مردم ایران بهوش باشید رهبر خود رییس دزدان سرمایه های ملی است
کورش کبیر


 


درحالیکه مردم ایران وجامعه بین الملل انتظاردارد که خامنه ای ازاعتراضات و مطالبات مردم ایران که بیش ازیکصد شهرمهم ایران را دربرگرفته ودرشعارهای آنهامتجلی شده بود درس گرفته وحداقل برای بقاء خود هم که شده تغییری درروشهای خود بدهد اما تو گویی این مردم یاسین به گوش خرخوانده اند.

خامنه ای دردیداربا برخی ازطفیلی های شهرقم اعم ازروحانی وغیرروحانی به مناسبت 19 دی به مواردی اشاره کرد که فعلا مدنظرما نمی باشد ولی کاملا مشخص است هنوزپیام مردم ایران را نشنیده ونیازبه صدای بلندتری دارد اما روی سخن این نوشته مربوط به حمایت آشکاروی ازسارقین بیت المال است.

ایشان برتجمع واعتراض مالباختگان صندوق های قرض الحسنه صحه گذاشته وضمن تقدیرازدولت برادامه کمک به حل این مساله درحدوسع وتوان تاکید ورزید اما ماجرا چیست؟ چطوردرکشوری که هیچ صنفی ومالبخته ای حق اعتراض خیابانی ندارد وحتی کارگرانی که 9 ماه است حقوق خود را دریافت کرده اند با داغ ودرفش مواجه می شوند اما این گروه ازمردم مجازند درهرنقطه ای ازشهرتهران یا برخی ازشهرها چون مشهد تجمع کنند والبته برعلیه دولت وبانک مرکزی آن شعارهای هدایت شده بدهند؟ چرا باید میدان شهدای مشهد که سرفرماندهی علم الهدی امام جمعه مشهد وداماد وی ابراهیم رییسی تولیت آستان قدس کانون این اعتراضات باشد ؟ چرا بعد ازسرکوب خونین دوهفته اخیربازهم تجمع واعتراضات خیابانی مالباختگان این موسسات ازسرگرفته شده وهیچ نیروی نظامی وانتظامی مزاحم آنها نمی شود ؟ چه کاسه ای زیرنیم کاسه خامنه ای وباندهای تبهکارهمراه وی است؟

واقعیت این است که این صندوق ها همه بعنوان رقبای بانکهای کشورتوسط این گروه حاکم برکشور و اراذل واوباش همراه آنان برپا گردید وبعضا با اظهارنامه های راست وبرخی دروغ مبنی برداشتن سرمایه اولیه (احتمالا وام های درشت وموقت از مراکز و بنیادهای مالی زیرنظررهبری نظیرآستان قدس، بنیادمستضعفان، ستاداجرایی، سپاه، قوه قضاییه) اقدام به اخذ مجوزواقعی یا ساختگی کرده وبا فراخوانی ملت وپذیره نویسی به جذب سرمایه ازمردم با وعده سودهای بالا ونیزاستفاده ازعناوین مذهبی مثل مولی الموحدین، ثامن الائمه و... کرده اند سپس همان پولها را درقالب وام های چند ده میلیاردی دراختیارآقازاده ها ونورچشمی ها دارد وازمحل اصل پول های دریافتی هم ظاهرا بهره های ماهانه ای به صاحبان حساب پرداخته اند ولی الله سیف رییس بانک مرکزی می گوید برخی ازاین صندوق ها تا 79% به برخی ازمشتریان خود (نورچشمی ها) سود داده اند !

نهایتا با معلوم شدن کلاهبرداری فوق اکنون رهبربا یک ماتریس روبرو شده است که جزبا دست زدن به بیت المال وبودجه عمومی کشورامکان رفو کردن غارت سازمان یافته خود را نظیردیگرموارد ندارد یعنی نه امکان مجازات اعدام یا حبس یا حتی معرفی مدیران کلاهبردارموسسسات فوق را د ارد چون همگی ازوابستگان فکری وی می باشند ونه می خواهد ازجیب خود ضرروزیان صندوق های فوق را به مالبختگان جبران نماید لذا با همراهی سپاه پاسداران وسازمان همراه خود ( قوه قضاییه، صداوسیما، شبکه رسانه ای وافسران جنگ نرم و....) سناریوی زیر را طراحی وبه مورد اجرا گذاشته است پروژه ای که اکنون به مرزدوسالگی خود می رسد.

بسیج مالباختگان واعزام آنها به کف خیابانها با شعارعلیه دولت وبانک مرکزی برای زمینه سازی وتوجیه افکارعمومی برای سرقت بزرگ خود واعلام اینکه چون بانک مرکزی برای برخی ازاین موسسات (آنهم دردوران ریاست جمهوری منصوب خود یعنی محمود احمدی نژاد ورییس غیرقانونی بانک مرکزی وی محمودبهمنی) مجوزفعالیت صادرکرده است پس باید نقش ضامن را بازی کرده وپول مالبختگان( اصل وبهره) را ازجیب بیت المال یا همان پول نفتی که ازلغو تحریم بدست آمده بدهد.

این پروژه درغیاب کامل نیروهای نخبه ورسانه های آزاد جامعه طی این مدت درجریان ودولت روحانی دریک زد وبند با خامنه ای ازیکسو وتهدید رییس بانک مرکزی واعوان وانصارش توسط امنیتی ها ازسوی دیگرتا کنون مبلغ 11 هزارمیلیاردتومان را ازبیت المال به این سرقت بزرگ اختصاص داده اند بطوریکه درپشت صحنه دیگرتردیدی باقی نمانده است که گردانندگان این بازی یا رانت خواران جیب گشاد ازروند اختصاص بودجه فوق ناراضی وبهمین دلیل نیزتهاجم جدید خود را ازمرکزفرماندهی خامنه ای درمشهد از7 دی ماه 96 آغازکردند جالب است بدانید که علم الهدی ورییسی بعنوان کارگردانان میدانی آشوب سعی کردند با خروج ازمشهد نقش خود را دراین حادثه پنهان کنند اما متوجه نبودند مه روحانی بهنگام ارائه لایحه بودجه 97 هم تقریضی به آنها زده گفته بود که 6 تعاونی وصندوق 25% بازارپول کشور رادراختیارداشتند وما دکان آنها را تعطیل کردیم (البته با رشوه 11 هزارمیلیاردتومانی وبه دستوررهبری) 
روحانی همچنین گفت که 98% مالباختگان که عمدتا سرمایه آنها زیر200 میلیون تومان بوده به خواسته های خود رسیده اند که البته این سوال پیش می آید آیا این اکثریتی که به خیابانها وبا عنوان مالبختگان صندوق های فوق آمدند همان 2% باقیمانده با وجوه کلان می باشند ؟

اما اکنون روحانی ودولت وی اگرمایل به رهانیدن خود ازاین همدستی با غارتگران بیت المال باشد ( که بعید است) باید اسامی کامل ویک به یک این صندوق ها، وابستگی آنها به نهادهای قدرت وزیرنظررهبری، میزان کلاهبرداری آنها، اسامی مدیران آنها، مقصرین امر درعدم برخورد قضایی با آنها واطلاعاتی که تاکنون محرمانه نگه داشته شده است را به سمع ونظرمردم شریف ایران برساند وگرنه قطعا دربزنگاه تاریخی آزادی ایران ومحاکمه سران وکادرهای دخیل درغارت بی سابقه اموال ملی بعنوان یکی ازمتهمان اصلی مجازات خواهد شد.

 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب کورش کبیر در سایت پژواک ایران 

*آقای خامنه ای وادعای مبارزه با آمریکا، دروغ چرا تا قبر آ آ آ ؟‎ [2018 Jan] 
*سردار سلیمانی از مردم ایران شرم کنید‎ [2018 Jan] 
* ملاحظاتی پیرامون جنگ احتمالی ایران و آمریکا [2018 Jan] 
*مردم ایران بهوش باشید رهبر خود رییس دزدان سرمایه های ملی است [2018 Jan] 
*بودجه 97 چگونه مفتخورها را بعد از50 سال لو داد ! [2017 Dec] 
*آقای تاج زاده شرم کنید (بخش اول) [2017 Dec] 
*قانون انتشارودسترسی آزاد به اطلاعات، رکن چهارم دموکراسی و حکم اعدام علی غزالی خبرنگارومدیرسایت آینده نیوز‎ [2017 Sep] 
*چراباید صادق لاریجانی ازریاست قوه قضاییه عزل ومحاکمه شود؟‎ [2017 Aug] 
*مستند نامستند خط مقدم (به یاد حسن تهرانی مقدم فرمانده یکان موشکی سپاه پاسداران) [2017 Aug] 
*چمران تا دقیقه ۹۰ هم دروغ می گوید‎ [2017 Aug] 
*آیا تحریم های جدید ایران غیرقانونی ومخالف توافق برجام است؟‎ [2017 Jul] 
*50 میلیارددلار درآمد ایرانسل به کام سپاه ورهبری ازمحل ژن و واژن برترخانواده دکترعارف‎  [2017 Jul] 
*آیا جنتی درارتکاب نسل کشی های سیاسی تنها بوده است؟ [2017 Jul] 
*دلایل مخالفت خامنه ای با قرارداد توتال فرانسه  [2017 Jul] 
*نقش خامنه ای وسپاه پاسداران دروضع تحریم های جدید وجامع آمریکا‎ [2017 Jun] 
*جنگ جدید ومسئولیت نخبگان ایرانی [2017 Jun] 
*آقای خامنه ای خر خودتی [2017 Mar] 
*راست ودروغ های جدید حسین موسویان [2017 Feb] 
*آقای سازگارا، انقلاب ۵۷ ملی بود تا مذهبی [2017 Feb] 
*خامنه ای، ترامپ وافشای چهره واقعی آمریکا‎ [2017 Feb] 
*آزمایشات موشکی سپاه پاسداران وخسارات تبدیل ایران به کره شمالی دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟! بخش دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟!  [2017 Jan] 
*اعترافات مهم وزیراموراقتصادی ودارایی قبل از استعفاء‎ [2017 Jan] 
*فدرالیزم وایران سرزمین ناشناخته‎ [2017 Jan] 
*حاشیه ای برانتصاب سردار ایرج مسجدی بعنوان سفیرجدید ایران درعراق [2017 Jan] 
*هاشمی واپوزیسیون  [2017 Jan] 
*وزیری که بجای اعدام طلبکارشده است‎ [2017 Jan] 
*تقلب درانتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 به زبان ساده‎ [2016 Dec] 
*یک بام ودوهوای قوه قضاییه دربرخورد با پرونده های خودی وناخودی‎ [2016 Dec] 
*بسیج اصلاح طلبان درمقابل مجاهدین خلق به بهانه دفاع ازضیاء نبوی [2016 Dec] 
*چرا تمدید ده ساله تحریم های ایران ارتباطی به برجام ندارد [2016 Dec] 
*راست ودروغ های حسین موسویان -بخش‌های دوم و سوم [2016 Nov] 
* راست ودروغ های حسین موسویان - بخش اول [2016 Nov] 
*مهاجرانی پس ازاصلاح طلبان نمکدان سعودی وترکی بن فیصل را هم شکست [2016 Jul] 
*چرا خامنه ای هنوزازفتنه می ترسد؟ [2016 Jun] 
*سردارقاسمی درخزعبلات خود چه چیزهایی را لوداد‎ [2016 May] 
*چرا پرونده اختلاس دردکل (های) نفتی با چراغ خاموش پیش می رود؟ [2016 Mar] 
*لبنان بزودی به کشورهای تجزیه شده لیبی، سوریه وعراق تبدیل خواهد شد‎ [2016 Feb] 
*قهرمان تراشی دروغین غربی ها برای ایران  [2016 Feb] 
*جنگ آینده ایران چگونه رقم می خورد؟ [2016 Feb] 
*غارت کشورتحت عنوان الگوی اسلامی -ایرانی پیشرفت [2016 Jan] 
*غارت کشورتحت پوشش الگوی ایرانی -اسلامی پیشرفت [2016 Jan] 
*حسین موسویان جاسوس رژیم را بهتربشناسیم [2016 Jan] 
*مهدی شمس زاده متهم ردیف دوم پرونده بابک زنجانی کیست؟ - بخش دوم [2015 Dec] 
*مهدی شمس‌زاده کیست؟ [2015 Dec] 
*نفوذ و«جاسوسی» چین دردستگاه رهبری ایران- (بخش اول و دوم وسوم) [2015 Nov] 
*محمودخاوری نه ازسوی دولت کانادا بلکه ازسوی شبکه فسادمالی درایران حفاظت می شود [2015 Sep] 
*حق‌ الناس یا حق نسناس [2015 Sep] 
*خامنه ای وگسترش دامنه سرکوب درفضای سایبری [2015 Sep] 
*چرا با توافق اتمی فعلی ازجنبه استراتژیکی مخالف اما با ادامه مذاکرات آن برای رسیدن به توافقی جامع تر موافق هستم  [2015 Sep] 
*ریزگردهای اتمی [2015 Mar] 
*افتضاح جدید رژیم، آشکارشدن ردپای قاچاق وترانزیت موادمخدردرعرصه سیاست، انتخابات وانتقال قدرت [2015 Feb] 
*شورای رهبری یا شورای سلطنت [2015 Feb] 
*حاشیه ای بربرنامه تلویزیونی «روایت دربار» ، مستندی که دروغ های انقلاب 57 را آشکار میکند  [2015 Feb] 
*افشای بخش دیگری از فساد مالی در ایرانسل [2015 Feb] 
*تحلیلی ویژه ازحمله اسراییل به حزب الله که به واقعیت پیوست [2015 Jan] 
*قاچاق 25 میلیارددلاری کالا ونقش «برادران قاچاقچی» در آن [2015 Jan] 
*حقایقی پیرامون خونین ترین عملیات جنگ ایران وعراق [2015 Jan] 
*چرا سرداررضاتقی پور(وزیرسابق مخابرات) پیگیرتخریب پاساژ علاالدین است؟ [2015 Jan] 
*داعش وظهورسرداران سپاه قدس [2015 Jan] 
*چرا با گذشت نزدیک به شش سال ازانتخابات خرداد 88 هنوز «فتنه» و «فتنه‌گران» زنده‌اند [2014 Dec] 
*اصلاح طلبان حکومتی خطرناکترازمحافظه کاران افراطی [2014 Dec] 
*حزب ندای ایرانیان، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش سوم [2014 Dec] 
*حزب ندا، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش اول و دوم [2014 Dec] 
*علی لاریجانی، سمبل وقاحت در نظام مقدس جمهوری اسلامی [2014 Dec] 
*مالبورو درایران همچنان قربانی می گیرد [2014 Dec] 
*دروغ های راست حسین نتانیاهو [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش سوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش دوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش اول [2014 Nov] 
*هزینه مردم ایران درحمایت رژیم ازتروریزم [2014 Nov] 
*هردم ازاین باغ بری می رسد تازه ترازتازه تری می رسد [2014 Oct] 
*اسیدپاشی، آخرین راه رسیدن به خدا [2014 Oct] 
*خامنه ای، فرارمغزها ونفت( بحش اول و دوم) [2014 Oct] 
*حاج قاسم وجنگ خاورمیانه یا مش قاسم وجنگ کازرون [2014 Oct] 
*عقب‌نشینی خامنه‌ای در جبهه‌های داخلی و خارجی  [2014 Oct] 
*منگوریسم رهبری این بار در یمن [2014 Oct] 
*وقتی «بحران ساختگی» تبدیل به «افتضاح واقعی» می شود! [2014 Oct] 
*اعترافات عجیب فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء [2014 Oct] 
*سلطه نئوکانیزم اقتصادی درسایه حکومت نظامی روحانیت [2014 Sep] 
*آیا سقوط هواپیماهای ایران 140 اتفاقی است؟ [2014 Aug] 
*اعترافات شگفت انگیزسردار​نجات درباره انتخابات یا فتنه 88 [2014 Jul] 
*دولت روحانی وهمدستی با باندخامنه ای در چپاول اموال دولت [2014 Jul] 
*صادق خرازی یا خامنه ای کدام دروغ می گوید؟ [2014 Jul] 
*گام بعدی غرب درمقابل رژیم ایران؟  [2014 Mar] 
*تلاش کودتاگران برای انتساب مسئولیت حصرموسوی وکروبی به روحانی وشمخانی‎ [2014 Feb] 
*چه کسی عملیات انتحاری وسریریدن را به مسلمانان آموخت؟(+18​) [2014 Jan] 
*ماجرای رابرت لوینسون وبابک زنجانی دوروی یک سکه اند [2013 Dec] 
*اعدام قاچاقچیان مواد مخدر یا از بین بردن رقبای تجاری [2013 Dec] 
*گزارش 100 روزه روحانی یا کیفرخواست اقتصادی علیه رهبری – بخش اول‎ [2013 Nov] 
*منشورحقوق شهروندی، جعبه جدیدمارگیر​ی خامنه ای اینباربا طعم روحانی‎ [2013 Nov] 
*ترکمانچای اتمی(پاسخی به درخواست دوستان درموردمذاک​رات جاری ژنو) [2013 Nov] 
*اعترافات یک وزیرتبهکار​درخصوص واگذاری مخابرات- بخش اول‎ [2013 Nov] 
*رهبری، ایرانسل ومدیرعامل ولایی آن – بخش اول [2013 Oct] 
*رهبرجعلی، اپوزیسیون جعلی، قهرمان جعلی‎ [2013 Oct] 
*اعترافات خامنه ای و دو گام به سوی نوشیدن جام زهر اتمی‎ [2013 Sep] 
*قتل عام 52 مجاهد وتاثیراستر​اتژیک آن برتحولات منطقه [2013 Sep] 
*حبیب آرگو [2013 Mar] 
*سردار یا مهندس، شاطری یا خوشنویس، فرماندهی نیروی قدس یا رییس بازسازی لبنان؟ [2013 Feb] 
*حسین موسویان، کاسه داغترازآش دربرنامه اتمی ایران بخش‌های چهارم تا هفتم [2012 Dec] 
*حسین موسویان، کاسه داغتر از آش دربرنامه اتمی ایران (بخش‌های اول تا سوم) [2012 Dec] 
*روزی روزگاری‎ [2012 Dec] 
*احمدی که قابل بود ومحسنی که قابل نبود [2012 Oct] 
*پیرامون گزارش نیویورک تایمزدربار​ه نیروی قدس  [2012 Oct] 
*کشتگرو نواختن شیپو از سرگشاد آن‎ [2012 Oct] 
*سخنی با شورای ملی مقاومت، رییس جمهوربرگزی​ده آن ومجاهدین‎ [2012 Sep] 
*حاشیه ای براعتراضات ایرانیان درنیویورک‎ [2012 Sep] 
*نیروی قدس سپاه پاسداران وهزینه های جدید آن برای ایران [2012 Sep] 
*آقای خاتمی شرم کنید! [2012 Sep] 
*دیلماج های سیاسی ونقش آنها درمبارزات مردم ایران‎ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهد شد؟ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهدش​د؟- بخش دوم‎ [2012 Sep] 
*زنگهای جنگ برای که به صدادرمی آید؟‎ [2012 Sep] 
*بیست ویک دلیل جامعه جهانی برای حمله نظامی به ایران [2012 Sep] 
*اکبرگنجی: سرنگونی رژیم یعنی نابودی ایران وایرانیان!​! [2012 Aug]