیس، استقلال و ...   [2014 Jan] 
*حسینعلی نیری رئیس دادگاه انتظامی قضات «رژیم کشتار »  [2014 Jan] 
*نگاهی به فوتبال ایران در ۳۵ سال گذشته (۶) دخالت سپاه پاسداران در فوتبال  [2014 Jan] 
*نگاهی به فوتبال ایران در ۳۵ سال گذشته (۵)  [2014 Jan] 
*نگاهی به فوتبال ایران در ۳۵ سال گذشته (۴)  [2013 Dec] 
*نگاهی دوباره به دستگاه اطلاعاتی نظام و قربانیان «انجمن پادشاهی»  [2013 Dec] 
*نگاهی به فوتبال ایران در ۳۵ سال گذشته (۳)  [2013 Dec] 
*طه طاهری (مسعود صدر‌الاسلام) و وزارت اطلاعات مسئول ربودن رابرت لوینسون  [2013 Dec] 
*سخنی با مریم رجوی؛ به یاد «گوهر» و «گوهر»ها  [2013 Dec] 
*نگاهی به فوتبال ایران در ۳۵ سال گذشته (۲)  [2013 Dec] 
*چند نفر در زندان قزلحصار اعتصاب غذا کرده‌اند؟ نگاهی به اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت  [2013 Dec] 
*نگاهی به فوتبال ایران در ۳۵ سال گذشته (۱)  [2013 Dec] 
*پاسخ مجاهدین به مقاله‌ی فریبا هادیخانلو «اشرف نشان» یا «تواب اتاق آزادی اوین»   [2013 Nov] 
*فریبا هادیخانلو «اشرف نشان» یا «تواب اتاق آزادی اوین»  [2013 Oct] 
*خطر اعدام متهمان ترور‌های هسته‌ای و «جاسوسی» برای موساد   [2013 Oct] 
*نهاد نمایندگی خامنه‌ای و تائید قتل‌عام‌های ۶۰ و ۶۷  [2013 Oct] 
*انشعاب و ایجاد تشکل؛ پاسخ به نامه‌ی سرگشاده‌ی آقای ریحانی  [2013 Oct] 
*حق تیر و شکنجه در قوانین جمهوری اسلامی   [2013 Sep] 
*رادیو بی بی سی و گزارش بیطرفانه‌اش از عراق  [2013 Sep] 
*پس از قتل‌عام در اشرف، کشتار بزرگتری در چشم‌انداز است  [2013 Sep] 
*علیرضا یعقوبی «اشرفی» امروز و همکار سعید امامی و فلاحیان دیروز  [2013 Aug] 
*لزوم مبارزه با شخصیت‌سازی و شخصیت پرستی و پرهیز از مطلق‌کردن افراد   [2013 Aug] 
*قاضی صلواتی یکی از اضلاع مثلت «جنایت علیه بشریت»  [2013 Aug] 
*نامه سرگشاده به شیرین عبادی، «اسلام رحمانی» چاره‌ی کار نیست  [2013 Aug] 
*آیت‌الله گلزاده غفوری و پذیرش وکالت عباس امیرانتظام   [2013 Aug] 
*چه چیز خشم «‌اهل حق» در ایران را برانگیخت و خودسوزی‌ها چرا آغاز شد؟  [2013 Jul] 
*واکنش مشابه‌ مجلس شورای اسلامی و «شورای ملی مقاومت» به «استعفا»  [2013 Jul] 
*نگاهی ایدئولوژیک به نامه‌‌‌های مسعود رجوی خطاب به خبرگان و خامنه‌ای  [2013 Jul] 
*محمد‌علی امانی رئیس اوین و عضوی از خانواده‌ی جنایتکار و غارتگر امانی   [2013 Jul] 
* مجاهدین و بنیانگذاران آن در بوته نقد  [2013 Jul] 
*انفجار حرم عسگرین و اعتراف ژنرال جورج کیسی  [2013 Jun] 
*بخش منتشر نشده‌ی گزارش ۹۲، نامه‌ی سرگشاده به مسعود رجوی   [2013 Jun] 
*مکاتبات من با ابوالقاسم رضایی یکی از مسئولان مجاهدین در دیماه ۱۳۸۸  [2013 May] 
*سنگ بنای نابسامانی‌های کشور را هاشمی گذاشته-  [2013 May] 
* محمد مهرآیین، مظهر جنایت و فساد  [2013 May] 
*گزارش ۹۲، نامه‌ی سرگشاده به مسعود رجوی  [2013 May] 
*سیدحسین موسویان و شیخ حسن روحانی دو مدعی تحصیل در بریتانیا  [2013 Apr] 
*نگاهی به پرونده‌ی کهریزک و سوابق جنایتکارانه «قاضی حداد»  [2013 Apr] 
*حجت‌الاسلام محسن دعاگو، امام جمعه، بازجو، شکنجه‌گر و فرمانده کمیته  [2013 Mar] 
*نگاهی به زندگی جلیل بنده یکی از تیرخلاص‌زن‌های اوین  [2013 Mar] 
*سفر مصطفی محمد نجار به وین شلیک به لیست جدید اتحادیه‌‌ اروپا  [2013 Mar] 
*نقش مجید قدوسی یکی از عوامل کشتار ۶۷ در فوتبال   [2013 Mar] 
*سیدعباس ابطحی یکی از جنایتکاران علیه بشریت  [2013 Feb] 
*دستگیری یک شهروند اسلواکی اقدامی شکست‌خورده در راه تکمیل سناریوی ترورهای هسته‌ای  [2013 Feb] 
*حمله‌ی موشکی به لیبرتی آخرین اقدام تروریستی رژیم نخواهد بود  [2013 Feb] 
*«هوشنگ عیسی بیگلو» و «همنشین بهار» در روایت عرفان قانعی فرد پادوی دستگاه امنیتی  [2013 Jan] 
*آقای واحدی، بشارتی نه «خدا ترس است و نه با شرف»  [2013 Jan] 
*طه طاهری (مسعود صدر‌الاسلام) و وزارت اطلاعات مسئول ربودن رابرت لوینسون  [2013 Jan] 
*تلاش برای نجات تروریست‌های‌ سپاه قدس در تایلند  [2012 Dec] 
*نشریه‌ی پیکار، قاسم عابدینی و ترور آمریکایی‌ها  [2012 Dec] 
*رو در رو با فائزه هاشمی و «عبرت روزگار»  [2012 Dec] 
*آیا خامنه‌ای مخالف اعدام مارکسیست‌‌ها بود؟  [2012 Dec] 
* بدون شرح! ایرج مصداقی در کنار احمدی‌نژاد در حال افتتاح کارخانه  [2012 Dec] 
*«گفتگوهای زندان» و سندروم «دایی جان ناپلئون»  [2012 Dec] 
*مازیار بهاری و «اعترافات اجباری»  [2012 Nov] 
*حکم تاریخی دادگاه لاهه و واکنش ناگزیر «هیأت اجرایی راه کارگر»  [2012 Nov] 
*تاکسی زرد رنگ پژو ۴۰۵ و ترور پاسدار فریدون عباسی  [2012 Nov] 
*آیا مجاهدین و دشمنانشان فرهنگی مشابه دارند؟  [2012 Oct] 
*چه کسانی مستشاران آمریکایی در ایران را ترور کردند؟   [2012 Oct] 
*متهم کردن بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به مشارکت در ترور‌های هسته‌ای   [2012 Oct] 
*وزیر فتحی هوادار دکتر شریعتی چرا و چگونه «رفیق» شد؟  [2012 Oct] 
*«جهانبخش سرخوش» و «شرکا» همسو و همگام با رژیم  [2012 Oct] 
*من و «حق» بیژن جزنی و کشتار ۳۰ فروردین ۱۳۵۴  [2012 Oct] 
*آیا محمدی گیلانی حکم اعدام فرزندانش را داد؟  [2012 Sep] 
*نگاهی به جعلیات انتشار یافته از سوی ساموئیل کرماشانی در مورد مولود آفند و متهمان دستگیر شده در ایران   [2012 Sep] 
*ربودن مولود آفند، ارتباط آن با «ترورهای هسته‌ای»، اقلیم کردستان و موساد  [2012 Sep] 
* نگاهی دوباره به سناریوی «سربازان گمنام امام زمان» و قربانیان آن  [2012 Sep] 
*دلایل اتخاذ اقدامات امنیتی اجلاس «غیرمتعهدها» در تهران  [2012 Aug] 
*به فریاد متهمان بیگناه ترور «متخصصان هسته‌ای» برسید  [2012 Aug] 
*علیرضا آوایی، غلامرضا خلف رضایی زارع و چند جنایتکار علیه بشریت  [2012 Aug] 
*«حاج رضا» و کتایون ‌آذرلی و یک پروژه‌ی امنیتی   [2012 Jul] 
*چشم‌ها را باید شست، جور دیگر باید دید؛ پرسش‌هایی از سوی مخالفین ایران تریبونال  [2012 Jul] 
*دروغپردازی «حاج‌رضا» در مورد نحوه‌ی سفر به اروپا  [2012 Jul] 
*پرده‌‌ی دیگری از «داستان‌های هزار و یک شب» صاحب‌منصب قضایی رژیم  بازی چرخ بشکندش بیضه در کلاه زیرا که عرض شعبده با اهل راز کرد [2012 Jul] 
*«دو پیمانه آب و یک چمچه دوغ»، نگاهی به روایت‌های جعلی صاحب‌منصب قضایی رژیم  [2012 Jul] 
*پاسخ به چند سؤال در ارتباط با خاطرات و مصاحبه‌ی‌ تلویزیونی ثابتی و واکنش‌های پیرامون آن  [2012 Jun] 
*حاج احمد قدیریان مسئول گروه ضربت و جوخه‌های اعدام اوین   [2012 Jun] 
*«فرقان» در آیینه‌ی تاریخ  [2012 Apr] 
*مایک والاس و هاشمی رفسنجانی  [2012 Apr] 
*حمید رضا نقاشیان تجسم عینی حاکمیت فاسد  [2012 Mar] 
*چه کسی خامنه‌ای را در تیرماه ۶۰ ترور کرد؟ به یاد اروج امیرخان‌زاده که «برای نامش مقاومت کرد» [2012 Mar] 
*تروریسم افسار گسیخته‌ی رژیم و مماشات بین‌المللی  [2012 Feb] 
*فراز و نشیب حزب توده در دهه‌ی ۶۰  [2012 Feb] 
*«اپوزیسیون» کی و چگونه کوک می‌شود؟  [2012 Feb] 
*سانسور بخش مهیج خبر «ان بی سی» در مورد نقش مجاهدین در ترور‌های تهران  [2012 Feb] 
*پرونده‌ی لیلا فتحی نمادی از ظلم و بی‌عدالتی دستگاه قضایی ولایت فقیه   [2012 Feb] 
*چه کسانی پشت بیانیه‌‌ی «کرکس‌ها متحد می‌شوند» هستند (بیانیه بیش از ۱۵۰۰ فدایی ولی فقیه) [2012 Jan] 
*نقش رژیم در «قتل‌های زنجیره‌ای متخصصان» ایرانی   [2012 Jan] 
*نامه سرگشاده به آقای محمد نوری زاد  [2011 Dec] 
*نامه‌ی تیرماه ۱۳۶۶ آیت‌الله گلزاده غفوری به ‌آیت‌الله منتظری *  [2011 Dec] 
*نامه آیت‌الله گلزاده غفوری به ‌آیت‌الله منتظری: «با آب دیگری وضو بسازید»  [2011 Nov] 
*پاسخ به پرسش‌هایی چند در مورد بیانیه‌های ضد جنگ و تلاش‌های اکبر گنجی  [2011 Nov] 
*پاسخ به سؤالاتی چند در مورد گزارش آژانس بین‌المللی اتمی و امکان حمله نظامی غرب به ایران  [2011 Nov] 
*چند پرسش و پاسخ در مورد طرح ترور سفیر عربستان در آمریکا  [2011 Oct] 
*جاسوسی وابسته‌ی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی در لندن علیه دانشجویان ایرانی  [2011 Oct] 
*«باغ‌ها آنگاه که شکفته‌ترند کوله‌ی پاییز را پربار می‌کنند»  [2011 Sep] 
*«از اوج و موج نگاهت عشق پیدا بود»   [2011 Sep] 
*به یاد شهلا و فریده و همه‌ی جاودانگان   [2011 Sep] 
*به یاد مادر جهان‌آرا و جاودانه‌اش «حسن»  [2011 Sep] 
*رقص ققنوس‌ها و آواز خاکستر  [2011 Sep] 
*به روز کردن لیست تروریستی و واکنش‌‌های رژیم  [2011 Aug] 
*محمد سلیمی یکی از جنایت‌کاران علیه بشریت و دست‌اندرکاران قتل‌عام ۶۷  [2011 Aug] 
*راه بهبود حقوق بشر در ایران از رسیدگی به قتل های ۶٧ می گذرد  [2011 Aug] 
*معامله‌ بر سر آزادی دو کوهنورد آمریکایی و باقی ماندن نام مجاهدین در لیست تروریستی  [2011 Aug] 
*گفتگو در مورد گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر  [2011 Aug] 
*نوری‌زاده و زنده‌یاد شاپور بختیار  [2011 Aug] 
*مروری بر روایت هاشمی رفسنجانی از پایان قتل‌عام ۶۷ و اطلاعات ارائه شده از سوی دادستانی  [2011 Aug] 
*با آب هفت دریا نیز ننگ کشتار ۶۷ را نمی‌توان شست  [2011 Jul] 
*لیست تروریستی آمریکا و رابطه آن با نجات جان ساکنان اشرف   [2011 Jul] 
*مادر هنوز غصه‌ی عطیه را دارد  [2011 Jul] 
*مادر امامی و آغوش پر از عشق‌اش   [2011 Jul] 
*آیا مجید انصاری راست می‌گوید؟  [2011 Jun] 
*محمدرضا صدر عاملی و رخت‌‌ دامادی‌اش  [2011 Jun] 
*نحوه برخورد دولت موسوی با کشتار ۶۷ و موارد نقض حقوق بشر در مجامع بین‌المللی   [2011 Jun] 
*تصحیح اطلاعات ارائه شده نادرست در مورد گزارشگر ویژه و ...  [2011 Jun] 
*انتخاب گزارشگر ویژه مردِ مسلمانِ غیرعرب و تصحیح چند اشتباه   [2011 Jun] 
*هوشنگ اسدی بدون هیچ پروایی همچنان دروغ می‌گوید  [2011 Jun] 
*از بهناز شرقی نمین تا هاله سحابی  [2011 Jun] 
*با چهره‌ی مجید قدوسی یکی از مسئولان کشتار ۶۷ آشنا شویم  [2011 May] 
*توضیحی در ارتباط با نقد کتاب هوشنگ اسدی  [2011 Apr] 
*نقدی بر «نامه‌هایی به شکنجه‌گرم»، چرا هوشنگ اسدی دروغ می‌گوید؟  [2011 Apr] 
*کدیور و روایت کشتار ۶۷   [2011 Apr] 
*کشتار در اشرف و منادیان «اسلام رحمانی»   [2011 Apr] 
*طه طاهری (مسعود صدر الاسلام) و مفقودشدن رابرت لوینسون  [2011 Mar] 
*۱۹ بهمن شکوه یک مقاومت؛ غم و اندوه غریبانه‌ی زندانیان   [2011 Feb] 
*با چهره‌ی داوود روزبهانی فرمانده حمله به پایگاه موسی خیابانی آشنا شویم  [2011 Feb] 
*برای مظلومیت و تنهایی محمدعلی حاج‌آقایی   [2011 Jan] 
*با چهره‌ی مرتضی اشراقی عضو هیئت کشتار ۶۷ آشنا شویم  [2011 Jan] 
*«خبر کوتاه‌ بود اعدام‌ شان‌ کردند!»*  [2011 Jan] 
*مهدی نادری‌فرد یکی از عوامل اصلی کشتار ۶۷ در زندان گوهردشت  [2011 Jan] 
*یادی از آیت‌الله منتظری و نکاتی چند در ارتباط با میزگرد سیاسی ۳۰ آذر ۸۸ سیمای آزادی   [2010 Dec] 
*نامه سرگشاده به خانم زهرا رهنورد   [2010 Nov] 
*تاریخ گفت‌وگوهای درونی بخش مارکسیست لنینیست مجاهدین خلق و چریک‌های فدایی خلق   [2010 Nov] 
*فردا را چگونه باید ساخت؟  [2010 Nov] 
*برای آن‌هایی که خواهان حقیقت‌اند  [2010 Nov] 
*از به کارگیری شیوه‌های غیراخلاقی بپرهیزیم حتی در رابطه با دشمنانمان   [2010 Nov] 
*ايرج مصداقي و «غزل اميد»   [2010 Sep] 
*انتشار اخبار جعلی از سوی «پیک نت» در ارتباط با مهاجمان به خانه کروبی   [2010 Sep] 
*گرچه ما می‌گذریم راه می‌‌ماند ( در رثای جاوادنه‌های رضایی‌ جهرمی)  [2010 Aug] 
*معرفی عاملان و آمران و افراد مطلع از اعدام‌های مرداد ۶۷  [2010 Jul] 
*قتل‌عام ۶۷ در پاسخ‌های رسمی دولت جمهوری اسلامی   [2010 Jul] 
*ايرج مصداقي: غرب عاملان کشتار را مي‌شناسد  [2010 Jul] 
*نامه سرگشاده به میرحسین موسوی   [2010 Jul] 
*مادر امامی و آغوش پر از عشق‌اش   [2010 Jun] 
*«محمد نبودی ببینی»، برادرت را کشتند!  [2010 Jun] 
*گفت‌وگو با ايرج مصداقی درباره قاضی مقيسه: شريرترين چهره زندان‌های جمهوری اسلامی در دهه ۶۰  [2010 May] 
*«آیا زندگی باز به آن‌ها خواهد خندید»  حکومت کودتا در صدد انجام جنایتی جدید است [2010 May] 
*حق با شادی صدر است یا داریوش برادری  [2010 May] 
*برای مظلومیت و تنهایی محمدعلی حاج‌آقایی   [2010 May] 
*شورای حقوق بشر سازمان ملل و همسر سعید امامی!  [2010 Apr] 
*با چهره‌ی سید حسین مرتضوی یکی از جنایتکاران علیه بشریت آشنا شویم!  [2010 Apr] 
*بهار با بچه‌ها، بهار بی‌بچه‌ها (یادی از دلاوران خانواده‌‌ی مدائن)  [2010 Mar] 
*گفتگوی اشتراک با ایرج مصداقی در رابطه با کمپین دو میلیون امضا بر علیه مجازات اعدام   [2010 Mar] 
*داستان دستبوسی جنتی !  [2010 Mar] 
*«شرفیابی و درخواست عفو و انابه در حضور رهبری»  [2010 Mar] 
*اعدام توابان، تراژدی مضاعف  [2010 Feb] 
*سوءقصد به تواب نظام یا سناریوی جدید کودتاچیان  [2010 Feb] 
*احسان نراقی همچنان در خدمت قدرت  [2010 Feb] 
*نامه‌های علیرضا حاج صمدی به همسرش مریم گلزاده غفوری   [2010 Feb] 
*«کاظم» تبلور خشم و عصیان نسل برآمده از انقلاب ضد‌سلطنتی  [2010 Feb] 
*صدای «صادق» نسلی که در سکوت پرپر شد  [2010 Feb] 
*فرمانده حمله به پایگاه موسی خیابانی چه کسی بود؟   [2010 Feb] 
*کتاب «نگاهی به سازمان بین‌المللی کار، نقض حقوق بنیادین کار در ایران» - ایرج مصداقی  [2010 Feb] 
*وصیت نامه مریم گلزاده غفوری  گل‌ زادگان (مریم گلی)  [2010 Feb] 
*«سلامم غریبانه در هر خانه را خواهد زد» گل‌زادگان- مریم [2010 Feb] 
*عبرت‌های روزگار   [2010 Feb] 
*گل- زادگان ( محمد کاظم)   [2010 Jan] 
*گل‌- زادگان ( محمدصادق)   [2010 Jan] 
*گل ــ زاده، نخ «دانه‌های تسبیح» * (قسمت دوم)  [2010 Jan] 
*مسعود علی‌محمدی آخرین قربانی دستگاه امنیتی ولایت فقیه  [2010 Jan] 
*دکتر گلزاده غفوری مدافع بزرگ حقوق مردم (قسمت اول)  [2010 Jan] 
*فرخ نگهدار و درد «فروپاشی» نظام  [2010 Jan] 
*شب لعنتی و فانوس (به یاد فاطمه کزازی)  [2009 Dec] 
*در رثای کسی که به جای حکومت بر سرهای بالای دار، بر قلب‌های مردم حکومت کرد  [2009 Dec] 
*پرسش و پاسخ در مورد فعل‌انفعالات عراق و وضعیت مجاهدین و ... (بخش دوم)   [2009 Dec] 
*پرسش و پاسخ در مورد فعل‌انفعالات عراق و وضعیت مجاهدین و ... (قسمت اول)  [2009 Dec] 
*آن کس که وابستگی‌های سیاسی و ایدئولوژیکش را نفی کند خود را نفی می‌کند   [2009 Nov] 
*امیر فرشاد ابراهیمی بازیچه‌ دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی  [2009 Nov] 
*گزارش‌های نادرست به ما خدمت نمی‌کنند- بخش سوم   [2009 Nov] 
*نقد فرهنگ سیاسی - حذف و سانسور در خاطرات زندان!- بخش دوم  دوستی کی آخر آمد، دوستداران را چه شد [2009 Nov] 
*نقدی بر «آفتابکاران» نوشته‌ی محمود رویایی – بخش نخست  [2009 Nov] 
*به یاد آن که «عاشقانه زیست»  [2009 Oct] 
*همکاری یکی از فعالان اصلی لابی رژیم در انگلستان با فرماندهان سپاه پاسداران  [2009 Oct] 
*مسعود صدر‌الاسلام (طه طاهری)، همان صالح بازجوی معروف ۲۰۹ اوین نیست!  [2009 Sep] 
*گفت گو با ايرج مصداقي، نويسنده چهار جلد خاطرات زندان   [2009 Sep] 
*مذهب در خدمت شکنجه و کشتار  [2009 Sep] 
*احمد توکلی و قتل فجیع نرگس جباری   [2009 Sep] 
*آقای کروبی جنایات دیگر خامنه ای را هم افشا کنید   [2009 Aug] 
*کندوکاوی در وقایع پس از انتخابات 22 خرداد 1388  [2009 Aug] 
*همخوانی یک سیاست  [2009 Aug] 
*سخنی در باب فرصت طلبی گردانندگان سایت «اخبار روز» با چه انگیزه و هدفی؟ [2009 Aug] 
*یگان ویژه پاسداران نیروی انتظامی و «نوپو»  [2009 Aug] 
*بازوهای نظام برای سرکوب جنبش های اعتراضی  [2009 Aug] 
*نامه سرگشاده به آقای مهدی کروبی   [2009 Aug] 
*فرهاد جعفری مدافع سینه چاک احمدی نژاد یا سهی سیفی وبگرد «روزآنلاین»  [2009 Aug] 
*آشنایی با چند تن از عوامل کشتار و جنایت در دهه‌ی ۶۰  [2009 Aug] 
*محمدرضا شریفی نیا تواب دو آتشه اوین و حامی احمدی نژاد  [2009 Aug] 
*نگاهی به سابقه‌ی چندتن از رهبران کودتای ۲۲ خرداد   [2009 Aug] 
*جعلیات جدید امیرفرشاد ابراهیمی در نامه سرگشاده به مجتبی خامنه ای   [2009 Aug] 
*پاسخ به سؤالات سایت گزارشگر در ارتباط با خیزش مردم ایران   [2009 Jul] 
*نگاهی به چهره‌ی چند جنایتکار   [2009 Jul] 
*مجید پورسیف کیست؟  [2009 Jul] 
*مجتبی حلوایی عسگر یکی از عاملان اصلی کشتار ۶۷  [2009 Jul] 
*تحلیلی بر نماز جمعه رفسنجانی   [2009 Jul] 
*فکور، بازجوی شعبه‌ی هفت اوین و تروریست بین‌المللی   [2009 Jul] 
*نقدی بر کتاب «آفتابکاران» نوشته محمود رویایی (مجموعه کامل)  [2009 Jul] 
*«فرهنگ» ناهنجار یک عضو شورای هماهنگی اتحاد جمهوری‌خواهان   [2009 Jul] 
*سخنی با اعضا و هواداران اکثریت و اتحاد جمهوریخواهان  [2009 Jul] 
*حجاریان و شقاوت یک نظام ضدبشری  [2009 Jul] 
*متن سخنرانی ایرج مصداقی در جلسه ایران، انتخاب دمکراتیک  [2009 Jul] 
*«رد تئوری بقا»   [2009 Jun] 
*از ۳۰ خرداد ۶۰ تا ۳۰‌خرداد ۸۸  [2009 Jun] 
*آن کس که باید برود خامنه ای است   [2009 Jun] 
*کودتای جدید در رژیم کودتا  [2009 Jun] 
*با وزیر کشور کابینه‌ی احتمالی کروبی آشنا شویم  [2009 Jun] 
*سید ابراهیم نبوی و پرده پوشی یک دهه جنایت و سرکوب  [2009 Jun] 
*کندوکاوی در ارتباط با دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری   [2009 May] 
*میرحسین موسوی و «برکات سازنده اسلام»   [2009 May] 
*اظهارات مصطفی تاج‌زاده در توجیه کشتار ۶۷  [2009 May] 
*متجاوز را «انتخاب» نمی‌کنند!  [2009 May] 
*مهدی کروبی و میرحسین موسوی و کشتار ۶۷  [2009 May] 
*کتایون آذرلی و کتاب «مصلوب»  [2009 May] 
*نگاهی به تاریخچه‌‌ی شکایت علیه نقض حقوق سندیکایی و آزادی انجمن‌ها توسط دولت‌های ایران (بخش دوم)  [2009 Apr] 
*نگاهی به تاریخچه‌‌ی شکایت علیه نقض حقوق سندیکایی و آزادی انجمن‌ها توسط دولت‌های ایران (بخش اول)  [2009 Apr] 
*ناصر منصوری را روی برانکارد به قتل‌گاه بردند  [2009 Apr] 
*نام واقعی مجید قدوسی چیست؟   [2009 Apr] 
*سرهنگ سید لطف‌الله اتابکی کیست؟  [2009 Apr] 
*گفتگوی پژواک ایران با ایرج مصداقی در ارتباط با نقش‌گروه‌های چپ و مجاهدین در استقرار جمهوری اسلامی، حمایت از خمینی و...  [2009 Mar] 
*ادعاهای نادرست راجع به عکس‌های جنایتکاران  [2009 Mar] 
*ماشین جعل و دروغپردازی راه توده و پیک نت   [2009 Mar] 
*سرگذشت من و سرگذشت یک ترانه  [2009 Mar] 
*به یاد آن که «بهنام» بود   [2009 Feb] 
*تجربه‌اندوزی از تاریخ  [2009 Feb] 
*در خلوت پرشکوه عاشقان آزادی جاری‌ست...  [2009 Feb] 
*خاوران و مادران  [2009 Jan] 
*نقدی بر گزارش دیده‌بان حقوق بشر در مورد آزادی بیان و تجمع در مناطق کردنشین   [2009 Jan] 
*اقتدار مادران   [2009 Jan] 
*حسین مهرپور و تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی  [2009 Jan] 
*میان ماه من تا ماه گردون! دو کتاب خاطرات جعلی زندان و دو واکنش متفاوت فرهنگی [2008 Dec] 
*انتقام‌جویی نظام «عدل اسلامی» از خانواده‌ها (بخش دوم)   [2008 Dec] 
*چند نکته در ارتباط با مهر و موم کردن کانون مدافعان حقوق بشر   [2008 Dec] 
*انتقام‌جویی نظام «عدل اسلامی» از خانواده‌ها (بخش اول)  [2008 Dec] 
*برخورد گزینشی با حقوق زنان  [2008 Dec] 
*آرامگاه مادر !  [2008 Dec] 
*پرویز زند شیرازی نیز به ابدیت پیوست  [2008 Dec] 
*مادر، «افسانه است، اما دروغ نیست» مادر فاطمه صادقی دانشمند، نماد مقاومت خانواده‌ی بنازاده امیرخیزی! [2008 Dec] 
*دادگاه یا سرپوشی بر جنایت باندهای رژیم در شیراز   [2008 Dec] 
*رفیق‌دوست و حکم مهدورالدم  [2008 Nov] 
*مأموریت «یک اسکادران هموسکسوئل منحرف آمریکایی»!  [2008 Nov] 
*به پاس مقاومت و ایستادگی علی صارمی   [2008 Nov] 
*هشدارهای امنیتی سایت تابناک را جدی تلقی کنیم  [2008 Nov] 
*نوری زاده و دسته گل تازه به آب داده  چه کسی پسر خاله چه کسی است؟  [2008 Nov] 
*غلامرضا جلال و روایت‌های غیرواقعی زندان  [2008 Nov] 
*به یاد آن که «عاشقانه زیست»  [2008 Oct] 
*انتخاب اوباما شرایط را برای رژیم سخت‌تر می‌کند  [2008 Oct] 
*همنامی جنایتکاران و معضل اپوزیسیون- بخش دوم   [2008 Oct] 
*هویت اصلی داوود لشگری یکی از مسئولان کشتار ۶۷   [2008 Oct] 
*اپوزیسیون و معضل همنامی جنایتکاران   [2008 Sep] 
*آیا سانسور شاخ و دم دارد؟   [2008 Sep] 
*هیئت کشتار زندانیان سیاسی در روایت گروه‌ها و فعالان سیاسی!  [2008 Aug] 
*کشتار ۶۷، سعید شاهسوندی و پروژه‌ی جعل تاریخ  [2008 Aug] 
*بیستمین سالگرد کشتار ۶۷ و انتشار خاطرات جعلی   [2008 Aug] 
*گفتگو با ایرج مصداقی در مورد در مورد جناح‌های رژیم، خطر جنگ، خطرات اتمی شدن رژیم، وضعیت اپوزیسیون، جنبش‌های مردمی و ....  [2008 Jul] 
*سانسور زنان در انتخابات کانون نویسندگان ایران !  [2008 Jul] 
*«غنی سازی» دروغ و «توسعه» جعل در دستگاه رژیم   [2008 Jun] 
*پاسخ به «فراخوان» فریدون گیلانی و ذکر چند خاطره  [2008 Jun] 
*روایت وارونه‌ی مسعود بهنود و محسن سازگارا از ۳۰ خرداد   [2008 Jun] 
*سازگارا با جنایتکاران، ناسازگارا با قربانیان  [2008 Jun] 
*پاسخ به پرسش‌هایی چند در رابطه با کتاب «برساقه تابیده کنف»   [2008 Jun] 
*دست های خونین باندهای رژیم در انفجار شیراز   [2008 May] 
*داستان زنی که «هفت شوهر» دارد و حافظه‌ی تاریخی  [2008 Apr] 
*علی‌محمد بشارتی یکی از بنیانگذاران دستگاه سرکوب و جنایت رژیم   [2008 Apr] 
*امیرفرشاد ابراهیمی درس آموخته‌ی مکتب ولایت  [2008 Apr] 
*سید کاظم کاظمی، از بنیانگذاران سیستم اطلاعاتی، شکنجه‌گر و جلاد اصلی فعالین چپ ایران   [2008 Mar] 
*عید ۶۲ در زندان گوهردشت  [2008 Mar] 
*نوری‌زاده، بانک مرکزی جعلیات و عصاره ژورنالیسم بی‌اعتبار   [2008 Mar] 
*بخشی از نقشه‌‌های زندان‌های اوین، قزل‌حصار، گوهردشت و نیز محل‌های قتل‌عام تابستان۶۷ برگرفته شده از کتاب «نه‌زیستن، نه‌مرگ»(چاپ دوم)  [2008 Feb] 
*حاج احمد قدیریان مسئول گروه ضربت و جوخه‌های اعدام اوین  [2008 Feb] 
*دلایل واقعی کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷  [2008 Feb] 
*بهنود پدیده‌ای که از نو باید شناخت  [2008 Feb] 
*محمد مهرآیین یکی از مهم‌ترین دژخیمان اوین  [2008 Feb] 
*نقش های گوناگون هوشنگ اسدی تواب فعال زندان  [2008 Feb] 
*کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند همجنس با همجنس پرواز  [2008 Feb] 
*برگشتگان ازدیار مردگان  [2008 Feb] 
*ILO - پیشرفت دولت جمهوری اسلامی در سال های گذشته در سازمان ‌بین‌المللی کار (بخش هشتم - پاياني)   [2008 Feb] 
*ILO - نگاهی به کنفرانس بین‌المللی کار و سیاست های به کار گرفته شده از سوی رژیم در این کنفرانس‌(بخش هفتم)   [2008 Feb] 
*ILO - تشکل‌های کارگری رژیم از نگاه سازمان بین‌المللی کار (بخش ششم)   [2008 Feb] 
*ILO - خانه کارگر جمهوری اسلامی (بخش پنجم)   [2008 Feb] 
*ILO - تشکل‌های کارگری در جمهوری اسلامی و مغایرت آن ها با کنوانسیون‌های بین‌‌المللی (بخش چهارم  [2008 Feb] 
*ILO - گزارش کمیته متخصصین در ارتباط با اجرای کنوانسیون ها و توصیه نامه ها به نود و سومین کنفرانس بین‌المللی کار و کمبودهای آن (بخش سوم)   [2008 Feb] 
*ILO - کنوانسیون های بین‌المللی که مورد تصویب دولت‌های ایران قرار گرفته‌‌‌اند (بخش دوم)   [2008 Feb] 
*ILO - کنوانسیون‌های بین‌المللی، ترفند‌های رژیم (بخش اول)   [2008 Feb] 
*برای مادرهایمان، «دل‌پاکان» و «دل‌سوختگان» روزگار  [2008 Jan] 
*کشتار ۶۷ در شعر زندان  باغ‌ها/ آنگاه که شکفته‌ترند/ کوله‌ی پاییز را/ پربار می‌کنند [2008 Jan] 
*نگاهی گذرا به نمایشنامه‌های زندان  [2008 Jan] 
*اعلامیه جهانی حقوق‌بشر دستاورد بزرگ بشریت  [2008 Jan] 
*یقه واقعیت را نمی‌توان گرفت؛ (در مورد کتاب نه زیستن نه مرگ)  [2007 Dec] 
*آقای زرافشان به کجا می‌روید؟  [2007 Dec] 
*احکام خمینی و خامنه‌ای به حسینعلی نیری رئیس هیئت قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷   [2007 Dec] 
*نظرات «استاد» عبدالله شهبازی و چگونگی برخورد بقایای حزب توده با او  [2007 Dec] 
*روزشمارقتل‌عام ۱۳۶۷  [2007 Oct] 
*مسئولان قتل‌عام زندانیان سیاسی  [2007 Aug] 
*بخشی از نقشه‌‌های زندان‌های اوین، قزل‌حصار، گوهردشت و نیز محل‌های قتل‌عام تابستان۶۷ برگرفته شده از کتاب «نه‌زیستن، نه‌مرگ»(چاپ دوم) بخش «نقشه زندان»، جلد چهارم«تا طلوع انگور» [2007 Jan]