اسیدپاشی، آخرین راه رسیدن به خدا
کورش کبیر

مردم ایران هنوزفراموش نکرده اند که چگونه قوه قضاییه ونیروهای امنیتی در عرض چندروز دونوجوان بنامهای علیرضا مافیها 23 ساله و محمدعلی سروری 20 ساله را که دراثرفقروبیماری مادریکی ازآنها  اقدام به زورگیری 70 هزارتومانی کرده بودند دستگیر وبه اتهام محاربه اعدام  نمودند. صحنه شیون خواهران جوان این دومتهم وتکیه دادن یکی ازاین جوانان  باچشمانی اشکباربرشانه جلاد خود و اعلام رضایت مالباخته ازاین دوجوان برای  جلوگیری ازاعدام آنهاهیچکدام نتوانست کوچکترین تخفیفی درمجازات این  دونوجوان که دزدی آنها به زحمت به 25 دلارمی رسید داشته باشد والبته دلیل  عمده آن نیزنوارویدئوی آن حادثه بود که ازدوربین مداربسته مجتمع مسکونی فوق استخراج وبدون اجازه مقامات امنیتی کشور دریوتیوب انتشاریافته بود. نواری  که عدم امنیت درجامعه و اقتدارنداشته ادعایی حاکمیت ونیروهای امنیتی را به  بهترین وجهی به تصویرمی کشید وبهمین دلیل نیزمی بینیم که بلافاصله مقامات  امنیتی اعلام کردند ازاین پس قربانیان چنین اقداماتی حق انتشارچنین  نوارهایی را دراینترنت نداشته ودرصورت مشاهده اینگونه فیلم ها یا عکسها  دررسانه های عمومی قربانیان نیزنظیرمرتکبین جرم تحت پیگیردقرارخواهندگرفت!.

اکنون طی چندروزگذشته بیش از17 مورداسیدپاشی دراصفهان (وظاهرادرتهران) به سروصورت خانمهای مجرد ومتاهل بوقوع پیوسته  است ما دراین مطلب ثابت خواهیم کرد که شخص علی خامنه ای رهبرجمهوری اسلامی  متهم اصلی و برخی ازمقامات کشور(بالاخص تعدادی ازائمه جمعه ونمایندگان مجلس وابسته به جبهه پایداری) نیزمتهمان ردیف بعدی و شرکای جرم جنایت فوق می  باشند.

ازحدود دوماه قبل انصارحزب الله باحمایت  تعدادی ازنمایندگان مجلس وائمه جمعه اعلام می کند برای اجرای طرح امربه  معروف ونهی ازمنکر که لوایح آن درمجلس شورای اسلامی نیزدردست تصویب است با  یگان موتوری خود به خیابانهای شهرهای بزرگ می آید رسانه ها دست راستی همگی  ازبرگزاری اردوهای آموزشی دراین رابطه ازسوی این گروه شبه نظامی درحد  دوهزارنفرو بیشتر آنهم تنها درتهران خبرمی دهند استناد گروه فوق به  دستورالعملی است که درشورایعالی انقلاب فرهنگی که اعضای آن انتصابی  وموردوثوق رهبری می باشند که تحت عنوان “عفاف وحجاب” به تصویب رسیده است  وظاهرا ازسوی دولت برگزیده ملت دراجرای آن تعلل وتسامح می شود همان تسامحی  که احمدی نژاد نیز درقبل ازانتخابات 88 ازآن درخصوص حجاب وحضورزنان  درورزشگاه دم می زد.

انصارحزب الله پس ازمواجه شدن با موج گسترده اعتراضات مردمی ودولت روحانی واینکه اقدامات فوق نشان ازهرج ومرج وبی  قانونی درکشورمی دهد به ظاهرازمواضع خود مبنی برحضورگسترده موتوری عقب  نشینی ولی هرازچندگاهی یکی ازاعضای رهبری این گروه شبه نظامی خبرازشروع طرح مبارزه با بدحجابی وبی حجابی می دهد.

رهبرجمهوری اسلامی طی این مدت بااعلام عدم  رضایت خود ازامورفرهنگی که بارها وبارها درکمترازیکسال ازروی کارآمدن دولت  حسن روحانی تکرارشده است نیروهای وابسته به خود را بحال آماده باش عملیاتی  درآورده است که نمونه های آنرا بطور آشکار درجلوگیری ازنمایش فیلم ها یا  اجرای کنسرت های مجوزداروبرخوردهای خیابانی باباصطلاح بدحجابان می توانی  درتهران وشهرهای بزرگ (مشهد، شیراز، اصفهان و…) مشاهده کنید.

درآغازاین هفته نیزخامنه ای دریادداشتی خطاب به شورایعالی فرهنگی صراحتا ازلزوم برداشتن موانع ازجلوی پای “جوانان  مومن” و”فعالیتهای خودجوش” آنان سخن گفته ووظیفه آن شورا در”مهندسی فرهنگی” راگوشزد کرده بود. ایشان باردیگربایک ادبیات نظامی جبهه انقلاب فرهنگی را  یک ” آوردگاه” یعنی میدان جنگ تشبیه کرده است که طبیعی است درمیدان جنگ  فرهنگی همه چیزاز جمله “اسید” پخش می شود بجز حلوا ! به عبارت زیرتوجه  کنید:

(با توجه به رویش های معتنابه وجوشش های  فراوان فعالیت های فرهنگی در”سطوح مردمی”، خصوصاً “جوانان مؤمن وانقلابی”،  دستگاههای فرهنگی نظام ودررأس آنها شورایعالی انقلاب فرهنگی باید نقش حلقات مکمل وتسهیل گر و الهام بخش را درفعالیت های “خودجوش” وفراگیرمردمی عرصه  فرهنگ برای خود قائل باشند و”موانع” را از سر راه آنها کناربزنند”.

همزمان با این سخنان توسط برخی ازنمایندگان  افراطی راه یافته به مجلس برخی لوایح مربوط به مبارزه با تهاجم فرهنگی در  دستورکار مجلس شورای اسلامی قرارمی گیرد که ازآنجمله می توان به طرح “حمایت ازآمران به معروف وناهیان ازمنکر” به بهانه هلاکت طلبه ای بنام علی خلیلی  اشاره کرد که با هدف ایجاد محمل قانونی برای حمایت قضایی ازاین نیروهای شبه نظامی دربرخوردهای خودسرانه آنان با زن وبچه مردم می باشد. لازم به توضیح  است طلبه فوق 3 سال قبل دریک نزاع که دو روایت کاملا متفاوت از آن موجود  است مجروح می شود و ضارب وی نیزبه زندان محکوم می گردد اما بعد از 3 سال که این طلبه می میمیرد انصارحزب الله مدعی می شود که مرگ وی ناشی ازهمان  حادثه 3 سال قبل بوده است. داعشی های ایران این پرونده ساختگی را دستاویز  خود قرارداده تا بااستفاده ازعناصری درمجلس که نام آنها درپرونده اختلاس  بیمه ومحمدرضارحیمی آورده شده است لایحه حمایت از آمران به معروف و ناهیان  ازمنکر را دردستورکارخودقراردهند که درواقع مشروعیت دادن به شبه نظامیان  انصارالله بعنوان ضابط قضایی می باشد ؟! البته ظاهرا نمایندگان فوق با ترس  ناشی از حساسیت و واکنش مردم بروی ماجرای “اسیدپاشی” دراصفهان وتهران طی 48 ساعت گذشته برخی ازمواد این طرح را تغییر و لزوم برخوردهای فیزیکی ازآن  توسط این نیروها را حذف کرده اند

اما ریشه مساله فوق این است که کلیه مراجع  ومقاماتی که “بدحجابی” را مشکل عمده کشورمی دانند و روزی نیست که برای آن  یقه درانی نکنند شاگردان تفکری اند که ادامه حیات حکومت ونظام را براساس “نصربالرعب” نه تنها جایزبلکه واجب می دانند وسردسته چنین نظریه پردازانی  البته امثال دوشیخ وآیت الله یزدی (مصباح وشیخ محمد) وسه احمد(جنتی، خاتمی  وعلم الهدی) می باشند.همان تفکری که امروز درعراق وسوریه با گردن زدن،  سنگسار، قطع دست وپا و دیگراحکام نورانی اسلام توسط داعش خارجی درجریان  است!!!

اسیدپاشی های فوق نشان داد که “امنیت  گورستانی” به بهای سلب آزادی های مدنی که نظام ظاهرا آنرا مقدم  برهرچیزدانسته وازجیب ملت صدها میلیارد دلار را طی 8 سال دوران دولت احمدی  نژاد صرف آن کرده است عملا چیزی جزیک دروغ بزرگ نبوده است ونیروهای نظامی  وانتظامی ایران برغم مانورهای دهان پرکن مترسک هایی بیش نبوده ونیستند چیزی شبیه ارتش بزرگ و یک میلیونی نوری المالکی که طی چندروز توسط دو هزارداعشی بی سروپا چون کرباس ازهم دریده شد.

تلاش مقامات کشور و بالاخص صداوسیمای مرکز  برای بی اهمیت جلوه دادن این پدیده شوم وسازمان یافتگی آن، اظهارات مقامات  سیاسی وامنیتی اصفهان، تلاش درجهت کتمان حقیقت ماجرا وخطراتی که هنوزهم  زنان اصفهان را تهدید می کند، ادعای قاطع وابستگی اسیدپاشان به کشورهای  بیگانه ورژیم صیهونیستی وعدم ارتباط موضوع با حزب الله وبسیج ! وازهمه  جالبترپخش برنامه دستگیری واخذاعتراف از تعدادی فیس بوک بازتحت مستندی بنام “صاحب” ازتلویزیون اصفهان توسط سپاه پاسداران و دربحبوحه ترس ووحشتی که  مردم اصفهان را درجریان “اسیدپاشی به زنان” فراگرفته است همگی نشان ازاراده حاکمیت برای سرپوش گذاشتن براین جنایات هولناک واقدامات تروریستی دارد  بالاخص این ادعای جدیدکه اسیدپاشی های فوق توسط یک نفرصورت گرفته است این  فرضیه را تقویت می کند که نظیر”قتل ستاربهشتی” نیروهای امنیتی رژیم  قصددارند یک نفر را بعنوان عامل اصلی جلو انداخته وبا پنهان کردن دیگر  اعضای باند مجری دستورات آقایان نهایتا نیزآن یک نفرازطریق اعمال نفوذ در  دادگاههای بدوی وتجدیدنظر ودیوان عالی وهمراه با تلاش جهت پرداخت دیه  ودیگرترفندها رضایت شاکیان خصوصی را هم بگیرند مشابه انفرادی این امر را  درپرونده اسیدپاشی به آمنه بهرامی می بینید که حتی قاضی پرونده متهم فوق را ازپرداخت دیه معاف کرده بود!

درحالیکه رسانه های دست راستی تمام تلاش خود رابکارگرفته اند تا حاکمیت وآمران وعوامل اجرایی را ازاین اقدامات سازمان  یافته تبهکارانه بری نمایند اما دم خروس طبق معمول دراین ماجرا اززیرعبای  ملا بیرون می آید وقتیکه روزنامه کیهان این ماجرا را دست پرورده رادیو بی  بی سی دانسته و محمدرضا نقدی فرمانده فاسدنیروی بسیج نیزفورا هرگونه رابطه  بین اسیدپاشی و امربه معروف ونهی ازمنکر را نفی می کند! (ازقدیم گفته اند  چوب را که برداری گربه دزده فرارمی کنه).

معاون وزیرکشور سخن ازدستگیری 4 نفردراصفهان می کند و محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه درنشست خبری خود ادعا می کند  که حتی یک نفرهم دستگیرنشده است ؟ مقامات امنیتی مدعی اند که این اقدامات  جنبه شبکه ای وسازماندهی شده نداشته است ولی مصطفی پورمحمدی اقدامات فوق را تروریستی خوانده است؟ طباطبایی نژاد ورهبر ائمه جمعه ونماینده ولی فقیه  دراصفهان که ازمحرکان اصلی این قبیل اقدامات تحت عنوان ” فراتررفتن تذکربه  بدحجابان ازمرحله لسانی” بوده اند اکنون دریک چرخش 180 درجه ای مدعی شدند  که منظورآنها حمله به زنان ودختران نبوده است؟! برخی ازمقامات امکان انجام  این جنایات ازسوی عناصرناآگاه وفریب خورده را مطرح می کنند وبرخی  دیگراسراییل را عامل این امرمعرفی کرده اند !

آیت الله بیات زنجانی ازمراجع وابسته به جریان اصلاح طلب کشور صراحتا در پاسخ به استفتایی دراین خصوص گفته است: ” اگر در پی این حرکت، امنیت اجتماعی آسیب دیده و یا جامعۀ اسلامی متهم به  اعمال اینگونه رفتارها شود، در بعضی موارد از مصادیق “افساد فی الأرض” و “محاربه با خدا”تلقی خواهد شد.”

بافتوای فوق اکنون حاکمیت باید موضع خود را  دراین خصوص روشن نماید وتلاش جهت پنهان کردن حقایق امر و گردانندگان پشت  صحنه که ادعای “مهندسی فرهنگی” جامعه را داشته و ردپای آنان درتمام اقدامات خشونت بار درجامعه به چشم می خورد درتله ای گرفتا رشده اند که نه راه  فراردارند ونه عقب نشینی وتنها راه آنها تغییردرصورت مساله است واینکه “اسیدپاشی کارفرد یا افرادی خودسروبدون ارتباط سازمانی با حاکمیت بوده  است”.

واضح است که باواکنش سریعی که جامعه نسبت به این اقدام جنایتکارانه نشان داده است دیر یا زود حاکمیت واداربه دستگیری  عوامل ردپایین اجرایی این طرح وبزرگنمایی نقش یک نگون بخت بعنوان عامل اصلی خواهدکرد و البته اینباربرخلاف جنایات اقتصادی محاکمه این متهم  بسیارطولانی و”کش دار”خواهد بود تا تب و حساسیت جامعه بتدریج کم شده و  مقامات امنیتی از طریق دلالان قضایی شرایط جلب رضایت قربانیان را با  چندصدمیلیون تومان ازبیت المال (که معمولا نیزخانواده قربانیان بدلیل ازدست دادن زندگی خود درجریان معالجه قربانی به آن محتاج هستند) فراهم بیاورند و نهایتا متهم بادرنظرگرفتن جنبه عمومی جرم چندسالی محکومیت گرفته ونظیر  دیگرمجرمان تابع حاکمیت به ارامی اززندان آزاد وحتی ازشرایط بهترزندگی نسبت به قبل برخوردارمی گردد نگاهی به زندگی تروریستهای اعزامی به خارج،  محمدرضا نقدی سردارشکنجه گر پرونده شهرداری تهران، سعید عسگرضارب  سعیدحجاریان، متهمان قتلهای زنجیره ای ودرراس آنان اکبرخوشکوش، ضارب  دکترمعتمدی وزیرمخابرات دولت خاتمی وافشاگرفساددرواگذاری مخابرات به سپاه  پاسداران، اکبرتقی زاده متهم گزینشی قتل ستاربهشتی، عباس کارگرجاوید قاتل  نداآقاسلطان، سعیدمرتضوی قاتل زهراکاظمی، محمدحسین قره باغی قاتل  دکترزهرابنی یعقوب، جلال الدین فارسی قاتلمحمدرضاخانی، محسن فلاحیان قاتل  خسرومیربیگ و…بعنوان مشت نمونه خروارنشان می دهد که تقریبا تمام قاتلان  موردتشویق حاکمیت قرارگرفته وبالعکس این خانواده قربانیان بوده اند که با  وضعیتی مشقت بارزندگی خود را ادامه داده اند

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب کورش کبیر در سایت پژواک ایران 

*آقای خامنه ای وادعای مبارزه با آمریکا، دروغ چرا تا قبر آ آ آ ؟‎ [2018 Jan] 
*سردار سلیمانی از مردم ایران شرم کنید‎ [2018 Jan] 
* ملاحظاتی پیرامون جنگ احتمالی ایران و آمریکا [2018 Jan] 
*مردم ایران بهوش باشید رهبر خود رییس دزدان سرمایه های ملی است [2018 Jan] 
*بودجه 97 چگونه مفتخورها را بعد از50 سال لو داد ! [2017 Dec] 
*آقای تاج زاده شرم کنید (بخش اول) [2017 Dec] 
*قانون انتشارودسترسی آزاد به اطلاعات، رکن چهارم دموکراسی و حکم اعدام علی غزالی خبرنگارومدیرسایت آینده نیوز‎ [2017 Sep] 
*چراباید صادق لاریجانی ازریاست قوه قضاییه عزل ومحاکمه شود؟‎ [2017 Aug] 
*مستند نامستند خط مقدم (به یاد حسن تهرانی مقدم فرمانده یکان موشکی سپاه پاسداران) [2017 Aug] 
*چمران تا دقیقه ۹۰ هم دروغ می گوید‎ [2017 Aug] 
*آیا تحریم های جدید ایران غیرقانونی ومخالف توافق برجام است؟‎ [2017 Jul] 
*50 میلیارددلار درآمد ایرانسل به کام سپاه ورهبری ازمحل ژن و واژن برترخانواده دکترعارف‎  [2017 Jul] 
*آیا جنتی درارتکاب نسل کشی های سیاسی تنها بوده است؟ [2017 Jul] 
*دلایل مخالفت خامنه ای با قرارداد توتال فرانسه  [2017 Jul] 
*نقش خامنه ای وسپاه پاسداران دروضع تحریم های جدید وجامع آمریکا‎ [2017 Jun] 
*جنگ جدید ومسئولیت نخبگان ایرانی [2017 Jun] 
*آقای خامنه ای خر خودتی [2017 Mar] 
*راست ودروغ های جدید حسین موسویان [2017 Feb] 
*آقای سازگارا، انقلاب ۵۷ ملی بود تا مذهبی [2017 Feb] 
*خامنه ای، ترامپ وافشای چهره واقعی آمریکا‎ [2017 Feb] 
*آزمایشات موشکی سپاه پاسداران وخسارات تبدیل ایران به کره شمالی دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟! بخش دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟!  [2017 Jan] 
*اعترافات مهم وزیراموراقتصادی ودارایی قبل از استعفاء‎ [2017 Jan] 
*فدرالیزم وایران سرزمین ناشناخته‎ [2017 Jan] 
*حاشیه ای برانتصاب سردار ایرج مسجدی بعنوان سفیرجدید ایران درعراق [2017 Jan] 
*هاشمی واپوزیسیون  [2017 Jan] 
*وزیری که بجای اعدام طلبکارشده است‎ [2017 Jan] 
*تقلب درانتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 به زبان ساده‎ [2016 Dec] 
*یک بام ودوهوای قوه قضاییه دربرخورد با پرونده های خودی وناخودی‎ [2016 Dec] 
*بسیج اصلاح طلبان درمقابل مجاهدین خلق به بهانه دفاع ازضیاء نبوی [2016 Dec] 
*چرا تمدید ده ساله تحریم های ایران ارتباطی به برجام ندارد [2016 Dec] 
*راست ودروغ های حسین موسویان -بخش‌های دوم و سوم [2016 Nov] 
* راست ودروغ های حسین موسویان - بخش اول [2016 Nov] 
*مهاجرانی پس ازاصلاح طلبان نمکدان سعودی وترکی بن فیصل را هم شکست [2016 Jul] 
*چرا خامنه ای هنوزازفتنه می ترسد؟ [2016 Jun] 
*سردارقاسمی درخزعبلات خود چه چیزهایی را لوداد‎ [2016 May] 
*چرا پرونده اختلاس دردکل (های) نفتی با چراغ خاموش پیش می رود؟ [2016 Mar] 
*لبنان بزودی به کشورهای تجزیه شده لیبی، سوریه وعراق تبدیل خواهد شد‎ [2016 Feb] 
*قهرمان تراشی دروغین غربی ها برای ایران  [2016 Feb] 
*جنگ آینده ایران چگونه رقم می خورد؟ [2016 Feb] 
*غارت کشورتحت عنوان الگوی اسلامی -ایرانی پیشرفت [2016 Jan] 
*غارت کشورتحت پوشش الگوی ایرانی -اسلامی پیشرفت [2016 Jan] 
*حسین موسویان جاسوس رژیم را بهتربشناسیم [2016 Jan] 
*مهدی شمس زاده متهم ردیف دوم پرونده بابک زنجانی کیست؟ - بخش دوم [2015 Dec] 
*مهدی شمس‌زاده کیست؟ [2015 Dec] 
*نفوذ و«جاسوسی» چین دردستگاه رهبری ایران- (بخش اول و دوم وسوم) [2015 Nov] 
*محمودخاوری نه ازسوی دولت کانادا بلکه ازسوی شبکه فسادمالی درایران حفاظت می شود [2015 Sep] 
*حق‌ الناس یا حق نسناس [2015 Sep] 
*خامنه ای وگسترش دامنه سرکوب درفضای سایبری [2015 Sep] 
*چرا با توافق اتمی فعلی ازجنبه استراتژیکی مخالف اما با ادامه مذاکرات آن برای رسیدن به توافقی جامع تر موافق هستم  [2015 Sep] 
*ریزگردهای اتمی [2015 Mar] 
*افتضاح جدید رژیم، آشکارشدن ردپای قاچاق وترانزیت موادمخدردرعرصه سیاست، انتخابات وانتقال قدرت [2015 Feb] 
*شورای رهبری یا شورای سلطنت [2015 Feb] 
*حاشیه ای بربرنامه تلویزیونی «روایت دربار» ، مستندی که دروغ های انقلاب 57 را آشکار میکند  [2015 Feb] 
*افشای بخش دیگری از فساد مالی در ایرانسل [2015 Feb] 
*تحلیلی ویژه ازحمله اسراییل به حزب الله که به واقعیت پیوست [2015 Jan] 
*قاچاق 25 میلیارددلاری کالا ونقش «برادران قاچاقچی» در آن [2015 Jan] 
*حقایقی پیرامون خونین ترین عملیات جنگ ایران وعراق [2015 Jan] 
*چرا سرداررضاتقی پور(وزیرسابق مخابرات) پیگیرتخریب پاساژ علاالدین است؟ [2015 Jan] 
*داعش وظهورسرداران سپاه قدس [2015 Jan] 
*چرا با گذشت نزدیک به شش سال ازانتخابات خرداد 88 هنوز «فتنه» و «فتنه‌گران» زنده‌اند [2014 Dec] 
*اصلاح طلبان حکومتی خطرناکترازمحافظه کاران افراطی [2014 Dec] 
*حزب ندای ایرانیان، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش سوم [2014 Dec] 
*حزب ندا، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش اول و دوم [2014 Dec] 
*علی لاریجانی، سمبل وقاحت در نظام مقدس جمهوری اسلامی [2014 Dec] 
*مالبورو درایران همچنان قربانی می گیرد [2014 Dec] 
*دروغ های راست حسین نتانیاهو [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش سوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش دوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش اول [2014 Nov] 
*هزینه مردم ایران درحمایت رژیم ازتروریزم [2014 Nov] 
*هردم ازاین باغ بری می رسد تازه ترازتازه تری می رسد [2014 Oct] 
*اسیدپاشی، آخرین راه رسیدن به خدا [2014 Oct] 
*خامنه ای، فرارمغزها ونفت( بحش اول و دوم) [2014 Oct] 
*حاج قاسم وجنگ خاورمیانه یا مش قاسم وجنگ کازرون [2014 Oct] 
*عقب‌نشینی خامنه‌ای در جبهه‌های داخلی و خارجی  [2014 Oct] 
*منگوریسم رهبری این بار در یمن [2014 Oct] 
*وقتی «بحران ساختگی» تبدیل به «افتضاح واقعی» می شود! [2014 Oct] 
*اعترافات عجیب فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء [2014 Oct] 
*سلطه نئوکانیزم اقتصادی درسایه حکومت نظامی روحانیت [2014 Sep] 
*آیا سقوط هواپیماهای ایران 140 اتفاقی است؟ [2014 Aug] 
*اعترافات شگفت انگیزسردار​نجات درباره انتخابات یا فتنه 88 [2014 Jul] 
*دولت روحانی وهمدستی با باندخامنه ای در چپاول اموال دولت [2014 Jul] 
*صادق خرازی یا خامنه ای کدام دروغ می گوید؟ [2014 Jul] 
*گام بعدی غرب درمقابل رژیم ایران؟  [2014 Mar] 
*تلاش کودتاگران برای انتساب مسئولیت حصرموسوی وکروبی به روحانی وشمخانی‎ [2014 Feb] 
*چه کسی عملیات انتحاری وسریریدن را به مسلمانان آموخت؟(+18​) [2014 Jan] 
*ماجرای رابرت لوینسون وبابک زنجانی دوروی یک سکه اند [2013 Dec] 
*اعدام قاچاقچیان مواد مخدر یا از بین بردن رقبای تجاری [2013 Dec] 
*گزارش 100 روزه روحانی یا کیفرخواست اقتصادی علیه رهبری – بخش اول‎ [2013 Nov] 
*منشورحقوق شهروندی، جعبه جدیدمارگیر​ی خامنه ای اینباربا طعم روحانی‎ [2013 Nov] 
*ترکمانچای اتمی(پاسخی به درخواست دوستان درموردمذاک​رات جاری ژنو) [2013 Nov] 
*اعترافات یک وزیرتبهکار​درخصوص واگذاری مخابرات- بخش اول‎ [2013 Nov] 
*رهبری، ایرانسل ومدیرعامل ولایی آن – بخش اول [2013 Oct] 
*رهبرجعلی، اپوزیسیون جعلی، قهرمان جعلی‎ [2013 Oct] 
*اعترافات خامنه ای و دو گام به سوی نوشیدن جام زهر اتمی‎ [2013 Sep] 
*قتل عام 52 مجاهد وتاثیراستر​اتژیک آن برتحولات منطقه [2013 Sep] 
*حبیب آرگو [2013 Mar] 
*سردار یا مهندس، شاطری یا خوشنویس، فرماندهی نیروی قدس یا رییس بازسازی لبنان؟ [2013 Feb] 
*حسین موسویان، کاسه داغترازآش دربرنامه اتمی ایران بخش‌های چهارم تا هفتم [2012 Dec] 
*حسین موسویان، کاسه داغتر از آش دربرنامه اتمی ایران (بخش‌های اول تا سوم) [2012 Dec] 
*روزی روزگاری‎ [2012 Dec] 
*احمدی که قابل بود ومحسنی که قابل نبود [2012 Oct] 
*پیرامون گزارش نیویورک تایمزدربار​ه نیروی قدس  [2012 Oct] 
*کشتگرو نواختن شیپو از سرگشاد آن‎ [2012 Oct] 
*سخنی با شورای ملی مقاومت، رییس جمهوربرگزی​ده آن ومجاهدین‎ [2012 Sep] 
*حاشیه ای براعتراضات ایرانیان درنیویورک‎ [2012 Sep] 
*نیروی قدس سپاه پاسداران وهزینه های جدید آن برای ایران [2012 Sep] 
*آقای خاتمی شرم کنید! [2012 Sep] 
*دیلماج های سیاسی ونقش آنها درمبارزات مردم ایران‎ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهد شد؟ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهدش​د؟- بخش دوم‎ [2012 Sep] 
*زنگهای جنگ برای که به صدادرمی آید؟‎ [2012 Sep] 
*بیست ویک دلیل جامعه جهانی برای حمله نظامی به ایران [2012 Sep] 
*اکبرگنجی: سرنگونی رژیم یعنی نابودی ایران وایرانیان!​! [2012 Aug]