مهاجرانی پس ازاصلاح طلبان نمکدان سعودی وترکی بن فیصل را هم شکست
کورش کبیرعطاالله مهاجرانی وزیرارشاد اصلاح طلبان حکومتی که به اقرارخودش درکودکی شیرخرخورده است وپس ازفرارقهرمانانه ازایران (البته بالاتفاق همسر دائمی ونه صیغه ای اش) واستقرار در لندن بهربهانه به دفاع ازرهبری ونظام می پردازد وتا آنجا پیش می رود که دربحبوحه غارت های دوهزارمیلیارددلاری درآمدهای نفتی وانتقال سرمایه های ملی ازدولت به بیت رهبری مدعی می شود که “حتی یک نقطه خاکستری هم درزندگی اقتصادی خامنه ای پیدانمی کنید” ادعایی که هم با حقایق موجود وهم افشاگریهای میرحسین موسوی وحتی اقاریرمقامات رژیم در تعارض آشکاربود
 
اما ایکاش اشتباهات یا قصورها وتقصیرهای وی به همین مواردختم می شد شرکت درمراسم جنادریه به دعوت مقامات دولت سعودی که قاعدتا نمی توانست با توجه به حساسیت رژیم ایران بروی عربستان بدون هماهنگی با حکام تهران صورت گرفته باشد وبعد ازآن افشای دریافت کمکهای مالی تحت عنوان بورسیه تحصیلی فرزند وی وبعد هم بازشدن پای فرزندش درماجرای دکل یا دکل های ناپدید شده نفتی همگی نشان اززوایای پنهان دیگری اززندگی عطاالله مهاجرانی می داد که تا آنزمان مکتوم مانده بود.
 
اکنون همان مهاجرانی درمطلبی تحت عنوان ” ترکی بن فیصل واعلام مرگ یک مومیایی” به این شیخ ودولت عربستان تاخته است که چرا این مقام بازنشسته سعودی درگردهمایی سالیانه مجاهدین وشورای ملی مقاومت درپاریس شرکت کرده وبا آنها درسرنگونی رزیم هم آوا شده است گرچه وی ازبکارگیری عبارت “مرحوم رجوی” توسط این مقام سابق سعودی دچارذوق مرگ شده است؟
 
البته ازایشان که هنوزمرکب اعتراض وی به رادیوآیت الله بی بی سی درخصوص ارتباط آیت الله خمینی بادولتهای آمریکا ازدهه 40 و درهمراهی با مواضع خامنه ای خشک نشده است غیر ازاین انتظارنمی رفت ولی ایکاش ایشان دلیل چرخش 180 درجه ای خود رانسبت به شاه و دولت جدید سعودی که سیاستی برخلاف ملک عبدالله درپیش گرفته اند را نیزبیان می کردند. ایشان باید مشخص کنند که آیا با آمدن ملک سلمان هنوزهم جیرومواجب وی وفرزندش نظیردوره ملک عبدالله همچنان می رسد یا کشتی بان را سیاستی دگرآمده وبجای امثال وی که بدنبال حفظ واصلاح نظام می باشند ناخدای جدید سعودی کشتی سیاست خود درقبال ایران را به سمت براندازان می راند وبدیهی است که دراین شرایط دیگرمهره های سوخته وبی خاصیتی چون مهاجرانی تنها باری بردوش آنها می باشند بالاخص ایشان که درجه ذوب درولایتش حتی درتبعید خودخواسته به لندن هم ازحتی بیت نشینان خامنه ای بیشتربود!
 
اما دریادداشت وی که بیشتربه یک اعتراف نامه شبیه است چندین نکته جالب به چشم می خورد زیرا اولا کلیه مقامات سعودی را دارای مدارج تحصیلی آکادمیک ازدانشگاههای معتبرآمریکا وانگلیس ذکرمی کند درحالیکه ایرانیان نوعا با پرداختن به دشداشه وعگال این شیوخ و شاهزادگان تصورمی کنند آنها افرادی بدوی می باشندکه شب وروز بدنبال شکاروعیاشی و…می باشند واین درحالی است که برخی ازمقامات بلندپایه ایران حتی به زبان انگلیسی هم مسلط نیستند چه رسد به دیگرتخصص های مورد نیازمسئولیت خود (اشاره وی به تحصیل ملک فیصل دردانشگاه جورج تاون، سعودالفیصل دردانشگاه پرینستون، فیصل بن سلمان دردانشگاه آکسفورد و… جالب است واینکه ترکی همان فرزند ملک فیصلی است که شاه ایران اورا فرزند خود می خواند.)
 
عطاالله مهاجرانی درمطلب خود به مسئولیت های مختلف امنیتی وسیاسی ونهایتا حاشیه نشینی این مقام بازنشسته سعودی اشاره می کند که مدنظرما نبوده وتاثیری در رابطه با موضوع مورد نظرما یعنی ایران ندارد اما وی با اشاره به حضورشاهزاده ترکی فیصل درنشست مجاهدین در پاریس چندین موضوع را بی هدف باهم ردیف می کند که پرداختن به آنها بشرح زیرخالی ازلطف نیست.
 
الف – اشاره به حمایت های سعودی ازصدام درجریان جنگ 8 ساله که دردوران هاشمی بالکل تغییریافته وروابط دوکشورتا بالاترین سطوح ترمیم یافت.
مهاجرانی سپس بااشاره به حضورفوق این سوال را مطرح می کند که همراهی این شاهزاده وآرزوی سرنگونی رژیم درکنارمجاهدین سیاست رسمی ومجدد دولت عربستان نظیر35 سال قبل است یا موضع شخص شاهزاده ترکی بن فیصل ؟
بنظرم قبل ازتلاش برای یافتن پاسخ این سوال مهاجرانی باید به این سوال جواب بدهد که آیا سیاست ایران پس ازآن جنگ خانمانسور8 سال با گذشت 35 سال باردیگربر”صدورانقلاب به کشورهای همسایه” بازگشته است یاخیر؟ آیا اگراعراب منطقه برای جلوگیری از”صدورانقلاب ارتجاعی ایران” بطوریکپارچه به حمایت ازصدام پرداختند اکنون با توجه به مداخلات آشکارحاکمان ایران درکشورهای افغانستان، عراق، سوریه، لبنان، یمن، بحرین، نیجریه وحمایت ازتروریزم درعربستان (انفجاربرج های خباروحزب الله حجاز) راهی دیگرفراروی اعراب منطقه وائتلاف نظامی آنان به فرماندهی عربستان برای مقابله با ایران باقی مانده است ؟ آیا دخالت های آشکارنظامی درکشورهای منطقه عملا به تهاجم 35 سال گذشته صدام به ایران بعنوان یک اقدام دفاعی مشروعیت نبخشیده است؟ آیا اشاره به دوران طلایی هاشمی وادامه آن دردولت خاتمی درروابط عربستان -ایران نباید به این نتیجه گیری ختم شود که احمدی نژاد وسیاستهای حاکمیت یکدست خامنه ای مسئول وضعیت کنونی ودرواقع “صلح مسلح ” درروابط ایران واعراب میباشند امری که تنها سود آن عاید آمریکا، روسیه، اسراییل ودیگران می باشد؟
 
ب- مهاجرانی به همکاری مجاهدین با رژیم صدام درجریان جنگ 8 ساله ایران وعراق اشاره کرده است اولا که درابتدای جنگ که مجاهدین کاملا همگام با مردم ایران دردفع تجاوز بوده اند و حضورآنها درعراق به سال ششم جنگ یا 1365 برمی گردد که عملا ایران درموضع تهاجمی قرارداشته است وسیاست جامعه بین المللی نیزتز “عدم غالب ومغلوب” بوده است مهمترین خیانت درجنگ قضیه لورفتن عملیات کربلای 4 بود که معلوم گردید عامل یا عوامل آن ازخود آقایان درستادمرکزی هدایت جنگ بوده است وشروع پبشروی های عراق درجنوب وغرب درسال آخرهم که ناشی خالی کردن جبهه های جنوب وکشاندن عملیات سالیانه به حلبچه درزمستان 66 بوده است اکنون مجاهدین درکجای پازل این شکست های بزرگ بجزتلاش برای بازکردن یک معبرازخاک عراق ورساندن خود به تهران وسرنگونی رزیم بوده اند؟ مگردربحبوحه جنگ شاه با صدام روحانیون حاکم فعلی ازرادیوی بغداد حزب بعث برعلیه رژیم شاه تبلیغ نکرده وبخش عمده چریکهای مذهبی پس ازحضوردرنجف وپابوسی ایت الله خمینی به لبنان ومصروسوریه برای آموزش نظامی وسازماندهی براندازی اعزام نمی شدند چرا آن زمان این اقدامات وطن فروشی نام نگرفت؟
 
ج – مهاجرانی همصدا با عوامل امنیتی رژیم مدعی شده است که مجاهدین توسط صدام حسین در عراق برعلیه کردها بکارگیری شده و این سازمان درکشتار اکراد دست داشته است آیا ایشان وقتی مسعود بارزانی وحزب دموکرات که قربانی حملات ارتش عراق بوده اند صراحتا چنین امری را تکذیب می کنند کاسه داغترازآش شده است؟ هدف ازاین همراهی با رژیم چیست؟
 
د- عطاالله مهاجرانی درتایید جنایت سازمان یافته برعلیه پناهندگان بی دفاع وفاقد هرگونه سلاح دراردوگاههای اشرف ولیبرتی توسط گروههای تروریستی عراقی مزدورنیروی قدس سپاه و بزدلانی که تا بن دندان به پیشرفته ترین سلاحهای آمریکایی مجهزبه این کمپ ها درتاریکی شب حمله می کنند ازتخلیه ونابودی اعضای مجاهدین دراین اردوگاهها ابزارخوشحالی می کند که دیگرشعار”هزاراشرف” معنی ندارد و… بی اختیار همگان را به یاد اسدالله لاجوردی جلاد می اندازد که تا چه حد درکشاندن این جوانان بیدفاع به پای جوخه های اعدام نقش ایفاء کرده بود.
 
ذ- مهاجرانی به سخنان ترکی بن فیصل درخصوص نقش مقایسه ای مجاهدین با اسطوره های شاهنامه اشاره کرده وآنرا بی ارتباط می خواند گرچه نگارنده هم درمقامی نیست که بتواند دراین خصوص اظهارفضل بنماید اما به اعتراف فائژه هاشمی فرزند رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام که بمدت شش ماه با برخی ازهواداران دست چندم ورسته ازاعدام این گروه درزندان اوین همنشین بوده است آنها را ققنوس هایی خوانده است که براحتی جان خود را فدای آزادی ایران واعتقادات خود می کنند واین درحالی است که برخی ازکاراکترهای منفی شاهنامه نظیرضحاک ماردوش که روزانه باید دوجوان ایرانی را به پای وی قربانی تا ازمغزآنها خورشتی برای هردو مارروییده برکتف های وی فراهم آورند نیزنمادهایی را درحاکمیت ورهبری ایران بجای گذاشته ومردم کوچه وبازارایران روزی نیست که ازاین ضحاک سخن به میان نیاورند همان ضحاکی که مهاجرانی وی را پاکدست نامید واینکه علاقه ای به ریختن خون نظیرسلف خود ندارد!
 
ر- مهاجرانی درپایان مطلب خود درحالیکه هنوزمشخص نیست آیا دفاع ترکی بن فیصل ازمجاهدین وآرزوی سرنگونی رزیم سیاست رسمی دولت عربستان سعودی یا نظرات شخصی این شاهزاده می باشد که درمقایسه با نظرات رسمی مقامات ایران نسبت به سرنگونی دولتهای عربی منطقه درحد صفراست آنرا با قاطعیت سیاست سعودی دانسته ومی گوید “عربستان یکباربا حمایت ازصدام ترآژدی آفرید” درحالیکه کارشناسان سیاسی ونظامی همگی براین امراتفاق نظردارند که اگرجنگ صدام برعلیه خمینی درسالهای اولیه دهه 60 نبود اکنون حکومت اسلامی ایران همه کشورهای آباد منطقه ازکویت گرفته تا بحرین وقطروامارات را به مخروبه هایی نظیرسوریه وعراقی دیگر تبدیل کرده بود.
 
ز- عطالله مهاجرانی بااشاره به سقوط حکومتهای صدام وطالبان که هردو توسط ارتش آمریکا ومتحدان غربی آنان (به عمد یا به اشتباه) ازبین رفتند اشاره کرده وبدون ذکررابطه بظاهرمتضاد ایران با آمریکا ازاین اقدام که درجهان آنرا اشغالگری می نامیدند دفاع می کند بعبارتی ایشان برای نشان دادن ضدیت کورخود با مجاهدین حتی حاضربه تایید تهاجم محکوم شده غرب به عراق وافغانستان می شود.
 
ع – وزیرارشاددولت اصلاحات که بشدت نگران قطع جیرومواحب خود ازدولت عربستان است هرگونه سرمایه گذاری دولت سعودی برگروههای نظیرمجاهدین خلق را سرمایه گذاری برنسخه های بدلی طالبان وصدام دانسته وعملا ازآنها می خواهد تا بروی افرادی نظیروی که طی یکدهه گذشته بی خاصیتی خود را برای جنبش سبزوحتی خیانت به آن را به اثبات رسانده اند سرمایه گذاری نمایند.
 
غ – نکته جالب درمکتوب عطاالله مهاجرانی این است که وی با آوردن شعری ازحسان بن ثابت سعی برنمایش تسلط خود برادبیات عرب کرده است به این مضموم که:
 
انا سلک الغورفی رمل عالج
فقولا له لیس الطریق هنالک!
که ترجمه آنرا هم بصورت ” وقتی که از میان شن زار های روان کُشنده می رود، به او بگویید: این راه نیست!” بیان کرده است که ایکاش ایشان بجای توصیه به حکام سعودی به خامنه ای ومقامات ایران درمورد دخالت دراوضاع داخلی کشورهای منطقه می گقت ” این تذهبون” یا ” این ره که می روی به ترکستان (باجنگ 8 ساله دیگری) است”
 
اما بنده برای مهاجرانی می گویم بجای تکیه برشعری از حسان خزرجی که ازاعراب جاهلیت وبدوی بوده وسپس ما حتی وی را به شیعه گری دریک نامه خطاب به سعودی های سنی می کشانیم بگذارشعری ازابوالقاسم الشابی تونسی برایت بیاورم شاعری که جان درراه آزادی و حریت وانسانیت می دهد وقهرمان مبارزه با استعماردرزمان ما می باشد. وی درقصیده “اراده الحیاه ” می گوید:
 
خلقت طلیقا کطیف النسیم
وحرا کنورالضحی فی سمآء
که معنی آن می شود
”(ای انسان) تو آزاد آفريده شده ای، همچون نسيم ونورخورشيد درآسمان.”
 
وادامه می دهد
فما لک ترضی بذل القیود
وتحنی لمن کبلوک الجباء
که ترجمه آن می شود:
” پس تو را چه شده كه به ذلت وبندگی تن داده ای و برای به بند كشيده گان خود، سرفرود ميآوری؟”
 
درخاتمه اینکه
عطا جان، نمی شود هم ازتوبره خورد هم ازآخور، شما واعضای خانواده ات که رطب خورده خاندان سعودی بوده اید چرا اکنون دیگران را منع می کنید؟
 
(درزیرلینک مربوط به مطلب وی رادروبلاگ ایشان می آوریم)
 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب کورش کبیر در سایت پژواک ایران 

*آقای خامنه ای وادعای مبارزه با آمریکا، دروغ چرا تا قبر آ آ آ ؟‎ [2018 Jan] 
*سردار سلیمانی از مردم ایران شرم کنید‎ [2018 Jan] 
* ملاحظاتی پیرامون جنگ احتمالی ایران و آمریکا [2018 Jan] 
*مردم ایران بهوش باشید رهبر خود رییس دزدان سرمایه های ملی است [2018 Jan] 
*بودجه 97 چگونه مفتخورها را بعد از50 سال لو داد ! [2017 Dec] 
*آقای تاج زاده شرم کنید (بخش اول) [2017 Dec] 
*قانون انتشارودسترسی آزاد به اطلاعات، رکن چهارم دموکراسی و حکم اعدام علی غزالی خبرنگارومدیرسایت آینده نیوز‎ [2017 Sep] 
*چراباید صادق لاریجانی ازریاست قوه قضاییه عزل ومحاکمه شود؟‎ [2017 Aug] 
*مستند نامستند خط مقدم (به یاد حسن تهرانی مقدم فرمانده یکان موشکی سپاه پاسداران) [2017 Aug] 
*چمران تا دقیقه ۹۰ هم دروغ می گوید‎ [2017 Aug] 
*آیا تحریم های جدید ایران غیرقانونی ومخالف توافق برجام است؟‎ [2017 Jul] 
*50 میلیارددلار درآمد ایرانسل به کام سپاه ورهبری ازمحل ژن و واژن برترخانواده دکترعارف‎  [2017 Jul] 
*آیا جنتی درارتکاب نسل کشی های سیاسی تنها بوده است؟ [2017 Jul] 
*دلایل مخالفت خامنه ای با قرارداد توتال فرانسه  [2017 Jul] 
*نقش خامنه ای وسپاه پاسداران دروضع تحریم های جدید وجامع آمریکا‎ [2017 Jun] 
*جنگ جدید ومسئولیت نخبگان ایرانی [2017 Jun] 
*آقای خامنه ای خر خودتی [2017 Mar] 
*راست ودروغ های جدید حسین موسویان [2017 Feb] 
*آقای سازگارا، انقلاب ۵۷ ملی بود تا مذهبی [2017 Feb] 
*خامنه ای، ترامپ وافشای چهره واقعی آمریکا‎ [2017 Feb] 
*آزمایشات موشکی سپاه پاسداران وخسارات تبدیل ایران به کره شمالی دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟! بخش دوم [2017 Feb] 
*سردارجعفری، دروغ که خناق نیست؟!  [2017 Jan] 
*اعترافات مهم وزیراموراقتصادی ودارایی قبل از استعفاء‎ [2017 Jan] 
*فدرالیزم وایران سرزمین ناشناخته‎ [2017 Jan] 
*حاشیه ای برانتصاب سردار ایرج مسجدی بعنوان سفیرجدید ایران درعراق [2017 Jan] 
*هاشمی واپوزیسیون  [2017 Jan] 
*وزیری که بجای اعدام طلبکارشده است‎ [2017 Jan] 
*تقلب درانتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 به زبان ساده‎ [2016 Dec] 
*یک بام ودوهوای قوه قضاییه دربرخورد با پرونده های خودی وناخودی‎ [2016 Dec] 
*بسیج اصلاح طلبان درمقابل مجاهدین خلق به بهانه دفاع ازضیاء نبوی [2016 Dec] 
*چرا تمدید ده ساله تحریم های ایران ارتباطی به برجام ندارد [2016 Dec] 
*راست ودروغ های حسین موسویان -بخش‌های دوم و سوم [2016 Nov] 
* راست ودروغ های حسین موسویان - بخش اول [2016 Nov] 
*مهاجرانی پس ازاصلاح طلبان نمکدان سعودی وترکی بن فیصل را هم شکست [2016 Jul] 
*چرا خامنه ای هنوزازفتنه می ترسد؟ [2016 Jun] 
*سردارقاسمی درخزعبلات خود چه چیزهایی را لوداد‎ [2016 May] 
*چرا پرونده اختلاس دردکل (های) نفتی با چراغ خاموش پیش می رود؟ [2016 Mar] 
*لبنان بزودی به کشورهای تجزیه شده لیبی، سوریه وعراق تبدیل خواهد شد‎ [2016 Feb] 
*قهرمان تراشی دروغین غربی ها برای ایران  [2016 Feb] 
*جنگ آینده ایران چگونه رقم می خورد؟ [2016 Feb] 
*غارت کشورتحت عنوان الگوی اسلامی -ایرانی پیشرفت [2016 Jan] 
*غارت کشورتحت پوشش الگوی ایرانی -اسلامی پیشرفت [2016 Jan] 
*حسین موسویان جاسوس رژیم را بهتربشناسیم [2016 Jan] 
*مهدی شمس زاده متهم ردیف دوم پرونده بابک زنجانی کیست؟ - بخش دوم [2015 Dec] 
*مهدی شمس‌زاده کیست؟ [2015 Dec] 
*نفوذ و«جاسوسی» چین دردستگاه رهبری ایران- (بخش اول و دوم وسوم) [2015 Nov] 
*محمودخاوری نه ازسوی دولت کانادا بلکه ازسوی شبکه فسادمالی درایران حفاظت می شود [2015 Sep] 
*حق‌ الناس یا حق نسناس [2015 Sep] 
*خامنه ای وگسترش دامنه سرکوب درفضای سایبری [2015 Sep] 
*چرا با توافق اتمی فعلی ازجنبه استراتژیکی مخالف اما با ادامه مذاکرات آن برای رسیدن به توافقی جامع تر موافق هستم  [2015 Sep] 
*ریزگردهای اتمی [2015 Mar] 
*افتضاح جدید رژیم، آشکارشدن ردپای قاچاق وترانزیت موادمخدردرعرصه سیاست، انتخابات وانتقال قدرت [2015 Feb] 
*شورای رهبری یا شورای سلطنت [2015 Feb] 
*حاشیه ای بربرنامه تلویزیونی «روایت دربار» ، مستندی که دروغ های انقلاب 57 را آشکار میکند  [2015 Feb] 
*افشای بخش دیگری از فساد مالی در ایرانسل [2015 Feb] 
*تحلیلی ویژه ازحمله اسراییل به حزب الله که به واقعیت پیوست [2015 Jan] 
*قاچاق 25 میلیارددلاری کالا ونقش «برادران قاچاقچی» در آن [2015 Jan] 
*حقایقی پیرامون خونین ترین عملیات جنگ ایران وعراق [2015 Jan] 
*چرا سرداررضاتقی پور(وزیرسابق مخابرات) پیگیرتخریب پاساژ علاالدین است؟ [2015 Jan] 
*داعش وظهورسرداران سپاه قدس [2015 Jan] 
*چرا با گذشت نزدیک به شش سال ازانتخابات خرداد 88 هنوز «فتنه» و «فتنه‌گران» زنده‌اند [2014 Dec] 
*اصلاح طلبان حکومتی خطرناکترازمحافظه کاران افراطی [2014 Dec] 
*حزب ندای ایرانیان، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش سوم [2014 Dec] 
*حزب ندا، اسب تروای مصباح یزدی دراردوگاه اصلاح طلبان- بخش اول و دوم [2014 Dec] 
*علی لاریجانی، سمبل وقاحت در نظام مقدس جمهوری اسلامی [2014 Dec] 
*مالبورو درایران همچنان قربانی می گیرد [2014 Dec] 
*دروغ های راست حسین نتانیاهو [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش سوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش دوم [2014 Nov] 
*حقایقی درباره نیروی موشکی سپاه پاسداران -بخش اول [2014 Nov] 
*هزینه مردم ایران درحمایت رژیم ازتروریزم [2014 Nov] 
*هردم ازاین باغ بری می رسد تازه ترازتازه تری می رسد [2014 Oct] 
*اسیدپاشی، آخرین راه رسیدن به خدا [2014 Oct] 
*خامنه ای، فرارمغزها ونفت( بحش اول و دوم) [2014 Oct] 
*حاج قاسم وجنگ خاورمیانه یا مش قاسم وجنگ کازرون [2014 Oct] 
*عقب‌نشینی خامنه‌ای در جبهه‌های داخلی و خارجی  [2014 Oct] 
*منگوریسم رهبری این بار در یمن [2014 Oct] 
*وقتی «بحران ساختگی» تبدیل به «افتضاح واقعی» می شود! [2014 Oct] 
*اعترافات عجیب فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء [2014 Oct] 
*سلطه نئوکانیزم اقتصادی درسایه حکومت نظامی روحانیت [2014 Sep] 
*آیا سقوط هواپیماهای ایران 140 اتفاقی است؟ [2014 Aug] 
*اعترافات شگفت انگیزسردار​نجات درباره انتخابات یا فتنه 88 [2014 Jul] 
*دولت روحانی وهمدستی با باندخامنه ای در چپاول اموال دولت [2014 Jul] 
*صادق خرازی یا خامنه ای کدام دروغ می گوید؟ [2014 Jul] 
*گام بعدی غرب درمقابل رژیم ایران؟  [2014 Mar] 
*تلاش کودتاگران برای انتساب مسئولیت حصرموسوی وکروبی به روحانی وشمخانی‎ [2014 Feb] 
*چه کسی عملیات انتحاری وسریریدن را به مسلمانان آموخت؟(+18​) [2014 Jan] 
*ماجرای رابرت لوینسون وبابک زنجانی دوروی یک سکه اند [2013 Dec] 
*اعدام قاچاقچیان مواد مخدر یا از بین بردن رقبای تجاری [2013 Dec] 
*گزارش 100 روزه روحانی یا کیفرخواست اقتصادی علیه رهبری – بخش اول‎ [2013 Nov] 
*منشورحقوق شهروندی، جعبه جدیدمارگیر​ی خامنه ای اینباربا طعم روحانی‎ [2013 Nov] 
*ترکمانچای اتمی(پاسخی به درخواست دوستان درموردمذاک​رات جاری ژنو) [2013 Nov] 
*اعترافات یک وزیرتبهکار​درخصوص واگذاری مخابرات- بخش اول‎ [2013 Nov] 
*رهبری، ایرانسل ومدیرعامل ولایی آن – بخش اول [2013 Oct] 
*رهبرجعلی، اپوزیسیون جعلی، قهرمان جعلی‎ [2013 Oct] 
*اعترافات خامنه ای و دو گام به سوی نوشیدن جام زهر اتمی‎ [2013 Sep] 
*قتل عام 52 مجاهد وتاثیراستر​اتژیک آن برتحولات منطقه [2013 Sep] 
*حبیب آرگو [2013 Mar] 
*سردار یا مهندس، شاطری یا خوشنویس، فرماندهی نیروی قدس یا رییس بازسازی لبنان؟ [2013 Feb] 
*حسین موسویان، کاسه داغترازآش دربرنامه اتمی ایران بخش‌های چهارم تا هفتم [2012 Dec] 
*حسین موسویان، کاسه داغتر از آش دربرنامه اتمی ایران (بخش‌های اول تا سوم) [2012 Dec] 
*روزی روزگاری‎ [2012 Dec] 
*احمدی که قابل بود ومحسنی که قابل نبود [2012 Oct] 
*پیرامون گزارش نیویورک تایمزدربار​ه نیروی قدس  [2012 Oct] 
*کشتگرو نواختن شیپو از سرگشاد آن‎ [2012 Oct] 
*سخنی با شورای ملی مقاومت، رییس جمهوربرگزی​ده آن ومجاهدین‎ [2012 Sep] 
*حاشیه ای براعتراضات ایرانیان درنیویورک‎ [2012 Sep] 
*نیروی قدس سپاه پاسداران وهزینه های جدید آن برای ایران [2012 Sep] 
*آقای خاتمی شرم کنید! [2012 Sep] 
*دیلماج های سیاسی ونقش آنها درمبارزات مردم ایران‎ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهد شد؟ [2012 Sep] 
*آیا اکبرگنجی به سرنوشت حسین درخشان دچارخواهدش​د؟- بخش دوم‎ [2012 Sep] 
*زنگهای جنگ برای که به صدادرمی آید؟‎ [2012 Sep] 
*بیست ویک دلیل جامعه جهانی برای حمله نظامی به ایران [2012 Sep] 
*اکبرگنجی: سرنگونی رژیم یعنی نابودی ایران وایرانیان!​! [2012 Aug]