خامنه ای، ترامپ وافشای چهره واقعی آمریکا‎
کورش کبیر

عیب می جمله چوگفتی هنرش نیزبگو

نفی حکمت مکن ازبهردل عامی چند

خامنه ای دردیداربا گروهی ازافسران نیروی هوایی که نمایشی کمدی از تراژدی بیعت برخی ازهمافران آن نیرو با آیت الله خمینی در18 بهمن ماه 57 بود سخنانی را دررابطه با آمریکا ونظام سیاسی حاکم برآن مطرح کرد که با نگرشی ژرف درآن ومقایسه دونظام سیاسی درایران وآمریکا عملا خط بطلانی برنظام سیاسی خویش می باشد ونه ایالت متحده آمریکا

 وی گفته است:

" البته ما ازاین آقای تازه‌آمده (دونالد ترامپ رییس جمهورجدید آمریکا) متشکریم چرا که زحمت ما را کم کرده وبا نشان دادن چهره واقعی امریکا، حرفهای ۳۸ ساله جمهوری اسلامی ایران را درباره فساد سیاسی، اقتصادی، اخلاقی واجتماعی دستگاه حاکم برآمریکا ثابت کرده است.

خامنه ای همچنین اضافه کرده است:

"  رئیس جمهورجدید با حرفها و اقدامات خود درمبارزات انتخاباتی و روزهای اخیر، ماهیت واقعی امریکا را عریان درمقابل چشم مردم جهان به نمایش گذاشته ونشان می دهد حقیقت امریکا چیست." وی سپس دستگیری وبازداشت یک کودک پنج ساله را مصداقی ازحقوق بشرآمریکایی ذکرمی کند.

 

ما فعلا درپی آن نیستیم تا با مقایسه شعارهای انتخاباتی دونالد ترامپ ومقایسه آن با شعارهای انتخاباتی شش نامزد ریاست جمهوری درایران نشان بدهیم که کدام کشوربصورت سیستماتیک درفسادغرق شده است زیرا نهایتا می شود ادعا کرد که اینها شعارانتخاباتی است وازاهمیت خاصی برخوردارنیست کمااینکه خود خامنه ای هم درخصوص شعارهای انتخاباتی کاندیداها درایران چنین ادعایی کرده بود اما می توان با مقایسه عملکردی دونظام سیاسی حاکم برایران وآمریکا میزان صحت یا دروغ های نهفته درسخنان رهبرنظام اسلامی ایران را که روزبه روزبه نظام سیاسی حاکم برکره شمالی نزدیک می شود را دربوته آزمایش قرارداد.

 

درآمریکا که قدرت رییس جمهوریک قدرت واقعی درحد رهبری درایران است دونالد ترامپ با یک دستوراجرایی که مشابه حکم حکومتی ولایت فقیه یا فرمان همایونی شاه است برخی ازاتباع 7 کشورخاورمیانه (ونه سیتی زن بومی وغیربومی آمریکا) را که دولتهای آنها ( ونه مردم یا اتباع آن کشور) حامی تروریزم بین المللی شناخته می شوند درزمره ممنوع الورودی 90 روزه قرارمی دهد اما ببینید چه اتفاقی می افتد.

1- مردم ونهادهای مدنی بسرعت بسیج شده وصدها وکیل درسراسرآمریکا روانه فرودگاهها شده تا ازحقوق مسافران مهاجربطورمجانی دفاع وآنها را ازگمرک رد کنند.

2- مسلمانان ومسیحیان آزادیخواه وتابع قانون ومدافع حقوق بشر درفرودگاههای مهم درچهارگوشه آمریکا ازتگزاس گرفته تا نیویورک واز سانفرانسیکو ودیترویت گرفته تا واشنگتن وبستن ولس آنجلس وآتلانتا تظاهرات براه انداخته وحتی درامنیتی ترین فرودگاه جهان یعنی فرودگاه بین المللی دآلس واشنگتن دی سی نمازجماعت اعتراضی برپا می کنند. عمده این معترضین ازکشورهای فوق وبرخی کشورهای آفریقایی بوده ودربخش های پایین دستی جامعه آمریکا شاغل می باشند یعنی عملا شهروند درجه 2 می باشند.

3- یک قاضی فدرال ابتدا دربستن وسپس درایالت واشنگتن دستورلازم الاجرای ریاست جمهورپرقدرت آمریکا را لغو می کند و دستگاههای اجرایی تابع دولت موظف به اجرای آن می شوند واین نهادها بخوبی می دانند که درصورت عدم اجرای دستورقاضی به نفع رییس جمهورسروکارآنها با قانون خواهد بود.

4- کلیه موسسات ونهادهایی که مهاجرین یا دارندگان ویزا بنحوی با آنها دررابطه بوده ازمسافران بیمارگرفته تا دانشجویان ویا افراد شاغل درنهادهای دولتی وخصوصی برای کمک به این مهاجرین که ازنظررییس جمهوری یا نهادهای تابع دولت بنوعی متهم شناخته شده اند بسیج می شوند درنیویورک یک دانشجوی ایرانی که فرزندش نیازبه عمل جراحی چشم داشته است توسط 5 وکیل خیرخواه آمریکایی همراهی می شود.

5- دربسیاری ازشهرهای آمریکا تظاهرات برعلیه رییس جمهوری ودستوراجرایی وی برگزار وانواع شعارها وحتی الفاظ رکیک برعلیه وی به نمایش درمی آید وپلیس تنها انتظامات این تظاهرات را برعهده داشته وهیچگونه اقدامی برای سرکوب معترضین بعمل نمی آورد.

6- تمام شبکه های تلویزیونی آمریکا ازمخالف تا موفق رییس جمهورآمریکا به پوشش این اعتراضات می پردازند زیرا این شبکه ها تحت کنترل دولت نبوده وخود باید بودجه خود را ازطریق مخاطبین دربیاورند لذا موظف به انعکاس نظرات مردم می باشند.

7-  درتمام این مدت دونالد ترامپ رییس جمهورآمریکا ونهادهای زیربط ازجمله وزارت امنیت ملی، وزارت دادگستری ونمایندگان حامی ترامپ درمجالس سنا وکنگره و...بطور تمام قد ازتصمیم متخذه دفاع کرده ومی کنند اما تابع دستوریک قاضی فدرال می باشند.

 

8- نزدیک به 500 دیپلمات شاغل وبازنشسته به دستوراجرایی ریاست جمهوردرموردممنوعیت ورود برخی ازاتباع 7 کشوریاد شده که بعضا دردنیا به شرارت وحمایت ازتروریزم معروف اند (ازسومالی وسودان گرفته تا عراق وسوریه وایران) اعتراض کرده بدون اینکه نگران اخراج خود ازدستگاه دولت یا متهم به حمایت وهمراهی با تروریست ها یا اصحاب فتنه بشوند یا حتی بعنوان ساکتین فتنه توسط دولت یا شورای نگهبان آمریکا ! ردصلاحیت بشوند

 

9- خامنه ای تمامی این صحنه های زیبا ازحاکمیت اراده ملی، تفکیک قوا، برتری قانون برهمه چیز، آزادی ودموکراسی، مستقل بودن رسانه ها، جامعه مدنی وارجعدم تبعیض درجامعه و...را نادیده گرفته  وبه تحت نظرقراردادن یک پسر بچه 5 ساله ایرانی درفرودگاه واشنگتن بعنوان نقض حقوق بشر دراین کشوراشاره وارهمگان می خواهذ این سحن وی و واقعه فوق را ملاک قضاوت خود ردنظام سیاسی آمریکا قرارداده تا اتهام نقض گسترده حقوق درنظام تحت سلطه خود را توجیه نماید اما حقیقت آن ماجرا را هم ازمردم پنهان می کنذ وآن سفر تنهایی این پسربچه تبعه آمریکا بهمراه یک مرد جهت تحویل به مادر خود درترمینال بوده است که این امر از نطرافسراداره مهاجرت بعنوان قاچاق انسان مشکوک بنظر می رسد واین افسرتا اتمام تحقیقات واطمینان ازعدم بچه دزدی این پسربچه را توقیف می کند بنظرمی رسد این زمان 4 ساعت (با احتساب معطلی درصف مسافران وچک آنها) طولانی بوده وامکان تسریع دراین امرهمراه با طی روال قانونی احرازهویت این پسربچه وجود داشته است.

 

10- رییس جمهورآمریکا درفرمان اجرایی خود  نه آمریکایی های بومی یا کسانی که ازطریق قانونی تابعیت آمریکا را کسب کرده اند بلکه افرادی دیگرکشورها را تابع قانون ممنوعیت ورود قرارداده بود واین خود نشاندهنده اعتبارتابعیت وپاسپورت آمریکایی است.

 

حال برگردیم به ایران وهمین امررا با یک پدیده مشابه مثلا انتخابات خرداد 88 واعتراض مردم مقایسه کنید

 

1- چهارکاندیدای ریاست جمهوری ازمیان دهها وصدها کاندید که یکی 8 سال دردوران انقلاب وجنگ نخست وزیربوده یکی دو دوره رییس مجلس بوده ویکی یک دوره رییس جمهوربود وآخری هم 16 سال فرمانده کل سپاه و12 سال دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام بوده                                    

موردتایید شورای نگهبان منصوب رهبری قرارگرفته وارد مبارزات انتخاباتی می شوند.

 

2- سه تن ازاین چهارکاندید به چندین دلیل روشن مدعی تقلب درانتخابات می شوند اما رهبری بدون توجه به این اعتراضات درهمان شب فرد منتسب به خودش را برنده اعلام کرده است وازکاندیداهای مزبورمی خواهد اعتراض خود را به شورای نگهبان بعنوان مجرای قانونی ارجاع بدهند کاندیداهای معترض می گویند اگرقراراست به اعتراضات آنها رسیدگی شود چرا رهبری دریک اعلام زودهنگام برانتخاب وفردموردنظرخود صحه گذاشته است؟ چرا ازتشکیل یک هیات بیطرف یا مرضی الطرفین بجای شورای نگهبان که خود یکطرف دعوی بوده است برای رسیدگی به شکایت تقلب درانتخابات حمایت نمی کند؟ (همانطوریکه بعدا با وجود مجمع تشخیص مصلحت نظام دردعوای بین قوه مجریه ومقننه اقدام به تشکبل هیات حل اختلاف به ریاست آیت الله شاهرودی کردند)

 

3- معترضین به تقلب درانتخابات که رقم آنها به اعتراف شهردارتهران به حداقل 4 میلیون نفرمی رسد دست به تظاهرات آرام می زنند که درقانون اساسی ایران به رسمیت شناخته شده است اما این تظاهرات بنا به دستور رهبری والتیماتوم وی درنمازجمعه روز قبل به خاک وخون کشیده می شود ضمن آنکه دوکاندیدا معترض نقشی هم درفراخوان به اعتراضات خیابانی نداشته اند وآرای کاندیدای معترض سوم نیزبعدا به اعتراف سخنگوی شورای نگهبان پس ازرسیدگی وشمارش تعدادی ازصندوق آراء  بیش از40 هزاررای کمترمی شود !(بهترین دلیل برتقلب)

4- قطع شبکه تلفن های موبایل،حمله وبستن دفاترکاندیداها درهمان شب ودستگیری صدهافعال سیاسی عضو ستادها وهمراه کاندیداهای معترض  نظیر فیلم " شب روی شیلی"  که احکام دستگیری آنها به تاریخ سه روزقبل ازانتخابات است وانحلال کمیته صیانت ازآراء اعلام می شود.دهها زندان، بازداشتگاه ومحل های امن پذیرای دستگیرشدگانی می شوند که بعضا نظیربازداشتگاه کهریزک شاهد قتل شش تن ازجمله پزشک بازداتشگاه شده ودهها مورداعمال شکنجه وتجاوز زندانیان سیاسی به مراجع ذیصلاح گزارش می گردد

 

5- دهها نفرازمعترضان خیابانی وغیرخیابانی توسط نیروهای ویژه وبعضا ناشناس به قتل می رسند درحالیکه به ادعای فرماندهان انتظامی بیش از250 هزارنیرو (معادل 25 لشکرآمریکایی و50 لشکرروسی) ماموریت برقراری امنیت را تنها درتهران باستثنای شهرهای دیگرداشته اند. تا کنون که 8 سال ازآن واقعه می گذرد هیچک ازقاتلین این حدود 150 جوان وحتی مسئول تروربرادرزاده یکی ازکاندیدها محاکمه نشده اند.

پس ازفروکش شدن بحران نیزدهها مقام رسمی نظامی وسیاسی به مهندسی انتخابات، جلوگیری ازورود کاندیدای اصلاح طلب به کاخ ریاست جمهوری بعنوان خط قرمز، استفاده از5 هزارتن ازاراذل واوباش تهران برای ضرب وشتم وکشتن معترضان و… اعتراف کرده وتقریبا تمام شعارها وبرنامه های کاندیداهای معترض درخصوص نابودی اقتصاد، رواج دروغ، غارت چندصد میلیارددلاری  وسیاستهای اعمال شده به اعتراف همه طرفهای دیگردرست ازآب درآمده است.

 

6- اگرآمریکا اتباع بومی یا کسانی که ازطریق قانونی تابعیت این کشوررا حتی با دارابودن تابعیت اصلی خود (تابعیت مضاعف) ازشمول ممنوعیت ورود وچک های امنیتی معاف کرده است اما درایران نه تنها اتباع بومی ایران بلکه حتی ایرانیان دوتابعیت هم بدلیل برخورداری نصف ونیمه ازتابعیت ایرانی ازآسیب ها وحبس ها درامان نمانده وحتی مشمول تشدید مجازات هم شده اند ودرایران اکنون فرد دوتابعیتی بعنوان مظنون به جاسوسی ومتهم شمرده می شود مگراینکه به نحوی وابستگی خود به نظام را به اثبات برساند برخی دوتابعیتی ها نظیرزهراکاظمی (کانادا) یا امیدکوکبی (آمریکا) وحمیدبابایی (بلژیک) و اخیرا رضا شاهینی (کالیفرنیا)  به قتل رسیده یا به زندانهای طویل 18 ساله محکوم شده اند واخیرنیزدوتابعیت مقیم کشورسوند دکتراحمدرضاجلالی به اعدام محکوم شده است وحتی گفته می شود 16 مدیردولتی بدلیل دوتابعیتی بودن درماه نوامبردستگیرشده اند!

 

7- با گذشت  حدود 18 ماه ازانتخابات دو کاندیدای معترض که یکی ازآنها به اعتراف حاکمیت دارای 13 میلیون رای وبه شهادت دهها رهبرومقام سیاسی کشور 22 میلیون رای را درپشت سرخود داشته به دستورشخص رهبری دستگیرشده و بمدت 7 سال بدون محاکمه در حبس وحصرقرارمی گیرند ودراین رابطه نه تنهابه افکارعمومی دهها میلیونی درایران بلکه به اعتراضات ودرخواست های دهها نهاد ورهبر بین المللی مبنی برمحاکمه یا آزادی این کاندیداها وقعی گذاشته نمی شود واین درحالی است که درهردو کشور تحت اشغال آمریکا درهمسایگی مرزهای شرقی وغربی ایران یعنی افغانستان وعراق با وجودشرایط مشابه درانتخابات شاهد چنین اقدامات وحشیانه وخلاف آشکاربا قانون، شرع وعرف نبوده ایم ! رییس دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی کشور بعد از برکناری از پست خود وانتقال به سپاه پاسداران ادعا می کند که دستگیری این دوکاندیدای انتخابات 88  از بیم همراهی جنبش سبز با جنبش های موسوم به بهارعربی بوده وارتباطی به انتخابات نداشته است . موافقان حضرقانونی معترفند اگرکاندیدای مذکوربه نظررهبری وشورای نگهبان تمکین وبه تقلب درانتخابات اعتراض نمی کرد درانتخابات بعدی امکان جذب 40 میلیون رای را داشته است که خود اعترافی به برخورداری این کاندید از22 میلیون رای درانتخابات برگزارشده می باشد

 

8- چهارسال بعد درانتخابات ریاست جمهوری درخرداد 92  اینبارشورای نگهبان برای مهندسی آزاء ازشیوه تازه ای که مصداق مثل ایرانی " گرفتن سرچشمه به بیل " استفاده کرده و کاندیدایی که براساس نظرسنچی ها بیش از70% رای مردم را درپشت سرخود داشته رد صلاحیت می کند درجلسه شورای نگهبان برای این رد صلاحیت وزیراطلاعات دولت مستقربا برخی ازمعاونین خود برخلاف قانون حضوربهم رسانده بودند سخنگوی شورای نگهبان که ابتدا علت رد صلاحیت کاندیدای مشهوررا برخلاف قانون  " کبرسن" اعلام کرده بود بعدا اعلام نمود که علت رد صلاحیت کاندیدای مذکورکبرسن نبوده است. انتخابات فوق بین شش کاندیدای دست راستی وکاملا وفاداربه جناح حاکم ودرغیاب حتی کاندیدای اصلاح طلب حکومتی برگزارگردیده است

 

9-   درانتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی ودوره ششم مجلس خبرگان رهبری دراسفندماه 94 نیزازهمان سیاست غربال سازی وگرفتن سرچشمه به بیل استفاده وهزاران کاندیدای نمایندگی ردصلاحیت شده وبه هیچ اعتراض ردصلاحیتها ترتیب اثرداده نشده است وکاندیداهایی که بیشترفاصله را با حاکمیت داشته اند بیشترین آراء را جذب کرده اند که خودنشاندهنده افکارعمومی وهمراهی آنها با مغضوبین حاکمیت ورد صلاحیت شدگان است


10 - درتمام این مدت صداوسیمای رسمی که باید صدا وتصویر افکارعمومی باشد عملا در خدمت ساختار تقلب و کودتای انتخاباتی بوده و بهمراه عناصر خودفروخته  ومورد حمایت مالی وسیاسی وقضایی حاکم در بخش سینما حتی به تولید فیلم برعلیه جنبش مردم می پرداختند تا آنرا وابسته به بیگانه قلمداد کنند، وکلای مدافع خود بخشی ازمتهمان شناخته شده وبه حبس های طولانی محکوم گردیدند، سازمانهای مردم نهاد " سمن " منحل، اعضای آنها به زندان افکنده شده  وبجای آنها سازمانهای وابسته به حکومت نظیرکمیسیون حقوق بشراسلامی درقوه قضاییه یا سازمان شفافیت وعدالت توسط عوامل حکومت ایجادشد، دادگاهها وقوه قضاییه نه تنها ازاستقلال رای برخوردارنبود بلکه برخی شعب آن به شعب اعدام مشهورگردید که احکام را قبل ازانشاء توسط بازجویان وشکنجه گران به متهمان دیکته می کردند ودربرخی ازموارد درحالیکه متهم ازکیفرخواست واتهام خودمطلع نبود رئوس وحتی متن مختصرشده کیفرخواست درنشریات وابسته به محافل امنیتی درسطح جامعه منتشرمی شد ودرمواردی نیزروزنامه های وابسته به کودتا وتقلب درانتخابات ازقبل شروع به پرونده سازی برعلیه سوژه سیاسی موردنظرکرده وسپس قوه قضاییه واردمیدان می شد. دربرخی ازموارد به متهم تفهیم می شد که اگربه حکم صادره ازسوی دادگاه اولیه اعتراض کند دردادگاه تجدیدنظرهم که تابع بازجویان است محکومیت وی بجای برائت یا کاهش اضافه خواهد شد ونهایتا نیزتهدید شکنجه گران درست درمی آمد تا بقیه متهمان سیاسی حساب کارخود رابکنند دیوانعالی کشورنیزکه بعنوان آخرین مرجع قضایی برای رسیدگی به صدوراحکام ناعادلانه وپناهگاه نهایی متهمان باید شناخته می شد خود نقش دادستان را بازی کرده واحکام شداد وغلاظ صادره توسط قضات امنیتی فاسد را بدون کم وکاست موردتایید قرارمی داد برخی ازمتهمان با عنوان اخلال درترافیک به 5 سال حبس محکوم گردیدند !

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب کورش کبیر در سایت پژواک ایران 

*آقای خامنه ای وادعای مبارزه با آمریکا، دروغ چرا تا قبر آ آ آ ؟‎ [2018 Jan] 
*سردار سلیمانی از مردم ایران شرم کنید‎ [2018 Jan] 
* ملاحظاتی پیرامون جنگ احتمالی ایران و آمریکا [2018 Jan] 
*مردم ایران بهوش باشید رهبر خود رییس دزدان سرمایه های ملی است [2018 Jan] 
*بودجه 97 چگونه مفتخورها را بعد از50 سال لو داد ! [2017 Dec] 
*آقای تاج زاده شرم کنید (بخش اول) [2017 Dec] 
*قانون انتشارودسترسی آزاد به اطلاعات، رکن چهارم دموکراسی و حکم اعدام علی غزالی خبرنگارومدیرسایت آینده نیوز‎ [2017 Sep] 
*چراباید صادق لاریجانی ازریاست قوه قضاییه عزل ومحاکمه شود؟‎ [2017 Aug] 
*مستند نامستند خط مقدم (به یاد حسن تهرانی مقدم فرمانده یکان موشکی سپاه پاسداران) [2017 Aug] 
*چمران تا دقیقه ۹۰ هم دروغ می گوید‎ [2017 Aug] 
*آیا تحریم های جدید ایران غیرقانونی ومخالف توافق برجام است؟‎ [2017 Jul] 
*50 میلیارددلار درآمد ایرانسل به کام سپاه ورهبری ازمحل ژن و واژن برترخانواده دکترعارف‎  [2017 Jul] 
*آیا جنتی درارتکاب نسل کشی های سیاسی تنها بوده است؟ [2017 Jul] 
*دلایل مخالفت خامنه ای با قرارداد توتال فرانسه  [2017 Jul] 
*نقش خامنه ای وسپاه پاسداران دروضع تحریم های جدید وجامع آمریکا‎ [2017 Jun] 
*جنگ جدید ومسئولیت نخبگان ایرانی [2017 Jun] 
*آقای خامنه ای خر خودتی [2017 Mar] 
*راست ودروغ های جدید حسین موسویان [2017 Feb] 
*آقای سازگارا، انقلاب ۵۷ ملی بود تا مذهبی [2017 Feb] 
*خامنه ای، ترامپ وافشای چهره واقعی آمریکا‎ [2017 Feb] 
*آزمایشات موشکی سپاه پاسداران وخسارات تبدیل ایران به کره شمالی دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟! بخش دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟!  [2017 Jan] 
*اعترافات مهم وزیراموراقتصادی ودارایی قبل از استعفاء‎ [2017 Jan] 
*فدرالیزم وایران سرزمین ناشناخته‎ [2017 Jan] 
*حاشیه ای برانتصاب سردار ایرج مسجدی بعنوان سفیرجدید ایران درعراق [2017 Jan] 
*هاشمی واپوزیسیون  [2017 Jan] 
*وزیری که بجای اعدام طلبکارشده است‎ [2017 Jan] 
*تقلب درانتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 به زبان ساده‎ [2016 Dec] 
*یک بام ودوهوای قوه قضاییه دربرخورد با پرونده های خودی وناخودی‎ [2016 Dec] 
*بسیج اصلاح طلبان درمقابل مجاهدین خلق به بهانه دفاع ازضیاء نبوی [2016 Dec] 
*چرا تمدید ده ساله تحریم های ایران ارتباطی به برجام ندارد [2016 Dec] 
*راست ودروغ های حسین موسویان -بخش‌های دوم و سوم [2016 Nov] 
* راست ودروغ های حسین موسویان - بخش اول [2016 Nov] 
*مهاجرانی پس ازاصلاح طلبان نمکدان سعودی وترکی بن فیصل را هم شکست [2016 Jul] 
*چرا خامنه ای هنوزازفتنه می ترسد؟ [2016 Jun] 
*سردارقاسمی درخزعبلات خود چه چیزهایی را لوداد‎ [2016 May] 
*چرا پرونده اختلاس دردکل (های) نفتی با چراغ خاموش پیش می رود؟ [2016 Mar] 
*لبنان بزودی به کشورهای تجزیه شده لیبی، سوریه وعراق تبدیل خواهد شد‎ [2016 Feb] 
*قهرمان تراشی دروغین غربی ها برای ایران  [2016 Feb] 
*جنگ آینده ایران چگونه رقم می خورد؟ [2016 Feb] 
*غارت کشورتحت عنوان الگوی اسلامی -ایرانی پیشرفت [2016 Jan] 
*غارت کشورتحت پوشش الگوی ایرانی -اسلامی پیشرفت [2016 Jan] 
*حسین موسویان جاسوس رژیم را بهتربشناسیم [2016 Jan] 
*مهدی شمس زاده متهم ردیف دوم پرونده بابک زنجانی کیست؟ - بخش دوم [2015 Dec] 
*مهدی شمس‌زاده کیست؟ [2015 Dec] 
*نفوذ و«جاسوسی» چین دردستگاه رهبری ایران- (بخش اول و دوم وسوم) [2015 Nov] 
*محمودخاوری نه ازسوی دولت کانادا بلکه ازسوی شبکه فسادمالی درایران حفاظت می شود [2015 Sep] 
*حق‌ الناس یا حق نسناس [2015 Sep] 
*خامنه ای وگسترش دامنه سرکوب درفضای سایبری [2015 Sep] 
*چرا با توافق اتمی فعلی ازجنبه استراتژیکی مخالف اما با ادامه مذاکرات آن برای رسیدن به توافقی جامع تر موافق هستم  [2015 Sep] 
*ریزگردهای اتمی [2015 Mar] 
*افتضاح جدید رژیم، آشکارشدن ردپای قاچاق وترانزیت موادمخدردرعرصه سیاست، انتخابات وانتقال قدرت [2015 Feb] 
*شورای رهبری یا شورای سلطنت [2015 Feb] 
*حاشیه ای بربرنامه تلویزیونی «روایت دربار» ، مستندی که دروغ های انقلاب 57 را آشکار میکند  [2015 Feb] 
*افشای بخش دیگری از فساد مالی در ایرانسل [2015 Feb] 
*تحلیلی ویژه ازحمله اسراییل به حزب الله که به واقعیت پیوست [2015 Jan] 
*قاچاق 25 میلیارددلاری کالا ونقش «برادران قاچاقچی» در آن [2015 Jan] 
*حقایقی پیرامون خونین ترین عملیات جنگ ایران وعراق [2015 Jan] 
*چرا سرداررضاتقی پور(وزیرسابق مخابرات) پیگیرتخریب پاساژ علاالدین است؟ [2015 Jan] 
*داعش وظهورسرداران سپاه قدس [2015 Jan] 
*چرا با گذشت نزدیک به شش سال ازانتخابات خرداد 88 هنوز «فتنه» و «فتنه‌گران» زنده‌اند [2014 Dec] 
*اصلاح طلبان حکومتی خطرناکترازمحافظه کاران افراطی [2014 Dec] 
*حزب ندای ایرانیان، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش سوم [2014 Dec] 
*حزب ندا، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش اول و دوم [2014 Dec] 
*علی لاریجانی، سمبل وقاحت در نظام مقدس جمهوری اسلامی [2014 Dec] 
*مالبورو درایران همچنان قربانی می گیرد [2014 Dec] 
*دروغ های راست حسین نتانیاهو [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش سوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش دوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش اول [2014 Nov] 
*هزینه مردم ایران درحمایت رژیم ازتروریزم [2014 Nov] 
*هردم ازاین باغ بری می رسد تازه ترازتازه تری می رسد [2014 Oct] 
*اسیدپاشی، آخرین راه رسیدن به خدا [2014 Oct] 
*خامنه ای، فرارمغزها ونفت( بحش اول و دوم) [2014 Oct] 
*حاج قاسم وجنگ خاورمیانه یا مش قاسم وجنگ کازرون [2014 Oct] 
*عقب‌نشینی خامنه‌ای در جبهه‌های داخلی و خارجی  [2014 Oct] 
*منگوریسم رهبری این بار در یمن [2014 Oct] 
*وقتی «بحران ساختگی» تبدیل به «افتضاح واقعی» می شود! [2014 Oct] 
*اعترافات عجیب فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء [2014 Oct] 
*سلطه نئوکانیزم اقتصادی درسایه حکومت نظامی روحانیت [2014 Sep] 
*آیا سقوط هواپیماهای ایران 140 اتفاقی است؟ [2014 Aug] 
*اعترافات شگفت انگیزسردار​نجات درباره انتخابات یا فتنه 88 [2014 Jul] 
*دولت روحانی وهمدستی با باندخامنه ای در چپاول اموال دولت [2014 Jul] 
*صادق خرازی یا خامنه ای کدام دروغ می گوید؟ [2014 Jul] 
*گام بعدی غرب درمقابل رژیم ایران؟  [2014 Mar] 
*تلاش کودتاگران برای انتساب مسئولیت حصرموسوی وکروبی به روحانی وشمخانی‎ [2014 Feb] 
*چه کسی عملیات انتحاری وسریریدن را به مسلمانان آموخت؟(+18​) [2014 Jan] 
*ماجرای رابرت لوینسون وبابک زنجانی دوروی یک سکه اند [2013 Dec] 
*اعدام قاچاقچیان مواد مخدر یا از بین بردن رقبای تجاری [2013 Dec] 
*گزارش 100 روزه روحانی یا کیفرخواست اقتصادی علیه رهبری – بخش اول‎ [2013 Nov] 
*منشورحقوق شهروندی، جعبه جدیدمارگیر​ی خامنه ای اینباربا طعم روحانی‎ [2013 Nov] 
*ترکمانچای اتمی(پاسخی به درخواست دوستان درموردمذاک​رات جاری ژنو) [2013 Nov] 
*اعترافات یک وزیرتبهکار​درخصوص واگذاری مخابرات- بخش اول‎ [2013 Nov] 
*رهبری، ایرانسل ومدیرعامل ولایی آن – بخش اول [2013 Oct] 
*رهبرجعلی، اپوزیسیون جعلی، قهرمان جعلی‎ [2013 Oct] 
*اعترافات خامنه ای و دو گام به سوی نوشیدن جام زهر اتمی‎ [2013 Sep] 
*قتل عام 52 مجاهد وتاثیراستر​اتژیک آن برتحولات منطقه [2013 Sep] 
*حبیب آرگو [2013 Mar] 
*سردار یا مهندس، شاطری یا خوشنویس، فرماندهی نیروی قدس یا رییس بازسازی لبنان؟ [2013 Feb] 
*حسین موسویان، کاسه داغترازآش دربرنامه اتمی ایران بخش‌های چهارم تا هفتم [2012 Dec] 
*حسین موسویان، کاسه داغتر از آش دربرنامه اتمی ایران (بخش‌های اول تا سوم) [2012 Dec] 
*روزی روزگاری‎ [2012 Dec] 
*احمدی که قابل بود ومحسنی که قابل نبود [2012 Oct] 
*پیرامون گزارش نیویورک تایمزدربار​ه نیروی قدس  [2012 Oct] 
*کشتگرو نواختن شیپو از سرگشاد آن‎ [2012 Oct] 
*سخنی با شورای ملی مقاومت، رییس جمهوربرگزی​ده آن ومجاهدین‎ [2012 Sep] 
*حاشیه ای براعتراضات ایرانیان درنیویورک‎ [2012 Sep] 
*نیروی قدس سپاه پاسداران وهزینه های جدید آن برای ایران [2012 Sep] 
*آقای خاتمی شرم کنید! [2012 Sep] 
*دیلماج های سیاسی ونقش آنها درمبارزات مردم ایران‎ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهد شد؟ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهدش​د؟- بخش دوم‎ [2012 Sep] 
*زنگهای جنگ برای که به صدادرمی آید؟‎ [2012 Sep] 
*بیست ویک دلیل جامعه جهانی برای حمله نظامی به ایران [2012 Sep] 
*اکبرگنجی: سرنگونی رژیم یعنی نابودی ایران وایرانیان!​! [2012 Aug]