صادق خرازی یا خامنه ای کدام دروغ می گوید؟
کورش کبیر

صادق خرازی

خامنه ای می گوید اکنون (باروی کارآمدن  دولت روحانی) گزینه نظامی توسط دولت آمریکا از روی میزبرداشته شده است ولی  صادق خرازی که هم ازنظرفامیلی وهم ازنظرفکری دارای نسبت نزدیکی با ایشان  است می گوید تهدید ایران  توسط آمریکا نه تنها کم نشده بلکه بیشترهم شده  است

صادق خرازی که نظیر دیگرآیت الله زاده ها با  مدرک تحصیلی دیپلم وارد دولت ودستگاه سیاست خارجی وارد وبا مدرک دکترا ازآن خارج است ازجمله کادرهای منافق و دو رویی است که ازیکطرف با خاتمی بعنوان  اصلاح طلب واز سوی دیگربا خامنه ای سردسته افراطیون حاکم برکشورنردعشق می  بازد. این افراد بوقلمون صفت که متاسفانه تعدادشان در دستگاه و دولت روحانی کم نیست درواقع اقتدارگرایانی بودند که توسط باند احمدی نژاد پس زده شدند  وهمین امرباعث شد تا آنها نقاب اصلاح طلبی واعتدال برچهره زده و خود را  ازطرفداران تغییر درکشورجا زده تو گویی نه خانی آمده است ونه خانی رفته است ولی خوشبختانه بدلیل وجود ذات راستگرایی درآنان این افراد دربزنگاههای  تاریخی ماهیت خود را بروزمی دهند

صادق خرازی درگفتگویی با روزنامه آرمان بدون اشاره به رفتارایران درمقابل آمریکا هرگونه تغییر در رفتارآمریکا درمقابل  رژیم را رد کرده است ومدعی است که سیاست خارجی دولت روحانی هیچ نقشی درکاهش دیپلماسی خصمانه آمریکا نسبت به ایران نداشته است واین درحالیکه است که  خامنه ای یکماه قبل دردیداربا سران نظامی وکشوری با اشاره به سخنرانی رییس  جمهورآمریکا درکالج نظامی وست پوینت گفته بودکه گزینه نظامی ازسوی آمریکا  از روی میزبرداشته شده است !وی دراین رابطه می گوید:

” من به‌عنوان یک کارشناس معتقد هستم که سیاست خارجی ایالات متحده در قبال ایران رویکرد مثبتی نداشته است.”

صادق خرازی که گفته می شود به سرطان لنفاوی  مبتلاست و درهمین رابطه یک پای وی همیشه درآلمان برای معالجه می باشد ظاهرا به پارکینسون مغزی هم دچارشده است وبه پرت وپلا گویی عجیبی گرفتارشده است  ازیکسو نظیردیگراصولگرایان مدعی است که احمدی نژاد خسارات فراوانی به سیاست خارجی ایران زده است که صدور6 قطعنامه محکومیت، تحریم های بین المللی و  تخریب روابط با کشورهای همسایه و… پیامدهای آن بوده است وازسوی دیگر با  اشاره تلویحی به تحریکات وآتش افروزی های نیروی قدس سپاه پاسداران درسوریه، بحرین وعراق ویمن و… و قاطی کردن “انقلابات بهارعربی” با “بیداری اسلامی” مدعی است که ایران دردیپلماسی پنهان موفق عمل کرده است درحالیکه شکست ایران درسیاست خارجی رسمی خودناشی ازهمان دیپلماسی پنهان وپنهانکاری درسیاست  خارجی وبرنامه اتمی ایران بوده که وضعیت سوریه و عراق تنها نمونه هایی ازآن می باشد.به عبارت های متناقض زیرتوجه کرده وآنها را باهم مقایسه کنید  تامیزان درک وشعوردیپلماتهای ایرانی که خود را کارشناس سیاست خارجی می  نامند بدست آید:

” نمی شود از یک طرف بگویند بروید و مذاکره  کنید و از طرف دیگر صحبت‌های دیگری مطرح شود. نمی‌شود از یک طرف مذاکره کرد و از طرف دیگر کارهای عجیب و غریب در دنیا انجام داد. این نقطه تلخ تاريخ  دیپلماسی ایران است که ما با دست خالی به آسمان مشت می‌کوبیم، اینکه هنر  نیست چراکه هزینه آن را مردم می‌دهند. ببینید چه اتفاقی در این 8 سال  افتاد؟ ما عضو جامعه‌ای بودیم که در این مدت تحریم‌هایی برای ما به وجود  آوردند که هر کدام تاثیرات خودش را داشت.”

وخود دریک تناقض آشکاردرپاراگراف بعدی می گوید:

” موفقیتی که ما در دیپلماسی پنهان،  جنبش‌های جهادی و نهضت‌های آزادی بخش داشته‌ایم اتفاقاً بهترین بستر را  برای میدان مانور دستگاه دیپلماسی ایران پدید آورد.”

این نژاد ازدیپلماتهای کلیشه ای جمهوری  اسلامی که همه دست پروده علی اکبرولایتی درمدت 16 سال تصدی وی برمسند وزارت خارجه و17 سال مشاورارشد بین المللی رهبری می باشند مهمترین تخصص آنها  اتخاذ مواضع چندپهلومی باشد که مهمترین ویژگی ودستاورد آن بی خاصیتی می  باشد به این جمله وی نگاه کنید آیا با این روش تحلیل مسائل سیاست خارجی آیا  مادربزرگ 95 ساله شما ارجحتربه عنوان دیپلمات نیست تا صادق خرازی؟ وی می  گوید:

” به‌ طور کلی نمی‌شود گفت که توافقنامه مغایرمنافع ملی یا در راستای تامین منافع ملی است.”

صادق خرازی دربخش دیگری ازسخنان خود نظیریک  دانشجوی سال اول درصدد تعریف واژه هایی چون گفتگو، مذاکره و… برآمده وسپس  می گوید در دوره 8 ساله احمدی نژاد مسئولان سیاست خارجی دربرخورد با آمریکا ویا 1+5 حتی گفتگو هم نکرده اند وبیشترپیام بر(پیک) بوده اند

با جمله فوق بی اختیاربه یاد جمله علی مطهری درمورد وزیردادگستری افتادم که درپاسخ به ادعای اینکه وزیردادگستری  اختیارات خاصی ندارد وتنها وظیفه وی دردولت بردن وآوردن لوایح به مجلس است  که وی گفته بود “اینکارکه نیاز به وزیرندارد یک پیک موتوری هم می تواند  همین کار را انجام بدهد”

اکنون صادق خرازی که از ذوب شدگان درولایت  است باید ازخودبه پرسد نقش افرادی نظیر “علی لاریجانی یا  “سعیدجلیلی” دبیران سورایعالی امنیت ملی  که این آخری کاندیدای منتخب رهبری برای ریاست  جمهوری دوره یازدهم هم بوده است دراین وسط چه بوده است آیا جزاینکه پیام بر و پیام آور یا همان پیک موتوری رهبری بوده اند؟ وقتی سعیدجلیلی با  افتخاراعلام می کند که درطی ده روز مذاکره دربغداد شاهکارش این بوده است که هر روز به زیارت عالیات عتبات می رفته است یا سفیرسابق ایران حسن کاظمی  قمی به سمت رییس بازسازی عالیات عتبات گمارده می شود نباید پرسید چه کسی  جزرهبری واراذل واوباش اطراف وی مسئول این همه خرابی درسیاست خارجی وبرنامه اتمی ایران بوده اند؟!

به عبارت استفاده شده ازسوی صادق خرازی توجه کنید:

” درگذشته مذاکره انجام نمی‌شد بلکه  بیشترپیام برده می‌شد. یک موضوع را مذاکره‌کننده ارشد ابلاغ می‌کرد و  برمی‌گشت. مذاکره چانه‌زنی است یعنی همین کاری که آقای دکتر ظریف انجام  می‌دهند. ما درقبل شاهد مذاکره نبودیم بلکه الان است که مذاکره و چانه‌زنی  انجام می‌شود. داستان مذاکره داستان گفت‌وگو نیست بلکه داستان حقوقی است. ما در مذاکره یک بحث ((discussionداریم و یک بحثnegotiation  و یک بحث  دیالوگ داریم. وقتی بحث negotiation می‌شود، این بار حقوقی دارد درحالی که  discussion بار حقوقی negotiation  را ندارد.

حتی به لحاظ حقوق بین‌الملل و مباحث حقوقی  در مذاکرات، negotiation طرفین در مباحثی دارای حق می‌شوند، دارای یکسری  حقوق بار مذاکره و مفهومی می‌شوند درحالی کهdiscussion  یا دیالوگ به لحاظ  حقوق بین‌الملل آن حقوق را ندارد در گذشته ما نه  discussion می‌کردیم و نه  negotiation بلکه بیشتر گپ می‌زدیم و درعین حال ابلاغ پیام می‌کردیم.”

کسی نیست به ایشان بگوید اگراینهمه  تغییراساسی که یکی دو نمونه آن گفتگوی روسای جمهورایران وآمریکا یا نشستهای دوجانبه بین وزرای خارجه دوکشوربوده است ونیزمذاکره بجای پیام رسانی بوده  است پس چرا مدعی است که هیچ اتفاق خاصی دررابطه ایران با آمریکا نه تنها رخ نداده بلکه تهدیدها علیه ایران ازسوی آمریکا بیشترهم شده است به این جملات دقت کنید:

«اعتقاد به این ندارم که رفتار آمریکا عوض  شده بلکه لحن آمریکا، Body Language  به صورت خیلی نامحسوسی تغییر کرده،  اینکه شاهد باشیم که سیاستش در قبال ایران عوض شده باشد تا حالا نمونه‌ای  از این مشاهده نشده، یعنی مذاکره دو وزیر خارجه و یک تماس تلفنی به معنای  تغییر رفتار و استراتژی یک دولت در برابر دولت دیگر نیست.»

سفیر اسبق ایران در سازمان ملل و فرانسه  ادامه می دهد: «اینکه ما بگوییم طی یک سال گذشته سیاست آمریکا در قبال  ایران تغییر کرده، باید برای آن ادله داشته باشیم. هیچ ادله‌ای مبنی بر  تغییر سیاست آمریکا در قبال ایران وجود ندارد، اگر عده‌ای چنین اعتقادی  دارند بیایند و اثبات کنند، ما هم عذرخواهی می‌کنیم. لحن عوض شده و بعضی  جاها من احساس می‌کنم که ما تهدیدات جدی‌تری در پوشش ظواهر دیپلماسی  داشته‌ایم.»

خرازی تصریح می کند: «مثلاً برخی سخنرانی  آقای اوباما را درمجمع عمومی سال گذشته، سخنرانی خوبی تلقی کردند درحالی که اگر سخنرانی او آسیب‌شناسی شود، یکی از تندترین و تحریک‌آمیزترین  سخنرانی‌های روسای جمهور در تاریخ یک دهه آمریکا درمجمع سازمان ملل بود، با واژه‌ها بازی کردند و واژه‌های تهدید را در ادبیاتی که خودشان بلد هستند  پنهان کردند درصورتی که ادبیات آقای اوباما، ادبیات تهدید بود، از  گزینه‌های مختلف صحبت و یاد کرد. اگر برخی از دوستان علاقه دارند فکر کنند  که همه چیز عوض و نو شده، خودشان هم می‌توانند پاسخگو باشند ولی من  به‌عنوان یک کارشناس معتقد هستم که سیاست خارجی ایالات متحده در قبال ایران رویکرد مثبتی نداشته است.»

وی دربخشی دیگرازمصاحبه خود ضمن تعریف از” انجام مذاکره بعنوان یک موضوع جدی درمناسبات قدرت” درعرصه بین المللی و  اینکه ” شان دیپلماسی درگفتگو ومذاکره است” ظاهرا فراموش نموده که تمام  سیاستهای فوق ازجمله جرم بودن سخن گفتن ازگفتگو، مذاکره یا رابطه با آمریکا توسط رهبری وشورایعالی امنیت ملی اتخاذشده است وی دراین رابطه گفته است:

” اگر کسی بخواهد با دید دیگری موضوع را  آسیب‌شناسی کند، می‌تواند بگوید که برگ‌هایی که ایران در دست داشته در  دورانی (دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد یا خاتمی وهاشمی جمعا به مدت 24 سال) از آنها خوب استفاده نکرده است. به رسمیت شناختن مذاکرات با آمریکا مدت‌ها  یک موضوع جدی درمناسبات قدرت بود.”

وادامه می دهد:

” البته قائل به عدم مذاکره نیستم بلکه  معتقدم که در سیاست خارجی باید مذاکره و مراوده داشته باشیم و گفت‌وگو  کنیم. این به مفهوم سازش نیست، مفهوم مذاکره به‌معنای واگذاری حقوق ایران  نیست، استیفای حقوق ایران و تامین حقوق ایران منوط به مذاکره و گفت‌وگو  هست. اصولاً شأن دیپلماسی این است که گفت‌وگو کند. اینکه ما بگوییم طی یک  سال گذشته سیاست آمریکا در قبال ایران تغییر کرده، باید برای آن ادله داشته باشیم. هیچ ادله‌ای مبنی بر تغییر سیاست آمریکا در قبال ایران وجود  ندارد.”

اما این پرت وپلاگویی ها فقط درحوزه مذاکرات مربوط به برنامه اتمی ایران نیست درخصوص عراق علیرغم متفق القول بودن همه  طرفهای درگیردر نقش مخرب جوادنوری المالکی بربحران جاری درعراق که این کشور را درمعرض جنگ داخلی وتجزیه قرارداده است ودرواقع شکست مشترک ایران  وآمریکا بوده که دولت فاسد فعلی را برمردم عراق درسال 2010 حاکم کردند می  گوید:

” مجلس اعلا، صدری‌ها دچار یک اشتباه  استراتژیک درباره نوری مالکی شدند ومشکل خود با نوری مالکی را به کل عراق و مصالح ملی تعمیم دادند، درحالیکه دربعضی ازجاها مصالح حکم می‌کند که احزاب وشخصیت‌های حقوقی وماهوی عراق باید منافع ملی را درنظرمی‌گرفتند ومنافع  شخصی را قربانی منافع ملی می‌کردند. متاسفانه آنها در انتخابات این کار را  نکردند. آقای نوری مالکی با تمام فشارهایی که بر او وارد بود، موفق شد که  رای اکثریت کرسی‌های عراق را به‌دست بیاورد. البته باید گفت عملكرد خوب  نوری مالکی موفقیت خوبی را برخلاف آنچه تمامی تحلیلگران منطقه دنبال  می‌کردند به‌دست آورد.

وادامه می دهد:

” حالا آقای مالکی، نخست‌وزیرهستند، شخصیت  بسیارمستحکمی دارند و اكنون عراق نیازمند یک انسان قدرتمند است. درعراق نه  به اياد علاوي می‌شود اعتماد کرد و نه به دیگران، مثلاً نجيفي خیانت کرد. امروز تنها کسی که در رابطه با منافع ملی عراق می‌توان به او اعتماد کرد  همین دولت عراق (نوری المالکی)  است که ما باید ازآنها حمایت کنیم که محکم  بایستند و وضعیت عراق را درچنین اوضاع خطرناکی نجات دهند.”

بعبارتی نوری المالکی که پس از دو دوره  حاکمیت بردولت وهزینه کردن 500 میلیارددلاردرآمدنقتی آن کشور باحمایت  دولتهای ایران وآمریکا و پول پاشی فراوان دربین مردم فلاکت زده جنوب عراق  توانسته است 92  رای از 326 ومعادل 24% آراء را ازآن خود کند موفق ارزیابی  می شود اما گروه ایاد علاوی که بدون هرگونه پشتوانه وحتی تهدید ازسوی  دولتهای ایران وآمریکا اکثریتی بیشتر از ائتلاف نوری المالکی را درانتخابات 2010 بدست آورد غیرقابل اعتماد تشخیص داده می شود لازم به توضیح است که  دردوره زمامداری صدام حسین دیکتاتورسابق عراق ایادعلاوی با نام مستعارعلوی  شریک سیاسی دولت اسلامی ایران و نوری المالکی شریک سیاسی  دولت بعثی سوریه  محسوب می شد؟!

مطلب فوق تنها نمونه ای ازآشفتگی آشکاردرکارگزاران سیاست خارجی ایران  است که براحتی منافع ملی ایران را فدای جهل وجنون وشهوات سیاسی وقدرت  طلبانه خود کرد و دهه ها ملت ایران را به گروگان گرفته وهزاران  میلیارددلارسرمایه های ملی متعلق به نسل های حاضروآینده را فدای مطامع  دنیوی خود ازقدرت کرده اند فاعتبرو یا اولی الابصار

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب کورش کبیر در سایت پژواک ایران 

*آقای خامنه ای وادعای مبارزه با آمریکا، دروغ چرا تا قبر آ آ آ ؟‎ [2018 Jan] 
*سردار سلیمانی از مردم ایران شرم کنید‎ [2018 Jan] 
* ملاحظاتی پیرامون جنگ احتمالی ایران و آمریکا [2018 Jan] 
*مردم ایران بهوش باشید رهبر خود رییس دزدان سرمایه های ملی است [2018 Jan] 
*بودجه 97 چگونه مفتخورها را بعد از50 سال لو داد ! [2017 Dec] 
*آقای تاج زاده شرم کنید (بخش اول) [2017 Dec] 
*قانون انتشارودسترسی آزاد به اطلاعات، رکن چهارم دموکراسی و حکم اعدام علی غزالی خبرنگارومدیرسایت آینده نیوز‎ [2017 Sep] 
*چراباید صادق لاریجانی ازریاست قوه قضاییه عزل ومحاکمه شود؟‎ [2017 Aug] 
*مستند نامستند خط مقدم (به یاد حسن تهرانی مقدم فرمانده یکان موشکی سپاه پاسداران) [2017 Aug] 
*چمران تا دقیقه ۹۰ هم دروغ می گوید‎ [2017 Aug] 
*آیا تحریم های جدید ایران غیرقانونی ومخالف توافق برجام است؟‎ [2017 Jul] 
*50 میلیارددلار درآمد ایرانسل به کام سپاه ورهبری ازمحل ژن و واژن برترخانواده دکترعارف‎  [2017 Jul] 
*آیا جنتی درارتکاب نسل کشی های سیاسی تنها بوده است؟ [2017 Jul] 
*دلایل مخالفت خامنه ای با قرارداد توتال فرانسه  [2017 Jul] 
*نقش خامنه ای وسپاه پاسداران دروضع تحریم های جدید وجامع آمریکا‎ [2017 Jun] 
*جنگ جدید ومسئولیت نخبگان ایرانی [2017 Jun] 
*آقای خامنه ای خر خودتی [2017 Mar] 
*راست ودروغ های جدید حسین موسویان [2017 Feb] 
*آقای سازگارا، انقلاب ۵۷ ملی بود تا مذهبی [2017 Feb] 
*خامنه ای، ترامپ وافشای چهره واقعی آمریکا‎ [2017 Feb] 
*آزمایشات موشکی سپاه پاسداران وخسارات تبدیل ایران به کره شمالی دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟! بخش دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟!  [2017 Jan] 
*اعترافات مهم وزیراموراقتصادی ودارایی قبل از استعفاء‎ [2017 Jan] 
*فدرالیزم وایران سرزمین ناشناخته‎ [2017 Jan] 
*حاشیه ای برانتصاب سردار ایرج مسجدی بعنوان سفیرجدید ایران درعراق [2017 Jan] 
*هاشمی واپوزیسیون  [2017 Jan] 
*وزیری که بجای اعدام طلبکارشده است‎ [2017 Jan] 
*تقلب درانتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 به زبان ساده‎ [2016 Dec] 
*یک بام ودوهوای قوه قضاییه دربرخورد با پرونده های خودی وناخودی‎ [2016 Dec] 
*بسیج اصلاح طلبان درمقابل مجاهدین خلق به بهانه دفاع ازضیاء نبوی [2016 Dec] 
*چرا تمدید ده ساله تحریم های ایران ارتباطی به برجام ندارد [2016 Dec] 
*راست ودروغ های حسین موسویان -بخش‌های دوم و سوم [2016 Nov] 
* راست ودروغ های حسین موسویان - بخش اول [2016 Nov] 
*مهاجرانی پس ازاصلاح طلبان نمکدان سعودی وترکی بن فیصل را هم شکست [2016 Jul] 
*چرا خامنه ای هنوزازفتنه می ترسد؟ [2016 Jun] 
*سردارقاسمی درخزعبلات خود چه چیزهایی را لوداد‎ [2016 May] 
*چرا پرونده اختلاس دردکل (های) نفتی با چراغ خاموش پیش می رود؟ [2016 Mar] 
*لبنان بزودی به کشورهای تجزیه شده لیبی، سوریه وعراق تبدیل خواهد شد‎ [2016 Feb] 
*قهرمان تراشی دروغین غربی ها برای ایران  [2016 Feb] 
*جنگ آینده ایران چگونه رقم می خورد؟ [2016 Feb] 
*غارت کشورتحت عنوان الگوی اسلامی -ایرانی پیشرفت [2016 Jan] 
*غارت کشورتحت پوشش الگوی ایرانی -اسلامی پیشرفت [2016 Jan] 
*حسین موسویان جاسوس رژیم را بهتربشناسیم [2016 Jan] 
*مهدی شمس زاده متهم ردیف دوم پرونده بابک زنجانی کیست؟ - بخش دوم [2015 Dec] 
*مهدی شمس‌زاده کیست؟ [2015 Dec] 
*نفوذ و«جاسوسی» چین دردستگاه رهبری ایران- (بخش اول و دوم وسوم) [2015 Nov] 
*محمودخاوری نه ازسوی دولت کانادا بلکه ازسوی شبکه فسادمالی درایران حفاظت می شود [2015 Sep] 
*حق‌ الناس یا حق نسناس [2015 Sep] 
*خامنه ای وگسترش دامنه سرکوب درفضای سایبری [2015 Sep] 
*چرا با توافق اتمی فعلی ازجنبه استراتژیکی مخالف اما با ادامه مذاکرات آن برای رسیدن به توافقی جامع تر موافق هستم  [2015 Sep] 
*ریزگردهای اتمی [2015 Mar] 
*افتضاح جدید رژیم، آشکارشدن ردپای قاچاق وترانزیت موادمخدردرعرصه سیاست، انتخابات وانتقال قدرت [2015 Feb] 
*شورای رهبری یا شورای سلطنت [2015 Feb] 
*حاشیه ای بربرنامه تلویزیونی «روایت دربار» ، مستندی که دروغ های انقلاب 57 را آشکار میکند  [2015 Feb] 
*افشای بخش دیگری از فساد مالی در ایرانسل [2015 Feb] 
*تحلیلی ویژه ازحمله اسراییل به حزب الله که به واقعیت پیوست [2015 Jan] 
*قاچاق 25 میلیارددلاری کالا ونقش «برادران قاچاقچی» در آن [2015 Jan] 
*حقایقی پیرامون خونین ترین عملیات جنگ ایران وعراق [2015 Jan] 
*چرا سرداررضاتقی پور(وزیرسابق مخابرات) پیگیرتخریب پاساژ علاالدین است؟ [2015 Jan] 
*داعش وظهورسرداران سپاه قدس [2015 Jan] 
*چرا با گذشت نزدیک به شش سال ازانتخابات خرداد 88 هنوز «فتنه» و «فتنه‌گران» زنده‌اند [2014 Dec] 
*اصلاح طلبان حکومتی خطرناکترازمحافظه کاران افراطی [2014 Dec] 
*حزب ندای ایرانیان، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش سوم [2014 Dec] 
*حزب ندا، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش اول و دوم [2014 Dec] 
*علی لاریجانی، سمبل وقاحت در نظام مقدس جمهوری اسلامی [2014 Dec] 
*مالبورو درایران همچنان قربانی می گیرد [2014 Dec] 
*دروغ های راست حسین نتانیاهو [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش سوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش دوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش اول [2014 Nov] 
*هزینه مردم ایران درحمایت رژیم ازتروریزم [2014 Nov] 
*هردم ازاین باغ بری می رسد تازه ترازتازه تری می رسد [2014 Oct] 
*اسیدپاشی، آخرین راه رسیدن به خدا [2014 Oct] 
*خامنه ای، فرارمغزها ونفت( بحش اول و دوم) [2014 Oct] 
*حاج قاسم وجنگ خاورمیانه یا مش قاسم وجنگ کازرون [2014 Oct] 
*عقب‌نشینی خامنه‌ای در جبهه‌های داخلی و خارجی  [2014 Oct] 
*منگوریسم رهبری این بار در یمن [2014 Oct] 
*وقتی «بحران ساختگی» تبدیل به «افتضاح واقعی» می شود! [2014 Oct] 
*اعترافات عجیب فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء [2014 Oct] 
*سلطه نئوکانیزم اقتصادی درسایه حکومت نظامی روحانیت [2014 Sep] 
*آیا سقوط هواپیماهای ایران 140 اتفاقی است؟ [2014 Aug] 
*اعترافات شگفت انگیزسردار​نجات درباره انتخابات یا فتنه 88 [2014 Jul] 
*دولت روحانی وهمدستی با باندخامنه ای در چپاول اموال دولت [2014 Jul] 
*صادق خرازی یا خامنه ای کدام دروغ می گوید؟ [2014 Jul] 
*گام بعدی غرب درمقابل رژیم ایران؟  [2014 Mar] 
*تلاش کودتاگران برای انتساب مسئولیت حصرموسوی وکروبی به روحانی وشمخانی‎ [2014 Feb] 
*چه کسی عملیات انتحاری وسریریدن را به مسلمانان آموخت؟(+18​) [2014 Jan] 
*ماجرای رابرت لوینسون وبابک زنجانی دوروی یک سکه اند [2013 Dec] 
*اعدام قاچاقچیان مواد مخدر یا از بین بردن رقبای تجاری [2013 Dec] 
*گزارش 100 روزه روحانی یا کیفرخواست اقتصادی علیه رهبری – بخش اول‎ [2013 Nov] 
*منشورحقوق شهروندی، جعبه جدیدمارگیر​ی خامنه ای اینباربا طعم روحانی‎ [2013 Nov] 
*ترکمانچای اتمی(پاسخی به درخواست دوستان درموردمذاک​رات جاری ژنو) [2013 Nov] 
*اعترافات یک وزیرتبهکار​درخصوص واگذاری مخابرات- بخش اول‎ [2013 Nov] 
*رهبری، ایرانسل ومدیرعامل ولایی آن – بخش اول [2013 Oct] 
*رهبرجعلی، اپوزیسیون جعلی، قهرمان جعلی‎ [2013 Oct] 
*اعترافات خامنه ای و دو گام به سوی نوشیدن جام زهر اتمی‎ [2013 Sep] 
*قتل عام 52 مجاهد وتاثیراستر​اتژیک آن برتحولات منطقه [2013 Sep] 
*حبیب آرگو [2013 Mar] 
*سردار یا مهندس، شاطری یا خوشنویس، فرماندهی نیروی قدس یا رییس بازسازی لبنان؟ [2013 Feb] 
*حسین موسویان، کاسه داغترازآش دربرنامه اتمی ایران بخش‌های چهارم تا هفتم [2012 Dec] 
*حسین موسویان، کاسه داغتر از آش دربرنامه اتمی ایران (بخش‌های اول تا سوم) [2012 Dec] 
*روزی روزگاری‎ [2012 Dec] 
*احمدی که قابل بود ومحسنی که قابل نبود [2012 Oct] 
*پیرامون گزارش نیویورک تایمزدربار​ه نیروی قدس  [2012 Oct] 
*کشتگرو نواختن شیپو از سرگشاد آن‎ [2012 Oct] 
*سخنی با شورای ملی مقاومت، رییس جمهوربرگزی​ده آن ومجاهدین‎ [2012 Sep] 
*حاشیه ای براعتراضات ایرانیان درنیویورک‎ [2012 Sep] 
*نیروی قدس سپاه پاسداران وهزینه های جدید آن برای ایران [2012 Sep] 
*آقای خاتمی شرم کنید! [2012 Sep] 
*دیلماج های سیاسی ونقش آنها درمبارزات مردم ایران‎ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهد شد؟ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهدش​د؟- بخش دوم‎ [2012 Sep] 
*زنگهای جنگ برای که به صدادرمی آید؟‎ [2012 Sep] 
*بیست ویک دلیل جامعه جهانی برای حمله نظامی به ایران [2012 Sep] 
*اکبرگنجی: سرنگونی رژیم یعنی نابودی ایران وایرانیان!​! [2012 Aug]