تلاش کودتاگران برای انتساب مسئولیت حصرموسوی وکروبی به روحانی وشمخانی‎
کورش کبیر

بدنبال اوج گیری درخواست های مردمی، مراجع داخلی وبین المللی برای رفع حصر  ازرهبران جنبش سبز و کاندیداهای ریاست جمهوری دوره دهم ریاست جمهوری ایران، علی لاریجانی ریاست قوه مقننه وبرادرریاست قوه قضاییه موضوع رفع  حصرمیرحسین موسوی و کروبی را درحوزه اختیارات شورایعالی امنیت ملی (تحت ریاست ودبیری روحانی وشمخانی) دانسته و بیانیه وزارت خارجه آمریکا درباره رفع حصر موسوی و کروبی راگزافه گویی و دخالت آن دولت درشئون داخلی ایران می داند.

امروزه کمترکسی است که نداند تمام ارکان نظام به نوعی به ابزارهای دست ساز رهبرایران تبدیل شده اند ازمجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته تا مجلس خبرگان  رهبری وشورای نگهبان، شواریعالی امنیت ملی، قوای سه گانه، نیروهای مسلح،  صداوسیما وصدها وصدا موسسه وبنیاد مالی معظم که وظیفه تغذیه مالی این مافیا واژدهای هفت سر را بعهده دارند.

حسن روحانی که با حمایت هاشمی وخاتمی  وشعارآزادی رهبران جنبش سبزتوانسته بود بخش بزرگی ازآرای شرکت کنندگان  درنمایش انتخابات دوره یازدهم را درخرداد 92 بخود جذب نماید پس ازمدتی  درآخرین اظهارنظرخطاب به فریدزکریا خبرنگارشبکه آمریکایی سی ان ان درحاشیه اجلاس داووس گفته بود که هیچکس  وبرای همیشه درحبس باقی نمی ماند و موسوی و کروبی درماههای آینده آزاد می  شوند.

علی لاریجانی درزمانی ازاختیارات شورایعالی  امنیت ملی سخن می گوید که خودبهترازهرکسی می داند نه ریاست آن شورا (حسن  روحانی) ونه دبیرآن (علی شمخانی) درمقابل عوامل وابسته به رهبری درآن شورا  جایگاهی ندارند و حضورنمایشی آنها درسمت های فوق صرفا ترفندی برای پنهان  شدن فریبکارانه خامنه ای درپشت این شورا وکتمان بزدلی ذاتی خود در قبول  مسئولیت حصرغیرقانونی دوتن ازکاندیدهای ریاست جمهوری است امری که دردنیا  وحتی کشورهای تحت اشغال آمریکا یعنی عراق وافغانستان هم سابقه نداشته است.

اما ازآن جالبترتلاش برخی ازهمدستان رهبری  برای پوشاندن لباس قانون به این حصرغیرقانونی وخلاف شرع (به گفته آیت الله  دستغیب شیرازی) می باشد. سایت الف متعلق به احمدتوکلی درمطلبی تحت عنوان ” مبنای حقوقی حصراهل فتنه چیست؟” به قلم فردی بنام امیراخوان پس ازکلی صغری  وکبری چیدن که درزیرخواهد آمد آب سردی برسرعلی لاریجانی ریخته ونهایتا “حکم حکومتی” ولی فقیه یا همان ” فرمان همایونی” دوران پهلوی را مبنای حقوقی  وقانونی حصرفوق می داند امری که تمام سرسپردگان با تمامی قوا وازجمله بازی  با کلمات وعبارات درصدد پنهان کردن آن می باشند

این فرد ابتداء به طرح ادعای مدعیان واستدلال معترضان به غیرقانونی بودن حبس وحصررهبران جنبش سبزپرداخته می گوید: حصر سران فتنه مغایر با اصول ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی است: اصل سی و ششم: حکم به مجازات و اجرا آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. اصل سی و هفتم: اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

وسپس خود چنین کوتاه ومختصر جواب می دهد در نظام قانونی کشور ما سلسله مقررات قانونی به ترتیب زیر است:

قانون اساسی سیاست های کلی نظام (سندچشم انداز. سیاست های کلی عمومی. سیاستهای کلی برنامه های پنج ساله) قوانین برنامه پنج ساله قوانین عادی مجلس قانون بودجه (که یک ساله است) آیین نامه هیات وزیران دستورالعمل های پایین دستی وزرا و روسای سازمانها و…

در این سلسله قانونی هیچ مقرره پایینی نمی  تواند با مقرره بالادستی مغایر باشد و برای این عدم مغایرت سیستم هایی  مانند شورای نگهبان وهیات تطبیق مصوبات مجلس درقانون اساسی پیش بینی شده  است.

بالاترازهمه اینها حکم حکومتی است. حکم حکومتی که یک شرعی است و از اصل ۵۷ قانون اساسی و اصل چهارم آن مستفاد میشود عبارت است از یک حکم درشرایط خاص و برای مورد خاص که سلسله مقررات مذکور را تعطیل کرده و به صورت موقت و تا رفع مصلحت اجرا میگردد.

حالا به نظرشما این تعطیلی قانون، به صورت  موقت (که الان 3 سال ازآن می گذرد) و تارفع مصلحت (بریدن این رهبران  زیرفشارزندان انفرادی وتسلیم شدن) تاکی وتا به کجا وچه سرانجامی خواهد داشت الله اعلم

ولی بازهم باید خداراشکرگفت که این نویسنده  نظیرحجت الاسلام طائب (فردی که خوزستان را به سوریه فروخته بود) مدعی نشده  است که این حبس برای حفاظت ازاین رهبران درمقابل حملات توسط مردم است؟!

لازم به توضیح است که ماجرای دستگیری وحبس  آقایان موسوی وکروبی به دستورشفاهی خامنه ای به سعید جلیلی برمی گردد که  درآن زمان سمت دبیری شورای عالی امنیت کشور را برعهده داشته است و شخص  احمدی نژادعلیرغم برخورداری ازریاست شورای فوق تلویحا تایید کرده است که  بازداشت این آقایان با انتقال نظرمستقیم رهبری به سعید جلیلی جهت تنظیم  درخواست بازداشت صورت گرفته است ووی دراین امرنه تنها دخالتی نداشته بلکه  مخالف آن بوده است اما ازطرف دیگرنیزترکیب شورای فوق نشان می دهد که  سرسپردگان مطلق رهبری دست کاملا بالایی درآن داشته وبدون نظرشفاهی یا کتبی  رهبری حتی درصورت موافقت حسن روحانی(بعنوان رییس) وعلی شمخانی (بعنوان  دبیر) شورایعالی امنیت ملی عملا آنها قادربه آزادسازی موسوی وکروبی  ازحصرنمی باشند.

درحال حاضرترکیب شورایعالی امنیت ملی به شرح زیرمی باشد: * حسن روحانی: (رییس جمهورورییس شورایعالی امنیت ملی کشور) *علی لاریجانی (رییس مجلس شورای اسلامی) * صادق لاریجانی (رییس قوه قضاییه) * محمدباقرنوبخت (بعنوان معاون رییس جمهور درامور برنامه وبودجه) * علی شمخانی(دبیرشورایعالی امنیت ملی ونماینده رهبرایران درشورا) *سعیدجلیلی(نماینده رهبرایران درشورا) *حسن فیروزآبادی(رییس ستادفرماندهی کل قوای مسلح ایران) *عطاالله صالحی (فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران) *محمدعلی (عزیز) جعفری (فرمانده کل سپاه پاسداران) *عبدالرضا رحمانی فضلی(وزیرکشور و رییس شورای امنیت کشور) * محمدجوادظریف (وزیرامورخارجه کشور) * محمودعلوی (وزیراطلاعات وامنیت کشور)

اکنون با توجه به ترکیب فوق درشورایعالی  امنیت ملی حتی با تمایل مطلق رییس( روحانی) و دبیر(شمخانی) آن شورا آیا  امکان این وجوددارد که آن شورا برخلاف حکم حکومتی وتمایل رهبری رای به  آزادی رهبران جنبش سبز ازحبس وحصرغیرقانونی بدهد؟

 

نکته آخر اینکه آخوند افراطی حجت الاسلام ذوالنورجانشین سابق نماینده ولی فقیه  درسپاه پاسداران گفته است تصمیم گیری درخصوص رفع حصرتنها دراختیارقوه  قضاییه یا شورای عالی امنیت ملی است واین درحالی است که ریاست قوه قضاییه  تنها یک عضو درشورای مذکوراست!

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب کورش کبیر در سایت پژواک ایران 

*آقای خامنه ای وادعای مبارزه با آمریکا، دروغ چرا تا قبر آ آ آ ؟‎ [2018 Jan] 
*سردار سلیمانی از مردم ایران شرم کنید‎ [2018 Jan] 
* ملاحظاتی پیرامون جنگ احتمالی ایران و آمریکا [2018 Jan] 
*مردم ایران بهوش باشید رهبر خود رییس دزدان سرمایه های ملی است [2018 Jan] 
*بودجه 97 چگونه مفتخورها را بعد از50 سال لو داد ! [2017 Dec] 
*آقای تاج زاده شرم کنید (بخش اول) [2017 Dec] 
*قانون انتشارودسترسی آزاد به اطلاعات، رکن چهارم دموکراسی و حکم اعدام علی غزالی خبرنگارومدیرسایت آینده نیوز‎ [2017 Sep] 
*چراباید صادق لاریجانی ازریاست قوه قضاییه عزل ومحاکمه شود؟‎ [2017 Aug] 
*مستند نامستند خط مقدم (به یاد حسن تهرانی مقدم فرمانده یکان موشکی سپاه پاسداران) [2017 Aug] 
*چمران تا دقیقه ۹۰ هم دروغ می گوید‎ [2017 Aug] 
*آیا تحریم های جدید ایران غیرقانونی ومخالف توافق برجام است؟‎ [2017 Jul] 
*50 میلیارددلار درآمد ایرانسل به کام سپاه ورهبری ازمحل ژن و واژن برترخانواده دکترعارف‎  [2017 Jul] 
*آیا جنتی درارتکاب نسل کشی های سیاسی تنها بوده است؟ [2017 Jul] 
*دلایل مخالفت خامنه ای با قرارداد توتال فرانسه  [2017 Jul] 
*نقش خامنه ای وسپاه پاسداران دروضع تحریم های جدید وجامع آمریکا‎ [2017 Jun] 
*جنگ جدید ومسئولیت نخبگان ایرانی [2017 Jun] 
*آقای خامنه ای خر خودتی [2017 Mar] 
*راست ودروغ های جدید حسین موسویان [2017 Feb] 
*آقای سازگارا، انقلاب ۵۷ ملی بود تا مذهبی [2017 Feb] 
*خامنه ای، ترامپ وافشای چهره واقعی آمریکا‎ [2017 Feb] 
*آزمایشات موشکی سپاه پاسداران وخسارات تبدیل ایران به کره شمالی دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟! بخش دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟!  [2017 Jan] 
*اعترافات مهم وزیراموراقتصادی ودارایی قبل از استعفاء‎ [2017 Jan] 
*فدرالیزم وایران سرزمین ناشناخته‎ [2017 Jan] 
*حاشیه ای برانتصاب سردار ایرج مسجدی بعنوان سفیرجدید ایران درعراق [2017 Jan] 
*هاشمی واپوزیسیون  [2017 Jan] 
*وزیری که بجای اعدام طلبکارشده است‎ [2017 Jan] 
*تقلب درانتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 به زبان ساده‎ [2016 Dec] 
*یک بام ودوهوای قوه قضاییه دربرخورد با پرونده های خودی وناخودی‎ [2016 Dec] 
*بسیج اصلاح طلبان درمقابل مجاهدین خلق به بهانه دفاع ازضیاء نبوی [2016 Dec] 
*چرا تمدید ده ساله تحریم های ایران ارتباطی به برجام ندارد [2016 Dec] 
*راست ودروغ های حسین موسویان -بخش‌های دوم و سوم [2016 Nov] 
* راست ودروغ های حسین موسویان - بخش اول [2016 Nov] 
*مهاجرانی پس ازاصلاح طلبان نمکدان سعودی وترکی بن فیصل را هم شکست [2016 Jul] 
*چرا خامنه ای هنوزازفتنه می ترسد؟ [2016 Jun] 
*سردارقاسمی درخزعبلات خود چه چیزهایی را لوداد‎ [2016 May] 
*چرا پرونده اختلاس دردکل (های) نفتی با چراغ خاموش پیش می رود؟ [2016 Mar] 
*لبنان بزودی به کشورهای تجزیه شده لیبی، سوریه وعراق تبدیل خواهد شد‎ [2016 Feb] 
*قهرمان تراشی دروغین غربی ها برای ایران  [2016 Feb] 
*جنگ آینده ایران چگونه رقم می خورد؟ [2016 Feb] 
*غارت کشورتحت عنوان الگوی اسلامی -ایرانی پیشرفت [2016 Jan] 
*غارت کشورتحت پوشش الگوی ایرانی -اسلامی پیشرفت [2016 Jan] 
*حسین موسویان جاسوس رژیم را بهتربشناسیم [2016 Jan] 
*مهدی شمس زاده متهم ردیف دوم پرونده بابک زنجانی کیست؟ - بخش دوم [2015 Dec] 
*مهدی شمس‌زاده کیست؟ [2015 Dec] 
*نفوذ و«جاسوسی» چین دردستگاه رهبری ایران- (بخش اول و دوم وسوم) [2015 Nov] 
*محمودخاوری نه ازسوی دولت کانادا بلکه ازسوی شبکه فسادمالی درایران حفاظت می شود [2015 Sep] 
*حق‌ الناس یا حق نسناس [2015 Sep] 
*خامنه ای وگسترش دامنه سرکوب درفضای سایبری [2015 Sep] 
*چرا با توافق اتمی فعلی ازجنبه استراتژیکی مخالف اما با ادامه مذاکرات آن برای رسیدن به توافقی جامع تر موافق هستم  [2015 Sep] 
*ریزگردهای اتمی [2015 Mar] 
*افتضاح جدید رژیم، آشکارشدن ردپای قاچاق وترانزیت موادمخدردرعرصه سیاست، انتخابات وانتقال قدرت [2015 Feb] 
*شورای رهبری یا شورای سلطنت [2015 Feb] 
*حاشیه ای بربرنامه تلویزیونی «روایت دربار» ، مستندی که دروغ های انقلاب 57 را آشکار میکند  [2015 Feb] 
*افشای بخش دیگری از فساد مالی در ایرانسل [2015 Feb] 
*تحلیلی ویژه ازحمله اسراییل به حزب الله که به واقعیت پیوست [2015 Jan] 
*قاچاق 25 میلیارددلاری کالا ونقش «برادران قاچاقچی» در آن [2015 Jan] 
*حقایقی پیرامون خونین ترین عملیات جنگ ایران وعراق [2015 Jan] 
*چرا سرداررضاتقی پور(وزیرسابق مخابرات) پیگیرتخریب پاساژ علاالدین است؟ [2015 Jan] 
*داعش وظهورسرداران سپاه قدس [2015 Jan] 
*چرا با گذشت نزدیک به شش سال ازانتخابات خرداد 88 هنوز «فتنه» و «فتنه‌گران» زنده‌اند [2014 Dec] 
*اصلاح طلبان حکومتی خطرناکترازمحافظه کاران افراطی [2014 Dec] 
*حزب ندای ایرانیان، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش سوم [2014 Dec] 
*حزب ندا، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش اول و دوم [2014 Dec] 
*علی لاریجانی، سمبل وقاحت در نظام مقدس جمهوری اسلامی [2014 Dec] 
*مالبورو درایران همچنان قربانی می گیرد [2014 Dec] 
*دروغ های راست حسین نتانیاهو [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش سوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش دوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش اول [2014 Nov] 
*هزینه مردم ایران درحمایت رژیم ازتروریزم [2014 Nov] 
*هردم ازاین باغ بری می رسد تازه ترازتازه تری می رسد [2014 Oct] 
*اسیدپاشی، آخرین راه رسیدن به خدا [2014 Oct] 
*خامنه ای، فرارمغزها ونفت( بحش اول و دوم) [2014 Oct] 
*حاج قاسم وجنگ خاورمیانه یا مش قاسم وجنگ کازرون [2014 Oct] 
*عقب‌نشینی خامنه‌ای در جبهه‌های داخلی و خارجی  [2014 Oct] 
*منگوریسم رهبری این بار در یمن [2014 Oct] 
*وقتی «بحران ساختگی» تبدیل به «افتضاح واقعی» می شود! [2014 Oct] 
*اعترافات عجیب فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء [2014 Oct] 
*سلطه نئوکانیزم اقتصادی درسایه حکومت نظامی روحانیت [2014 Sep] 
*آیا سقوط هواپیماهای ایران 140 اتفاقی است؟ [2014 Aug] 
*اعترافات شگفت انگیزسردار​نجات درباره انتخابات یا فتنه 88 [2014 Jul] 
*دولت روحانی وهمدستی با باندخامنه ای در چپاول اموال دولت [2014 Jul] 
*صادق خرازی یا خامنه ای کدام دروغ می گوید؟ [2014 Jul] 
*گام بعدی غرب درمقابل رژیم ایران؟  [2014 Mar] 
*تلاش کودتاگران برای انتساب مسئولیت حصرموسوی وکروبی به روحانی وشمخانی‎ [2014 Feb] 
*چه کسی عملیات انتحاری وسریریدن را به مسلمانان آموخت؟(+18​) [2014 Jan] 
*ماجرای رابرت لوینسون وبابک زنجانی دوروی یک سکه اند [2013 Dec] 
*اعدام قاچاقچیان مواد مخدر یا از بین بردن رقبای تجاری [2013 Dec] 
*گزارش 100 روزه روحانی یا کیفرخواست اقتصادی علیه رهبری – بخش اول‎ [2013 Nov] 
*منشورحقوق شهروندی، جعبه جدیدمارگیر​ی خامنه ای اینباربا طعم روحانی‎ [2013 Nov] 
*ترکمانچای اتمی(پاسخی به درخواست دوستان درموردمذاک​رات جاری ژنو) [2013 Nov] 
*اعترافات یک وزیرتبهکار​درخصوص واگذاری مخابرات- بخش اول‎ [2013 Nov] 
*رهبری، ایرانسل ومدیرعامل ولایی آن – بخش اول [2013 Oct] 
*رهبرجعلی، اپوزیسیون جعلی، قهرمان جعلی‎ [2013 Oct] 
*اعترافات خامنه ای و دو گام به سوی نوشیدن جام زهر اتمی‎ [2013 Sep] 
*قتل عام 52 مجاهد وتاثیراستر​اتژیک آن برتحولات منطقه [2013 Sep] 
*حبیب آرگو [2013 Mar] 
*سردار یا مهندس، شاطری یا خوشنویس، فرماندهی نیروی قدس یا رییس بازسازی لبنان؟ [2013 Feb] 
*حسین موسویان، کاسه داغترازآش دربرنامه اتمی ایران بخش‌های چهارم تا هفتم [2012 Dec] 
*حسین موسویان، کاسه داغتر از آش دربرنامه اتمی ایران (بخش‌های اول تا سوم) [2012 Dec] 
*روزی روزگاری‎ [2012 Dec] 
*احمدی که قابل بود ومحسنی که قابل نبود [2012 Oct] 
*پیرامون گزارش نیویورک تایمزدربار​ه نیروی قدس  [2012 Oct] 
*کشتگرو نواختن شیپو از سرگشاد آن‎ [2012 Oct] 
*سخنی با شورای ملی مقاومت، رییس جمهوربرگزی​ده آن ومجاهدین‎ [2012 Sep] 
*حاشیه ای براعتراضات ایرانیان درنیویورک‎ [2012 Sep] 
*نیروی قدس سپاه پاسداران وهزینه های جدید آن برای ایران [2012 Sep] 
*آقای خاتمی شرم کنید! [2012 Sep] 
*دیلماج های سیاسی ونقش آنها درمبارزات مردم ایران‎ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهد شد؟ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهدش​د؟- بخش دوم‎ [2012 Sep] 
*زنگهای جنگ برای که به صدادرمی آید؟‎ [2012 Sep] 
*بیست ویک دلیل جامعه جهانی برای حمله نظامی به ایران [2012 Sep] 
*اکبرگنجی: سرنگونی رژیم یعنی نابودی ایران وایرانیان!​! [2012 Aug]