حقایقی پیرامون خونین ترین عملیات جنگ ایران وعراق
کورش کبیر

کربلای 5 هاشمی ورضایی ونقشه

 

امروز 19 دی ماه سالگرعملیات کربلای 5 است کسانی که درجنگ 8 ساله حضورنداشته یا ازدور دستی برآتش داشته اند نبرد کربلای 5 را تنها از زبان رسمی حاکمیت و فرماندهانی شنیده اند که سعی برپنهان کردن ابعاد واقعی آن درپشت حماسه سرایی ها یا بزرگنمایی خلاف واقع این واقعه مهم و تاریخی داشته اند. این روزها درادبیات جنگ عملیات فوق عجین شده است با واژه هایی نظیر ” شلمچه ” ، “دژ پنج ضلعی” ، دژهای نونی شکل یا نعل اسبی، نهرهای دعیجی و جاسم وکانال زوجی ودژهای مثلثی درحوالی بصره که هیچگاه به تصرف جنگجویان ایرانی درنیامد.

واقعیت امراین است که پس ازعملیات فتح المبین درشمال خوزستان و بیت المقدس درجنوب (آزادی خرمشهر) دربهار1361 جنگ به بن بست رسیده بود عملیات خیبر وبدر درزمستان 62 و63 برای حمله به جاده های اصلی مواصلاتی به بصره ازجبهه شمالی آن (بدلیل عدم امکان پیشروی درشرق بصره) عملا به ناکامی انجامیده وتلفات وخسارات زیادی را بردست ایران گذاشته بود. درشرق بصره بدلیل وجود کانال ودریاچه ماهی که به شکل یک تبر درنقشه ها خودنمایی می کند عملا امکان عملیات نه با نیروهای زرهی ونه آبخاکی یا پیاده وجود ندارد نهایتا جنگ ایران وعراق ازنظرسیاسی نیزبه بن بست رسیده بود.

درزمستان 64 عملیات خارق العاده والفجر8 تصرف سرپلی از جبهه جنوبی بصره یا ازطریق تصرف شبه جزیره فاو که ایده وطراحی اولیه آن توسط یکی ازفرماندهان بسیجی داوطلب (و نه رسمی سپاه) شاغل درقرارگاه نجف ارائه گردیده بود توانست بن بست 2/5 ساله جنگ را شکسته و شرایط را برای صلحی آبرومندانه مبتنی برپیروزی جدید پس ازفتح خرمشهرفراهم آورد اما رهبران ایران به طمع پیروزی های بیشتر و با شعارسرنگونی صدام و رسیدن به قدس ازراه کربلا ادامه جنگ را ترجیح داده و تمام توان خود را برای عملیات با هدف حمله به بصره در زمستان آینده یا سال 65 متمرکزنمودند (مزیدآگاهی استفاده ازفصل زمستان در طراحی عملیات های بزرگ بدلیل عدم تحرک نیروی زرهی و مکانیزه عراق واستفاده ازشرایط جوی به نفع نیروهای ایرانی بود)

عملیات کربلای 4 با بسیج کلیه نیروهای رسمی وداوطلب در ابتدای دی ماه 65 در شرق بصره با عبور یکانهایی از کانال ماهی آغازگردید ولی ارتش عراق که بر اساس تجربیات قبلی ازآمادگی نسبی برخورداربود درهمان ساعات اولیه عملیات با تحمیل تلفات چندی برنیروهای ایران آنرا با شکست مواجه نموده شروع به برگزاری جشن شکست ایرانیها نمود و روسای رژیم عراق نیزبا شادمانی ازشکست عملیات سالیانه ایران سخن راندند.

اکنون رهبران ایران باردیگردرمقابل یک بن بست قرارگرفته بود اولا: دستاوردهای قبلی درتصرف شبه جزیره فاو درمعرض قرارگرفته بود ثانیا: عملیات سالیانه آنها باصرف میلیاردها دلار آنهم درشرایط کاهش جدی درآمدهای کشور شکست خورده بود ثالثا: استراتژی “عدم غالب ومغلوب درجنگ ایران وعراق” توسط آمریکا به اجراء گذاشته شده بود (دونالدرامسفلد درعراق ومک فارلین درایران) 4- نیروهای اعزامی که باتبلیغات گسترده “سپاه محمد وگردانهای عاشورا” جذب شده بودند به شهرهای خود بازگردانده می شوند
لذا تنها دوراه درفراروی رهبری ایران وفرماندهی عالی جنگ قرارداشت:
1- بازگرداندن نیروها به شهرها و روبروشدن باپیامدهای منفی عمیق شکست عملیات کربلای 4 درداخل وخارج ازکشور 2- دست زدن به عملیاتی خودکشی گونه و مشابه کربلای 4 که بعدا تحت عنوان کربلای 5 و درجنوب همان منطقه عملیاتی تحقق یافت.

هاشمی رفسنجانی بعنوان جانشین فرماندهی کل قوا که عملا ازعملیات خیبرتصمیمات اساسی جنگ را برعهده داشت طی سه روز جلسات مکرر با فرماندهان قرارگاههای مرکزی وعمل کننده (خاتم الانبیاء، کربلا، نجف، قدس و نوح) ونیزجلسات جداگانه با فرماندهان لشکرها درحالیکه عمده فرماندهان عملیات جدید درمنطقه را نوعی خودکشی وغیرعملی می دانستند دستوربه بروزکردن اطلاعات دشمن وطراحی عملیات درمنطقه عمومی شلمچه را باهدف رسیدن به شط العرب درمنطقه تنومه دادند.منطقه فوق علیرغم اینکه درمحدوده عملیاتی سپاه سوم عراق قرارداشت ولی بدلیل نزدیکی به حوزه سپاه هفتم عراق عملا ازپشتیبانی آن سپاه درنبردهای حدود دو ماهه نیزبرخوداربود.

دراین عملیات می بایستی نیروها با گذشتن ازیک دژ مستحکم مشابه پنتاگون درشلمچه ونیزخاکریزهای نعل اسبی تقویت شده با مواضع انواع تیربارهای سنگین و تانک عبورکرده وباگذراز موانع تعبیه شده درساخل نهرهای دوعیجی وجاسم وکانال زوجی (منشعب ازشط العرب) ونیز دژهای مثلثی خود را به بصره یا تنومه برسانند منطقه ای بسیارمحدود (بدلیل محدود بودن به جنوب دریاچه ماهی ازشمال و اروند رود ازجنوب) با تمرکزحدود 50 لشکرایرانی وعراقی و تاثیری اساسی برسرنوشت جنگ ودیگرخودحدیث مفصل بخوانید ازاین مجمل

کشته شدن بیش ازیکصدهزارتن ازنیروهای طرفین وردوبدل شدن میلیونها گلوله توپ وسلاح شیمیایی درمنطقه ای که وسعت آن به زحمت به دویست کیلومتر مربع می رسید یکی ازفاجعه بارترین صحنه های جنگ ایران وعراق را رقم زد وتنها پیام آن برای غرب این بود که طرفهای جنگ برای رسیدن به اهداف خود هیچ ابایی ازتبدیل نیروهای خودبه گوشت دم توپ ندارند.

طرف ایرانی بدلیل حجم کشته ها وجلوگیری ازمساله دارشدن خانواده شهدا همواره سعی کرده است هدف اصلی عملیات و نتایج خرد وناچیزعملیات کربلای 5 را درپشت نبردهای حماسی رزمندگان و شعارهای نستالژیک پنهان نماید مقایسه شلمچه با صحنه کربلا توسط مداحان ووعاظ دولتی وتبلیغات شبانه روزی دررسانه های دست راستی ازهمین امرنشات می گیرد.

متهم کردن هاشمی به برنامه ریزی جهت صلح و عدم موافقت با ادامه جنگ توسط فرماندهان سپاه و دلاوری ادعایی آنان درحالیکه هاشمی خود معماراصلی عملیات کربلای 5 وبالعکس استنکاف اولیه عمده فرماندهان سپاه ازعملیات فوق و اجبارآنها به آماده کردن واحدهای خود پس ازعملیات کربلای 4 موجبی جهت نگارش این وجیزه گردید.

      

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب کورش کبیر در سایت پژواک ایران 

*آقای خامنه ای وادعای مبارزه با آمریکا، دروغ چرا تا قبر آ آ آ ؟‎ [2018 Jan] 
*سردار سلیمانی از مردم ایران شرم کنید‎ [2018 Jan] 
* ملاحظاتی پیرامون جنگ احتمالی ایران و آمریکا [2018 Jan] 
*مردم ایران بهوش باشید رهبر خود رییس دزدان سرمایه های ملی است [2018 Jan] 
*بودجه 97 چگونه مفتخورها را بعد از50 سال لو داد ! [2017 Dec] 
*آقای تاج زاده شرم کنید (بخش اول) [2017 Dec] 
*قانون انتشارودسترسی آزاد به اطلاعات، رکن چهارم دموکراسی و حکم اعدام علی غزالی خبرنگارومدیرسایت آینده نیوز‎ [2017 Sep] 
*چراباید صادق لاریجانی ازریاست قوه قضاییه عزل ومحاکمه شود؟‎ [2017 Aug] 
*مستند نامستند خط مقدم (به یاد حسن تهرانی مقدم فرمانده یکان موشکی سپاه پاسداران) [2017 Aug] 
*چمران تا دقیقه ۹۰ هم دروغ می گوید‎ [2017 Aug] 
*آیا تحریم های جدید ایران غیرقانونی ومخالف توافق برجام است؟‎ [2017 Jul] 
*50 میلیارددلار درآمد ایرانسل به کام سپاه ورهبری ازمحل ژن و واژن برترخانواده دکترعارف‎  [2017 Jul] 
*آیا جنتی درارتکاب نسل کشی های سیاسی تنها بوده است؟ [2017 Jul] 
*دلایل مخالفت خامنه ای با قرارداد توتال فرانسه  [2017 Jul] 
*نقش خامنه ای وسپاه پاسداران دروضع تحریم های جدید وجامع آمریکا‎ [2017 Jun] 
*جنگ جدید ومسئولیت نخبگان ایرانی [2017 Jun] 
*آقای خامنه ای خر خودتی [2017 Mar] 
*راست ودروغ های جدید حسین موسویان [2017 Feb] 
*آقای سازگارا، انقلاب ۵۷ ملی بود تا مذهبی [2017 Feb] 
*خامنه ای، ترامپ وافشای چهره واقعی آمریکا‎ [2017 Feb] 
*آزمایشات موشکی سپاه پاسداران وخسارات تبدیل ایران به کره شمالی دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟! بخش دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟!  [2017 Jan] 
*اعترافات مهم وزیراموراقتصادی ودارایی قبل از استعفاء‎ [2017 Jan] 
*فدرالیزم وایران سرزمین ناشناخته‎ [2017 Jan] 
*حاشیه ای برانتصاب سردار ایرج مسجدی بعنوان سفیرجدید ایران درعراق [2017 Jan] 
*هاشمی واپوزیسیون  [2017 Jan] 
*وزیری که بجای اعدام طلبکارشده است‎ [2017 Jan] 
*تقلب درانتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 به زبان ساده‎ [2016 Dec] 
*یک بام ودوهوای قوه قضاییه دربرخورد با پرونده های خودی وناخودی‎ [2016 Dec] 
*بسیج اصلاح طلبان درمقابل مجاهدین خلق به بهانه دفاع ازضیاء نبوی [2016 Dec] 
*چرا تمدید ده ساله تحریم های ایران ارتباطی به برجام ندارد [2016 Dec] 
*راست ودروغ های حسین موسویان -بخش‌های دوم و سوم [2016 Nov] 
* راست ودروغ های حسین موسویان - بخش اول [2016 Nov] 
*مهاجرانی پس ازاصلاح طلبان نمکدان سعودی وترکی بن فیصل را هم شکست [2016 Jul] 
*چرا خامنه ای هنوزازفتنه می ترسد؟ [2016 Jun] 
*سردارقاسمی درخزعبلات خود چه چیزهایی را لوداد‎ [2016 May] 
*چرا پرونده اختلاس دردکل (های) نفتی با چراغ خاموش پیش می رود؟ [2016 Mar] 
*لبنان بزودی به کشورهای تجزیه شده لیبی، سوریه وعراق تبدیل خواهد شد‎ [2016 Feb] 
*قهرمان تراشی دروغین غربی ها برای ایران  [2016 Feb] 
*جنگ آینده ایران چگونه رقم می خورد؟ [2016 Feb] 
*غارت کشورتحت عنوان الگوی اسلامی -ایرانی پیشرفت [2016 Jan] 
*غارت کشورتحت پوشش الگوی ایرانی -اسلامی پیشرفت [2016 Jan] 
*حسین موسویان جاسوس رژیم را بهتربشناسیم [2016 Jan] 
*مهدی شمس زاده متهم ردیف دوم پرونده بابک زنجانی کیست؟ - بخش دوم [2015 Dec] 
*مهدی شمس‌زاده کیست؟ [2015 Dec] 
*نفوذ و«جاسوسی» چین دردستگاه رهبری ایران- (بخش اول و دوم وسوم) [2015 Nov] 
*محمودخاوری نه ازسوی دولت کانادا بلکه ازسوی شبکه فسادمالی درایران حفاظت می شود [2015 Sep] 
*حق‌ الناس یا حق نسناس [2015 Sep] 
*خامنه ای وگسترش دامنه سرکوب درفضای سایبری [2015 Sep] 
*چرا با توافق اتمی فعلی ازجنبه استراتژیکی مخالف اما با ادامه مذاکرات آن برای رسیدن به توافقی جامع تر موافق هستم  [2015 Sep] 
*ریزگردهای اتمی [2015 Mar] 
*افتضاح جدید رژیم، آشکارشدن ردپای قاچاق وترانزیت موادمخدردرعرصه سیاست، انتخابات وانتقال قدرت [2015 Feb] 
*شورای رهبری یا شورای سلطنت [2015 Feb] 
*حاشیه ای بربرنامه تلویزیونی «روایت دربار» ، مستندی که دروغ های انقلاب 57 را آشکار میکند  [2015 Feb] 
*افشای بخش دیگری از فساد مالی در ایرانسل [2015 Feb] 
*تحلیلی ویژه ازحمله اسراییل به حزب الله که به واقعیت پیوست [2015 Jan] 
*قاچاق 25 میلیارددلاری کالا ونقش «برادران قاچاقچی» در آن [2015 Jan] 
*حقایقی پیرامون خونین ترین عملیات جنگ ایران وعراق [2015 Jan] 
*چرا سرداررضاتقی پور(وزیرسابق مخابرات) پیگیرتخریب پاساژ علاالدین است؟ [2015 Jan] 
*داعش وظهورسرداران سپاه قدس [2015 Jan] 
*چرا با گذشت نزدیک به شش سال ازانتخابات خرداد 88 هنوز «فتنه» و «فتنه‌گران» زنده‌اند [2014 Dec] 
*اصلاح طلبان حکومتی خطرناکترازمحافظه کاران افراطی [2014 Dec] 
*حزب ندای ایرانیان، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش سوم [2014 Dec] 
*حزب ندا، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش اول و دوم [2014 Dec] 
*علی لاریجانی، سمبل وقاحت در نظام مقدس جمهوری اسلامی [2014 Dec] 
*مالبورو درایران همچنان قربانی می گیرد [2014 Dec] 
*دروغ های راست حسین نتانیاهو [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش سوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش دوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش اول [2014 Nov] 
*هزینه مردم ایران درحمایت رژیم ازتروریزم [2014 Nov] 
*هردم ازاین باغ بری می رسد تازه ترازتازه تری می رسد [2014 Oct] 
*اسیدپاشی، آخرین راه رسیدن به خدا [2014 Oct] 
*خامنه ای، فرارمغزها ونفت( بحش اول و دوم) [2014 Oct] 
*حاج قاسم وجنگ خاورمیانه یا مش قاسم وجنگ کازرون [2014 Oct] 
*عقب‌نشینی خامنه‌ای در جبهه‌های داخلی و خارجی  [2014 Oct] 
*منگوریسم رهبری این بار در یمن [2014 Oct] 
*وقتی «بحران ساختگی» تبدیل به «افتضاح واقعی» می شود! [2014 Oct] 
*اعترافات عجیب فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء [2014 Oct] 
*سلطه نئوکانیزم اقتصادی درسایه حکومت نظامی روحانیت [2014 Sep] 
*آیا سقوط هواپیماهای ایران 140 اتفاقی است؟ [2014 Aug] 
*اعترافات شگفت انگیزسردار​نجات درباره انتخابات یا فتنه 88 [2014 Jul] 
*دولت روحانی وهمدستی با باندخامنه ای در چپاول اموال دولت [2014 Jul] 
*صادق خرازی یا خامنه ای کدام دروغ می گوید؟ [2014 Jul] 
*گام بعدی غرب درمقابل رژیم ایران؟  [2014 Mar] 
*تلاش کودتاگران برای انتساب مسئولیت حصرموسوی وکروبی به روحانی وشمخانی‎ [2014 Feb] 
*چه کسی عملیات انتحاری وسریریدن را به مسلمانان آموخت؟(+18​) [2014 Jan] 
*ماجرای رابرت لوینسون وبابک زنجانی دوروی یک سکه اند [2013 Dec] 
*اعدام قاچاقچیان مواد مخدر یا از بین بردن رقبای تجاری [2013 Dec] 
*گزارش 100 روزه روحانی یا کیفرخواست اقتصادی علیه رهبری – بخش اول‎ [2013 Nov] 
*منشورحقوق شهروندی، جعبه جدیدمارگیر​ی خامنه ای اینباربا طعم روحانی‎ [2013 Nov] 
*ترکمانچای اتمی(پاسخی به درخواست دوستان درموردمذاک​رات جاری ژنو) [2013 Nov] 
*اعترافات یک وزیرتبهکار​درخصوص واگذاری مخابرات- بخش اول‎ [2013 Nov] 
*رهبری، ایرانسل ومدیرعامل ولایی آن – بخش اول [2013 Oct] 
*رهبرجعلی، اپوزیسیون جعلی، قهرمان جعلی‎ [2013 Oct] 
*اعترافات خامنه ای و دو گام به سوی نوشیدن جام زهر اتمی‎ [2013 Sep] 
*قتل عام 52 مجاهد وتاثیراستر​اتژیک آن برتحولات منطقه [2013 Sep] 
*حبیب آرگو [2013 Mar] 
*سردار یا مهندس، شاطری یا خوشنویس، فرماندهی نیروی قدس یا رییس بازسازی لبنان؟ [2013 Feb] 
*حسین موسویان، کاسه داغترازآش دربرنامه اتمی ایران بخش‌های چهارم تا هفتم [2012 Dec] 
*حسین موسویان، کاسه داغتر از آش دربرنامه اتمی ایران (بخش‌های اول تا سوم) [2012 Dec] 
*روزی روزگاری‎ [2012 Dec] 
*احمدی که قابل بود ومحسنی که قابل نبود [2012 Oct] 
*پیرامون گزارش نیویورک تایمزدربار​ه نیروی قدس  [2012 Oct] 
*کشتگرو نواختن شیپو از سرگشاد آن‎ [2012 Oct] 
*سخنی با شورای ملی مقاومت، رییس جمهوربرگزی​ده آن ومجاهدین‎ [2012 Sep] 
*حاشیه ای براعتراضات ایرانیان درنیویورک‎ [2012 Sep] 
*نیروی قدس سپاه پاسداران وهزینه های جدید آن برای ایران [2012 Sep] 
*آقای خاتمی شرم کنید! [2012 Sep] 
*دیلماج های سیاسی ونقش آنها درمبارزات مردم ایران‎ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهد شد؟ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهدش​د؟- بخش دوم‎ [2012 Sep] 
*زنگهای جنگ برای که به صدادرمی آید؟‎ [2012 Sep] 
*بیست ویک دلیل جامعه جهانی برای حمله نظامی به ایران [2012 Sep] 
*اکبرگنجی: سرنگونی رژیم یعنی نابودی ایران وایرانیان!​! [2012 Aug]