حماس مرزهای اسرائیل را به رسمیت شناخت، ولایت فقیه همچنان به دنبال نابودی این کشور است
بهروز ستوده

 

پس ازسه دهه شعارنابود سازی اسرائیل، دیروزخالد مشعل رهبرتشکیلات فلسطینی حماس که در باریکه غزه حکومت میکندتغییرمنشورو اساسنامه این تشکیلات را اعلام داشت. درمنشورجدید حماس، از کشورکاملا خودمختارو مستقل فلسطین، به پایتختی بیت المقدس در مرزهای چهارم ژوئن ۱۹۶۷ صحبت میشود که این به معنی برسمیت شناختن ضمی کشوراسرائیل با مرزهای پیش ازجنگ شش روزه اعراب واسرائیل میباشد. چهاردهه قبل درسالهای ۱۹۷۰ سازمان الفتح وجنبش آزادیبخش فلسطین به رهبری یاسرعرفات نیربا دست کشیدن ازشعارنابودی اسرائیل وبرسمیت شناختن این کشور، واردمذاکره با دولت اسرائیل شده بود. آقای فوزی برهوم سخنگوی تشکیلات حماس درمورد علت تغییرمنشورحماس گفته است که: منشورجدید به حماس امکان میدهد که با جهان خارج ارتباط برقرارسازد، اوهمچنین اظهارداشته است :"پیام ما به جهان این است که حماس رادیکال نیست. ما یک جنبش عملگرا و متمدن هستیم واز یهودیان متنفر نیستیم". برسمیت شناختن موجودیت کشوراسرائیل ازطرف"حماس"گذشته ازتأثیرمثبت آن برروی حل معضل دیرپای بین فلسطین واسرائیل،بدون شک برای حکومت ولایت فقیه ایران که طی سه دهه گذشته میلیاردها دلاربرروی حماس سرمایه گذاری کرده است، خبری ناگواروبه منزله یک شکست بزرگ برای بیت ولایت فقیه ایران که طراح سیاست خارجی این نظام است محسوب میشود.

چندروزپس ازپیروزی انقلاب بهمن ماه ۱۳۵۷،یاسرعرفات نخستین شخصیت خارجی بود که هواپیمای او بدون اطلاع قبلی در فرودگاه مهرآبادتهران برزمین نشست. یاسرعرفات به تصوراینکه برای برپائی کشورفلسطین درکناراسرائیل، پشتیبان ومتحد جدیدی در خاورمیانه پیدا کرده است، با شوروامیدبه سوی ایران انقلابی شتافته بود تا بارهبران انقلاب ایران دیدارنماید وازکمک حکومت جدیداین کشور درمسیری که سازمان آزادیبخش فلسطین در پیش گر فته بود اطمینان حاصل نماید. ابراهیم یزدی درسمت وزیر خارجه دولت بازرگان، بازیرپانهادن قوانین بین المللی،کلید ساختمان سفارتخانه اسرائیل را دراختیاریاسرعرفات و سازمان آزادیبخش فلسطین گذاشت تا درآنجا سفارتخانه فلسطین دایر شود، کلیدی که خیلی زود ازآنان پس گرفته شد،چراکه سازمان آزادیبخش فلسطین و یاسرعرفات حاضرنشده بودند شعارنابودی اسرائیل را دردستورکارخویش قراردهند.چندی بعد آیت الله خمینی وحکومت نوپای اسلامی ساختمان سفارت اسرائیل را به گروهی از فلسطینیان که خواهان نابودی اسرائیل بودند سپردند.(شاخه اخوان المسلمین درفلسطین که بعداً خود "حماس"که نام اختصاری "حرکةالمقامة الاسلامی" است نامید.

درفردای تأسیس جمهوری اسلامی درایران، آیت الله خمینی سخن ازصدورانقلاب اسلامی وبرافراشتن پرچم"لااله الی الله محمداً رسول الله" درسرتاسردنیا وآزادساختن کعبه اول ودوم مسلمین(بیت المقدس ومکه)به میان آورد وبه پیشنهاد دکترابراهیم یزدی، وزیرخارجه جمهوری اسلامی درتقویم ایران روزی را به نام "روزقدس" نامگذاری نمود، وازآن پس بفرمان خمینی، مراسم دینی حج به مراسم "برائت ازمشرکین وصدورانقلاب اسلامی" یعنی براه انداختن تظاهرات وراهپیمائی درمراسم حج وسردادن شعار مرگ برامریکا و مرگ براسرائیل ازجانب نیروهای اعزامی جمهوری اسلامی به مراسم حج تبدیل شد. ازسوی دیگرحکومت نوپای اسلامی و شخص آیت الله خمینی و پیروان نادان اوبا انگیزه نابودسازی اسرائیل ودرمخالفت با یاسرعرفات وسازمان آزادیبخش فلسطین، آغوش خودرا برای آموزش نظامی گروهها وعناصربنیادگرای فلسطینی وعرب که خواهان نابودی اسرائیل بودند گشودند و سیل پول واسلحه و مهمات ازطرف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به سوی گروههای مذکوردرفلسطین روان شد. سرانجام دیری نپائید که با پشتوانه مالی وتسلیحاتی جمهوری اسلامی، سازمانهای بنیادگرای اسلامی ازقبیل حماس وجهاد اسلامی وغیره به عنوان رقیب سازمان آزادیبخش فلسطین رشدکردندو با توسل به جنگ وتروروتصفیه فیزکی مخالفان خود،کنترل نوارغزه را بدست گرفتند. بدون تردید قدرت گیری حماس بدون کمک های هنگفت مالی وتسلیحاتی وآموزشی جمهوری اسلامی امکان پذیر نبوده است.

سیاست خارجی جمهوری اسلامی به دستور بنیانگذار و رهبرانقلاب، از ابتدا برپایه امریکا ستیزی واسرائیل ستیزی وبحران سازی مستمروپشتیبانی بیدریغ از گروههای بنیادگرای تروریست خاورمیانه بنیان نهاده شده است. اوج سیاست اسرائیل ستیزی جمهوری اسلامی، در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد بود که او برای هشت سال متوالی، در حضور نمایندگان تمام کشورهای جهان،از تریبون سازمان ملل متحد برای اعلان سیاست رسمی جمهوری اسلامی مبنی بر اسرائیل ستیزی و انکارهولوکاست استفاده نمود، همچنین اوج کمکهای مالی وتسلیحاتی پیدا وپنهان جمهوری اسلامی به سازمان حماس وجهاداسلامی دردوران دولت احمدی نژاد بوده است. منوچهر متکی وزیرخارجه کابینه احمدی نژاد، درتاریخ ۱۵ اوریل ۲۰۰۶در"سومین کنفرانس بین المللی قدس وحمایت ازحقوق مردم فلسطین" چنین گفت: «نظام جمهوری اسلامی با الهام ازخط وسیره بنیانگذارانقلاب اسلامی ورهنمودهای رهبر انقلاب، حمایت ازآرمان فلسطین را درسرلوحه خودقرارداده است»

درتعقیب سیاست اسرائیل ستیزی وصدورانقلاب اسلامی به فلسطین، هرازچند گاه یکی از مسئولان حماس و جهاد اسلامی به ایران سفر کردند و با دریافت مبالغ هنگفتی پول واسلحه به نوارغزه بازگشتند. هیچ آماری ازمیزان کمکهای جمهوری اسلامی به گروههای بنیادگرای اسلامی درفلسطین وسایر کشورهای خاورمیانه دردست نیست وکسی به درستی نمیداند که حکومت ولایت فقیه سالانه چندصدملیون دلار درراه این سیاست ضدملی هزینه میکند. فقط یک قلم ازاین کمک ها اززبان یکی از رهبران حماس فاش شده است، اسماعیل هنیه دربازگشت از تهران به غزه، خبرکمک بلاعوض ۲۵۰ میلیون دلاری جمهوری اسلامی را به حماس اعلام نمود. ایشان همچنین به اطلاع مسئولان حماس رسانید که علاوه براین کمک، حکومت اسلامی ایران تعهد کرده است که حقوق ومزایای ۱۰۰هزارنفر که حقوق بگیران حماس را به مدت شش ماه بپردازد! چندی پیش نیز حسن نصرالله رهبرحزب الله لبنان خیال همه را راحت کرد ورسماً وعلناً اعلام داشت که : تمام مایحتاج حزب الله لبنان، ازکفش وجوراب گرفته تا تفنگ وفشنگ وموشک ازایران اسلامی میرسد!

خامنه ای و ذوب شدگان در ولایت او، بهارعربی را "بیداری اسلامی" نام نهادند ونشأت گرفته از انقلاب اسلامی ایران دانستند! اما همینکه آن "بیداری اسلامی" به سوریه رسید، نیروی قدس،حزب الله لبنان و دهها گروه شیعه عراق را برای سرکوب"بیداریاسلامی" و جلوگیری از سقوط بشاراسد به آنجا اعزام کرد! دراین میان حماس میبایستی تکلیف خودرا روشن میکرد، یا درکنارجمهوری اسلامی وبشاراسد قرار میگرفت ومانند بشاراسد وحزب الله لبنان ازکمکهای جمهوری اسلامی همچنان برخوردارمیگردید، ویا اینکه درکنارکشورهای عربی، که حماس دومی را انتخاب کرد و از آن به بعد روابطش با جمهوری اسلامی به سردی گرائید، تا اینکه با تصمیم اخیر حماس مبنی بر شناسائی مرزهای ۱۹۶۷، میتوان پیش بینی کرد که ماه عسل حکومت ولایت فقیه خامنه ای در فلسطین به پایان رسیده است وتنها گروه بنیادگرای فلسطینی که درنوارغزه برای جمهوری اسلامی باقی مانده است گروه"جهاداسلامی" میباشد که این گروه کوچک درمقایسه با گروه حماس ازقدرت ونفوذ چندانی درمیان فلسطینی ها برخوردارنیست و به عنوان عوامل جمهوری اسلامی درغزه شناخته میشود. وجالب این است که حتی حکومت جنایتکاربشاراسد که جمهوری اسلامی برای حفظ آن، تمام نیروی خود وگروههای شیعه عراق وافغانستان وپاکستان و حزب الله لبنان را بسیج کرده است و ماهانه میلیون ها دلاردرسوریه هزینه میکند، مرزهای سال ۱۹۶۷ را برسمیت میشناسد ولی حکومت ولایت فقیه ایران، نه تنها آن مرزها را برسمیت نمیشناسد بلکه همچنان خواهان نابودی اسرائیل است! چراکه سیاست خارجی جمهوری اسلامی برپایه امریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی و شعار نابودی این کشور بنا نهاده شده است وسیاست گزاراصلی وواقعی در این مورد، بیت ولایت فقیه است ونه وزارت خارجه جمهوری اسلامی.

سیاست خارجی ولایت مطلقه فقیه که۳۸ سال است درتناقض کامل با منافع ملی مردم ایران است وکشور را ازیک بحران به بحرانی دیگرسوق داده است، امروزه کشوررا به ورطه هولناکی کشانده وخطرجنگ دیگری را برای مردم ایران محتمل ساخته است، به هرگوشه خاورمیانه که نگاه کنید ردپای سیاست خارجی مخرب وضدملی ولایت فقیه را میتوان مشاهده کرد. همه جا پول واسلحه و امکانات حکومت اسلامی است که صحنه های خونینی را ترسیم کرده ومیکند است. خامنه ای اخیراً گفته است که : حرف درستی نیست که گفته شود با امضای برجام سایه جنگ برطرف شده است، اوراست میگوید وفراترازآن باید گفت: تا وقتی که سایه شوم حکومت ولایت فقیه برسرایران است ، سایه جنگ نیز برسراین کشورو مردم ایران همچنان وجود خواهد داشت چرا که هیچ جناحی وهیچ شخصیتی درجمهوری اسلامی جرأت نمیکند سیاست خارجی ضدملی وماجراجویانه بیت رهبری را به نقد کشد، همین دیروز بود که رئیس دادگستری اصفهان علیه غلامحسین کرباسچی به اتهام "توهین به شهدای حرم" اعلام جرم کرد! اتهام کرباسچی این است که دریک سخنرانی گفته است : بهتراست ازراه دیپلماسی راه حلی برای جنگ سوریه وکشت وکشتاردرآن کشورپیداشود. و همین دیروزبود که سردار جزایری سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، به ستاد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هشدار داد که نامزدهای ریاست جمهوری در خلال تبلیغات انتخاباتی، وارد عرصه های منطقه ای ودفاعی کشورومسائلی که خارج از حدود اختیارات ریاست‌جمهوری است خودداری کنند. یعنی حتی کسی که میخواهد رئیس جمهورشود نباید وارد سیاست منطقه ای بیت خامنه ای گردد!

در چنین فضای خفقان آلودی چه کسی جرأت میکند از خامنه ای در مورد سیاست مخرب و جنگ افروزانه او درمورد اسرائیل و حماس و فلسطین ولبنان وعراق وسوریه و بحرین و عربستان سعودی وغیره که ایران را به ورطه نابودی کشانده است سئوال کند؟ وچه کسی میتواند از خامنه ای و ذوب شدگان در ولایت او سئوال کند وقتی حماس به عنوان قدرتمندترین گروه بنیادگرای اسلامی فلسطین، مرزهای اسرائیل را به رسمیت میشناسد، آیا شعارنابود سازی اسرائیل ودخالت نظامی درکشورهای منطقه، درجهت دفاع ازمنافع ملی مردم ایران است؟! علیرغم تهدیدهای خامنه ای و جیره خوران ذوب شده اش در ولایت مطلقه، جامعه مدنی فعالان سیاسی واجتماعی ایران میتوانند موضوع سیاست خارجی و منطقه ای ولایت فقیه را به عرصه انتخابات خودی های جمهوری اسلامی بکشانند وازاین رهگذرسطح آگاهی مردم ایران را نسبت به نقش ضدملی و ویرانگر ولی فقیه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی بالا برندوبه مردم نشان دهند که این حکومت ضدملی وضدمردمی، ایران را به چه ورطه هولناکی کشانده است.

منبع:پژواک ایران


بهروز ستوده

فهرست مطالب بهروز ستوده در سایت پژواک ایران 

*با دستگیری وزندان، حرکت ملی و فرا گروهی ۱۴ نفرها سرکوب شدنی نیست [2019 Aug] 
*پیوستن ۱۴ زن شیردل ایرانی به جنبش ملی «نه به جمهوری اسلامی» خجسته باد [2019 Aug] 
*تجّلی یک حرکت ملی وفراگروهی در حمایت از بیانیه ۱۴ فعال مدنی،سیاسی وحقوق بشری داخل کشور ‏ [2019 Jul] 
* انقلابی که حس رهبرش به ایران "هیچ" بود، وطنش اسلام وهدفش کسب قدرت بود [2019 Feb] 
*اقای رضا پهلوی ! با طناب دیکتاتورپرورها وچاپلوس ها به چاه نروید [2019 Jan] 
*حسن روحانی درسازمان ملل چه دروغ هائی خواهد گفت وچه راست هائی را کتمان خواهد کرد؟ [2018 Sep] 
*به هوش باشید! سپاه، بسیج، قوه قضائیه و شورای نگهبان و... برای تقلب بسیج شده‌اند [2017 May] 
*حماس مرزهای اسرائیل را به رسمیت شناخت، ولایت فقیه همچنان به دنبال نابودی این کشور است [2017 May] 
*روسیه و جمهوری اسلامی شریک جنایت های بشاراسد در سوریه [2017 Apr] 
*درمراسم ۲۲ بهمن شرکت نکنید، به خامنه ای وحکومت فقیه مشروعیت ندهید [2017 Feb] 
*مرقد«امام راحل» است یا محل دفن «ساکت فتنه»  [2017 Jan] 
*بازیگرسینما از «کرامات» سردارسلیمانی میگوید! [2016 Oct] 
*آیا جمهوری اسلامی کمتراز حکومت ارتیره علیه بشریت مرتکب جنایت شده است!؟ [2016 Jun] 
*به یاد تراب حق شناس، نقدی برنوشته آقای تقی رحمانی. [2016 Feb] 
* رؤیای حضانت کعبه! جدال بی پایان ولایت فقیه شیعه با آل سعود وهابی [2016 Jan] 
*مرزهای ناشناخته مرگ و زندگی [2015 Sep] 
*باتوافق وین دل واپسان وجنگ طلبان آرام نخواهند گرفت [2015 Jul] 
*بند"ميم" وصيت‌نامه خمينی و جلوگيری از ورود زنان به ورزشگاه! [2015 Jun] 
*پزشکی که مجری حکم قصاص شود یک مُجرم وقابل تعقیب است . [2015 Mar] 
*نقل جمله «من شارلی هستم» در ایران مجازات دارد! [2015 Jan] 
*آیت الله اصلاح طلب : بهائی نه حق تحصیل دارد نه حقوق شهروندی!  [2014 Dec] 
*آمران بمعروف (اوباش اسیدپاش وچاقوکش) بسیجی اند و گوش بفرمان رهبر  [2014 Dec] 
*علم الهدی (امام جمعه مشهد) نگران جام زهر و مردن رهبر است ! [2014 Nov] 
*قصه یونس پیامبر واعدام محسن امیراصلانی ! [2014 Sep] 
*باریکه غزه نمایشگاه توحش هردو طرفِ جنگ [2014 Jul] 
*عراق درآستانه تجزیه و دور جدیدی ازجنگهای خونین مذهبی . [2014 Jun] 
*تعریف جُرم سیاسی درمجلس شوربای اسلامی ! [2014 May] 
*بهاره هدایت : «به زنده دفن شدن محکو م نشده ایم»  [2014 May] 
*شیرین کردن جام زهررهبر با اعدام و شکنجه وحمله به زندانیان سیاسی ! [2014 Apr] 
*عارف نبود قاتل بود! [2014 Mar] 
*حقوق بشر، چشم اسفندیارحکومت خودکامه خامنه ای .  [2014 Mar] 
*فرزانه مرادی، قربانی قانون قصاص و جامعه مردسالار [2014 Mar] 
*حقوق شهروندی پيش‌کِش، از حقوق و اختيارات خود دفاع کنيد آقای روحانی! [2014 Feb] 
* دیکتاتورها اصلاح نمی شوند ، سرنگون میشوند ، آقای حجاریان !  [2014 Feb] 
*سوریه ولبنان وعراق قربانی«داعش وماعش» [2014 Jan] 
*مدّاح ششلول‌بند و مهاجم «شکوفا» شده است!  [2014 Jan] 
*قوه قضائیه عامل فساد و بی عدالتی وناامنی درجامعه [2014 Jan] 
*ماهی حکومت اسلامی از سر و دُم گنديده است [2014 Jan] 
*جنجال‌آفرينی سه قوه جمهوری اسلامی برای اثبات يک دروغ!  [2013 Dec] 
* دیدارنمایندگان پارلمان اروپا با دو چهره نامدار و سوزش کیهان شّر. [2013 Dec] 
*نخودسیاهِ منشورحقوق شهروندی با چاشنی اعدام ! [2013 Dec] 
*گفتمان جدائی دين از دولت ضرورت امروز است [2013 Nov] 
*انفجار سفارت و نعل وارونه سفير خامنه‌ای در لبنان [2013 Nov] 
*زن ستیزی و شیعه سالاری در فرمان رهبربرای افزایش جمعیت  [2013 Nov] 
*«برادران قاچاقچی» درجه می‌گيرند، خرده‌پاها اعدام می‌شوند! [2013 Nov] 
*دادگاه بلخ است نه قوه قضائیه ! [2013 Oct] 
*چرا خامنه ای آقای توفیقی را از گردونه خارج ساخت؟  [2013 Oct] 
*همجنس‌گرايان ايران، بی‌دفاع‌ترين گروه اجتماعی [2013 Oct] 
*لگدپرانی کيهان شريعتمداری به جام زهر رهبر! [2013 Oct] 
*لنگه کفش و نیروهای خودسر(بخوانید نوچه های رهبر)  [2013 Oct] 
*روضه خوانی«قهرمانانه» آقای روحانی درسازمان ملل متحد . [2013 Sep] 
*«نرمش قهرمانانه» همان جام زهر است [2013 Sep] 
*باند خامنه‌ای شريک جنايات در سوريه [2013 Sep] 
*خانم وآقای رجوی! به نشستن درلانه عقرب خاتمه دهید [2013 Sep] 
*اتحاد سکولار – دمکرات های جمهوریخواه درآینده ای نزدیک . [2013 Aug] 
*روح خمینی : «هرچه فریاد دارید سرتحریم ها بکشید» [2013 Aug] 
* «خود تنظیمی» نام جدید خودسانسوری دردولت اعتدال! [2013 Aug] 
*نقدی بر یک جانبه نگری در نامه زندانیان سیاسی به اوباما [2013 Aug] 
*در صد وهفت سالگی مشروطیت ، شیخ فضل الله نوری هنوز زنده است !  [2013 Aug] 
*رهبرنانجیب ، کمتر از «توبه» رضایت نمیدهد ! [2013 Jul] 
*زياد نخواهيد! عجله نکنيد! مبادا «اعتدال» به‌هم بخورد! [2013 Jul] 
*فرمان رهبر! مرگ تدریجی برای زندانیان سیاسی نافرمان ! [2013 Jul] 
*فرقه رجوی ، تونل اتمی دیگری را درایران کشف کرد !  [2013 Jul] 
*خامنه ای خودکامه از رویدادهای مصر درس بگیرد !  [2013 Jul] 
*اصلاح‌طلبانی که برای بازگشت به قدرت «معتدل» می‌شوند  [2013 Jun] 
*بدون هيچ دليلی - خاک تو سر جليلی! شعارهای اين روزهای مردم [2013 Jun] 
*تجّلی جنبش ملی ایرانیان در جشن پیروزی تیم ملی فوتبال .  [2013 Jun] 
*رأی به آقای روحانی ، رأی به تغییراست نه رأی به حکومت اسلامی [2013 Jun] 
*مقاله [2013 Jun] 
*کمدی مناظره "انتخاباتی" ! در سیمای جمهوری اسلامی ! [2013 Jun] 
*نقدی بر پیام آقای تاج زاده به مردم ایران بمناسبت رد صلاحیت رفسنجانی! [2013 May] 
*پایان دوران طلائی انتخاب بین بد و بدتر و اینک انتخاب بدتر! [2013 May] 
*رهبر، نشانی نوکر"اصلح" را اعلام کرد .  [2013 May] 
*هراس آقای خاتمی از صف آرائی مردم در مقابل جمهوری اسلامی . [2013 May] 
*«حق» مردم ایران ! ازانتخاب بین بد وبدتر تا انتخاب بهترین نوکربرای رهبر!  [2013 Feb] 
*خامنه ای کمتر از توبه و ذوب در ولایت قبول ندارد آقای عبدالله نوری [2013 Jan] 
*پیامی برای تجمع فرانکفورت‎ [2013 Jan] 
*سالگرد پنجاه سالگی کنفدراسیون ، تجربه ای دمکراتیک وموفق .  [2013 Jan] 
*دفاع از زندانيان سياسی - عقيدتی ، مهم ترين وظيفه اپوزيسيون خارج [2012 Dec] 
*جمهوری اسلامی ، آتش بیار جنگ در باریکه غزه . [2012 Nov] 
*سودای کسب قدرت در سایه جنگ وحمله نظامی به ایران  [2012 Oct] 
* کنفراس"غیرمتعهد ها" فرصتی تاریخی برای احیای خیزش سبز [2012 Aug] 
*سخن بگوئید شاه زاده ! [2012 Jul] 
*به احترام زرین تاج قزوینی ، نخستین منادی آزادی زن ایرانی . [2012 Mar] 
* جنبش گسترده تحریم"انتخابات"مقدمه ای است بر وفاق ملی ایرانیان .  [2012 Feb] 
*نامه سرگشاده ای به آقای پرویز ثابتی(مقام امنیتی ساواک)  [2012 Feb] 
* حزب توده ایران هنوز منتقدان را عامل [2012 Feb] 
*بحران سازی به امید باج گیری ، جنگ افروزی به امید خروج از بن بست [2011 Dec] 
*«شاه درون و حلقه منحوسه استبداد» ! [2011 Nov] 
*طرح «کنگره ملی» و فقدان اراده ملی [2011 Oct] 
*LC چيست؟  [2011 Oct] 
*سرنگونی قذافی ، وسوسه ی«دخالت محدود نظامی خارجی»! [2011 Aug] 
* مردم سوریه را دریابیم ، «سکوت شما ، ما را میکُشد»  [2011 Aug] 
*امروز مبارک در قفس آهنی و فردا خامنه ای ، اسد و قذافی و... [2011 Aug] 
*وداع با دروازه بان محبوب ایران ، فرصتی برای خیزشی دیگرعلیه دیکتاتور [2011 May] 
*فردا جوانان ایران زمین «حرام» بودن چهارشنبه سوری را به شما نشان خواهند داد ! [2011 Mar] 
*«ای رجال ایران ، زن مگر بشر نیست؟» [2011 Mar] 
*روز 25 بهمن ماه ، زنگ سرنگونی خامنه ای به صدا در خواهد آمد [2011 Feb] 
*ازمیدان آزادی تهران تا میدان آزادی قاهره ، در چهار پرده  [2011 Feb] 
*کسی هست که صدای رودابه های ایران را بشنود ؟! [2011 Jan] 
*ادامه اعدام ها: کسی نیست جلوی این وحشی ها را بگیرد؟  [2011 Jan] 
*بر محور دفاع از زندانیان سیاسی و قطع شکنجه و اعدام و سنگسار متحد شویم [2011 Jan] 
*این همه اعدام و خون ریزی برای چیست؟ [2011 Jan] 
*نقدی بر « نقش رسانه ها در اعدام شهلا جاهد»  [2010 Dec] 
*تکرار توّحش جمهوری اسلامی درسومالی ، دعوت به تماشای اعدام !  [2010 Nov] 
*آقای کروبی و بهانه «روز قدس»!  [2010 Aug] 
*نه حماس وحزب الله نماینده فلسطین ولبنان اند و نه آقای کدیورسخنگوی جنبش سبز [2010 Jul] 
*مجوّزسرنگونی حکومت فقیه خون ریز را از کجا باید گرفت ؟ [2010 Jun] 
*حلقه ی دار برگردن شیرین ! حلقه ی ُگل برگردن قاتل بختیار!  [2010 May] 
*«امام راحل و خرد جمعی» !؟ این را چگونه باورکنیم آقای موسوی؟!  [2010 Apr] 
*خیزش سبزملی در چهارشنبه سرخ باستانی [2010 Mar] 
*آخوند هرزه ای که ما را به تکرارکشتار 67 تهدید میکند! او را بهتربشناسید [2010 Mar] 
*آقای رفسنجانی ! 31 سال توطئه گری و خیانت به مردم ایران کافی نیست ؟ [2010 Feb] 
*پرده آخرکودتا: خواندن آیه های یأس و شکست در گوش مردم ! [2010 Feb] 
*لحظه ای است تاریخی، به مار زخمی ولایت فقیه فرصت ندهیم  [2010 Feb] 
*استراتژی کودتاچیان : خانه نشین کردن مخالفان در روز 22 بهمن [2010 Feb] 
*برای مهار جنبش ، رهبر به خواص روی آورده است [2010 Jan] 
*بهائی ، مرغ عزا وعروسی در توبره خونین شریعت مداران [2010 Jan] 
*طرح لبنانیزه کردن ایران در بیت کودتا کلید خورد  [2010 Jan] 
* ساطورخونین"محارب" آخرین تدبیرفاشیسم ولایت فقیه  [2010 Jan] 
*از شب یلدا گذشتیم به استقبال طلوع خورشید برویم  [2009 Dec] 
*عقل و وجدانتان کجاست آقایان؟ مردم را وارد بازی قاتلان نکنید [2009 Dec] 
*دنیاخروش دانشجویان ایران را شنید ، خامنه ای خبیث نشنید !  [2009 Dec] 
*موج سواران سبز اسلامی و مخالفت با شعار «جمهوری ايرانی» [2009 Oct] 
*فاشیسم جمهوری اسلامی توهّم است یا یک واقعیت ملموس؟ [2008 Feb]