قانون انتشارودسترسی آزاد به اطلاعات، رکن چهارم دموکراسی و حکم اعدام علی غزالی خبرنگارومدیرسایت آینده نیوز‎
کورش کبیر


دراردیبهشت 92 وبعد ازآن درآذرماه 93 وبعدتردرشهریور95 بود که رسانه های ازبازداشت علی غزالی ودکترفواد صادقی مدیران سابق وبعدی سایتهای بازتاب وآینده نیوزدادند درابتداء چنین تصورمی شد که این بازداشت که به محکومیت یکساله علی غزالی انجامید صرفا درخصوص اعلام لیست اسامی 734 نفراز3700 بورسیه جعلی وزارت علوم و مربوط به بورسیه های سال 91 بوده است که بعنوان آغازکم خطرتراعلام لیست کامل ازسوی علی غزالی اعلام شده بود اما اکنون ظاهرا موضوع واتهامات وی بسیار فراتر ازموضوع بورسیه وبه شرح زیرمی باشد که قطعا درآینده نزدیک جزییات بیشتری ازسوی منابع متنوع ومعتبری ازدرون نظام منتشرخواهد شد.

اول اینکه حکم اعدام وی با پیگیری پدرزن سابق وی محمدحسین زیبایی نژاد (ملقب به سردارنجات رییس سابق حقاظت اطلاعات سپاه وبیت رهبری وجانشین فعلی ساس یا سازمان اطلاعات سپاه) پیگیری شده است وحتی کیفرخواست وی را سپاه بروی سربرگ دادستانی نوشته است.
دوم افشای نوارصوتی احمدی نژاد مبنی برتقلب درانتخابات 88 و جابجایی 8 میلیون رای (افزایش آرای حدود 16 میلیونی وی به 24 میلیون وکاهش آرای موسوی ازحدود 22 میلیون رای به 13میلیون رای) واستفاده احمدی نژاد ازآن برای تهدید شورای نگهبان به تایید صلاحیت اسفندیاررحیم مشایی درانتخابات خرداد 92 
سوم انتشارلیست رسمی بدهکاران بزرگ بانکی تهیه شده درکمیته تحقیق وتفحص مجلس که بالغ بر4 هزارنفر و70 میلیارددلارمی باشد 
چهارم افشای بخشی ازاطلاعات برنامه اتمی ایران که جزییاتی ازآن نقل نشده است ولی ازآنجاییکه این پرونده دارای حقایق ناگفته بسیاری است ممکن است مطالب جمع آوری شده علی غزالی که بدلیل دستگیری مجال انتشارنیافته نیزکاملا معتبرباشد چه یکی ازاتحامات وی انتشاراطلاعات محرمانه دولتی است.
پنجم انتشاراسامی وابستگان مقامات یا فرمانده لباس شخصی ها درجریان سرکوب مردم وارتزاق آنها ازصدهامیلیاردتومان وام های بانکی نظیرحمیدپورمحمدی یا سیدحسن میرکاظمی ملقب به حسن رعیت می باشد.
ششم: افشاگری درخصوص بابک زنجانی وارتباط وی با مقامات واستفاده ازرانت قدرت وثروت که مقامات قضایی را واداربه دخالت ناخواسته ومجبوربه بازداشت این " بسیجی اقتصادی" کرد پرونده ای که درآن نام بسیاری ازمقامات رسمی نظام ووابستگی آنها به این فساداقتصادی را دردل خود دارد.

اما اکنون روی سخن با فعالین حقوق بشروگروههای اپوزیسیونی است که داعیه طرفداری ازمردم واجرای قانون و...را دارند آیا علی غزالی یا فواد صادقی با آنهمه فداکاری لایق حمایت ازسوی نهادهای مدنی نمی باشند؟ آیا آنها باید درسکوت کامل که نهایت آرزوی نهادهای امنیتی نظام است تن به زندان واعدام بدهند.

پیش نویس قانون انتشارودسترسی آزاد به اطلاعات درسال 80 دردولت خاتمی نوشته ونهایتا 8 سال بعد پس ازشش ماه رفت وبرگشت بین مجلس وشورای نگهبان نهایتا با دخالت مجمع تشخیص مصلحت دربهمن ماه 88 به تصویب رسیده به دولت احمدی نژاد جهت اجراء ابلاغ گردید آیا ازآن هنگام تا کنون که 8 سال می گذرد سهم روزنامه نگاران ازانتشاراطلاعاتی که موجب آگاهی مردم به عمق فساد درتمام وجوه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی وامنیتی می شود چیزی جزداغ ودرفش بوده است؟ چرا باید علی غزالی ها برای انتشارکامل لیست بیش از4 هزاربورسیه که لیست سال 90 آن شامل صدها آقازاده وبورسیه های خارج ازکشوردرآمریکا، انگلیس، روسیه استراليا وکانادا نیزمی باشد وصیتنامه بنویسد ؟!

علی غزالی به این جرم حکم اعدام می گیرد که دخترسردارنجات فرمانده حفاظت رهبری را بدلیل اختلاف عقیدتی وعدم همراهی با دیدگاههای ظالمانه طلاق داده است

علی غزالی به این جرم اعدام می شود که می گوید کل بورسیه های وزارت علوم تا قبل از89 به میزان 2022 وعمدتا مبتنی برصلاحیت های علمی بوده است اما درطی سه سال 91-89 به میزان 3700 بورسیه جعلی باضافه دهها بورسیه دقیقه 90 (با امضای وزیریا سایرمقامات) که اسامی آنها بیش از4000 نفررا شامل می شود وبالاخص لیست آقازاده ها که دربورسیه سال 90 مستتراست وی لیست 3700 بورسیه را تنها بورسیه داخل خوانده که رقمی بین 50-35 میلیون تومان برای کشورهزینه داشته که متوسط آن 150 میلیاردتومان می شود وهزینه بورسیه های خارج که عمدتا آقازاده ها را بصورت ارزی دربرمی گیرد بسیاربیشترمی داند ومی گوید این بودجه ها درزمان تحریم ها ودست وپنجه نرم کردن مردم با فقر ونداری ازکجاتامین می شود جزهمین درآمدهای نفتی که متعلق به مردم ایران است؟

علی غزالی می گوید وقتی احمدی نژاد خودش می گوید 8 میلیون رای به آرای من درمقایل کاهش آرای موسوی داده شده است که تایید سخنان هاشمی رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی برحداقل تقلب 8 میلیونی می باشد چرا رهبری به دروغ می گوید امکان تقلب درانتخابات وجود ندارد؟

علی غزالی می گوید چرا 20 هزارسانتریفوژ ازرده خارج پاکستانی مستقیما با دستوررهبری وکارگزاری غلامرضا آقازاده رییس وقت سازمان انرژی اتمی به قیمت میلیاردها دلاربدون اطلاع دولت خاتمی با همکاری سپاه پاسداران خریداری ووقتی ناکارایی آنها ثابت می شود رهبری بجای پاسخ مثبت به کیفرخواست اعدام آقازاده مجازات وی را به ده سال ممنوعیت ازحقوق اجتماعی تنزل می دهد؟

آرای علی غزالی باید اعدام شود زیرا خطرخودی های صادق که بالاخص دسترسی به اطلاعات سری ومحرمانه نظام نیزپیداکنند بسیارفراترازچندعضو یا گروه اپوزیسسیونی است که تنها منبع اطلاعات وتحلیل های آنها منابع رسمی حکومتی ایران بود وعملا درراستای خطوط القاء شده توسط همان نظام فعالیت می کنند.

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب کورش کبیر در سایت پژواک ایران 

*آقای خامنه ای وادعای مبارزه با آمریکا، دروغ چرا تا قبر آ آ آ ؟‎ [2018 Jan] 
*سردار سلیمانی از مردم ایران شرم کنید‎ [2018 Jan] 
* ملاحظاتی پیرامون جنگ احتمالی ایران و آمریکا [2018 Jan] 
*مردم ایران بهوش باشید رهبر خود رییس دزدان سرمایه های ملی است [2018 Jan] 
*بودجه 97 چگونه مفتخورها را بعد از50 سال لو داد ! [2017 Dec] 
*آقای تاج زاده شرم کنید (بخش اول) [2017 Dec] 
*قانون انتشارودسترسی آزاد به اطلاعات، رکن چهارم دموکراسی و حکم اعدام علی غزالی خبرنگارومدیرسایت آینده نیوز‎ [2017 Sep] 
*چراباید صادق لاریجانی ازریاست قوه قضاییه عزل ومحاکمه شود؟‎ [2017 Aug] 
*مستند نامستند خط مقدم (به یاد حسن تهرانی مقدم فرمانده یکان موشکی سپاه پاسداران) [2017 Aug] 
*چمران تا دقیقه ۹۰ هم دروغ می گوید‎ [2017 Aug] 
*آیا تحریم های جدید ایران غیرقانونی ومخالف توافق برجام است؟‎ [2017 Jul] 
*50 میلیارددلار درآمد ایرانسل به کام سپاه ورهبری ازمحل ژن و واژن برترخانواده دکترعارف‎  [2017 Jul] 
*آیا جنتی درارتکاب نسل کشی های سیاسی تنها بوده است؟ [2017 Jul] 
*دلایل مخالفت خامنه ای با قرارداد توتال فرانسه  [2017 Jul] 
*نقش خامنه ای وسپاه پاسداران دروضع تحریم های جدید وجامع آمریکا‎ [2017 Jun] 
*جنگ جدید ومسئولیت نخبگان ایرانی [2017 Jun] 
*آقای خامنه ای خر خودتی [2017 Mar] 
*راست ودروغ های جدید حسین موسویان [2017 Feb] 
*آقای سازگارا، انقلاب ۵۷ ملی بود تا مذهبی [2017 Feb] 
*خامنه ای، ترامپ وافشای چهره واقعی آمریکا‎ [2017 Feb] 
*آزمایشات موشکی سپاه پاسداران وخسارات تبدیل ایران به کره شمالی دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟! بخش دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟!  [2017 Jan] 
*اعترافات مهم وزیراموراقتصادی ودارایی قبل از استعفاء‎ [2017 Jan] 
*فدرالیزم وایران سرزمین ناشناخته‎ [2017 Jan] 
*حاشیه ای برانتصاب سردار ایرج مسجدی بعنوان سفیرجدید ایران درعراق [2017 Jan] 
*هاشمی واپوزیسیون  [2017 Jan] 
*وزیری که بجای اعدام طلبکارشده است‎ [2017 Jan] 
*تقلب درانتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 به زبان ساده‎ [2016 Dec] 
*یک بام ودوهوای قوه قضاییه دربرخورد با پرونده های خودی وناخودی‎ [2016 Dec] 
*بسیج اصلاح طلبان درمقابل مجاهدین خلق به بهانه دفاع ازضیاء نبوی [2016 Dec] 
*چرا تمدید ده ساله تحریم های ایران ارتباطی به برجام ندارد [2016 Dec] 
*راست ودروغ های حسین موسویان -بخش‌های دوم و سوم [2016 Nov] 
* راست ودروغ های حسین موسویان - بخش اول [2016 Nov] 
*مهاجرانی پس ازاصلاح طلبان نمکدان سعودی وترکی بن فیصل را هم شکست [2016 Jul] 
*چرا خامنه ای هنوزازفتنه می ترسد؟ [2016 Jun] 
*سردارقاسمی درخزعبلات خود چه چیزهایی را لوداد‎ [2016 May] 
*چرا پرونده اختلاس دردکل (های) نفتی با چراغ خاموش پیش می رود؟ [2016 Mar] 
*لبنان بزودی به کشورهای تجزیه شده لیبی، سوریه وعراق تبدیل خواهد شد‎ [2016 Feb] 
*قهرمان تراشی دروغین غربی ها برای ایران  [2016 Feb] 
*جنگ آینده ایران چگونه رقم می خورد؟ [2016 Feb] 
*غارت کشورتحت عنوان الگوی اسلامی -ایرانی پیشرفت [2016 Jan] 
*غارت کشورتحت پوشش الگوی ایرانی -اسلامی پیشرفت [2016 Jan] 
*حسین موسویان جاسوس رژیم را بهتربشناسیم [2016 Jan] 
*مهدی شمس زاده متهم ردیف دوم پرونده بابک زنجانی کیست؟ - بخش دوم [2015 Dec] 
*مهدی شمس‌زاده کیست؟ [2015 Dec] 
*نفوذ و«جاسوسی» چین دردستگاه رهبری ایران- (بخش اول و دوم وسوم) [2015 Nov] 
*محمودخاوری نه ازسوی دولت کانادا بلکه ازسوی شبکه فسادمالی درایران حفاظت می شود [2015 Sep] 
*حق‌ الناس یا حق نسناس [2015 Sep] 
*خامنه ای وگسترش دامنه سرکوب درفضای سایبری [2015 Sep] 
*چرا با توافق اتمی فعلی ازجنبه استراتژیکی مخالف اما با ادامه مذاکرات آن برای رسیدن به توافقی جامع تر موافق هستم  [2015 Sep] 
*ریزگردهای اتمی [2015 Mar] 
*افتضاح جدید رژیم، آشکارشدن ردپای قاچاق وترانزیت موادمخدردرعرصه سیاست، انتخابات وانتقال قدرت [2015 Feb] 
*شورای رهبری یا شورای سلطنت [2015 Feb] 
*حاشیه ای بربرنامه تلویزیونی «روایت دربار» ، مستندی که دروغ های انقلاب 57 را آشکار میکند  [2015 Feb] 
*افشای بخش دیگری از فساد مالی در ایرانسل [2015 Feb] 
*تحلیلی ویژه ازحمله اسراییل به حزب الله که به واقعیت پیوست [2015 Jan] 
*قاچاق 25 میلیارددلاری کالا ونقش «برادران قاچاقچی» در آن [2015 Jan] 
*حقایقی پیرامون خونین ترین عملیات جنگ ایران وعراق [2015 Jan] 
*چرا سرداررضاتقی پور(وزیرسابق مخابرات) پیگیرتخریب پاساژ علاالدین است؟ [2015 Jan] 
*داعش وظهورسرداران سپاه قدس [2015 Jan] 
*چرا با گذشت نزدیک به شش سال ازانتخابات خرداد 88 هنوز «فتنه» و «فتنه‌گران» زنده‌اند [2014 Dec] 
*اصلاح طلبان حکومتی خطرناکترازمحافظه کاران افراطی [2014 Dec] 
*حزب ندای ایرانیان، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش سوم [2014 Dec] 
*حزب ندا، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش اول و دوم [2014 Dec] 
*علی لاریجانی، سمبل وقاحت در نظام مقدس جمهوری اسلامی [2014 Dec] 
*مالبورو درایران همچنان قربانی می گیرد [2014 Dec] 
*دروغ های راست حسین نتانیاهو [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش سوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش دوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش اول [2014 Nov] 
*هزینه مردم ایران درحمایت رژیم ازتروریزم [2014 Nov] 
*هردم ازاین باغ بری می رسد تازه ترازتازه تری می رسد [2014 Oct] 
*اسیدپاشی، آخرین راه رسیدن به خدا [2014 Oct] 
*خامنه ای، فرارمغزها ونفت( بحش اول و دوم) [2014 Oct] 
*حاج قاسم وجنگ خاورمیانه یا مش قاسم وجنگ کازرون [2014 Oct] 
*عقب‌نشینی خامنه‌ای در جبهه‌های داخلی و خارجی  [2014 Oct] 
*منگوریسم رهبری این بار در یمن [2014 Oct] 
*وقتی «بحران ساختگی» تبدیل به «افتضاح واقعی» می شود! [2014 Oct] 
*اعترافات عجیب فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء [2014 Oct] 
*سلطه نئوکانیزم اقتصادی درسایه حکومت نظامی روحانیت [2014 Sep] 
*آیا سقوط هواپیماهای ایران 140 اتفاقی است؟ [2014 Aug] 
*اعترافات شگفت انگیزسردار​نجات درباره انتخابات یا فتنه 88 [2014 Jul] 
*دولت روحانی وهمدستی با باندخامنه ای در چپاول اموال دولت [2014 Jul] 
*صادق خرازی یا خامنه ای کدام دروغ می گوید؟ [2014 Jul] 
*گام بعدی غرب درمقابل رژیم ایران؟  [2014 Mar] 
*تلاش کودتاگران برای انتساب مسئولیت حصرموسوی وکروبی به روحانی وشمخانی‎ [2014 Feb] 
*چه کسی عملیات انتحاری وسریریدن را به مسلمانان آموخت؟(+18​) [2014 Jan] 
*ماجرای رابرت لوینسون وبابک زنجانی دوروی یک سکه اند [2013 Dec] 
*اعدام قاچاقچیان مواد مخدر یا از بین بردن رقبای تجاری [2013 Dec] 
*گزارش 100 روزه روحانی یا کیفرخواست اقتصادی علیه رهبری – بخش اول‎ [2013 Nov] 
*منشورحقوق شهروندی، جعبه جدیدمارگیر​ی خامنه ای اینباربا طعم روحانی‎ [2013 Nov] 
*ترکمانچای اتمی(پاسخی به درخواست دوستان درموردمذاک​رات جاری ژنو) [2013 Nov] 
*اعترافات یک وزیرتبهکار​درخصوص واگذاری مخابرات- بخش اول‎ [2013 Nov] 
*رهبری، ایرانسل ومدیرعامل ولایی آن – بخش اول [2013 Oct] 
*رهبرجعلی، اپوزیسیون جعلی، قهرمان جعلی‎ [2013 Oct] 
*اعترافات خامنه ای و دو گام به سوی نوشیدن جام زهر اتمی‎ [2013 Sep] 
*قتل عام 52 مجاهد وتاثیراستر​اتژیک آن برتحولات منطقه [2013 Sep] 
*حبیب آرگو [2013 Mar] 
*سردار یا مهندس، شاطری یا خوشنویس، فرماندهی نیروی قدس یا رییس بازسازی لبنان؟ [2013 Feb] 
*حسین موسویان، کاسه داغترازآش دربرنامه اتمی ایران بخش‌های چهارم تا هفتم [2012 Dec] 
*حسین موسویان، کاسه داغتر از آش دربرنامه اتمی ایران (بخش‌های اول تا سوم) [2012 Dec] 
*روزی روزگاری‎ [2012 Dec] 
*احمدی که قابل بود ومحسنی که قابل نبود [2012 Oct] 
*پیرامون گزارش نیویورک تایمزدربار​ه نیروی قدس  [2012 Oct] 
*کشتگرو نواختن شیپو از سرگشاد آن‎ [2012 Oct] 
*سخنی با شورای ملی مقاومت، رییس جمهوربرگزی​ده آن ومجاهدین‎ [2012 Sep] 
*حاشیه ای براعتراضات ایرانیان درنیویورک‎ [2012 Sep] 
*نیروی قدس سپاه پاسداران وهزینه های جدید آن برای ایران [2012 Sep] 
*آقای خاتمی شرم کنید! [2012 Sep] 
*دیلماج های سیاسی ونقش آنها درمبارزات مردم ایران‎ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهد شد؟ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهدش​د؟- بخش دوم‎ [2012 Sep] 
*زنگهای جنگ برای که به صدادرمی آید؟‎ [2012 Sep] 
*بیست ویک دلیل جامعه جهانی برای حمله نظامی به ایران [2012 Sep] 
*اکبرگنجی: سرنگونی رژیم یعنی نابودی ایران وایرانیان!​! [2012 Aug]