خانم وآقای رجوی! به نشستن درلانه عقرب خاتمه دهید
بهروز ستوده

قتل عام فجیع دهها نفر ازهوادران سازمان مجاهدین خلق درعراق که مستقیماً توسط عوامل  بیت رهبری خامنه ای در آن کشورهدایت شده است را تمام آزادیخواهان ایران در سرتاسر جهان محکوم کرده اند ، ولی این محکوم کردن و محکوم کردن های قبلی ، نه عوامل جمهوری اسلامی را از تکرار جنایت باز داشته است و نه  کشته شدگان را حیات بخشیده و به عزیزانشان باز گردانده است  . به گفته خانم مریم رجوی ، کشتار اخیر مجاهدین درعراق ، پنجمین یورش و جنایتی است که علیه ساکنان پایگاههای اشرف و آزادی ، از طرف عوامل جمهوری اسلامی در عراق سازماندهی شده است ! و سئوالی که اینک در ذهن هر ایرانی آزادیخواه ، خانواده های قربانیان و هر انسان هوادار حقوق بشر در سرتاسر جهان مرور میشود این است که :  جنایت چند بار باید تکرار شود و چه تعداد از مجاهدین خلق در عراق میبایستی کشته شوند تا رهبران این سازمان واقعاً و نه در حرف تصمیم به خروج از عراق بگیرند ؟! سئوال دیگری که به ذهن هرکسی ممکن است  خطور کند این است که : وقتی سه هزار تن از هوادران مجاهدین خلق ، تحت نظارت سازمان ملل متحد به پایگاه آزادی منتقل شدند ، چرا صدنفر از هوادران بی سلاح و بی دفاع آن سازمان مأموریت پیدا میکنند که برای حراست از اموال سازمان در پایگاه اشرف باقی بمانند ؟!آیا حراست از اموال آن سازمان در پایگاه اشرف مهمتر بوده است یا حفاظت از جان اعضا وهوادران آن سازمان در یک مکان امن تر؟!

خانم و آقای رجوی ! پس از کشتارهای تکراری اعضا و هواداران مجاهدین خلق در عراق ، بسیاری از احزاب و گروههای سیاسی و نهادهای حقوق بشری و شخصیت های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و هنری ایران ، ضمن محکوم کردن مجریان جنایت و رهبران جمهوری اسلامی به عنوان طراحان و آمران جنایت ، از شما خواسته اند که بدون هیچ عذر و بهانه ای ، برای خروج فوری هوادران سازمان مجاهدین از عراق با مجامع بین المللی حقوق بشری همکاری نمائید ، راستی چرا شما تا کنون به درخواست های مکرر نهادها و شخصیت های فرهیخته جامعه سیاسی و اجتماعی و هنری ایران وقعی ننهاده اید و همچنان بدنبال خروج سازمان یافته ای هستید که بتوانید کنترل و رهبری خود را بر افراد حفظ نمائید ؟!  چرا این حق را از اعضا وهوادران سازمان خود سلب کرده اید که به طور فردی ، به هرکجا که میخواهند بروند ، با هرکسی مایل اند تماس بگیرند و به هر کشور که میخواهند پناهنده شوند؟! با این اعمال و رفتاری که با اعضاء و هواداران خود دارید ، شما نوید کدام آزادی و دمکراسی را به مردم ایران میدهید؟!

خانم و آقای رجوی ! شما همیشه بدرستی تأکید کرده اید که نخست وزیر عراق ( المالکی) و احزاب و گروههای شیعه عراق زیر نفوذ جمهوری اسلامی و از بیت ولایت فقیه در تهران دستور میگیرند ، این را نه رهبری یک سازمان سیاسی بلکه هر فرد معمولی با اندکی آگاهی سیاسی میتوانست بفهمد که وقتی رژیم بعثی صدام حسین با لشکر کشی امریکا به آن کشور سرنگون شد و مجاهدین خلق حامیان خود را درعراق از دست دادند ، دیگر جای ماندن این سازمان در عراق نبوده و نیست ، از آن روز تا کنون عراق درگیر جدال های مذهبی و فرقه ای است و دهها هزار نفر از هر طرف کشته شده اند ، حتی ابر قدرت نظامی امریکا نیز پس از چند سال جنگ و از دست دادن بیش از چهار هزار کشته ، عراق را ترک کرد ، راستی رهبری سازمان مجاهدین خلق براساس کدام تحلیل سیاسی و با چه امیدی در کشوری که این چنین در جنگهای فرقه ای فرو رفته است ، اعضا و هوادران غیرمسلح و بی دفاع  خود را در این کشور باقی نگاه داشته است ؟! آیا ضمانت سازمان ملل متحد که همه ساله پاره ای از مأموران وصلح بانان خودش در مناطق بحرانی وجنگ زده کشته میشوند تاکنون توانسته است  برای ساکنان پایگاههای اشرف و آزادی ، امنیت جانی فراهم نماید ؟! 

خانم و آقای رجوی ! پس از سرنگونی رژیم صدام حسین و خروج نیروهای امریکائی از عراق ، ماندن سازمان مجاهدین خلق در این کشور آشوب زده ، و تعلل چندین ساله رهبری این سازمان برای خروجاز این کشور تنها با فلسفه " خون برشمشیر پیروز است" قابل توجیه است و یا امید  به قدرتهای خارجی ، تا شاید به ایران حمله ای کنند و شیرازه کشور ازهم پاشیده گردد و با حمایت آن قدرت ها ، سازمان شما در ایران بقدرت برسد ، وگرنه با هیچ ارزیابی سیاسی از وضعیت کنونی جهان ، خاورمیانه و ایران ، سیاست های سازمان مجاهدین خلق و وقت کشی  و به تأخیر انداختن خروج از عراق قابل توجیه نیست . شما که باورمند به ایدئولوژی مذهبی "تشیع سرخ علوی" هستید قاعدتاً میبایستی با خدعه گری های رهبران جمهوری اسلامی بهتر آشنا باشید ، ولی گوئی که هنوز نمیدانید  سید علی خامنه ای ، زمانی که خود را در آستانه سقوط ببیند ، برای حفظ قدرت خویش نه یک جام ، که صد جام زهر خواهد نوشید ، بنابراین امید حمله به ایران و فراهم شدن آن شرایط مطلوبی که شما در انتظارش نشسته اید بیهوده است ، رجز خوانی های سردار سلیمانی ها و سردار نقدی ها و ازاین قماش گماشته های بیت رهبری شما را به اشتباه نیندازد ، خامنه ای و رفسنجانی و سایر آخوندهای گردن کلفت حوزه که بقول خودشان بعد از هزار و چهارصد سال بقدرت رسیده اند ،  نخواهند گذاشت قدرت شان بازیچه دست چند سردار سپاه و بسیجی ماجراجو گردد . مثل اینکه هنوز خبراعتدال گرائی رژیم جمهوری اسلامی به شما رهبران سازمان مجاهدین خلق  نرسیده است !       

و کلام آخر با رهبر مادام العمر سازمان مجاهدین خلق آقای مسعود رجوی ! درس حقوق بین الملل را بیاد میاورید ؟ از آن تاریخ که من و شما همکلاس بودیم و این درس را در دانشکده حقوق دانشگاه تهران میخواندیم چهل و پنج سال است که میگذرد ، شما شاگرد اول کلاس بودی و همه درس ها و از جمله حقوق بین الملل را نمره Aمیگرفتی ، دردرس حقوق بین الملل  نخواندیم و هیچ استاد حقوق بین المللی نیز به ما یاد نداد که اگر گروهی ازاتباع کشوری که درحال جنگ با کشور دیگر است در آن کشور مستقر شوند ، ولی پس از تغییر وتحولات و روی کارآمدن  رژیم جدید در آن کشور ، گروه مزبور از درخواست دولت جدید مبنی بر ترک آن کشور امتناع ورزند و پادگانی که رژیم قبلی در اختیار آنان نهاده بوده است را میتوانند ملک و خانه و کاشانه خود بدانند! خیر آقای رجوی ، اگر سازمان شما ملیون ها دلار در پایگاه اشرف خرج کرده باشد ، این پایگاه متعلق به کشور عراق است و دولت وقت این کشور، هرکس که باشد میتواند از شما سلب مالکیت نماید ، زیرا  در زمان حکومت صدام حسین ، شما وچند هزار مجاهد ، نه بعنوان پناهنده سیاسی (پناهنده سیاسی بموجب قوانین بین المللی وملحقات آن دارای حقوق و وظایفی است )  ، بلکه به عنوان یک نیروی نظامی – سیاسی  و متحد با ارتش صدام حسین و برای جنگ علیه کشور خویش وارد عراق شدید ، نام گذاری آن جنگ از طرف شما به عنوان"مبارزه علیه جمهوری اسلامی" ، نمیتواند توجیه گر جنگی باشد که صدام حسین با هدف تصرف بخشی از خاک ایران و علیه منافع ملی ایرانیان براه انداخت و از سازمان شما به عنوان ستون پنجم استفاده نمود . بگذارید بی پرده بگویم ،  کشاندن هزاران هوادار سازمان مجاهدین خلق به عراق خطای فاحش رهبران این سازمان بود و اصرار برماندن در عراق پس از سرنگونی صدام ، فاجعه .

آقای مسعود رجوی ! میدانم زمانی که  چندین هزار زن ومرد مجاهد را برای استقرار در پایگاه اشرف فراخواندید ، آنجا را مکان امنی برای پیشبرد اهداف خود و سرنگون ساختن رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی با کمک صدام حسین تشخیص دادید و حتماً در آن روزها هرگز تصور نمیکردید که روزی صدام حسین توسط امریکا سرنگون بشود که دیدیم شد و شگفتا که شما چشمان خود و هوادارنتان  را بر روی این همه تغییر و تحول که دردو دهه گذشته  درخاورمیانه بوقوع پیوسته است  بسته اید و همچنان برسیاست های سابق خود پای میفشارید ، میدانم که شما  برای سالیان متوالی و به هنگام سان دیدن از رژه "ارتش آزادیبخش" در نطق های آتشین خود ، به هواداران وعده داده اید که : قرارگاه اشرف آخرین منزلگاه مجاهدین خلق قبل از فتح ایران خواهد بود ! و میدانم که اعلان شکست و ناکامی و اعتراف به خطاهای فاحش سیاسی و نظامی رهبری مجاهدین خلق در گذشته ، که به قیمت جان هزاران مجاهد ساده دل و آزادیخواه  تمام شده است ،  برای شما و سایر رهبران مادام العمراین سازمان ، امری است غیرممکن ، روی همین اصل به شما و سایر اعضای کادر رهبری سازمان مجاهدین خلق که قدرت اعتراف به خطاهای گذشته خود را ندارید پیشنهاد میکنم که لااقل برای جلوگیری از ادامه کشتار اعضا و هوادران این سازمان درعراق و به حرمت جان انسان ها ، از مقام رهبری استعفا دهید و بگذارید هواداران مجاهدین خلق ، برای زندگی و آینده خود آزادانه تصمیم بگیرند . این شرافتمندانه ترین کاری است که انجام آنرا از شما میتوان انتظار داشت . شما با آزاد کردن اعضا و هوادران این سازمان ، خود را نیز آزاد خواهید ساخت ، و ایکاش لذت آزادی را برای خود و دیگران حس میکردید که حس دلپذیری است .

14شهریور 1392

5سپتامبر 2013 

  

منبع:پژواک ایران


بهروز ستوده

فهرست مطالب بهروز ستوده در سایت پژواک ایران 

*اقوس مرگ صدورانقلاب و شیعه گستری جمهوری اسلامی در عراق به صدا درآمده است [2019 Oct] 
*«همه با هم» وعلت مخالفت فرقه گرایان اپوزیسیون با آن [2019 Sep] 
*با دستگیری وزندان، حرکت ملی و فرا گروهی ۱۴ نفرها سرکوب شدنی نیست [2019 Aug] 
*پیوستن ۱۴ زن شیردل ایرانی به جنبش ملی «نه به جمهوری اسلامی» خجسته باد [2019 Aug] 
*تجّلی یک حرکت ملی وفراگروهی در حمایت از بیانیه ۱۴ فعال مدنی،سیاسی وحقوق بشری داخل کشور ‏ [2019 Jul] 
* انقلابی که حس رهبرش به ایران "هیچ" بود، وطنش اسلام وهدفش کسب قدرت بود [2019 Feb] 
*اقای رضا پهلوی ! با طناب دیکتاتورپرورها وچاپلوس ها به چاه نروید [2019 Jan] 
*حسن روحانی درسازمان ملل چه دروغ هائی خواهد گفت وچه راست هائی را کتمان خواهد کرد؟ [2018 Sep] 
*به هوش باشید! سپاه، بسیج، قوه قضائیه و شورای نگهبان و... برای تقلب بسیج شده‌اند [2017 May] 
*حماس مرزهای اسرائیل را به رسمیت شناخت، ولایت فقیه همچنان به دنبال نابودی این کشور است [2017 May] 
*روسیه و جمهوری اسلامی شریک جنایت های بشاراسد در سوریه [2017 Apr] 
*درمراسم ۲۲ بهمن شرکت نکنید، به خامنه ای وحکومت فقیه مشروعیت ندهید [2017 Feb] 
*مرقد«امام راحل» است یا محل دفن «ساکت فتنه»  [2017 Jan] 
*بازیگرسینما از «کرامات» سردارسلیمانی میگوید! [2016 Oct] 
*آیا جمهوری اسلامی کمتراز حکومت ارتیره علیه بشریت مرتکب جنایت شده است!؟ [2016 Jun] 
*به یاد تراب حق شناس، نقدی برنوشته آقای تقی رحمانی. [2016 Feb] 
* رؤیای حضانت کعبه! جدال بی پایان ولایت فقیه شیعه با آل سعود وهابی [2016 Jan] 
*مرزهای ناشناخته مرگ و زندگی [2015 Sep] 
*باتوافق وین دل واپسان وجنگ طلبان آرام نخواهند گرفت [2015 Jul] 
*بند"ميم" وصيت‌نامه خمينی و جلوگيری از ورود زنان به ورزشگاه! [2015 Jun] 
*پزشکی که مجری حکم قصاص شود یک مُجرم وقابل تعقیب است . [2015 Mar] 
*نقل جمله «من شارلی هستم» در ایران مجازات دارد! [2015 Jan] 
*آیت الله اصلاح طلب : بهائی نه حق تحصیل دارد نه حقوق شهروندی!  [2014 Dec] 
*آمران بمعروف (اوباش اسیدپاش وچاقوکش) بسیجی اند و گوش بفرمان رهبر  [2014 Dec] 
*علم الهدی (امام جمعه مشهد) نگران جام زهر و مردن رهبر است ! [2014 Nov] 
*قصه یونس پیامبر واعدام محسن امیراصلانی ! [2014 Sep] 
*باریکه غزه نمایشگاه توحش هردو طرفِ جنگ [2014 Jul] 
*عراق درآستانه تجزیه و دور جدیدی ازجنگهای خونین مذهبی . [2014 Jun] 
*تعریف جُرم سیاسی درمجلس شوربای اسلامی ! [2014 May] 
*بهاره هدایت : «به زنده دفن شدن محکو م نشده ایم»  [2014 May] 
*شیرین کردن جام زهررهبر با اعدام و شکنجه وحمله به زندانیان سیاسی ! [2014 Apr] 
*عارف نبود قاتل بود! [2014 Mar] 
*حقوق بشر، چشم اسفندیارحکومت خودکامه خامنه ای .  [2014 Mar] 
*فرزانه مرادی، قربانی قانون قصاص و جامعه مردسالار [2014 Mar] 
*حقوق شهروندی پيش‌کِش، از حقوق و اختيارات خود دفاع کنيد آقای روحانی! [2014 Feb] 
* دیکتاتورها اصلاح نمی شوند ، سرنگون میشوند ، آقای حجاریان !  [2014 Feb] 
*سوریه ولبنان وعراق قربانی«داعش وماعش» [2014 Jan] 
*مدّاح ششلول‌بند و مهاجم «شکوفا» شده است!  [2014 Jan] 
*قوه قضائیه عامل فساد و بی عدالتی وناامنی درجامعه [2014 Jan] 
*ماهی حکومت اسلامی از سر و دُم گنديده است [2014 Jan] 
*جنجال‌آفرينی سه قوه جمهوری اسلامی برای اثبات يک دروغ!  [2013 Dec] 
* دیدارنمایندگان پارلمان اروپا با دو چهره نامدار و سوزش کیهان شّر. [2013 Dec] 
*نخودسیاهِ منشورحقوق شهروندی با چاشنی اعدام ! [2013 Dec] 
*گفتمان جدائی دين از دولت ضرورت امروز است [2013 Nov] 
*انفجار سفارت و نعل وارونه سفير خامنه‌ای در لبنان [2013 Nov] 
*زن ستیزی و شیعه سالاری در فرمان رهبربرای افزایش جمعیت  [2013 Nov] 
*«برادران قاچاقچی» درجه می‌گيرند، خرده‌پاها اعدام می‌شوند! [2013 Nov] 
*دادگاه بلخ است نه قوه قضائیه ! [2013 Oct] 
*چرا خامنه ای آقای توفیقی را از گردونه خارج ساخت؟  [2013 Oct] 
*همجنس‌گرايان ايران، بی‌دفاع‌ترين گروه اجتماعی [2013 Oct] 
*لگدپرانی کيهان شريعتمداری به جام زهر رهبر! [2013 Oct] 
*لنگه کفش و نیروهای خودسر(بخوانید نوچه های رهبر)  [2013 Oct] 
*روضه خوانی«قهرمانانه» آقای روحانی درسازمان ملل متحد . [2013 Sep] 
*«نرمش قهرمانانه» همان جام زهر است [2013 Sep] 
*باند خامنه‌ای شريک جنايات در سوريه [2013 Sep] 
*خانم وآقای رجوی! به نشستن درلانه عقرب خاتمه دهید [2013 Sep] 
*اتحاد سکولار – دمکرات های جمهوریخواه درآینده ای نزدیک . [2013 Aug] 
*روح خمینی : «هرچه فریاد دارید سرتحریم ها بکشید» [2013 Aug] 
* «خود تنظیمی» نام جدید خودسانسوری دردولت اعتدال! [2013 Aug] 
*نقدی بر یک جانبه نگری در نامه زندانیان سیاسی به اوباما [2013 Aug] 
*در صد وهفت سالگی مشروطیت ، شیخ فضل الله نوری هنوز زنده است !  [2013 Aug] 
*رهبرنانجیب ، کمتر از «توبه» رضایت نمیدهد ! [2013 Jul] 
*زياد نخواهيد! عجله نکنيد! مبادا «اعتدال» به‌هم بخورد! [2013 Jul] 
*فرمان رهبر! مرگ تدریجی برای زندانیان سیاسی نافرمان ! [2013 Jul] 
*فرقه رجوی ، تونل اتمی دیگری را درایران کشف کرد !  [2013 Jul] 
*خامنه ای خودکامه از رویدادهای مصر درس بگیرد !  [2013 Jul] 
*اصلاح‌طلبانی که برای بازگشت به قدرت «معتدل» می‌شوند  [2013 Jun] 
*بدون هيچ دليلی - خاک تو سر جليلی! شعارهای اين روزهای مردم [2013 Jun] 
*تجّلی جنبش ملی ایرانیان در جشن پیروزی تیم ملی فوتبال .  [2013 Jun] 
*رأی به آقای روحانی ، رأی به تغییراست نه رأی به حکومت اسلامی [2013 Jun] 
*مقاله [2013 Jun] 
*کمدی مناظره "انتخاباتی" ! در سیمای جمهوری اسلامی ! [2013 Jun] 
*نقدی بر پیام آقای تاج زاده به مردم ایران بمناسبت رد صلاحیت رفسنجانی! [2013 May] 
*پایان دوران طلائی انتخاب بین بد و بدتر و اینک انتخاب بدتر! [2013 May] 
*رهبر، نشانی نوکر"اصلح" را اعلام کرد .  [2013 May] 
*هراس آقای خاتمی از صف آرائی مردم در مقابل جمهوری اسلامی . [2013 May] 
*«حق» مردم ایران ! ازانتخاب بین بد وبدتر تا انتخاب بهترین نوکربرای رهبر!  [2013 Feb] 
*خامنه ای کمتر از توبه و ذوب در ولایت قبول ندارد آقای عبدالله نوری [2013 Jan] 
*پیامی برای تجمع فرانکفورت‎ [2013 Jan] 
*سالگرد پنجاه سالگی کنفدراسیون ، تجربه ای دمکراتیک وموفق .  [2013 Jan] 
*دفاع از زندانيان سياسی - عقيدتی ، مهم ترين وظيفه اپوزيسيون خارج [2012 Dec] 
*جمهوری اسلامی ، آتش بیار جنگ در باریکه غزه . [2012 Nov] 
*سودای کسب قدرت در سایه جنگ وحمله نظامی به ایران  [2012 Oct] 
* کنفراس"غیرمتعهد ها" فرصتی تاریخی برای احیای خیزش سبز [2012 Aug] 
*سخن بگوئید شاه زاده ! [2012 Jul] 
*به احترام زرین تاج قزوینی ، نخستین منادی آزادی زن ایرانی . [2012 Mar] 
* جنبش گسترده تحریم"انتخابات"مقدمه ای است بر وفاق ملی ایرانیان .  [2012 Feb] 
*نامه سرگشاده ای به آقای پرویز ثابتی(مقام امنیتی ساواک)  [2012 Feb] 
* حزب توده ایران هنوز منتقدان را عامل [2012 Feb] 
*بحران سازی به امید باج گیری ، جنگ افروزی به امید خروج از بن بست [2011 Dec] 
*«شاه درون و حلقه منحوسه استبداد» ! [2011 Nov] 
*طرح «کنگره ملی» و فقدان اراده ملی [2011 Oct] 
*LC چيست؟  [2011 Oct] 
*سرنگونی قذافی ، وسوسه ی«دخالت محدود نظامی خارجی»! [2011 Aug] 
* مردم سوریه را دریابیم ، «سکوت شما ، ما را میکُشد»  [2011 Aug] 
*امروز مبارک در قفس آهنی و فردا خامنه ای ، اسد و قذافی و... [2011 Aug] 
*وداع با دروازه بان محبوب ایران ، فرصتی برای خیزشی دیگرعلیه دیکتاتور [2011 May] 
*فردا جوانان ایران زمین «حرام» بودن چهارشنبه سوری را به شما نشان خواهند داد ! [2011 Mar] 
*«ای رجال ایران ، زن مگر بشر نیست؟» [2011 Mar] 
*روز 25 بهمن ماه ، زنگ سرنگونی خامنه ای به صدا در خواهد آمد [2011 Feb] 
*ازمیدان آزادی تهران تا میدان آزادی قاهره ، در چهار پرده  [2011 Feb] 
*کسی هست که صدای رودابه های ایران را بشنود ؟! [2011 Jan] 
*ادامه اعدام ها: کسی نیست جلوی این وحشی ها را بگیرد؟  [2011 Jan] 
*بر محور دفاع از زندانیان سیاسی و قطع شکنجه و اعدام و سنگسار متحد شویم [2011 Jan] 
*این همه اعدام و خون ریزی برای چیست؟ [2011 Jan] 
*نقدی بر « نقش رسانه ها در اعدام شهلا جاهد»  [2010 Dec] 
*تکرار توّحش جمهوری اسلامی درسومالی ، دعوت به تماشای اعدام !  [2010 Nov] 
*آقای کروبی و بهانه «روز قدس»!  [2010 Aug] 
*نه حماس وحزب الله نماینده فلسطین ولبنان اند و نه آقای کدیورسخنگوی جنبش سبز [2010 Jul] 
*مجوّزسرنگونی حکومت فقیه خون ریز را از کجا باید گرفت ؟ [2010 Jun] 
*حلقه ی دار برگردن شیرین ! حلقه ی ُگل برگردن قاتل بختیار!  [2010 May] 
*«امام راحل و خرد جمعی» !؟ این را چگونه باورکنیم آقای موسوی؟!  [2010 Apr] 
*خیزش سبزملی در چهارشنبه سرخ باستانی [2010 Mar] 
*آخوند هرزه ای که ما را به تکرارکشتار 67 تهدید میکند! او را بهتربشناسید [2010 Mar] 
*آقای رفسنجانی ! 31 سال توطئه گری و خیانت به مردم ایران کافی نیست ؟ [2010 Feb] 
*پرده آخرکودتا: خواندن آیه های یأس و شکست در گوش مردم ! [2010 Feb] 
*لحظه ای است تاریخی، به مار زخمی ولایت فقیه فرصت ندهیم  [2010 Feb] 
*استراتژی کودتاچیان : خانه نشین کردن مخالفان در روز 22 بهمن [2010 Feb] 
*برای مهار جنبش ، رهبر به خواص روی آورده است [2010 Jan] 
*بهائی ، مرغ عزا وعروسی در توبره خونین شریعت مداران [2010 Jan] 
*طرح لبنانیزه کردن ایران در بیت کودتا کلید خورد  [2010 Jan] 
* ساطورخونین"محارب" آخرین تدبیرفاشیسم ولایت فقیه  [2010 Jan] 
*از شب یلدا گذشتیم به استقبال طلوع خورشید برویم  [2009 Dec] 
*عقل و وجدانتان کجاست آقایان؟ مردم را وارد بازی قاتلان نکنید [2009 Dec] 
*دنیاخروش دانشجویان ایران را شنید ، خامنه ای خبیث نشنید !  [2009 Dec] 
*موج سواران سبز اسلامی و مخالفت با شعار «جمهوری ايرانی» [2009 Oct] 
*فاشیسم جمهوری اسلامی توهّم است یا یک واقعیت ملموس؟ [2008 Feb]