سلطه نئوکانیزم اقتصادی درسایه حکومت نظامی روحانیت
کورش کبیر

طی 8 سال (92-84) حاکمیت مطلقه ویکدست برارکان کشورکه به فسادمطلق  براقتصادوخرابی مملکت انجامید حسین راغفر یکی ازاقتصاددانان معترض به  استراتژی وسیاستهای دولت وقت بودکه اکنون می گوید مصلحت کشور در اعلام مفاسد  و انتشار اسامی مفسدان است امری که به مذاق رهبری وگروه حاکم خوش نخواهد آمد.

درهفته گذشته همزمان خامنه ای، احمدخاتمی و سیدرضا تقوی دبیرستادائمه جمعه وجماعات که مواضع آنها خطوط ترسیم شده حاکمیت را اعلام می نماید برعدم لزوم  پرداختن به عملکرد دولت یکدست تحت عنوان “سیاه نمایی” تاکید و تلاش کردند  مفاسداساسی دولت دست نشانده رهبری را درحد عملکرد دولتهای قبلی نشان بدهند  که درکناردستاوردهای مثبت عملکردهایی با نتایج منفی هم بهمراه داشته است  درحالیکه این قیاس ازاساس مع الفارق است. درست مثل اینکه بخواهیم یک قاتل  زنجیره ای را با کسی که دراثرتصادف مرتکب قتل شده است دریک ردیف قراربدهیم  وهردورا قاتل بنامیم

اکنون چه مخالفان وچه موافقات دولت احمدی نژاد دریک امراشتراک نظردارند  وآن اینکه حجم مفاسدبعمل آمده طی 8 سال دوره ریاست جمهوری وی نمی توانسته  ازسوء مدیریت یا رهبری ناشی گردیده بلکه ازسازمان یافتگی برخورد بوده است  این سخن هاشمی رفسنجانی، احمدتوکلی واسحاق جهانگیری معاون اول ریاست حمهوری است.

حسین راغفرمی گوید: دولت فاسد گذشته غارتگری را درحد کمال انجام داد،  اما به دلیل برخی ملاحظات امیدی به برخورد جدی دولت با مفسدین و پرونده  واگذاری‌ها نیست، زیرا آن‌ها به خوبی براین امر واقف هستند که این مسئله  دست کردن در لانه زنبور است و برای آن‌ها تبعات سیاسی به همراه دارد.

حسین راغفر، کار‌شناس اقتصادی با بیان این مطلب که به گفته وزیراقتصاد و دارایی، تنها ۳ درصد واگذاری‌های دولت گذشته طبق قوانین اصل ۴۴ بوده است،  گفت: البته واگذاری‌ها تنها در دولت گذشته نبوده که مشکل داشته است. درهمه  دولت‌ها این مسئله بوده است، اما دولت گذشته بیشترین غارتگری را داشته است.

این استاد دانشگاه سرمایه‌داری خویشاوندی (بخوانید اقتصاد رقابتی) را  یکی از ویژگی‌های اقتصاد ایران دانسته وافزوده است: ‌بسیاری ازاین  واگذاری‌ها به آشنایان و نازل‌تر از قیمت واقعی صورت گرفته است که این امر  یکی از مولفه‌های سرمایه داری خویشاوندی است. این کار‌شناس اقتصادی ادامه  داد: فرآیندی که به دلیل ضعف نظارتی قانون منجر به ثروتمند شدن یک شبه قوم و خویش مسئولین می‌شود.

راغفر با انتقاد به نحوه عملکرد دستگاه‌های قضایی و نظارتی گفت: ‌این  دستگاه‌ها آن‌گونه که انتظار می رود وظایف خود را به خوبی انجام نمی‌دهند و دربرخی موارد حتی زمانی که مسائل روشن می‌شود هم اقدام عاجلی نمی‌کنند. این کار‌شناس اقتصادی ادامه داد: مدعی العمومی برای اموال به تاراج رفته  مردم وجود ندارد، هرچند انتظار می‌رفت که دولت به غارت‌گری‌های دولت نهم و  دهم رسیدگی کند. راغفرافزود: متاسفانه برخی از مسئولین دولت یازدهم هم تا  حدودی دست‌شان در تجارت است و تعارض منافع بین افرادی که خود هم‌زمان  سیاست‌گذار و فعال اقتصادی هستند، وجود دارد که این مانع برخی پیگیری ها می شود.

جای خالی منافع مردم در سیاست‌گذاری‌های دولت این کار‌شناس اقتصادی با اشاره به تضاد منافع شخصی وعمومی سیاستمداران (مقامات نظام)، تصریح کرد: در برخی مواقع شاهدیم که برخی از مسوولان تلاش  می کنند مقررات را با منافع خود و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی‌شان درآینده  تنظیم کنند و دراین میان حقوق مردم جدی گرفته نمی‌شود. هم‌چنین، در موضع  سیاست گذاری به دنبال تامین منافع خود هستند. راغفر با بیان این مطلب که  سیاست‌گذاران نباید سهام دار، عضوهیات مدیره و فعال اقتصادی باشند، افزود: در کشورهایی که حقوق مردم یک مسئله جدی است، چنانچه جرمی اتفاق بیفتد  صرفنظرازاینکه مدعی خصوصی وجود داشته باشد یا نه دولت برای حفظ منافع عمومی ورود پیدا می‌کند.

دولت به فساد ورود جدی نکرده و نخواهد کرد وی با تاکید براینکه دولت به فساد ورود جدی نکرده و نخواهد کرد، ادامه داد: متاسفانه بسیاری از اعضای دولت کنونی مستقیم وغیرمستقیم شرکت دار و یا  بنگاه دار هستند و خیلی نمی‌توان از این دولت انتظار ورود به درگیری‌های  اقتصادی داشت.

این کار‌شناس اقتصادی با تاکید براینکه این اقدام برای دولت تبعات سیاسی دارد، تصریح کرد: آن‌چه مسلم است مبارزه با فساد نیاز به اراده جدی و  افرادی دارد که منافع خودشان درگیر نباشد و به منافع خود گوشه چشم نداشته  باشند. لذا امیدی به برخی اعضای کابینه دولت یازدهم برای مبارزه جدی با  فساد در وزارتخانه متبوع‌شان و بخش‌های تحت مدیریت‌شان نیست. راغفر با بیان این مطلب که مسئولین دولت یازدهم براین امر واقف هستند که مسئله فساد دست  کردن در لانه زنبور است، افزود: ورود به این امر برای آن‌ها می‌تواند عواقب (منفی) داشته باشد، نگران واکنش‌های رقبا هستند که ممکن است پرونده‌هایی  برای‌شان دربیاورند و یا پرونده‌هایی بسازند!.

این کار‌شناس ارشد اقتصادی درخصوص انتشار اسامی مفسدین گفت: بعید می‌دانم دولت چنین کاری بکند، طبیعتا فساد‌ها به دست یک نفر صورت نگرفته است. این‌ها شبکه‌ای هستند که در درون قدرت حضور دارند و یا به قدرت متصلند و به بهانه های مختلف مورد حمایت قرار می‌گیرند. راغفر ادامه داد: مورد تعرض  قرار گرفتن منافع مردم در بانک‌ها آشکار است، اما به بهانه‌های واهی هم در  دولت گذشته و هم کنونی ازانتشاراسامی این افراد خودداری شده است. وی مصلحت  نظام را درانتشاراسامی مفسدین اقتصادی دانست و افزود: برای حفظ آبروی نظام  باید برخورد جدی با این افراد شود و سلامت نظام به جامعه ثابت شود

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب کورش کبیر در سایت پژواک ایران 

*آقای خامنه ای وادعای مبارزه با آمریکا، دروغ چرا تا قبر آ آ آ ؟‎ [2018 Jan] 
*سردار سلیمانی از مردم ایران شرم کنید‎ [2018 Jan] 
* ملاحظاتی پیرامون جنگ احتمالی ایران و آمریکا [2018 Jan] 
*مردم ایران بهوش باشید رهبر خود رییس دزدان سرمایه های ملی است [2018 Jan] 
*بودجه 97 چگونه مفتخورها را بعد از50 سال لو داد ! [2017 Dec] 
*آقای تاج زاده شرم کنید (بخش اول) [2017 Dec] 
*قانون انتشارودسترسی آزاد به اطلاعات، رکن چهارم دموکراسی و حکم اعدام علی غزالی خبرنگارومدیرسایت آینده نیوز‎ [2017 Sep] 
*چراباید صادق لاریجانی ازریاست قوه قضاییه عزل ومحاکمه شود؟‎ [2017 Aug] 
*مستند نامستند خط مقدم (به یاد حسن تهرانی مقدم فرمانده یکان موشکی سپاه پاسداران) [2017 Aug] 
*چمران تا دقیقه ۹۰ هم دروغ می گوید‎ [2017 Aug] 
*آیا تحریم های جدید ایران غیرقانونی ومخالف توافق برجام است؟‎ [2017 Jul] 
*50 میلیارددلار درآمد ایرانسل به کام سپاه ورهبری ازمحل ژن و واژن برترخانواده دکترعارف‎  [2017 Jul] 
*آیا جنتی درارتکاب نسل کشی های سیاسی تنها بوده است؟ [2017 Jul] 
*دلایل مخالفت خامنه ای با قرارداد توتال فرانسه  [2017 Jul] 
*نقش خامنه ای وسپاه پاسداران دروضع تحریم های جدید وجامع آمریکا‎ [2017 Jun] 
*جنگ جدید ومسئولیت نخبگان ایرانی [2017 Jun] 
*آقای خامنه ای خر خودتی [2017 Mar] 
*راست ودروغ های جدید حسین موسویان [2017 Feb] 
*آقای سازگارا، انقلاب ۵۷ ملی بود تا مذهبی [2017 Feb] 
*خامنه ای، ترامپ وافشای چهره واقعی آمریکا‎ [2017 Feb] 
*آزمایشات موشکی سپاه پاسداران وخسارات تبدیل ایران به کره شمالی دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟! بخش دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟!  [2017 Jan] 
*اعترافات مهم وزیراموراقتصادی ودارایی قبل از استعفاء‎ [2017 Jan] 
*فدرالیزم وایران سرزمین ناشناخته‎ [2017 Jan] 
*حاشیه ای برانتصاب سردار ایرج مسجدی بعنوان سفیرجدید ایران درعراق [2017 Jan] 
*هاشمی واپوزیسیون  [2017 Jan] 
*وزیری که بجای اعدام طلبکارشده است‎ [2017 Jan] 
*تقلب درانتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 به زبان ساده‎ [2016 Dec] 
*یک بام ودوهوای قوه قضاییه دربرخورد با پرونده های خودی وناخودی‎ [2016 Dec] 
*بسیج اصلاح طلبان درمقابل مجاهدین خلق به بهانه دفاع ازضیاء نبوی [2016 Dec] 
*چرا تمدید ده ساله تحریم های ایران ارتباطی به برجام ندارد [2016 Dec] 
*راست ودروغ های حسین موسویان -بخش‌های دوم و سوم [2016 Nov] 
* راست ودروغ های حسین موسویان - بخش اول [2016 Nov] 
*مهاجرانی پس ازاصلاح طلبان نمکدان سعودی وترکی بن فیصل را هم شکست [2016 Jul] 
*چرا خامنه ای هنوزازفتنه می ترسد؟ [2016 Jun] 
*سردارقاسمی درخزعبلات خود چه چیزهایی را لوداد‎ [2016 May] 
*چرا پرونده اختلاس دردکل (های) نفتی با چراغ خاموش پیش می رود؟ [2016 Mar] 
*لبنان بزودی به کشورهای تجزیه شده لیبی، سوریه وعراق تبدیل خواهد شد‎ [2016 Feb] 
*قهرمان تراشی دروغین غربی ها برای ایران  [2016 Feb] 
*جنگ آینده ایران چگونه رقم می خورد؟ [2016 Feb] 
*غارت کشورتحت عنوان الگوی اسلامی -ایرانی پیشرفت [2016 Jan] 
*غارت کشورتحت پوشش الگوی ایرانی -اسلامی پیشرفت [2016 Jan] 
*حسین موسویان جاسوس رژیم را بهتربشناسیم [2016 Jan] 
*مهدی شمس زاده متهم ردیف دوم پرونده بابک زنجانی کیست؟ - بخش دوم [2015 Dec] 
*مهدی شمس‌زاده کیست؟ [2015 Dec] 
*نفوذ و«جاسوسی» چین دردستگاه رهبری ایران- (بخش اول و دوم وسوم) [2015 Nov] 
*محمودخاوری نه ازسوی دولت کانادا بلکه ازسوی شبکه فسادمالی درایران حفاظت می شود [2015 Sep] 
*حق‌ الناس یا حق نسناس [2015 Sep] 
*خامنه ای وگسترش دامنه سرکوب درفضای سایبری [2015 Sep] 
*چرا با توافق اتمی فعلی ازجنبه استراتژیکی مخالف اما با ادامه مذاکرات آن برای رسیدن به توافقی جامع تر موافق هستم  [2015 Sep] 
*ریزگردهای اتمی [2015 Mar] 
*افتضاح جدید رژیم، آشکارشدن ردپای قاچاق وترانزیت موادمخدردرعرصه سیاست، انتخابات وانتقال قدرت [2015 Feb] 
*شورای رهبری یا شورای سلطنت [2015 Feb] 
*حاشیه ای بربرنامه تلویزیونی «روایت دربار» ، مستندی که دروغ های انقلاب 57 را آشکار میکند  [2015 Feb] 
*افشای بخش دیگری از فساد مالی در ایرانسل [2015 Feb] 
*تحلیلی ویژه ازحمله اسراییل به حزب الله که به واقعیت پیوست [2015 Jan] 
*قاچاق 25 میلیارددلاری کالا ونقش «برادران قاچاقچی» در آن [2015 Jan] 
*حقایقی پیرامون خونین ترین عملیات جنگ ایران وعراق [2015 Jan] 
*چرا سرداررضاتقی پور(وزیرسابق مخابرات) پیگیرتخریب پاساژ علاالدین است؟ [2015 Jan] 
*داعش وظهورسرداران سپاه قدس [2015 Jan] 
*چرا با گذشت نزدیک به شش سال ازانتخابات خرداد 88 هنوز «فتنه» و «فتنه‌گران» زنده‌اند [2014 Dec] 
*اصلاح طلبان حکومتی خطرناکترازمحافظه کاران افراطی [2014 Dec] 
*حزب ندای ایرانیان، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش سوم [2014 Dec] 
*حزب ندا، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش اول و دوم [2014 Dec] 
*علی لاریجانی، سمبل وقاحت در نظام مقدس جمهوری اسلامی [2014 Dec] 
*مالبورو درایران همچنان قربانی می گیرد [2014 Dec] 
*دروغ های راست حسین نتانیاهو [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش سوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش دوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش اول [2014 Nov] 
*هزینه مردم ایران درحمایت رژیم ازتروریزم [2014 Nov] 
*هردم ازاین باغ بری می رسد تازه ترازتازه تری می رسد [2014 Oct] 
*اسیدپاشی، آخرین راه رسیدن به خدا [2014 Oct] 
*خامنه ای، فرارمغزها ونفت( بحش اول و دوم) [2014 Oct] 
*حاج قاسم وجنگ خاورمیانه یا مش قاسم وجنگ کازرون [2014 Oct] 
*عقب‌نشینی خامنه‌ای در جبهه‌های داخلی و خارجی  [2014 Oct] 
*منگوریسم رهبری این بار در یمن [2014 Oct] 
*وقتی «بحران ساختگی» تبدیل به «افتضاح واقعی» می شود! [2014 Oct] 
*اعترافات عجیب فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء [2014 Oct] 
*سلطه نئوکانیزم اقتصادی درسایه حکومت نظامی روحانیت [2014 Sep] 
*آیا سقوط هواپیماهای ایران 140 اتفاقی است؟ [2014 Aug] 
*اعترافات شگفت انگیزسردار​نجات درباره انتخابات یا فتنه 88 [2014 Jul] 
*دولت روحانی وهمدستی با باندخامنه ای در چپاول اموال دولت [2014 Jul] 
*صادق خرازی یا خامنه ای کدام دروغ می گوید؟ [2014 Jul] 
*گام بعدی غرب درمقابل رژیم ایران؟  [2014 Mar] 
*تلاش کودتاگران برای انتساب مسئولیت حصرموسوی وکروبی به روحانی وشمخانی‎ [2014 Feb] 
*چه کسی عملیات انتحاری وسریریدن را به مسلمانان آموخت؟(+18​) [2014 Jan] 
*ماجرای رابرت لوینسون وبابک زنجانی دوروی یک سکه اند [2013 Dec] 
*اعدام قاچاقچیان مواد مخدر یا از بین بردن رقبای تجاری [2013 Dec] 
*گزارش 100 روزه روحانی یا کیفرخواست اقتصادی علیه رهبری – بخش اول‎ [2013 Nov] 
*منشورحقوق شهروندی، جعبه جدیدمارگیر​ی خامنه ای اینباربا طعم روحانی‎ [2013 Nov] 
*ترکمانچای اتمی(پاسخی به درخواست دوستان درموردمذاک​رات جاری ژنو) [2013 Nov] 
*اعترافات یک وزیرتبهکار​درخصوص واگذاری مخابرات- بخش اول‎ [2013 Nov] 
*رهبری، ایرانسل ومدیرعامل ولایی آن – بخش اول [2013 Oct] 
*رهبرجعلی، اپوزیسیون جعلی، قهرمان جعلی‎ [2013 Oct] 
*اعترافات خامنه ای و دو گام به سوی نوشیدن جام زهر اتمی‎ [2013 Sep] 
*قتل عام 52 مجاهد وتاثیراستر​اتژیک آن برتحولات منطقه [2013 Sep] 
*حبیب آرگو [2013 Mar] 
*سردار یا مهندس، شاطری یا خوشنویس، فرماندهی نیروی قدس یا رییس بازسازی لبنان؟ [2013 Feb] 
*حسین موسویان، کاسه داغترازآش دربرنامه اتمی ایران بخش‌های چهارم تا هفتم [2012 Dec] 
*حسین موسویان، کاسه داغتر از آش دربرنامه اتمی ایران (بخش‌های اول تا سوم) [2012 Dec] 
*روزی روزگاری‎ [2012 Dec] 
*احمدی که قابل بود ومحسنی که قابل نبود [2012 Oct] 
*پیرامون گزارش نیویورک تایمزدربار​ه نیروی قدس  [2012 Oct] 
*کشتگرو نواختن شیپو از سرگشاد آن‎ [2012 Oct] 
*سخنی با شورای ملی مقاومت، رییس جمهوربرگزی​ده آن ومجاهدین‎ [2012 Sep] 
*حاشیه ای براعتراضات ایرانیان درنیویورک‎ [2012 Sep] 
*نیروی قدس سپاه پاسداران وهزینه های جدید آن برای ایران [2012 Sep] 
*آقای خاتمی شرم کنید! [2012 Sep] 
*دیلماج های سیاسی ونقش آنها درمبارزات مردم ایران‎ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهد شد؟ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهدش​د؟- بخش دوم‎ [2012 Sep] 
*زنگهای جنگ برای که به صدادرمی آید؟‎ [2012 Sep] 
*بیست ویک دلیل جامعه جهانی برای حمله نظامی به ایران [2012 Sep] 
*اکبرگنجی: سرنگونی رژیم یعنی نابودی ایران وایرانیان!​! [2012 Aug]