مستند نامستند خط مقدم (به یاد حسن تهرانی مقدم فرمانده یکان موشکی سپاه پاسداران)
کورش کبیر

 
 
 
هفته قبل مستندی سه ساعته را دریوتیوب دیدم که ظاهرا سال گذشته طی 6 قسمت به یادحسن تهرانی مقدم ازیکی ازشیکه های صداوسیما پخش شده بود ازآنجاییکه خود ازنزدیک درجریان برخی ازوقایع آن دوران بودم وآنچه که درمستند به آن پرداخته می شد نظیرسایرمستندهای ساختگی وسفارشی تفاوت جدی با واقعیات داشت برخود فرض دیدم برای ثبت درتاریخ وآگاهی نسل جوان ونسل های آینده حقایقی را به سمع ونظرمخاطبین خود برسانم.
واما درمورد مستند فوق بنظرم حداقل ده محوراصلی برای انحراف افکارعمومی از حقایق برنامه موشکی وعوامل دست اندرکار آن در تمام سطوح کشوربه چشم می خورد که کوچکترین انطباقی با حقایق آن ندارد.
 
1- تمام برنامه های ساخته شده درصداوسیما وسایرمراکز تبلیغی فرهنگی وبا پشتیبانی سپاه پاسداران بر دادن نقش اصلی به حسن تهرانی مقدم فرمانده یکان موشکی سپاه پاسداران بعضا تحت عنوانی نظیر " پدرصنعت موشکی ایران" و بعضا هم به محسن رفیق دوست بعنوان " پدربزرگ " این صنعت استوار بوده که کاملا دروغ می باشد گرچه منکرتلاشهای بی وقفه سردارحسن تهرانی مقدم دربخش عملیات وبعضا تحقیقات نمی باشیم ونقش رفیق دوست نیزصرفا ازجنبه ماموریت لجستکی وتامین اقلام دفاعی بوده وبس.
 
2- سردارامیرعلی حاجی زاده فرمانده  نیروی هوافضای سپاه پاسداران که گمنام ترازفرمانده موشکی حسن تهرانی مقدم بوده عملا میراث خوارخون آن فرماندهان عملیاتی شده وبا فرصت طلبی درصدد مطرح کردن کاذب خود می باشد وی برخلاف شخصیت درونگرای تهرانی مقدم تمایل بسیاری به خودنمایی درعرصه های مختلف نظامی وسیاسی دارد.
 
3- درحالیکه سوریه دردوران 8 ساله جنگ ایران وعراق بجزحمایت لفظی ازایران آنهم بدلیل اختلافات بین رهبران حزب بعث سوریه وعراق هیچگونه کمک حاثراهمیتی ازنظرلجستیکی به ایران نکرده بود وحتی علیرغم دریافت میلیاردها دلار نفت رایگان تحت عنوان کمک به خط مقدم جبهه مقاومت درمقابل اسراییل ازتحویل حتی یک موشک به ایران خودداری کرد رهبران ایران بگونه ای وانمود می کنند که به این کشورمدیون وتا مرزتخریب کامل سوریه وکشتن 600 هزارسوری درحمایت ازبشارالاسد پیش می روند درحالیکه این معمرقذافی بزعم آنها دیوانه بود که نه تنها حدود 40 موشک اسکاد-ب به ایران برای استفاده درجنگ شهرها به ایران داد وتوافق خود با روسیه را بخاطرایران بهم زد بلکه کلیه شلیک های دوسال اول به بغداد ودیگرشهرهای عراق توسط تیم اعزامی لیبی به ایران به فرماندهی سرگردسلیمان انجام می شد. توجه کنید که ایران درقبال حمله آمریکا وناتو به لیبی وسرنگونی معمرالقذافی عملا پشت وی را خالی کرده وحتی درحد دیپلماتیک نیزهیچ تلاشی ازخود نشان داد.
 
4- بخش موشکی نظیر هر جنگ افزار دیگری از دو بخش علمی یا پروسه منجر به ساخت وتولید  و عملیاتی یا اپراتوری تشکیل می شود بخش علمی مربوط به تهیه سلاح با عبور از مرحله ایده اولیه تا تولید و رساندن آن به دست مصرف کننده را در بر می گیرد که مهمترین بخش بوده و نیازبه سالها کار و تلاش و پشتوانه های علمی و آکادمیک و تجربه در چندین حوزه دارد از طراحی نیروی پیشرانه گرفته تا طراحی بدنه، دینامیک پرواز، سیستم های کنترلی و رادارها تا سوخت و لانچر و...درحالیکه دربخش عملیات صرفا باید اپراتورهای هرقسمت آموزش مربوط به بخش خود را فراگرفته تا بتواند از سیستم های موجود به  درستی استفاده و بهره برداری نماید و در بسیار از موارد صرفا یک آموزش یکی دو ماهه به یک دیپلمه بعنوان اپراتور نیز امکان عملیاتی کردن سیستم مورد نظر وشلیک به هدف را بنابه فرمان رسیده فراهم می کند و بهمین دلیل نیز می بینیم که تیم 17 نفره اعزامی به سوریه درسال 63 عمدتا با درجه تحصیلی دیپلم وبا آشنایی مختصری درمورد توپخانه با وجود ضعف درزبان انگلیسی وعربی موفق به یادگیری دروس ودرواقع دستورالعمل های کاربا موشک وسیستم های آن می شوند (همانطوریکه تیروهای اعزامی به چین برای موشکهای ساحل به دریای کرم ابریشم نیروی دریایی سپاه نیزدرهمان سالها دروضعیت مشابه بودند)  درحالیکه دربخش ساخت حتی به روش معکوس یا کپی برداری اینکار بیش از ده سال (1373-1364) طول کشیده است تا مجموعه صنعتی تولید موشک اسکاد-ب بتواند اولین سری موشک خود را با نام شهاب -یک به دست تیم مصرف کننده برساند. متاسفانه در مستندهای تهیه شده اثری ازنام وعنوان طراحان و تولید کنندگان موشکهای بالستیک ایران دروزارت دفاع یا مجتمع شهید همت بعنوان مدیران اولیه به چشم نمی خورد وتا میزان تقریبا 100% تبلیغات بروی واحد بهره بردار (اپراتوری) درفرماندهی موشکی ونیروی هوافضای سپاه آنهم با محوریت حسن تهرانی مقدم متمرکز می باشد.
 
5- هسته اولیه ای که دوفروند موشک اسکاد-ب را ازوزارت سپاه (معاونت سابق لجستیک) تحویل وکارمهندسی معکوس را دریک محوطه بنام شهید همت درشمال تهران آغازکرد هیچ ارتباطی علمی یا آکادمیک به سردارحسن تهرانی مقدم یا محسن رفیق دوست نداشت وتنها نقش آنها تحویل دوموشک از8 موشک سری اول تحویلی ازسوی معمرالقذافی به این تیم وامورلجستیکی نظیرواگذاری زمین ودو سوله درمجتمع شهید همت به گروه بوده وبس ولی این تیم به سرپرستی مهندس علی قیامتیون (ازدوستان وهمکلاسی های سردارحسین علایی)، مهندس قاسم زاده، دکتردرویش و.... درهمان زمان ازکره شمالی بازدید کرده وبدنبال طراحی کارخانه ونحوه تولید موشک بودند والبته همان سفرهای تیم فنی وتحقیقاتی هم مقدمه ای شد که وقتی تیم لیبایی مستقردرایران ازشلیک موشک درسال 65 خودداری کردند زمینه همکاری کره شمالی برای تحویل 50 موشک اسکاد-ب وچندین لانچررا به ایران فراهم آورند. درآن هنگام نقش محسن رفیق دوست بازهم بعنوان ندارکارتچی ومسدول پرداخت پول به طرف کره ای وترتیب حمل کالای نظامی خریداری شده به ایران بوده وبس درحالیکه درهمان زمان هاشمی رفسنجانی مهمترین حامی برنامه تولید موشک های بالستیک درایران بود وبرای این حمایت لجستیکی ومالی فرزند ارشد خود محسن را با ناتمام گذاشتن تحصیلات دکتری خود ازبلژیک به ایران فراخوانده و وی را بعنوان رابط و نیز عضو دائم وشاغل درتیم موشکی قرارداده بود بخشی از این حقایق را در لینک سایت خبرآنلاین وابسته به علی لاریجانی می توانید بخوانید
 
6- همانگونه که هم در باصطلاح مستند فوق به صورت حاشیه به آن اشاره شد وهم درمتن مصاحبه محسن هاشمی دربالا می بینید دردوران جنگ 4 گروه بطور همزمان در حال کار بروی صنعت موشک سازی وبا هدف تامین این جنگ افراز بوده که باتوجه به نزدیکی یکصد کیلومتری بغداد پایتخت عراق به مرزهای کشورمان از یکسو و پتانسیل صنعتی نهفته در بخش های دفاعی به ارث رسیده  از دوران شاه از سوی دیگر بهیچوجه تولید موشکهای تاکتیکی و حتی بالستیک نه تنها امری خارق العاده و قابل تحسین به نظر نمی رسید بلکه عدم تحقق آن نظیرمعطل ماندن 8 ساله درپشت دروازه های بصره دومین شهرعراق نوعی سرافکندگی را دراین بخش بهمراه می آورد.نگاهی به کشورفقرزده کره شمالی ودستیابی آنها به موشکهای بابرد بیش ازده هزارکیلومتربرای زدن شهرهای آمریکا وبا کلاهک اتمی بی اعتباری دستاوردهای بظاهرشگرف درصنعت موشکی ایران را به اثبات می رساند گرچه کلیه دست اندرکاران به نقش چین وکره شمالی درپیشرفت صنعت موشکی ایران اذعان وحتی درمستندفوق به آن اعتراف شده است.
(لازم به توضیح است که این 4 گروه درقالب 4 پروژه عبارت بودند ازطرحهای النازعات (پارجین) ، زلزال(مرکزتحقیقات صنایع دفاع ارتش)، سجیل(صنایع خودکفایی نیروی زمینی سپاه)، مجتمع (مخفف موشک جواب تهاجم موشکی عراق) درصنایع خودکفایی جهادسازندگی که البته بعد ازادغام وزارتخانه های سپاه ودفاع دربعد ازجنگ وتبدیل آن دو به وزارت دفاع ونیروهای مسلح همگی این طرحها درزیریک مجموعه بنام گروه موشکی قرارگرفته ومحسن هاشمی بعنوان هماهنگ کننده آن گروه وعضوهیات مدیره صنایع دفاع منصوب گردید.
 
7- اما درخصوص رجزخوانی های دروغین فرمانده فعلی وتازه به دوران رسیده نیروی هوافضای سپاه یعنی سردارامیرعلی حاجی زاده لازم به توضیح است که فرمانده اصلی واولیه نیروی هوایی سپاه پاسداران درتمام ایام جنگ (1369-1364) فردی بنام موسی رفان  از دانشجویان چپ پیرو خط امام (اشغال کنندگان سفارت آمریکا) بود وهم او بود که زمینه رشد یکان موشکی زمین به زمین و زمین به هوا ( خرید موشکهای سام 2  موسوم به HQ از چین که بعدا با همکاری کره شمالی نمونه ای ازآن به موشک زمین به زمین تبدیل شد)  را در آن نیرو و حمایت از ساخت و تولید موشک را در ایران فراهم نمود وی در اردیبهشت 69 بدلیل عدم همخوانی فکری با گروه حاکم بر کشور از سمت خود استعفاء نموده و خامنه ای با قبول استعفاء وی حسین دهقان وزیر دفاع فعلی را بعنوان جایگرین وی معرفی که البته ریاست این سردار سپاه نیز بر نیروی هوایی سپاه به 18 ماه نکشید و ناچارا یک فرمانده ارتشی بنام سرتیپ جلالی (فرمانده سابق هوانیروز و وزیردفاع دولت مهندس موسوی) فرماندهی نیروی هوایی وموشکی سپاه را برعهده گرفت و بمدت شش سال (طولانی ترین وپرافتخارترین دوران فرماندهی آن نیرو که به تولید موشکهای اسکاد-ب یا شهاب یک (بابرد 300 کیلومتر و اسکاد- سی یا شهاب 2 (با برد 500 کیلومتر) رسید.
سردار امیرعلی حاجی زاده تنها هفتمین فرمانده نیروی هوافضای سپاه بوده که دوسال قبل ازمرگ سردارحسن تهرانی مقدم (بدلیل امتناع سردارتهرانی مقدم ازپذیرش مسئولیت فوق وتمرکزبربرنامه موشکی) یعنی در سال 88  به این سمت برگزیده شد و البته دلیل دیگرآن ارتقای سردارحسین سلامی فرمانده وقت آن نیرو به جانشینی فرماندهی کل سپاه پاسداران و نبود هیچ نیروی قابل دسترس دیگری در این رده ها بود ( سردار محمد باقر قالیباف وسردار احمدکاظمی وسردارزاهدی قبلا در سمت فرماندهی وسرپرستی موقت این نیرو قرارگرفته بودند) لذا می بینیم که با انتصاب سردار حاجی زاده عملا نیروی هوا- فضای سپاه وارد مدار سیاسی کاری و امور تبلیغاتی شده و با اینکه  ماموریت آن نیرو بدلیل ماهیت خود باید شاهد کمترین تبلیغات و مصاحبه ها وتماس با مردم  از سوی فرمانده آن باشد می بینیم تحرکات تبلیغاتی آن نیرو، مصاحیه ها و شعارهای سیاسی داده شده از سوی سردار حاجی زاده بیشتر به رپرتاژ آگهی می ماند و برخلاف سردارفقید حسن تهرانی مقدم یکپای کارشکنی فرماندهی کل سپاه در مقابل جریان اصلاحات و حتی دولت روحانی را در بر می گیرد.
 
8- همانگونه که هم در فیلم تبلیغاتی فوق با عنوان "مستند خط مقدم" دیده و به آن اعتراف می شود  اینست که کلیه موشکهای شلیک شده درفاصله 65-63 به عراق که از آن بعنوان نقطه عطف و دوران پرافتخار بازدارندگی وسیاست مقابله به مثل در جنگ شهرها یاد می شود توسط تیم لیبایی مستقر در ایران به فرماندهی سرگرد سلیمان صورت گرفته است و ظاهرا تنها نقش تیم عملیاتی سپاه ادامه آموزش زیرنظر تیم لیبایی یا شعار نویسی  " وما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی " بروی موشکها بوده است وبس ! دراین خصوص معلوم نیست سازندگان اینگونه مستندها چه توضیحی برای مخاطبین خود داشته و چگونه بخود اجازه می دهند در روز روشن کارهای دیگران را نه تنها بنام خود بلکه بنام خدا به خورد خلق الله بدهند؟
 
9- در مستند فوق بنحو خنده داری اهداف برنامه موشکی ایران را نابودی اسراییل جلوه داده درحالیکه اولا خود بیش از همه واقفند که نه اسراییل کوچکترین تهدیدی علیه ایران و رژیم حاکم برآن آنهم ازطریق حمله موشکی است ونه اگرهم اراده ای برای محو نیروی نظامی ایران دراسراییل باشد با توجه به برخورداری آن رژیم از400 بمب و کلاهک اتمی در عرض چند ثانیه این امر صورت تحقق بخود می گیرد پس برنامه موشکی ایران نظیر برنامه اتمی آن اهداف دیگری را در پشت سر خود دارد همانطوری که  در سوریه شاهد بودیم رژیم حافظ و بشاراسد بمدت 50 سال زرادخانه های خود را با پول اعراب ونفت رایگان ایران برای مقابله با اسراییل از پیشرفته ترین موشکها،جنگنده ها و تانکهای روسی و جنگ افزارهای شیمیایی پر کرده اما دریغ از حتی شلیک یک گلوله به سمت مرزها اسراییل وبالعکس تمام آنها را برعلیه ملت مسلمان  خود بکار گرفتند و این است راز حرکت ایران به سمت توسعه صنایع نظامی وامنیتی خود
 
در لبنان نیز پس از جنگ تابستان 2006 که اکنون یازدهمین سال خود را پشت سر می گذارد نه تنها دیگرحتی یک گلوله به سمت مرزهای اسراییل از سوی گروهک تروریستی حزب الله شلیک نشده بلکه آن گروه با پول ایران مسئولیت حفاظت از مرزهای جنوبی اسراییل را بر عهده گرفته  و گروههای کوچک لبنانی وفلسطینی  را که قصد خمپاره اندازی یا حمله به سوی گشتی های اسراییل را درمرز دو کشور داشته دستگیر و به مقامات امنیتی دولت لبنان تحویل می دهد  و همه این موارد در شرایطی رخ می دهد که هر ازگاهی حسن نصرالله ازقدرت جهنمی موشکی خود برعلیه اسراییل داد سخن می دهد و هرهفته در نمازجمعه تهران  یا مراسم های حکومتی شعار" مرگ براسراییل" سرداده می شود  و حتی بروی موشکهای آزمایش شده پیامهایی به زبان عبری می نویسند و رهبری و احمدی نژادی ها نیز شعار حذف اسراییل از نقشه جهان را می دهند !
 
10- در این باصطلاح مستند خط مقدم کوچکترین اشاره به اصلی ترین موضوع یعنی انفجار در پایگاه موشکی مدرس واقع در بیدگنه ملارد درسال 1390 که به کشته شدن دهها تن از سرداران  و افسران ارشد یکان موشکی نیروی هوافضای سپاه ازجمله سردارتهرانی مقدم و دکترعلی اصغرمنصوریان (دانشمنداتمی همکارشهریاری وعلیمحمدی) انجامید نشده است ملت ایران بخاطر دارند که سردار شریف رییس روابط عمومی سپاه پاسداران آن انفجار را ناشی از نقل و انتقال درزاغه مهمات و تعداد تلفات  حادثه فوق را 17 نفر کشته و16 نفر مجروح اعلام کرد اما در مستند صعود بمناسبت سالگرد فاجعه مذکورتلفات سپاه 36 نفراعلام شد البته خانم فاطمه آلیا عضواصولگرای کمیسیون  امنیت ملی مجلس مدعی شده بود که حادثه فوق خوشبختانه تلفات نداشته است ! محمد تهرانی مقدم برادرفرمانده یکان موشکی سپاه وسردارحسین علایی ازفرماندهان ارشد سپاه ادعا کردند که آزمایش موشکی منجر به انفجار و فاجعه فوق که تعدادی از قدیمی ترین و ارشد ترین  کارشناسان موشکی را به کام مرگ فرستاد از آزمایش های بسیار حساس بوده است که درصورت موفقیت در تغییرموازنه قوا و بازدارندگی می توانست نقش اساسی داشته باشد و همزمان نیز برخی از رسانه های خارجی از نقش اسراییل در انفجارفوق خبر دادند که مقامات ایرانی برخلاف موارد مشابه وازجمله ترور دانشمندان اتمی بدلیل بازتاب منفی آن در داخل در قبال آن سکوت اختیار کردند.  
 
لینک مستندفوق را با تاکید به دیدن آن توسط مخاطبین درزیرمی آورم

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب کورش کبیر در سایت پژواک ایران 

*آقای خامنه ای وادعای مبارزه با آمریکا، دروغ چرا تا قبر آ آ آ ؟‎ [2018 Jan] 
*سردار سلیمانی از مردم ایران شرم کنید‎ [2018 Jan] 
* ملاحظاتی پیرامون جنگ احتمالی ایران و آمریکا [2018 Jan] 
*مردم ایران بهوش باشید رهبر خود رییس دزدان سرمایه های ملی است [2018 Jan] 
*بودجه 97 چگونه مفتخورها را بعد از50 سال لو داد ! [2017 Dec] 
*آقای تاج زاده شرم کنید (بخش اول) [2017 Dec] 
*قانون انتشارودسترسی آزاد به اطلاعات، رکن چهارم دموکراسی و حکم اعدام علی غزالی خبرنگارومدیرسایت آینده نیوز‎ [2017 Sep] 
*چراباید صادق لاریجانی ازریاست قوه قضاییه عزل ومحاکمه شود؟‎ [2017 Aug] 
*مستند نامستند خط مقدم (به یاد حسن تهرانی مقدم فرمانده یکان موشکی سپاه پاسداران) [2017 Aug] 
*چمران تا دقیقه ۹۰ هم دروغ می گوید‎ [2017 Aug] 
*آیا تحریم های جدید ایران غیرقانونی ومخالف توافق برجام است؟‎ [2017 Jul] 
*50 میلیارددلار درآمد ایرانسل به کام سپاه ورهبری ازمحل ژن و واژن برترخانواده دکترعارف‎  [2017 Jul] 
*آیا جنتی درارتکاب نسل کشی های سیاسی تنها بوده است؟ [2017 Jul] 
*دلایل مخالفت خامنه ای با قرارداد توتال فرانسه  [2017 Jul] 
*نقش خامنه ای وسپاه پاسداران دروضع تحریم های جدید وجامع آمریکا‎ [2017 Jun] 
*جنگ جدید ومسئولیت نخبگان ایرانی [2017 Jun] 
*آقای خامنه ای خر خودتی [2017 Mar] 
*راست ودروغ های جدید حسین موسویان [2017 Feb] 
*آقای سازگارا، انقلاب ۵۷ ملی بود تا مذهبی [2017 Feb] 
*خامنه ای، ترامپ وافشای چهره واقعی آمریکا‎ [2017 Feb] 
*آزمایشات موشکی سپاه پاسداران وخسارات تبدیل ایران به کره شمالی دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟! بخش دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟!  [2017 Jan] 
*اعترافات مهم وزیراموراقتصادی ودارایی قبل از استعفاء‎ [2017 Jan] 
*فدرالیزم وایران سرزمین ناشناخته‎ [2017 Jan] 
*حاشیه ای برانتصاب سردار ایرج مسجدی بعنوان سفیرجدید ایران درعراق [2017 Jan] 
*هاشمی واپوزیسیون  [2017 Jan] 
*وزیری که بجای اعدام طلبکارشده است‎ [2017 Jan] 
*تقلب درانتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 به زبان ساده‎ [2016 Dec] 
*یک بام ودوهوای قوه قضاییه دربرخورد با پرونده های خودی وناخودی‎ [2016 Dec] 
*بسیج اصلاح طلبان درمقابل مجاهدین خلق به بهانه دفاع ازضیاء نبوی [2016 Dec] 
*چرا تمدید ده ساله تحریم های ایران ارتباطی به برجام ندارد [2016 Dec] 
*راست ودروغ های حسین موسویان -بخش‌های دوم و سوم [2016 Nov] 
* راست ودروغ های حسین موسویان - بخش اول [2016 Nov] 
*مهاجرانی پس ازاصلاح طلبان نمکدان سعودی وترکی بن فیصل را هم شکست [2016 Jul] 
*چرا خامنه ای هنوزازفتنه می ترسد؟ [2016 Jun] 
*سردارقاسمی درخزعبلات خود چه چیزهایی را لوداد‎ [2016 May] 
*چرا پرونده اختلاس دردکل (های) نفتی با چراغ خاموش پیش می رود؟ [2016 Mar] 
*لبنان بزودی به کشورهای تجزیه شده لیبی، سوریه وعراق تبدیل خواهد شد‎ [2016 Feb] 
*قهرمان تراشی دروغین غربی ها برای ایران  [2016 Feb] 
*جنگ آینده ایران چگونه رقم می خورد؟ [2016 Feb] 
*غارت کشورتحت عنوان الگوی اسلامی -ایرانی پیشرفت [2016 Jan] 
*غارت کشورتحت پوشش الگوی ایرانی -اسلامی پیشرفت [2016 Jan] 
*حسین موسویان جاسوس رژیم را بهتربشناسیم [2016 Jan] 
*مهدی شمس زاده متهم ردیف دوم پرونده بابک زنجانی کیست؟ - بخش دوم [2015 Dec] 
*مهدی شمس‌زاده کیست؟ [2015 Dec] 
*نفوذ و«جاسوسی» چین دردستگاه رهبری ایران- (بخش اول و دوم وسوم) [2015 Nov] 
*محمودخاوری نه ازسوی دولت کانادا بلکه ازسوی شبکه فسادمالی درایران حفاظت می شود [2015 Sep] 
*حق‌ الناس یا حق نسناس [2015 Sep] 
*خامنه ای وگسترش دامنه سرکوب درفضای سایبری [2015 Sep] 
*چرا با توافق اتمی فعلی ازجنبه استراتژیکی مخالف اما با ادامه مذاکرات آن برای رسیدن به توافقی جامع تر موافق هستم  [2015 Sep] 
*ریزگردهای اتمی [2015 Mar] 
*افتضاح جدید رژیم، آشکارشدن ردپای قاچاق وترانزیت موادمخدردرعرصه سیاست، انتخابات وانتقال قدرت [2015 Feb] 
*شورای رهبری یا شورای سلطنت [2015 Feb] 
*حاشیه ای بربرنامه تلویزیونی «روایت دربار» ، مستندی که دروغ های انقلاب 57 را آشکار میکند  [2015 Feb] 
*افشای بخش دیگری از فساد مالی در ایرانسل [2015 Feb] 
*تحلیلی ویژه ازحمله اسراییل به حزب الله که به واقعیت پیوست [2015 Jan] 
*قاچاق 25 میلیارددلاری کالا ونقش «برادران قاچاقچی» در آن [2015 Jan] 
*حقایقی پیرامون خونین ترین عملیات جنگ ایران وعراق [2015 Jan] 
*چرا سرداررضاتقی پور(وزیرسابق مخابرات) پیگیرتخریب پاساژ علاالدین است؟ [2015 Jan] 
*داعش وظهورسرداران سپاه قدس [2015 Jan] 
*چرا با گذشت نزدیک به شش سال ازانتخابات خرداد 88 هنوز «فتنه» و «فتنه‌گران» زنده‌اند [2014 Dec] 
*اصلاح طلبان حکومتی خطرناکترازمحافظه کاران افراطی [2014 Dec] 
*حزب ندای ایرانیان، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش سوم [2014 Dec] 
*حزب ندا، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش اول و دوم [2014 Dec] 
*علی لاریجانی، سمبل وقاحت در نظام مقدس جمهوری اسلامی [2014 Dec] 
*مالبورو درایران همچنان قربانی می گیرد [2014 Dec] 
*دروغ های راست حسین نتانیاهو [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش سوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش دوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش اول [2014 Nov] 
*هزینه مردم ایران درحمایت رژیم ازتروریزم [2014 Nov] 
*هردم ازاین باغ بری می رسد تازه ترازتازه تری می رسد [2014 Oct] 
*اسیدپاشی، آخرین راه رسیدن به خدا [2014 Oct] 
*خامنه ای، فرارمغزها ونفت( بحش اول و دوم) [2014 Oct] 
*حاج قاسم وجنگ خاورمیانه یا مش قاسم وجنگ کازرون [2014 Oct] 
*عقب‌نشینی خامنه‌ای در جبهه‌های داخلی و خارجی  [2014 Oct] 
*منگوریسم رهبری این بار در یمن [2014 Oct] 
*وقتی «بحران ساختگی» تبدیل به «افتضاح واقعی» می شود! [2014 Oct] 
*اعترافات عجیب فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء [2014 Oct] 
*سلطه نئوکانیزم اقتصادی درسایه حکومت نظامی روحانیت [2014 Sep] 
*آیا سقوط هواپیماهای ایران 140 اتفاقی است؟ [2014 Aug] 
*اعترافات شگفت انگیزسردار​نجات درباره انتخابات یا فتنه 88 [2014 Jul] 
*دولت روحانی وهمدستی با باندخامنه ای در چپاول اموال دولت [2014 Jul] 
*صادق خرازی یا خامنه ای کدام دروغ می گوید؟ [2014 Jul] 
*گام بعدی غرب درمقابل رژیم ایران؟  [2014 Mar] 
*تلاش کودتاگران برای انتساب مسئولیت حصرموسوی وکروبی به روحانی وشمخانی‎ [2014 Feb] 
*چه کسی عملیات انتحاری وسریریدن را به مسلمانان آموخت؟(+18​) [2014 Jan] 
*ماجرای رابرت لوینسون وبابک زنجانی دوروی یک سکه اند [2013 Dec] 
*اعدام قاچاقچیان مواد مخدر یا از بین بردن رقبای تجاری [2013 Dec] 
*گزارش 100 روزه روحانی یا کیفرخواست اقتصادی علیه رهبری – بخش اول‎ [2013 Nov] 
*منشورحقوق شهروندی، جعبه جدیدمارگیر​ی خامنه ای اینباربا طعم روحانی‎ [2013 Nov] 
*ترکمانچای اتمی(پاسخی به درخواست دوستان درموردمذاک​رات جاری ژنو) [2013 Nov] 
*اعترافات یک وزیرتبهکار​درخصوص واگذاری مخابرات- بخش اول‎ [2013 Nov] 
*رهبری، ایرانسل ومدیرعامل ولایی آن – بخش اول [2013 Oct] 
*رهبرجعلی، اپوزیسیون جعلی، قهرمان جعلی‎ [2013 Oct] 
*اعترافات خامنه ای و دو گام به سوی نوشیدن جام زهر اتمی‎ [2013 Sep] 
*قتل عام 52 مجاهد وتاثیراستر​اتژیک آن برتحولات منطقه [2013 Sep] 
*حبیب آرگو [2013 Mar] 
*سردار یا مهندس، شاطری یا خوشنویس، فرماندهی نیروی قدس یا رییس بازسازی لبنان؟ [2013 Feb] 
*حسین موسویان، کاسه داغترازآش دربرنامه اتمی ایران بخش‌های چهارم تا هفتم [2012 Dec] 
*حسین موسویان، کاسه داغتر از آش دربرنامه اتمی ایران (بخش‌های اول تا سوم) [2012 Dec] 
*روزی روزگاری‎ [2012 Dec] 
*احمدی که قابل بود ومحسنی که قابل نبود [2012 Oct] 
*پیرامون گزارش نیویورک تایمزدربار​ه نیروی قدس  [2012 Oct] 
*کشتگرو نواختن شیپو از سرگشاد آن‎ [2012 Oct] 
*سخنی با شورای ملی مقاومت، رییس جمهوربرگزی​ده آن ومجاهدین‎ [2012 Sep] 
*حاشیه ای براعتراضات ایرانیان درنیویورک‎ [2012 Sep] 
*نیروی قدس سپاه پاسداران وهزینه های جدید آن برای ایران [2012 Sep] 
*آقای خاتمی شرم کنید! [2012 Sep] 
*دیلماج های سیاسی ونقش آنها درمبارزات مردم ایران‎ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهد شد؟ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهدش​د؟- بخش دوم‎ [2012 Sep] 
*زنگهای جنگ برای که به صدادرمی آید؟‎ [2012 Sep] 
*بیست ویک دلیل جامعه جهانی برای حمله نظامی به ایران [2012 Sep] 
*اکبرگنجی: سرنگونی رژیم یعنی نابودی ایران وایرانیان!​! [2012 Aug]