قاچاق 25 میلیارددلاری کالا ونقش «برادران قاچاقچی» در آن
کورش کبیر

سپاه وقاچاق موادمخدروپول

 

باروی کارآمدن دولت خاتمی درسال 76 وافشاء نقش نیروهای اطلاعاتی کشوردرقاچاق موادمخدربرای اولین باراذهان عمومی جامعه متوجه اقدامات خلاف نیروهای باصطلاح حافظ امنیت کشوردراموری گردید که بعدها باافشاگریهای ساینمایندگان مجلس ششم ومقامات نظام پازل فعالیتهای گسترده این نیروها درسایرموارداقتصادی ازجمله قاچاق  کالاهای فرهنگی ممنوعه ( آلات قمار ومشروب و…) و ارز و کالا را نیزدربرگرفت.

مهدی کروبی بعنوان ریاست مجلس ششم ازحدود 50 اسکله غیرقانونی درکشور خبرداد که البته بعدها تعداد آنها به 80 فقره افزایش پیداکرد اسکله هایی که عمدتا دراختیارسپاه پاسداران وبرای اهداف نظامی بوده اما عملا به محل باراندازی قاچاق کالاهای ممنوعه وتجاری تبدیل شده بود 50% این اسکله ها دراستان هرمزگان واقع شده است. بعدها درزمان وزارت احمدخرم بروزارت راه وترابری معلوم گردید که تعدادی ازفرودگاههای کشورنیز آلوده به قاچاق کالا می باشند.

اما واقعیت امراین است که قاچاق ودرواقع ترانزیت موادمخدربلافاصله پس ازپایان جنگ ایران وعراق ازمرزهای شرقی کشوربه اروپا وازطرق مختلف (ترکیه، آذربایجان، برخی ازکشورهای حوزه خلیج فارس) توسط سپاه پاسداران وقرارگاه شرق سازماندهی گردید وبرای آن نیزتئوری ونظریه پردازیهای چندی مطرح گردید که در راس آن هدایت ترانزیتی بجای مبارزه با آن، آلوده کردن کشورهای مسیحی نشین وایجاد درآمد برای عملیات محرمانه درسایرکشورها که گنجاندن آن دربودجه عمومی کشوربدلیل ذیحسابی امکان پذیرنبود وبعبارتی زدن سه هدف با یک تیر!

درکنارآن سپاه دوفعالیت دیگررا هم دردست خود گرفت یکی قاچاق نفت عراق که بدلیل تحریم های بین المللی ناشی ازحمله آن کشوربه کویت وپس ازخاتمه جنگ با ایران درسال 1369 صورت گرفته بود ودیگری فروش ارز در بازارهای صرافی امارات متحده عربی وبازگرداندن معادل ریالی آن برای مبارزه با کاهش آثارتورمی که توسط تکنوکراتهایی نظیرمرحوم دکترمحسن نوربخش طراحی شده بود (استفاده ازنیروهای جفاظت سپاه بعنوان واسطه با دوسه صرافی بزرگ درامارات برای دورماندن ازهرگونه تهمت مالی و… یا سوء استفاده جناح رقیب ازاین موضوع برعلیه دولت هاشمی بود)

مجموعه عملیات فوق باضافه فعالیتهای رانتی درموسسات اقتصادی وابسته نظیر بنیادتعاون سپاه یا امورایثارگران بتدریج پای سپاه پاسداران را به قاچاق کالاهای وارداتی کشوربازکرد واکنون تقریبا هیچگونه کالایی درکشورنیست که عمده واردات قاچاق آن بطورمستقیم یا غیرمستقیم دراختیارسپاه نباشد ازسیگارومنسوجات گرفته تا دستگاههای برقی وموبایل های هوشمند که بیشترین ارزش افزوده رادربازارایران درمقابل واردات رسمی ازطریق گمرکات دارد. تنها دربخش سیگارگفته های احمدی نژاد مطلب را ازهرگونه توضیحی بی نیازمی کند وی بااشاره به دوهزارمیلیارد تومان هزینه مصرف سیگاردرکشورگفته بود:

رقم قاچاق کالا “یه‌قرون، دوزار نیست، این رقم همه قاچاقچی های درجه يک دنيا را به طمع می اندازد، چه برسد به برادران قاچاقچی خودمان.” (نگاهی به پرونده سیگارمالبرو ومحصولات فلیپ موریس تا ماجرای پاساژعلاالدین نمونه های کوچک وزنده این امربوده که هم اکنون درعرصه سیاسی کشورجاری وساری می باشد)

نگاهی به آمارهای قاچاق کالا ازیکسو و روسای منصوب شده برستادمبارزه با قاچاق ارز وکالا طی سالهای اخیربیانگراین حقیقت تلخ است که مبارزه باقاچاق کالا نظیرمبارزه با موادمخدر یا مبارزه با مفاسد اقتصادی ازیک خانواده بوده ونه تنها هیچگونه پیشرفتی حاصل نشده است بلکه روز به روز مسائل آن بغرنج ترمی گردد وهرچه درآمد نفتی کشورکاهش پیدا کند نسبت وآثار قاچاق کالا دراقتصاد ویران شده ایران که ظاهرا طی ده سال اخبر روی رقم سالیانه 25 میلیارددلارثابت باقی مانده است بیشتر نمود پیدامی کند بعنوان مثال اگردر8 سال حکومت دولت یکدست احمدی نژاد با درآمدمتوسط سالیانه 100 میلیارددلاررقم 25 میلیارد دلار فسادی معادل 25% را دراین بخش نشان می دهد با کاهش درآمدهای نفتی سالیانه به 50 میلیارد این رقم به معادل 50% می رسد که رقم وحشتناکی بوده وبهمین دلیل ازآن بعنوان “اقتصادپنهان” یادمی کنند دراین رابطه به مقاله ای که 4 سال قبل “دراینجا” تحت عنوان “قاچاق درنظام مقدس ولایت فقیه” نوشته ام رجوع کنید

اکنون درماههای پایانی سال 93 ودرروز21 دی ماه ودرهمایش نمادین مبارزه با قاچاق کالا مجیدرضا حریری، رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران، می‌گوید که حجم قاچاق سالانه کالا در ایران ۲۵ میلیارد دلار است که ۷ میلیارد دلار آن قاچاق خروجی و ۱۸ میلیارد دلار قاچاق ورودی است.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ریاست‌جمهوری، نیزاعلام کرده است که درسال ۱۳۹۲، قاچاق کالا درایران معادل شصت هزارمیلیارد تومان بوده که با توجه به بودجه عمرانی کشور که سی هزارمیلیارد تومان است، حجم قاچاق درایران دو برابرکل بودجه عمرانی کشور است.

با صرفه بودن قاچاق

رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران، از وضعیت قاچاق شکایت دارد و معتقد است که قوانین امنیتی حاکم بر واردات کالا، موجب افزایش قاچاق شده و به این ترتیب تنها تجار قانونمند و شناسنامه‌دارند که از وضعیت موجود ضرر می‌کنند: «در حالی که ما کالاها را با حداقل تعرفه ۶ / ۲۶ درصد وارد می‌کنیم، قاچاقچیان بدون پرداخت هزینه کالا را وارد بازار می‌کنند.»

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم نظرات حریری را در مورد مشکلات و فرآیندهای رسمی صادرات و واردات کشور تأیید می‌کند: «هزینه مسیر ورود کالا از طریق قانونی تقریباً ۴ برابر ورود کالای قاچاق است که نشان می‌دهد کاملاً قاچاق به‌صرفه است.»

به گفته حریری ایران در دنیا پس از باهاما، دومین کشوری است که بالاترین میزان تعرفه واردات را دارد که این تعرفه‌ها با منطق حمایت از تولید داخلی تنظیم شده‌اند. با این حال با توجه به اینکه تولید داخلی در بسیاری ازصنایع ازجمله نساجی کاملاً ورشکست شده است، بیشترمحصولات با توجه به تقاضای بازارازمنابع واردات قاچاقی تأمین می‌شوند.

ازکالاهایی که به طور روزانه و درحجم انبوه قاچاق می‌شود، انواع موبایل‌ها و به ویژه موبایل‌های هوشمند است که در نبود تولید داخلی، تعرفه‌های وارداتی بر این کالاها بی‌منطق وضع شده است والبته درکنارآن تبلت ها وکامپیوترهای لب تاپ است.

مجیدرضا حریری، معتقد است که مورد تعرفه موبایل، قوانین سخت و امنیتی، حامی واردکننده‌های قانونی نیست. تعرفه واردات موبایل درسال گذشته برای حمایت از تجاراز۱۲ درصد به ۶ درصد کاهش یافته اما درکنارآن باید ۸ درصد مالیات برارزش افزوده و ۲ درصد مالیات علی‌الحساب پرداخت شود. فرارمالیاتی همچنان باصرفه‌ تر بوده وعملاً قدرت رقابت تاجرقانونی با کالای قاچاق را از بین برده است.

اما این تمام ماجرانیست حبیب الله حقیقی رییس ستادمبارزه با قاچاق ارز وکالای ریاست جمهوری ازپرونده هایی سخن می گوید که نشان دهنده کشف حدود1200میلیاردتومان کالای قاچاق در9 ماهه سال 93 یعنی تنها معادل چهارصد میلیون ددلاروبعبارتی حدود % 1/5کالاهای قاچاق شده می باشد وآنهم با توجه به اعتراف آقایان نظیرموادمخدرلابد مربوط به مردم یا گروههای رقیب “برادران قاچاقچی سپاه ” بوده که به شغل پیله وی درنواحی مرزیاشتغال داشته وازاین ناحیه ارتزاق می نمایند. رییس ستاد فوق  دراین رابطه بااشاره به قانون جدید ابلاغ شده توسط دولت روحانی دراسفندماه 92 صراحتا اعتراف کرده می گوید:

« دراین مدت (9 ماهه 93)  پرونده‌های بالای ۵۰۰ میلیارد تومان، ۲۱۵ فقره است و پرونده‌های بین صد تا ۵۰۰ میلیون تومان نیز ۱۵۶۹ پرونده و زیرصد میلیون تومان نیز ۶۴ هزارپرونده است.»

اما حقیقی به نحوه اجرای قانون نیز انتقاد دارد ومعتقد است که حجم مبارزه امنیتی و انتظامی ناجا با قاچاقچیان خرده پا بوده و مواردی که حجم قاچاق کالا بیشتراست، ازدست قانون فرارکرده‌اند. اومی‌گوید: «اگربخواهیم برای پرونده‌های زیرصد میلیون تومان میانگین درنظربگیریم ارزش ریالی هرکدام ازپرونده‌های زیرصد میلیون تومان بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان می‌شود که نشان‌دهنده آن است که حجم مبارزه را روی موارد کوچک بسته‌ایم درحالیکه باید به گونه‌ای عمل شود که بیشتر برخوردهای ما روی عناصر اصلی و دانه درشت باشد.»

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب کورش کبیر در سایت پژواک ایران 

*آقای خامنه ای وادعای مبارزه با آمریکا، دروغ چرا تا قبر آ آ آ ؟‎ [2018 Jan] 
*سردار سلیمانی از مردم ایران شرم کنید‎ [2018 Jan] 
* ملاحظاتی پیرامون جنگ احتمالی ایران و آمریکا [2018 Jan] 
*مردم ایران بهوش باشید رهبر خود رییس دزدان سرمایه های ملی است [2018 Jan] 
*بودجه 97 چگونه مفتخورها را بعد از50 سال لو داد ! [2017 Dec] 
*آقای تاج زاده شرم کنید (بخش اول) [2017 Dec] 
*قانون انتشارودسترسی آزاد به اطلاعات، رکن چهارم دموکراسی و حکم اعدام علی غزالی خبرنگارومدیرسایت آینده نیوز‎ [2017 Sep] 
*چراباید صادق لاریجانی ازریاست قوه قضاییه عزل ومحاکمه شود؟‎ [2017 Aug] 
*مستند نامستند خط مقدم (به یاد حسن تهرانی مقدم فرمانده یکان موشکی سپاه پاسداران) [2017 Aug] 
*چمران تا دقیقه ۹۰ هم دروغ می گوید‎ [2017 Aug] 
*آیا تحریم های جدید ایران غیرقانونی ومخالف توافق برجام است؟‎ [2017 Jul] 
*50 میلیارددلار درآمد ایرانسل به کام سپاه ورهبری ازمحل ژن و واژن برترخانواده دکترعارف‎  [2017 Jul] 
*آیا جنتی درارتکاب نسل کشی های سیاسی تنها بوده است؟ [2017 Jul] 
*دلایل مخالفت خامنه ای با قرارداد توتال فرانسه  [2017 Jul] 
*نقش خامنه ای وسپاه پاسداران دروضع تحریم های جدید وجامع آمریکا‎ [2017 Jun] 
*جنگ جدید ومسئولیت نخبگان ایرانی [2017 Jun] 
*آقای خامنه ای خر خودتی [2017 Mar] 
*راست ودروغ های جدید حسین موسویان [2017 Feb] 
*آقای سازگارا، انقلاب ۵۷ ملی بود تا مذهبی [2017 Feb] 
*خامنه ای، ترامپ وافشای چهره واقعی آمریکا‎ [2017 Feb] 
*آزمایشات موشکی سپاه پاسداران وخسارات تبدیل ایران به کره شمالی دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟! بخش دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟!  [2017 Jan] 
*اعترافات مهم وزیراموراقتصادی ودارایی قبل از استعفاء‎ [2017 Jan] 
*فدرالیزم وایران سرزمین ناشناخته‎ [2017 Jan] 
*حاشیه ای برانتصاب سردار ایرج مسجدی بعنوان سفیرجدید ایران درعراق [2017 Jan] 
*هاشمی واپوزیسیون  [2017 Jan] 
*وزیری که بجای اعدام طلبکارشده است‎ [2017 Jan] 
*تقلب درانتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 به زبان ساده‎ [2016 Dec] 
*یک بام ودوهوای قوه قضاییه دربرخورد با پرونده های خودی وناخودی‎ [2016 Dec] 
*بسیج اصلاح طلبان درمقابل مجاهدین خلق به بهانه دفاع ازضیاء نبوی [2016 Dec] 
*چرا تمدید ده ساله تحریم های ایران ارتباطی به برجام ندارد [2016 Dec] 
*راست ودروغ های حسین موسویان -بخش‌های دوم و سوم [2016 Nov] 
* راست ودروغ های حسین موسویان - بخش اول [2016 Nov] 
*مهاجرانی پس ازاصلاح طلبان نمکدان سعودی وترکی بن فیصل را هم شکست [2016 Jul] 
*چرا خامنه ای هنوزازفتنه می ترسد؟ [2016 Jun] 
*سردارقاسمی درخزعبلات خود چه چیزهایی را لوداد‎ [2016 May] 
*چرا پرونده اختلاس دردکل (های) نفتی با چراغ خاموش پیش می رود؟ [2016 Mar] 
*لبنان بزودی به کشورهای تجزیه شده لیبی، سوریه وعراق تبدیل خواهد شد‎ [2016 Feb] 
*قهرمان تراشی دروغین غربی ها برای ایران  [2016 Feb] 
*جنگ آینده ایران چگونه رقم می خورد؟ [2016 Feb] 
*غارت کشورتحت عنوان الگوی اسلامی -ایرانی پیشرفت [2016 Jan] 
*غارت کشورتحت پوشش الگوی ایرانی -اسلامی پیشرفت [2016 Jan] 
*حسین موسویان جاسوس رژیم را بهتربشناسیم [2016 Jan] 
*مهدی شمس زاده متهم ردیف دوم پرونده بابک زنجانی کیست؟ - بخش دوم [2015 Dec] 
*مهدی شمس‌زاده کیست؟ [2015 Dec] 
*نفوذ و«جاسوسی» چین دردستگاه رهبری ایران- (بخش اول و دوم وسوم) [2015 Nov] 
*محمودخاوری نه ازسوی دولت کانادا بلکه ازسوی شبکه فسادمالی درایران حفاظت می شود [2015 Sep] 
*حق‌ الناس یا حق نسناس [2015 Sep] 
*خامنه ای وگسترش دامنه سرکوب درفضای سایبری [2015 Sep] 
*چرا با توافق اتمی فعلی ازجنبه استراتژیکی مخالف اما با ادامه مذاکرات آن برای رسیدن به توافقی جامع تر موافق هستم  [2015 Sep] 
*ریزگردهای اتمی [2015 Mar] 
*افتضاح جدید رژیم، آشکارشدن ردپای قاچاق وترانزیت موادمخدردرعرصه سیاست، انتخابات وانتقال قدرت [2015 Feb] 
*شورای رهبری یا شورای سلطنت [2015 Feb] 
*حاشیه ای بربرنامه تلویزیونی «روایت دربار» ، مستندی که دروغ های انقلاب 57 را آشکار میکند  [2015 Feb] 
*افشای بخش دیگری از فساد مالی در ایرانسل [2015 Feb] 
*تحلیلی ویژه ازحمله اسراییل به حزب الله که به واقعیت پیوست [2015 Jan] 
*قاچاق 25 میلیارددلاری کالا ونقش «برادران قاچاقچی» در آن [2015 Jan] 
*حقایقی پیرامون خونین ترین عملیات جنگ ایران وعراق [2015 Jan] 
*چرا سرداررضاتقی پور(وزیرسابق مخابرات) پیگیرتخریب پاساژ علاالدین است؟ [2015 Jan] 
*داعش وظهورسرداران سپاه قدس [2015 Jan] 
*چرا با گذشت نزدیک به شش سال ازانتخابات خرداد 88 هنوز «فتنه» و «فتنه‌گران» زنده‌اند [2014 Dec] 
*اصلاح طلبان حکومتی خطرناکترازمحافظه کاران افراطی [2014 Dec] 
*حزب ندای ایرانیان، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش سوم [2014 Dec] 
*حزب ندا، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش اول و دوم [2014 Dec] 
*علی لاریجانی، سمبل وقاحت در نظام مقدس جمهوری اسلامی [2014 Dec] 
*مالبورو درایران همچنان قربانی می گیرد [2014 Dec] 
*دروغ های راست حسین نتانیاهو [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش سوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش دوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش اول [2014 Nov] 
*هزینه مردم ایران درحمایت رژیم ازتروریزم [2014 Nov] 
*هردم ازاین باغ بری می رسد تازه ترازتازه تری می رسد [2014 Oct] 
*اسیدپاشی، آخرین راه رسیدن به خدا [2014 Oct] 
*خامنه ای، فرارمغزها ونفت( بحش اول و دوم) [2014 Oct] 
*حاج قاسم وجنگ خاورمیانه یا مش قاسم وجنگ کازرون [2014 Oct] 
*عقب‌نشینی خامنه‌ای در جبهه‌های داخلی و خارجی  [2014 Oct] 
*منگوریسم رهبری این بار در یمن [2014 Oct] 
*وقتی «بحران ساختگی» تبدیل به «افتضاح واقعی» می شود! [2014 Oct] 
*اعترافات عجیب فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء [2014 Oct] 
*سلطه نئوکانیزم اقتصادی درسایه حکومت نظامی روحانیت [2014 Sep] 
*آیا سقوط هواپیماهای ایران 140 اتفاقی است؟ [2014 Aug] 
*اعترافات شگفت انگیزسردار​نجات درباره انتخابات یا فتنه 88 [2014 Jul] 
*دولت روحانی وهمدستی با باندخامنه ای در چپاول اموال دولت [2014 Jul] 
*صادق خرازی یا خامنه ای کدام دروغ می گوید؟ [2014 Jul] 
*گام بعدی غرب درمقابل رژیم ایران؟  [2014 Mar] 
*تلاش کودتاگران برای انتساب مسئولیت حصرموسوی وکروبی به روحانی وشمخانی‎ [2014 Feb] 
*چه کسی عملیات انتحاری وسریریدن را به مسلمانان آموخت؟(+18​) [2014 Jan] 
*ماجرای رابرت لوینسون وبابک زنجانی دوروی یک سکه اند [2013 Dec] 
*اعدام قاچاقچیان مواد مخدر یا از بین بردن رقبای تجاری [2013 Dec] 
*گزارش 100 روزه روحانی یا کیفرخواست اقتصادی علیه رهبری – بخش اول‎ [2013 Nov] 
*منشورحقوق شهروندی، جعبه جدیدمارگیر​ی خامنه ای اینباربا طعم روحانی‎ [2013 Nov] 
*ترکمانچای اتمی(پاسخی به درخواست دوستان درموردمذاک​رات جاری ژنو) [2013 Nov] 
*اعترافات یک وزیرتبهکار​درخصوص واگذاری مخابرات- بخش اول‎ [2013 Nov] 
*رهبری، ایرانسل ومدیرعامل ولایی آن – بخش اول [2013 Oct] 
*رهبرجعلی، اپوزیسیون جعلی، قهرمان جعلی‎ [2013 Oct] 
*اعترافات خامنه ای و دو گام به سوی نوشیدن جام زهر اتمی‎ [2013 Sep] 
*قتل عام 52 مجاهد وتاثیراستر​اتژیک آن برتحولات منطقه [2013 Sep] 
*حبیب آرگو [2013 Mar] 
*سردار یا مهندس، شاطری یا خوشنویس، فرماندهی نیروی قدس یا رییس بازسازی لبنان؟ [2013 Feb] 
*حسین موسویان، کاسه داغترازآش دربرنامه اتمی ایران بخش‌های چهارم تا هفتم [2012 Dec] 
*حسین موسویان، کاسه داغتر از آش دربرنامه اتمی ایران (بخش‌های اول تا سوم) [2012 Dec] 
*روزی روزگاری‎ [2012 Dec] 
*احمدی که قابل بود ومحسنی که قابل نبود [2012 Oct] 
*پیرامون گزارش نیویورک تایمزدربار​ه نیروی قدس  [2012 Oct] 
*کشتگرو نواختن شیپو از سرگشاد آن‎ [2012 Oct] 
*سخنی با شورای ملی مقاومت، رییس جمهوربرگزی​ده آن ومجاهدین‎ [2012 Sep] 
*حاشیه ای براعتراضات ایرانیان درنیویورک‎ [2012 Sep] 
*نیروی قدس سپاه پاسداران وهزینه های جدید آن برای ایران [2012 Sep] 
*آقای خاتمی شرم کنید! [2012 Sep] 
*دیلماج های سیاسی ونقش آنها درمبارزات مردم ایران‎ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهد شد؟ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهدش​د؟- بخش دوم‎ [2012 Sep] 
*زنگهای جنگ برای که به صدادرمی آید؟‎ [2012 Sep] 
*بیست ویک دلیل جامعه جهانی برای حمله نظامی به ایران [2012 Sep] 
*اکبرگنجی: سرنگونی رژیم یعنی نابودی ایران وایرانیان!​! [2012 Aug]