حماس مرزهای اسرائیل را به رسمیت شناخت، ولایت فقیه همچنان به دنبال نابودی این کشور است
بهروز ستوده

 

پس ازسه دهه شعارنابود سازی اسرائیل، دیروزخالد مشعل رهبرتشکیلات فلسطینی حماس که در باریکه غزه حکومت میکندتغییرمنشورو اساسنامه این تشکیلات را اعلام داشت. درمنشورجدید حماس، از کشورکاملا خودمختارو مستقل فلسطین، به پایتختی بیت المقدس در مرزهای چهارم ژوئن ۱۹۶۷ صحبت میشود که این به معنی برسمیت شناختن ضمی کشوراسرائیل با مرزهای پیش ازجنگ شش روزه اعراب واسرائیل میباشد. چهاردهه قبل درسالهای ۱۹۷۰ سازمان الفتح وجنبش آزادیبخش فلسطین به رهبری یاسرعرفات نیربا دست کشیدن ازشعارنابودی اسرائیل وبرسمیت شناختن این کشور، واردمذاکره با دولت اسرائیل شده بود. آقای فوزی برهوم سخنگوی تشکیلات حماس درمورد علت تغییرمنشورحماس گفته است که: منشورجدید به حماس امکان میدهد که با جهان خارج ارتباط برقرارسازد، اوهمچنین اظهارداشته است :"پیام ما به جهان این است که حماس رادیکال نیست. ما یک جنبش عملگرا و متمدن هستیم واز یهودیان متنفر نیستیم". برسمیت شناختن موجودیت کشوراسرائیل ازطرف"حماس"گذشته ازتأثیرمثبت آن برروی حل معضل دیرپای بین فلسطین واسرائیل،بدون شک برای حکومت ولایت فقیه ایران که طی سه دهه گذشته میلیاردها دلاربرروی حماس سرمایه گذاری کرده است، خبری ناگواروبه منزله یک شکست بزرگ برای بیت ولایت فقیه ایران که طراح سیاست خارجی این نظام است محسوب میشود.

چندروزپس ازپیروزی انقلاب بهمن ماه ۱۳۵۷،یاسرعرفات نخستین شخصیت خارجی بود که هواپیمای او بدون اطلاع قبلی در فرودگاه مهرآبادتهران برزمین نشست. یاسرعرفات به تصوراینکه برای برپائی کشورفلسطین درکناراسرائیل، پشتیبان ومتحد جدیدی در خاورمیانه پیدا کرده است، با شوروامیدبه سوی ایران انقلابی شتافته بود تا بارهبران انقلاب ایران دیدارنماید وازکمک حکومت جدیداین کشور درمسیری که سازمان آزادیبخش فلسطین در پیش گر فته بود اطمینان حاصل نماید. ابراهیم یزدی درسمت وزیر خارجه دولت بازرگان، بازیرپانهادن قوانین بین المللی،کلید ساختمان سفارتخانه اسرائیل را دراختیاریاسرعرفات و سازمان آزادیبخش فلسطین گذاشت تا درآنجا سفارتخانه فلسطین دایر شود، کلیدی که خیلی زود ازآنان پس گرفته شد،چراکه سازمان آزادیبخش فلسطین و یاسرعرفات حاضرنشده بودند شعارنابودی اسرائیل را دردستورکارخویش قراردهند.چندی بعد آیت الله خمینی وحکومت نوپای اسلامی ساختمان سفارت اسرائیل را به گروهی از فلسطینیان که خواهان نابودی اسرائیل بودند سپردند.(شاخه اخوان المسلمین درفلسطین که بعداً خود "حماس"که نام اختصاری "حرکةالمقامة الاسلامی" است نامید.

درفردای تأسیس جمهوری اسلامی درایران، آیت الله خمینی سخن ازصدورانقلاب اسلامی وبرافراشتن پرچم"لااله الی الله محمداً رسول الله" درسرتاسردنیا وآزادساختن کعبه اول ودوم مسلمین(بیت المقدس ومکه)به میان آورد وبه پیشنهاد دکترابراهیم یزدی، وزیرخارجه جمهوری اسلامی درتقویم ایران روزی را به نام "روزقدس" نامگذاری نمود، وازآن پس بفرمان خمینی، مراسم دینی حج به مراسم "برائت ازمشرکین وصدورانقلاب اسلامی" یعنی براه انداختن تظاهرات وراهپیمائی درمراسم حج وسردادن شعار مرگ برامریکا و مرگ براسرائیل ازجانب نیروهای اعزامی جمهوری اسلامی به مراسم حج تبدیل شد. ازسوی دیگرحکومت نوپای اسلامی و شخص آیت الله خمینی و پیروان نادان اوبا انگیزه نابودسازی اسرائیل ودرمخالفت با یاسرعرفات وسازمان آزادیبخش فلسطین، آغوش خودرا برای آموزش نظامی گروهها وعناصربنیادگرای فلسطینی وعرب که خواهان نابودی اسرائیل بودند گشودند و سیل پول واسلحه و مهمات ازطرف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به سوی گروههای مذکوردرفلسطین روان شد. سرانجام دیری نپائید که با پشتوانه مالی وتسلیحاتی جمهوری اسلامی، سازمانهای بنیادگرای اسلامی ازقبیل حماس وجهاد اسلامی وغیره به عنوان رقیب سازمان آزادیبخش فلسطین رشدکردندو با توسل به جنگ وتروروتصفیه فیزکی مخالفان خود،کنترل نوارغزه را بدست گرفتند. بدون تردید قدرت گیری حماس بدون کمک های هنگفت مالی وتسلیحاتی وآموزشی جمهوری اسلامی امکان پذیر نبوده است.

سیاست خارجی جمهوری اسلامی به دستور بنیانگذار و رهبرانقلاب، از ابتدا برپایه امریکا ستیزی واسرائیل ستیزی وبحران سازی مستمروپشتیبانی بیدریغ از گروههای بنیادگرای تروریست خاورمیانه بنیان نهاده شده است. اوج سیاست اسرائیل ستیزی جمهوری اسلامی، در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد بود که او برای هشت سال متوالی، در حضور نمایندگان تمام کشورهای جهان،از تریبون سازمان ملل متحد برای اعلان سیاست رسمی جمهوری اسلامی مبنی بر اسرائیل ستیزی و انکارهولوکاست استفاده نمود، همچنین اوج کمکهای مالی وتسلیحاتی پیدا وپنهان جمهوری اسلامی به سازمان حماس وجهاداسلامی دردوران دولت احمدی نژاد بوده است. منوچهر متکی وزیرخارجه کابینه احمدی نژاد، درتاریخ ۱۵ اوریل ۲۰۰۶در"سومین کنفرانس بین المللی قدس وحمایت ازحقوق مردم فلسطین" چنین گفت: «نظام جمهوری اسلامی با الهام ازخط وسیره بنیانگذارانقلاب اسلامی ورهنمودهای رهبر انقلاب، حمایت ازآرمان فلسطین را درسرلوحه خودقرارداده است»

درتعقیب سیاست اسرائیل ستیزی وصدورانقلاب اسلامی به فلسطین، هرازچند گاه یکی از مسئولان حماس و جهاد اسلامی به ایران سفر کردند و با دریافت مبالغ هنگفتی پول واسلحه به نوارغزه بازگشتند. هیچ آماری ازمیزان کمکهای جمهوری اسلامی به گروههای بنیادگرای اسلامی درفلسطین وسایر کشورهای خاورمیانه دردست نیست وکسی به درستی نمیداند که حکومت ولایت فقیه سالانه چندصدملیون دلار درراه این سیاست ضدملی هزینه میکند. فقط یک قلم ازاین کمک ها اززبان یکی از رهبران حماس فاش شده است، اسماعیل هنیه دربازگشت از تهران به غزه، خبرکمک بلاعوض ۲۵۰ میلیون دلاری جمهوری اسلامی را به حماس اعلام نمود. ایشان همچنین به اطلاع مسئولان حماس رسانید که علاوه براین کمک، حکومت اسلامی ایران تعهد کرده است که حقوق ومزایای ۱۰۰هزارنفر که حقوق بگیران حماس را به مدت شش ماه بپردازد! چندی پیش نیز حسن نصرالله رهبرحزب الله لبنان خیال همه را راحت کرد ورسماً وعلناً اعلام داشت که : تمام مایحتاج حزب الله لبنان، ازکفش وجوراب گرفته تا تفنگ وفشنگ وموشک ازایران اسلامی میرسد!

خامنه ای و ذوب شدگان در ولایت او، بهارعربی را "بیداری اسلامی" نام نهادند ونشأت گرفته از انقلاب اسلامی ایران دانستند! اما همینکه آن "بیداری اسلامی" به سوریه رسید، نیروی قدس،حزب الله لبنان و دهها گروه شیعه عراق را برای سرکوب"بیداریاسلامی" و جلوگیری از سقوط بشاراسد به آنجا اعزام کرد! دراین میان حماس میبایستی تکلیف خودرا روشن میکرد، یا درکنارجمهوری اسلامی وبشاراسد قرار میگرفت ومانند بشاراسد وحزب الله لبنان ازکمکهای جمهوری اسلامی همچنان برخوردارمیگردید، ویا اینکه درکنارکشورهای عربی، که حماس دومی را انتخاب کرد و از آن به بعد روابطش با جمهوری اسلامی به سردی گرائید، تا اینکه با تصمیم اخیر حماس مبنی بر شناسائی مرزهای ۱۹۶۷، میتوان پیش بینی کرد که ماه عسل حکومت ولایت فقیه خامنه ای در فلسطین به پایان رسیده است وتنها گروه بنیادگرای فلسطینی که درنوارغزه برای جمهوری اسلامی باقی مانده است گروه"جهاداسلامی" میباشد که این گروه کوچک درمقایسه با گروه حماس ازقدرت ونفوذ چندانی درمیان فلسطینی ها برخوردارنیست و به عنوان عوامل جمهوری اسلامی درغزه شناخته میشود. وجالب این است که حتی حکومت جنایتکاربشاراسد که جمهوری اسلامی برای حفظ آن، تمام نیروی خود وگروههای شیعه عراق وافغانستان وپاکستان و حزب الله لبنان را بسیج کرده است و ماهانه میلیون ها دلاردرسوریه هزینه میکند، مرزهای سال ۱۹۶۷ را برسمیت میشناسد ولی حکومت ولایت فقیه ایران، نه تنها آن مرزها را برسمیت نمیشناسد بلکه همچنان خواهان نابودی اسرائیل است! چراکه سیاست خارجی جمهوری اسلامی برپایه امریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی و شعار نابودی این کشور بنا نهاده شده است وسیاست گزاراصلی وواقعی در این مورد، بیت ولایت فقیه است ونه وزارت خارجه جمهوری اسلامی.

سیاست خارجی ولایت مطلقه فقیه که۳۸ سال است درتناقض کامل با منافع ملی مردم ایران است وکشور را ازیک بحران به بحرانی دیگرسوق داده است، امروزه کشوررا به ورطه هولناکی کشانده وخطرجنگ دیگری را برای مردم ایران محتمل ساخته است، به هرگوشه خاورمیانه که نگاه کنید ردپای سیاست خارجی مخرب وضدملی ولایت فقیه را میتوان مشاهده کرد. همه جا پول واسلحه و امکانات حکومت اسلامی است که صحنه های خونینی را ترسیم کرده ومیکند است. خامنه ای اخیراً گفته است که : حرف درستی نیست که گفته شود با امضای برجام سایه جنگ برطرف شده است، اوراست میگوید وفراترازآن باید گفت: تا وقتی که سایه شوم حکومت ولایت فقیه برسرایران است ، سایه جنگ نیز برسراین کشورو مردم ایران همچنان وجود خواهد داشت چرا که هیچ جناحی وهیچ شخصیتی درجمهوری اسلامی جرأت نمیکند سیاست خارجی ضدملی وماجراجویانه بیت رهبری را به نقد کشد، همین دیروز بود که رئیس دادگستری اصفهان علیه غلامحسین کرباسچی به اتهام "توهین به شهدای حرم" اعلام جرم کرد! اتهام کرباسچی این است که دریک سخنرانی گفته است : بهتراست ازراه دیپلماسی راه حلی برای جنگ سوریه وکشت وکشتاردرآن کشورپیداشود. و همین دیروزبود که سردار جزایری سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، به ستاد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هشدار داد که نامزدهای ریاست جمهوری در خلال تبلیغات انتخاباتی، وارد عرصه های منطقه ای ودفاعی کشورومسائلی که خارج از حدود اختیارات ریاست‌جمهوری است خودداری کنند. یعنی حتی کسی که میخواهد رئیس جمهورشود نباید وارد سیاست منطقه ای بیت خامنه ای گردد!

در چنین فضای خفقان آلودی چه کسی جرأت میکند از خامنه ای در مورد سیاست مخرب و جنگ افروزانه او درمورد اسرائیل و حماس و فلسطین ولبنان وعراق وسوریه و بحرین و عربستان سعودی وغیره که ایران را به ورطه نابودی کشانده است سئوال کند؟ وچه کسی میتواند از خامنه ای و ذوب شدگان در ولایت او سئوال کند وقتی حماس به عنوان قدرتمندترین گروه بنیادگرای اسلامی فلسطین، مرزهای اسرائیل را به رسمیت میشناسد، آیا شعارنابود سازی اسرائیل ودخالت نظامی درکشورهای منطقه، درجهت دفاع ازمنافع ملی مردم ایران است؟! علیرغم تهدیدهای خامنه ای و جیره خوران ذوب شده اش در ولایت مطلقه، جامعه مدنی فعالان سیاسی واجتماعی ایران میتوانند موضوع سیاست خارجی و منطقه ای ولایت فقیه را به عرصه انتخابات خودی های جمهوری اسلامی بکشانند وازاین رهگذرسطح آگاهی مردم ایران را نسبت به نقش ضدملی و ویرانگر ولی فقیه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی بالا برندوبه مردم نشان دهند که این حکومت ضدملی وضدمردمی، ایران را به چه ورطه هولناکی کشانده است.

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

بهروز ستوده

فهرست مطالب بهروز ستوده در سایت پژواک ایران 

*به هوش باشید! سپاه، بسیج، قوه قضائیه و شورای نگهبان و... برای تقلب بسیج شده‌اند
*حماس مرزهای اسرائیل را به رسمیت شناخت، ولایت فقیه همچنان به دنبال نابودی این کشور است
*روسیه و جمهوری اسلامی شریک جنایت های بشاراسد در سوریه
*درمراسم ۲۲ بهمن شرکت نکنید، به خامنه ای وحکومت فقیه مشروعیت ندهید
*مرقد«امام راحل» است یا محل دفن «ساکت فتنه»
*بازیگرسینما از «کرامات» سردارسلیمانی میگوید!
*آیا جمهوری اسلامی کمتراز حکومت ارتیره علیه بشریت مرتکب جنایت شده است!؟
*به یاد تراب حق شناس، نقدی برنوشته آقای تقی رحمانی.
* رؤیای حضانت کعبه! جدال بی پایان ولایت فقیه شیعه با آل سعود وهابی
*مرزهای ناشناخته مرگ و زندگی
*باتوافق وین دل واپسان وجنگ طلبان آرام نخواهند گرفت
*بند"ميم" وصيت‌نامه خمينی و جلوگيری از ورود زنان به ورزشگاه!
*پزشکی که مجری حکم قصاص شود یک مُجرم وقابل تعقیب است .
*نقل جمله «من شارلی هستم» در ایران مجازات دارد!
*آیت الله اصلاح طلب : بهائی نه حق تحصیل دارد نه حقوق شهروندی!
*آمران بمعروف (اوباش اسیدپاش وچاقوکش) بسیجی اند و گوش بفرمان رهبر
*علم الهدی (امام جمعه مشهد) نگران جام زهر و مردن رهبر است !
*قصه یونس پیامبر واعدام محسن امیراصلانی !
*باریکه غزه نمایشگاه توحش هردو طرفِ جنگ
*عراق درآستانه تجزیه و دور جدیدی ازجنگهای خونین مذهبی .
*تعریف جُرم سیاسی درمجلس شوربای اسلامی !
*بهاره هدایت : «به زنده دفن شدن محکو م نشده ایم»
*شیرین کردن جام زهررهبر با اعدام و شکنجه وحمله به زندانیان سیاسی !
*عارف نبود قاتل بود!
*حقوق بشر، چشم اسفندیارحکومت خودکامه خامنه ای .
*فرزانه مرادی، قربانی قانون قصاص و جامعه مردسالار
*حقوق شهروندی پيش‌کِش، از حقوق و اختيارات خود دفاع کنيد آقای روحانی!
* دیکتاتورها اصلاح نمی شوند ، سرنگون میشوند ، آقای حجاریان !
*سوریه ولبنان وعراق قربانی«داعش وماعش»
*مدّاح ششلول‌بند و مهاجم «شکوفا» شده است!
*قوه قضائیه عامل فساد و بی عدالتی وناامنی درجامعه
*ماهی حکومت اسلامی از سر و دُم گنديده است
*جنجال‌آفرينی سه قوه جمهوری اسلامی برای اثبات يک دروغ!
* دیدارنمایندگان پارلمان اروپا با دو چهره نامدار و سوزش کیهان شّر.
*نخودسیاهِ منشورحقوق شهروندی با چاشنی اعدام !
*گفتمان جدائی دين از دولت ضرورت امروز است
*انفجار سفارت و نعل وارونه سفير خامنه‌ای در لبنان
*زن ستیزی و شیعه سالاری در فرمان رهبربرای افزایش جمعیت
*«برادران قاچاقچی» درجه می‌گيرند، خرده‌پاها اعدام می‌شوند!
*دادگاه بلخ است نه قوه قضائیه !
*چرا خامنه ای آقای توفیقی را از گردونه خارج ساخت؟
*همجنس‌گرايان ايران، بی‌دفاع‌ترين گروه اجتماعی
*لگدپرانی کيهان شريعتمداری به جام زهر رهبر!
*لنگه کفش و نیروهای خودسر(بخوانید نوچه های رهبر)
*روضه خوانی«قهرمانانه» آقای روحانی درسازمان ملل متحد .
*«نرمش قهرمانانه» همان جام زهر است
*باند خامنه‌ای شريک جنايات در سوريه
*خانم وآقای رجوی! به نشستن درلانه عقرب خاتمه دهید
*اتحاد سکولار – دمکرات های جمهوریخواه درآینده ای نزدیک .
*روح خمینی : «هرچه فریاد دارید سرتحریم ها بکشید»
* «خود تنظیمی» نام جدید خودسانسوری دردولت اعتدال!
*نقدی بر یک جانبه نگری در نامه زندانیان سیاسی به اوباما
*در صد وهفت سالگی مشروطیت ، شیخ فضل الله نوری هنوز زنده است !
*رهبرنانجیب ، کمتر از «توبه» رضایت نمیدهد !
*زياد نخواهيد! عجله نکنيد! مبادا «اعتدال» به‌هم بخورد!
*فرمان رهبر! مرگ تدریجی برای زندانیان سیاسی نافرمان !
*فرقه رجوی ، تونل اتمی دیگری را درایران کشف کرد !
*خامنه ای خودکامه از رویدادهای مصر درس بگیرد !
*اصلاح‌طلبانی که برای بازگشت به قدرت «معتدل» می‌شوند
*بدون هيچ دليلی - خاک تو سر جليلی! شعارهای اين روزهای مردم
*تجّلی جنبش ملی ایرانیان در جشن پیروزی تیم ملی فوتبال .
*رأی به آقای روحانی ، رأی به تغییراست نه رأی به حکومت اسلامی
*مقاله
*کمدی مناظره "انتخاباتی" ! در سیمای جمهوری اسلامی !
*نقدی بر پیام آقای تاج زاده به مردم ایران بمناسبت رد صلاحیت رفسنجانی!
*پایان دوران طلائی انتخاب بین بد و بدتر و اینک انتخاب بدتر!
*رهبر، نشانی نوکر"اصلح" را اعلام کرد .
*هراس آقای خاتمی از صف آرائی مردم در مقابل جمهوری اسلامی .
*«حق» مردم ایران ! ازانتخاب بین بد وبدتر تا انتخاب بهترین نوکربرای رهبر!
*خامنه ای کمتر از توبه و ذوب در ولایت قبول ندارد آقای عبدالله نوری
*پیامی برای تجمع فرانکفورت‎
*سالگرد پنجاه سالگی کنفدراسیون ، تجربه ای دمکراتیک وموفق .
*دفاع از زندانيان سياسی - عقيدتی ، مهم ترين وظيفه اپوزيسيون خارج
*جمهوری اسلامی ، آتش بیار جنگ در باریکه غزه .
*سودای کسب قدرت در سایه جنگ وحمله نظامی به ایران
* کنفراس"غیرمتعهد ها" فرصتی تاریخی برای احیای خیزش سبز
*سخن بگوئید شاه زاده !
*به احترام زرین تاج قزوینی ، نخستین منادی آزادی زن ایرانی .
* جنبش گسترده تحریم"انتخابات"مقدمه ای است بر وفاق ملی ایرانیان .
*نامه سرگشاده ای به آقای پرویز ثابتی(مقام امنیتی ساواک)
* حزب توده ایران هنوز منتقدان را عامل
*بحران سازی به امید باج گیری ، جنگ افروزی به امید خروج از بن بست
*«شاه درون و حلقه منحوسه استبداد» !
*طرح «کنگره ملی» و فقدان اراده ملی
*LC چيست؟
*سرنگونی قذافی ، وسوسه ی«دخالت محدود نظامی خارجی»!
* مردم سوریه را دریابیم ، «سکوت شما ، ما را میکُشد»
*امروز مبارک در قفس آهنی و فردا خامنه ای ، اسد و قذافی و...
*وداع با دروازه بان محبوب ایران ، فرصتی برای خیزشی دیگرعلیه دیکتاتور
*فردا جوانان ایران زمین «حرام» بودن چهارشنبه سوری را به شما نشان خواهند داد !
*«ای رجال ایران ، زن مگر بشر نیست؟»
*روز 25 بهمن ماه ، زنگ سرنگونی خامنه ای به صدا در خواهد آمد
*ازمیدان آزادی تهران تا میدان آزادی قاهره ، در چهار پرده
*کسی هست که صدای رودابه های ایران را بشنود ؟!
*ادامه اعدام ها: کسی نیست جلوی این وحشی ها را بگیرد؟
*بر محور دفاع از زندانیان سیاسی و قطع شکنجه و اعدام و سنگسار متحد شویم
*این همه اعدام و خون ریزی برای چیست؟
*نقدی بر « نقش رسانه ها در اعدام شهلا جاهد»
*تکرار توّحش جمهوری اسلامی درسومالی ، دعوت به تماشای اعدام !
*آقای کروبی و بهانه «روز قدس»!
*نه حماس وحزب الله نماینده فلسطین ولبنان اند و نه آقای کدیورسخنگوی جنبش سبز
*مجوّزسرنگونی حکومت فقیه خون ریز را از کجا باید گرفت ؟
*حلقه ی دار برگردن شیرین ! حلقه ی ُگل برگردن قاتل بختیار!
*«امام راحل و خرد جمعی» !؟ این را چگونه باورکنیم آقای موسوی؟!
*خیزش سبزملی در چهارشنبه سرخ باستانی
*آخوند هرزه ای که ما را به تکرارکشتار 67 تهدید میکند! او را بهتربشناسید
*آقای رفسنجانی ! 31 سال توطئه گری و خیانت به مردم ایران کافی نیست ؟
*پرده آخرکودتا: خواندن آیه های یأس و شکست در گوش مردم !
*لحظه ای است تاریخی، به مار زخمی ولایت فقیه فرصت ندهیم
*استراتژی کودتاچیان : خانه نشین کردن مخالفان در روز 22 بهمن
*برای مهار جنبش ، رهبر به خواص روی آورده است
*بهائی ، مرغ عزا وعروسی در توبره خونین شریعت مداران
*طرح لبنانیزه کردن ایران در بیت کودتا کلید خورد
* ساطورخونین"محارب" آخرین تدبیرفاشیسم ولایت فقیه
*از شب یلدا گذشتیم به استقبال طلوع خورشید برویم
*عقل و وجدانتان کجاست آقایان؟ مردم را وارد بازی قاتلان نکنید
*دنیاخروش دانشجویان ایران را شنید ، خامنه ای خبیث نشنید !
*موج سواران سبز اسلامی و مخالفت با شعار «جمهوری ايرانی»
*فاشیسم جمهوری اسلامی توهّم است یا یک واقعیت ملموس؟