عقب‌نشینی خامنه‌ای در جبهه‌های داخلی و خارجی
کورش کبیر

هاشمی سایه خامنه ای

 

بیش ازیکسال ازپیروزی دورترین کاندید ریاست جمهوری ایران به رهبری  باانتساب وی به جریان اعتدال درخرداد 92 می گذرد جریان اعتدالی که مهمترین  کاندیدآن یعنی هاشمی رفسنجانی بااشاره انگشت خامنه ای به شورای نگهبان  باردصلاحیت روبرو شد تا همانند انتخابات 84 گردانندگان این سناریو را به  خدا واگذارکند.

هاشمی بطور مکرر 4 دلیل عمده را در این پیروزی برای خود ناشی از گردن نهادن  خامنه ای به “حق الناس بودن آرای مردم”، “ابلاغ رهبری به ستادکل نیروهای  مسلح مبنی برعدم دخالت بسیج وسپاه در مهندسی انتخابات”، مواضع رهبری در خصوص “شرکت مخالفان نظام درانتخابات” و عدم مصادره رای آنان جهت مشروعیت بخشی به  آن و اعلام صریح “عدم حمایت رهبری ازکاندیدای خاص” می داند اما آیا این  تمام داستان است؟ حوادث پس ازانتخابات ریاست جمهوری دوره قبل، اعتراضات 5 میلیون نفری مردم  تهران در25 خرداد88 وکشته شدن نزدیک به 150 نفرازمعترضین وتعدادی  ازکادرسپاه وبسیج ونیروی انتظامی، بی آبرویی تام وتمام نظام وبالاخص خسارات جبران ناپذیر به کشوردردوره 8 سال دولتی که بیشترین نزدیکی را به رهبری  داشت و ایشان باافتخارازآن بعنوان “حاکمیتی یکدست” یادکرده بود وتحریم های  بین المللی که به تدریج به بسته شدن شیرهای نفت وکاهش پترودلارهایی گردید  که به محدودکردن دست حاکمیت را برای “پول پاشی” بین حامیان ونیروهای امنیتی خودمی انجامید همگی ازعواملی بود که خامنه ای را واداربه تن دادن به نتیجه انتخابات خرداد92 کرد.

افراطیون با درپیش گرفتن سیاستی که باید آنرا مصداق سیاست ” تجاوزی را  که نمی توانی دفع کنی سعی کن ازآن لذت ببری” نامید درحالیکه بدلیل جذب  حداکثر4 میلیون رای توسط سعیدجلیلی درمقابل آرای 18 میلیونی حسن روحانی غیظ خودرا فرومی بردند مدعی شدند که ” انتخابات 92 خط بطلانی برامکان تقلب  درانتخابات 88 بود” درحالیکه بهترین دلیل برتقلب درانتخابات 88 همان  انتخابات 92 وتن دادن رهبری به شرایطی بود که خود به آنها اذعان  داشت.افراطیون با نادیده گرفتن مقاومت جانانه مردم درانتخابات قبلی وبی  آبرویی رژیم درعرصه بین المللی مدعی بودند که نظام باتغییر300 هزاررای  متعلق به روحانی می توانست انتخابات خرداد92 را به دور دوم کشانده  وکاندیداهای مورد نظررهبری یعنی قالیباف یا جلیلی را برکشورحاکم کند برهمین اساس ادعا می کردند چون حاکمیت دست به چنین تقلب کوچکی نزده است پس به  طریق اولی نمی توانسته است دست به تقلب بیش ازده میلیونی درانتخابات  خرداد88 بزند درحالیکه استناد به چنین استدلال سخیفی مثل این است که یک  دزدی دست به یک سرقت بانک بزند وپس ازمواجهه با پیامدهای سهمگین آن که حیات وممات وی را تهدید می کند دست ازسرقت یک آفتابه برداردوبعد هم مدعی بشود  کسی که براحتی می توانست یک آفتابه را بدزد وازاینکارخودداری کرده است پس  به طریق اولی نمی توانسته سارق بانک باشد؟! علاوه به اعترافات ضمنی وعلنی  تعداد زیادی ازمقامات امنیتی وفرماندهان سپاه به مهندسی وتقلب درانتخابات  سردارحق طلب یکی ازفرماندهان حفاظت رهبری صراحتا اعتراف نمود که حاکمیت  نتوانست جامعه بین المللی را درخصوص “عدم تقلب درانتخابات” قانع نماید.

درجبهه خارجی نیزازهمه مهمترگردن نهادن به مشی هاشمی رفسنجانی بالاخص  درتعامل با غرب ودولت آمریکا بود که ازیکسال قبل ازروی کارآمدن دولت روحانی آغازشده بود.ملاقات محرمانه سعیدجلیلی با ویلیامز برنزمعاون وزارت خارجه  آمریکا درژنو وپس ازآن نیزملاقاتهای مخفیانه علی اکبرولایتی به نمایندگی  ازسوی رهبری با همان شخص وجیک سولیوان مشاورامنیتی اوباما درعمان ودوبی  درایام جدایی محموداحمدی نژاد ازولی نعمت خود درآخرین سال ریاست جمهوری خود مطلب را ازتوضیح بیشتربینیازمی کند.

اما درعراق با شروع پیشروی جنگجویان گروه دولت اسلامی یاداعش درماه ژوئن سال جاری خامنه ای سیاستی مشابه سوریه را برای نگهداری نوری المالکی  درمسندنخست وزیری درپیش گرفت رهبرایران که نظیردیگررهبران جهان ازپیشروی  سریع داعش وتسلط برشهر12 میلیون نفری موصل بهت زده شده بود تصورمی کرد  نظیرسوریه می تواند با حمایت مطلق ازدست نشانده خود درعراق که خودریشه تمام مشکلات این کشوربود بتدریج جهانیان را به این سمت ببرد که ازترس عقرب  جراره (داعش) به حمایت ازمارغاشیه (نوری المالکی) کشیده شوند اما عملکرد 8 ساله احمدی نژاد خامنه ای درعراق (نوری المالکی) نظیراحمدی نژادهای وی  درایران وسوریه دیگرقابل ادامه نبود وی که ازطریق رسانه های وابسته به  خودچنین القاء می کرد که نوری المالکی بدلیل رهبری جناح اکثریت پارلمان  جدید می تواند طبق قانون اساسی عراق بعنوان نخست وزیراین کشوربرای دوره سوم خود ادامه بدهد هیچگاه به این امراشاره نکرد که درسال 2010 این جناح  ایادعلاوی بود که پیروزانتخابات پارلمانی آن کشور و صلاحیت نخست وزیری عراق راداشت اما بادخالت ایران وآمریکا آنرابه نوری المالکی واگذارکرد.

نهایتا  با وخیم ترشدن اوضاع وخطرسقوط حتی اقلیم کردستان عراق که مهمترین  متحدشیعیان درجنگ علیه صدام حسین بود و موضعگیری های شدید مرجع شیعیان عراق آیت الله علی سیستانی این پیام به خامنه ای ازطریق علی شمخانی  دبیرشورایعالی امنیت ملی ایران داده شد که با ادامه حمایت رهبری ایران  ازنوری المالکی عراق نظیرسوریه نابود خواهدشدوحاکمیت آن قبل ازبشاراسد سقوط خواهد کرد. امری که نهایتا به تسلیم خامنه ای وجایگزینی حیدرالعبادی بجای  نوری المالکی انجامید نگاهی به اخباربرخی سایتهای افراطی که درآن  هنوزاظهارات نوری المالکی تیتراول آنها را درموردمسائل عراق تشکیل می دهد  عمق نارضایتی خامنه ای وحامیان وی ازبرکناری نوری المالکی رانشان می دهد  درست شبیه طرفداران احمدی نژاد درایران وبشاراسد درسوریه

هاشمی رفسنجانی که دراستراتژی خود برکناری سه احمدی نژاد وابسته به  رهبری درایران وعراق وسوریه را نشانه رفته بود بارها با استناد به روابط  خود با علماء ومراجع بالاخص نجف (آیت الله سیستانی) ازاینکه همواره ازحمایت آنها برخوردارومراتب طبق پیش بینی ها ومطالبات وی پیش رفته است  اظهارشادمانی کرده است شادمانی که به قیمت قهر و غضب رهبری وانتقام گیری  ازاعضای خانواده وی پیش رفته است هدف آتی هاشمی فشاربرخامنه ای و وادارکردن وی به “بهبود روابط با عربستان سعودی” یا آمادگی جهت درگیری کامل است  وبرای اینکاربا سکوت خود واظهاراینکه ” شرایط برای تحرک دیپلماتیک وی باید  درداخل ایران فراهم شود” عملا مسئولیت هرگونه تخریب رابرعهده وی گذاشته است بنظرمی رسد هاشمی منتظراست تا ” پروستات سیاسی درروابط ایران وعربستان” به مرحله جراحی برسد تا وی با قانع کردن خامنه ای به عق نشینی ازمواضع خود  امکان این جراحی بزرگ بدست هاشمی رفسنجانی را فراهم آورد امری که باتوجه به تیره ترشدن اوضاع درروابط ایران وعربستان بالاخص پس ازبحران دخالت ایران  دریمن ولبنان علاوه برعراق وسوریه چندان دوربه نظرنمی رسد.

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب کورش کبیر در سایت پژواک ایران 

*آقای خامنه ای وادعای مبارزه با آمریکا، دروغ چرا تا قبر آ آ آ ؟‎ [2018 Jan] 
*سردار سلیمانی از مردم ایران شرم کنید‎ [2018 Jan] 
* ملاحظاتی پیرامون جنگ احتمالی ایران و آمریکا [2018 Jan] 
*مردم ایران بهوش باشید رهبر خود رییس دزدان سرمایه های ملی است [2018 Jan] 
*بودجه 97 چگونه مفتخورها را بعد از50 سال لو داد ! [2017 Dec] 
*آقای تاج زاده شرم کنید (بخش اول) [2017 Dec] 
*قانون انتشارودسترسی آزاد به اطلاعات، رکن چهارم دموکراسی و حکم اعدام علی غزالی خبرنگارومدیرسایت آینده نیوز‎ [2017 Sep] 
*چراباید صادق لاریجانی ازریاست قوه قضاییه عزل ومحاکمه شود؟‎ [2017 Aug] 
*مستند نامستند خط مقدم (به یاد حسن تهرانی مقدم فرمانده یکان موشکی سپاه پاسداران) [2017 Aug] 
*چمران تا دقیقه ۹۰ هم دروغ می گوید‎ [2017 Aug] 
*آیا تحریم های جدید ایران غیرقانونی ومخالف توافق برجام است؟‎ [2017 Jul] 
*50 میلیارددلار درآمد ایرانسل به کام سپاه ورهبری ازمحل ژن و واژن برترخانواده دکترعارف‎  [2017 Jul] 
*آیا جنتی درارتکاب نسل کشی های سیاسی تنها بوده است؟ [2017 Jul] 
*دلایل مخالفت خامنه ای با قرارداد توتال فرانسه  [2017 Jul] 
*نقش خامنه ای وسپاه پاسداران دروضع تحریم های جدید وجامع آمریکا‎ [2017 Jun] 
*جنگ جدید ومسئولیت نخبگان ایرانی [2017 Jun] 
*آقای خامنه ای خر خودتی [2017 Mar] 
*راست ودروغ های جدید حسین موسویان [2017 Feb] 
*آقای سازگارا، انقلاب ۵۷ ملی بود تا مذهبی [2017 Feb] 
*خامنه ای، ترامپ وافشای چهره واقعی آمریکا‎ [2017 Feb] 
*آزمایشات موشکی سپاه پاسداران وخسارات تبدیل ایران به کره شمالی دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟! بخش دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟!  [2017 Jan] 
*اعترافات مهم وزیراموراقتصادی ودارایی قبل از استعفاء‎ [2017 Jan] 
*فدرالیزم وایران سرزمین ناشناخته‎ [2017 Jan] 
*حاشیه ای برانتصاب سردار ایرج مسجدی بعنوان سفیرجدید ایران درعراق [2017 Jan] 
*هاشمی واپوزیسیون  [2017 Jan] 
*وزیری که بجای اعدام طلبکارشده است‎ [2017 Jan] 
*تقلب درانتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 به زبان ساده‎ [2016 Dec] 
*یک بام ودوهوای قوه قضاییه دربرخورد با پرونده های خودی وناخودی‎ [2016 Dec] 
*بسیج اصلاح طلبان درمقابل مجاهدین خلق به بهانه دفاع ازضیاء نبوی [2016 Dec] 
*چرا تمدید ده ساله تحریم های ایران ارتباطی به برجام ندارد [2016 Dec] 
*راست ودروغ های حسین موسویان -بخش‌های دوم و سوم [2016 Nov] 
* راست ودروغ های حسین موسویان - بخش اول [2016 Nov] 
*مهاجرانی پس ازاصلاح طلبان نمکدان سعودی وترکی بن فیصل را هم شکست [2016 Jul] 
*چرا خامنه ای هنوزازفتنه می ترسد؟ [2016 Jun] 
*سردارقاسمی درخزعبلات خود چه چیزهایی را لوداد‎ [2016 May] 
*چرا پرونده اختلاس دردکل (های) نفتی با چراغ خاموش پیش می رود؟ [2016 Mar] 
*لبنان بزودی به کشورهای تجزیه شده لیبی، سوریه وعراق تبدیل خواهد شد‎ [2016 Feb] 
*قهرمان تراشی دروغین غربی ها برای ایران  [2016 Feb] 
*جنگ آینده ایران چگونه رقم می خورد؟ [2016 Feb] 
*غارت کشورتحت عنوان الگوی اسلامی -ایرانی پیشرفت [2016 Jan] 
*غارت کشورتحت پوشش الگوی ایرانی -اسلامی پیشرفت [2016 Jan] 
*حسین موسویان جاسوس رژیم را بهتربشناسیم [2016 Jan] 
*مهدی شمس زاده متهم ردیف دوم پرونده بابک زنجانی کیست؟ - بخش دوم [2015 Dec] 
*مهدی شمس‌زاده کیست؟ [2015 Dec] 
*نفوذ و«جاسوسی» چین دردستگاه رهبری ایران- (بخش اول و دوم وسوم) [2015 Nov] 
*محمودخاوری نه ازسوی دولت کانادا بلکه ازسوی شبکه فسادمالی درایران حفاظت می شود [2015 Sep] 
*حق‌ الناس یا حق نسناس [2015 Sep] 
*خامنه ای وگسترش دامنه سرکوب درفضای سایبری [2015 Sep] 
*چرا با توافق اتمی فعلی ازجنبه استراتژیکی مخالف اما با ادامه مذاکرات آن برای رسیدن به توافقی جامع تر موافق هستم  [2015 Sep] 
*ریزگردهای اتمی [2015 Mar] 
*افتضاح جدید رژیم، آشکارشدن ردپای قاچاق وترانزیت موادمخدردرعرصه سیاست، انتخابات وانتقال قدرت [2015 Feb] 
*شورای رهبری یا شورای سلطنت [2015 Feb] 
*حاشیه ای بربرنامه تلویزیونی «روایت دربار» ، مستندی که دروغ های انقلاب 57 را آشکار میکند  [2015 Feb] 
*افشای بخش دیگری از فساد مالی در ایرانسل [2015 Feb] 
*تحلیلی ویژه ازحمله اسراییل به حزب الله که به واقعیت پیوست [2015 Jan] 
*قاچاق 25 میلیارددلاری کالا ونقش «برادران قاچاقچی» در آن [2015 Jan] 
*حقایقی پیرامون خونین ترین عملیات جنگ ایران وعراق [2015 Jan] 
*چرا سرداررضاتقی پور(وزیرسابق مخابرات) پیگیرتخریب پاساژ علاالدین است؟ [2015 Jan] 
*داعش وظهورسرداران سپاه قدس [2015 Jan] 
*چرا با گذشت نزدیک به شش سال ازانتخابات خرداد 88 هنوز «فتنه» و «فتنه‌گران» زنده‌اند [2014 Dec] 
*اصلاح طلبان حکومتی خطرناکترازمحافظه کاران افراطی [2014 Dec] 
*حزب ندای ایرانیان، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش سوم [2014 Dec] 
*حزب ندا، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش اول و دوم [2014 Dec] 
*علی لاریجانی، سمبل وقاحت در نظام مقدس جمهوری اسلامی [2014 Dec] 
*مالبورو درایران همچنان قربانی می گیرد [2014 Dec] 
*دروغ های راست حسین نتانیاهو [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش سوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش دوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش اول [2014 Nov] 
*هزینه مردم ایران درحمایت رژیم ازتروریزم [2014 Nov] 
*هردم ازاین باغ بری می رسد تازه ترازتازه تری می رسد [2014 Oct] 
*اسیدپاشی، آخرین راه رسیدن به خدا [2014 Oct] 
*خامنه ای، فرارمغزها ونفت( بحش اول و دوم) [2014 Oct] 
*حاج قاسم وجنگ خاورمیانه یا مش قاسم وجنگ کازرون [2014 Oct] 
*عقب‌نشینی خامنه‌ای در جبهه‌های داخلی و خارجی  [2014 Oct] 
*منگوریسم رهبری این بار در یمن [2014 Oct] 
*وقتی «بحران ساختگی» تبدیل به «افتضاح واقعی» می شود! [2014 Oct] 
*اعترافات عجیب فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء [2014 Oct] 
*سلطه نئوکانیزم اقتصادی درسایه حکومت نظامی روحانیت [2014 Sep] 
*آیا سقوط هواپیماهای ایران 140 اتفاقی است؟ [2014 Aug] 
*اعترافات شگفت انگیزسردار​نجات درباره انتخابات یا فتنه 88 [2014 Jul] 
*دولت روحانی وهمدستی با باندخامنه ای در چپاول اموال دولت [2014 Jul] 
*صادق خرازی یا خامنه ای کدام دروغ می گوید؟ [2014 Jul] 
*گام بعدی غرب درمقابل رژیم ایران؟  [2014 Mar] 
*تلاش کودتاگران برای انتساب مسئولیت حصرموسوی وکروبی به روحانی وشمخانی‎ [2014 Feb] 
*چه کسی عملیات انتحاری وسریریدن را به مسلمانان آموخت؟(+18​) [2014 Jan] 
*ماجرای رابرت لوینسون وبابک زنجانی دوروی یک سکه اند [2013 Dec] 
*اعدام قاچاقچیان مواد مخدر یا از بین بردن رقبای تجاری [2013 Dec] 
*گزارش 100 روزه روحانی یا کیفرخواست اقتصادی علیه رهبری – بخش اول‎ [2013 Nov] 
*منشورحقوق شهروندی، جعبه جدیدمارگیر​ی خامنه ای اینباربا طعم روحانی‎ [2013 Nov] 
*ترکمانچای اتمی(پاسخی به درخواست دوستان درموردمذاک​رات جاری ژنو) [2013 Nov] 
*اعترافات یک وزیرتبهکار​درخصوص واگذاری مخابرات- بخش اول‎ [2013 Nov] 
*رهبری، ایرانسل ومدیرعامل ولایی آن – بخش اول [2013 Oct] 
*رهبرجعلی، اپوزیسیون جعلی، قهرمان جعلی‎ [2013 Oct] 
*اعترافات خامنه ای و دو گام به سوی نوشیدن جام زهر اتمی‎ [2013 Sep] 
*قتل عام 52 مجاهد وتاثیراستر​اتژیک آن برتحولات منطقه [2013 Sep] 
*حبیب آرگو [2013 Mar] 
*سردار یا مهندس، شاطری یا خوشنویس، فرماندهی نیروی قدس یا رییس بازسازی لبنان؟ [2013 Feb] 
*حسین موسویان، کاسه داغترازآش دربرنامه اتمی ایران بخش‌های چهارم تا هفتم [2012 Dec] 
*حسین موسویان، کاسه داغتر از آش دربرنامه اتمی ایران (بخش‌های اول تا سوم) [2012 Dec] 
*روزی روزگاری‎ [2012 Dec] 
*احمدی که قابل بود ومحسنی که قابل نبود [2012 Oct] 
*پیرامون گزارش نیویورک تایمزدربار​ه نیروی قدس  [2012 Oct] 
*کشتگرو نواختن شیپو از سرگشاد آن‎ [2012 Oct] 
*سخنی با شورای ملی مقاومت، رییس جمهوربرگزی​ده آن ومجاهدین‎ [2012 Sep] 
*حاشیه ای براعتراضات ایرانیان درنیویورک‎ [2012 Sep] 
*نیروی قدس سپاه پاسداران وهزینه های جدید آن برای ایران [2012 Sep] 
*آقای خاتمی شرم کنید! [2012 Sep] 
*دیلماج های سیاسی ونقش آنها درمبارزات مردم ایران‎ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهد شد؟ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهدش​د؟- بخش دوم‎ [2012 Sep] 
*زنگهای جنگ برای که به صدادرمی آید؟‎ [2012 Sep] 
*بیست ویک دلیل جامعه جهانی برای حمله نظامی به ایران [2012 Sep] 
*اکبرگنجی: سرنگونی رژیم یعنی نابودی ایران وایرانیان!​! [2012 Aug]