حاج قاسم وجنگ خاورمیانه یا مش قاسم وجنگ کازرون
کورش کبیر

56797_472

 

اینروزها برخی ازرسانه های غربی بازدیگربا بزرگنمایی نقش قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران نظیرماجرای  بن لادن درصدد ساختن یک شخصیت اسطوره ای ازکسی می باشند که درنزد انقلابیون راستین وفرماندهان واقعی جنگ ایران وعراق تنها یک شخصیت درجه 3 محسوب می  گردد.

گرچه نام سردارقاسم سلیمانی برای اولین  باردرسال 2007 زمانی مطرح شد که حملاتی به مرکز هماهنگی نیروهای آمریکایی  درکربلای عراق صورت گرفت که نشان ازسازمان یافتگی آن توسط ایران داشت اما  واقعیت امربه سال 2003 واشغال عراق توسط نیروهای آمریکایی و اعضای پیمان  ناتو برمی گردد رهبران ایران ازبیم ادامه حملات وکشیدن شدن دامنه نبردها به کشورشان که سرنگونی رژیم را درپی داشت درصدد مصالحه به دولت جورج دبلیوبوش برآمدند وازطریق سفیرسویس درتهران مواردیکه می تواند به مصالحه  دوکشوربیانجامد را پیشنهادکردند این موارد موردتوافق علی خامنه ای (رهبر)،  محمدخاتمی (رییس جمهور)، کمال خرازی (وزیرخارجه وقت) قرارگرفته بود  واموراجرایی آن به عهده صادق خرازی (سفیرایران درپاریس وبرادرعروس خامنه  ای) گذاشته شده بود تا اخبارواطلاعات آن درحد “بکلی سری” باقی بماند اما با موضعگیری جورج بوش وقراردادن نام ایران بهمراه سوریه، عراق وکره شمالی  درلیست کشورهای “محورشرارت” به گفته رایان کراکرسفیروقت آمریکا درعراق  ناگهان همه چیزبهم ریخت !

هاشمی رفسنجانی نظیردیگرموارد بحرانی  باردیگرفرمان اداره اوضاع را برعهده گرفت وبه رهبری پیشنهاد کرد اکنون که  عراق تحت قیمومیت یک فرماندارنظامی آمریکایی بنام پل برمرقرارگرفته وهرآن  امکان حمله به ایران ازعراق بعنوان سرپل می رود شایسته است که اداره  اموراجرایی عراق بجای وزارت خارجه به قاسم سلیمانی همشهری وی وفرمانده  نیروی قدس سپاه پاسداران واگذار ونقش وزارتخارجه به حداقل امکان درهماهنگی  با سپاه پاسداران تنزل یابد پیشنهادی که بدلیل تامین منافع واهداف هردورهبر ایران به سرعت موردقبول رهبری قرارگرفت.

پس ازآن اکنون قاسم سلیمانی بدلیل برخورداری از ارتباط مستقیم با رهبری وهاشمی به فرمانده بلامنازع عراق تبدیل شد امری که برای هرفرمانده حتی ضعیفترازفرمانده لشکر41 ثارالله کرمان نیزغنیمتی  دورازانتظارمی نمود منبعد سلیمانی با درجه سرتیپی درحالیکه حداقل 10 سرلشکردرسازمان سپاه قرارداشت براحتی می توانست با انتصاب افسران تحت  امرخود بعنوان سفیر، کاردار، کنسول ودیپلمات دربغداد وشهرهای مختلف عراق و  دورزدن فرمانده کل سپاه سرلشکر رحیم صفوی باخامنه ای ملاقات نماید وضمن  تبادل اطلاعات رهنمود ومجوزهای لازم را اخذ نماید و ازسوی دیگر درمعیت  مقتدی صدرسازمانی شبه نظامی بنام ” لشکرالمهدی” را نزد هاشمی رفسنجانی برای تشدیدحملات به نیروهای آمریکایی پایه ریزی نماید.پس ازآن بود که رفسنجانی  عراق را باطلاق جدید برای نیروهای آمریکایی پس ازویتنام نامیده  وخواستارخروج نیروهای غربی ازعراق شد. پس ازیکسری عملیات توسط شبه نظامیان  شیعه عراقی برعلیه اهداف آمریکایی این جورج بوش بود که درابتدای سال 2007 فرمان حمله به کنسولگری ایران دراربیل را برای دستگیری نیروهای قدس صادر و  صراحتا اعلام نمود که منبعد این نیروها را هدف قرارخواهدداد. .

ازسوی دیگرفعالیت گروههای مختلف شیعه وسنی  برای پرکردن خلاء سیاسی ناشی ازسقوط صدام حسین ونظام بعثی وی موجبات هرج  ومرج درعراق را فراهم کرده بود وهرگروه سعی می کرد باتشکیل نیروی مسلح  خودسهم بیشتری را درسپهرسیاسی عراق ازآن خودکند ومقتدی صدر اکنون باحمایت  نیروی قدس سپاه پاسداران خود را درموقعیتی همطرازمجلس اعلای اسلامی عراق به رهبری حکیم وحزب الدعوه به رهبری نوری المالکی وسپاه بدری می دانست که  درجریان جنگ ایران وعراق بعنوان بازوی مسلح آنان شکل گرفته بود. بهمین دلیل وی درصدد پرکردن خلاء ناشی ازخروج نیروهای انگلیس ازبصره ازمراکزشیعه نشین برآمد شهری که بدلیل دوری ازنجف وکربلاتحت سلطه مراجع اصلی شیعه  وبرخورداری ازچاههای نفت هدفی آسانترمی نموداما نوری المالکی سرسپرده  دیگرنظام ایران فوری درمقام مقابله با مقتدی صدربرآمد وجنگ بین دونیروی  اصلی شیعه تحت عنوان تامین امنیت بصره پس ازخروج انگلیسی هادرگرفت ازسوی  دیگر دربغدادنیزنیروهای مالکی به شهرک صدرکه مرکزیت گروه مقتدی صدردرآن  قرارداشت نیزمزید بر علت شد آمریکایی ها تحت فرماندهی ژنرال پترائوس  وناتوان ازتامین امنیت به یکباره با پیامی از سوی قاسم سلیمانی مواجه شدند  که درآن ازپایان درگیری ومصالحه دوگروه شیعه خبرمی داد این پیام ازسوی جلال طالبانی به آمریکایی ها داده شد که ایران برای برقراری امنیت درعراق  درکنارآمریکا ونه درمقابل آن است.

اما این تمام داستان نبود نیروهای قاسم  سلیمانی با تشکیل وتجهیزگروههای موازی دیگری درصدد مهارمقتدی صدرازیکسو  وپنهان کردن نقش خود درحمله به نیروهای آمریکایی بعنوان ستون فقرات نیروهای نظامی غربی ووناتو درعراق برآمدند زیرا وی علاوه برادعای مهیاکردن زمینه  ظهورامام زمان جانشینی خامنه ای را دراین رابطه قبول نداشت ودرعین حال  ازلزوم خروج نیروهای بیگانه ازعراق ازجمله نیروهای آمریکایی وایرانی  اصرارداشت همین بهانه کافی بود تا وی ازسوی ایران بین ماندن درعراق واحتمال کشته شدن با یک عملیات انتحاری یا تبعید به ایران به بهانه ادامه تحصیل  درقم راه دوم راانتخاب وتامدتی صحنه را برای ظهورگروههای جدید شبه نظامی  تحت فرماندهی قاسم سلیمانی نظیرعصائب اهل حق به رهبری قیس خزعلی وکتائب حزب الله (گزینش شده ازسپاه بدر وحزب الدعوه) ترک نماید.عملیات این گروههای  تروریستی موازی با لشکرالمهدی را که درچندین مقوله بمب گذاری های کنارجاده  ای ضدزره، استفاده ازموشکهای ضدهوایی دوش پرتاب برعلیه هلی کوپترهای  آمریکایی برفرازبغداد ، استفاده ازتک تیراندازهای مجهزبه تفنگهای ویژه  وگرانقیمت اطریشی اهدایی سازمان ملل به ایران برای مقابله با قاچاقچیان  موادمخدردرشرق ایران وحمله به مقرها وپایگاههای سربازان آمریکایی با بازوکا آرپی جی و…رامی توان با جستجودرسایت Aparat.com می توان مشاهده کرد. جالب  اینکه درخصوص عملیات ربودن وکشتن 5 سربازآمریکایی مستقردرقرارگاه هماهنگی  کربلا قاسم سلیمانی طی پیامی به ژنرال آمریکایی به روح امام خمینی قسم می  خورد که این قتل عام کارنیروی قدس سپاه نبوده است  والبته نیزدروغ نگفته  است زیرا این عملیات  توسط وی طراحی و توسط گروه عصائب اهل الحق به  اجراگذاشته شد

باروی کارآمدن دولت دموکرات باراک  اوبامادرسال 2009 سیاست خارجی دولت آمریکا وارد روندی گردید که عملا ایران  را به قدرت بلامنازع درعراق تبدیل کرد ازیکسو درحالیکه مردم ایران بدنبال  انتخابات خرداد 88 ( ژوئن 2009) شعارمی دادند ” اوباما، اوباما، یا با اونا یا با ما” رییس جمهوری آمریکا درحال نامه نگاری محرمانه با علی خامنه ای  رهبرایران بود تا به وی اطمینان بدهد که به تعهد خود به حل مشکلات رابطه  ایران وآمریکا طی یکسال پس ازروی کارآمدن خود ازژانویه همان سال پایبند  است.

همزمان درعراق مقدمات خروج نیروهای آمریکایی درعراق باکارگردانی پشت صحنه دموکراتهای آمریکا و رژیم ایران بادست نوری  المالکی نخست وزیردست نشانده خامنه ای درعراق درجریان بود با این امید که  بلافاصله با تخلیه عراق ازنیروهای آمریکا ایران خلاء سیاسی آن  کشورراپرخواهد کرد آیینه تمام نمای این همکاری پنهان را می توان دراجلاس  دمشق درسال 2010 مشاهده کرد که بنابه توافق طرفین نوری المالکی برای دوردوم بعنوان نخست وزیرعراق منصوب گردید درحالیکه گروه العراقیه به رهبری  ایادعلاوی ازنظرقانونی کاندیداصلی پست نخست وزیری عراق محسوب می گردید وی  می گوید جوبایدن معاون رییس جمهورآمریکا با وی تماس گرفته وازوی خواسته بود برای مصلحت کشورازکانیداتوری خودبه نفع نوری المالکی کناربکشد مصلحتی که  با دیکتاتوری تمام عیارنوری المالکی، اداره دستگاه جهنمی وی توسط قاسم  سلیمانی وسپاه قدس وشبه نظامیان شیعه وهزینه کردن 500 میلیارددلاردرآمدهای  نفتی عراق عملا کردها واهل سنت عراق را ازصحنه سیاسی عراق حذف وناکارآیی  خودرا به نمایش گذاشت وظهورداعش تنها یکی ازفرزندان نامشروع این مصلحت  دروغین توسط دولت آمریکا بود.

سردارقاسم سلیمانی کارگرزاده فقیری ازدهستان رابرکرمان وکارمند سازمان آب وفاضلاب آن شهر که به برکت جنگ ایران وعراق  به فرماندهی لشکرکرمان گماشته شده بود  ودرقرارگاه شرق کشو رماموریت اسکورت کاروانهای عظیم موادمخدربه مقصداروپا را درکنارسرکوب قاچاقچیان جزء برعهده داشت به یکباره خود را نماینده تام الاختیاررهبرایران درعراق یافت وی  البته درکشورهای هدف جمهوری اسلامی ازکشورهای همسایه ازافغانستان گرفته تا  لبنان وازبرخی کشورهای تازه استقلال یافته شوروی سابق تا کشورهای خلیج فارس وشبه جزیره عربستان نیزبدلیل حمایت های رهبرجمهوری اسلامی موقعیتی  استثنایی بدست آورد.

با شروع عملیات داعش درغرب وشمال عراق به  یکباره امپراطوری شیعی خامنه ای درعراق که تحت عاملی بنام قاسم سلیمانی  ونوری المالکی شکل گرفته بود به یکباره فروریخت پیشروی های سریع این گروه  که به خلع سلاح شش لشکر عراق وسمپاتی اهل سنت سرکوب شده به این گروه  انجامید عملا نشان ازپنبه شدن تمام رشته ها وسرمایه گذاری ایران برحاکمیت  عراق بود دراین مرحله بود که رسانه ها ازبرکناری قاسم سلیمانی بدلیل شکست  درعراق وعدم توان اقناع حزب الدعوه برای نگهداری نوری المالکی برمسند نخست  وزیری عراق سخن راندند حضوردریابان علی شمخانی دبیرشورایعالی امنیت ایران  وازکارهای غیراصولگرا درعراق ومذاکراتی که با رهبران عراق داشت همگی نشان  ازشکست سیاست خامنه ای وعوامل وی درآن کشورمی داد.

تغییردراستراتژی نظامی گروه دولت اسلامی (داعش) وانحراف فلش عملیاتی به سمت شهرهای کردنشین شنگال وایزدی های  سنجاروترکمن های آمرلی درایالت صلاح الدین ورو به روی سرپل ذهاب ایران  درکنارتهدید جدی اربیل پایتخت اقلیم کردستان عراق باعث گردید تا ایران  ازتصمیم خود درفشاربربارزانی بخاطراعلام خودمختاری منصرف گردیده کمکهای خود را درمقابل دشمن مشترک به آنها برساند همزمان بدلیل شیعه بودن ترکمن های  امرلی تمام نیروهای شیعی ازارتشیان عراقی گرفته تا کتائب حزب الله وعصائب  اهل حق ونیروی های سپاه قدس به منطقه سرازیر و درکنارنیروهای کردی به جنگ  با داعشی ها به پردازند والبته حملات بی امان هواپیماهای آمریکا نقش اصلی  را درتوقف حملات داعش وعقب نشینی های آنان بدلیل فقدان اهداف استراتژیک  درآن منطقه ایفاء نمود.

بدنبال تسلط مجدد نیروهای شیعه برشهرآمرلی  قاسم سلیمانی با حضوردرآن شهروانتشارعکس خود دراینترنت اینچنین وانمود می  کرد که نقش اصلی درعقب زدن نیروهای داعش توسط وی ونیروی قدس سپاه پاسداران  بوده است درحالیکه درواقع وی با این حرکت سریع خلاء سیاسی ناشی ازبی ثبانی  درآمرلی رابه نفع خودپرکرده بود پس ازآن می بینید که افسانه پردازی درخصوص  نقش نیروهای قدس درعراق شروع می شود بطوریکه درحالیکه روزانه مواضع داعش  درسرتاسرشمال وغرب عراق موردبمباران نیروهای آمریکا ومتحدین اروپایی وعرب  آن قرارمی گیرد فرمانده نیروی هوایی سپاه مدعی می شود که قاسم سلیمانی با 70 نیرو اربیل را درمقابل نیروهای دولت اسلامی حفظ کرده است ؟!

به موازات این امربرخی ازرسانه ها  وخبرنگاران خارجی با وابستگی به دوگروه مختلف اقدام به شایعه پراکنی  وبزرگنمایی نقش قاسم سلیمانی درعراق می کنند گروه اول که به سمپاتهای رژیم  ایران معروف می باشند وگروه دوم که دشمنان قسم خورده رژیم تعلق داشته وسعی  می کنند با آگراندیسمان نقش سلیمانی آمریکا را برعلیه نیروی قدس وفرماندهی  آن شورانده وبه وسیله ای برای برخورد با آن گروه تبدیل نمایند. جالب اینکه  این گروهها تابحدی درنقش سلیمانی اغراق می کنند که حتی خبرنگار نشریه  انگلیسی گاردین ادعا می کند نجات بغداد نیزتوسط قاسم سلیمانی صورت گرفته  ومحبوبیت ایران درعراق پس ازدفع حملات داعش افزایش یافته است توگویی قبل  ازآن اثری ازنیروی قدس خامنه ای وقاسم سلیمانی درعراق ورژیم حاکم برآن تحت  عامل بنام نوری المالکی نبوده است. همین رسانه مدعی شده است که علیرغم  اختلاف ایران وآمریکا درسوریه بدلیل اشتراک منافع درعراق برعلیه داعش باید  آمریکا وغرب ایران را درعراق به بازی بگیرند!

آنتونی کوردزمن یکی ازاستراتژیستهای  آمریکایی که البته اینروزهابدلیل سالخوردگی وقرارگرفتن درراس یکی  ازاندیشکده ها کمترخود به تحلیل مسائل پرداخته واموررابه کارشناسان  وهمکاران جوان واگذارمی کند درمصاحبه با بلومبرگ گفته است ” قاسم سلیمانی  بافعالیت خود درعراق برعلیه داعش درحال ارسال پیام نفوذ ایران درمنطقه به  آمریکا وکشورهای عرب برای تعامل با خوداست والبته بنظرمی رسد اشاره وی به  حذف ایران ازکنفرانس امنیتی عراق ومقابله با تهدیدات داعش درآن کشور وسوریه می باشد.

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب کورش کبیر در سایت پژواک ایران 

*آقای خامنه ای وادعای مبارزه با آمریکا، دروغ چرا تا قبر آ آ آ ؟‎ [2018 Jan] 
*سردار سلیمانی از مردم ایران شرم کنید‎ [2018 Jan] 
* ملاحظاتی پیرامون جنگ احتمالی ایران و آمریکا [2018 Jan] 
*مردم ایران بهوش باشید رهبر خود رییس دزدان سرمایه های ملی است [2018 Jan] 
*بودجه 97 چگونه مفتخورها را بعد از50 سال لو داد ! [2017 Dec] 
*آقای تاج زاده شرم کنید (بخش اول) [2017 Dec] 
*قانون انتشارودسترسی آزاد به اطلاعات، رکن چهارم دموکراسی و حکم اعدام علی غزالی خبرنگارومدیرسایت آینده نیوز‎ [2017 Sep] 
*چراباید صادق لاریجانی ازریاست قوه قضاییه عزل ومحاکمه شود؟‎ [2017 Aug] 
*مستند نامستند خط مقدم (به یاد حسن تهرانی مقدم فرمانده یکان موشکی سپاه پاسداران) [2017 Aug] 
*چمران تا دقیقه ۹۰ هم دروغ می گوید‎ [2017 Aug] 
*آیا تحریم های جدید ایران غیرقانونی ومخالف توافق برجام است؟‎ [2017 Jul] 
*50 میلیارددلار درآمد ایرانسل به کام سپاه ورهبری ازمحل ژن و واژن برترخانواده دکترعارف‎  [2017 Jul] 
*آیا جنتی درارتکاب نسل کشی های سیاسی تنها بوده است؟ [2017 Jul] 
*دلایل مخالفت خامنه ای با قرارداد توتال فرانسه  [2017 Jul] 
*نقش خامنه ای وسپاه پاسداران دروضع تحریم های جدید وجامع آمریکا‎ [2017 Jun] 
*جنگ جدید ومسئولیت نخبگان ایرانی [2017 Jun] 
*آقای خامنه ای خر خودتی [2017 Mar] 
*راست ودروغ های جدید حسین موسویان [2017 Feb] 
*آقای سازگارا، انقلاب ۵۷ ملی بود تا مذهبی [2017 Feb] 
*خامنه ای، ترامپ وافشای چهره واقعی آمریکا‎ [2017 Feb] 
*آزمایشات موشکی سپاه پاسداران وخسارات تبدیل ایران به کره شمالی دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟! بخش دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟!  [2017 Jan] 
*اعترافات مهم وزیراموراقتصادی ودارایی قبل از استعفاء‎ [2017 Jan] 
*فدرالیزم وایران سرزمین ناشناخته‎ [2017 Jan] 
*حاشیه ای برانتصاب سردار ایرج مسجدی بعنوان سفیرجدید ایران درعراق [2017 Jan] 
*هاشمی واپوزیسیون  [2017 Jan] 
*وزیری که بجای اعدام طلبکارشده است‎ [2017 Jan] 
*تقلب درانتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 به زبان ساده‎ [2016 Dec] 
*یک بام ودوهوای قوه قضاییه دربرخورد با پرونده های خودی وناخودی‎ [2016 Dec] 
*بسیج اصلاح طلبان درمقابل مجاهدین خلق به بهانه دفاع ازضیاء نبوی [2016 Dec] 
*چرا تمدید ده ساله تحریم های ایران ارتباطی به برجام ندارد [2016 Dec] 
*راست ودروغ های حسین موسویان -بخش‌های دوم و سوم [2016 Nov] 
* راست ودروغ های حسین موسویان - بخش اول [2016 Nov] 
*مهاجرانی پس ازاصلاح طلبان نمکدان سعودی وترکی بن فیصل را هم شکست [2016 Jul] 
*چرا خامنه ای هنوزازفتنه می ترسد؟ [2016 Jun] 
*سردارقاسمی درخزعبلات خود چه چیزهایی را لوداد‎ [2016 May] 
*چرا پرونده اختلاس دردکل (های) نفتی با چراغ خاموش پیش می رود؟ [2016 Mar] 
*لبنان بزودی به کشورهای تجزیه شده لیبی، سوریه وعراق تبدیل خواهد شد‎ [2016 Feb] 
*قهرمان تراشی دروغین غربی ها برای ایران  [2016 Feb] 
*جنگ آینده ایران چگونه رقم می خورد؟ [2016 Feb] 
*غارت کشورتحت عنوان الگوی اسلامی -ایرانی پیشرفت [2016 Jan] 
*غارت کشورتحت پوشش الگوی ایرانی -اسلامی پیشرفت [2016 Jan] 
*حسین موسویان جاسوس رژیم را بهتربشناسیم [2016 Jan] 
*مهدی شمس زاده متهم ردیف دوم پرونده بابک زنجانی کیست؟ - بخش دوم [2015 Dec] 
*مهدی شمس‌زاده کیست؟ [2015 Dec] 
*نفوذ و«جاسوسی» چین دردستگاه رهبری ایران- (بخش اول و دوم وسوم) [2015 Nov] 
*محمودخاوری نه ازسوی دولت کانادا بلکه ازسوی شبکه فسادمالی درایران حفاظت می شود [2015 Sep] 
*حق‌ الناس یا حق نسناس [2015 Sep] 
*خامنه ای وگسترش دامنه سرکوب درفضای سایبری [2015 Sep] 
*چرا با توافق اتمی فعلی ازجنبه استراتژیکی مخالف اما با ادامه مذاکرات آن برای رسیدن به توافقی جامع تر موافق هستم  [2015 Sep] 
*ریزگردهای اتمی [2015 Mar] 
*افتضاح جدید رژیم، آشکارشدن ردپای قاچاق وترانزیت موادمخدردرعرصه سیاست، انتخابات وانتقال قدرت [2015 Feb] 
*شورای رهبری یا شورای سلطنت [2015 Feb] 
*حاشیه ای بربرنامه تلویزیونی «روایت دربار» ، مستندی که دروغ های انقلاب 57 را آشکار میکند  [2015 Feb] 
*افشای بخش دیگری از فساد مالی در ایرانسل [2015 Feb] 
*تحلیلی ویژه ازحمله اسراییل به حزب الله که به واقعیت پیوست [2015 Jan] 
*قاچاق 25 میلیارددلاری کالا ونقش «برادران قاچاقچی» در آن [2015 Jan] 
*حقایقی پیرامون خونین ترین عملیات جنگ ایران وعراق [2015 Jan] 
*چرا سرداررضاتقی پور(وزیرسابق مخابرات) پیگیرتخریب پاساژ علاالدین است؟ [2015 Jan] 
*داعش وظهورسرداران سپاه قدس [2015 Jan] 
*چرا با گذشت نزدیک به شش سال ازانتخابات خرداد 88 هنوز «فتنه» و «فتنه‌گران» زنده‌اند [2014 Dec] 
*اصلاح طلبان حکومتی خطرناکترازمحافظه کاران افراطی [2014 Dec] 
*حزب ندای ایرانیان، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش سوم [2014 Dec] 
*حزب ندا، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش اول و دوم [2014 Dec] 
*علی لاریجانی، سمبل وقاحت در نظام مقدس جمهوری اسلامی [2014 Dec] 
*مالبورو درایران همچنان قربانی می گیرد [2014 Dec] 
*دروغ های راست حسین نتانیاهو [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش سوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش دوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش اول [2014 Nov] 
*هزینه مردم ایران درحمایت رژیم ازتروریزم [2014 Nov] 
*هردم ازاین باغ بری می رسد تازه ترازتازه تری می رسد [2014 Oct] 
*اسیدپاشی، آخرین راه رسیدن به خدا [2014 Oct] 
*خامنه ای، فرارمغزها ونفت( بحش اول و دوم) [2014 Oct] 
*حاج قاسم وجنگ خاورمیانه یا مش قاسم وجنگ کازرون [2014 Oct] 
*عقب‌نشینی خامنه‌ای در جبهه‌های داخلی و خارجی  [2014 Oct] 
*منگوریسم رهبری این بار در یمن [2014 Oct] 
*وقتی «بحران ساختگی» تبدیل به «افتضاح واقعی» می شود! [2014 Oct] 
*اعترافات عجیب فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء [2014 Oct] 
*سلطه نئوکانیزم اقتصادی درسایه حکومت نظامی روحانیت [2014 Sep] 
*آیا سقوط هواپیماهای ایران 140 اتفاقی است؟ [2014 Aug] 
*اعترافات شگفت انگیزسردار​نجات درباره انتخابات یا فتنه 88 [2014 Jul] 
*دولت روحانی وهمدستی با باندخامنه ای در چپاول اموال دولت [2014 Jul] 
*صادق خرازی یا خامنه ای کدام دروغ می گوید؟ [2014 Jul] 
*گام بعدی غرب درمقابل رژیم ایران؟  [2014 Mar] 
*تلاش کودتاگران برای انتساب مسئولیت حصرموسوی وکروبی به روحانی وشمخانی‎ [2014 Feb] 
*چه کسی عملیات انتحاری وسریریدن را به مسلمانان آموخت؟(+18​) [2014 Jan] 
*ماجرای رابرت لوینسون وبابک زنجانی دوروی یک سکه اند [2013 Dec] 
*اعدام قاچاقچیان مواد مخدر یا از بین بردن رقبای تجاری [2013 Dec] 
*گزارش 100 روزه روحانی یا کیفرخواست اقتصادی علیه رهبری – بخش اول‎ [2013 Nov] 
*منشورحقوق شهروندی، جعبه جدیدمارگیر​ی خامنه ای اینباربا طعم روحانی‎ [2013 Nov] 
*ترکمانچای اتمی(پاسخی به درخواست دوستان درموردمذاک​رات جاری ژنو) [2013 Nov] 
*اعترافات یک وزیرتبهکار​درخصوص واگذاری مخابرات- بخش اول‎ [2013 Nov] 
*رهبری، ایرانسل ومدیرعامل ولایی آن – بخش اول [2013 Oct] 
*رهبرجعلی، اپوزیسیون جعلی، قهرمان جعلی‎ [2013 Oct] 
*اعترافات خامنه ای و دو گام به سوی نوشیدن جام زهر اتمی‎ [2013 Sep] 
*قتل عام 52 مجاهد وتاثیراستر​اتژیک آن برتحولات منطقه [2013 Sep] 
*حبیب آرگو [2013 Mar] 
*سردار یا مهندس، شاطری یا خوشنویس، فرماندهی نیروی قدس یا رییس بازسازی لبنان؟ [2013 Feb] 
*حسین موسویان، کاسه داغترازآش دربرنامه اتمی ایران بخش‌های چهارم تا هفتم [2012 Dec] 
*حسین موسویان، کاسه داغتر از آش دربرنامه اتمی ایران (بخش‌های اول تا سوم) [2012 Dec] 
*روزی روزگاری‎ [2012 Dec] 
*احمدی که قابل بود ومحسنی که قابل نبود [2012 Oct] 
*پیرامون گزارش نیویورک تایمزدربار​ه نیروی قدس  [2012 Oct] 
*کشتگرو نواختن شیپو از سرگشاد آن‎ [2012 Oct] 
*سخنی با شورای ملی مقاومت، رییس جمهوربرگزی​ده آن ومجاهدین‎ [2012 Sep] 
*حاشیه ای براعتراضات ایرانیان درنیویورک‎ [2012 Sep] 
*نیروی قدس سپاه پاسداران وهزینه های جدید آن برای ایران [2012 Sep] 
*آقای خاتمی شرم کنید! [2012 Sep] 
*دیلماج های سیاسی ونقش آنها درمبارزات مردم ایران‎ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهد شد؟ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهدش​د؟- بخش دوم‎ [2012 Sep] 
*زنگهای جنگ برای که به صدادرمی آید؟‎ [2012 Sep] 
*بیست ویک دلیل جامعه جهانی برای حمله نظامی به ایران [2012 Sep] 
*اکبرگنجی: سرنگونی رژیم یعنی نابودی ایران وایرانیان!​! [2012 Aug]