قتل عام 52 مجاهد وتاثیراستر​اتژیک آن برتحولات منطقه
کورش کبیر

سردارحسین سلامی جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران دریک مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری جدیدمنتسب به آن نهاد تنسیم می گوید: ” اتفاق (قتل عام) هفته گذشته در پادگان اشرف دارای اهمیت راهبردی وسیع  درتحولات آینده منطقه خواهد بود و ابعاد عظیمی دارد که به دلیل تحت تأثیر  قرارگرفتن حمله احتمالی به سوریه فرصت ظهورنداشت،.”

گرچه وی نظیردیگرفرماندهان ومقامات بزدل رژیم ازقبول مسئولیت شرکت سپاه  پاسداران دراین قتل عام طرفه رفته واین جنایت با “اهمیت استراتژیک وسیع  درتحولات آینده منطقه” راکارجوانان عراقی دانسته است! اما همین اعتراف کافی است که نشان بدهیم شورای ملی مقاومت ایران وبازوی اجرایی آن یعنی سازمان  مجاهدین خلق تا چه اندازه برتحولات راهبردی منطقه می تواند اثرگذارباشد. کسانی که مجاهدین رایک گروه مرده می نامیدند امروزاعدام 52 عضوساده  وتدارکاتی این گروه را که برای حفظ وفروش اموال درشهراشرف باقی مانده بودند تحولی شگرف درآینده نه تنها ایران بلکه تحولات منطقه ارزیابی می کنند!.

سردارسلامی دریک تحلیل ازتغییراستراتژی درآمریکا وحشت بی نهایت رژیم  ازمحاهدین رابه نمایش می گذارد وی می گوید آمریکا (پس ازجنگهای افغانستان  وعراق) عدم توازن درنیروهای زمینی را با حملات موشکی وحمایت ازگروههای  تروریستی جایگزین کرده است وی درهمین راستا صحنه عملیات آمریکا درسوریه را  هم رده خروج سازمان مجاهدین ازلیست گروههای تروریستی دولت آمریکا ارزیابی  می کند اما هیچ اشاره ای به وابستگی نوری المالکی نخست وزیردست نشانده  مشترک رژیم ایران و دولت آمریکا نمی کند!؟

جانشین فرمانده سپاه دربخش دیگری ازسخنان خود بافراموش کردن ادعاهای دو  دهه گذشته رژیم ایران که درعملیات فروغ جاویدان (مرصاد) سازمان مجاهدین را  با هزاران کشته نابود کرده است مدعی می شود که قتل عام 52 تن ازاعضای بی  سلاح وتدارکاتی مجاهدین که بخش عمده ای ازآنان درشرف بازنشستگی بودند را  دارای تاثیراهبردی بسیاربیشتری نسبت به عملیات فروغ جاویدان (مرصاد) بوده  است!؟ . وی دراین رابطه می گوید: ” تأثیر راهبردی این عملیات بر ادامه حیات منافقین بسیاربیشتر  ازتأثیرعملیات مرصاد است. هرچند حجم این عملیات کمتر ازعملیات مرصاد بود” وی دربخشی دیگرازمصاحبه خود برای فریب افکارعمومی وشستشوی مغزی هواداران رژیم ادعا می کند: ” درعملیات مرصاد، تنها ۳ کادراصلی میان کشته شدگان منافقین بودند اما  درعملیات اخیر۵۲ نفرازکادرهای اصلی ومؤثر منافقین کشته شده اند.”

وی دریک دروغ وقیاس احمقانه وبدون ارتباط که تنها نشاندهنده کندذهنی  وشعارهای چاپلوسانه سرداران اینچنینی برای ارتقای درجه دررژیم ودستگاه  خامنه ای است می گوید: ” این عملیات را به دلیل تأثیرسنگینی که بر روحیه منافقین گذاشته، نمی توان با عملیات کشتن بن لادن مقایسه کرد”.

جالب اینجاست وی دربخشی دیگرنگرانی خود وهمدستان خود را ازواکنش جامعه  بین المللی ویادکردن ازجنایت دراردوگاه اشرف بعنوان فاجعه انسانی (نظیربمباران شیمیایی حومه دمشق) پنهان نکرده وبا مقایسه عجیب تلفات ناشی  ازعملیات محاهدین برعلیه رژیم با بمباران هیروشما وناکازاکی درصدد توجیه  قتل عام واعدام 52 پناهنده بیدفاع دراردوگاه اشرف برآمده است وی دراین  رابطه می گوید: ” این افراد (پناهندگان مجاهد) به اندازه قتل عام های هسته ای هیروشیما و  ناکازاکی از ایران و عراق کشته گرفته اند اما آمریکا و غرب واکنشی نشان  ندادند ولی امروزکه ۵۲ نفرجانی به سزای جنایاتشان در دادگاه مردمی رسیده و  کشته شده اند، غرب آن را به عنوان فاجعه تلقی می کند.

سردارسلامی دریک سیاست رسمی کاملا مشخص که بطورهماهنگ ازسوی عوامل رژیم ایران تکرارمی شد درصدد انتساب این قتل عام به مردم وجوانان عراق بوده ودرعین حال با  مقایسه آن وحشی گری با عملیات مرصاد درصدد ارسال این پیام به نیروهای  طرفدارخود برمی آید که عملیات توسط نیروهای سپاه پاسداران ایران صورت گرفته است درست شبیه موشک باران اردوگاه اشرف در سال 77 پس ازتروراسدالله  لاجوردی، بااین تفاوت که درآنموقع باوجود قرارداشتن صدام حسین بر اریکه  قدرت سپاه این عرضه راداشت که درآن مسئولیت تجاوزبه خاک عراق را براساس  حقوق و پروتکل های بین المللی بعهده بگیرد ولی دراین سالها که حتی  دوفرمانده لشکرسپاه (نوری المالکی نخست وزیروهادی العامری وزیرراه وترابری) رسما اداره دولت عراق رابرعهده دارند شجاعت پذیرش مسئولیت خودرا نداشته  وآنرابه جوانان مجهول الهویه عراقی نسبت می دهند درحالیکه تجهیرات پیشرفته  وتفنگهای مجهزویونیفرم های یکدست وحرکات بدنی مهاجمین نشان ازایرانی بودن  آن می دهد. اما برای روشن کردن اذهان توضیحات زیرا درخصوص اتهام دروغین  شرکت مجاهدین درسرکوب مردم عراق درسال 1991 همزمان باحمله آمریکا به عراق  وپس ازعقب نشینی نیروهای ارتش صدام ازکویت ضروری می داند

سردارسلامی باید به این سوال پاسخ بدهد اگرمجاهدین درسرکوب شیعیان عراق  دست داشته اند اکنون که ده سال ازآزادی عراق توسط دولت وارتش آمریکا گذاشته ودرعراق یک نیروی کاملا شیعی ووفاداربه ایران واحزاب وگروههای سیاسی وشبه  نظامی شیعه وابسته آن بطورکامل برتمام ارکان آن کشورحکومت می کند چرا ازسوی خانواده این قربانیان یک شکایت قضایی برعلیه مجاهدین درآن رژیم تنظیم نشده است؟.

ملت ایران فراموش نمی کند که رژیم ایران همین ادعا رادرمورد کردستان  عراق هم می کرد ولی وقتی مسعود بارزانی و معاون وی هوشیارزیباری (وزیرخارجه فعلی عراق) مجاهدین راازاتهام دخالت درامور داخلی عراق درزمان ریاست صدام  حسین مبری کردند دیگر داستان شرکت مجاهدین درکشتن مردم کردستان عراق به  فراموشی سپرده شد. ظاهرا این آقایان مجاهدین را باحزب الله لبنان اشتباه  گرفته اند که با پول مردم ایران به کشتاراهالی تهران درحوادث پس ازانتخابات خرداد 88 دست می زدند!

سردارسلامی دراین خصوص می گوید: “عملیات هفته گذشته درعراق، مردمی وخودجوش بود که توسط بازماندگان نهضت  شعبانیه رخ داد وتوانست تأثیرات شگفتی درسیستم سیاسی ومدیریتی این سازمان  ایجاد کند وپیامدهای نگران کننده ای را درسیستم روانی آنها به جای بگذارد.”

سردارسلامی نمایش های شکست خورده سپاه قدس ووزارت اطلاعات ایران درطی یک دهه گذشته درمقابل اردوگاه اشرف که با نصب 300 بلندگو ودعوت مجاهدین به  خروج ازاردوگاه صورت گرفته بود به فراموشی سپرده مدعی می شود که این مردم  عراق (ونه دستگاههای اطلاعاتی ایران ونوری المالکی) بوده اند که ازدوسال  قبل خواستارخروج محاهدین ازاشرف شده اند. وی دراین رابطه می گوید:

“مردم عراق ازدوسال گذشته تجمعات روزانه ای را دربرابرپادگان اشرف  برقرارمی کردند که براساس همین فشارها دولت مجبور شد ۳ هزارنفر ازمنافقین  را به مقر لیبرتی درمرکزبغداد منتقل کند”.

جانشین فرمانده سپاه درحالیکه تمام دنیا بروابستگی مشترک نوری المالکی  به دولت آمریکا ورژیم ایران واقف می باشند که البته فرزند نامشروع حمله  آمریکا به عراق وسرنگونی صدام درجنگ کثیف نفت می باشد یک ادعا که به  طنزبیشترشبیه است را مطرح می کند. وی با اشاره به تعهد آمریکا به حفاظت  ازمجاهدین درقبال تحویل سلاحهای خود به ارتش آن کشورسخن از وابستگی مجاهدین به آمریکا می کند که بی اختیارانسان رابه یاد داستان معروف بزو گوسفند می  اندازد که بزدرحال پریدن گوسفند ازروی جوی آب بوی می گوید “دنبه ات بالا  رفت” وحالا ماجرای دولتی است که درعراق با حمله نظامی آمریکا و توافق آن  کشوردرکنفرانس دمشق با ایران وباتضمین تولید 4 میلیون بشکه نفت به نفع  اقتصاد آمریکا برسرکارآمده است به سازمانی که 17 سال درلیست سیاه دولت  آمریکا بوده وبااحکام دادگاههای آن کشورازلیست سیاه دولت آمریکا بیرون آمده است انگ وابستگی به دولت آمریکا می زند؟! دراین رابطه سردارسلامی می گوید: ” گروهک تروریستی منافقین همچنان به عنوان سازمان تروریستی سرکوبگروخشن تحت الحمایه آمریکایی ها قرار دارد و مردم عراق(بخوانید دولت دست نشانده خامنه ای) قادر به تحمل چنین وضعیتی نیستند. عملیات هفته گذشته دراین پادگان  بازتاب تمام خاطرات تلخی است که عراقی ها از سال ۱۳۶۵ تا امروز درعراق  داشتند”.

این فرمانده سپاه  دربخشی دیگرازسخنان خود باردیگرهمان ادعا راتکرار  ودرحالیکه مجاهدین طی نیم قرن گذشته نه تنها از سوی آمریکا حمایت نشده بلکه حتی با خلع سلاح اعضای آن وقراردادن حفاظت اردوگاه اشرف ولیبرتی تحت  امرنیروهای ویژه نوری المالکی عملا مجاهدین رابه گوشت دم توپ تبدیل کرده  است می گوید: ” با این حوادث، عراق نمی تواند مأمنی برای حضورمنافقین باشد. به نظرمی رسد که منافقین حتی زیرچتر آمریکا هم میدان امنی برای حضور درعراق ندارند

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب کورش کبیر در سایت پژواک ایران 

*آقای خامنه ای وادعای مبارزه با آمریکا، دروغ چرا تا قبر آ آ آ ؟‎ [2018 Jan] 
*سردار سلیمانی از مردم ایران شرم کنید‎ [2018 Jan] 
* ملاحظاتی پیرامون جنگ احتمالی ایران و آمریکا [2018 Jan] 
*مردم ایران بهوش باشید رهبر خود رییس دزدان سرمایه های ملی است [2018 Jan] 
*بودجه 97 چگونه مفتخورها را بعد از50 سال لو داد ! [2017 Dec] 
*آقای تاج زاده شرم کنید (بخش اول) [2017 Dec] 
*قانون انتشارودسترسی آزاد به اطلاعات، رکن چهارم دموکراسی و حکم اعدام علی غزالی خبرنگارومدیرسایت آینده نیوز‎ [2017 Sep] 
*چراباید صادق لاریجانی ازریاست قوه قضاییه عزل ومحاکمه شود؟‎ [2017 Aug] 
*مستند نامستند خط مقدم (به یاد حسن تهرانی مقدم فرمانده یکان موشکی سپاه پاسداران) [2017 Aug] 
*چمران تا دقیقه ۹۰ هم دروغ می گوید‎ [2017 Aug] 
*آیا تحریم های جدید ایران غیرقانونی ومخالف توافق برجام است؟‎ [2017 Jul] 
*50 میلیارددلار درآمد ایرانسل به کام سپاه ورهبری ازمحل ژن و واژن برترخانواده دکترعارف‎  [2017 Jul] 
*آیا جنتی درارتکاب نسل کشی های سیاسی تنها بوده است؟ [2017 Jul] 
*دلایل مخالفت خامنه ای با قرارداد توتال فرانسه  [2017 Jul] 
*نقش خامنه ای وسپاه پاسداران دروضع تحریم های جدید وجامع آمریکا‎ [2017 Jun] 
*جنگ جدید ومسئولیت نخبگان ایرانی [2017 Jun] 
*آقای خامنه ای خر خودتی [2017 Mar] 
*راست ودروغ های جدید حسین موسویان [2017 Feb] 
*آقای سازگارا، انقلاب ۵۷ ملی بود تا مذهبی [2017 Feb] 
*خامنه ای، ترامپ وافشای چهره واقعی آمریکا‎ [2017 Feb] 
*آزمایشات موشکی سپاه پاسداران وخسارات تبدیل ایران به کره شمالی دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟! بخش دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟!  [2017 Jan] 
*اعترافات مهم وزیراموراقتصادی ودارایی قبل از استعفاء‎ [2017 Jan] 
*فدرالیزم وایران سرزمین ناشناخته‎ [2017 Jan] 
*حاشیه ای برانتصاب سردار ایرج مسجدی بعنوان سفیرجدید ایران درعراق [2017 Jan] 
*هاشمی واپوزیسیون  [2017 Jan] 
*وزیری که بجای اعدام طلبکارشده است‎ [2017 Jan] 
*تقلب درانتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 به زبان ساده‎ [2016 Dec] 
*یک بام ودوهوای قوه قضاییه دربرخورد با پرونده های خودی وناخودی‎ [2016 Dec] 
*بسیج اصلاح طلبان درمقابل مجاهدین خلق به بهانه دفاع ازضیاء نبوی [2016 Dec] 
*چرا تمدید ده ساله تحریم های ایران ارتباطی به برجام ندارد [2016 Dec] 
*راست ودروغ های حسین موسویان -بخش‌های دوم و سوم [2016 Nov] 
* راست ودروغ های حسین موسویان - بخش اول [2016 Nov] 
*مهاجرانی پس ازاصلاح طلبان نمکدان سعودی وترکی بن فیصل را هم شکست [2016 Jul] 
*چرا خامنه ای هنوزازفتنه می ترسد؟ [2016 Jun] 
*سردارقاسمی درخزعبلات خود چه چیزهایی را لوداد‎ [2016 May] 
*چرا پرونده اختلاس دردکل (های) نفتی با چراغ خاموش پیش می رود؟ [2016 Mar] 
*لبنان بزودی به کشورهای تجزیه شده لیبی، سوریه وعراق تبدیل خواهد شد‎ [2016 Feb] 
*قهرمان تراشی دروغین غربی ها برای ایران  [2016 Feb] 
*جنگ آینده ایران چگونه رقم می خورد؟ [2016 Feb] 
*غارت کشورتحت عنوان الگوی اسلامی -ایرانی پیشرفت [2016 Jan] 
*غارت کشورتحت پوشش الگوی ایرانی -اسلامی پیشرفت [2016 Jan] 
*حسین موسویان جاسوس رژیم را بهتربشناسیم [2016 Jan] 
*مهدی شمس زاده متهم ردیف دوم پرونده بابک زنجانی کیست؟ - بخش دوم [2015 Dec] 
*مهدی شمس‌زاده کیست؟ [2015 Dec] 
*نفوذ و«جاسوسی» چین دردستگاه رهبری ایران- (بخش اول و دوم وسوم) [2015 Nov] 
*محمودخاوری نه ازسوی دولت کانادا بلکه ازسوی شبکه فسادمالی درایران حفاظت می شود [2015 Sep] 
*حق‌ الناس یا حق نسناس [2015 Sep] 
*خامنه ای وگسترش دامنه سرکوب درفضای سایبری [2015 Sep] 
*چرا با توافق اتمی فعلی ازجنبه استراتژیکی مخالف اما با ادامه مذاکرات آن برای رسیدن به توافقی جامع تر موافق هستم  [2015 Sep] 
*ریزگردهای اتمی [2015 Mar] 
*افتضاح جدید رژیم، آشکارشدن ردپای قاچاق وترانزیت موادمخدردرعرصه سیاست، انتخابات وانتقال قدرت [2015 Feb] 
*شورای رهبری یا شورای سلطنت [2015 Feb] 
*حاشیه ای بربرنامه تلویزیونی «روایت دربار» ، مستندی که دروغ های انقلاب 57 را آشکار میکند  [2015 Feb] 
*افشای بخش دیگری از فساد مالی در ایرانسل [2015 Feb] 
*تحلیلی ویژه ازحمله اسراییل به حزب الله که به واقعیت پیوست [2015 Jan] 
*قاچاق 25 میلیارددلاری کالا ونقش «برادران قاچاقچی» در آن [2015 Jan] 
*حقایقی پیرامون خونین ترین عملیات جنگ ایران وعراق [2015 Jan] 
*چرا سرداررضاتقی پور(وزیرسابق مخابرات) پیگیرتخریب پاساژ علاالدین است؟ [2015 Jan] 
*داعش وظهورسرداران سپاه قدس [2015 Jan] 
*چرا با گذشت نزدیک به شش سال ازانتخابات خرداد 88 هنوز «فتنه» و «فتنه‌گران» زنده‌اند [2014 Dec] 
*اصلاح طلبان حکومتی خطرناکترازمحافظه کاران افراطی [2014 Dec] 
*حزب ندای ایرانیان، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش سوم [2014 Dec] 
*حزب ندا، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش اول و دوم [2014 Dec] 
*علی لاریجانی، سمبل وقاحت در نظام مقدس جمهوری اسلامی [2014 Dec] 
*مالبورو درایران همچنان قربانی می گیرد [2014 Dec] 
*دروغ های راست حسین نتانیاهو [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش سوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش دوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش اول [2014 Nov] 
*هزینه مردم ایران درحمایت رژیم ازتروریزم [2014 Nov] 
*هردم ازاین باغ بری می رسد تازه ترازتازه تری می رسد [2014 Oct] 
*اسیدپاشی، آخرین راه رسیدن به خدا [2014 Oct] 
*خامنه ای، فرارمغزها ونفت( بحش اول و دوم) [2014 Oct] 
*حاج قاسم وجنگ خاورمیانه یا مش قاسم وجنگ کازرون [2014 Oct] 
*عقب‌نشینی خامنه‌ای در جبهه‌های داخلی و خارجی  [2014 Oct] 
*منگوریسم رهبری این بار در یمن [2014 Oct] 
*وقتی «بحران ساختگی» تبدیل به «افتضاح واقعی» می شود! [2014 Oct] 
*اعترافات عجیب فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء [2014 Oct] 
*سلطه نئوکانیزم اقتصادی درسایه حکومت نظامی روحانیت [2014 Sep] 
*آیا سقوط هواپیماهای ایران 140 اتفاقی است؟ [2014 Aug] 
*اعترافات شگفت انگیزسردار​نجات درباره انتخابات یا فتنه 88 [2014 Jul] 
*دولت روحانی وهمدستی با باندخامنه ای در چپاول اموال دولت [2014 Jul] 
*صادق خرازی یا خامنه ای کدام دروغ می گوید؟ [2014 Jul] 
*گام بعدی غرب درمقابل رژیم ایران؟  [2014 Mar] 
*تلاش کودتاگران برای انتساب مسئولیت حصرموسوی وکروبی به روحانی وشمخانی‎ [2014 Feb] 
*چه کسی عملیات انتحاری وسریریدن را به مسلمانان آموخت؟(+18​) [2014 Jan] 
*ماجرای رابرت لوینسون وبابک زنجانی دوروی یک سکه اند [2013 Dec] 
*اعدام قاچاقچیان مواد مخدر یا از بین بردن رقبای تجاری [2013 Dec] 
*گزارش 100 روزه روحانی یا کیفرخواست اقتصادی علیه رهبری – بخش اول‎ [2013 Nov] 
*منشورحقوق شهروندی، جعبه جدیدمارگیر​ی خامنه ای اینباربا طعم روحانی‎ [2013 Nov] 
*ترکمانچای اتمی(پاسخی به درخواست دوستان درموردمذاک​رات جاری ژنو) [2013 Nov] 
*اعترافات یک وزیرتبهکار​درخصوص واگذاری مخابرات- بخش اول‎ [2013 Nov] 
*رهبری، ایرانسل ومدیرعامل ولایی آن – بخش اول [2013 Oct] 
*رهبرجعلی، اپوزیسیون جعلی، قهرمان جعلی‎ [2013 Oct] 
*اعترافات خامنه ای و دو گام به سوی نوشیدن جام زهر اتمی‎ [2013 Sep] 
*قتل عام 52 مجاهد وتاثیراستر​اتژیک آن برتحولات منطقه [2013 Sep] 
*حبیب آرگو [2013 Mar] 
*سردار یا مهندس، شاطری یا خوشنویس، فرماندهی نیروی قدس یا رییس بازسازی لبنان؟ [2013 Feb] 
*حسین موسویان، کاسه داغترازآش دربرنامه اتمی ایران بخش‌های چهارم تا هفتم [2012 Dec] 
*حسین موسویان، کاسه داغتر از آش دربرنامه اتمی ایران (بخش‌های اول تا سوم) [2012 Dec] 
*روزی روزگاری‎ [2012 Dec] 
*احمدی که قابل بود ومحسنی که قابل نبود [2012 Oct] 
*پیرامون گزارش نیویورک تایمزدربار​ه نیروی قدس  [2012 Oct] 
*کشتگرو نواختن شیپو از سرگشاد آن‎ [2012 Oct] 
*سخنی با شورای ملی مقاومت، رییس جمهوربرگزی​ده آن ومجاهدین‎ [2012 Sep] 
*حاشیه ای براعتراضات ایرانیان درنیویورک‎ [2012 Sep] 
*نیروی قدس سپاه پاسداران وهزینه های جدید آن برای ایران [2012 Sep] 
*آقای خاتمی شرم کنید! [2012 Sep] 
*دیلماج های سیاسی ونقش آنها درمبارزات مردم ایران‎ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهد شد؟ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهدش​د؟- بخش دوم‎ [2012 Sep] 
*زنگهای جنگ برای که به صدادرمی آید؟‎ [2012 Sep] 
*بیست ویک دلیل جامعه جهانی برای حمله نظامی به ایران [2012 Sep] 
*اکبرگنجی: سرنگونی رژیم یعنی نابودی ایران وایرانیان!​! [2012 Aug]