خامنه ای کمتر از توبه و ذوب در ولایت قبول ندارد آقای عبدالله نوری
بهروز ستوده

نمیدانم خانمها وآقایان اصلاح طلب ، و هم آن دسته از گروههای سیاسی و روشنفکران و شخصیت های اپوزیسیون جمهوری اسلامی که سالهاست برای باز شدن فضای سیاسی ایران ، چشم امیدشان به معجزه "انتخابات آزاد" در جمهموری اسلامی که لاجرم میبایستی زیر نظر شورای نگهبان خامنه ای برگزار شود دوخته اند و سالیان درازی است که شعار"انتخابات آزاد"را محور مطالبات خود قرار داده اند بدون اینکه برای مردم ایران توضیح دهند که این "انتخابات آزاد" را چه کسانی و با چه مکانیسمی قرار است در کشوری که حکومت عهد عتیقی اش ، 34 سال است که نه  تنها حق انتخاب شدن و انتخاب کردن آزاد را که حتی حق خوردن و پوشیدن و راه رفتن آزاد را از مردم ایران سلب کرده است بمرحله اجرا درآید ؟  نمیدانم تاکنون نهیب رهبر و پیامهای سران ریز و درشت جمهوری اسلامی در مورد "انتخابات آزاد" و اعلام آمادگی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران برای"مهندسی" کردن انتخابات آزاد ، به خانمها وآقایان اصلاح طلب و دنباله روهای خیالاتی آنان  رسیده است یا اینکه لازم است کسی با ساز و دهل در گوش آنان بنوازد و آنها را از خواب گران و رویاهای شیرین شان بیدار نماید و بگوید که رهبر و تمام حواشی بیت رهبری ،  توپ"انتخابات آزاد" را به سمت شما پرتاب کرده اند ، اینک توپ در میدان شماست آقایان و خانمهای اصلاح طلب  !
درست زمانی که رهبر و باند مافیائی پیرامون او ، خود را برای وارد کردن ضربه نهائی بر شعار "انتخابات آزاد" آماده میکردند اصلاح طلبان حکومتی و غیر حکومتی نیز مشغول رایزی و جستجوی منفذی بودند که بتوانند اجازه عبوراز جداره نفوذ ناپذیر بیت رهبری و شورای نگهبان خامنه ای بگیرند و با شرکت در "انتخابات آزاد" برای تعیین ریاست جمهوری اسلامی ، یکبار دیگر شانس خود را دراین عرصه آزمایش کنند ! عقب نشینی پشت عقب نشینی  تا رسیدن به مرز اصولگرائی ، شاید دل سنگ رهبر نرم شود و جواز عبور برای حضور در"انتخابات آزاد" صادر شود ، غافل از اینکه بیت رهبری و آقای جنتی ، همانطوریکه بارها اعلام داشته اند برای کسانی که میخواهند از منفذ باریک شورای نگهبان رهبر عبور کنند تنها یک راه وجود دارد وآن : توبه و ندامت از گذشته خویش و اعلام برائت خود از "سران فتنه" است ! معلوم نیست که مافیای قدرت و ثروت و جنایت ، با چه زبانی میبایستی با اصلاح طلبانی که شیفته ی مشارکت در"انتخابات آزاد"و سهیم شدن در قدرت اند سخن بگوید که متوجه شوند !
درست زمانی که خامنه ای خود را آماده میکرد که تعریف جدیدی از "انتخابات آزاد" ارائه دهد تا معاندان و بدخواهان انقلاب اسلامی اینقدر هی نگویند"انتخابات آزاد ، انتخابات آزاد" آقای عبدالله نوری ، یکی از رهبران اصلاح طلب  نیز در جمع دانشجویان عضو انجمن اسلامی دانشگاه تهران مشغول بدست دادن تعریف جدیدی از جریان اصلاح طلبی و جنبش سبز بود تا با این تعرف جدید شاید روزنه ای برای حضور در "انتخابات  آزاد" ریاست جمهوری  گشوده گردد ! ببینید که آقای عبدالله نوری برای نرم کردن دل سنگ رهبر و شورای نگهبانش تا کجا پیش میرود :
« متاسفانه تعریفی روشن از اصلاحات و جنبش سبز ارائه نشده است و معیار و مرزبندی مشخص و مدونی برای اصلاح طلبی و جنبش سبز موجود نیست. از جنبش سبز می توان تعریف اعم یا تعریف اخص کرد. درخصوص جریان اصلاحات هم همین طور است. با این وجود، هم اصلاح طلبان و هم جنبش سبز همراه با رهبران و نخبگان این جریانات مدعی پایبندی به قانون اساسی هستند و شاید بشود همه جریانات منتقد و غیربرانداز را حول محور قانون اساسی شکل داد و منسجم کرد. من فکر می کنم اصلاحات و جنبش سبز هم پوشانی زیادی دارند و محور آنها قانون اساسی است.»
بگذریم که حتی آقایان موسوی و کروبی در اوج خیزش های سبز و خودجوش مردم ایران ، هرگز بخود اجازه  ندادند که خود را رهبر و سخنگوی جنبش سبز معرفی کنند و حالا در رکود آن جنبش ، آقای عبدالله نوری بخود اجازه میدهد که جنبش سبز را به سود جریان اصلاح طلبی مصادره نماید ، از جانب این جنبش سخن بگوید و تعرفی از آن ارئه دهد که به مذاق سران جنایتکار جمهوری اسلامی و برپا کنندگان کهریزک ها خوش آید و راه را برای شرکت در "انتخابات آزاد" هموار نماید ! بهر حال پس از گذشت دو دهه ازعمرجریانی موسوم به اصلاح طلبی و گذشت سه سال و نیم ازجنبش به خون نشسته سبز ، و انتشار هزاران مقاله و رساله و کتاب در مورد این دو مقوله ، آقای عبدالله نوری گویا به این نتیجه رسیده است که  هنوزتعریف درستی از اصلاحات و جنبش سبز در دست نیست ! بهمین خاطرایشان به کشف جدیدی نائل آمده و از آن دو مقوله که گویا "همپوشانی" و مشابهت زیادی با یکدیگردارند تعریف جدیدی بدست میدهد ! و تعریف جدید هم این است که : اصلاحات و جنبش سبز، هردو غیر براندارو پای بند به قانون اساسی جمهوری اسلامی هستند و محور خواسته و فعالیت شان قانون اساسی جمهوری اسلامی است ! بعبارت دیگرآقای عبدالله نوری ، در تعریف جدیدی که از جریان اصلاح طلبی و جنبش سبز ارائه میدهد، قبول و یا عدم قبول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را معیار و ملاک براندازی و غیر براندازی نظام جمهوری اسلامی  تعیین میکند ، و این همان معیاری است سران جلاد جمهوری اسلامی برای تشخیص براندار از غیر برانداز تعیین نموده اند ، و با چنین معیاری ، زنان ایران که نیمی از جامعه ایران را تشکیل میدهند ، اقلیت های قومی و مذهبی ایران ، دگراندیشان و روشنفکران ایران ، احزاب و گروههای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی ، و تمامی نهادهای حقوق بشری که همه وهمه مخالف قانون اساسی تبعیض آمیز جمهوری اسلامی هستند در زمره ی براندازان قرار میگیرند! و این همان اتهامی است که  جانیان حاکم بر میهن ما با توسل به آن ، از بدو تولد نامیمون جمهوری اسلامی تا کنون ، هزاران هزار زن ومرد و پیر و جوان ایرانی را به زندان و شکنجه و اعدام محکوم کرده اند . 
آقای عبدالله نوری با تردستی آخوندی میخواهد آبروی جنبش سبز را پشتوانه ی بی آبروئی اصلاح طلبان ورشکسته ای سازد  که  پس از هشت سال تسلط بر سه قوه مقننه و مجریه و قضائیه و اجرای احکام ولایت مطلقه فقیه ، رئیس جمهور دولت اصلاحات اعلام داشت که : درمدت زمامداری اش فقط یک "تدارک چی" بوده است  و بدین خاطر موفق نشده است برنامه های اصلاحی وعده داده شده را بمرحله اجرا درآورد ! و کسی نیست از آقای عبدالله نوری ، این چهره شاخص اصلاحات سئوال کند که چگونه میتوان یک جریان ورشکسته و بی اعتبار دولتی را به جنبش جوان ومردمی سبز که در پی کسب حقوق شهروندی و رفع تبعیض های  جمهوری اسلامی است به همدیگر پیوند زد ؟ من تصور نمیکنم که آقای عبدالله نوری آنقدر ساده اندیش باشد که نداند نسل جوان ایران ، پس از کودتای انتخاباتی خامنه ای – احمدی نژاد درخردادماه  88  ، با شعارهائی از قبیل "رأی من کو" و "جمهوری ایرانی" و"نه غزه نه لنبان ..."  برای بازگرداندن اصلاح طلبان به قدرت ، به خیابان نیامدند ، و شاید آقای عبدالله  نوری فراموش کرده است که اصلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی و رفع تبعیض های موجود ، یکی از مطالب مهمی بود که آقایان موسوی و کروبی در مناظرات انتخاباتی خود مطرح بودند ،  و مردم ایران در انتخابات 88 به این امید به این دوکاندید رأی دادند تا شاید بتوانند از آن طریق ، قانون اساسی تبعیض آمیز جمهوری اسلامی را  تغییر دهند ، بنابراین روی آوردن مجدد مردم به صندوق رأی در خردادماه 88 ، بمنظور تکراربازی ملال آور اصلاح طلبانی که مردم ایران آنان به مدت 8 سال آزموده بودند ، نبوده است ، پس بهتر است که آقای عبدالله نوری وسایر اصلاح طلبان ، حساب خود را از حساب جنبش سبز جدا کنند و از جانب خود و جناحهای اصلاح طلب سخن گویند نه از جانب جنبش جوان سبز .
درسخنان خود آقای عبدالله نوری پس از اینکه جنبس سبز را بنفع جریان اصلاح طلبی مصادره مینماید و آنرا پای بند به قانون اساسی جمهوری اسلامی وانمود میسازد و پس از اینکه به شرح اختلاف نظرها در میان اصلاح طلبان بر سر حضور یا عدم حصور در انتخابات آینده می پردازد و برلزوم اجماع درمیان جبهه اصلاحات بر سر مسئله انتخابات ریاست جمهوری تأکید میکند ، آقای نوری بر روی یک نظریه که در حقیقت نظریه ی خود ایشان و دوستانش میباشد ، تأمل بیشتری مینماید و به شرح وبسط آن میپردازد ، در مورد حضور یا عدم حضور اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری ، آقای عبدالله نوری چنین میگوید:
« برخی دوستان استدلال میکنند درشرایطی که عزیزان بزرگوار، آقایان کروبی و موسوی و سرکار خانم رهنورد درحصر و یا عزیزان دیگری در حبس هستند در انتخابات شرکت نمی‌کنیم ، در پاسخ ، گروهی از دوستان می گویند که در همه دنیا در انتخابات شرکت می‌کنند تا چنانچه برنده انتخابات شدند مشکلات سیاسی و اقتصادی را بر اساس برنامه های خود حل کنند و ایده‌ها و برنامه های خود را عملی کنند نه اینکه احزاب منتقد از جریان حاکم بخواهند اگر ایده‌های ما را عملی کنید و دغدغه های ما را برطرف کنید در انتخابات شرکت می‌کنیم . به هر حال بحث‌ها زیاد است و باید به یک جمع‌بندی رسید. البته فعلا بحث‌ها در مراحل مقدماتی است. ولی به نظر می رسد در صورت ایجاد اجماع میان بزرگان اصلاحات و جنبش سبز و گروه های مختلف اصلاح‌طلب و جمع بندی در خصوص حضور و شرکت در انتخابات و معرفی یک چهره مقبول دارای شاخصه های یک اصلاح طلب مردمی ، قدرتمند و سیاستمدار به عنوان كاندیدای جریان اصلاحات و جنبش سبز، چنانچه برای مردم توضیح داده شود که برای اصلاح امور و تغییر فضا و بهبود وضع مردم و دفاع از حقوق ملت باید در انتخابات حضور پیدا کرد و از این حق مسلم و قانونی نباید به سادگی چشم پوشی کرد، مردم نیز همراهی خواهند كرد و این حضور و همراهی می تواند به اثر گذاری و نهایتا پیروزی بیانجامد. »
گفته های آقای عبدالله نوری بقدر کافی روشن است ونیازی به تشریح ندارد ، فقط  بد نیست این نکته را اضافه کنم که آقای نوری در این قسمت ازسخنان خود ، تلاش دارد تضاد شرکت در انتخابات و همچنان در زندان وحصر خانگی باقی ماندن شخصیت ها و رهبران اصلاحات را که قبلاً ازجانب سران اصلاح طلب و حتی آقای رفسنجانی ، به عنوان پیش شرط برای شرکت اصلاح طلبان در انتخابات تعیین شده بود را  بگونه ای حل نماید تا اگر کسی از آنان سئوال کرد  که مگر شما  تا همین چند هفته  قبل ، شرکت خود را در انتخابات ریاست جمهوری ، مشروط به آزادی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد و سایرشخصیت های اصلاح طلب زندانی و نیز باز شدن فضای سیاسی جامعه نکرده بودید ، حالا چطور بدون اینکه شروط و خواسته های شما تحقق یافته باشد میخواهید در"انتخابات" شرکت کنید ! درجواب بگویند که : با این هدف در انتخابات شرکت میکنیم که پیروز شویم و وقتی رئیس جمهوراصلاح طلب از صندوق بیرون آمد و قدرت را بدست گرفتیم ! آنوقت  به حصر خانگی سه شخصیت اصلاح طلب پایان دهیم ! فضای سیاسی جامعه را باز کنیم ! مسئله اتمی را حل کنیم ! به اقتصاد درهم ریخته و گرانی و بیکاری سرو سامان دهیم  و دهها وعده توخالی دیگر که بیشتر به قصه های شب که برای خواب کردن کودکان گفته میشود شباهت دارد تا ارائه یک راهکار سیاسی صادقانه .
و بالاخره شاه بیت سخنان آقای عبدالله نوری در جمع دانشجویان عضو انجمن اسلامی دانشگاه تهران و توجیه اینکه با وجود زندانی بودن رهبران اصلاحات و حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی ، اصلاح طلبان همچنان میتوانند در انتخابات شرکت کنند !  ببنید آقای عبدالله نوری ، از رهبران و شیفتگان شرکت در انتخاباتی که مهندسان سپاه پاسداران از هم اکنون خود را برای "مهندسی"کردن آن آماده میسازند چه میگوید ، و این گفته آقای عبدالله نوری بقول معروف چیزی نیست مگرعذر بدتر از گناه !
آقای عبدالله نوری میگوید :
« در زمان دولت اصلاحات مرحوم آیت الله العظمی منتظری سال ها در حصر بودند، آیا اصلاح طلبان فعالیت اصلاحی و تلاش سیاسی و انتخاباتی خود را تعطیل و مشروط به رفع حصر و یا آزادی زندانیان سیاسی کردند ؟ آیا اصلاح طلبان ازحضور در اداره کشور و جامعه و فعالیت های سیاسی، اجتماعی کنار رفتند؟ در حال حاضر بسیار مهم است که هر چه در توان داریم تلاش کنیم تا عزیزان بزرگوار آقایان کروبی، میرحسین موسوی و خانم رهنورد و زندانیان سیاسی آزاد شوند. با وجود این تاکید بر این موضوع به گونه ای نباشد که فرصت های موجود برای فعالیت سیاسی را از بین ببرد و به تعطیل اصلاحات بیانجامد و آن را در بن بست قرار دهد که بن بست در گفتمان اصلاحات راه را برای جریانات تند و افراطی حاکمیت و یا در طیف برانداز هموار می کند.»
در پاسخ به این قسمت از سخنان آقای عبدالله نوری ، قلم رها شد تا هرآنچه  دل تنگ اش میخواهد  تراوش کند ولی در نیمه های راه  به حرمت مصطفی تاج زاده و هم زنجیرانش ازحرکت باز ماند و خود را سانسور کرد . آخر هرچه باشد او و هم زنجیرانش ،  هنوزعنوان اصلاح طلب را با خود حمل میکنند. 
23 دی ماه1391
12 ژانویه2013
 
 

منبع:پژواک ایران


بهروز ستوده

فهرست مطالب بهروز ستوده در سایت پژواک ایران 

*پیوستن ۱۴ زن شیردل ایرانی به جنبش ملی «نه به جمهوری اسلامی» خجسته باد [2019 Aug] 
*تجّلی یک حرکت ملی وفراگروهی در حمایت از بیانیه ۱۴ فعال مدنی،سیاسی وحقوق بشری داخل کشور ‏ [2019 Jul] 
* انقلابی که حس رهبرش به ایران "هیچ" بود، وطنش اسلام وهدفش کسب قدرت بود [2019 Feb] 
*اقای رضا پهلوی ! با طناب دیکتاتورپرورها وچاپلوس ها به چاه نروید [2019 Jan] 
*حسن روحانی درسازمان ملل چه دروغ هائی خواهد گفت وچه راست هائی را کتمان خواهد کرد؟ [2018 Sep] 
*به هوش باشید! سپاه، بسیج، قوه قضائیه و شورای نگهبان و... برای تقلب بسیج شده‌اند [2017 May] 
*حماس مرزهای اسرائیل را به رسمیت شناخت، ولایت فقیه همچنان به دنبال نابودی این کشور است [2017 May] 
*روسیه و جمهوری اسلامی شریک جنایت های بشاراسد در سوریه [2017 Apr] 
*درمراسم ۲۲ بهمن شرکت نکنید، به خامنه ای وحکومت فقیه مشروعیت ندهید [2017 Feb] 
*مرقد«امام راحل» است یا محل دفن «ساکت فتنه»  [2017 Jan] 
*بازیگرسینما از «کرامات» سردارسلیمانی میگوید! [2016 Oct] 
*آیا جمهوری اسلامی کمتراز حکومت ارتیره علیه بشریت مرتکب جنایت شده است!؟ [2016 Jun] 
*به یاد تراب حق شناس، نقدی برنوشته آقای تقی رحمانی. [2016 Feb] 
* رؤیای حضانت کعبه! جدال بی پایان ولایت فقیه شیعه با آل سعود وهابی [2016 Jan] 
*مرزهای ناشناخته مرگ و زندگی [2015 Sep] 
*باتوافق وین دل واپسان وجنگ طلبان آرام نخواهند گرفت [2015 Jul] 
*بند"ميم" وصيت‌نامه خمينی و جلوگيری از ورود زنان به ورزشگاه! [2015 Jun] 
*پزشکی که مجری حکم قصاص شود یک مُجرم وقابل تعقیب است . [2015 Mar] 
*نقل جمله «من شارلی هستم» در ایران مجازات دارد! [2015 Jan] 
*آیت الله اصلاح طلب : بهائی نه حق تحصیل دارد نه حقوق شهروندی!  [2014 Dec] 
*آمران بمعروف (اوباش اسیدپاش وچاقوکش) بسیجی اند و گوش بفرمان رهبر  [2014 Dec] 
*علم الهدی (امام جمعه مشهد) نگران جام زهر و مردن رهبر است ! [2014 Nov] 
*قصه یونس پیامبر واعدام محسن امیراصلانی ! [2014 Sep] 
*باریکه غزه نمایشگاه توحش هردو طرفِ جنگ [2014 Jul] 
*عراق درآستانه تجزیه و دور جدیدی ازجنگهای خونین مذهبی . [2014 Jun] 
*تعریف جُرم سیاسی درمجلس شوربای اسلامی ! [2014 May] 
*بهاره هدایت : «به زنده دفن شدن محکو م نشده ایم»  [2014 May] 
*شیرین کردن جام زهررهبر با اعدام و شکنجه وحمله به زندانیان سیاسی ! [2014 Apr] 
*عارف نبود قاتل بود! [2014 Mar] 
*حقوق بشر، چشم اسفندیارحکومت خودکامه خامنه ای .  [2014 Mar] 
*فرزانه مرادی، قربانی قانون قصاص و جامعه مردسالار [2014 Mar] 
*حقوق شهروندی پيش‌کِش، از حقوق و اختيارات خود دفاع کنيد آقای روحانی! [2014 Feb] 
* دیکتاتورها اصلاح نمی شوند ، سرنگون میشوند ، آقای حجاریان !  [2014 Feb] 
*سوریه ولبنان وعراق قربانی«داعش وماعش» [2014 Jan] 
*مدّاح ششلول‌بند و مهاجم «شکوفا» شده است!  [2014 Jan] 
*قوه قضائیه عامل فساد و بی عدالتی وناامنی درجامعه [2014 Jan] 
*ماهی حکومت اسلامی از سر و دُم گنديده است [2014 Jan] 
*جنجال‌آفرينی سه قوه جمهوری اسلامی برای اثبات يک دروغ!  [2013 Dec] 
* دیدارنمایندگان پارلمان اروپا با دو چهره نامدار و سوزش کیهان شّر. [2013 Dec] 
*نخودسیاهِ منشورحقوق شهروندی با چاشنی اعدام ! [2013 Dec] 
*گفتمان جدائی دين از دولت ضرورت امروز است [2013 Nov] 
*انفجار سفارت و نعل وارونه سفير خامنه‌ای در لبنان [2013 Nov] 
*زن ستیزی و شیعه سالاری در فرمان رهبربرای افزایش جمعیت  [2013 Nov] 
*«برادران قاچاقچی» درجه می‌گيرند، خرده‌پاها اعدام می‌شوند! [2013 Nov] 
*دادگاه بلخ است نه قوه قضائیه ! [2013 Oct] 
*چرا خامنه ای آقای توفیقی را از گردونه خارج ساخت؟  [2013 Oct] 
*همجنس‌گرايان ايران، بی‌دفاع‌ترين گروه اجتماعی [2013 Oct] 
*لگدپرانی کيهان شريعتمداری به جام زهر رهبر! [2013 Oct] 
*لنگه کفش و نیروهای خودسر(بخوانید نوچه های رهبر)  [2013 Oct] 
*روضه خوانی«قهرمانانه» آقای روحانی درسازمان ملل متحد . [2013 Sep] 
*«نرمش قهرمانانه» همان جام زهر است [2013 Sep] 
*باند خامنه‌ای شريک جنايات در سوريه [2013 Sep] 
*خانم وآقای رجوی! به نشستن درلانه عقرب خاتمه دهید [2013 Sep] 
*اتحاد سکولار – دمکرات های جمهوریخواه درآینده ای نزدیک . [2013 Aug] 
*روح خمینی : «هرچه فریاد دارید سرتحریم ها بکشید» [2013 Aug] 
* «خود تنظیمی» نام جدید خودسانسوری دردولت اعتدال! [2013 Aug] 
*نقدی بر یک جانبه نگری در نامه زندانیان سیاسی به اوباما [2013 Aug] 
*در صد وهفت سالگی مشروطیت ، شیخ فضل الله نوری هنوز زنده است !  [2013 Aug] 
*رهبرنانجیب ، کمتر از «توبه» رضایت نمیدهد ! [2013 Jul] 
*زياد نخواهيد! عجله نکنيد! مبادا «اعتدال» به‌هم بخورد! [2013 Jul] 
*فرمان رهبر! مرگ تدریجی برای زندانیان سیاسی نافرمان ! [2013 Jul] 
*فرقه رجوی ، تونل اتمی دیگری را درایران کشف کرد !  [2013 Jul] 
*خامنه ای خودکامه از رویدادهای مصر درس بگیرد !  [2013 Jul] 
*اصلاح‌طلبانی که برای بازگشت به قدرت «معتدل» می‌شوند  [2013 Jun] 
*بدون هيچ دليلی - خاک تو سر جليلی! شعارهای اين روزهای مردم [2013 Jun] 
*تجّلی جنبش ملی ایرانیان در جشن پیروزی تیم ملی فوتبال .  [2013 Jun] 
*رأی به آقای روحانی ، رأی به تغییراست نه رأی به حکومت اسلامی [2013 Jun] 
*مقاله [2013 Jun] 
*کمدی مناظره "انتخاباتی" ! در سیمای جمهوری اسلامی ! [2013 Jun] 
*نقدی بر پیام آقای تاج زاده به مردم ایران بمناسبت رد صلاحیت رفسنجانی! [2013 May] 
*پایان دوران طلائی انتخاب بین بد و بدتر و اینک انتخاب بدتر! [2013 May] 
*رهبر، نشانی نوکر"اصلح" را اعلام کرد .  [2013 May] 
*هراس آقای خاتمی از صف آرائی مردم در مقابل جمهوری اسلامی . [2013 May] 
*«حق» مردم ایران ! ازانتخاب بین بد وبدتر تا انتخاب بهترین نوکربرای رهبر!  [2013 Feb] 
*خامنه ای کمتر از توبه و ذوب در ولایت قبول ندارد آقای عبدالله نوری [2013 Jan] 
*پیامی برای تجمع فرانکفورت‎ [2013 Jan] 
*سالگرد پنجاه سالگی کنفدراسیون ، تجربه ای دمکراتیک وموفق .  [2013 Jan] 
*دفاع از زندانيان سياسی - عقيدتی ، مهم ترين وظيفه اپوزيسيون خارج [2012 Dec] 
*جمهوری اسلامی ، آتش بیار جنگ در باریکه غزه . [2012 Nov] 
*سودای کسب قدرت در سایه جنگ وحمله نظامی به ایران  [2012 Oct] 
* کنفراس"غیرمتعهد ها" فرصتی تاریخی برای احیای خیزش سبز [2012 Aug] 
*سخن بگوئید شاه زاده ! [2012 Jul] 
*به احترام زرین تاج قزوینی ، نخستین منادی آزادی زن ایرانی . [2012 Mar] 
* جنبش گسترده تحریم"انتخابات"مقدمه ای است بر وفاق ملی ایرانیان .  [2012 Feb] 
*نامه سرگشاده ای به آقای پرویز ثابتی(مقام امنیتی ساواک)  [2012 Feb] 
* حزب توده ایران هنوز منتقدان را عامل [2012 Feb] 
*بحران سازی به امید باج گیری ، جنگ افروزی به امید خروج از بن بست [2011 Dec] 
*«شاه درون و حلقه منحوسه استبداد» ! [2011 Nov] 
*طرح «کنگره ملی» و فقدان اراده ملی [2011 Oct] 
*LC چيست؟  [2011 Oct] 
*سرنگونی قذافی ، وسوسه ی«دخالت محدود نظامی خارجی»! [2011 Aug] 
* مردم سوریه را دریابیم ، «سکوت شما ، ما را میکُشد»  [2011 Aug] 
*امروز مبارک در قفس آهنی و فردا خامنه ای ، اسد و قذافی و... [2011 Aug] 
*وداع با دروازه بان محبوب ایران ، فرصتی برای خیزشی دیگرعلیه دیکتاتور [2011 May] 
*فردا جوانان ایران زمین «حرام» بودن چهارشنبه سوری را به شما نشان خواهند داد ! [2011 Mar] 
*«ای رجال ایران ، زن مگر بشر نیست؟» [2011 Mar] 
*روز 25 بهمن ماه ، زنگ سرنگونی خامنه ای به صدا در خواهد آمد [2011 Feb] 
*ازمیدان آزادی تهران تا میدان آزادی قاهره ، در چهار پرده  [2011 Feb] 
*کسی هست که صدای رودابه های ایران را بشنود ؟! [2011 Jan] 
*ادامه اعدام ها: کسی نیست جلوی این وحشی ها را بگیرد؟  [2011 Jan] 
*بر محور دفاع از زندانیان سیاسی و قطع شکنجه و اعدام و سنگسار متحد شویم [2011 Jan] 
*این همه اعدام و خون ریزی برای چیست؟ [2011 Jan] 
*نقدی بر « نقش رسانه ها در اعدام شهلا جاهد»  [2010 Dec] 
*تکرار توّحش جمهوری اسلامی درسومالی ، دعوت به تماشای اعدام !  [2010 Nov] 
*آقای کروبی و بهانه «روز قدس»!  [2010 Aug] 
*نه حماس وحزب الله نماینده فلسطین ولبنان اند و نه آقای کدیورسخنگوی جنبش سبز [2010 Jul] 
*مجوّزسرنگونی حکومت فقیه خون ریز را از کجا باید گرفت ؟ [2010 Jun] 
*حلقه ی دار برگردن شیرین ! حلقه ی ُگل برگردن قاتل بختیار!  [2010 May] 
*«امام راحل و خرد جمعی» !؟ این را چگونه باورکنیم آقای موسوی؟!  [2010 Apr] 
*خیزش سبزملی در چهارشنبه سرخ باستانی [2010 Mar] 
*آخوند هرزه ای که ما را به تکرارکشتار 67 تهدید میکند! او را بهتربشناسید [2010 Mar] 
*آقای رفسنجانی ! 31 سال توطئه گری و خیانت به مردم ایران کافی نیست ؟ [2010 Feb] 
*پرده آخرکودتا: خواندن آیه های یأس و شکست در گوش مردم ! [2010 Feb] 
*لحظه ای است تاریخی، به مار زخمی ولایت فقیه فرصت ندهیم  [2010 Feb] 
*استراتژی کودتاچیان : خانه نشین کردن مخالفان در روز 22 بهمن [2010 Feb] 
*برای مهار جنبش ، رهبر به خواص روی آورده است [2010 Jan] 
*بهائی ، مرغ عزا وعروسی در توبره خونین شریعت مداران [2010 Jan] 
*طرح لبنانیزه کردن ایران در بیت کودتا کلید خورد  [2010 Jan] 
* ساطورخونین"محارب" آخرین تدبیرفاشیسم ولایت فقیه  [2010 Jan] 
*از شب یلدا گذشتیم به استقبال طلوع خورشید برویم  [2009 Dec] 
*عقل و وجدانتان کجاست آقایان؟ مردم را وارد بازی قاتلان نکنید [2009 Dec] 
*دنیاخروش دانشجویان ایران را شنید ، خامنه ای خبیث نشنید !  [2009 Dec] 
*موج سواران سبز اسلامی و مخالفت با شعار «جمهوری ايرانی» [2009 Oct] 
*فاشیسم جمهوری اسلامی توهّم است یا یک واقعیت ملموس؟ [2008 Feb]