رهبرجعلی، اپوزیسیون جعلی، قهرمان جعلی‎
کورش کبیر

واقعا درایران ما چه می گذرد؟ چرا اینقدردروغ ودغل وفریبکاری را یکجا صاحب شده  ایم؟ چرا همه چیزمان جعلی و همراه با کلاهبرداری شده است؟ آیا سخنان دشمنان ما هر روز بیشتروبیشتر ثابت شده ومصداق پیدارمی کند که ” فریبکاری با ژن  مقامات ایرانی عجین شده است”؟

ماجرا ازساختن فیلمی بنام “لاله” شروع می شود. لاله صدیق دخترسرتیپ هوشنگ صدیق فرمانده اسبق نیروی هوایی ایران درسالهای 65-62 بود که بدلیل تایید وحمایت ازیکی ازفرماندهان نیروی هوایی ازشغل خود برکنارشد  داستان حذف این فرمانده که ظاهراعضوتیم آکروجت نیروی هوایی هم بود  رادرخاطرات هاشمی بخوانید.

 

این افسرارشد سابق نیروی هوایی بعد ازبرکناری دربرخی ازپستهای وزارت دفاع ونیروهای  مسلح بکارگیری ونهایتا نیزپس ازمدتی بازنشسته واقدام به فعالیت دربخش خصوصی می کند همزمان باروی کارآمدن احمدنژاد بعنوان مدیرعامل شرکت هواپیمایی  کاسپین وابسته به دستگاههای اطلاعاتی وامنیتی کشور(وزارت اطلاعات وبعد هم  حفاظت اطلاعات ارتش) می کند که برای پوشش دادن مخفی به برخی ازماموریتهای  خارج ازکشوربکارگیری می شود.

 

دختراین سرتیپ بازنشسته زیرسایه نفوذ پدر وحمایت دستگاههای امنیتی به ورزش  موردعلاقه وغیرمتعارف درجمهوری اسلامی یعنی ماشین سواری پرداخته ودرجهت  ارضای شهوت شهرت طلبی هیچ حد ومرزی رابرای خود نمی شناسد وی درسال 86 با  تقلب و استفاده ازدوماشین هم برند، هم شکل وهم رنگ ابتدا ماشین اول با  موتور1600 سی سی رابه تیم بازرسی داوران نشان داده ولی در روزمسابقه اقدام  به آوردن ماشین دوم خودبا موتور2400 سی سی می کند وبدینوسیله مقام قهرمانی  را ازآن خودمی کند اما پس از مدتی ماجرا لو رفته وفدراسیون اقدام به  لغوعنوان قهرمانی وپس گرفتن مدال وکاپ ومحرومیت دوساله وی ازحضوردرمسابقات  می کند. وی پس ازگذراندن دوسال محرومیت به پیست بازگشته ولی باردیگرباتقلبی دیگردرسال 89 به مدت یکسال ازشرکت درمسابقات محروم می شود وی درمحافل  مختلف برای توجیه اقدامات خلاف خود وجود جو ضدزن درحاکمیت را بهانه کرده  وازذکردلایل محرومیت خود یعنی تقلب خودداری می کند

 

دولت جمهوری اسلامی که درپایمال کردن حقوق اولیه زنان سرآمد کشورهای همردیف  خودمی باشد دردوران احمدی نژاد تصمیم می گیرد با استفاده ازبرخی سوژه ها  درمقابل فشارهای بین المللی مقاومت ونشان بدهد که درایران نیززنان ازآزادی  نظیرزنان غربی و برابری با مردان برخوردارند. هدف دوم نیزنشان دادن یک  تصویرشیک والبته جعلی ازایران بوده تابدینوسیله ادعابکنند ایران نیز  نظیرکشورهای غربی پیشرفته و زنان ومردان از مدل زندگی مرفهی نظیرسایرملتها  برخوردارند لذا به سراغ پیست های اسکی وموتورسواری وماشین سواری که دور از  بطن جامعه شهری وروستایی بوده رفته وسعی می کنند با ضبط ونمایش فیلم وعکس  فضای ایران رابرای زنان شاد وپرنشاط وباصطلاح امروزی نشان بدهند.

 

یکی ازاین سوژه ها داستان لاله صدیق می باشد که مدنظرآقایان قرارگرفته ویکی  ازکارگردانان مقیم خارج که اتفاقا فیلم های پرونو می ساخته است بنام اسدالله (اسی) نیک نژاد ابتدا با بودجه ای به میزان 470/2 میلیاردتومانی  مامورساخت این فیلم می شود جالب اینکه درکنار این بودجه نام افرادی  نظیرپروانه پرتو یا داریس بازرگان نیزبعنوان تهیه کننده معرفی می گردد. نهادمسئول حمایت نیزسازمان سینمایی و مرکزگسترش فیلم های مستند وتجربی  انتخاب می گردد که کل بودجه عمرانی وجاری سالیانه آن 12 میلیاردتومان می  باشد. اما باگذشت یکسال ازشروع کارکه مصادف با تغییردولت احمدی نژاد  وجایگزینی آن با دولت حسن روحانی می گردد معلوم می شود اولا تاکنون 5/6 میلیاردتومان بودجه یعنی تقریبا 55% کل بودجه مرکزفوق رااین فیلم مصرف کرده است وکارگردان فیلم نیزگفته است به حداقل 5 میلیاردتومان برای اتمام فیلم  نیازاست وجالب اینکه اتفاقا بخش باقیمانده فیلم نیزبخش گران آن است که باید درپیست های مسابقه خارجی تهیه تا درچشم تماشاگران غربی هم خوانی آن با  ارزشها ومدل غربی احساس بشود. رییس جدید مرکزسینمایی ضمن اینکه گفته است  حتی یک ریال نیزدیگربه فیلم مذکورنمی دهد با یک محاسبه سرانگشتی می گوید  حتی با پرداخت 5 میلیاردتومان نیزاین فیلم تمام نمی شود.

 

اما ایکاش داستان فقط به همین سوء استفاده 12 میلیاردتومانی ختم می شد بعد  ازبحثهایی که بین اسدالله نیک نژاد کارگردان فیلم و ایوبی رییس سازمان  سینمایی وطباطبایی نژاد رییس مرکزگسترش سینمای مستند وتجربی درگرفته است  معلوم شده است که اصولا سازمان سینمایی ومرکزگسترش با پرداخت 5/6 میلیارد  تومان ونیز5 میلیارددیگرکوچکترین حق مالکیتی برفیلم نداشته ویک شرکت  کانادایی مالک فیلم است ونیک نژاد درپاسخ به اینکه چگونه ممکن است پول را  یک نهاد دولتی ایرانی بدهد ولی مالکیت مال یک شرکت خصوصی کانادایی باشد؟ گفته است مثل این است که شما ساختمان خود رادر زمین دیگری بسازید وصراحتا اعلام کرده است که اولا هنوزحق امتیاز لاله صدیق و خودایشان بعنوان کارگردان  خریداری نشده است و قرارداد نیز بگونه تهیه شده است که طرف ایرانی هیچگونه  حقی بعنوان کپی رایت ندارد ودرضمن ایشان قرارداد را بادست چپ امضاء کرده  است وفاقد اعتباراست؟!

اکنون ماجرای تهیه این فیلم وفساد واقع شده درآن به مجلس شورای اسلامی کشیده شده است زیرا درزمان عقدقرارداد کمیسیون فرهنگی مخالف ساخت آن فیلم وباند  احمدی نژاد طرفدارساخت آن بوده است وبرخی نیروهای تندرو که خود رامتولی  مستندسازفیلم های پس پیروزی انقلاب می دانند (مشابه مسعودده نمکی) نیزبرای  بودجه فوق دندان تیزکرده بودند رییس جدید مرکزگسترش فیلم های مستند وتجربی  گفته است:

” ساخت پروژه سینمایی “لاله” از اساس اشتباه بوده است چراکه نه مرکز گسترش  سینمای مستند و تجربی متولی مناسبی برای تولید این فیلم سینمایی است و نه  با توجه به مشکلات اقتصادی که مردم و سینمای ایران گرفتار آن هستند ساخت  این فیلم ضروری بوده است”

 

طباطبایی نژاد همچنین گفته است:

” پروژه سینمایی “لاله” امروز به جایی رسیده است که همه با هم باید تلاش کنیم تا “لاله” هایی از این دست در سینمای ایران نروید”

درواقع ساخت فیلم لاله نیز نظیر دهها پرونده فساد دردوران احمدی نژاد نمونه ای از حیف ومیل سرمایه های ملی بوده است که دراوج سرازیرشدن دلارهای نفتی به  خزانه دولت ازیکسو و گسترش فقرملی درکشور صورت گرفته است پروژه ای که نه  تنها سوژه اصلی فیلم جعلی بلکه زمینه تهیه فیلم و قرارداد آن نیزجعلی بوده  است واکنون ملت مانده است ویک ساختمان نیمه ساخته 12 میلیارد تومانی بریک زمین اجاره ای !

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب کورش کبیر در سایت پژواک ایران 

*آقای خامنه ای وادعای مبارزه با آمریکا، دروغ چرا تا قبر آ آ آ ؟‎ [2018 Jan] 
*سردار سلیمانی از مردم ایران شرم کنید‎ [2018 Jan] 
* ملاحظاتی پیرامون جنگ احتمالی ایران و آمریکا [2018 Jan] 
*مردم ایران بهوش باشید رهبر خود رییس دزدان سرمایه های ملی است [2018 Jan] 
*بودجه 97 چگونه مفتخورها را بعد از50 سال لو داد ! [2017 Dec] 
*آقای تاج زاده شرم کنید (بخش اول) [2017 Dec] 
*قانون انتشارودسترسی آزاد به اطلاعات، رکن چهارم دموکراسی و حکم اعدام علی غزالی خبرنگارومدیرسایت آینده نیوز‎ [2017 Sep] 
*چراباید صادق لاریجانی ازریاست قوه قضاییه عزل ومحاکمه شود؟‎ [2017 Aug] 
*مستند نامستند خط مقدم (به یاد حسن تهرانی مقدم فرمانده یکان موشکی سپاه پاسداران) [2017 Aug] 
*چمران تا دقیقه ۹۰ هم دروغ می گوید‎ [2017 Aug] 
*آیا تحریم های جدید ایران غیرقانونی ومخالف توافق برجام است؟‎ [2017 Jul] 
*50 میلیارددلار درآمد ایرانسل به کام سپاه ورهبری ازمحل ژن و واژن برترخانواده دکترعارف‎  [2017 Jul] 
*آیا جنتی درارتکاب نسل کشی های سیاسی تنها بوده است؟ [2017 Jul] 
*دلایل مخالفت خامنه ای با قرارداد توتال فرانسه  [2017 Jul] 
*نقش خامنه ای وسپاه پاسداران دروضع تحریم های جدید وجامع آمریکا‎ [2017 Jun] 
*جنگ جدید ومسئولیت نخبگان ایرانی [2017 Jun] 
*آقای خامنه ای خر خودتی [2017 Mar] 
*راست ودروغ های جدید حسین موسویان [2017 Feb] 
*آقای سازگارا، انقلاب ۵۷ ملی بود تا مذهبی [2017 Feb] 
*خامنه ای، ترامپ وافشای چهره واقعی آمریکا‎ [2017 Feb] 
*آزمایشات موشکی سپاه پاسداران وخسارات تبدیل ایران به کره شمالی دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟! بخش دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟!  [2017 Jan] 
*اعترافات مهم وزیراموراقتصادی ودارایی قبل از استعفاء‎ [2017 Jan] 
*فدرالیزم وایران سرزمین ناشناخته‎ [2017 Jan] 
*حاشیه ای برانتصاب سردار ایرج مسجدی بعنوان سفیرجدید ایران درعراق [2017 Jan] 
*هاشمی واپوزیسیون  [2017 Jan] 
*وزیری که بجای اعدام طلبکارشده است‎ [2017 Jan] 
*تقلب درانتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 به زبان ساده‎ [2016 Dec] 
*یک بام ودوهوای قوه قضاییه دربرخورد با پرونده های خودی وناخودی‎ [2016 Dec] 
*بسیج اصلاح طلبان درمقابل مجاهدین خلق به بهانه دفاع ازضیاء نبوی [2016 Dec] 
*چرا تمدید ده ساله تحریم های ایران ارتباطی به برجام ندارد [2016 Dec] 
*راست ودروغ های حسین موسویان -بخش‌های دوم و سوم [2016 Nov] 
* راست ودروغ های حسین موسویان - بخش اول [2016 Nov] 
*مهاجرانی پس ازاصلاح طلبان نمکدان سعودی وترکی بن فیصل را هم شکست [2016 Jul] 
*چرا خامنه ای هنوزازفتنه می ترسد؟ [2016 Jun] 
*سردارقاسمی درخزعبلات خود چه چیزهایی را لوداد‎ [2016 May] 
*چرا پرونده اختلاس دردکل (های) نفتی با چراغ خاموش پیش می رود؟ [2016 Mar] 
*لبنان بزودی به کشورهای تجزیه شده لیبی، سوریه وعراق تبدیل خواهد شد‎ [2016 Feb] 
*قهرمان تراشی دروغین غربی ها برای ایران  [2016 Feb] 
*جنگ آینده ایران چگونه رقم می خورد؟ [2016 Feb] 
*غارت کشورتحت عنوان الگوی اسلامی -ایرانی پیشرفت [2016 Jan] 
*غارت کشورتحت پوشش الگوی ایرانی -اسلامی پیشرفت [2016 Jan] 
*حسین موسویان جاسوس رژیم را بهتربشناسیم [2016 Jan] 
*مهدی شمس زاده متهم ردیف دوم پرونده بابک زنجانی کیست؟ - بخش دوم [2015 Dec] 
*مهدی شمس‌زاده کیست؟ [2015 Dec] 
*نفوذ و«جاسوسی» چین دردستگاه رهبری ایران- (بخش اول و دوم وسوم) [2015 Nov] 
*محمودخاوری نه ازسوی دولت کانادا بلکه ازسوی شبکه فسادمالی درایران حفاظت می شود [2015 Sep] 
*حق‌ الناس یا حق نسناس [2015 Sep] 
*خامنه ای وگسترش دامنه سرکوب درفضای سایبری [2015 Sep] 
*چرا با توافق اتمی فعلی ازجنبه استراتژیکی مخالف اما با ادامه مذاکرات آن برای رسیدن به توافقی جامع تر موافق هستم  [2015 Sep] 
*ریزگردهای اتمی [2015 Mar] 
*افتضاح جدید رژیم، آشکارشدن ردپای قاچاق وترانزیت موادمخدردرعرصه سیاست، انتخابات وانتقال قدرت [2015 Feb] 
*شورای رهبری یا شورای سلطنت [2015 Feb] 
*حاشیه ای بربرنامه تلویزیونی «روایت دربار» ، مستندی که دروغ های انقلاب 57 را آشکار میکند  [2015 Feb] 
*افشای بخش دیگری از فساد مالی در ایرانسل [2015 Feb] 
*تحلیلی ویژه ازحمله اسراییل به حزب الله که به واقعیت پیوست [2015 Jan] 
*قاچاق 25 میلیارددلاری کالا ونقش «برادران قاچاقچی» در آن [2015 Jan] 
*حقایقی پیرامون خونین ترین عملیات جنگ ایران وعراق [2015 Jan] 
*چرا سرداررضاتقی پور(وزیرسابق مخابرات) پیگیرتخریب پاساژ علاالدین است؟ [2015 Jan] 
*داعش وظهورسرداران سپاه قدس [2015 Jan] 
*چرا با گذشت نزدیک به شش سال ازانتخابات خرداد 88 هنوز «فتنه» و «فتنه‌گران» زنده‌اند [2014 Dec] 
*اصلاح طلبان حکومتی خطرناکترازمحافظه کاران افراطی [2014 Dec] 
*حزب ندای ایرانیان، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش سوم [2014 Dec] 
*حزب ندا، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش اول و دوم [2014 Dec] 
*علی لاریجانی، سمبل وقاحت در نظام مقدس جمهوری اسلامی [2014 Dec] 
*مالبورو درایران همچنان قربانی می گیرد [2014 Dec] 
*دروغ های راست حسین نتانیاهو [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش سوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش دوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش اول [2014 Nov] 
*هزینه مردم ایران درحمایت رژیم ازتروریزم [2014 Nov] 
*هردم ازاین باغ بری می رسد تازه ترازتازه تری می رسد [2014 Oct] 
*اسیدپاشی، آخرین راه رسیدن به خدا [2014 Oct] 
*خامنه ای، فرارمغزها ونفت( بحش اول و دوم) [2014 Oct] 
*حاج قاسم وجنگ خاورمیانه یا مش قاسم وجنگ کازرون [2014 Oct] 
*عقب‌نشینی خامنه‌ای در جبهه‌های داخلی و خارجی  [2014 Oct] 
*منگوریسم رهبری این بار در یمن [2014 Oct] 
*وقتی «بحران ساختگی» تبدیل به «افتضاح واقعی» می شود! [2014 Oct] 
*اعترافات عجیب فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء [2014 Oct] 
*سلطه نئوکانیزم اقتصادی درسایه حکومت نظامی روحانیت [2014 Sep] 
*آیا سقوط هواپیماهای ایران 140 اتفاقی است؟ [2014 Aug] 
*اعترافات شگفت انگیزسردار​نجات درباره انتخابات یا فتنه 88 [2014 Jul] 
*دولت روحانی وهمدستی با باندخامنه ای در چپاول اموال دولت [2014 Jul] 
*صادق خرازی یا خامنه ای کدام دروغ می گوید؟ [2014 Jul] 
*گام بعدی غرب درمقابل رژیم ایران؟  [2014 Mar] 
*تلاش کودتاگران برای انتساب مسئولیت حصرموسوی وکروبی به روحانی وشمخانی‎ [2014 Feb] 
*چه کسی عملیات انتحاری وسریریدن را به مسلمانان آموخت؟(+18​) [2014 Jan] 
*ماجرای رابرت لوینسون وبابک زنجانی دوروی یک سکه اند [2013 Dec] 
*اعدام قاچاقچیان مواد مخدر یا از بین بردن رقبای تجاری [2013 Dec] 
*گزارش 100 روزه روحانی یا کیفرخواست اقتصادی علیه رهبری – بخش اول‎ [2013 Nov] 
*منشورحقوق شهروندی، جعبه جدیدمارگیر​ی خامنه ای اینباربا طعم روحانی‎ [2013 Nov] 
*ترکمانچای اتمی(پاسخی به درخواست دوستان درموردمذاک​رات جاری ژنو) [2013 Nov] 
*اعترافات یک وزیرتبهکار​درخصوص واگذاری مخابرات- بخش اول‎ [2013 Nov] 
*رهبری، ایرانسل ومدیرعامل ولایی آن – بخش اول [2013 Oct] 
*رهبرجعلی، اپوزیسیون جعلی، قهرمان جعلی‎ [2013 Oct] 
*اعترافات خامنه ای و دو گام به سوی نوشیدن جام زهر اتمی‎ [2013 Sep] 
*قتل عام 52 مجاهد وتاثیراستر​اتژیک آن برتحولات منطقه [2013 Sep] 
*حبیب آرگو [2013 Mar] 
*سردار یا مهندس، شاطری یا خوشنویس، فرماندهی نیروی قدس یا رییس بازسازی لبنان؟ [2013 Feb] 
*حسین موسویان، کاسه داغترازآش دربرنامه اتمی ایران بخش‌های چهارم تا هفتم [2012 Dec] 
*حسین موسویان، کاسه داغتر از آش دربرنامه اتمی ایران (بخش‌های اول تا سوم) [2012 Dec] 
*روزی روزگاری‎ [2012 Dec] 
*احمدی که قابل بود ومحسنی که قابل نبود [2012 Oct] 
*پیرامون گزارش نیویورک تایمزدربار​ه نیروی قدس  [2012 Oct] 
*کشتگرو نواختن شیپو از سرگشاد آن‎ [2012 Oct] 
*سخنی با شورای ملی مقاومت، رییس جمهوربرگزی​ده آن ومجاهدین‎ [2012 Sep] 
*حاشیه ای براعتراضات ایرانیان درنیویورک‎ [2012 Sep] 
*نیروی قدس سپاه پاسداران وهزینه های جدید آن برای ایران [2012 Sep] 
*آقای خاتمی شرم کنید! [2012 Sep] 
*دیلماج های سیاسی ونقش آنها درمبارزات مردم ایران‎ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهد شد؟ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهدش​د؟- بخش دوم‎ [2012 Sep] 
*زنگهای جنگ برای که به صدادرمی آید؟‎ [2012 Sep] 
*بیست ویک دلیل جامعه جهانی برای حمله نظامی به ایران [2012 Sep] 
*اکبرگنجی: سرنگونی رژیم یعنی نابودی ایران وایرانیان!​! [2012 Aug]