نیروی قدس سپاه پاسداران وهزینه های جدید آن برای ایران
کورش کبیر

درحالیکه تنها چند روزازاظهارات عزیز(محمدعلی) جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران مبنی برحضورنیروهای آن سپاه درسوریه نمی گذرد تکذیبیه های پیاپی وزارت خارجه  ایران وروابط عمومی سپاه درخصوص اظهارات فوق نه تنها مهر تاییدی براعترافات فرمانده کل سپاه درشرکت ایران دردرگیریهای سوریه زده است بلکه میشل سلیمان رییس جمهور لبنان نیزبا احضارسفیرایران خواستارتوضیح رسمی ایران درخصوص  حضورنیروی قدس سپاه درآن کشورمی کند.
دامنه ای این اعتراف به قدری زیاد است که درآینده نه چندان دورمی تواند  علاوه برخسارات معنوی برای کشورحتی دهها میلیارد دلارهزینه بازسازی سوریه  را برکشورمان باروی کارآمدن یک رژیم نزدیک به غرب درآن کشور ازطریق  دادگاههای بین المللی تحمیل کند بهمین جهت سردارقاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران مجبوربه قبول مصاحبه با خبرگزاری العربیه (وابسته با  عربستان سعودی) گردیده وبااظهارات ضدونقیض نظیردیگر مقامات رژیم ادعا کرده  است که حضورنیروی قدس در سوریه و لبنان صرفا مشورتی ودرمقابل اسرائیل است  وارتباطی به مسائل داخلی آن کشورها ندارد ولی وی دریک فراز دیگردرهمان  مصاحبه به نقش لجستیکی این نیرو در کشورهای فوق اشاره کرده است که دقیقا  بخشی ازاتهامات سپاه قدس وازجمله قرارگرفتن 117 فروند هواپیما درلیست سیاه  می باشد ضمن اینکه دوماه قبل نیز 48 تن ازافسران ارشد سپاه درسوریه به  اسارت نیروهای ارتش آزاد سوریه درآمده اند که عمده آنها ازجمله سردارخرم  فرمانده سپاه آذربایجان غربی اشتهاربه جنگهای شهری وچریکی درمناطق کردستان  دارند تا جنگهای جبهه ای
اظهارات سردارقاسم سلیمانی و دوبارتاکید وی برآماده باش بودن نیروهای وی جهت دخالت درسوریه ولبنان (تحت عنوان موهومی احتمال حمله اسرائیل)، اعتراف به حضورنیروهای قدس رسوریه وحمایت لجستیکی ازرژیم بشاراسد کاملا نشان می  دهد که سیاست رژیم برافشای تدریجی نقش خود درسوریه  بوده وپوشش خبری عملیات خود درسوریه رانیز حمله احتمالی اسرائیل ازمرزهای لبنان یا بلندیهای جولان قرارداده است تا این حضورباحساسیت کمتری روبروشود. خامنه ای وحسن نصرالله  نیزچندماه قبل برای اولین بار وباگذشت شش سال با افتخار ازحمایت کامل  عملیاتی رژیم ایران وسپاه پاسداران ازحزب الله درجریان جنگهای 33 روزه  لبنان و22 روزه غزه درفلسطین درشرابطی سخن راندند که تاقبل ازآن این حمایت  راسیاسی ومعنوی اعلام می کردند.
اماسخنان بشاراسد دردیداربا صالجی وزیرامورخارجه ایران مبنی براینکه جنگ درسوریه جنگ برعلیه ایران وحزب الله است نشان می دهد که برخلاف ادعاهای  قبلی وی درگیریهای فوق دیگرداخلی نیست ورژیم سوریه نمی تواند بحران درآن  کشوررا امری داخلی وبدون ارتباط به جامعه بین المللی قلمداد کند چه اعتراف  فوق نشان می دهد که سوریه علاوه بربحران داخلی نظیرکشورهای مشمول بهارعربی  با یک پدیده جنگ نیابتی نیز برای حفظ نفوذ ایران درلبنان ومنطقه درگیراست  وبشاراسد به خوبی به نقش خود دراین سناریو واقف است. مطلب قبلی نگارنده  درخصوص سوریه را در “اینجا” بخوانید.
اما درگامی دیگر وزارت خزانه داری آمریکا بااستناد به عکس های ماهواره  ای، میزان تردد هواپیماهای مسافربری ایران به سوریه درحال جنگ واظهارات  مقامات عراقی درخصوص عبوربی شمارهواپیماهای فوق وبدون بازرسی ازخاک وفضای  آن کشورحدود 117 هواپیمای مسافربری ایران رادرلیست تحریم های خود قرارداد  وعملا فازتحریم های هوایی کشورراآغازنمود.
درداخل نیزبا افزایش نرخ دلاربه نزدیک 3 هزارتومان که ناشی ازفقدان  دلارکافی درخزانه براساس تقاضای بازارمی باشد بلیط هواپیماهای هوایی به دو  برابرافزایش می یابد ضمن آنکه دوخط هوایی اطریش (آسترین ایرلاین) وانگلیس(بی ام آی) نیزپروازهای خود رابه ایران ظاهرا به بهانه عدم تحویل  سوخت درایران قطع کرده اند.
کارزارتیلیغاتی رژیم با استفاده ازعناصرجاه طلب ومقام پرستی چون کاپیتان هوشنگ برعلیه تحریم های هوایی که شرح آن اخیرا در“اینجا” و “اینجا” و “اینجا”رفت (مشابه استفاده ازآرمیتا دختربچه مقتول رضایی نژاد درسناریو اتمی  ایران) نه تنها کوچکترین اثری دررفع آن وبه نفع ملت ایران نداشته بلکه  استفاده نظامی ازهواپیماهای مسافربری جدیدا خریداری شده درعملیات پشتیبانی  جهت حفظ رژیم سوریه وبکارگیری هواپیماهای قدیمی درخطوط داخلی نشان می دهد  که رژیم کوچکترین اهمیتی برای جان انسانها قائل نیست وسناریوهای آن برعلیه  تحریم های هوایی بسیارناشیانه تنظیم می گردد.
نگاهی به لیست 117 فروندهواپیماهای مشمول تحریم وزارت خزانه داری آمریکا نشان می دهد که:
اولا: ادعای رژیم مبنی برتحریم هوایی پس ازپیروزی انقلاب اسلامی دربهمن 57 یا فوریه 1979 دروغی بیش نیست زیرا تاریخ ساخت 90% هواپیماهای فوق پس  از1979 می باشد.
ثانیا: علاوه برشرکت هواپیمایی دولتی ایران (هما) سه شرکت ماهان ایر،  ایران ایرتوروشرکت هواپیمایی یاس که قبلا درداستان اجاره به شرط تملیک (خرید) و دستگردان کردن هواپیماهای موردنیازرزیم ازطریق برادران علاقه بند  درلندن وثبت شرکتهای صوری درکشورهایی نظیربلوروس باهدف دورزدن تحریم های  ذکرآن رفته بود نیزدرلیست فوق می باشند
ثالثا: شرکت ماهان ایربامدیریت سردارحمیدعرب نژاد یکی ازفرماندهان نیروی قدس سپاه وهمشهری سردارقاسم سلیمانی می باشد که درتمامی عملیات لجستیک  نیروی قدس درخارج نقش آفرینی می کند. وی ازفرماندهان زرهی سپاه دردوران جنگ ایران وعراق بوده که دراوائل دهه 1990 ازسوی نیروی قدس به فرماندهی آموزشی نیروهای ایران دربوسنی هرزوگوین منصوب گردیده بود. سردارعلیرضا عسگری  معاون وزیردفاع دردوره خاتمی که چندسال قبل درترکیه ناپدید وبعدا معلوم شد  که به آمریکا پناهنده شده است قبل ازفرارازکشورازمشاورین سردارعرب نژاد  درماهان ایر بوده است.
از117 هواپیمای فوق 37 فروند آن با سالهای ساخت (1993- 1981) متعلق به  شرکت ماهان ایر،75 فروند آن باسالهای ساخت (2003-1966) متعلق به ایران ایر و 5 فروند آن با سالهای ساخت (2002-1991) متعلق به شرکت هواپیمایی یاس بوده  است و 14 فروند ازهواپیماهای ایران ایر توسط شرکت هواپیمایی ایران  ایرتوردرعملیات سوریه بکارگیری شده اند.
کلیه موارد فوق نشان می دهد که بزودی جنگی محدود یا فراگیر درسوریه رخ  خواهد داد وهردوطرف سعی برآماده سازی افکارعمومی برای اقدامات خود درسوریه  بااحتمال گسترش آن به لبنان دارند.

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب کورش کبیر در سایت پژواک ایران 

*آقای خامنه ای وادعای مبارزه با آمریکا، دروغ چرا تا قبر آ آ آ ؟‎ [2018 Jan] 
*سردار سلیمانی از مردم ایران شرم کنید‎ [2018 Jan] 
* ملاحظاتی پیرامون جنگ احتمالی ایران و آمریکا [2018 Jan] 
*مردم ایران بهوش باشید رهبر خود رییس دزدان سرمایه های ملی است [2018 Jan] 
*بودجه 97 چگونه مفتخورها را بعد از50 سال لو داد ! [2017 Dec] 
*آقای تاج زاده شرم کنید (بخش اول) [2017 Dec] 
*قانون انتشارودسترسی آزاد به اطلاعات، رکن چهارم دموکراسی و حکم اعدام علی غزالی خبرنگارومدیرسایت آینده نیوز‎ [2017 Sep] 
*چراباید صادق لاریجانی ازریاست قوه قضاییه عزل ومحاکمه شود؟‎ [2017 Aug] 
*مستند نامستند خط مقدم (به یاد حسن تهرانی مقدم فرمانده یکان موشکی سپاه پاسداران) [2017 Aug] 
*چمران تا دقیقه ۹۰ هم دروغ می گوید‎ [2017 Aug] 
*آیا تحریم های جدید ایران غیرقانونی ومخالف توافق برجام است؟‎ [2017 Jul] 
*50 میلیارددلار درآمد ایرانسل به کام سپاه ورهبری ازمحل ژن و واژن برترخانواده دکترعارف‎  [2017 Jul] 
*آیا جنتی درارتکاب نسل کشی های سیاسی تنها بوده است؟ [2017 Jul] 
*دلایل مخالفت خامنه ای با قرارداد توتال فرانسه  [2017 Jul] 
*نقش خامنه ای وسپاه پاسداران دروضع تحریم های جدید وجامع آمریکا‎ [2017 Jun] 
*جنگ جدید ومسئولیت نخبگان ایرانی [2017 Jun] 
*آقای خامنه ای خر خودتی [2017 Mar] 
*راست ودروغ های جدید حسین موسویان [2017 Feb] 
*آقای سازگارا، انقلاب ۵۷ ملی بود تا مذهبی [2017 Feb] 
*خامنه ای، ترامپ وافشای چهره واقعی آمریکا‎ [2017 Feb] 
*آزمایشات موشکی سپاه پاسداران وخسارات تبدیل ایران به کره شمالی دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟! بخش دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟!  [2017 Jan] 
*اعترافات مهم وزیراموراقتصادی ودارایی قبل از استعفاء‎ [2017 Jan] 
*فدرالیزم وایران سرزمین ناشناخته‎ [2017 Jan] 
*حاشیه ای برانتصاب سردار ایرج مسجدی بعنوان سفیرجدید ایران درعراق [2017 Jan] 
*هاشمی واپوزیسیون  [2017 Jan] 
*وزیری که بجای اعدام طلبکارشده است‎ [2017 Jan] 
*تقلب درانتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 به زبان ساده‎ [2016 Dec] 
*یک بام ودوهوای قوه قضاییه دربرخورد با پرونده های خودی وناخودی‎ [2016 Dec] 
*بسیج اصلاح طلبان درمقابل مجاهدین خلق به بهانه دفاع ازضیاء نبوی [2016 Dec] 
*چرا تمدید ده ساله تحریم های ایران ارتباطی به برجام ندارد [2016 Dec] 
*راست ودروغ های حسین موسویان -بخش‌های دوم و سوم [2016 Nov] 
* راست ودروغ های حسین موسویان - بخش اول [2016 Nov] 
*مهاجرانی پس ازاصلاح طلبان نمکدان سعودی وترکی بن فیصل را هم شکست [2016 Jul] 
*چرا خامنه ای هنوزازفتنه می ترسد؟ [2016 Jun] 
*سردارقاسمی درخزعبلات خود چه چیزهایی را لوداد‎ [2016 May] 
*چرا پرونده اختلاس دردکل (های) نفتی با چراغ خاموش پیش می رود؟ [2016 Mar] 
*لبنان بزودی به کشورهای تجزیه شده لیبی، سوریه وعراق تبدیل خواهد شد‎ [2016 Feb] 
*قهرمان تراشی دروغین غربی ها برای ایران  [2016 Feb] 
*جنگ آینده ایران چگونه رقم می خورد؟ [2016 Feb] 
*غارت کشورتحت عنوان الگوی اسلامی -ایرانی پیشرفت [2016 Jan] 
*غارت کشورتحت پوشش الگوی ایرانی -اسلامی پیشرفت [2016 Jan] 
*حسین موسویان جاسوس رژیم را بهتربشناسیم [2016 Jan] 
*مهدی شمس زاده متهم ردیف دوم پرونده بابک زنجانی کیست؟ - بخش دوم [2015 Dec] 
*مهدی شمس‌زاده کیست؟ [2015 Dec] 
*نفوذ و«جاسوسی» چین دردستگاه رهبری ایران- (بخش اول و دوم وسوم) [2015 Nov] 
*محمودخاوری نه ازسوی دولت کانادا بلکه ازسوی شبکه فسادمالی درایران حفاظت می شود [2015 Sep] 
*حق‌ الناس یا حق نسناس [2015 Sep] 
*خامنه ای وگسترش دامنه سرکوب درفضای سایبری [2015 Sep] 
*چرا با توافق اتمی فعلی ازجنبه استراتژیکی مخالف اما با ادامه مذاکرات آن برای رسیدن به توافقی جامع تر موافق هستم  [2015 Sep] 
*ریزگردهای اتمی [2015 Mar] 
*افتضاح جدید رژیم، آشکارشدن ردپای قاچاق وترانزیت موادمخدردرعرصه سیاست، انتخابات وانتقال قدرت [2015 Feb] 
*شورای رهبری یا شورای سلطنت [2015 Feb] 
*حاشیه ای بربرنامه تلویزیونی «روایت دربار» ، مستندی که دروغ های انقلاب 57 را آشکار میکند  [2015 Feb] 
*افشای بخش دیگری از فساد مالی در ایرانسل [2015 Feb] 
*تحلیلی ویژه ازحمله اسراییل به حزب الله که به واقعیت پیوست [2015 Jan] 
*قاچاق 25 میلیارددلاری کالا ونقش «برادران قاچاقچی» در آن [2015 Jan] 
*حقایقی پیرامون خونین ترین عملیات جنگ ایران وعراق [2015 Jan] 
*چرا سرداررضاتقی پور(وزیرسابق مخابرات) پیگیرتخریب پاساژ علاالدین است؟ [2015 Jan] 
*داعش وظهورسرداران سپاه قدس [2015 Jan] 
*چرا با گذشت نزدیک به شش سال ازانتخابات خرداد 88 هنوز «فتنه» و «فتنه‌گران» زنده‌اند [2014 Dec] 
*اصلاح طلبان حکومتی خطرناکترازمحافظه کاران افراطی [2014 Dec] 
*حزب ندای ایرانیان، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش سوم [2014 Dec] 
*حزب ندا، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش اول و دوم [2014 Dec] 
*علی لاریجانی، سمبل وقاحت در نظام مقدس جمهوری اسلامی [2014 Dec] 
*مالبورو درایران همچنان قربانی می گیرد [2014 Dec] 
*دروغ های راست حسین نتانیاهو [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش سوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش دوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش اول [2014 Nov] 
*هزینه مردم ایران درحمایت رژیم ازتروریزم [2014 Nov] 
*هردم ازاین باغ بری می رسد تازه ترازتازه تری می رسد [2014 Oct] 
*اسیدپاشی، آخرین راه رسیدن به خدا [2014 Oct] 
*خامنه ای، فرارمغزها ونفت( بحش اول و دوم) [2014 Oct] 
*حاج قاسم وجنگ خاورمیانه یا مش قاسم وجنگ کازرون [2014 Oct] 
*عقب‌نشینی خامنه‌ای در جبهه‌های داخلی و خارجی  [2014 Oct] 
*منگوریسم رهبری این بار در یمن [2014 Oct] 
*وقتی «بحران ساختگی» تبدیل به «افتضاح واقعی» می شود! [2014 Oct] 
*اعترافات عجیب فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء [2014 Oct] 
*سلطه نئوکانیزم اقتصادی درسایه حکومت نظامی روحانیت [2014 Sep] 
*آیا سقوط هواپیماهای ایران 140 اتفاقی است؟ [2014 Aug] 
*اعترافات شگفت انگیزسردار​نجات درباره انتخابات یا فتنه 88 [2014 Jul] 
*دولت روحانی وهمدستی با باندخامنه ای در چپاول اموال دولت [2014 Jul] 
*صادق خرازی یا خامنه ای کدام دروغ می گوید؟ [2014 Jul] 
*گام بعدی غرب درمقابل رژیم ایران؟  [2014 Mar] 
*تلاش کودتاگران برای انتساب مسئولیت حصرموسوی وکروبی به روحانی وشمخانی‎ [2014 Feb] 
*چه کسی عملیات انتحاری وسریریدن را به مسلمانان آموخت؟(+18​) [2014 Jan] 
*ماجرای رابرت لوینسون وبابک زنجانی دوروی یک سکه اند [2013 Dec] 
*اعدام قاچاقچیان مواد مخدر یا از بین بردن رقبای تجاری [2013 Dec] 
*گزارش 100 روزه روحانی یا کیفرخواست اقتصادی علیه رهبری – بخش اول‎ [2013 Nov] 
*منشورحقوق شهروندی، جعبه جدیدمارگیر​ی خامنه ای اینباربا طعم روحانی‎ [2013 Nov] 
*ترکمانچای اتمی(پاسخی به درخواست دوستان درموردمذاک​رات جاری ژنو) [2013 Nov] 
*اعترافات یک وزیرتبهکار​درخصوص واگذاری مخابرات- بخش اول‎ [2013 Nov] 
*رهبری، ایرانسل ومدیرعامل ولایی آن – بخش اول [2013 Oct] 
*رهبرجعلی، اپوزیسیون جعلی، قهرمان جعلی‎ [2013 Oct] 
*اعترافات خامنه ای و دو گام به سوی نوشیدن جام زهر اتمی‎ [2013 Sep] 
*قتل عام 52 مجاهد وتاثیراستر​اتژیک آن برتحولات منطقه [2013 Sep] 
*حبیب آرگو [2013 Mar] 
*سردار یا مهندس، شاطری یا خوشنویس، فرماندهی نیروی قدس یا رییس بازسازی لبنان؟ [2013 Feb] 
*حسین موسویان، کاسه داغترازآش دربرنامه اتمی ایران بخش‌های چهارم تا هفتم [2012 Dec] 
*حسین موسویان، کاسه داغتر از آش دربرنامه اتمی ایران (بخش‌های اول تا سوم) [2012 Dec] 
*روزی روزگاری‎ [2012 Dec] 
*احمدی که قابل بود ومحسنی که قابل نبود [2012 Oct] 
*پیرامون گزارش نیویورک تایمزدربار​ه نیروی قدس  [2012 Oct] 
*کشتگرو نواختن شیپو از سرگشاد آن‎ [2012 Oct] 
*سخنی با شورای ملی مقاومت، رییس جمهوربرگزی​ده آن ومجاهدین‎ [2012 Sep] 
*حاشیه ای براعتراضات ایرانیان درنیویورک‎ [2012 Sep] 
*نیروی قدس سپاه پاسداران وهزینه های جدید آن برای ایران [2012 Sep] 
*آقای خاتمی شرم کنید! [2012 Sep] 
*دیلماج های سیاسی ونقش آنها درمبارزات مردم ایران‎ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهد شد؟ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهدش​د؟- بخش دوم‎ [2012 Sep] 
*زنگهای جنگ برای که به صدادرمی آید؟‎ [2012 Sep] 
*بیست ویک دلیل جامعه جهانی برای حمله نظامی به ایران [2012 Sep] 
*اکبرگنجی: سرنگونی رژیم یعنی نابودی ایران وایرانیان!​! [2012 Aug]