چرا با گذشت نزدیک به شش سال ازانتخابات خرداد 88 هنوز «فتنه» و «فتنه‌گران» زنده‌اند
کورش کبیر

انتخابات ریاست جمهوری ایران درخرداد88 با ادعای شرکت 85% مردم توسط حاکمیت که بیانگربیشترین شراکت دریک انتخابات پس ازرفراندوم جمهوری اسلامی بود قاعدتا می بایست بیشترین ثبات ومشروعیت را  برای نظامی بدنبال داشته باشد که عناوین “جمهوریت” و”اسلامیت” را با خودیدک می کشد اما چرا درسپهرسیاسی ایران ازاین انتخابات بعنوان فاجعه بارترین  واقعه بالاخص ازسوی طرفداران حاکمیت یادشده وحتی برخی ازسرداران سپاه خسارت آنرا بدترازجنگ تحمیلی دانسته اند؟

نگاهی به تحرکات حاکمیت طی نزدیک به شش سال  برای مهاریا کاهش گستره این حادثه که درتاریخ معاصرثبت وضبط شده است  ونیزعقب نشینی های آشکار و” نرمش قهرمانانه ” خامنه ای درانتخابات خرداد 92 وبرنامه اتمی نشان می دهد که تقلب درانتخابات 88 چه هزینه گزافی را  برکشورتحمیل کرده است خساراتی که پذیرش مسئولیت آن جزمحکومیت آمران وعاملان آن وحذف از عرصه رهبری وسیاست ایران کمترین مکافات آن خواهد بود بهمین  دلیل جناح حاکم درصدد است با نوعی فراربه جلو ازدامنه مسئولیت خود دراین  فاجعه که به بی اعتباری کشور و شهادت دههاجوان ایرانی نیزمنجرشد خود را  ازمهلکه برهاند.

این روزها که درخواست آزادی سران جنبش سبز  بیش ازهمیشه خود را به نمایش گذاشته است و ازقضا مصادف است با روز 9 دی که  اراذل واوباش حکومتی دررسانه های خود تحت عنوان بزرگداشت راهیپیمایی  فرمایشی جیره خواران حاکمیت (نظیرراهیپمایی نمایشی دوشنبه 23 تیرماه 78) خود را برای یک ضدحمله آماده می کنند برآن شدیم که به این سوال که اکنون به یک مطالبه ملی تبدیل گردیده است پاسخ بدهیم. آیا با توجه به ادعاهای  ضدونقیض طرفین دلایل محکمی برای اثبات تقلب در انتخابات خرداد 88 قراردارد؟

ما می گوییم اولا براساس استانداردهای بین  المللی وحتی محلی دهها راه حل برای اثبات یا عدم اثبات تقلب دریک انتخابات  وجود دارد که ازارجاع پرونده به یک محکمه بیطرف بین المللی ازسوی کمیسیون  انتخابات سازمان ملل تا تشکیل یک کمیته بیطرف درداخل کشوریا محاکمه سران  جنبش سبزتوسط قضات بیطرف قابل اثبات است اما برای آندسته ازمخاطبین که فی  الفوربدنبال یک جواب به سوال فوق می باشند حداقل 20 مورد زیررابعنوان نشانه های آشکارازتقلب درانتخابات خرداد 88 وحتی انتخابات خرداد 84 ریاست جمهوری ایران ذکرمی کنیم بدیهی است که درصورت نیازبه ارائه دلایل تاکتیکی نیزاین  مواردبسیاربیشتر از موارد ذکرشده درزیرخواهدبود

1- مواضع رهبران ومقامات نظام ازهاشمی گرفته (واگذارکردن عاملین تقلب درانتخابات 84 به خدا و بیانیه معروف ایشان  درانتخابات 88)  تا کروبی (خوابیدن ایشان درساعات آخروعوض شدن نیجه آراء  درانتخابات 84 ) وموسوی وخاتمی

2- تبریکات اولیه علی لاریجانی ومحسن رضایی به موسوی به مناست پیروزی وی درانتخابات

3- سخنرانی رهبری درکردستان ودرخواست ازاحمدی نژاد برای برنامه ریزی 5 سال آینده

4- ادعای احمدی نژاد به اینکه آرای ایشان بسیاربیشتربوده است ودرنتیجه انتخابات دست برده شده است

5- اقرارعباسعلی کدخدایی به اینکه در رسیدگی به شکایت محسن رضایی باشمارش 700 صندوق 40 هزاررای ازآرای ایشان کم شد !

6- آرای بیش از100% دربیش از70 حوزه رای گیری !

7- آرای با رقم 00 درآخر بیش از250 صندوق یا حوزه

8-دستوردستگیری کادرهای اصلاح طلب توسط  مرتضوی در19 خرداد وحمله به ستادموسوی برای جمع آوری سیستم نظارت آنلاین  طراحی شده توسط مهدی هاشمی

9- جابجایی وانتقال فوری دوعامل اصلی تقلب  درانتخابات یعنی صادق محصولی وزیرکشوروکامران دانشجو رییس ستادانتخابات به  وزارت رفاه وتامین اجتماعی و وزارت علوم وآموزش عالی

10- اعلام خط قرمز”عدم ابطال انتخابات” ازسوی رهبری درجلسه با نمایندگان

11- اعتراف سردارمشفق (عبدالله ضیغمی) جامسین فرماندهی قرارگاه مسئول سرکوب مردم تهران موسوی به قرارگاه ثارالله درمشهد

12- اعتراف سردارمحمدباقرذوالقدربه مهندسی چندلایه انتخابات ریاست جمهوری توسط سپاه پاسدارن وبسیج باهدف حفظ نظام

13- اعتراف سردارمحمدعلی به اینکه خط  قرمزانتخابات عدم پیروزی کاندیدای اصلاح طلب بوده است (نوارویدئویی آن توسط محمدنوری زاددرفضای مجازی منتشرگردید)

14- اعتراف حجت الاسلام سعیدی نماینده رهبری درسپاه پاسداران مشابه اعترافات محمدعلی جعفری  بانوارویدئویی دراینترنت

15- عدم تفهیم اتهام ادعای تقلب درانتخابات به هیچک ازمتهمین دستگیرشده برای جلوگیری ازمستندسازی “تقلب درانتخابات 88″

16- اعتراف بازجوی کادرهای سرشناس زندانی  باهویت نامعلوم درمصاحبه با نشریه پنجره به کارگردانی علیرضازاکانی به  هدفگذاری بازجویی ها دراخذ اعتراف به عدم تقلب درانتخابات خرداد88

17- آزاد کردن محکومینی که حاضربه اعتراف به عدم تقلب درانتخابات حتی به صورت تلویحی کرده بودند (سعیدشریعتی، محمدعلی  ابطحی، سعیدحجاریان، محمدرضاتاجیک و…)

18- جلوگیری ازتشکیل یک کمیته مشضترک توسط  رهبری وشورای نگهیان مشابه عراق وافغانستان برای اثبات یا عدم اثبات تقلب  یا واگذاری آن به مجمع تشخیص مصلحت که اعضای آن انتصابی ازسوی رهبری می  باشند.

19- دستورساختن چندین فیلم وانتشارکتاب با  موضوعیت اینکه معترضین به انتخابات از سازمانهای جاسوسی غرب دستورمی گرفتند وتکرارآن ازتریبونهای نمازجمعه ونشریات ورسانه هاوخبرگزاری های امنیتی  نظیرکیهان،فارس وتنسیم

20- عدم تشکیل دادگاه برای موسوی وکروبی با  اتهام مشخص ادعای دروغ “تقلب درانتخابات 88″ تا اسناد ومدارک آن بعنوان یک  پرونده ملی درتاریخ معاصرثبت شود.

21- مروربیانیه های هاشمی وموسوی وکروبی  ومقایسه آن با عمبکرد 8 ساله احمدی نژاد که نشان می دهد نابودی منابع  کشورهمگی با برنامه قبلی وتنها ازطریق انتصاب یک عامل وسرسپرده دست هشتم (به اعتراف محسن رضایی) می توانسته صورت گیرد تقریبا تمام مفاد بیانیه  هاوهشدارهای موسوی درخصوص نابودی سازماندهی شده منابع وسرمایه های ایران  وایجادفقرملی مو به مو توسط احمدی نژاد به اجرا درآمده است.

22-اعترافات کامران دانشجو رییس ستاد انتخابات کشوردرسال 93 وبالاخص موضعگیری وقیحانه وی برعلیه کمیته صیانت ازآراء مردم

23- اعترافات سردارمحمدحسین نجات مسئول دبیرخانه شورای امنیت وحفاظت بیت رهبری درسال 93

24-اعترافات صادق محصولی وزیرکشور(رییس ستادانتخاباتی احمدی نژاد درخرداد84) واعلام پیروزی احمدی نزاد درساعات اولیه 23 خرداد

25-اعترافات سردارسالارآبنوش فرمانده سپاه صاحب الامرقزوین

26_نظرسنجی های وزارت اطلاعات، وزارت کشور  وشورایعالی امنیت ملی درهفته قبل ازانتخابات که برپیشی گرفتن موسوی با 18-16 میلیون رای درمقابل8-6 میلیون رای احمدی نژاد وحداکثرکشیده شدن به  دوردوم دلالت داشته است وموجب برکناری وزرای اطلاعات وکشور (اژه ای  وپورمحمدی) توسط احمدی نژآد دردوره دوم گردید.

27- ریشه تقلب را باید درانتخابات خرداد 84 جستجو کرد درآن دوره کاندیداهای اصلاح طلب جمعا 16/654/652 رای (هاشمی 6/211/937، کروبی 5/070/124، معین 4/083/951 ومحسن مهرعلی زاده 1/288/640 رای ) وکاندیداهای جناح راست 11/521/333 (احمدی نژاد 5/711/696، قالیباف 4/095/827، لاریجانی 1/713/810)  رای داشتند که صحنه آرایی سیاسی ایران را  نشان می داد اما درپایان انتخابات ودوردوم این نسبت دقیقا برعکس گردید که  کاملا بیانگرتقلب درانتخابات خرداد 84 بود یعنی اعلام پیروزی احمدی نژاد با 17/284/782 برهاشمی با 10/046/701رای

28- اصراررهبری ایران واعوان وانصاروی  برلزوم پذیرش گناه وخطا در اعتراض به تقلب درانتخابات خرداد 88 بصورت کلی (نظیردیگرپدیده های ملی ازاشغال سفارت آمریکا وجنگ تحمیلی گرفته تا برنامه  اتمی ایران) که بیانگردست خالی آنان درپاسخ به درخواستهای مردم است  درحالیکه تمام عملکرد احمدی نژاد طی ده سال اززمان انتصاب وی بعنوان  شهردارتهران در1382 تا برکناری وی در1392 به زیرسوال حتی توسط همفکران وی  درجناح راست بوده واثبات کننده طابع نعل به نعل پیش بینی ها و هشدارهای  موسوی وهاشمی وکروبی می باشد.

29- توزیع سهام عدالت وسیب زمینی  رایگان،آفزایش حقوق کارمندان وبازنشستگان، استفاده ازامکانات دولتی برای  تبلیغ خود وخریدن حداقل رای، اعلام رسمی حمایت ازسوی رییس شورای نگهبان  وبرخی اعضای آن شورا وموارد دیگر همگی ازموارد تقلب درقبل ازبرگزاری  انتخابات می باشد.

30- اعتراف احمدی نژاد به داشتن جلسه خصوصی  با رهبری درشب مناظره وکسب اجازه برای واردکردن اتهامات دروغین به موسوی  وهاشمی وکروبی تحت عنوان “آمادگی زدن به خط” که بیانگرهماهنگی کامل رهبری  با ایشان درآن صحنه آرایی های خطرناک (به قول موسوی) بوده است. اظهارات  افرادی نظیر دانش جعفری (نماینده محسن رضایی) ومرتضی الویری وبیژن زنگنه (نمایندگان موسوی وکروبی) وجعفرفرجی نماینده احمدی نژاد درجلسه نمایندگان  کاندیداها با رهبری نیزنشانه های چندی ازتقلب درانتخابات 88 را به نمایش می گذارد.

به امید روزی که دریک دادگاه بین المللی ویا ملی برخاسته ازاراده ملت ایران اسرارتقلب درانتخابات ایران برملا گردیده وآمران وعاملان آن به دارمجازات  سپرده شوند.

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب کورش کبیر در سایت پژواک ایران 

*آقای خامنه ای وادعای مبارزه با آمریکا، دروغ چرا تا قبر آ آ آ ؟‎ [2018 Jan] 
*سردار سلیمانی از مردم ایران شرم کنید‎ [2018 Jan] 
* ملاحظاتی پیرامون جنگ احتمالی ایران و آمریکا [2018 Jan] 
*مردم ایران بهوش باشید رهبر خود رییس دزدان سرمایه های ملی است [2018 Jan] 
*بودجه 97 چگونه مفتخورها را بعد از50 سال لو داد ! [2017 Dec] 
*آقای تاج زاده شرم کنید (بخش اول) [2017 Dec] 
*قانون انتشارودسترسی آزاد به اطلاعات، رکن چهارم دموکراسی و حکم اعدام علی غزالی خبرنگارومدیرسایت آینده نیوز‎ [2017 Sep] 
*چراباید صادق لاریجانی ازریاست قوه قضاییه عزل ومحاکمه شود؟‎ [2017 Aug] 
*مستند نامستند خط مقدم (به یاد حسن تهرانی مقدم فرمانده یکان موشکی سپاه پاسداران) [2017 Aug] 
*چمران تا دقیقه ۹۰ هم دروغ می گوید‎ [2017 Aug] 
*آیا تحریم های جدید ایران غیرقانونی ومخالف توافق برجام است؟‎ [2017 Jul] 
*50 میلیارددلار درآمد ایرانسل به کام سپاه ورهبری ازمحل ژن و واژن برترخانواده دکترعارف‎  [2017 Jul] 
*آیا جنتی درارتکاب نسل کشی های سیاسی تنها بوده است؟ [2017 Jul] 
*دلایل مخالفت خامنه ای با قرارداد توتال فرانسه  [2017 Jul] 
*نقش خامنه ای وسپاه پاسداران دروضع تحریم های جدید وجامع آمریکا‎ [2017 Jun] 
*جنگ جدید ومسئولیت نخبگان ایرانی [2017 Jun] 
*آقای خامنه ای خر خودتی [2017 Mar] 
*راست ودروغ های جدید حسین موسویان [2017 Feb] 
*آقای سازگارا، انقلاب ۵۷ ملی بود تا مذهبی [2017 Feb] 
*خامنه ای، ترامپ وافشای چهره واقعی آمریکا‎ [2017 Feb] 
*آزمایشات موشکی سپاه پاسداران وخسارات تبدیل ایران به کره شمالی دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟! بخش دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟!  [2017 Jan] 
*اعترافات مهم وزیراموراقتصادی ودارایی قبل از استعفاء‎ [2017 Jan] 
*فدرالیزم وایران سرزمین ناشناخته‎ [2017 Jan] 
*حاشیه ای برانتصاب سردار ایرج مسجدی بعنوان سفیرجدید ایران درعراق [2017 Jan] 
*هاشمی واپوزیسیون  [2017 Jan] 
*وزیری که بجای اعدام طلبکارشده است‎ [2017 Jan] 
*تقلب درانتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 به زبان ساده‎ [2016 Dec] 
*یک بام ودوهوای قوه قضاییه دربرخورد با پرونده های خودی وناخودی‎ [2016 Dec] 
*بسیج اصلاح طلبان درمقابل مجاهدین خلق به بهانه دفاع ازضیاء نبوی [2016 Dec] 
*چرا تمدید ده ساله تحریم های ایران ارتباطی به برجام ندارد [2016 Dec] 
*راست ودروغ های حسین موسویان -بخش‌های دوم و سوم [2016 Nov] 
* راست ودروغ های حسین موسویان - بخش اول [2016 Nov] 
*مهاجرانی پس ازاصلاح طلبان نمکدان سعودی وترکی بن فیصل را هم شکست [2016 Jul] 
*چرا خامنه ای هنوزازفتنه می ترسد؟ [2016 Jun] 
*سردارقاسمی درخزعبلات خود چه چیزهایی را لوداد‎ [2016 May] 
*چرا پرونده اختلاس دردکل (های) نفتی با چراغ خاموش پیش می رود؟ [2016 Mar] 
*لبنان بزودی به کشورهای تجزیه شده لیبی، سوریه وعراق تبدیل خواهد شد‎ [2016 Feb] 
*قهرمان تراشی دروغین غربی ها برای ایران  [2016 Feb] 
*جنگ آینده ایران چگونه رقم می خورد؟ [2016 Feb] 
*غارت کشورتحت عنوان الگوی اسلامی -ایرانی پیشرفت [2016 Jan] 
*غارت کشورتحت پوشش الگوی ایرانی -اسلامی پیشرفت [2016 Jan] 
*حسین موسویان جاسوس رژیم را بهتربشناسیم [2016 Jan] 
*مهدی شمس زاده متهم ردیف دوم پرونده بابک زنجانی کیست؟ - بخش دوم [2015 Dec] 
*مهدی شمس‌زاده کیست؟ [2015 Dec] 
*نفوذ و«جاسوسی» چین دردستگاه رهبری ایران- (بخش اول و دوم وسوم) [2015 Nov] 
*محمودخاوری نه ازسوی دولت کانادا بلکه ازسوی شبکه فسادمالی درایران حفاظت می شود [2015 Sep] 
*حق‌ الناس یا حق نسناس [2015 Sep] 
*خامنه ای وگسترش دامنه سرکوب درفضای سایبری [2015 Sep] 
*چرا با توافق اتمی فعلی ازجنبه استراتژیکی مخالف اما با ادامه مذاکرات آن برای رسیدن به توافقی جامع تر موافق هستم  [2015 Sep] 
*ریزگردهای اتمی [2015 Mar] 
*افتضاح جدید رژیم، آشکارشدن ردپای قاچاق وترانزیت موادمخدردرعرصه سیاست، انتخابات وانتقال قدرت [2015 Feb] 
*شورای رهبری یا شورای سلطنت [2015 Feb] 
*حاشیه ای بربرنامه تلویزیونی «روایت دربار» ، مستندی که دروغ های انقلاب 57 را آشکار میکند  [2015 Feb] 
*افشای بخش دیگری از فساد مالی در ایرانسل [2015 Feb] 
*تحلیلی ویژه ازحمله اسراییل به حزب الله که به واقعیت پیوست [2015 Jan] 
*قاچاق 25 میلیارددلاری کالا ونقش «برادران قاچاقچی» در آن [2015 Jan] 
*حقایقی پیرامون خونین ترین عملیات جنگ ایران وعراق [2015 Jan] 
*چرا سرداررضاتقی پور(وزیرسابق مخابرات) پیگیرتخریب پاساژ علاالدین است؟ [2015 Jan] 
*داعش وظهورسرداران سپاه قدس [2015 Jan] 
*چرا با گذشت نزدیک به شش سال ازانتخابات خرداد 88 هنوز «فتنه» و «فتنه‌گران» زنده‌اند [2014 Dec] 
*اصلاح طلبان حکومتی خطرناکترازمحافظه کاران افراطی [2014 Dec] 
*حزب ندای ایرانیان، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش سوم [2014 Dec] 
*حزب ندا، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش اول و دوم [2014 Dec] 
*علی لاریجانی، سمبل وقاحت در نظام مقدس جمهوری اسلامی [2014 Dec] 
*مالبورو درایران همچنان قربانی می گیرد [2014 Dec] 
*دروغ های راست حسین نتانیاهو [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش سوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش دوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش اول [2014 Nov] 
*هزینه مردم ایران درحمایت رژیم ازتروریزم [2014 Nov] 
*هردم ازاین باغ بری می رسد تازه ترازتازه تری می رسد [2014 Oct] 
*اسیدپاشی، آخرین راه رسیدن به خدا [2014 Oct] 
*خامنه ای، فرارمغزها ونفت( بحش اول و دوم) [2014 Oct] 
*حاج قاسم وجنگ خاورمیانه یا مش قاسم وجنگ کازرون [2014 Oct] 
*عقب‌نشینی خامنه‌ای در جبهه‌های داخلی و خارجی  [2014 Oct] 
*منگوریسم رهبری این بار در یمن [2014 Oct] 
*وقتی «بحران ساختگی» تبدیل به «افتضاح واقعی» می شود! [2014 Oct] 
*اعترافات عجیب فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء [2014 Oct] 
*سلطه نئوکانیزم اقتصادی درسایه حکومت نظامی روحانیت [2014 Sep] 
*آیا سقوط هواپیماهای ایران 140 اتفاقی است؟ [2014 Aug] 
*اعترافات شگفت انگیزسردار​نجات درباره انتخابات یا فتنه 88 [2014 Jul] 
*دولت روحانی وهمدستی با باندخامنه ای در چپاول اموال دولت [2014 Jul] 
*صادق خرازی یا خامنه ای کدام دروغ می گوید؟ [2014 Jul] 
*گام بعدی غرب درمقابل رژیم ایران؟  [2014 Mar] 
*تلاش کودتاگران برای انتساب مسئولیت حصرموسوی وکروبی به روحانی وشمخانی‎ [2014 Feb] 
*چه کسی عملیات انتحاری وسریریدن را به مسلمانان آموخت؟(+18​) [2014 Jan] 
*ماجرای رابرت لوینسون وبابک زنجانی دوروی یک سکه اند [2013 Dec] 
*اعدام قاچاقچیان مواد مخدر یا از بین بردن رقبای تجاری [2013 Dec] 
*گزارش 100 روزه روحانی یا کیفرخواست اقتصادی علیه رهبری – بخش اول‎ [2013 Nov] 
*منشورحقوق شهروندی، جعبه جدیدمارگیر​ی خامنه ای اینباربا طعم روحانی‎ [2013 Nov] 
*ترکمانچای اتمی(پاسخی به درخواست دوستان درموردمذاک​رات جاری ژنو) [2013 Nov] 
*اعترافات یک وزیرتبهکار​درخصوص واگذاری مخابرات- بخش اول‎ [2013 Nov] 
*رهبری، ایرانسل ومدیرعامل ولایی آن – بخش اول [2013 Oct] 
*رهبرجعلی، اپوزیسیون جعلی، قهرمان جعلی‎ [2013 Oct] 
*اعترافات خامنه ای و دو گام به سوی نوشیدن جام زهر اتمی‎ [2013 Sep] 
*قتل عام 52 مجاهد وتاثیراستر​اتژیک آن برتحولات منطقه [2013 Sep] 
*حبیب آرگو [2013 Mar] 
*سردار یا مهندس، شاطری یا خوشنویس، فرماندهی نیروی قدس یا رییس بازسازی لبنان؟ [2013 Feb] 
*حسین موسویان، کاسه داغترازآش دربرنامه اتمی ایران بخش‌های چهارم تا هفتم [2012 Dec] 
*حسین موسویان، کاسه داغتر از آش دربرنامه اتمی ایران (بخش‌های اول تا سوم) [2012 Dec] 
*روزی روزگاری‎ [2012 Dec] 
*احمدی که قابل بود ومحسنی که قابل نبود [2012 Oct] 
*پیرامون گزارش نیویورک تایمزدربار​ه نیروی قدس  [2012 Oct] 
*کشتگرو نواختن شیپو از سرگشاد آن‎ [2012 Oct] 
*سخنی با شورای ملی مقاومت، رییس جمهوربرگزی​ده آن ومجاهدین‎ [2012 Sep] 
*حاشیه ای براعتراضات ایرانیان درنیویورک‎ [2012 Sep] 
*نیروی قدس سپاه پاسداران وهزینه های جدید آن برای ایران [2012 Sep] 
*آقای خاتمی شرم کنید! [2012 Sep] 
*دیلماج های سیاسی ونقش آنها درمبارزات مردم ایران‎ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهد شد؟ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهدش​د؟- بخش دوم‎ [2012 Sep] 
*زنگهای جنگ برای که به صدادرمی آید؟‎ [2012 Sep] 
*بیست ویک دلیل جامعه جهانی برای حمله نظامی به ایران [2012 Sep] 
*اکبرگنجی: سرنگونی رژیم یعنی نابودی ایران وایرانیان!​! [2012 Aug]