اعترافات خامنه ای و دو گام به سوی نوشیدن جام زهر اتمی‎
کورش کبیر

 

رهبرجمهوری اسلامی باگذشت نزدیک به 35 سال از پیروزی انقلاب وتشکیل سپاه پاسداران  ودرآستانه سفر حسن روحانی به نیویورک جهت شرکت درمجمع عمومی سازمان ملل  دردیدارخود با فرماندهان این نهاد ازلزوم “عدم ضرورت دخالت سپاه درعرصه  سیاسی کشور” و”لزوم استفاده ازتاکتیک نرمش قهرمانانه” که وی قبلا آنرا  توصیه کرده بود سخن گفت! یعنی همان امری که سالهاست ازسوی مخالفان رژیم و  رهبران جنبش سبز برحرمت آن تاکید وآنرا برای کشور خطرناک می دانستند.

هردومقوله فوق نشان می دهد که رهبرگامهای عملی را برای”نرمش قهرمانانه (بخوانید تسلیم زبونانه)” چون همدست خود بشاراسد درسوریه درماجرای “خلع  سلاح شیمیایی” وحسن نصرالله درلبنان درماجرای “پاسداری ازمرزهای اسرائیل” درجنوب وپس ازجنگ 33 روزه درتابستان 2006″ درپیش گرفته است.

اما علاوه برمواردفوق خامنه ای دردیدارفوق اعترافات دیگری هم برزیان  آورده بود بعنوان مثال آنجا که به تغییرات اساسی دردنیا اشاره کرده اما  سپاه پاسداران راازتسلیم شدن به این تغییرات برحذرمی دارد وی می گوید: ” اینکه دنیا تغییرکرده است نمی تواند بهانه ای برای تغییرآرمانها واهداف شود و راه درست طی شده را تغییر دهد.”

فرمانده کل قوای ایران دربخشی دیگرازسخنان خود بدون اشاره به مانورهای  جنگ طلبانه نظامی خود درخلیج فارس ودخالت های نظامی وتروریستی دراقصی نقاط  جهان ازآمریکای لاتین گرفته تا شرق آسیا، رواج فقرملی ازطریق نابودی 1000 میلیارد دلار درآمدهای نفتی وغیرنفتی کشوروهمراه باتاکید برافزایش جمعیت  فعلی کشوربه دوبرابر یا 150 میلیون نفرو نیزکشف ساختگی فسادهای  چندمیلیارددلاری برای فریب افکارعمومی وپوشش دادن به چپاول های کلان  چندصدمیلیادردلاری درکشورگناه آنرا به گردن استکبارجهانی انداخته می گوید: “نظام سلطه و وابستگان آن، سه سیاست اصلی جنگ افروزی، فقرآفرینی وفساد  انگیزی را دنبال میکنند واسلام با همه این سیاستها مخالف است و این مخالفت، مبنای چالش اساسی با انقلاب است.”

آقای خامنه ای برای پوشاندن ترس خود ازمواضع وتهدید های دنیای غرب  درقبال برنامه اتمی به فتوای خوداستناد می کند درحالیکه اولا این روزها بی  اعتباری سخنان وتعهدات داخلی وبین المللی وی برای نوکرانی چون احمدی نژاد  هم روشن شده است وثانیا شباهت این موضعگیری با سخنان بشاراسد که یازده ساعت مانده به تصویب “طرح حمله به سوریه” پیشنهاد خلع سلاح شیمیایی را طرحی  براساس منافع کشوروپیشنهادی روسیه وایران قلمدادمی کند! رهبری بدون اشاره  به خسارات سنگین مادی ومعنوی به کشورطی مدت ده سال اخیردراین رابطه می  گوید:”ما نه بخاطرآمریکا وغیرآمریکا بلکه بعلت اعتقاداتمان سلاح هسته ای را قبول نداریم ” ومعلوم نیست اگررهبری وحامیان وی بدنبال سلاح اتمی نبوده پس چرا چنین هزینه سنگینی رابه کشورتحمیل کرده اند وآیا شباهتی بین این پدیده وسناریوی عراق که درآن صدام حسین نیزچنین رفتاری را دربرنامه اتمی خود  داشت وجودندارد؟.

خامنه ای که تاقبل ازوقایع اخیرمصروانحلال دولت اخوان المسلمین با راه  اندازی کنفرانس وتغییرعنوان “بهارعربی” به “بیداری اسلامی” فرصت طلبانه  درصدد گرفتن ماهی ازآب گل آلود وانتساب انقلابات عربی به کژراهه انقلاب  ایران بودند این باربه اعتراف به شکست تغییراوضاع فعلی رابه اآینده موکول  کرده گفته اند:

” خساراتی که دنیای اسلام درحوادث اخیرمنطقه متحمل شد ناشی ازآن بود که  برخی راه را بلد نبودند ونمیدانستند، البته اوضاع اینگونه نمی ماند وبیداری بی سابقه اسلامی کارخود راخواهد کرد.”

رهبرجمهوری اسلامی برای اثبات پایداری وموفقیت نظام فرسوده متکی به شخص  خود ونیروهای سرکوبگرامنیتی به دو دلیل اشاره کرده است که خود بیش ازهمه  نشانه اضمحلال رژیم است وانسان را به یاد جوکی می اندازد که شاگرد ازمعلم  پرسید چرا این روسها همه آخراسم فامیل خود ” اف” می گذارند ووقتی معلم ازوی خواست چندمثال بزند شاگرد بادستپاچگی جواب داد مثل ” لنین”، “استالین”،”تروتسکی”

وی درسخنرانی خودبه تجربه شکست خورده نظام در تمام زمینه های سیاسی،  اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی درعمر35 ساله که به اعتراف واذعان خود رهبران  نیزکشیده شده اشاره کرده وآنرا مهمترین دلیل خود ذکرکرده است واما دومین  دلیل وی ازاولی نیزبی اساس وپایه ترکه به طنزبیشترشبیه است وقتی که می  گوید:

” ملت ایران با منطق و محاسبه علمی به پیش میرود اما دشمن به علت ساخت  متناقض درونی حتی اگربرزبان نیاورد درحال عقب نشینی وضعف است ودراین  رویارویی، طبعاً آینده ازآن کسی است که با حساب وکتاب به پیش میرود.”

وی با استناد به دواستدلال سخیف فوق نتیجه گرفته است که ” آینده درخشان  انقلاب یک واقعیت است نه یک دلخوش-کنک” وهمین نتیجه گیری وی نشان می دهد که خودبیش ازهمه بربادرفتن انقلاب وتسلیم شدن همگان به سراب واهی ودلخوش  کنک!نظام اسلامی واقف است

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب کورش کبیر در سایت پژواک ایران 

*آقای خامنه ای وادعای مبارزه با آمریکا، دروغ چرا تا قبر آ آ آ ؟‎ [2018 Jan] 
*سردار سلیمانی از مردم ایران شرم کنید‎ [2018 Jan] 
* ملاحظاتی پیرامون جنگ احتمالی ایران و آمریکا [2018 Jan] 
*مردم ایران بهوش باشید رهبر خود رییس دزدان سرمایه های ملی است [2018 Jan] 
*بودجه 97 چگونه مفتخورها را بعد از50 سال لو داد ! [2017 Dec] 
*آقای تاج زاده شرم کنید (بخش اول) [2017 Dec] 
*قانون انتشارودسترسی آزاد به اطلاعات، رکن چهارم دموکراسی و حکم اعدام علی غزالی خبرنگارومدیرسایت آینده نیوز‎ [2017 Sep] 
*چراباید صادق لاریجانی ازریاست قوه قضاییه عزل ومحاکمه شود؟‎ [2017 Aug] 
*مستند نامستند خط مقدم (به یاد حسن تهرانی مقدم فرمانده یکان موشکی سپاه پاسداران) [2017 Aug] 
*چمران تا دقیقه ۹۰ هم دروغ می گوید‎ [2017 Aug] 
*آیا تحریم های جدید ایران غیرقانونی ومخالف توافق برجام است؟‎ [2017 Jul] 
*50 میلیارددلار درآمد ایرانسل به کام سپاه ورهبری ازمحل ژن و واژن برترخانواده دکترعارف‎  [2017 Jul] 
*آیا جنتی درارتکاب نسل کشی های سیاسی تنها بوده است؟ [2017 Jul] 
*دلایل مخالفت خامنه ای با قرارداد توتال فرانسه  [2017 Jul] 
*نقش خامنه ای وسپاه پاسداران دروضع تحریم های جدید وجامع آمریکا‎ [2017 Jun] 
*جنگ جدید ومسئولیت نخبگان ایرانی [2017 Jun] 
*آقای خامنه ای خر خودتی [2017 Mar] 
*راست ودروغ های جدید حسین موسویان [2017 Feb] 
*آقای سازگارا، انقلاب ۵۷ ملی بود تا مذهبی [2017 Feb] 
*خامنه ای، ترامپ وافشای چهره واقعی آمریکا‎ [2017 Feb] 
*آزمایشات موشکی سپاه پاسداران وخسارات تبدیل ایران به کره شمالی دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟! بخش دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟!  [2017 Jan] 
*اعترافات مهم وزیراموراقتصادی ودارایی قبل از استعفاء‎ [2017 Jan] 
*فدرالیزم وایران سرزمین ناشناخته‎ [2017 Jan] 
*حاشیه ای برانتصاب سردار ایرج مسجدی بعنوان سفیرجدید ایران درعراق [2017 Jan] 
*هاشمی واپوزیسیون  [2017 Jan] 
*وزیری که بجای اعدام طلبکارشده است‎ [2017 Jan] 
*تقلب درانتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 به زبان ساده‎ [2016 Dec] 
*یک بام ودوهوای قوه قضاییه دربرخورد با پرونده های خودی وناخودی‎ [2016 Dec] 
*بسیج اصلاح طلبان درمقابل مجاهدین خلق به بهانه دفاع ازضیاء نبوی [2016 Dec] 
*چرا تمدید ده ساله تحریم های ایران ارتباطی به برجام ندارد [2016 Dec] 
*راست ودروغ های حسین موسویان -بخش‌های دوم و سوم [2016 Nov] 
* راست ودروغ های حسین موسویان - بخش اول [2016 Nov] 
*مهاجرانی پس ازاصلاح طلبان نمکدان سعودی وترکی بن فیصل را هم شکست [2016 Jul] 
*چرا خامنه ای هنوزازفتنه می ترسد؟ [2016 Jun] 
*سردارقاسمی درخزعبلات خود چه چیزهایی را لوداد‎ [2016 May] 
*چرا پرونده اختلاس دردکل (های) نفتی با چراغ خاموش پیش می رود؟ [2016 Mar] 
*لبنان بزودی به کشورهای تجزیه شده لیبی، سوریه وعراق تبدیل خواهد شد‎ [2016 Feb] 
*قهرمان تراشی دروغین غربی ها برای ایران  [2016 Feb] 
*جنگ آینده ایران چگونه رقم می خورد؟ [2016 Feb] 
*غارت کشورتحت عنوان الگوی اسلامی -ایرانی پیشرفت [2016 Jan] 
*غارت کشورتحت پوشش الگوی ایرانی -اسلامی پیشرفت [2016 Jan] 
*حسین موسویان جاسوس رژیم را بهتربشناسیم [2016 Jan] 
*مهدی شمس زاده متهم ردیف دوم پرونده بابک زنجانی کیست؟ - بخش دوم [2015 Dec] 
*مهدی شمس‌زاده کیست؟ [2015 Dec] 
*نفوذ و«جاسوسی» چین دردستگاه رهبری ایران- (بخش اول و دوم وسوم) [2015 Nov] 
*محمودخاوری نه ازسوی دولت کانادا بلکه ازسوی شبکه فسادمالی درایران حفاظت می شود [2015 Sep] 
*حق‌ الناس یا حق نسناس [2015 Sep] 
*خامنه ای وگسترش دامنه سرکوب درفضای سایبری [2015 Sep] 
*چرا با توافق اتمی فعلی ازجنبه استراتژیکی مخالف اما با ادامه مذاکرات آن برای رسیدن به توافقی جامع تر موافق هستم  [2015 Sep] 
*ریزگردهای اتمی [2015 Mar] 
*افتضاح جدید رژیم، آشکارشدن ردپای قاچاق وترانزیت موادمخدردرعرصه سیاست، انتخابات وانتقال قدرت [2015 Feb] 
*شورای رهبری یا شورای سلطنت [2015 Feb] 
*حاشیه ای بربرنامه تلویزیونی «روایت دربار» ، مستندی که دروغ های انقلاب 57 را آشکار میکند  [2015 Feb] 
*افشای بخش دیگری از فساد مالی در ایرانسل [2015 Feb] 
*تحلیلی ویژه ازحمله اسراییل به حزب الله که به واقعیت پیوست [2015 Jan] 
*قاچاق 25 میلیارددلاری کالا ونقش «برادران قاچاقچی» در آن [2015 Jan] 
*حقایقی پیرامون خونین ترین عملیات جنگ ایران وعراق [2015 Jan] 
*چرا سرداررضاتقی پور(وزیرسابق مخابرات) پیگیرتخریب پاساژ علاالدین است؟ [2015 Jan] 
*داعش وظهورسرداران سپاه قدس [2015 Jan] 
*چرا با گذشت نزدیک به شش سال ازانتخابات خرداد 88 هنوز «فتنه» و «فتنه‌گران» زنده‌اند [2014 Dec] 
*اصلاح طلبان حکومتی خطرناکترازمحافظه کاران افراطی [2014 Dec] 
*حزب ندای ایرانیان، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش سوم [2014 Dec] 
*حزب ندا، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش اول و دوم [2014 Dec] 
*علی لاریجانی، سمبل وقاحت در نظام مقدس جمهوری اسلامی [2014 Dec] 
*مالبورو درایران همچنان قربانی می گیرد [2014 Dec] 
*دروغ های راست حسین نتانیاهو [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش سوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش دوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش اول [2014 Nov] 
*هزینه مردم ایران درحمایت رژیم ازتروریزم [2014 Nov] 
*هردم ازاین باغ بری می رسد تازه ترازتازه تری می رسد [2014 Oct] 
*اسیدپاشی، آخرین راه رسیدن به خدا [2014 Oct] 
*خامنه ای، فرارمغزها ونفت( بحش اول و دوم) [2014 Oct] 
*حاج قاسم وجنگ خاورمیانه یا مش قاسم وجنگ کازرون [2014 Oct] 
*عقب‌نشینی خامنه‌ای در جبهه‌های داخلی و خارجی  [2014 Oct] 
*منگوریسم رهبری این بار در یمن [2014 Oct] 
*وقتی «بحران ساختگی» تبدیل به «افتضاح واقعی» می شود! [2014 Oct] 
*اعترافات عجیب فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء [2014 Oct] 
*سلطه نئوکانیزم اقتصادی درسایه حکومت نظامی روحانیت [2014 Sep] 
*آیا سقوط هواپیماهای ایران 140 اتفاقی است؟ [2014 Aug] 
*اعترافات شگفت انگیزسردار​نجات درباره انتخابات یا فتنه 88 [2014 Jul] 
*دولت روحانی وهمدستی با باندخامنه ای در چپاول اموال دولت [2014 Jul] 
*صادق خرازی یا خامنه ای کدام دروغ می گوید؟ [2014 Jul] 
*گام بعدی غرب درمقابل رژیم ایران؟  [2014 Mar] 
*تلاش کودتاگران برای انتساب مسئولیت حصرموسوی وکروبی به روحانی وشمخانی‎ [2014 Feb] 
*چه کسی عملیات انتحاری وسریریدن را به مسلمانان آموخت؟(+18​) [2014 Jan] 
*ماجرای رابرت لوینسون وبابک زنجانی دوروی یک سکه اند [2013 Dec] 
*اعدام قاچاقچیان مواد مخدر یا از بین بردن رقبای تجاری [2013 Dec] 
*گزارش 100 روزه روحانی یا کیفرخواست اقتصادی علیه رهبری – بخش اول‎ [2013 Nov] 
*منشورحقوق شهروندی، جعبه جدیدمارگیر​ی خامنه ای اینباربا طعم روحانی‎ [2013 Nov] 
*ترکمانچای اتمی(پاسخی به درخواست دوستان درموردمذاک​رات جاری ژنو) [2013 Nov] 
*اعترافات یک وزیرتبهکار​درخصوص واگذاری مخابرات- بخش اول‎ [2013 Nov] 
*رهبری، ایرانسل ومدیرعامل ولایی آن – بخش اول [2013 Oct] 
*رهبرجعلی، اپوزیسیون جعلی، قهرمان جعلی‎ [2013 Oct] 
*اعترافات خامنه ای و دو گام به سوی نوشیدن جام زهر اتمی‎ [2013 Sep] 
*قتل عام 52 مجاهد وتاثیراستر​اتژیک آن برتحولات منطقه [2013 Sep] 
*حبیب آرگو [2013 Mar] 
*سردار یا مهندس، شاطری یا خوشنویس، فرماندهی نیروی قدس یا رییس بازسازی لبنان؟ [2013 Feb] 
*حسین موسویان، کاسه داغترازآش دربرنامه اتمی ایران بخش‌های چهارم تا هفتم [2012 Dec] 
*حسین موسویان، کاسه داغتر از آش دربرنامه اتمی ایران (بخش‌های اول تا سوم) [2012 Dec] 
*روزی روزگاری‎ [2012 Dec] 
*احمدی که قابل بود ومحسنی که قابل نبود [2012 Oct] 
*پیرامون گزارش نیویورک تایمزدربار​ه نیروی قدس  [2012 Oct] 
*کشتگرو نواختن شیپو از سرگشاد آن‎ [2012 Oct] 
*سخنی با شورای ملی مقاومت، رییس جمهوربرگزی​ده آن ومجاهدین‎ [2012 Sep] 
*حاشیه ای براعتراضات ایرانیان درنیویورک‎ [2012 Sep] 
*نیروی قدس سپاه پاسداران وهزینه های جدید آن برای ایران [2012 Sep] 
*آقای خاتمی شرم کنید! [2012 Sep] 
*دیلماج های سیاسی ونقش آنها درمبارزات مردم ایران‎ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهد شد؟ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهدش​د؟- بخش دوم‎ [2012 Sep] 
*زنگهای جنگ برای که به صدادرمی آید؟‎ [2012 Sep] 
*بیست ویک دلیل جامعه جهانی برای حمله نظامی به ایران [2012 Sep] 
*اکبرگنجی: سرنگونی رژیم یعنی نابودی ایران وایرانیان!​! [2012 Aug]