جنگ جدید ومسئولیت نخبگان ایرانی
کورش کبیر


خامنه ای کشته و مجروح شدن حدود 60 تن از هموطنان ما را " ترقه بازی" خواند همانگونه که سلف وی روح الله خمینی نیز پس از حمله دهها جنگنده بمب افکن رژیم بعثی عراق به پایتخت کشورمان و دهها شهر دیگر کشورمان در31 شهریور59 گفته بود " حالا یک دزدی آمده، یک سنگی انداخته و فرار کرده است"

هیچکس در آنروز تصورنمی کرد که درآوردن این سنگ 8 سال طول بکشد صدها هزار جوان شیعه ایرانی و عراقی بهلاکت برساند ونهایتا نیزجنگ دریک دوربرگردان باطل به روزاول خود درخرداد 67 برسد وهمان امام مجبوربشود با پذیرش قطعنامه 598 جام زهررا سربکشد.

اکنون نیزدقیقا همان وضعیت ماههای قبل ازجنک ایران وعراق واینباربا شدت وحدت بیشتری بین ایران وائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی برقرارشده است ایران با دست اندازی برلبنان، سوریه، عراق، یمن، بحرین، شرق عربستان، افغانستان درصدد تحقق رویایی بنام صدورانقلاب شیعی خود به حوزه اهل سنت است ودراین راه هیچ حد ومرزازجمله کشتار600 هزارنفرازمردم سوریه ونابودی 75% شهرهای این کشوربرایش اهمیتی ندارد. 
 خامنه ای بعنوان رهبرکشور درتکراراشتباهات خمینی تابع نعل بالنعل درحرکت است به پیامهای دوستانه ملک عبدالله بی اعتنایی می کند تا ملک سلمانی برسرکار بیاید ، ازمرگ تنها مردقدرتمند ومصلح همراه خود یعنی هاشمی رفسنجانی بسیارخوشحال است وحتی درظاهرنمی تواند این امررا پنهان کند.

درست دربحبوحه روزانتخابات ریاست جمهوری کشور خود در آخر اردیبهشت 96 و همزمان با اجلاس سران کشورهای عرب و اسلامی آنهم با حضور رییس جمهوری چون دونالد ترامپ ازطریق نیروهای وابسته به خود در یمن دست به یک حمله موشکی به اطراف ریاض پایتخت سعودی می زند تا مثلا اقتدارنداشته خود را به رخ سران شرکت کننده درآن کنفرانس بکشد !

همه این شواهد وقرائن ودهها دلیل دیگر نشان ازشتاب پیش رونده جنگ بین ایران وائتلاف عربی -اسلامی دارد ودرصورتی که ایران دست ازماجراجویی های خود درمنطقه برندارد درگیری حتمی است

اما ازجنبه تاکتیکی خامنه ای باید به افکارعمومی پاسخ بدهد که چرا شش سال دخالت درجنگ داخلی سوریه را تحت عنوان ایمن سازی ایران به ملتهای منطقه وکشورخودتحمیل کرده است. اگرهدف دخالت ایران درامورداخلی کشورهای منطقه برگرفته ازسیاست باطل دولت جورج بوش یعنی اقدام پیشگیرانه بوده است که عملیات حمله به مجلس شورای اسلامی و آرامگاه خمینی آنهم دراوج ضعف داعش درعراق وسوریه نشان می دهد که این امرتحقق نیافته است واگرکشته ومجروح شدن 60 هموطن ایران " ترقه بازی" یک گروهک است چرا سپاه پاسداران آمریکا ودولت سعودی را بعنوان مسئول آن معرفی کرده تهدیدبه اقدام تلافی جویانه می کند آنهم دو دولتی که خود ردنوک پیکان مبارزه با داعش می باشند ؟! 
همچنین خامنه ای وفرماندهان ارشد سپاه باید پاسخ بدهند چگونه 44 عنصرمسلح می تواند ازیک سیتسم حفاظتی که یک سپاه کامل یعنی 30 هزارنفررا تحت عنوان سپاه حفاظت ولی امر و المهدی دراختیاردارد عبورکرده درون مجلس شورای اسلامی اقدام به کشتن وتیراندازی به سمت دیگران بکنند؟

ازسوی دیگراین سوال هم مطرح است که همزمانی این عملیات با دومورد داخلی وخارجی چه مفهومی می تواند داشته باشد درد اخل کشور روحانی مهمترین بخش ازسخنرانی های خود را به لزوم خارج کردن کشورودانشگاهها ودیکرمراکزازوضعیت امنیتی کرده خواستاربازگشتن فرماندهان سپاه به پادگانها گردیده است ودرخارج نیزسعودی وهم پیمانان آنها گفته اند منبعد اجازه نمی دهند که ایران بدون پرداخت هزینه دست به اقدامات تخریبی درکشورهایشان بزند ودرصورت ادامه سیاست فعلی آنها نیزمیدان نبرد را به داخل ایران خواهند کشاند.

حملات به دومرکزدولتی یا وابسته به حاکمیت یعنی مجلس شورای اسلامی وآرامگاه خمینی نشان داد تروریست ها درصدد حمله به مراکزعمومی نیستند چه آنها می توانستد براحتی با تعبیه بمب درمعابرپرتردد همه جان خود رابرای عملیات مهمتری حفظ بکنند وهم تلفات دهشتناکی ازمردم عادی بگیرند ولی انتخاب دوهدف حکومتی نشان می دهد که یک هوشمندی درپشت انتخابات اهداف یاد شده وجودداشته است.

اکنون باید منتظرماند ودید اولا هویت مهاجمین شاید به بسیارازبخش های این معما کمک نماید وثانیا واکنش سپاه پاسداران ودیگرمقامات حکومتی ایران نشان خواهد داد که اخبارپشت صحنه مبنی براتخاذ سیاست مقابله به مثل ازسوی اعراب تا چه حد سندیت دارد؟

بنظرمی رسد نخبگان جامعه وبالاخص نسلی که شرایط قبل وبعد جنگ 8 ساله ایران وعراق و4 دهه اخیر را درک کرده باشد مسئولیتی بغایت بزرگ درافشای ماهیت این حوادث داشته باشند.

مهندس بازرکان درسوم اسفند 62 وبا گذشت بیش از4 سال ازجنگ درنامه ای به آیت الله خمینی مسئولیت رهبری را چنین به ایشان یادآوری می کند:

" نمی دانیم اگر در روز قیامت از خون و خرابیها و از دربدری‌های تا به حال و خدای نخواسته از فساد و تباهیهای خیلی گسترده‌تر و آینده هلاک حرث و نسل‌های دو طرف، پرسش کنند چه جواب می‌شود داد؟"

وادامه می دهد:

" اگر بگویند چرا علیرغم نص روشن و صریح «فان جنحوا للسلم فاجنح لها و توکل علی الله»، حاضر نشدید پیشنهادهای آتش بس و صلح، ولو مشروط و تضمین شده، را بپذیرید و دست رد به سینه همه شفیع و میانجی‌ها، که از کشورهای مسلمان و از غیر متعهدها آمده بودند، زده هرگونه مذاکراه و بحث روی شرایط را هم رد کردید، آیا جواب ما سخت‌تر نخواهد بود؟"

آیا دردوران حاضرنخبگانی چنین پیدامی شوند که چنین شجاعانه مسئولیتهای رهبری ایران را به وی گوشزد نمایند ؟!

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

فهرست مطالب کورش کبیر در سایت پژواک ایران 

*آیا جنتی درارتکاب نسل کشی های سیاسی تنها بوده است؟
*دلایل مخالفت خامنه ای با قرارداد توتال فرانسه
*نقش خامنه ای وسپاه پاسداران دروضع تحریم های جدید وجامع آمریکا‎
*جنگ جدید ومسئولیت نخبگان ایرانی
*آقای خامنه ای خر خودتی
*راست ودروغ های جدید حسین موسویان
*آقای سازگارا، انقلاب ۵۷ ملی بود تا مذهبی
*خامنه ای، ترامپ وافشای چهره واقعی آمریکا‎
*آزمایشات موشکی سپاه پاسداران وخسارات تبدیل ایران به کره شمالی دوم
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟! بخش دوم
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟!
*اعترافات مهم وزیراموراقتصادی ودارایی قبل از استعفاء‎
*فدرالیزم وایران سرزمین ناشناخته‎
*حاشیه ای برانتصاب سردار ایرج مسجدی بعنوان سفیرجدید ایران درعراق
*هاشمی واپوزیسیون
*وزیری که بجای اعدام طلبکارشده است‎
*تقلب درانتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 به زبان ساده‎
*یک بام ودوهوای قوه قضاییه دربرخورد با پرونده های خودی وناخودی‎
*بسیج اصلاح طلبان درمقابل مجاهدین خلق به بهانه دفاع ازضیاء نبوی
*چرا تمدید ده ساله تحریم های ایران ارتباطی به برجام ندارد
*راست ودروغ های حسین موسویان -بخش‌های دوم و سوم
* راست ودروغ های حسین موسویان - بخش اول
*مهاجرانی پس ازاصلاح طلبان نمکدان سعودی وترکی بن فیصل را هم شکست
*چرا خامنه ای هنوزازفتنه می ترسد؟
*سردارقاسمی درخزعبلات خود چه چیزهایی را لوداد‎
*چرا پرونده اختلاس دردکل (های) نفتی با چراغ خاموش پیش می رود؟
*لبنان بزودی به کشورهای تجزیه شده لیبی، سوریه وعراق تبدیل خواهد شد‎
*قهرمان تراشی دروغین غربی ها برای ایران
*جنگ آینده ایران چگونه رقم می خورد؟
*غارت کشورتحت عنوان الگوی اسلامی -ایرانی پیشرفت
*غارت کشورتحت پوشش الگوی ایرانی -اسلامی پیشرفت
*حسین موسویان جاسوس رژیم را بهتربشناسیم
*مهدی شمس زاده متهم ردیف دوم پرونده بابک زنجانی کیست؟ - بخش دوم
*مهدی شمس‌زاده کیست؟
*نفوذ و«جاسوسی» چین دردستگاه رهبری ایران- (بخش اول و دوم وسوم)
*محمودخاوری نه ازسوی دولت کانادا بلکه ازسوی شبکه فسادمالی درایران حفاظت می شود
*حق‌ الناس یا حق نسناس
*خامنه ای وگسترش دامنه سرکوب درفضای سایبری
*چرا با توافق اتمی فعلی ازجنبه استراتژیکی مخالف اما با ادامه مذاکرات آن برای رسیدن به توافقی جامع تر موافق هستم
*ریزگردهای اتمی
*افتضاح جدید رژیم، آشکارشدن ردپای قاچاق وترانزیت موادمخدردرعرصه سیاست، انتخابات وانتقال قدرت
*شورای رهبری یا شورای سلطنت
*حاشیه ای بربرنامه تلویزیونی «روایت دربار» ، مستندی که دروغ های انقلاب 57 را آشکار میکند
*افشای بخش دیگری از فساد مالی در ایرانسل
*تحلیلی ویژه ازحمله اسراییل به حزب الله که به واقعیت پیوست
*قاچاق 25 میلیارددلاری کالا ونقش «برادران قاچاقچی» در آن
*حقایقی پیرامون خونین ترین عملیات جنگ ایران وعراق
*چرا سرداررضاتقی پور(وزیرسابق مخابرات) پیگیرتخریب پاساژ علاالدین است؟
*داعش وظهورسرداران سپاه قدس
*چرا با گذشت نزدیک به شش سال ازانتخابات خرداد 88 هنوز «فتنه» و «فتنه‌گران» زنده‌اند
*اصلاح طلبان حکومتی خطرناکترازمحافظه کاران افراطی
*حزب ندای ایرانیان، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش سوم
*حزب ندا، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش اول و دوم
*علی لاریجانی، سمبل وقاحت در نظام مقدس جمهوری اسلامی
*مالبورو درایران همچنان قربانی می گیرد
*دروغ های راست حسین نتانیاهو
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش سوم
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش دوم
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش اول
*هزینه مردم ایران درحمایت رژیم ازتروریزم
*هردم ازاین باغ بری می رسد تازه ترازتازه تری می رسد
*اسیدپاشی، آخرین راه رسیدن به خدا
*خامنه ای، فرارمغزها ونفت( بحش اول و دوم)
*حاج قاسم وجنگ خاورمیانه یا مش قاسم وجنگ کازرون
*عقب‌نشینی خامنه‌ای در جبهه‌های داخلی و خارجی
*منگوریسم رهبری این بار در یمن
*وقتی «بحران ساختگی» تبدیل به «افتضاح واقعی» می شود!
*اعترافات عجیب فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء
*سلطه نئوکانیزم اقتصادی درسایه حکومت نظامی روحانیت
*آیا سقوط هواپیماهای ایران 140 اتفاقی است؟
*اعترافات شگفت انگیزسردار​نجات درباره انتخابات یا فتنه 88
*دولت روحانی وهمدستی با باندخامنه ای در چپاول اموال دولت
*صادق خرازی یا خامنه ای کدام دروغ می گوید؟
*گام بعدی غرب درمقابل رژیم ایران؟
*تلاش کودتاگران برای انتساب مسئولیت حصرموسوی وکروبی به روحانی وشمخانی‎
*چه کسی عملیات انتحاری وسریریدن را به مسلمانان آموخت؟(+18​)
*ماجرای رابرت لوینسون وبابک زنجانی دوروی یک سکه اند
*اعدام قاچاقچیان مواد مخدر یا از بین بردن رقبای تجاری
*گزارش 100 روزه روحانی یا کیفرخواست اقتصادی علیه رهبری – بخش اول‎
*منشورحقوق شهروندی، جعبه جدیدمارگیر​ی خامنه ای اینباربا طعم روحانی‎
*ترکمانچای اتمی(پاسخی به درخواست دوستان درموردمذاک​رات جاری ژنو)
*اعترافات یک وزیرتبهکار​درخصوص واگذاری مخابرات- بخش اول‎
*رهبری، ایرانسل ومدیرعامل ولایی آن – بخش اول
*رهبرجعلی، اپوزیسیون جعلی، قهرمان جعلی‎
*اعترافات خامنه ای و دو گام به سوی نوشیدن جام زهر اتمی‎
*قتل عام 52 مجاهد وتاثیراستر​اتژیک آن برتحولات منطقه
*حبیب آرگو
*سردار یا مهندس، شاطری یا خوشنویس، فرماندهی نیروی قدس یا رییس بازسازی لبنان؟
*حسین موسویان، کاسه داغترازآش دربرنامه اتمی ایران بخش‌های چهارم تا هفتم
*حسین موسویان، کاسه داغتر از آش دربرنامه اتمی ایران (بخش‌های اول تا سوم)
*روزی روزگاری‎
*احمدی که قابل بود ومحسنی که قابل نبود
*پیرامون گزارش نیویورک تایمزدربار​ه نیروی قدس
*کشتگرو نواختن شیپو از سرگشاد آن‎
*سخنی با شورای ملی مقاومت، رییس جمهوربرگزی​ده آن ومجاهدین‎
*حاشیه ای براعتراضات ایرانیان درنیویورک‎
*نیروی قدس سپاه پاسداران وهزینه های جدید آن برای ایران
*آقای خاتمی شرم کنید!
*دیلماج های سیاسی ونقش آنها درمبارزات مردم ایران‎
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهد شد؟
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهدش​د؟- بخش دوم‎
*زنگهای جنگ برای که به صدادرمی آید؟‎
*بیست ویک دلیل جامعه جهانی برای حمله نظامی به ایران
*اکبرگنجی: سرنگونی رژیم یعنی نابودی ایران وایرانیان!​!