قهرمان تراشی دروغین غربی ها برای ایران
کورش کبیر

 

 
 
 • تا یکی دوسال قبل اکثرایرانیان حتی نام قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران را نشننیده بودند وفعالان سیاسی نیزکه بروی سیاست خارجی ومداخله ایران درکشورهای همسایه اشراف داشتند ازاین فرد بعنوان یک فرمانده دسته دوم بازمانده ازجنگ ایران وعراق یاد می کردند که صرفا با پشتیبانی مستقیم خامنه ای اهداف ترسیم شده از وی را درمنطقه ازطریق تقویت گروههای شبه نظامی تروریستی ازلبنان با حزب الله گرفته تا سپاههای بدر و لشکرالمهدی به فرماندهی مقتدی صدر وعصائب اهل الحق وکتائب حزب الله درعراق پیش می برد بعد ازتهاجم گسترده گروه تکفیری داعش درسوریه وسپس عراق نیزتلاش گردید این گروه ها یا نیروهای جدیدی که بنا به فتوای آیت الله سیستانی برای دفاع ازبغداد وکربلا ونجف بسیج شده بودند درقالب گردان های جیش الشعبی (یا همان حشدالشعبی درعراق) وسوریه سازماندهی گردند درتمام مدت 5 سال که ازانقلاب بهارعربی برعلیه رژیم بشارالاسد وبعدهم حمله داعش به عراق می گذرد وظیفه حمایت نظامی ازاین گروهها ودولتهای سوریه وعراق به نیروی قدس سپاه وفرماندهی آن قاسم سلیمانی سپرده شده است.اما اینکه پشت صحنه فعالیتهای نیروی قدس وقاسم سلیمانی چیست وچرا هم حامیان وی وهم دشمنان ایران می خواهند از وی یک قهرمان برای ایران بسازند باید کمی به عقب برگردیم تا باماهیت امرآشنا بشویم .

   

  آمریکایی ها پس ازماجرای 9/11 وحمله به افغانستان وعراق درسالهای 2001 و2003 هدف بعدی خود را ایران قرارداده بودند وبا گذاشتن نام کشورمان درلیست “محورشرارت” منتظرنتایج عملیات خود دراین دوکشوربودند. ایران علیرغم همکاری با ائتلاف غربی و درراس آن نیروهای آمریکایی درحمله به دودشمن خود یعنی طالبان درافغانستان وصدام حسین درعراق با دریافت امکان قرارداشتن دراهداف بعدی یک بازی دوگانه راآغازکرد بدین ترتیب که ازیکطرف نیروهای فراری القاعده به رهبری اسامه بن لادن را ازافغانستان به عراق منتقل می کرد تا درکنارنیروهای شکست خورده بعثی به خرابکاری وجنگ فرسابشی علیه نیروهای غربی ودرراس آن آمریکا بپردازند وازسوی دیگربا نوشتن نامه به دولت آمریکا آمادگی خود را برای همکاری درصورت تضمین امنیت خود اعلام می نماید این همکاری طیف سترده ای ازتعلیق کلیه فعالیتهای اتمی تا همکاری درپروسه صلح اعراب واسراییل تا خلع سلاح حزب الله لبنان وحماس درفلسطین را دربرمی گرفت.

  اما جورج بوش که ازفعالیت های مزورانه ایران بالاخص درعراق به خشم آمده بود بی اعتنا ء به این درخواست ایران را بهمراه 3 کشوردیگریعنی کره شمالی وسوریه ولیبی درلیست کشورهای “محورشرارت پ” قرارداد دران هنگام هاشمی رفسنجانی ایده زمینگیرکردن آمریکا درعراق را توسط نیروی قدس سپاه پاسداران وبا استفاده ازشبه نظامیان شیعه عراقی به رهبرایران علی خامنه ای می دهد وخود درنمازجمعه تهران ازتبدیل شدن عراق به باطلاقی شبیه ویتنام سخن می گوید وی درهمین رابطه چندین باربالاتفاق محسن رضایی فرمانده سابق سپاه دردوران جنگ 8 ساله ایران وعراق وقاسم سلیمانی با مقتدی صدریکی ازرهبران شیعی وخارج ازدولت عراق ملاقات وقراربرحمایت ازوی درمقابل نیروهای آمریکایی گرفته می شود علت استفاده ازنیروهای مقتدی صدردرگیربودن رسمی نیروهای وابسته به مجلس اعلای عراق ولشکربدر در دولت رسمی عراق پس ازآزادی توسط نیروهای غربی بود.

  ازسوی دیگردرجریان بالانس قدرت بین سه نیروی شیعی، سنی واکراد عراق که مشابه تقسیم قدرت درلبنان طراحی شده بود پست اصلی نخست وزیری می بایست به یک شیعه مذهب والبته ازطریق انتخابات پارلمانی می رسید ودراین راه آمریکا که درصدد کاهش نیروهای خود ونهایتا خروج ازعراق بود درسال 2006 ازنوری المالکی حمایت نمود با این امید که نظرایران را برای امنیت عراق جلب کرده باشد اما نوری المالکی با بعهده گرفتن مسئولیت برخی ازوزارتخانه های کلیدی ویا دور زدن وزرای اهل سنت وکرد ازطریق معاونان شیعه وگمارده شده خود در این وزارتخانه هاعملا یک مافیای شیعی را رهبری می کرد که ازحمایت یا حداقل سکوت مرجعیت شیعه درعراق برای اعتلای مذهب تشییع درآن کشور با اکثریتی شیعی برخورداربود درسال 2010 که دومین انتخابات پارلمانی عراق برگزارشد ائتلافی به ریاست ایاد علاوی برنده انتخابات اعلام وبا توجه به مذهب شیعی وی قاعدتا وی می بایست نخست وزیربعدی عراق باشد اما دراین مدت که درآمریکا یک دولت دموکرات به ریاست باراک اوباما با شعار بیرون کشیدن نیروهای آمریکا ازعراق وافغانستان برسرکارآمده بود باهدف جلب رضایت ایران دریک نشست دردمشق پایتخت سوریه حمایت خود را ازادامه نخست وزیری نوری المالکی اعلام وبه ایادعلاوی شیعه و ائتلاف سنی همراه وی اعلام کردند که درصورت عدم انصراف ازکاندیداتوری نخست وزیری درمقابل وی خواهند ایستاد این پیام مستقیما ازسوی جوبایدن معاون ریاست جمهوری آمریکا به ایاد علاوی داده شد.

  بنظربنده ریشه اوضاع جدید درسوریه وعراق ولبنان را باید ازهمین نقطه هزیمت دولت آمریکاباید بحساب آورد چه اولا حاکمیت ایران دریافت که علیرغم ضربات مهلکی که توسط گروههای تازه تاسیس شبه نظامی خود برآمریکا درعراق واردکرده است (تا حد برعهده داشتن 20% تلفات نیروهای آمریکایی درعراق) دولت آمریکا به همکاری ایران برای تامین امنیت درآن کشورپس ازخروج نیروهای آمریکایی محتاج می باشد ثانیا حمایت دولت آمریکا ازتداوم نخست وزیری نوری المالکی به معنی موافقت با فسادسیاسی -اقتصادی این گروه حاکم برمقدرات ملت عراق بود که گفته می شود 500 میلیارددلار درآمد نفتی آن کشوررا طی آن سالها درراه توسعه قدرت خود بکاررفته بودند وازجمله عدم اجرای توافق اربیل که سهم سیاسی اقتصادی کردها دراقلیم خودمختارکردستان آن کشوررا تضمین می کرد. وسوم همکاری دولت عراق با رژیم بشاراسد پس ازراه افتادن اعتراضات مردم سوریه درژانویه 2011 درآن کشوربود که نعل بالنعل سیاستهای ایران را درقبال سوریه پیش می برد از قراردان دالان هوایی برای انتقال سلاح وتجهیرات ونفرات ازتهران به دمشق ویا عبوربرخی محمولات ارراه های زمینی ازطریق عراق به سوریه که همگی مستقیما ازطریق باند نوری المالکی وهادی العامری پیگیری می شد وعملا نیزهمانگونه که پیش بینی می شد عراق را به دنباله بحران سوریه تبدیل کرد.

  درتمام مدت ریاست جمهوری بشارالاسد که با مرگ پدرش حافظ اسد درسال 2000 تا کنون این دولت ایران ونیروی قدس سپاه پاسداران بوده است که ازطریق حفاظت ازاین رژیم سعی کرده است ازسرنگونی دولت بشارالاسد برای حفظ سرپل سوربه برای رسیدن به لبنان جلوگیری نماید بطوریکه فته می شود حتی پروژه قتل رفیق حریری نخست وزیرمیانه روی لبنان درفوریه 2005 نیرپروژه مشترک نیروی قدس سپاه ایران وحزب الله لبنان بوده است که برخلاف انتظار بدلیل فشارافکارعمومی منجربه خروج نیروهای سوری ازلبنان برخلاف وصیت اسد پدرگردید.

  اما درعراق باکشته شدن ابومصعب زرقاوی رهبری القاعده درعراق که ازسوی ایران نیزبطور غیرمستقیم به موازات گروههای شبه نظامی شیعی برای ضربه زدن به نیروهای غربی حمایت می شد چندین گروه تروریستی سنی مذهب گروه بزرگ دولت اسلامی عراق را دراکتبر2006 تشکیل وتا هنگام مرگ دورهبرخود یعنی ابوایوب المصری و ابوعمربغدادی درآپریل 2010 عملیات خود را درعراق پیش می بردند. بدلیل محدودیت جدی درعراق ازیکسو وشروع مبارزات مردم درسوریه درسال 2011 که امکان سرنگونی بشارالاسد رهبراقلیت علوی وآزادشدن اکثریت اهل سنت (برخلاف عراق) را نوید می داد گرده دولت اسلامی بارهبری جدید خود یعنی ابوبکرالبغدادی به آن کشورروانه شدند ونهایتا درآپریل 2013 عنوان دولت اسلامی عراق وشام یا داعش را برخود نام نهادند.

  آنها به سرعت بخش‌هایی از شمال شرقی سوریه را تصرف کرده و شهر رقه را به عنوان پایتخت خود انتخاب کردند. سپس همزمان با اقدام نظامی در سوریه به عراق حمله کرده و موفق شدند رمادی و فلوجه مهمترین شهرهای استان انبار در عراق را به قلمرو خود اضافه کند. در ژوئن ۲۰۱۴ مهمترین موفقیت داعش با تصرف موصل ـ دومین شهر بزرگ عراق ـ به دست آمد. قدم بعدی تصرف بغداد وکربلا ونجف بود که به چندین دلیل جامه عمل بخود نپوشاند اول ازهمه حملات متمرکزهوایی نیروهای آمریکایی ودیگری فشارآیت الله سیستانی برای برکناری نوری المالکی نخست وزیردست نشانده رهبری ایران بود که باعث وبانی انشقاق درملت عراق و تاراندن ودورکردن اهل سنت ازدولت مرکزی به سوی کانونهایی بود که ازاهل سنت حمایت ودفاع می کرد وبعدم هم فتوای این مرجع شیعیان عراق برای تشکیل نیروی دفاع مردمی درکنارارتش که البته این امرنیز دوباره به تحکیم موقعیت گروههای موجود شبه نظامی شیعه تحت پوشش حشدالشعبی گردید وبازهم تکرارجنایات برعلیه اهل سنت واینبارتحت عنوان مبارزه با داعش درعراق

  جالب است که بدانیم تمامی این پیشروی های گروه وحشی داعش درسوریه وسپس عراق درقلمرو سرزمینی ودولتهایی بود که عملا ازسوی رهبری ایران وفرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران هدایت می گردید وبهمین دلیل نیزپس ازتصرف موصل شایعه برکناری قاسم سلیمانی وسپردن مسئولیت وی به دریابان علی شمخانی دبیرشورایعالی امنیت ملی ایران ازسوی برخی رسانه های معتبرمطرح وحتی حیدرعبادی نخست وزیرجدیدعراق حضورغیرمترقبه قاسم سلیمانی درجلسه نخست وزیرعراق با گروههای شبه نظامی شیعی نظیرلشکربدر و المهدی را غیرمربوط ونهایتا ازوی می خواهد که جلسه را ترک نماید.

  لذا نگاهی به عملکرد قاسم سلیمانی درعراق وسوریه وایضا لبنان وکشورهای حوزه خلیج فارس که همگی ناشی ازمسئولیت نیروی قدس سپاه پاسداران ونه الزاما شخص قاسم سلیمانی می باشد نشان می دهد که برخلاف سرمایه های سنگین چند صدمیلیاردی انجام شده ازسال 2000 درسوریه ولبنان و2003 درعراق تا کنون هیچگونه نه تنها دستاوردملموسی بدست نیامده است بلکه تمامی این کشورهادروضعیت بی ثباتی به سربرده واگرتاکنون نیز دستاوردهای حداقلی درعقب زدن گروههایی نظیرداعش پیش آمده است ناشی ازدخالت موثروبمباران های مستمرآمریکا واخیرا روسیه بوده است وارتباطی به قاسم سلیمانی نداشته است گرچه وی همچنان ازمسئولیت فرمانده نظامی یا میدانی این جبهه ها علیرغم واگذاری مسئولیت وی به دریابان علی شمخانی وشورایعالی امنیت ملی ایران برخوردارمی باشد. نمونه این پیروزی ها آزادی رمادی توسط نیروهایی آمریکا ودولت وعشایراهل سنت عراق با دورنگه داشتن نیروهای شیعی وابسته به سپاه قدس ازمعرکه فوق می باشد که به آرامی وبدون هرگونه پروپاگاندا صورت گرفت که خود بهترین دلیل برعدم اهمیت نقش قاسم سلیمانی دراداره سیاسی یا نبردهای جاری عراق وسوریه بجزتبلیغات دروغین ایران و رسانه های متاثرازآن نظیرکریستین ساینس مونیتورمی باشد.

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب کورش کبیر در سایت پژواک ایران 

*آقای خامنه ای وادعای مبارزه با آمریکا، دروغ چرا تا قبر آ آ آ ؟‎ [2018 Jan] 
*سردار سلیمانی از مردم ایران شرم کنید‎ [2018 Jan] 
* ملاحظاتی پیرامون جنگ احتمالی ایران و آمریکا [2018 Jan] 
*مردم ایران بهوش باشید رهبر خود رییس دزدان سرمایه های ملی است [2018 Jan] 
*بودجه 97 چگونه مفتخورها را بعد از50 سال لو داد ! [2017 Dec] 
*آقای تاج زاده شرم کنید (بخش اول) [2017 Dec] 
*قانون انتشارودسترسی آزاد به اطلاعات، رکن چهارم دموکراسی و حکم اعدام علی غزالی خبرنگارومدیرسایت آینده نیوز‎ [2017 Sep] 
*چراباید صادق لاریجانی ازریاست قوه قضاییه عزل ومحاکمه شود؟‎ [2017 Aug] 
*مستند نامستند خط مقدم (به یاد حسن تهرانی مقدم فرمانده یکان موشکی سپاه پاسداران) [2017 Aug] 
*چمران تا دقیقه ۹۰ هم دروغ می گوید‎ [2017 Aug] 
*آیا تحریم های جدید ایران غیرقانونی ومخالف توافق برجام است؟‎ [2017 Jul] 
*50 میلیارددلار درآمد ایرانسل به کام سپاه ورهبری ازمحل ژن و واژن برترخانواده دکترعارف‎  [2017 Jul] 
*آیا جنتی درارتکاب نسل کشی های سیاسی تنها بوده است؟ [2017 Jul] 
*دلایل مخالفت خامنه ای با قرارداد توتال فرانسه  [2017 Jul] 
*نقش خامنه ای وسپاه پاسداران دروضع تحریم های جدید وجامع آمریکا‎ [2017 Jun] 
*جنگ جدید ومسئولیت نخبگان ایرانی [2017 Jun] 
*آقای خامنه ای خر خودتی [2017 Mar] 
*راست ودروغ های جدید حسین موسویان [2017 Feb] 
*آقای سازگارا، انقلاب ۵۷ ملی بود تا مذهبی [2017 Feb] 
*خامنه ای، ترامپ وافشای چهره واقعی آمریکا‎ [2017 Feb] 
*آزمایشات موشکی سپاه پاسداران وخسارات تبدیل ایران به کره شمالی دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟! بخش دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟!  [2017 Jan] 
*اعترافات مهم وزیراموراقتصادی ودارایی قبل از استعفاء‎ [2017 Jan] 
*فدرالیزم وایران سرزمین ناشناخته‎ [2017 Jan] 
*حاشیه ای برانتصاب سردار ایرج مسجدی بعنوان سفیرجدید ایران درعراق [2017 Jan] 
*هاشمی واپوزیسیون  [2017 Jan] 
*وزیری که بجای اعدام طلبکارشده است‎ [2017 Jan] 
*تقلب درانتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 به زبان ساده‎ [2016 Dec] 
*یک بام ودوهوای قوه قضاییه دربرخورد با پرونده های خودی وناخودی‎ [2016 Dec] 
*بسیج اصلاح طلبان درمقابل مجاهدین خلق به بهانه دفاع ازضیاء نبوی [2016 Dec] 
*چرا تمدید ده ساله تحریم های ایران ارتباطی به برجام ندارد [2016 Dec] 
*راست ودروغ های حسین موسویان -بخش‌های دوم و سوم [2016 Nov] 
* راست ودروغ های حسین موسویان - بخش اول [2016 Nov] 
*مهاجرانی پس ازاصلاح طلبان نمکدان سعودی وترکی بن فیصل را هم شکست [2016 Jul] 
*چرا خامنه ای هنوزازفتنه می ترسد؟ [2016 Jun] 
*سردارقاسمی درخزعبلات خود چه چیزهایی را لوداد‎ [2016 May] 
*چرا پرونده اختلاس دردکل (های) نفتی با چراغ خاموش پیش می رود؟ [2016 Mar] 
*لبنان بزودی به کشورهای تجزیه شده لیبی، سوریه وعراق تبدیل خواهد شد‎ [2016 Feb] 
*قهرمان تراشی دروغین غربی ها برای ایران  [2016 Feb] 
*جنگ آینده ایران چگونه رقم می خورد؟ [2016 Feb] 
*غارت کشورتحت عنوان الگوی اسلامی -ایرانی پیشرفت [2016 Jan] 
*غارت کشورتحت پوشش الگوی ایرانی -اسلامی پیشرفت [2016 Jan] 
*حسین موسویان جاسوس رژیم را بهتربشناسیم [2016 Jan] 
*مهدی شمس زاده متهم ردیف دوم پرونده بابک زنجانی کیست؟ - بخش دوم [2015 Dec] 
*مهدی شمس‌زاده کیست؟ [2015 Dec] 
*نفوذ و«جاسوسی» چین دردستگاه رهبری ایران- (بخش اول و دوم وسوم) [2015 Nov] 
*محمودخاوری نه ازسوی دولت کانادا بلکه ازسوی شبکه فسادمالی درایران حفاظت می شود [2015 Sep] 
*حق‌ الناس یا حق نسناس [2015 Sep] 
*خامنه ای وگسترش دامنه سرکوب درفضای سایبری [2015 Sep] 
*چرا با توافق اتمی فعلی ازجنبه استراتژیکی مخالف اما با ادامه مذاکرات آن برای رسیدن به توافقی جامع تر موافق هستم  [2015 Sep] 
*ریزگردهای اتمی [2015 Mar] 
*افتضاح جدید رژیم، آشکارشدن ردپای قاچاق وترانزیت موادمخدردرعرصه سیاست، انتخابات وانتقال قدرت [2015 Feb] 
*شورای رهبری یا شورای سلطنت [2015 Feb] 
*حاشیه ای بربرنامه تلویزیونی «روایت دربار» ، مستندی که دروغ های انقلاب 57 را آشکار میکند  [2015 Feb] 
*افشای بخش دیگری از فساد مالی در ایرانسل [2015 Feb] 
*تحلیلی ویژه ازحمله اسراییل به حزب الله که به واقعیت پیوست [2015 Jan] 
*قاچاق 25 میلیارددلاری کالا ونقش «برادران قاچاقچی» در آن [2015 Jan] 
*حقایقی پیرامون خونین ترین عملیات جنگ ایران وعراق [2015 Jan] 
*چرا سرداررضاتقی پور(وزیرسابق مخابرات) پیگیرتخریب پاساژ علاالدین است؟ [2015 Jan] 
*داعش وظهورسرداران سپاه قدس [2015 Jan] 
*چرا با گذشت نزدیک به شش سال ازانتخابات خرداد 88 هنوز «فتنه» و «فتنه‌گران» زنده‌اند [2014 Dec] 
*اصلاح طلبان حکومتی خطرناکترازمحافظه کاران افراطی [2014 Dec] 
*حزب ندای ایرانیان، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش سوم [2014 Dec] 
*حزب ندا، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش اول و دوم [2014 Dec] 
*علی لاریجانی، سمبل وقاحت در نظام مقدس جمهوری اسلامی [2014 Dec] 
*مالبورو درایران همچنان قربانی می گیرد [2014 Dec] 
*دروغ های راست حسین نتانیاهو [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش سوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش دوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش اول [2014 Nov] 
*هزینه مردم ایران درحمایت رژیم ازتروریزم [2014 Nov] 
*هردم ازاین باغ بری می رسد تازه ترازتازه تری می رسد [2014 Oct] 
*اسیدپاشی، آخرین راه رسیدن به خدا [2014 Oct] 
*خامنه ای، فرارمغزها ونفت( بحش اول و دوم) [2014 Oct] 
*حاج قاسم وجنگ خاورمیانه یا مش قاسم وجنگ کازرون [2014 Oct] 
*عقب‌نشینی خامنه‌ای در جبهه‌های داخلی و خارجی  [2014 Oct] 
*منگوریسم رهبری این بار در یمن [2014 Oct] 
*وقتی «بحران ساختگی» تبدیل به «افتضاح واقعی» می شود! [2014 Oct] 
*اعترافات عجیب فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء [2014 Oct] 
*سلطه نئوکانیزم اقتصادی درسایه حکومت نظامی روحانیت [2014 Sep] 
*آیا سقوط هواپیماهای ایران 140 اتفاقی است؟ [2014 Aug] 
*اعترافات شگفت انگیزسردار​نجات درباره انتخابات یا فتنه 88 [2014 Jul] 
*دولت روحانی وهمدستی با باندخامنه ای در چپاول اموال دولت [2014 Jul] 
*صادق خرازی یا خامنه ای کدام دروغ می گوید؟ [2014 Jul] 
*گام بعدی غرب درمقابل رژیم ایران؟  [2014 Mar] 
*تلاش کودتاگران برای انتساب مسئولیت حصرموسوی وکروبی به روحانی وشمخانی‎ [2014 Feb] 
*چه کسی عملیات انتحاری وسریریدن را به مسلمانان آموخت؟(+18​) [2014 Jan] 
*ماجرای رابرت لوینسون وبابک زنجانی دوروی یک سکه اند [2013 Dec] 
*اعدام قاچاقچیان مواد مخدر یا از بین بردن رقبای تجاری [2013 Dec] 
*گزارش 100 روزه روحانی یا کیفرخواست اقتصادی علیه رهبری – بخش اول‎ [2013 Nov] 
*منشورحقوق شهروندی، جعبه جدیدمارگیر​ی خامنه ای اینباربا طعم روحانی‎ [2013 Nov] 
*ترکمانچای اتمی(پاسخی به درخواست دوستان درموردمذاک​رات جاری ژنو) [2013 Nov] 
*اعترافات یک وزیرتبهکار​درخصوص واگذاری مخابرات- بخش اول‎ [2013 Nov] 
*رهبری، ایرانسل ومدیرعامل ولایی آن – بخش اول [2013 Oct] 
*رهبرجعلی، اپوزیسیون جعلی، قهرمان جعلی‎ [2013 Oct] 
*اعترافات خامنه ای و دو گام به سوی نوشیدن جام زهر اتمی‎ [2013 Sep] 
*قتل عام 52 مجاهد وتاثیراستر​اتژیک آن برتحولات منطقه [2013 Sep] 
*حبیب آرگو [2013 Mar] 
*سردار یا مهندس، شاطری یا خوشنویس، فرماندهی نیروی قدس یا رییس بازسازی لبنان؟ [2013 Feb] 
*حسین موسویان، کاسه داغترازآش دربرنامه اتمی ایران بخش‌های چهارم تا هفتم [2012 Dec] 
*حسین موسویان، کاسه داغتر از آش دربرنامه اتمی ایران (بخش‌های اول تا سوم) [2012 Dec] 
*روزی روزگاری‎ [2012 Dec] 
*احمدی که قابل بود ومحسنی که قابل نبود [2012 Oct] 
*پیرامون گزارش نیویورک تایمزدربار​ه نیروی قدس  [2012 Oct] 
*کشتگرو نواختن شیپو از سرگشاد آن‎ [2012 Oct] 
*سخنی با شورای ملی مقاومت، رییس جمهوربرگزی​ده آن ومجاهدین‎ [2012 Sep] 
*حاشیه ای براعتراضات ایرانیان درنیویورک‎ [2012 Sep] 
*نیروی قدس سپاه پاسداران وهزینه های جدید آن برای ایران [2012 Sep] 
*آقای خاتمی شرم کنید! [2012 Sep] 
*دیلماج های سیاسی ونقش آنها درمبارزات مردم ایران‎ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهد شد؟ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهدش​د؟- بخش دوم‎ [2012 Sep] 
*زنگهای جنگ برای که به صدادرمی آید؟‎ [2012 Sep] 
*بیست ویک دلیل جامعه جهانی برای حمله نظامی به ایران [2012 Sep] 
*اکبرگنجی: سرنگونی رژیم یعنی نابودی ایران وایرانیان!​! [2012 Aug]