آزمایشات موشکی سپاه پاسداران وخسارات تبدیل ایران به کره شمالی دوم
کورش کبیر

اپیزود اول :
روزی که حدادعادل پدرعروس خامنه ای به یمن ردصلاحیت های گسترده شورای نگهبان رییس دوره هفتم مجلس شورای اسلامی گردید گفته بود با یکدستی در حکومت بزودی کشوررا به ژاپن اسلامی تبدیل می کنیم اما دیدیم که محافظه کاران تحت رهبری خامنه ای طی 12 سال با درآمدافسانه ای نزدیک به دوهزار میلیارددلارازمحل فروش نفت وگازوفرآورده وفروش اموال دولتی و… ایران را به یکی ازفقیرترین کشورهای جهان تبدیل کردند که اگر” سازش قهرمانانه !” راس آنها وهمراه با توافق برجام نبود اکنون ایران به یک کره شمالی تمام عبار تبدیل شده بود.

اپیزود دوم:
ملت ایران بدلیل حادثه گروگانگیری 444 روزه 52 دیپلمات سفارت آمریکا در13 آبانماه 588 مشمول تحریم های بسیاری واقع وطی نزدیک به 4 دهه تا کنون خسارات سنگینی بالغ برچندین تریلیون دلار را بابت آن اقدام نابخردانه که متاسفانه با حمایت حاکمیت صورت گرفت پرداخته است. پس ازآن نیزکشورمان درمحافل بین المللی با چندین اتهام مشخص یعنی برنامه اتمی نظامی، نقض حقوق بشر، حمایت ازتروریزم بین الملل، اخلال درصلح اعراب واسراییل طی این چنددهه مواجه که بعدا دواتهام حملات سایبری به زیرساختهای برخی ازکشورها به آن افزوده شد. تحریم های سازمان ملل واتحادیه اروپا بعنوان تحریم های چندگانه وتحریم های اضافی آمریکا پس ازبرنامه اتمی که درچارچوب بند41 منشورسازمان ملل یا تهدید امنیت بین المللی صورت گرفت پس ازبرنامه اتمی دیگراتهامات ایران را نیزدربرگرفت وافرادی وشرکتها ونهادهایی که درمظان اتهام نقض حقوق بشر، حمایت ازتروریزم بین الملل و…بودند نیزبه موازات اشخاص درگیردربرنامه اتمی ایران درلیست سیاه بین المللی وآمریکا قرارگرفتند .

اپیزود سوم:
بدنبال عقب نشینی ایران دربرنامه اتمی نظامی خود وتصمیم به قرارگرفتن درموقعیتی که به آن ” آستانه اتمی” گفته می شود ( حق بهره برداری صلح آمیزاز انرژی هسته ای اما فراهم بودن امکان تغییروضعیت به تولید سلاح اتمی دریک پریود زمانی مشخص) شورای امنیت سازمان ملل نسبت به لغو شش قطعنامه صادره خود مبنی برتحریم های مرتبط با برنامه اتمی ایران که دردوره ریاست جمهوری احمدی نژآد با دیدگاههای نزدیک به رهبری ایران به تصویب رسیده بود برمبنای اعتمادسازی موافقت کرد اما درقطعنامه مذکور2231 ایران را ازادامه هرگونه فعالیت غیرمتعارف موشکی وتهاجمی مرتبط با برنامه اتمی برحذرداشت.
توضیح اینکه آزمایش های غیرمتعارف موشکی ازدیدسازمان ملل به افزایش برد درموشکهای موجود (دوهزارکیلومترکه تا اسراییل وچنوب یا شرق اروپا را دربرمی گیرد) یا طراحی و نصب کلاهک های با سرجنگی چندکلاهکی یا تلاش برای استفاده ازسوخت جامد یا سوخت اتمی درپیشرانه موشک وحتی لانچرهای مربوطه می باشد که نشاندهنده تلاش برای بردبلندکردن آن حتی با کاهش دقت آن می باشد.

ایپزود چهارم:
رهبری ایران که با پیشنهاد هیات آمریکایی درکشورعمان مبنی برحل وفصل کلیه اختلافات واتهامات ایران اعم ازبرنامه اتمی نظامی، حمایت ازترویزیم بین المللی، نقض حقوق بشر، اخلال درصلح اعراب واسراییل، توقف حملات سایبری وادامه آزمایشات موشکی درچارچوب یک بسته پیشنهادی مخالفت کرده وتوافق با گروه 1+5 را تنها درچارچوب برنامه اتمی مجازمی دانست تلاش کرد تا اولا با تدریجی کردن مرحله ای رسیدن به توافق اتمی وبعد هم با استفاده وحتی تشدید فعالیتهای خود دردیگرموارد خلاء ناشی ازعقب نشینی دربرنامه اتمی خود و تضعیف و بی ثباتی ناشی ازآن دررهبری خود را کاهش دهد بهمین دلیل اولا تا توانست مذاکره ورسیدن به توافق برجام را مطول کرده بشوریکه بعدا با توجه به ادامه خسارات مجبورشد آنرا دریک فرصت 15 دقیقه ای درمجلس دست نشانده نهم وبعد هم شورای نگهبان به اتمام رساند وخود نیزبا ارسال یک پیام بی ارزش داخلی 9 ماده ای به دولت شروطی را تعیین کند تا درآینده بروز هر خلل وخسارتی را متوجه دولت ودیگران نماید واین درحالی بود که کلیه موارداساسی وحتی جزیی ترین مواردتوافق برجام به اعتراف رییس دولت، وزیرومعاونین وزارت خارجه وحتی اعضای کارشناسی تیم مذاکره کننده با اعمال نظررهبری امکان پذیرمی شد اسناد دیدارها وگفتگوهای جمعی وانفرادی رهبری با مقامات یاد شده درمراحل مختلف برجام با مقامات یادشده درآرشیودولت وبیت رهبری موید این ادعاست.

تشدید اعدامها ورساندن آن به رقم بیسابقه 1200 درسال، حمله وآتش زدن مراکزدیپلماتیک عربستان درتهران ومشهد به بهانه اعدام یک شهروند وروحانی ناشناخته این کشورتوسط دولت سعودی، آزمایش موشکهای مشکوک به نقض قطعنامه سازمان ملل ازجمله موشک عماد ودرست درآستانه تصویب توافق برجام، حمله به یمن بعنوان حوزه نفوذ عربستان ازطریق غارنشینان حوثی یا انصارالله یمن، تحریک عوامل خود دربحرین وعربستان ونیجریا واعلام صریح وابستگی کامل حزب الله لبنان ازهرنظربه ایران ازسوی رهبران دوکشور، شرکت درکشتارجمعی مردم حلب به بهانه مبارزه با داعش همگی دراین راستا صورت می گیرد.

درکنارهمه موارد فوق فعالیت ها واتخاذ دائم مواضعی ازسوی رهبری وحامیان وی برای نفی دستاوردهای برجام واعلام نارضایتی ومخالفت با آن بالاخص درزمینه رفع کامل وسریع کلیه تحریم های ازابتدای انقلاب تا کنون که خارج ازچارچوب توافق برجام می باشد همگی زمینه نقض برجام را ازسوی طرفین فراهم می آورد گرچه هردوطرف اعلام می کنند که هیچ برنامه ای برای نقض آن ندارند ولی انچه که مشخص است با حذف یا تضعیف میانه روها درهریک ازطرفهای توافق وضعیت روبه شکنندگی می رود فوت همزمان آیت الله هاشمی بعنوان مهمترین حامی توافق اتمی برجام درطرف ایران با جایگزینی باراک اوباما توسط دونالد ترامپ درانتخابات ریاست جمهوری آمریکا نقش اساسی را دراین زمینه داشته است.

اپیزود پنجم:
اکنون باردیگرایران با آزمایش موشکی جدید خود شورای امنیت وجامعه بین الملل را به چالش می کشد رهبری ایران با اطمینان ازعدم امکان تجمیع مجدد آرای اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل برای بازگرداندن تحریم ها ولغو قطعنامه 2231 ازیکسو و سرازیرشدن دلارهای نفتی ناشی ازتولید نزدیک به 4 میلیون بشکه نفت در روز ورفع تحریم های بانکی وبیمه ای وفعالیت های اصلی درزمینه های نفتی وهواپیمایی وکشتیرانی وصنایع خودروسازی ومخابرات و… سعی می کند سوء رهبری وفساد اقتصادی استراتژیک خود را که می تواند به شورش گرسنگان بیانجامد با مانوراقتداردرعرصه موشکی جبران نماید مانوری که ممکنست به تحریم های گسترده ومشابه با برنامه اتمی ایران تبدیل شود.
درهمین رابطه امروزجلسه شورای امنیت برای چندمین باربرای بررسی موضوع آزمایشات موشکی ایران تشکیل می شود تا برگ وسند جدیدی برای پرونده سرکشی ایران درمقابل اراده وامنیت جامعه بین المللی افزوده شود. پرونده ای که می تواند نظیربرنامه اتمی صدها میلیارد دلارخسارت را نصیب ملت فقرزده وبه اسارت رفته دریوغ روحانیون حاکم نماید.

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب کورش کبیر در سایت پژواک ایران 

*آقای خامنه ای وادعای مبارزه با آمریکا، دروغ چرا تا قبر آ آ آ ؟‎ [2018 Jan] 
*سردار سلیمانی از مردم ایران شرم کنید‎ [2018 Jan] 
* ملاحظاتی پیرامون جنگ احتمالی ایران و آمریکا [2018 Jan] 
*مردم ایران بهوش باشید رهبر خود رییس دزدان سرمایه های ملی است [2018 Jan] 
*بودجه 97 چگونه مفتخورها را بعد از50 سال لو داد ! [2017 Dec] 
*آقای تاج زاده شرم کنید (بخش اول) [2017 Dec] 
*قانون انتشارودسترسی آزاد به اطلاعات، رکن چهارم دموکراسی و حکم اعدام علی غزالی خبرنگارومدیرسایت آینده نیوز‎ [2017 Sep] 
*چراباید صادق لاریجانی ازریاست قوه قضاییه عزل ومحاکمه شود؟‎ [2017 Aug] 
*مستند نامستند خط مقدم (به یاد حسن تهرانی مقدم فرمانده یکان موشکی سپاه پاسداران) [2017 Aug] 
*چمران تا دقیقه ۹۰ هم دروغ می گوید‎ [2017 Aug] 
*آیا تحریم های جدید ایران غیرقانونی ومخالف توافق برجام است؟‎ [2017 Jul] 
*50 میلیارددلار درآمد ایرانسل به کام سپاه ورهبری ازمحل ژن و واژن برترخانواده دکترعارف‎  [2017 Jul] 
*آیا جنتی درارتکاب نسل کشی های سیاسی تنها بوده است؟ [2017 Jul] 
*دلایل مخالفت خامنه ای با قرارداد توتال فرانسه  [2017 Jul] 
*نقش خامنه ای وسپاه پاسداران دروضع تحریم های جدید وجامع آمریکا‎ [2017 Jun] 
*جنگ جدید ومسئولیت نخبگان ایرانی [2017 Jun] 
*آقای خامنه ای خر خودتی [2017 Mar] 
*راست ودروغ های جدید حسین موسویان [2017 Feb] 
*آقای سازگارا، انقلاب ۵۷ ملی بود تا مذهبی [2017 Feb] 
*خامنه ای، ترامپ وافشای چهره واقعی آمریکا‎ [2017 Feb] 
*آزمایشات موشکی سپاه پاسداران وخسارات تبدیل ایران به کره شمالی دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟! بخش دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟!  [2017 Jan] 
*اعترافات مهم وزیراموراقتصادی ودارایی قبل از استعفاء‎ [2017 Jan] 
*فدرالیزم وایران سرزمین ناشناخته‎ [2017 Jan] 
*حاشیه ای برانتصاب سردار ایرج مسجدی بعنوان سفیرجدید ایران درعراق [2017 Jan] 
*هاشمی واپوزیسیون  [2017 Jan] 
*وزیری که بجای اعدام طلبکارشده است‎ [2017 Jan] 
*تقلب درانتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 به زبان ساده‎ [2016 Dec] 
*یک بام ودوهوای قوه قضاییه دربرخورد با پرونده های خودی وناخودی‎ [2016 Dec] 
*بسیج اصلاح طلبان درمقابل مجاهدین خلق به بهانه دفاع ازضیاء نبوی [2016 Dec] 
*چرا تمدید ده ساله تحریم های ایران ارتباطی به برجام ندارد [2016 Dec] 
*راست ودروغ های حسین موسویان -بخش‌های دوم و سوم [2016 Nov] 
* راست ودروغ های حسین موسویان - بخش اول [2016 Nov] 
*مهاجرانی پس ازاصلاح طلبان نمکدان سعودی وترکی بن فیصل را هم شکست [2016 Jul] 
*چرا خامنه ای هنوزازفتنه می ترسد؟ [2016 Jun] 
*سردارقاسمی درخزعبلات خود چه چیزهایی را لوداد‎ [2016 May] 
*چرا پرونده اختلاس دردکل (های) نفتی با چراغ خاموش پیش می رود؟ [2016 Mar] 
*لبنان بزودی به کشورهای تجزیه شده لیبی، سوریه وعراق تبدیل خواهد شد‎ [2016 Feb] 
*قهرمان تراشی دروغین غربی ها برای ایران  [2016 Feb] 
*جنگ آینده ایران چگونه رقم می خورد؟ [2016 Feb] 
*غارت کشورتحت عنوان الگوی اسلامی -ایرانی پیشرفت [2016 Jan] 
*غارت کشورتحت پوشش الگوی ایرانی -اسلامی پیشرفت [2016 Jan] 
*حسین موسویان جاسوس رژیم را بهتربشناسیم [2016 Jan] 
*مهدی شمس زاده متهم ردیف دوم پرونده بابک زنجانی کیست؟ - بخش دوم [2015 Dec] 
*مهدی شمس‌زاده کیست؟ [2015 Dec] 
*نفوذ و«جاسوسی» چین دردستگاه رهبری ایران- (بخش اول و دوم وسوم) [2015 Nov] 
*محمودخاوری نه ازسوی دولت کانادا بلکه ازسوی شبکه فسادمالی درایران حفاظت می شود [2015 Sep] 
*حق‌ الناس یا حق نسناس [2015 Sep] 
*خامنه ای وگسترش دامنه سرکوب درفضای سایبری [2015 Sep] 
*چرا با توافق اتمی فعلی ازجنبه استراتژیکی مخالف اما با ادامه مذاکرات آن برای رسیدن به توافقی جامع تر موافق هستم  [2015 Sep] 
*ریزگردهای اتمی [2015 Mar] 
*افتضاح جدید رژیم، آشکارشدن ردپای قاچاق وترانزیت موادمخدردرعرصه سیاست، انتخابات وانتقال قدرت [2015 Feb] 
*شورای رهبری یا شورای سلطنت [2015 Feb] 
*حاشیه ای بربرنامه تلویزیونی «روایت دربار» ، مستندی که دروغ های انقلاب 57 را آشکار میکند  [2015 Feb] 
*افشای بخش دیگری از فساد مالی در ایرانسل [2015 Feb] 
*تحلیلی ویژه ازحمله اسراییل به حزب الله که به واقعیت پیوست [2015 Jan] 
*قاچاق 25 میلیارددلاری کالا ونقش «برادران قاچاقچی» در آن [2015 Jan] 
*حقایقی پیرامون خونین ترین عملیات جنگ ایران وعراق [2015 Jan] 
*چرا سرداررضاتقی پور(وزیرسابق مخابرات) پیگیرتخریب پاساژ علاالدین است؟ [2015 Jan] 
*داعش وظهورسرداران سپاه قدس [2015 Jan] 
*چرا با گذشت نزدیک به شش سال ازانتخابات خرداد 88 هنوز «فتنه» و «فتنه‌گران» زنده‌اند [2014 Dec] 
*اصلاح طلبان حکومتی خطرناکترازمحافظه کاران افراطی [2014 Dec] 
*حزب ندای ایرانیان، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش سوم [2014 Dec] 
*حزب ندا، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش اول و دوم [2014 Dec] 
*علی لاریجانی، سمبل وقاحت در نظام مقدس جمهوری اسلامی [2014 Dec] 
*مالبورو درایران همچنان قربانی می گیرد [2014 Dec] 
*دروغ های راست حسین نتانیاهو [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش سوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش دوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش اول [2014 Nov] 
*هزینه مردم ایران درحمایت رژیم ازتروریزم [2014 Nov] 
*هردم ازاین باغ بری می رسد تازه ترازتازه تری می رسد [2014 Oct] 
*اسیدپاشی، آخرین راه رسیدن به خدا [2014 Oct] 
*خامنه ای، فرارمغزها ونفت( بحش اول و دوم) [2014 Oct] 
*حاج قاسم وجنگ خاورمیانه یا مش قاسم وجنگ کازرون [2014 Oct] 
*عقب‌نشینی خامنه‌ای در جبهه‌های داخلی و خارجی  [2014 Oct] 
*منگوریسم رهبری این بار در یمن [2014 Oct] 
*وقتی «بحران ساختگی» تبدیل به «افتضاح واقعی» می شود! [2014 Oct] 
*اعترافات عجیب فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء [2014 Oct] 
*سلطه نئوکانیزم اقتصادی درسایه حکومت نظامی روحانیت [2014 Sep] 
*آیا سقوط هواپیماهای ایران 140 اتفاقی است؟ [2014 Aug] 
*اعترافات شگفت انگیزسردار​نجات درباره انتخابات یا فتنه 88 [2014 Jul] 
*دولت روحانی وهمدستی با باندخامنه ای در چپاول اموال دولت [2014 Jul] 
*صادق خرازی یا خامنه ای کدام دروغ می گوید؟ [2014 Jul] 
*گام بعدی غرب درمقابل رژیم ایران؟  [2014 Mar] 
*تلاش کودتاگران برای انتساب مسئولیت حصرموسوی وکروبی به روحانی وشمخانی‎ [2014 Feb] 
*چه کسی عملیات انتحاری وسریریدن را به مسلمانان آموخت؟(+18​) [2014 Jan] 
*ماجرای رابرت لوینسون وبابک زنجانی دوروی یک سکه اند [2013 Dec] 
*اعدام قاچاقچیان مواد مخدر یا از بین بردن رقبای تجاری [2013 Dec] 
*گزارش 100 روزه روحانی یا کیفرخواست اقتصادی علیه رهبری – بخش اول‎ [2013 Nov] 
*منشورحقوق شهروندی، جعبه جدیدمارگیر​ی خامنه ای اینباربا طعم روحانی‎ [2013 Nov] 
*ترکمانچای اتمی(پاسخی به درخواست دوستان درموردمذاک​رات جاری ژنو) [2013 Nov] 
*اعترافات یک وزیرتبهکار​درخصوص واگذاری مخابرات- بخش اول‎ [2013 Nov] 
*رهبری، ایرانسل ومدیرعامل ولایی آن – بخش اول [2013 Oct] 
*رهبرجعلی، اپوزیسیون جعلی، قهرمان جعلی‎ [2013 Oct] 
*اعترافات خامنه ای و دو گام به سوی نوشیدن جام زهر اتمی‎ [2013 Sep] 
*قتل عام 52 مجاهد وتاثیراستر​اتژیک آن برتحولات منطقه [2013 Sep] 
*حبیب آرگو [2013 Mar] 
*سردار یا مهندس، شاطری یا خوشنویس، فرماندهی نیروی قدس یا رییس بازسازی لبنان؟ [2013 Feb] 
*حسین موسویان، کاسه داغترازآش دربرنامه اتمی ایران بخش‌های چهارم تا هفتم [2012 Dec] 
*حسین موسویان، کاسه داغتر از آش دربرنامه اتمی ایران (بخش‌های اول تا سوم) [2012 Dec] 
*روزی روزگاری‎ [2012 Dec] 
*احمدی که قابل بود ومحسنی که قابل نبود [2012 Oct] 
*پیرامون گزارش نیویورک تایمزدربار​ه نیروی قدس  [2012 Oct] 
*کشتگرو نواختن شیپو از سرگشاد آن‎ [2012 Oct] 
*سخنی با شورای ملی مقاومت، رییس جمهوربرگزی​ده آن ومجاهدین‎ [2012 Sep] 
*حاشیه ای براعتراضات ایرانیان درنیویورک‎ [2012 Sep] 
*نیروی قدس سپاه پاسداران وهزینه های جدید آن برای ایران [2012 Sep] 
*آقای خاتمی شرم کنید! [2012 Sep] 
*دیلماج های سیاسی ونقش آنها درمبارزات مردم ایران‎ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهد شد؟ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهدش​د؟- بخش دوم‎ [2012 Sep] 
*زنگهای جنگ برای که به صدادرمی آید؟‎ [2012 Sep] 
*بیست ویک دلیل جامعه جهانی برای حمله نظامی به ایران [2012 Sep] 
*اکبرگنجی: سرنگونی رژیم یعنی نابودی ایران وایرانیان!​! [2012 Aug]