ماجرای رابرت لوینسون وبابک زنجانی دوروی یک سکه اند
کورش کبیر

اینروزها سه مطلب درموردایران  تیتر اصلی رسانه های خارجی شده است ولی حاکمیت ایران گویی که درمریخ بسرمی برد وبادر اختیارگرفتن سکوت مطلق یا یک اظهارنظرکلی وخارج ازموضوع اصلی ازقبول مسئولیت خود دراین مواردشانه خالی می کند.
اول ناپدیدشدن رابرت لوینسون ماموربازنشسته اف بی آی وکارشناس مجرب درمبارزه با پولشویی وفسادهای مالی کلان بوده  که درجریان تحقیق درمورد نقل وانتقالات میلیارددلاری مقامات ایرانی چندسال قبل به جزیره کیش آمده وپس ازملاقات با دیوید صلاح الدین توسط ماموران اطلاعاتی ایران دستگیرمی شود اکنون معلوم گردیده است که وی بطورغیرمستقیم دررابطه با ماموریت خود درخدمت سازمان سیا بوده است وی ظاهرا به اطلاعات بسیارمهم ودست اولی درخصوص نقش مقامات ایران درنقل وانتقالات  میلیاردها دلارقاچاق پی برده وآنرا روانه مرکزخودکرده است ودرآخرین مرحله ازتحقیقات خود نیزمجبوربه سفربه ایران گردیده بود. برخی ازرسانه های وابسته به حاکمیت وحشت زده ازامکان افشاء غارتهای کلان دریک مانوربرای انحراف افکارعمومی مدعی شدند که هدف ماموریت لوینسون ازکشف میلیاردها دلارانتقال یافته به خارج وازجمله کانادا هاشمی رفسنجانی بوده است؟!
 
اکنون دولت ایران با به گروگان گرفتن لوینسون ازیک سو وانکارنقش خود درآن ازسوی دیگریک تناقض اساسی گیرکرده است نه امکان نابودی سریع این منبع اطلاعاتی کم نظیررادارد ونه شانسی برای معامله مرسوم با ایران ازطریق مبادله وی بدلیل ترس از افشای نقش خود رادارد درست شبیه به کشتاراخیر52 تن ازمجاهدین دراشرف وربودن 7 تن دیگر لذا تنها راه باقیمانده بیمارکردن تدریجی لوینسون و انتقال وی یا جسد وی به خاک یکی ازکشورهای همسایه وتحویل به مقامات آمریکایی درکشورثالث است تا خودرا دورازعواقب سیاسی وحقوقی ان نگه دارد.
 
ازسوی دیگردرترکیه دستگیری نزدیک به 100 تن ازشبکه قاچاق طلا وارز مرتبط با ایران یک بحران سیاسی بی سابقه را برای دولت  رجب اردوغان رقم زده است دراین ماجرا حدود 90 میلیارد یورو یا بعبارتی حدود 120 میلیارددلارپول ازمسیرترکیه ودر راستای دورزدن تحریم های بین المللی علیه ایران جابجا شده است. نقل وانتقال حیرت آور این حجم ازپول وطلا طی حداکثر4 سال وبازهم حداکثرتوسط سه نفرگرداننده اصلی نشان می دهد که هرنفربطومتوسط درنقل وانتقال حدود 9 میلیارد ایرو یا 12 میلیارددلار درسال وبین سالهای 2012-2009 دست داشته است گرچه قبلا بارها سخن ازکشف طلا وارز درمقیاس میلیاردی درگمرکات ومبادی ورودی ترکیه ومرتبط با ایران مطرح وهرباربرآن سرپوش گذاشته می شد مهمترین آن موارد کشف 5/18 میلیاردلارطلا وارزوتنها یکماه پس ازانتخابات خرداد 88 ایران درترکیه بود که اصل ماجرا موردتایید غلامعلی حدادعادل قرارگرفت ولی وابستگی آن محموله به مجتبی خامنه ای تکذیب شد.
 
اما ماجرا اخیرشکل عجیبی به خود گرفته است زیرا اولا مشخص شده است که حداقل سه وزیرکابینه ترکیه وفرزندان آنها ونیز دهها مقام دولتی وپلیس درگیرفسادمالی ودریافتهای کلان چندمیلیون دلاری بوده اند. تنها وزیراقتصادی دولت ترکیه ظاهرا برای ارائه تسهیلات وچشم بستن براین نقل وانتقالات 50 میلیون دلاررشوه گرفته است ودرخانه های افراددستگیرشده بسته های طلا ودلاربه میزان چندمیلیون دلارکشف شده است.
 
علیرضاصراف (ضراب) که ازوی بعنوان دستیاربابک زنجانی وسرشاخه شبکه مافیای مالی وی درترکیه نام برده می شود گفته است که وی تنها یک عامل بوده است بررسی سوابق پدراین فرد نشان می دهد که وی دردوران جنگ ایران وعراق وپس ازآن دردوبی به شغل صرافی اشتغال وماموریت اصلی وی تبدیل ودرواقع دستگردان کردن دلارهای نفتی ایران وتبدیل آن به ریال درآن کشوربرای جلوگیری ازآثارتورمی آن بوده است سیاست نسبتا درستی که دردوره حاکمیت تکنوکراتهایی نظیرمحسن نوربخش، وهاجی، روغنی زنجانی، مرتضی بانکی وعادلی برمراکز اقتصادی کشورحاکمفرما بود اما این فرد دررابطه با نهادهای امنیتی ایران که عملیات اجرایی تسعیر وتبدیل دلارهای نفتی توسط آنها صورت می گرفت بتدریج به عنوان شریک وهمدستی مطمئن شناخته می شد لذا وقتی داستان تحریم های بین المللی علیه ایران مطرح و حدود 40 تن از فرصت طلبانی چون بابک زنجانی و امیرمنصورآریا برای دورزدن تحریم ها موردتایید رهبری ودولت دست نشانده وی قرارگرفتتند بازهم این افراد درصف مقدم جبهه مافیایی اقتصادی نقش بازی می کردند. بیجهت نبود که به یکباره وصلت هایی مصلحتی بین فرزندان برخی ازمقامات یا مرتبطین ایرانی باطرفهای ترک خودبرقرارشد پسرخواهراحمدی نژآد داماد یک تاجرترکیه ای شد و ابرو گوندش خواننده مشهورترکیه به عقد وازدواج علیرضا ضراب یا صراف درآمد وبه دیداراسفندیاررحیم مشایی درتهران شتافت.
 
ازهمه پروسروصداترماجرای خود بابک زنجانی بود که ازابتدای امسال بدلیل ایفای نقش جدی در دورزدن تحریم های نفتی ومالی موردتوجه مراجع اطلاعاتی غربی قرارگرفت  گرچه درایران اولین بارسایت آینده یا بازتاب اقدام به برجسته کردن نقش وی در فعالیتهای مشکوک کرده دولتمردان را به تامل دراستفاده ازاین افراد برای فعالیتهای غیرقانونی خود کرد  اما همزمان نیزدولتهای غربی با گنجاندن نام وی درلیست تحریم های بین المللی ثابت کردند که آنچنان دور ازفعالیتهای بظاهرپنهان این فرد ناشناخته ووصله شده به سران نظام نمی باشند.

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب کورش کبیر در سایت پژواک ایران 

*آقای خامنه ای وادعای مبارزه با آمریکا، دروغ چرا تا قبر آ آ آ ؟‎ [2018 Jan] 
*سردار سلیمانی از مردم ایران شرم کنید‎ [2018 Jan] 
* ملاحظاتی پیرامون جنگ احتمالی ایران و آمریکا [2018 Jan] 
*مردم ایران بهوش باشید رهبر خود رییس دزدان سرمایه های ملی است [2018 Jan] 
*بودجه 97 چگونه مفتخورها را بعد از50 سال لو داد ! [2017 Dec] 
*آقای تاج زاده شرم کنید (بخش اول) [2017 Dec] 
*قانون انتشارودسترسی آزاد به اطلاعات، رکن چهارم دموکراسی و حکم اعدام علی غزالی خبرنگارومدیرسایت آینده نیوز‎ [2017 Sep] 
*چراباید صادق لاریجانی ازریاست قوه قضاییه عزل ومحاکمه شود؟‎ [2017 Aug] 
*مستند نامستند خط مقدم (به یاد حسن تهرانی مقدم فرمانده یکان موشکی سپاه پاسداران) [2017 Aug] 
*چمران تا دقیقه ۹۰ هم دروغ می گوید‎ [2017 Aug] 
*آیا تحریم های جدید ایران غیرقانونی ومخالف توافق برجام است؟‎ [2017 Jul] 
*50 میلیارددلار درآمد ایرانسل به کام سپاه ورهبری ازمحل ژن و واژن برترخانواده دکترعارف‎  [2017 Jul] 
*آیا جنتی درارتکاب نسل کشی های سیاسی تنها بوده است؟ [2017 Jul] 
*دلایل مخالفت خامنه ای با قرارداد توتال فرانسه  [2017 Jul] 
*نقش خامنه ای وسپاه پاسداران دروضع تحریم های جدید وجامع آمریکا‎ [2017 Jun] 
*جنگ جدید ومسئولیت نخبگان ایرانی [2017 Jun] 
*آقای خامنه ای خر خودتی [2017 Mar] 
*راست ودروغ های جدید حسین موسویان [2017 Feb] 
*آقای سازگارا، انقلاب ۵۷ ملی بود تا مذهبی [2017 Feb] 
*خامنه ای، ترامپ وافشای چهره واقعی آمریکا‎ [2017 Feb] 
*آزمایشات موشکی سپاه پاسداران وخسارات تبدیل ایران به کره شمالی دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟! بخش دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟!  [2017 Jan] 
*اعترافات مهم وزیراموراقتصادی ودارایی قبل از استعفاء‎ [2017 Jan] 
*فدرالیزم وایران سرزمین ناشناخته‎ [2017 Jan] 
*حاشیه ای برانتصاب سردار ایرج مسجدی بعنوان سفیرجدید ایران درعراق [2017 Jan] 
*هاشمی واپوزیسیون  [2017 Jan] 
*وزیری که بجای اعدام طلبکارشده است‎ [2017 Jan] 
*تقلب درانتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 به زبان ساده‎ [2016 Dec] 
*یک بام ودوهوای قوه قضاییه دربرخورد با پرونده های خودی وناخودی‎ [2016 Dec] 
*بسیج اصلاح طلبان درمقابل مجاهدین خلق به بهانه دفاع ازضیاء نبوی [2016 Dec] 
*چرا تمدید ده ساله تحریم های ایران ارتباطی به برجام ندارد [2016 Dec] 
*راست ودروغ های حسین موسویان -بخش‌های دوم و سوم [2016 Nov] 
* راست ودروغ های حسین موسویان - بخش اول [2016 Nov] 
*مهاجرانی پس ازاصلاح طلبان نمکدان سعودی وترکی بن فیصل را هم شکست [2016 Jul] 
*چرا خامنه ای هنوزازفتنه می ترسد؟ [2016 Jun] 
*سردارقاسمی درخزعبلات خود چه چیزهایی را لوداد‎ [2016 May] 
*چرا پرونده اختلاس دردکل (های) نفتی با چراغ خاموش پیش می رود؟ [2016 Mar] 
*لبنان بزودی به کشورهای تجزیه شده لیبی، سوریه وعراق تبدیل خواهد شد‎ [2016 Feb] 
*قهرمان تراشی دروغین غربی ها برای ایران  [2016 Feb] 
*جنگ آینده ایران چگونه رقم می خورد؟ [2016 Feb] 
*غارت کشورتحت عنوان الگوی اسلامی -ایرانی پیشرفت [2016 Jan] 
*غارت کشورتحت پوشش الگوی ایرانی -اسلامی پیشرفت [2016 Jan] 
*حسین موسویان جاسوس رژیم را بهتربشناسیم [2016 Jan] 
*مهدی شمس زاده متهم ردیف دوم پرونده بابک زنجانی کیست؟ - بخش دوم [2015 Dec] 
*مهدی شمس‌زاده کیست؟ [2015 Dec] 
*نفوذ و«جاسوسی» چین دردستگاه رهبری ایران- (بخش اول و دوم وسوم) [2015 Nov] 
*محمودخاوری نه ازسوی دولت کانادا بلکه ازسوی شبکه فسادمالی درایران حفاظت می شود [2015 Sep] 
*حق‌ الناس یا حق نسناس [2015 Sep] 
*خامنه ای وگسترش دامنه سرکوب درفضای سایبری [2015 Sep] 
*چرا با توافق اتمی فعلی ازجنبه استراتژیکی مخالف اما با ادامه مذاکرات آن برای رسیدن به توافقی جامع تر موافق هستم  [2015 Sep] 
*ریزگردهای اتمی [2015 Mar] 
*افتضاح جدید رژیم، آشکارشدن ردپای قاچاق وترانزیت موادمخدردرعرصه سیاست، انتخابات وانتقال قدرت [2015 Feb] 
*شورای رهبری یا شورای سلطنت [2015 Feb] 
*حاشیه ای بربرنامه تلویزیونی «روایت دربار» ، مستندی که دروغ های انقلاب 57 را آشکار میکند  [2015 Feb] 
*افشای بخش دیگری از فساد مالی در ایرانسل [2015 Feb] 
*تحلیلی ویژه ازحمله اسراییل به حزب الله که به واقعیت پیوست [2015 Jan] 
*قاچاق 25 میلیارددلاری کالا ونقش «برادران قاچاقچی» در آن [2015 Jan] 
*حقایقی پیرامون خونین ترین عملیات جنگ ایران وعراق [2015 Jan] 
*چرا سرداررضاتقی پور(وزیرسابق مخابرات) پیگیرتخریب پاساژ علاالدین است؟ [2015 Jan] 
*داعش وظهورسرداران سپاه قدس [2015 Jan] 
*چرا با گذشت نزدیک به شش سال ازانتخابات خرداد 88 هنوز «فتنه» و «فتنه‌گران» زنده‌اند [2014 Dec] 
*اصلاح طلبان حکومتی خطرناکترازمحافظه کاران افراطی [2014 Dec] 
*حزب ندای ایرانیان، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش سوم [2014 Dec] 
*حزب ندا، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش اول و دوم [2014 Dec] 
*علی لاریجانی، سمبل وقاحت در نظام مقدس جمهوری اسلامی [2014 Dec] 
*مالبورو درایران همچنان قربانی می گیرد [2014 Dec] 
*دروغ های راست حسین نتانیاهو [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش سوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش دوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش اول [2014 Nov] 
*هزینه مردم ایران درحمایت رژیم ازتروریزم [2014 Nov] 
*هردم ازاین باغ بری می رسد تازه ترازتازه تری می رسد [2014 Oct] 
*اسیدپاشی، آخرین راه رسیدن به خدا [2014 Oct] 
*خامنه ای، فرارمغزها ونفت( بحش اول و دوم) [2014 Oct] 
*حاج قاسم وجنگ خاورمیانه یا مش قاسم وجنگ کازرون [2014 Oct] 
*عقب‌نشینی خامنه‌ای در جبهه‌های داخلی و خارجی  [2014 Oct] 
*منگوریسم رهبری این بار در یمن [2014 Oct] 
*وقتی «بحران ساختگی» تبدیل به «افتضاح واقعی» می شود! [2014 Oct] 
*اعترافات عجیب فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء [2014 Oct] 
*سلطه نئوکانیزم اقتصادی درسایه حکومت نظامی روحانیت [2014 Sep] 
*آیا سقوط هواپیماهای ایران 140 اتفاقی است؟ [2014 Aug] 
*اعترافات شگفت انگیزسردار​نجات درباره انتخابات یا فتنه 88 [2014 Jul] 
*دولت روحانی وهمدستی با باندخامنه ای در چپاول اموال دولت [2014 Jul] 
*صادق خرازی یا خامنه ای کدام دروغ می گوید؟ [2014 Jul] 
*گام بعدی غرب درمقابل رژیم ایران؟  [2014 Mar] 
*تلاش کودتاگران برای انتساب مسئولیت حصرموسوی وکروبی به روحانی وشمخانی‎ [2014 Feb] 
*چه کسی عملیات انتحاری وسریریدن را به مسلمانان آموخت؟(+18​) [2014 Jan] 
*ماجرای رابرت لوینسون وبابک زنجانی دوروی یک سکه اند [2013 Dec] 
*اعدام قاچاقچیان مواد مخدر یا از بین بردن رقبای تجاری [2013 Dec] 
*گزارش 100 روزه روحانی یا کیفرخواست اقتصادی علیه رهبری – بخش اول‎ [2013 Nov] 
*منشورحقوق شهروندی، جعبه جدیدمارگیر​ی خامنه ای اینباربا طعم روحانی‎ [2013 Nov] 
*ترکمانچای اتمی(پاسخی به درخواست دوستان درموردمذاک​رات جاری ژنو) [2013 Nov] 
*اعترافات یک وزیرتبهکار​درخصوص واگذاری مخابرات- بخش اول‎ [2013 Nov] 
*رهبری، ایرانسل ومدیرعامل ولایی آن – بخش اول [2013 Oct] 
*رهبرجعلی، اپوزیسیون جعلی، قهرمان جعلی‎ [2013 Oct] 
*اعترافات خامنه ای و دو گام به سوی نوشیدن جام زهر اتمی‎ [2013 Sep] 
*قتل عام 52 مجاهد وتاثیراستر​اتژیک آن برتحولات منطقه [2013 Sep] 
*حبیب آرگو [2013 Mar] 
*سردار یا مهندس، شاطری یا خوشنویس، فرماندهی نیروی قدس یا رییس بازسازی لبنان؟ [2013 Feb] 
*حسین موسویان، کاسه داغترازآش دربرنامه اتمی ایران بخش‌های چهارم تا هفتم [2012 Dec] 
*حسین موسویان، کاسه داغتر از آش دربرنامه اتمی ایران (بخش‌های اول تا سوم) [2012 Dec] 
*روزی روزگاری‎ [2012 Dec] 
*احمدی که قابل بود ومحسنی که قابل نبود [2012 Oct] 
*پیرامون گزارش نیویورک تایمزدربار​ه نیروی قدس  [2012 Oct] 
*کشتگرو نواختن شیپو از سرگشاد آن‎ [2012 Oct] 
*سخنی با شورای ملی مقاومت، رییس جمهوربرگزی​ده آن ومجاهدین‎ [2012 Sep] 
*حاشیه ای براعتراضات ایرانیان درنیویورک‎ [2012 Sep] 
*نیروی قدس سپاه پاسداران وهزینه های جدید آن برای ایران [2012 Sep] 
*آقای خاتمی شرم کنید! [2012 Sep] 
*دیلماج های سیاسی ونقش آنها درمبارزات مردم ایران‎ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهد شد؟ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهدش​د؟- بخش دوم‎ [2012 Sep] 
*زنگهای جنگ برای که به صدادرمی آید؟‎ [2012 Sep] 
*بیست ویک دلیل جامعه جهانی برای حمله نظامی به ایران [2012 Sep] 
*اکبرگنجی: سرنگونی رژیم یعنی نابودی ایران وایرانیان!​! [2012 Aug]