رهبری، ایرانسل ومدیرعامل ولایی آن – بخش اول
کورش کبیر

” این روزهاحجم اخباراقتصادی واجتماعی در مقایسه با اخبار سیاسی بسیار اندک است و در این زمینه اطلاع رسانی کمی صورت میگیرد” از سخنان میرحسین موسوی به مناسبت 22 بهمن 88

درگزارشات قبلی  در “اینجا” و “اینجا” و “اینجا” و “اینجا” به این امراشاره شد که رهبری ازدومین دوره ریاست جمهوری خاتمی به جد وارد فعالیتهای اقتصادی در زمینه های حاکمیتی یا بالادستی گردید وگرچه تاقبل ازآن فعالیتهای مالی خود را درپشت عملیات جاری بنیادهایی نظیر بنیادمستضعفان، ستاداجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتم الانبیاء وتعاون سپاه و….انجام می داد ولی ازآن به بعد عملا پرده  پوشی را به کناری نهاده وبه طورعریان انتقال سرمایه ها وقراردادهای ملی را به حوزه وشرکتهای تحت نظارت خود آغازکرد.

یکی ازاین حوزه های سودآورصنعت مخابرات وتکنولوژی اطلاعاتی بود که اکنون درجهان نیزحرف اول را درکنارصنعت انرژی می زند

خامنه ای درسال 1383 با لغوقرارداد شرکت مخابرات با ترک سل که دارای مصوبه هیات وزیران دولت خاتمی ومجلس شورای اسلامی بود این قراردادرا باحمایت مجلس هفتم ودولت احمدی نژاد به شرکتی بنام ام تی ان درکره جنوبی داد که تا آنموقع شناخت چندانی ازوی دردست نبود آنها برای اینکاروگم کردن نقش رهبری شرکتی بنام ایرانسل را دردوبی به ثبت رسانده وبا دراختیارگرفتن 51 % سهام ودادن 49% سهام به طرف کره جنوبی پروژه اپراتوردوم مخابرات راازآن خود کردند. اعضای ایرانی هیات مدیره ایرانسل دردوبی سردار علیرضاقلمبردزفولی (مدیرعامل قبلی صایران وابسته به وزارت دفاع  ومدیرعامل فعلی ایرانسل) ومحمدمخبردزفولی (معاون بازرگانی بنیاد مستضعفان ورییس فعلی ستاداجرایی فرمان امام) بودند

 

طرف ترکیه ای که درکنارماجرای حذف خود ازمناقصه ها ازجمله مدیریت خدمات فرودگاه ضررزیادی رامتحمل شده بود دردادگاهی درواشنگتن ایران وباستناد گفته ها ومدارک دریافتی ازیکی ازمدیران آفریقایی امضاء کننده قرارداد فوق وشرکت ایرانسل رهبران رژیم رامتهم به دریافت رشوه دراین قرارداد متهم ودرخواست ضرری وزیانی به میزان 4 میلیارددلارکرده بود که ظاهرا دادگاه فوق بدلیل امضاء واجرای قرارداد درخارج ازحوزه ماموریتی واشنگتن برای رسیدگی به آن ازخود سلب صلاحیت کرده است. البته استدلال طرف ترک نقض تحریم ها توسط طرف آفریقایی وشرکتهای آمریکایی طرف مرداواده با آنها بوده که هنوزوضعیت آن معلوم نشده است

 

پس ازآن نیز درشهریور 88 با روی کارآوردن محمود احمدی نژاد گام دوم تصاحب مخابرات برداشته شد و سپاه پاسداران با راه اندازی کنسرسیوم مشترکی بنام توسعه اعتماد مبین ومتشکل ازشرکتهای زیرنظرنهادرهبری چون ستاداجرایی وبنیادتعاون وباحذف کنسرسیوم پیشگامان کویریزد و دست اندازی برشرکت مخابرات توانست نیمی ازسهام شرکت حاکمیتی فوق را با ارزش گذاری جعلی معادل 30% قیمت واقعی وتنها با پرداخت ریالی معادل 6/1 میلیارددلارازآن خود کرده وحاکمیت مافیایی باند رهبری را برصنعت مخابرات کامل کند(51% سهام معادل 7800 میلیاردتومان ارزش گذاری شده بود که باپرداخت 20% آن قراردادفعالی واقساط شش ماهه عملا ازمحل درآمدهای آتی که با افزایش نرخ خدمات ارتباطاتی پوشش داده می شد). تروردکترمعتمدی وزیرمخابرات دولت خاتمی درهمین رابطه وبدنبال افشاگریهای وی صورت گرفت. همزمان با این امریکی ازسرداران سپاه بنام صابرفیضی ازسپاه تبریز را بعنوان مدیرعامل شرکت مخابرات نصب کردند تاهم شریک وهم کارفرما وهم پیمانکار نظیررابطه وزارت نفت وقرارگاه خاتم الانبیاء همگی انحصارا دردست سپاه پاسداران  باشد وبا این ترتیبات خاص می توان حدس زد که چه برسرنرخ های مخابرات واینترنت آمده وچه سودهای کلانی روانه جیب این نهادها ونهایتا رهبری خواهد شد.

اکنون با تغییردولت احمد نژاد علیرغم اینکه مخابرات نیز نظیرسایروزارتخانه های حساس دراختیار جناح راست قرارگرفته است ولی بدلیل جابجایی که درمدیریت مخابرات صورت خواهد گرفت وحشت ازبهم خوردن ترتیبات سابق وآشکارشدن نقش عناصراصلی درمفاسد مالی گریبانگیرمسئولین دخیل دراین امر راگرفته است

 

سردارعلیرضاقلمبردزفولی مدیرعامل ایرانسل پس ازشایعه جایگزینی وی با  سردارعلی حکیم جوادی معاون سابق خود درصایران ورییس فعلی سازمان فناوری اطلاعات وزارت مخابرات درمصاحبه ای باقانون پرده ازاطلاعات برداشته است که به خوبی بخشی ازدرآمدهای نجومی سازمان مافیای مالی رهبری رانشان می دهد وی درابتداء پایان دوره انحصاری براپراتوردوم درشهریور93 اشاره می کند واینکه شریک آفریقایی ایرانسل با سرمایه گذاری 2/1 میلیارددلاری 450 میلیون دلارسود بدست آورده است که بدلیل تحریم های بین المللی امکان خروج قانونی آنرا ندارد البته درهمین زمان به گزارش “بیزینس ریپورت” سخنگوی شرکت MTN آقای نیک کرشاو گفته است که درصورت توافق آمریکا با ایران حسابهای این شرکت که ازاواخرسال گذشته (بدلیل همان شکایت ترک سل درواشنگتن درباره نقض تحریم ها) بسته شده ممکنست بازشود.

 

بخش دوم سخنان سردارقلمبردزفولی به اعتراضات شریک خود درشرکت ملی مخابرات ونیز وزارت مخابرات بعنوان نماینده حاکمیت درصنعت مخابرات برمی گردد واینکه درآمد ایرانسل درسال 91 معادل 4200 میلیاردتومان بوده است ولی وی ادعا کرده است که تنها 200 میلیاردتومان ازاین مبلغ ارزش افزوده بوده است وبرای اثبات نظریه خود به هزینه 25 میلیاردتومانی تبلیغات اشاره می کند وی به جزئیات نحوه هزینه 4000 میلیاردی دربخش سرمایه گذاری  وعمرانی یا هزینه های جاری اشاره نکرده است که خود بسیارمعنی داراست. وی ادعا کرده است که طی همین مدت تاپایان 92 درآمد شرکت مخابرات با 49% سهام ازاینترکانکشن بین آنها 9400 میلیاردتومان بوده که ازاین مبلغ 1900 میلیاردتومان هزینه ومابقی سود وبعبارتی سود مخابرات 500% بوده است وی البته ادعا کرده است که حتی از200 میلیاردتومان سرویس ارزش افزوده توسط ایرانسل نیز28% آن به مخابرات تعلق دارد وی بدهی مخابرات به ایرانسل را 1840 میلیاردتومان اعلام  که 1600 میلیاردتومان آن پرداخت شده است.

 

سردارعلیرضاقلمبردزفولی گفته است مایل به رسانه ای کردن مسائل فیمابین مخابرات وایرانسل به رسانه های عمومی نبوده وبهتراست ازمجرای قانونی وحقوقی برای حل مسائل استفاده شود که درعرف به معنی استفاده ازقدرت حاکم ومافیای رهبری درقوای سه گانه وبنفع ایرانسل می باشد.  وی بدون اشاره به درآمد ایرانسل طی نه سال اخیرگفته است که درآمد مستقیم وغیرمستقیم دولت از7 سال فعالیت ایرانسل حدود8/13 هزارمیلیاردتومان بوده است.

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب کورش کبیر در سایت پژواک ایران 

*آقای خامنه ای وادعای مبارزه با آمریکا، دروغ چرا تا قبر آ آ آ ؟‎ [2018 Jan] 
*سردار سلیمانی از مردم ایران شرم کنید‎ [2018 Jan] 
* ملاحظاتی پیرامون جنگ احتمالی ایران و آمریکا [2018 Jan] 
*مردم ایران بهوش باشید رهبر خود رییس دزدان سرمایه های ملی است [2018 Jan] 
*بودجه 97 چگونه مفتخورها را بعد از50 سال لو داد ! [2017 Dec] 
*آقای تاج زاده شرم کنید (بخش اول) [2017 Dec] 
*قانون انتشارودسترسی آزاد به اطلاعات، رکن چهارم دموکراسی و حکم اعدام علی غزالی خبرنگارومدیرسایت آینده نیوز‎ [2017 Sep] 
*چراباید صادق لاریجانی ازریاست قوه قضاییه عزل ومحاکمه شود؟‎ [2017 Aug] 
*مستند نامستند خط مقدم (به یاد حسن تهرانی مقدم فرمانده یکان موشکی سپاه پاسداران) [2017 Aug] 
*چمران تا دقیقه ۹۰ هم دروغ می گوید‎ [2017 Aug] 
*آیا تحریم های جدید ایران غیرقانونی ومخالف توافق برجام است؟‎ [2017 Jul] 
*50 میلیارددلار درآمد ایرانسل به کام سپاه ورهبری ازمحل ژن و واژن برترخانواده دکترعارف‎  [2017 Jul] 
*آیا جنتی درارتکاب نسل کشی های سیاسی تنها بوده است؟ [2017 Jul] 
*دلایل مخالفت خامنه ای با قرارداد توتال فرانسه  [2017 Jul] 
*نقش خامنه ای وسپاه پاسداران دروضع تحریم های جدید وجامع آمریکا‎ [2017 Jun] 
*جنگ جدید ومسئولیت نخبگان ایرانی [2017 Jun] 
*آقای خامنه ای خر خودتی [2017 Mar] 
*راست ودروغ های جدید حسین موسویان [2017 Feb] 
*آقای سازگارا، انقلاب ۵۷ ملی بود تا مذهبی [2017 Feb] 
*خامنه ای، ترامپ وافشای چهره واقعی آمریکا‎ [2017 Feb] 
*آزمایشات موشکی سپاه پاسداران وخسارات تبدیل ایران به کره شمالی دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟! بخش دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟!  [2017 Jan] 
*اعترافات مهم وزیراموراقتصادی ودارایی قبل از استعفاء‎ [2017 Jan] 
*فدرالیزم وایران سرزمین ناشناخته‎ [2017 Jan] 
*حاشیه ای برانتصاب سردار ایرج مسجدی بعنوان سفیرجدید ایران درعراق [2017 Jan] 
*هاشمی واپوزیسیون  [2017 Jan] 
*وزیری که بجای اعدام طلبکارشده است‎ [2017 Jan] 
*تقلب درانتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 به زبان ساده‎ [2016 Dec] 
*یک بام ودوهوای قوه قضاییه دربرخورد با پرونده های خودی وناخودی‎ [2016 Dec] 
*بسیج اصلاح طلبان درمقابل مجاهدین خلق به بهانه دفاع ازضیاء نبوی [2016 Dec] 
*چرا تمدید ده ساله تحریم های ایران ارتباطی به برجام ندارد [2016 Dec] 
*راست ودروغ های حسین موسویان -بخش‌های دوم و سوم [2016 Nov] 
* راست ودروغ های حسین موسویان - بخش اول [2016 Nov] 
*مهاجرانی پس ازاصلاح طلبان نمکدان سعودی وترکی بن فیصل را هم شکست [2016 Jul] 
*چرا خامنه ای هنوزازفتنه می ترسد؟ [2016 Jun] 
*سردارقاسمی درخزعبلات خود چه چیزهایی را لوداد‎ [2016 May] 
*چرا پرونده اختلاس دردکل (های) نفتی با چراغ خاموش پیش می رود؟ [2016 Mar] 
*لبنان بزودی به کشورهای تجزیه شده لیبی، سوریه وعراق تبدیل خواهد شد‎ [2016 Feb] 
*قهرمان تراشی دروغین غربی ها برای ایران  [2016 Feb] 
*جنگ آینده ایران چگونه رقم می خورد؟ [2016 Feb] 
*غارت کشورتحت عنوان الگوی اسلامی -ایرانی پیشرفت [2016 Jan] 
*غارت کشورتحت پوشش الگوی ایرانی -اسلامی پیشرفت [2016 Jan] 
*حسین موسویان جاسوس رژیم را بهتربشناسیم [2016 Jan] 
*مهدی شمس زاده متهم ردیف دوم پرونده بابک زنجانی کیست؟ - بخش دوم [2015 Dec] 
*مهدی شمس‌زاده کیست؟ [2015 Dec] 
*نفوذ و«جاسوسی» چین دردستگاه رهبری ایران- (بخش اول و دوم وسوم) [2015 Nov] 
*محمودخاوری نه ازسوی دولت کانادا بلکه ازسوی شبکه فسادمالی درایران حفاظت می شود [2015 Sep] 
*حق‌ الناس یا حق نسناس [2015 Sep] 
*خامنه ای وگسترش دامنه سرکوب درفضای سایبری [2015 Sep] 
*چرا با توافق اتمی فعلی ازجنبه استراتژیکی مخالف اما با ادامه مذاکرات آن برای رسیدن به توافقی جامع تر موافق هستم  [2015 Sep] 
*ریزگردهای اتمی [2015 Mar] 
*افتضاح جدید رژیم، آشکارشدن ردپای قاچاق وترانزیت موادمخدردرعرصه سیاست، انتخابات وانتقال قدرت [2015 Feb] 
*شورای رهبری یا شورای سلطنت [2015 Feb] 
*حاشیه ای بربرنامه تلویزیونی «روایت دربار» ، مستندی که دروغ های انقلاب 57 را آشکار میکند  [2015 Feb] 
*افشای بخش دیگری از فساد مالی در ایرانسل [2015 Feb] 
*تحلیلی ویژه ازحمله اسراییل به حزب الله که به واقعیت پیوست [2015 Jan] 
*قاچاق 25 میلیارددلاری کالا ونقش «برادران قاچاقچی» در آن [2015 Jan] 
*حقایقی پیرامون خونین ترین عملیات جنگ ایران وعراق [2015 Jan] 
*چرا سرداررضاتقی پور(وزیرسابق مخابرات) پیگیرتخریب پاساژ علاالدین است؟ [2015 Jan] 
*داعش وظهورسرداران سپاه قدس [2015 Jan] 
*چرا با گذشت نزدیک به شش سال ازانتخابات خرداد 88 هنوز «فتنه» و «فتنه‌گران» زنده‌اند [2014 Dec] 
*اصلاح طلبان حکومتی خطرناکترازمحافظه کاران افراطی [2014 Dec] 
*حزب ندای ایرانیان، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش سوم [2014 Dec] 
*حزب ندا، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش اول و دوم [2014 Dec] 
*علی لاریجانی، سمبل وقاحت در نظام مقدس جمهوری اسلامی [2014 Dec] 
*مالبورو درایران همچنان قربانی می گیرد [2014 Dec] 
*دروغ های راست حسین نتانیاهو [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش سوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش دوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش اول [2014 Nov] 
*هزینه مردم ایران درحمایت رژیم ازتروریزم [2014 Nov] 
*هردم ازاین باغ بری می رسد تازه ترازتازه تری می رسد [2014 Oct] 
*اسیدپاشی، آخرین راه رسیدن به خدا [2014 Oct] 
*خامنه ای، فرارمغزها ونفت( بحش اول و دوم) [2014 Oct] 
*حاج قاسم وجنگ خاورمیانه یا مش قاسم وجنگ کازرون [2014 Oct] 
*عقب‌نشینی خامنه‌ای در جبهه‌های داخلی و خارجی  [2014 Oct] 
*منگوریسم رهبری این بار در یمن [2014 Oct] 
*وقتی «بحران ساختگی» تبدیل به «افتضاح واقعی» می شود! [2014 Oct] 
*اعترافات عجیب فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء [2014 Oct] 
*سلطه نئوکانیزم اقتصادی درسایه حکومت نظامی روحانیت [2014 Sep] 
*آیا سقوط هواپیماهای ایران 140 اتفاقی است؟ [2014 Aug] 
*اعترافات شگفت انگیزسردار​نجات درباره انتخابات یا فتنه 88 [2014 Jul] 
*دولت روحانی وهمدستی با باندخامنه ای در چپاول اموال دولت [2014 Jul] 
*صادق خرازی یا خامنه ای کدام دروغ می گوید؟ [2014 Jul] 
*گام بعدی غرب درمقابل رژیم ایران؟  [2014 Mar] 
*تلاش کودتاگران برای انتساب مسئولیت حصرموسوی وکروبی به روحانی وشمخانی‎ [2014 Feb] 
*چه کسی عملیات انتحاری وسریریدن را به مسلمانان آموخت؟(+18​) [2014 Jan] 
*ماجرای رابرت لوینسون وبابک زنجانی دوروی یک سکه اند [2013 Dec] 
*اعدام قاچاقچیان مواد مخدر یا از بین بردن رقبای تجاری [2013 Dec] 
*گزارش 100 روزه روحانی یا کیفرخواست اقتصادی علیه رهبری – بخش اول‎ [2013 Nov] 
*منشورحقوق شهروندی، جعبه جدیدمارگیر​ی خامنه ای اینباربا طعم روحانی‎ [2013 Nov] 
*ترکمانچای اتمی(پاسخی به درخواست دوستان درموردمذاک​رات جاری ژنو) [2013 Nov] 
*اعترافات یک وزیرتبهکار​درخصوص واگذاری مخابرات- بخش اول‎ [2013 Nov] 
*رهبری، ایرانسل ومدیرعامل ولایی آن – بخش اول [2013 Oct] 
*رهبرجعلی، اپوزیسیون جعلی، قهرمان جعلی‎ [2013 Oct] 
*اعترافات خامنه ای و دو گام به سوی نوشیدن جام زهر اتمی‎ [2013 Sep] 
*قتل عام 52 مجاهد وتاثیراستر​اتژیک آن برتحولات منطقه [2013 Sep] 
*حبیب آرگو [2013 Mar] 
*سردار یا مهندس، شاطری یا خوشنویس، فرماندهی نیروی قدس یا رییس بازسازی لبنان؟ [2013 Feb] 
*حسین موسویان، کاسه داغترازآش دربرنامه اتمی ایران بخش‌های چهارم تا هفتم [2012 Dec] 
*حسین موسویان، کاسه داغتر از آش دربرنامه اتمی ایران (بخش‌های اول تا سوم) [2012 Dec] 
*روزی روزگاری‎ [2012 Dec] 
*احمدی که قابل بود ومحسنی که قابل نبود [2012 Oct] 
*پیرامون گزارش نیویورک تایمزدربار​ه نیروی قدس  [2012 Oct] 
*کشتگرو نواختن شیپو از سرگشاد آن‎ [2012 Oct] 
*سخنی با شورای ملی مقاومت، رییس جمهوربرگزی​ده آن ومجاهدین‎ [2012 Sep] 
*حاشیه ای براعتراضات ایرانیان درنیویورک‎ [2012 Sep] 
*نیروی قدس سپاه پاسداران وهزینه های جدید آن برای ایران [2012 Sep] 
*آقای خاتمی شرم کنید! [2012 Sep] 
*دیلماج های سیاسی ونقش آنها درمبارزات مردم ایران‎ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهد شد؟ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهدش​د؟- بخش دوم‎ [2012 Sep] 
*زنگهای جنگ برای که به صدادرمی آید؟‎ [2012 Sep] 
*بیست ویک دلیل جامعه جهانی برای حمله نظامی به ایران [2012 Sep] 
*اکبرگنجی: سرنگونی رژیم یعنی نابودی ایران وایرانیان!​! [2012 Aug]