بحران سازی به امید باج گیری ، جنگ افروزی به امید خروج از بن بست
بهروز ستوده

درست مانند جانوری درنده  و گرفتار آمده در تنگنائی که برای نجات خویش از مهلکه ،  نعره می کشد ، چنگ و دندان نشان می دهد و به همه چیز و همه کس حمله ور می شود ، این روزها کشتی بانان حکومت ورشکسته اسلامی ، برای رهائی از بن بستی که در آن گرفتار آمده اند ،  بحران آفرینی و چنگ ودندان نشان دادن را مناسب ترین استراتژی برای بقای خویش ارزیابی نموده اند . ازحمله به سفارت انگلیس درتهران و توطئه ترور سفیر عربستان سعودی گرفته  تا  موشک پرانی های حزب الله لبنان و جهاد اسلامی فلسطین به اسرائیل و شاخ و شانه کشیدن های اتمی و تشدید سرکوب و زندان و شکنجه آزادیخواهان و دگر اندیشان ایران ، همه در چارچوب استراتژی بحران آفرینی و جنگ افروزی است که بنیاد جمهوری اسلامی از بدو تولد تا به امروز برآن بنا نهاده شده است و از شما چه پنهان که این استراتژی تا کنون برای جمهوری اسلامی نتایج خوبی را هم در بر داشته است و باندهای تروریست حاکم بر ایران را به این باور رسانده است  که دوام و بقای حکومت خویش را  ناشی از اتخاذ چنین سیاستی بدانند . اصولاً گروگان گیری وایجاد رعب و وحشت  و دست زدن به عملیات تروریستی  با هدف باج گیری از کشورهای غربی و روان ساختن سیل پول و اسلحه به جنوب لبنان و فلسطین و  به کشورهای خاورمیانه  با انگیزه صدور انقلاب اسلامی به آن مناطق ، از فردای تأسیس جمهوری اسلامی به یکی از ارکان مهم سیاست خارجی این حکومت تبدیل گردیده است . 

راز استراتژی بحران آفرینی و جنگ افروزی ، زمانی برای اولین بار توسط سران حکومت نوپای اسلامی کشف شد که دانشجویان خط امام به تحریک عوامل ابر قدرت روس درایران ، از دیوار سفارت ابرقدرت امریکا در تهران بالا رفتند و برخلاف عرف و قوانین بین المللی ، سفارتخانه یک کشور خارجی را به تصرف در آوردند و دیپلمات های آنجا را به گروگان گرفتند . در آن زمان آیت الله خمینی ، تسخیر سفارت امریکا توسط دانشجویان خط امام را "انقلاب دوم" نام نهاد و شوربختا که بسیاری ازاحزاب و گروههای سیاسی و مدعیان روشنفکری در آن زمان ، بجای محکوم ساختن عمل نابخردانه گروگانگیری ، به تجلیل و تشویق ازاقدام"انقلابی" دانشجویان خط امام پرداختند و آن عمل ضدبشری وخلاف قوانین و معاهدات بین المللی را اقدامی"انقلابی و ضد امپریالیستی" ارزیابی نمودند و در مقابل سفارت اشغال شده امریکا ، خیمه وبارگاه درست کردند و همراه  با ترویج  ایدئولوژی کمونیسم روسی  به توزیع  نان بربری و آش"ضدامپریالیستی" در بین جوانان ناآگاه و کم  تجربه  مشغول شدند و بجای پشتیبانی از موضع دولت نیمه ملی بازرگان در این خصوص که به مخالفت با گروگانگیری و باج خواهی دارودسته خمینی برخاسته  بود ،  در زیر پرچم حزب الله برای ساقط کردن دولت "غیر انقلابی و لیبرال"بازرگان و روی کارآوردن دولتی"انقلابی" از قماش رجائی و رفسنجانی  و خامنه ای وخلخالی ، گرد آمدند . و از آن نقطه بود که آخوندهای مکّار و ریاکار تازه به قدرت رسیده  یاد گرفتند که  چگونه می توان به آسانی و با پراخت کمترین هزینه ای بحران سازی نمود و هم  توده های ناآگاه و روشنفکران "آگاه" و ضدامپریالیست  را بدنبال خود کشاند و هم از قدرتهای بزرگ غربی  باج خواهی کرد . 

اینک پس از گذشت سی واندی سال که از نخستین بحران آفرینی و باج خواهی حکومت اسلامی می گذرد و پس از آنکه  براثر سیاست های مخرب داخلی و خارجی حکومت اسلامی ، ایران  بر لبه پرتگاه  جنگ و نابودی قرار گرفته است ، رهبران فاسد و آدمکش حکومت اسلامی دوباره  همان سناریوی قدیمی را به  نمایش درآورده اند ، راستی چرا ؟ آیا سران تبکار حکومت اسلامی نمی دانند که ما اکنون در دنیائی متفاوت با دنیای سال 1358 زندگی می کنیم  ؟ نمی دانند که  نه مردم ایران و نسل جوان این کشور  و نه  منطقه خاورورمیانه و نه سایر کشورهای دنیا طی سه دهه ثابت نمانده اند ؟ نمی دانند که  در عصر کنونی دیگر نمی توان با عربده کشی و لات بازی از سایر کشورها باج خواهی نمود ؟ راست این است که باندهای تروریست و تبهکار حاکم برایران خوب می دانند که ما امروزه در دنیای متفاوتی با دنیای سال 1358 زندگی می کنیم  ، اما مسیری که حکومت اسلامی از بدو تولد و بویژه پس از کودتای انتخاباتی و سرکوب های وحشیانه مبارزات مسالمت آمیز مردم ایران در سال  88  پیموده است ، راهی را بجز ادامه سیاست های قبلی برایش باقی نگذارده است. بیت تروریست خامنه ای با توجه به تجربه جنگ 8 ساله ایران و عراق ، خوب می داند که تنها شانس جکومت اسلامی برای ادامه حیات ، بحران آفرینی ، دست زدن به عملیات ایذائی به منظور باج خواهی و سرانجام کشاندن پای نیروی های خارجی به ایران و آغاز جنگ خانمانسوز دیگری است ، چرا که در شرایط بن بست و بحران کنونی اگر شانسی برای بقای حکومت اسلامی وجود داشته باشد حمله ای است از جانب نیروهای خارجی . در پرتو چنین حمله وجنگی است که بیت رهبری خامنه ای قادر خواهد شد از یکطرف صفوف ازهم پاشیده و متفرق باندهای اسلامی را سامان دهد و ازطرف دیگرکوچکترین حرکت و صدای مخالف آزادیخواهان ایران را به بهانه "دفاع از میهن اسلامی" در نطفه خفه سازد .

زمانی که  آیت الله خمینی در پاسخ به کسانی که خواهان قبول آتش بس و خاتمه جنگ ایران وعراق بودند گفت که : اینها نمی فهمند "جنگ رحمت است"برای جمهوری اسلامی ، او خوب می دانست که چه می گوید و در سایه ی جنگ ، حکومت نوپای اسلامی چه اهدافی را می بایستی دنبال کند . امروزه پس از گذشت بیش از 30 سال از آغارجنگ ایران وعراق می گذرد ، شاید  دیگر کسی نباشد که نداند که جنگ ایران وعراق واقعاً برای دوام و بقای جمهوری اسلامی"رحمت" بود و کسی نیست که نداند اگر جنگ 8 ساله ایران و عراق براه نمی افتاد ، آخوندهای تازه  بقدرت رسیده هرگز قادر نمی شدند مردمی که برای آزادی و استقلال و عدالت اجتماعی قیام کرده بودند را براحتی خانه نشین کنند و نسلی از فداکارترین و شریف ترین فرزندان این ملت را در خیابانها و زندانها و شکنجه گاههای حکومت نوپای اسلامی قتل عام نمایند . جانشینان خمینی که "رحمت" جنگ را برای حاکمیت ضد بشری خود تجربه کرده اند امروزه جهت برون رفت از بحرانهائی که بدست خود ایجاد کرده اند برای بقای خویش چاره ای ندارند مگر اینکه جنگ دیگری را به مردم ایران تحمیل نمایند. ماجراجوئی هائی که تروریست های حاکم برمیهن ما طی ماهها و هفته های اخیر آغاز کرده اند چیزی نیست مگر بستر سازی برای جنگی که صدای طبل اش از دور شنیده می شود ، تمام شواهد حکایت از این دارند که منافع باند نظامی – امنیتی حکومت اسلامی ،  منافع کمپانی های نفتی و تولید کنندگان جنگ افزار در غرب و شرق  و منافع جناح های جنگ افروز در حکومت اسرائیل در برپا کردن جنگی دیگر و با ابعادی گسترده تر نهفته است و پر واضح است  که وقتی دیوانگان جنگ افروز و سودجو تصمیم به برپا نمودن جنگ می گیرند برای شروع آن جنگ ، از مردم هیچ کشوری درخواست صدور مجوز جنگ را نخواهند کرد و هیچ بیانیه ای و طومارامضائی هم آنان را از شعله ور ساختن جنگ باز نخواهد داشت . در این میان تنها نیروئی که می تواند به عنوان بازدارنده ی جنگ نقشی ایفا نماید ، تنها قدرت و نیروی متحد مردم است که اگر بحرکت درآید تمامی محاسبات جنگ طلبنان را برهم خواهد زد . بنابراین مردم ایران و همه ی نیروها و نهادهای سیاسی و اجتماعی  و دمکراسی خواه اگر براستی می خواهند برای جلوگیری از وقوع چنین جنگی  کاری انجام دهند همین امروز وقت انجام آن است که فردا دیر خواهد بود .

اتحاد وسیعی از نیروهای مخالف جنگ و هوادار آزادی  و دمکراسی در ایران با هدف عبور از حکومت خون ریز و تبعیض آمیز اسلامی به حکومتی مبتی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و برپا کردن کارزاری  جهانی بمنظور محاکمه غیابی سران حکومت اسلامی در دادگاهی بین المللی  به جرم  جنایت علیه بشریت ، بحرکت در آوردن  صدها هزار ایرانی مقیم خارج به پشتیبانی ازجنبش " نه جنگ نه جمهوری اسلامی" ، مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و غیره وغیره ، همه ی این ها اگر بصورت متشکل و در یک صف واحد و  نه بصورت پراکنده  و متفرق صورت پذیرد  بدون شک می تواند خطر جنگ و حمله نظامی به ایران را کاهش دهد . نیروهای دمکراسی خواه ایرانی اگر به  دکان های بی رونق و خرده فروشی های خود فکر نکنند و به منافع ملی ایرانیان بیندیشند ، دراتحاد با سایر نیروها  می توانند به قدرتی تبدیل شوند که قدرت های دیگر و ازجمله جمهوری اسلامی ناگزیر خواهند بود که بر روی این قدرت حساب کنند . بگذارید تکرار کنم : امروز وقت این کار است ، فردا دیر خواهد بود .

11 آذرماه 1390
2 دسامبر2011
 

منبع:پژواک ایران


بهروز ستوده

فهرست مطالب بهروز ستوده در سایت پژواک ایران 

*پیوستن ۱۴ زن شیردل ایرانی به جنبش ملی «نه به جمهوری اسلامی» خجسته باد [2019 Aug] 
*تجّلی یک حرکت ملی وفراگروهی در حمایت از بیانیه ۱۴ فعال مدنی،سیاسی وحقوق بشری داخل کشور ‏ [2019 Jul] 
* انقلابی که حس رهبرش به ایران "هیچ" بود، وطنش اسلام وهدفش کسب قدرت بود [2019 Feb] 
*اقای رضا پهلوی ! با طناب دیکتاتورپرورها وچاپلوس ها به چاه نروید [2019 Jan] 
*حسن روحانی درسازمان ملل چه دروغ هائی خواهد گفت وچه راست هائی را کتمان خواهد کرد؟ [2018 Sep] 
*به هوش باشید! سپاه، بسیج، قوه قضائیه و شورای نگهبان و... برای تقلب بسیج شده‌اند [2017 May] 
*حماس مرزهای اسرائیل را به رسمیت شناخت، ولایت فقیه همچنان به دنبال نابودی این کشور است [2017 May] 
*روسیه و جمهوری اسلامی شریک جنایت های بشاراسد در سوریه [2017 Apr] 
*درمراسم ۲۲ بهمن شرکت نکنید، به خامنه ای وحکومت فقیه مشروعیت ندهید [2017 Feb] 
*مرقد«امام راحل» است یا محل دفن «ساکت فتنه»  [2017 Jan] 
*بازیگرسینما از «کرامات» سردارسلیمانی میگوید! [2016 Oct] 
*آیا جمهوری اسلامی کمتراز حکومت ارتیره علیه بشریت مرتکب جنایت شده است!؟ [2016 Jun] 
*به یاد تراب حق شناس، نقدی برنوشته آقای تقی رحمانی. [2016 Feb] 
* رؤیای حضانت کعبه! جدال بی پایان ولایت فقیه شیعه با آل سعود وهابی [2016 Jan] 
*مرزهای ناشناخته مرگ و زندگی [2015 Sep] 
*باتوافق وین دل واپسان وجنگ طلبان آرام نخواهند گرفت [2015 Jul] 
*بند"ميم" وصيت‌نامه خمينی و جلوگيری از ورود زنان به ورزشگاه! [2015 Jun] 
*پزشکی که مجری حکم قصاص شود یک مُجرم وقابل تعقیب است . [2015 Mar] 
*نقل جمله «من شارلی هستم» در ایران مجازات دارد! [2015 Jan] 
*آیت الله اصلاح طلب : بهائی نه حق تحصیل دارد نه حقوق شهروندی!  [2014 Dec] 
*آمران بمعروف (اوباش اسیدپاش وچاقوکش) بسیجی اند و گوش بفرمان رهبر  [2014 Dec] 
*علم الهدی (امام جمعه مشهد) نگران جام زهر و مردن رهبر است ! [2014 Nov] 
*قصه یونس پیامبر واعدام محسن امیراصلانی ! [2014 Sep] 
*باریکه غزه نمایشگاه توحش هردو طرفِ جنگ [2014 Jul] 
*عراق درآستانه تجزیه و دور جدیدی ازجنگهای خونین مذهبی . [2014 Jun] 
*تعریف جُرم سیاسی درمجلس شوربای اسلامی ! [2014 May] 
*بهاره هدایت : «به زنده دفن شدن محکو م نشده ایم»  [2014 May] 
*شیرین کردن جام زهررهبر با اعدام و شکنجه وحمله به زندانیان سیاسی ! [2014 Apr] 
*عارف نبود قاتل بود! [2014 Mar] 
*حقوق بشر، چشم اسفندیارحکومت خودکامه خامنه ای .  [2014 Mar] 
*فرزانه مرادی، قربانی قانون قصاص و جامعه مردسالار [2014 Mar] 
*حقوق شهروندی پيش‌کِش، از حقوق و اختيارات خود دفاع کنيد آقای روحانی! [2014 Feb] 
* دیکتاتورها اصلاح نمی شوند ، سرنگون میشوند ، آقای حجاریان !  [2014 Feb] 
*سوریه ولبنان وعراق قربانی«داعش وماعش» [2014 Jan] 
*مدّاح ششلول‌بند و مهاجم «شکوفا» شده است!  [2014 Jan] 
*قوه قضائیه عامل فساد و بی عدالتی وناامنی درجامعه [2014 Jan] 
*ماهی حکومت اسلامی از سر و دُم گنديده است [2014 Jan] 
*جنجال‌آفرينی سه قوه جمهوری اسلامی برای اثبات يک دروغ!  [2013 Dec] 
* دیدارنمایندگان پارلمان اروپا با دو چهره نامدار و سوزش کیهان شّر. [2013 Dec] 
*نخودسیاهِ منشورحقوق شهروندی با چاشنی اعدام ! [2013 Dec] 
*گفتمان جدائی دين از دولت ضرورت امروز است [2013 Nov] 
*انفجار سفارت و نعل وارونه سفير خامنه‌ای در لبنان [2013 Nov] 
*زن ستیزی و شیعه سالاری در فرمان رهبربرای افزایش جمعیت  [2013 Nov] 
*«برادران قاچاقچی» درجه می‌گيرند، خرده‌پاها اعدام می‌شوند! [2013 Nov] 
*دادگاه بلخ است نه قوه قضائیه ! [2013 Oct] 
*چرا خامنه ای آقای توفیقی را از گردونه خارج ساخت؟  [2013 Oct] 
*همجنس‌گرايان ايران، بی‌دفاع‌ترين گروه اجتماعی [2013 Oct] 
*لگدپرانی کيهان شريعتمداری به جام زهر رهبر! [2013 Oct] 
*لنگه کفش و نیروهای خودسر(بخوانید نوچه های رهبر)  [2013 Oct] 
*روضه خوانی«قهرمانانه» آقای روحانی درسازمان ملل متحد . [2013 Sep] 
*«نرمش قهرمانانه» همان جام زهر است [2013 Sep] 
*باند خامنه‌ای شريک جنايات در سوريه [2013 Sep] 
*خانم وآقای رجوی! به نشستن درلانه عقرب خاتمه دهید [2013 Sep] 
*اتحاد سکولار – دمکرات های جمهوریخواه درآینده ای نزدیک . [2013 Aug] 
*روح خمینی : «هرچه فریاد دارید سرتحریم ها بکشید» [2013 Aug] 
* «خود تنظیمی» نام جدید خودسانسوری دردولت اعتدال! [2013 Aug] 
*نقدی بر یک جانبه نگری در نامه زندانیان سیاسی به اوباما [2013 Aug] 
*در صد وهفت سالگی مشروطیت ، شیخ فضل الله نوری هنوز زنده است !  [2013 Aug] 
*رهبرنانجیب ، کمتر از «توبه» رضایت نمیدهد ! [2013 Jul] 
*زياد نخواهيد! عجله نکنيد! مبادا «اعتدال» به‌هم بخورد! [2013 Jul] 
*فرمان رهبر! مرگ تدریجی برای زندانیان سیاسی نافرمان ! [2013 Jul] 
*فرقه رجوی ، تونل اتمی دیگری را درایران کشف کرد !  [2013 Jul] 
*خامنه ای خودکامه از رویدادهای مصر درس بگیرد !  [2013 Jul] 
*اصلاح‌طلبانی که برای بازگشت به قدرت «معتدل» می‌شوند  [2013 Jun] 
*بدون هيچ دليلی - خاک تو سر جليلی! شعارهای اين روزهای مردم [2013 Jun] 
*تجّلی جنبش ملی ایرانیان در جشن پیروزی تیم ملی فوتبال .  [2013 Jun] 
*رأی به آقای روحانی ، رأی به تغییراست نه رأی به حکومت اسلامی [2013 Jun] 
*مقاله [2013 Jun] 
*کمدی مناظره "انتخاباتی" ! در سیمای جمهوری اسلامی ! [2013 Jun] 
*نقدی بر پیام آقای تاج زاده به مردم ایران بمناسبت رد صلاحیت رفسنجانی! [2013 May] 
*پایان دوران طلائی انتخاب بین بد و بدتر و اینک انتخاب بدتر! [2013 May] 
*رهبر، نشانی نوکر"اصلح" را اعلام کرد .  [2013 May] 
*هراس آقای خاتمی از صف آرائی مردم در مقابل جمهوری اسلامی . [2013 May] 
*«حق» مردم ایران ! ازانتخاب بین بد وبدتر تا انتخاب بهترین نوکربرای رهبر!  [2013 Feb] 
*خامنه ای کمتر از توبه و ذوب در ولایت قبول ندارد آقای عبدالله نوری [2013 Jan] 
*پیامی برای تجمع فرانکفورت‎ [2013 Jan] 
*سالگرد پنجاه سالگی کنفدراسیون ، تجربه ای دمکراتیک وموفق .  [2013 Jan] 
*دفاع از زندانيان سياسی - عقيدتی ، مهم ترين وظيفه اپوزيسيون خارج [2012 Dec] 
*جمهوری اسلامی ، آتش بیار جنگ در باریکه غزه . [2012 Nov] 
*سودای کسب قدرت در سایه جنگ وحمله نظامی به ایران  [2012 Oct] 
* کنفراس"غیرمتعهد ها" فرصتی تاریخی برای احیای خیزش سبز [2012 Aug] 
*سخن بگوئید شاه زاده ! [2012 Jul] 
*به احترام زرین تاج قزوینی ، نخستین منادی آزادی زن ایرانی . [2012 Mar] 
* جنبش گسترده تحریم"انتخابات"مقدمه ای است بر وفاق ملی ایرانیان .  [2012 Feb] 
*نامه سرگشاده ای به آقای پرویز ثابتی(مقام امنیتی ساواک)  [2012 Feb] 
* حزب توده ایران هنوز منتقدان را عامل [2012 Feb] 
*بحران سازی به امید باج گیری ، جنگ افروزی به امید خروج از بن بست [2011 Dec] 
*«شاه درون و حلقه منحوسه استبداد» ! [2011 Nov] 
*طرح «کنگره ملی» و فقدان اراده ملی [2011 Oct] 
*LC چيست؟  [2011 Oct] 
*سرنگونی قذافی ، وسوسه ی«دخالت محدود نظامی خارجی»! [2011 Aug] 
* مردم سوریه را دریابیم ، «سکوت شما ، ما را میکُشد»  [2011 Aug] 
*امروز مبارک در قفس آهنی و فردا خامنه ای ، اسد و قذافی و... [2011 Aug] 
*وداع با دروازه بان محبوب ایران ، فرصتی برای خیزشی دیگرعلیه دیکتاتور [2011 May] 
*فردا جوانان ایران زمین «حرام» بودن چهارشنبه سوری را به شما نشان خواهند داد ! [2011 Mar] 
*«ای رجال ایران ، زن مگر بشر نیست؟» [2011 Mar] 
*روز 25 بهمن ماه ، زنگ سرنگونی خامنه ای به صدا در خواهد آمد [2011 Feb] 
*ازمیدان آزادی تهران تا میدان آزادی قاهره ، در چهار پرده  [2011 Feb] 
*کسی هست که صدای رودابه های ایران را بشنود ؟! [2011 Jan] 
*ادامه اعدام ها: کسی نیست جلوی این وحشی ها را بگیرد؟  [2011 Jan] 
*بر محور دفاع از زندانیان سیاسی و قطع شکنجه و اعدام و سنگسار متحد شویم [2011 Jan] 
*این همه اعدام و خون ریزی برای چیست؟ [2011 Jan] 
*نقدی بر « نقش رسانه ها در اعدام شهلا جاهد»  [2010 Dec] 
*تکرار توّحش جمهوری اسلامی درسومالی ، دعوت به تماشای اعدام !  [2010 Nov] 
*آقای کروبی و بهانه «روز قدس»!  [2010 Aug] 
*نه حماس وحزب الله نماینده فلسطین ولبنان اند و نه آقای کدیورسخنگوی جنبش سبز [2010 Jul] 
*مجوّزسرنگونی حکومت فقیه خون ریز را از کجا باید گرفت ؟ [2010 Jun] 
*حلقه ی دار برگردن شیرین ! حلقه ی ُگل برگردن قاتل بختیار!  [2010 May] 
*«امام راحل و خرد جمعی» !؟ این را چگونه باورکنیم آقای موسوی؟!  [2010 Apr] 
*خیزش سبزملی در چهارشنبه سرخ باستانی [2010 Mar] 
*آخوند هرزه ای که ما را به تکرارکشتار 67 تهدید میکند! او را بهتربشناسید [2010 Mar] 
*آقای رفسنجانی ! 31 سال توطئه گری و خیانت به مردم ایران کافی نیست ؟ [2010 Feb] 
*پرده آخرکودتا: خواندن آیه های یأس و شکست در گوش مردم ! [2010 Feb] 
*لحظه ای است تاریخی، به مار زخمی ولایت فقیه فرصت ندهیم  [2010 Feb] 
*استراتژی کودتاچیان : خانه نشین کردن مخالفان در روز 22 بهمن [2010 Feb] 
*برای مهار جنبش ، رهبر به خواص روی آورده است [2010 Jan] 
*بهائی ، مرغ عزا وعروسی در توبره خونین شریعت مداران [2010 Jan] 
*طرح لبنانیزه کردن ایران در بیت کودتا کلید خورد  [2010 Jan] 
* ساطورخونین"محارب" آخرین تدبیرفاشیسم ولایت فقیه  [2010 Jan] 
*از شب یلدا گذشتیم به استقبال طلوع خورشید برویم  [2009 Dec] 
*عقل و وجدانتان کجاست آقایان؟ مردم را وارد بازی قاتلان نکنید [2009 Dec] 
*دنیاخروش دانشجویان ایران را شنید ، خامنه ای خبیث نشنید !  [2009 Dec] 
*موج سواران سبز اسلامی و مخالفت با شعار «جمهوری ايرانی» [2009 Oct] 
*فاشیسم جمهوری اسلامی توهّم است یا یک واقعیت ملموس؟ [2008 Feb]