ریزگردهای اتمی
کورش کبیر

نشریه آلمانی "یونگه ولت" اخیرا تفسیری درخصوص نوع بمباران های آمریکا درعراق وسوریه علیه داعش منتشرکرده است که گرچه تاکنون به صورت حدس وگمان وتحلیل بوده است اما اکنون به مستنداتی اشاره شده است. این فاجعه که استفاده ازاورانیوم کمترغنی شده درمهمات مصرف شده درفاصله 2003- 1991 برعلیه نیروی ارتش عراق در دشت های جنوبی این کشور وبالاخص نزدیک به مرزکویت بوده است مارا برآن داشت تا حقایقی چندرا به گوش هموطنان خود درایران وبالاخص مردم خوزستان برسانیم.

اولا: تاکنون بیش از50 نوع مهمات تاکتیکی اتمی (اورانیوم کمترغنی شده)در ارتش آمریکا شناسایی شده است که درتقریبا عمده تجهیزات وسلاحهای موجود استفاده می شود ازگلوله های توپ وخمپاره گرفته تا موشکهای شلیک شده ازسوی هلی کوپترهای آپاچی وحتی بمب هایی که کمترازیک توپ فوتبال بوده اما تخریب کاملی به اندازه یک میدان فوتبال (محل تجمع توپخانه یا تانکها) را تا معادل انفجار 40 تن تی ان تی موجب می شوند.

ثانیا: درجریان حمله آمریکا به نیروهای عراقی دراواخرفوریه 1991 برای بازپس گیری کویت ماجرای استفاده آمریکا ازگلوله های اتمی دردشتهای جنوبی عراق به سمت کویت به فرماندهان ارشد سپاه گزارش داده شد اما متاسفانه این هشدارها با تفسیرسیاسی فرماندهی سپاه مبنی براینکه چنانچه آمریکا دست به این اقدام زده باشد اکنون همه دنیا برعلیه وی بسیج می شدند ازپیگیری اطلاعات ارائه شده خودداری کردند درحالیکه آن اطلاعات ازسوی مطمئن ترین بخش اطلاعات نظامی سپاه دراختیارایشان قرارگرفته بود وهم اکنون نیز افسران مذکورآمادگی شهادت دراین خصوص را درهرمرجعی دارند.

 

مزیدآگاهی حداقل یک بمب 5 کیلوتنی موسوم به جی بی-400 درمنطقه جنوب غربی بصره درابتدای فوریه (بین 4-7 فوریه 1991) برعلیه نیروهای عراقی بکارگیری گردیده و تشعشعات وموج ناشی ازانفجارتاشعاع 3 مایل را از خود متاثر و علاوه برانهدام نیرو، تجهیزات و جنگ افزارهای سنگین را نابود یا ازکارانداخته است درخصوص میزان آلودگی منطقه نیزتنها به این نکته اشاره می کنیم که هریک کیلوتن موادفوق حتی اگربعنوان بمب های سنگرکوب درعمق 50 متری منفجربشود مساحتی به میزان یک میلیون مترمربع خاک آلوده به مواد رادیواکتیو رابه هوا پرتاب کند وطبیعی است که استفاده ازبمب های 5 کیلوتنی به میزان 5 برابر این آلودگی را ایجاد کرده باشد
برخی ازفرماندهان وسربازان حاضردرسندروم ادعا کرده اند که درهنگام انفجارات این درست است که سمت باد ازسوی شمال غرب به سوی جنوب شرق (خوزستان ایران) بوده است ولی درهمان شب پس از انفجارمسیرباد 180 درجه تغییر و بهمین دلیل تعدادی ازنیروهای عملیاتی آلوده شده اند زیرا هنوزهوای منطقه آلوده به ذرات اورانیوم رقیق شده بوده است.
جهت اطلاع طول عمراورانیوم رقیق شده ⅘ میلیون سال می باشد وتاثیرات آن تانسل ها برانسانهایی که درآن منطقه زندگی کرده یا درمسیرآن قرارگرفته باشند باقی می ماند.

 

ثالثا: باگذشت چندسال ازجنگ فوق سندرمی بنام سندرم جنگ خلیج درغرب برگزار و در آن معلوم گردید که حدود یک سوم نیروهای زمینی شرکت کننده درعملیات فوق به عوارض

ناشی ازاستفاده ازمهمات فوق نظیرخستگی، دردهای عضلانی، اسهال، نوعی آلزایمروفراموشکاری، جوش وتاول زدن پوست مبتلا شده اندکه برخی ازآنها بدلیل تاثیرات اورانیوم رقیق شده درمهمات وبعضا بدلیل استنشاق گازسارین، دودناشی ازآتش سوزی درچاههای نفت ودیگرموارد بوده است. بدنبال آن سندروم که درسال 1998 برگزارشد کهنه سربازان جنگهای بعدی در افغانستان (2001) وعراق (2003) نیزبعدا ادعایی درتاثیرپذیری ازمهمات استفاده شده با اورانیوم رقیق داشته اند آنها حتی علاوه براستفاده ازبمب های حاوی اورانیوم رقیق شده دربمباران کوههای تارابورا اول تا سوم مارس 2002 را زمان استفاده ازاین بمب ها درافغانستان و حملات هوایی وموشکی اولیه به عراق درمارس 2003 و جنگ فلوجه درسال 2004 را منشاء استفاده آمریکایی ها ازمهمات آلوده ذکرکرده اند اما ادعای آنان چندان موردتوجه قرارنگرفته است فرماندهان سپاه تنها پس ازبرگزاری سندرم فوق وصرفا برای بهره برداری تبلیغاتی برعلیه آمریکا اقدام به تایید استفاده ارتش آن کشورازمهمات اتمی با اورانیوم رقیق شده کردند

مزید آگاهی استنشاق چنین غباری کشنده است چون با عبورازبینی وموانع سر راه مغز وارد آن می شود. غباربرجا مانده ازانفجار بمبهای مسلح به اورانیوم ضعیف شده و انفجارهای هسته ای سمی است که وقتی وارد بدن شود به همه جای آن نفوذ می کند. این ذرات آلوده که ۱۰۰ برابر کوچکتر ازگلبول سفید خون هستند سوار بر باد به سراسرمنطقه پخش شده ومستقیم وارد جریان خون انسان می شوند سپس این ذرات به سراسر بدن و همچنین به داخل استخوان، مغزاستخوان ومغز و جنین داخل شکم زنان باردار راه پیدا می کنند.

"جواد العلی" یکی از پزشکان مرکز تومورشناسی در بصره است. وی تحقیقاتی درباره اثرات مواد رادیواکتیو در بصره انجام داده است. العلی می‌گوید: "ماجرای تشعشعات اتمی در بصره در طول جنگ اول خلیج فارس و سال 1991 آغاز شد. حدود 300 تن اورانیوم ضعیف شده در بخش غربی بصره پخش شد که موجب افزایش محسوس سطح تشعشعات اتمی در این شهر شد، سطپح تشعشات هسته‌ای در این منطقه، تا قبل از جنگ، نزدیک به صفر بود. العلی ادامه می‌دهد: "این تشعشعات موجب بزرگ شدن اندام‌های داخلی بدن افراد و همچنین تولد نوزادهایی با اشکال عجیب می‌شد.

 

نمودار مرگ و میر مردم بصره بر اثر ابتلا به سرطان نیز در این میان بسیار جالب توجه است. تعداد مرگ و میر از حدود 34 نفر در سال 1988 به حدود 600 نفر در سال 2001 رسیده است. تعداد خانواده هایی هم که بیش از یک فرد مبتلا به سرطان دارند، از 31 عدد به بیش از 70 عدد رسیده است. العلی همچنین توضیح می‌دهد که چگونه تصاویر بی‌شماری از افرادی را در اختیار دارد که به انواع تومورهای وحشتناک دچار شده‌اند. همچنین تصاویر کودکانی را به ما نشان می‌دهد که یا به هنگام تولد و یا در سنین پایین دچار انواع ناهنجاری‌ها و نواقص فیزیکی شده‌اند. وی در این تصاویر از کودکانی نام می‌برد که در سن 15 سالگی و یا حتی 3 سالگی به علت گرفتاری به تومورهای مختلف از دنیا رفته‌اند. گزارشگران گروه هلندی ضدجنگ موسوم به پاکس ادعامی کنند که درجنگ دوم آمریکا ومتحدان غربی آن درعراق درسال 2003 حدود ده هزارگلوله، بمب و موشک حاوی سرجنگی اتمی با رادیواکتیورقیق شده مورداستفاده قرارگرفته است
رابعا: برای اولین باردرایران بطورجدی بحث الودگی هوای خوزستان به ریزگردهای حاوی ذرات رادیواکتیو درسال 2004 مطرح شد زمانیکه جواد محمدی زاده معاون محمود احمدی نژادمسئولیت ریاست سازمان محیط زیست را برعهده گرفت اما وی نظیر رییس خود و سایروزراء کابینه بدون هرگونه تحقیقی با پشت هم اندازی وجود هرگونه موادرادیواکتیو را در هوا وآبهای جنوب کشورتکذیب کرد. (این فرد همان استاندارلرستان درزمان انتخابات خرداد 76 بود که دربرخی ازشهرهای آن نظیرالیگودرز آرای ریخته شده به صندوق ها به میزان 180% افراد واجد شرایط به نفع ناطق نوری بود!)

 

با این‌حال نمایندگان اهوازواندیمشک سخنان رییس سازمان حفاظت محیط زیست را قانع کننده ندانستند وخواهان تحقیقات علمی دراین زمینه شدند.سید عیسی دارایی، نماینده مردم اهوازوشکرخدا موسوی، نماینده اندیمشک، که هر دو در دوره های قبل جزو فرماندهان سپاه پاسداران ایران بودند به طورجدی نسبت به وجود اورانیوم رقیق شده در ریزگردهای ورودی به ایران هشدار داده وخواهان بررسی آن ازسوی دولت احمدی نژاد شدند. و درخردادماه ۱۳۹۲، عباس پاپی‌زاده، عضو کمیسیون کشاورزی، آب ومنابع طبیعی مجلس بار دیگر نسبت به وجود آلودگی‌های رادیو اکتیو در ریزگردها هشدارداد وازبی عملی مسئولان دولتی درانجام آزمایش روی این پدیده جوی انتقاد کرد.

دربهمن ماه سال ۱۳۹۲ و پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، معصومه ابتکار رییس دانشگاه محیط زیست نیزبه طورجدی نگرانی‌‌هایی را درمورد ورود آلودگی‌های هسته‌ای به کشورازطریق ریزگردها مطرح کرد. اصغرمحمدی فاضل، درهمایش «محیط زیست، بهداشت وایمنی» تلویحا به آلودگی ریزگردها به موادرادیواکتیو اشاره کرده گفت بررسی‌ها نشان می‌دهد ریزگردهای عراقی ازمناطقی دراین کشوربرمی‌خیزند که درآن سلاح‌های حاوی اورانیوم رقیق شده به کاررفته است.

لازم به توضیح است که برای اولین باردرسال ۱۳۸۷، دو استاد دانشگاه چمران دراهواز که به سفارش سازمان حفاظت محیط زیست روی ریزگردها تحقیق می‌کردند درمقاله علمی خود نسبت به وجود عناصر رادیواکتیو ازجمله اورانیوم رقیق شده در ریزگردها هشداردادند. در این تحقیق همچنین به حضور بیش از حد طبیعی عناصر دیگری مانند آرسنیک، سرب، روی، نیکل و کبالت اشاره شده وآلودگی به «مواد شیمیایی و رادیواکتیو» تایید شده است وازخوزستان، ایلام، فارس، بوشهر،لرستان و اصفهان بعنوان استان‌هایی نام برده شد که درمعرض بیشترین تاثیرات ریزگردها قرار دارند ومتاسفانه ازسوی دیگراین استانها تولید کننده محصولات فراوان کشاورزی‌اند که به عمده بازارشهرهای مرکزی صادرمی شود. ازاین رو، هرنوع آلودگی رادیو اکتیویا شیمیایی حتی به میزان کم نیز می‌تواند وارد چرخه غذایی انسان درنقاط مختلف ایران شود.

 

اکنون با توجه به تفاصیل فوق ونتیجه عملی حاصله ازکاربردمهمات دارای رادیواکتیو رقیق شده بالاخص درجبهه جنوب غرب ایران ودشت وصحرا وتالابهای این منطقه لزوم اعلام منطقه خوزستان بعنوان نقطه مرکزی ریزگردهای اتمی (والبته باهدف تمرکزاقدامات کارشناسی وپیداکردن راه حل مقابله با این پدیده شوم درمناطق مورد تهدید) ازسوی دولت روحانی بیش ازپیش آشکارمی گردد و این امرنیزنظیردیگرپدیده های زشت محصول استقرارنظام جمهوری اسلامی باید مورد کالبدشکافی قرارگیرد تا قبل ازاینکه دیرشده وکارازکاربگذرد بتوان با حداقل هزینه ها آنرا مهارکرد

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب کورش کبیر در سایت پژواک ایران 

*آقای خامنه ای وادعای مبارزه با آمریکا، دروغ چرا تا قبر آ آ آ ؟‎ [2018 Jan] 
*سردار سلیمانی از مردم ایران شرم کنید‎ [2018 Jan] 
* ملاحظاتی پیرامون جنگ احتمالی ایران و آمریکا [2018 Jan] 
*مردم ایران بهوش باشید رهبر خود رییس دزدان سرمایه های ملی است [2018 Jan] 
*بودجه 97 چگونه مفتخورها را بعد از50 سال لو داد ! [2017 Dec] 
*آقای تاج زاده شرم کنید (بخش اول) [2017 Dec] 
*قانون انتشارودسترسی آزاد به اطلاعات، رکن چهارم دموکراسی و حکم اعدام علی غزالی خبرنگارومدیرسایت آینده نیوز‎ [2017 Sep] 
*چراباید صادق لاریجانی ازریاست قوه قضاییه عزل ومحاکمه شود؟‎ [2017 Aug] 
*مستند نامستند خط مقدم (به یاد حسن تهرانی مقدم فرمانده یکان موشکی سپاه پاسداران) [2017 Aug] 
*چمران تا دقیقه ۹۰ هم دروغ می گوید‎ [2017 Aug] 
*آیا تحریم های جدید ایران غیرقانونی ومخالف توافق برجام است؟‎ [2017 Jul] 
*50 میلیارددلار درآمد ایرانسل به کام سپاه ورهبری ازمحل ژن و واژن برترخانواده دکترعارف‎  [2017 Jul] 
*آیا جنتی درارتکاب نسل کشی های سیاسی تنها بوده است؟ [2017 Jul] 
*دلایل مخالفت خامنه ای با قرارداد توتال فرانسه  [2017 Jul] 
*نقش خامنه ای وسپاه پاسداران دروضع تحریم های جدید وجامع آمریکا‎ [2017 Jun] 
*جنگ جدید ومسئولیت نخبگان ایرانی [2017 Jun] 
*آقای خامنه ای خر خودتی [2017 Mar] 
*راست ودروغ های جدید حسین موسویان [2017 Feb] 
*آقای سازگارا، انقلاب ۵۷ ملی بود تا مذهبی [2017 Feb] 
*خامنه ای، ترامپ وافشای چهره واقعی آمریکا‎ [2017 Feb] 
*آزمایشات موشکی سپاه پاسداران وخسارات تبدیل ایران به کره شمالی دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟! بخش دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟!  [2017 Jan] 
*اعترافات مهم وزیراموراقتصادی ودارایی قبل از استعفاء‎ [2017 Jan] 
*فدرالیزم وایران سرزمین ناشناخته‎ [2017 Jan] 
*حاشیه ای برانتصاب سردار ایرج مسجدی بعنوان سفیرجدید ایران درعراق [2017 Jan] 
*هاشمی واپوزیسیون  [2017 Jan] 
*وزیری که بجای اعدام طلبکارشده است‎ [2017 Jan] 
*تقلب درانتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 به زبان ساده‎ [2016 Dec] 
*یک بام ودوهوای قوه قضاییه دربرخورد با پرونده های خودی وناخودی‎ [2016 Dec] 
*بسیج اصلاح طلبان درمقابل مجاهدین خلق به بهانه دفاع ازضیاء نبوی [2016 Dec] 
*چرا تمدید ده ساله تحریم های ایران ارتباطی به برجام ندارد [2016 Dec] 
*راست ودروغ های حسین موسویان -بخش‌های دوم و سوم [2016 Nov] 
* راست ودروغ های حسین موسویان - بخش اول [2016 Nov] 
*مهاجرانی پس ازاصلاح طلبان نمکدان سعودی وترکی بن فیصل را هم شکست [2016 Jul] 
*چرا خامنه ای هنوزازفتنه می ترسد؟ [2016 Jun] 
*سردارقاسمی درخزعبلات خود چه چیزهایی را لوداد‎ [2016 May] 
*چرا پرونده اختلاس دردکل (های) نفتی با چراغ خاموش پیش می رود؟ [2016 Mar] 
*لبنان بزودی به کشورهای تجزیه شده لیبی، سوریه وعراق تبدیل خواهد شد‎ [2016 Feb] 
*قهرمان تراشی دروغین غربی ها برای ایران  [2016 Feb] 
*جنگ آینده ایران چگونه رقم می خورد؟ [2016 Feb] 
*غارت کشورتحت عنوان الگوی اسلامی -ایرانی پیشرفت [2016 Jan] 
*غارت کشورتحت پوشش الگوی ایرانی -اسلامی پیشرفت [2016 Jan] 
*حسین موسویان جاسوس رژیم را بهتربشناسیم [2016 Jan] 
*مهدی شمس زاده متهم ردیف دوم پرونده بابک زنجانی کیست؟ - بخش دوم [2015 Dec] 
*مهدی شمس‌زاده کیست؟ [2015 Dec] 
*نفوذ و«جاسوسی» چین دردستگاه رهبری ایران- (بخش اول و دوم وسوم) [2015 Nov] 
*محمودخاوری نه ازسوی دولت کانادا بلکه ازسوی شبکه فسادمالی درایران حفاظت می شود [2015 Sep] 
*حق‌ الناس یا حق نسناس [2015 Sep] 
*خامنه ای وگسترش دامنه سرکوب درفضای سایبری [2015 Sep] 
*چرا با توافق اتمی فعلی ازجنبه استراتژیکی مخالف اما با ادامه مذاکرات آن برای رسیدن به توافقی جامع تر موافق هستم  [2015 Sep] 
*ریزگردهای اتمی [2015 Mar] 
*افتضاح جدید رژیم، آشکارشدن ردپای قاچاق وترانزیت موادمخدردرعرصه سیاست، انتخابات وانتقال قدرت [2015 Feb] 
*شورای رهبری یا شورای سلطنت [2015 Feb] 
*حاشیه ای بربرنامه تلویزیونی «روایت دربار» ، مستندی که دروغ های انقلاب 57 را آشکار میکند  [2015 Feb] 
*افشای بخش دیگری از فساد مالی در ایرانسل [2015 Feb] 
*تحلیلی ویژه ازحمله اسراییل به حزب الله که به واقعیت پیوست [2015 Jan] 
*قاچاق 25 میلیارددلاری کالا ونقش «برادران قاچاقچی» در آن [2015 Jan] 
*حقایقی پیرامون خونین ترین عملیات جنگ ایران وعراق [2015 Jan] 
*چرا سرداررضاتقی پور(وزیرسابق مخابرات) پیگیرتخریب پاساژ علاالدین است؟ [2015 Jan] 
*داعش وظهورسرداران سپاه قدس [2015 Jan] 
*چرا با گذشت نزدیک به شش سال ازانتخابات خرداد 88 هنوز «فتنه» و «فتنه‌گران» زنده‌اند [2014 Dec] 
*اصلاح طلبان حکومتی خطرناکترازمحافظه کاران افراطی [2014 Dec] 
*حزب ندای ایرانیان، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش سوم [2014 Dec] 
*حزب ندا، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش اول و دوم [2014 Dec] 
*علی لاریجانی، سمبل وقاحت در نظام مقدس جمهوری اسلامی [2014 Dec] 
*مالبورو درایران همچنان قربانی می گیرد [2014 Dec] 
*دروغ های راست حسین نتانیاهو [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش سوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش دوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش اول [2014 Nov] 
*هزینه مردم ایران درحمایت رژیم ازتروریزم [2014 Nov] 
*هردم ازاین باغ بری می رسد تازه ترازتازه تری می رسد [2014 Oct] 
*اسیدپاشی، آخرین راه رسیدن به خدا [2014 Oct] 
*خامنه ای، فرارمغزها ونفت( بحش اول و دوم) [2014 Oct] 
*حاج قاسم وجنگ خاورمیانه یا مش قاسم وجنگ کازرون [2014 Oct] 
*عقب‌نشینی خامنه‌ای در جبهه‌های داخلی و خارجی  [2014 Oct] 
*منگوریسم رهبری این بار در یمن [2014 Oct] 
*وقتی «بحران ساختگی» تبدیل به «افتضاح واقعی» می شود! [2014 Oct] 
*اعترافات عجیب فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء [2014 Oct] 
*سلطه نئوکانیزم اقتصادی درسایه حکومت نظامی روحانیت [2014 Sep] 
*آیا سقوط هواپیماهای ایران 140 اتفاقی است؟ [2014 Aug] 
*اعترافات شگفت انگیزسردار​نجات درباره انتخابات یا فتنه 88 [2014 Jul] 
*دولت روحانی وهمدستی با باندخامنه ای در چپاول اموال دولت [2014 Jul] 
*صادق خرازی یا خامنه ای کدام دروغ می گوید؟ [2014 Jul] 
*گام بعدی غرب درمقابل رژیم ایران؟  [2014 Mar] 
*تلاش کودتاگران برای انتساب مسئولیت حصرموسوی وکروبی به روحانی وشمخانی‎ [2014 Feb] 
*چه کسی عملیات انتحاری وسریریدن را به مسلمانان آموخت؟(+18​) [2014 Jan] 
*ماجرای رابرت لوینسون وبابک زنجانی دوروی یک سکه اند [2013 Dec] 
*اعدام قاچاقچیان مواد مخدر یا از بین بردن رقبای تجاری [2013 Dec] 
*گزارش 100 روزه روحانی یا کیفرخواست اقتصادی علیه رهبری – بخش اول‎ [2013 Nov] 
*منشورحقوق شهروندی، جعبه جدیدمارگیر​ی خامنه ای اینباربا طعم روحانی‎ [2013 Nov] 
*ترکمانچای اتمی(پاسخی به درخواست دوستان درموردمذاک​رات جاری ژنو) [2013 Nov] 
*اعترافات یک وزیرتبهکار​درخصوص واگذاری مخابرات- بخش اول‎ [2013 Nov] 
*رهبری، ایرانسل ومدیرعامل ولایی آن – بخش اول [2013 Oct] 
*رهبرجعلی، اپوزیسیون جعلی، قهرمان جعلی‎ [2013 Oct] 
*اعترافات خامنه ای و دو گام به سوی نوشیدن جام زهر اتمی‎ [2013 Sep] 
*قتل عام 52 مجاهد وتاثیراستر​اتژیک آن برتحولات منطقه [2013 Sep] 
*حبیب آرگو [2013 Mar] 
*سردار یا مهندس، شاطری یا خوشنویس، فرماندهی نیروی قدس یا رییس بازسازی لبنان؟ [2013 Feb] 
*حسین موسویان، کاسه داغترازآش دربرنامه اتمی ایران بخش‌های چهارم تا هفتم [2012 Dec] 
*حسین موسویان، کاسه داغتر از آش دربرنامه اتمی ایران (بخش‌های اول تا سوم) [2012 Dec] 
*روزی روزگاری‎ [2012 Dec] 
*احمدی که قابل بود ومحسنی که قابل نبود [2012 Oct] 
*پیرامون گزارش نیویورک تایمزدربار​ه نیروی قدس  [2012 Oct] 
*کشتگرو نواختن شیپو از سرگشاد آن‎ [2012 Oct] 
*سخنی با شورای ملی مقاومت، رییس جمهوربرگزی​ده آن ومجاهدین‎ [2012 Sep] 
*حاشیه ای براعتراضات ایرانیان درنیویورک‎ [2012 Sep] 
*نیروی قدس سپاه پاسداران وهزینه های جدید آن برای ایران [2012 Sep] 
*آقای خاتمی شرم کنید! [2012 Sep] 
*دیلماج های سیاسی ونقش آنها درمبارزات مردم ایران‎ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهد شد؟ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهدش​د؟- بخش دوم‎ [2012 Sep] 
*زنگهای جنگ برای که به صدادرمی آید؟‎ [2012 Sep] 
*بیست ویک دلیل جامعه جهانی برای حمله نظامی به ایران [2012 Sep] 
*اکبرگنجی: سرنگونی رژیم یعنی نابودی ایران وایرانیان!​! [2012 Aug]