رهبرنانجیب ، کمتر از «توبه» رضایت نمیدهد !
بهروز ستوده

درست شش ماه قبل ازانتخابات ریاست جمهوری اسلامی که  بحث برسرشرکت یا عدم شرکت درانتخابات ، در میان اصلاح طلبان، تازه شروع شده بود ، نگارنده این سطور در مقاله ای با عنوان "خامنه ای کمتر از توبه قبول نمیکند" ، سخنان آقای عبدالله نوری را که مدافع شرکت بی قید و شرط اصلاح طلبان در انتخابات بود ، مورد نقد قراردادم  و اکنون علت انتخاب مجدد آن عنوان با کمی تغییر برای نوشته ای که در پیش رو دارید ، سخنان اخیرخامنه ای است در جمع دانشجویان ، چراکه ایشان وقیحانه رفتارمعترضان به تقلب درانتخابات 88 را "غیرنجیبانه"  خواند و بدون ذکر نام آقایان موسوی و کروبی ، از آنان درخواست کرد که بخاطر رفتار "غیرنجیبانه و اردوکشی خیابانی" عذر خواهی کنند !

تأکید مجدد خامنه ای برصحت نتیجه انتخابات 88 ! و توهین و تهمت به معترضان به کودتای انتخاباتی ، آنهم در شرایطی که مبلغان اعتدال گری درهفته های اخیر، به توّهم پراکنی دراذهان عمومی مشغول بوده اند و چنین وانمود میساختند که گویا وخامت اوضاع کشوربه گوش بیت رهبری رسیده است و میتوان نرمش وتغییر رویه ای را از طرف خامنه ای  انتظار داشت! همه با دروغگوئی ها و اتهام زنی های خامنه ای در جمع دانشجویان نقش برآب شد و مردم ایران بوضوح دیدند که خامنه ای همان خامنه ای قبلی است ، حتی پالانش هم عوض نشده است ، تا چه رسد به اینکه پس ازهشت سال ویران سازی دولت نورچشمی اش (دولت احمدی نژاد) از گذشته عبرت گرفته باشد و تغییر سیاست های گذشته  به ذهن اش خطور کرده باشد .

 شش ماه پیش از انتخابات ، بیت رهبری و تمام شاخه های ذوب شده در ولایت ، از شورای نگهبان و شبکه ائمه جمعه و شبکه نوحه خوان ها و نهادهای نظامی –امنیتی گرفته تا دارودسته های اصولگرا وصدا و سیمای جمهوری اسلامی ، همه و همه یک دل و یک صدا ، "سران فتنه" را ضد انقلاب ومفسد فی الارض و نوکر اسکتبارجهانی معرفی میکردند ودر اتهام زنی و دشنام دهی به آنان از همدیگر سبقت میجستند ! در آن روزها تمامی ذوب شدگان درولایت  ، شرکت اصلاح طلبان درانتخابات آینده را مشروط به اعلام برائت از"سران فتنه" میدانستند !  همچنین در آن روزها در طرف مقابل ، جناح های اصلاح طلب قرار داشتند که بجای آنکه  به دفاع از یاران زندانی خود بپردازند  وبا افشای دروغ پردازی ها و تهمت های ناروای دارودسته های بیت رهبری ، نه تنها از قدرت مردم را برای عقب نشاندن باندهای وابسته به رهبر استفاده نکردند ، بلکه حتی از خواسته های اولیه ای که برای حضوراصلاح طلبان را درانتخابات تعیین کرده بودند ، یعنی بازشدن فضای سیاسی کشور، رفع حصر خانگی و آزادی زندانیان سیاسی ، عدول کردند و مثل همیشه به یک عقب نشینی خفت بار دیگر تن دادند !  و بعد هم  درمیان هواداران خود ومردم ایران به گفتمانی دامن زدند که  چرا مقوله  خواسته های سیاسی ازقبیل برداشتن حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد  و آزادی زندانیان سیاسی و بازشدن فضای اجتماعی و سیاسی  را میبایستی از مسئله انتخابات جدا کرد ! و با تردستی آخوندی چنین وانمود ساختند که برای تحقق مطالبات وازجمله آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر خانگی است که شرکت در انتخابات ضرورت پیدا میکند!

 آقای عبدالله نوری که یکی ازرهبران سرشناس و نظریه پردازان اصلاحات است برای توجیه شرکت بدون قید وشرط اصلاح طلبان درانتخابات ازجمله چنین گفت : « در زمان دولت اصلاحات  ، مرحوم آیت الله العظمی منتظری سال ها در حصر بودند ، آیا اصلاح طلبان فعالیت اصلاحی و تلاش سیاسی و انتخاباتی خود را تعطیل و مشروط به رفع حصر و یا آزادی زندانیان سیاسی کردند ؟ آیا اصلاح طلبان ازحضور در اداره کشور و جامعه و فعالیت های سیاسی ، اجتماعی کنار رفتند؟ » .

  در آن زمان هیچیک از خانم ها  و آقایان اصلاح طلب ، هشداری به آقای عبدالله نوری نداد که : لکه ننگ و زشت کاری شرم آور خودتان  درمورد عدم دفاع از آیت الله منتظری را به حساب دوراندیشی سیاسی اصلاح طلبان و گویا اشتغال آنان به کارهای بزرگ تر نگذارید که مردم ایران خوب میدانند عدم دفاع اصلاح طلبان از آیت الله منتظری را صرفاً  باید به حساب سازشکاری و کرنش اصلاح طلبان در برابر قدرت لجام گسیخته خامنه گذاشت و نه چیز دیگری . بهرحال همانطوریکه بیاد دارید رفسنجانی و خاتمی از پیش شرط های خود برای شرکت در انتخابات عدول کردند و از وصلت دو جناح شکست خورده جمهوری اسلامی (حناح اصلاح طلب و جناح سازندگی)  دولت اعتدال حسن روحانی پا به عرصه وجود نهاد ، البته  با آرای  بسیاری از  مردمی که نمیخواستند احمدی نژاد دیگری از قماش سعید جلیلی  برای هشت سال دیگر رئیس جمهورکشورشان باشد . و همانطوریکه بیاد دارید آقای روحانی در جریان مبارزات انتخاباتی خود ، هرجا که با شعار"زندانی سیاسی آزاد باید گردد" مواجه گردید ، به مردم وعده داد که اگر مردم او را بعنوان رئیس جمهورانتخاب کنند ، برای آزادی تمام زندانیان سیاسی وپایان دادن به حصر خانگی رهبران جنبش سبز اقدام خواهد کرد ! سخنان ایشان موجود است که پیش از انتخاب شدن گفته است که : "اصلاً چرا باید در کشور زندانی سیاسی داشته باشیم ؟" .

چند روز مانده به  انتخابات ریاست جمهوری ، دو گفتمان کلان در سطح جامعه روشنفکری و نهاد ها و احزاب و گروههای سیاسی ایران در ارتباط با مسئله شرکت یا عدم شرکت در انتخابات ، جریان داشت :1 – گفتمان تحریم انتخابات و دامن زدن به جنبش نافرمانی مدنی بمنظور عقب نشاندن بیت رهبری با قدرت مردم ، که اتفاقاً خامنه ای خیلی زود ضعف و شکنندگی خود را در مقابل این گفتمان نشان داد و با دست پاچکی و برای اولین باربدریوزگی از قدرت نهفته دراین گفتمان روی آورد و اعلام داشت که : حتی اگر با جمهوری اسلامی مخالف اید لااقل بیائید بخاطرکشورتان ، درانتخابات شرکت کنید . 2 – گفتمان شرکت در انتخابات برای تحقق بخشیدن به خواسته های مطرح شده از جانب اقشارمختلف جامعه و گروهها و نهادهای سیاسی – اجتماعی ،  که البته با انتخاب  آقای حسن روحانی به ریاست جمهوری ، باورمندان به گفتمان دوم  یعنی مدافعان  شرکت در انتخابات ،  خود را برنده میدان تصور مینمایند ! بدون اینکه کمی حوصله بخرج دهند و بگذارند دولت اعتدال آقای حسن روحانی مشغول به کار و انجام وعده های خود شود و آنوقت ادعای پیروزی نمایند وگرنه اگر قرار باشد که وعده های داده شده حسن روحانی  به مرحله اجرا در نیاید ، بهتر است گفته شود که گفتمان شرکت در انتخابات برای تغییر شکست خورده است .  اینک آقای روحانی در آستانه تحویل مقام ریاست جمهوری از کسی است که خامنه ای با دزدیدن آرای مردم در سال 88 او را با یک کودتای انتخاباتی برمسند نشاند و جالب این است که احمدی نژاد درآخرین دیدارش با خامنه ای ، مورد تقفد ویژه قرار گرفت و رهبر بخاطر خدمات و زحماتی که گویا ایشان در طول هشت سال گذشته ، برای پیشرفت وترقی کشورکشیده است ! از او قدر دانی کرد و بدین ترتیب خامنه ای سند مصونیت او را پس از واگذاری مقام ریاست جمهوری امضا کرد ، و اورا در زیر چتر حمایت خویش قرار داد !  چونکه به احتمال زیاد ، کسانی درهرم قدرت جمهوری اسلامی  و ازجمله برادران دزد وفاسد لاریجانی با در دست داشتن اسناد و مدارکی ازاعمال غیر قانونی احمدی نژاد ، برای گوشمالی دادن او پس از ترک مقام ریاست جمهوری  برنامه ها داشته اند .

تقدیرخامنه ای از خدمات احمدی نژاد ! در آستانه تشکیل دولت اعتدال ، همچنین  پیام آشکاری به حسن روحانی است که پرونده دزدان و غارتگران و کسانی که مسئول هشت سال جنایت و تبهکاری هستند نباید گشوده گردد ! ناگفته نماند وقتی که احمدی نژاد در روزهای آخرعمر دولت خویش و پس از آنهمه غارتگری ، هنوز میتواند از کیسه ملت بذل و بخشش کند و برای خود اجازه تأسیس دانشگاه بگیرد ، پیدا است که ایشان همچنان مورد توجه و پشتیبانی خاص خامنه ای است !

مصنونیت داشتن غارتگران بودجه کشور از مجازات در دولت اعتدال و  مصونیت داشتن کسانی که بچه های مردم را در خیابانها به گلوله بسته اند و شکنجه کرده و مورد تجاوز قرار داده اند ، در آستانه تشکیل دولت "اعتدال" ، البته خبر خوبی برای آقای روحانی که وعده های زیادی به مردم ایران داده است نیست ، مضافاً اینکه خامنه ای ، در جمع دانشجویان و در خلال برنامه پرسش دانشجویان و پاسخ رهبر ، گربه را در دَم کابینه دولت اعتدال کُشت ، زمانی که چهره های شاخص جنبش سبز و مردمی که در طلب حقوق شهروندی خویش بوده اند را نانجیب خطاب کرد ! و ازآنان خواست که عذر خواهی کنند ! غافل از آنکه ، این خامنه ای و تمام دزدان و جنایتکاران پیرامون بیت رهبری هستند که نه فقط باید عذرخواهی ، که باید محاکمه و مجازات شوند .

عمق کینه شتری خامنه ای نسبت به آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد از آنجا ناشی میشود که اینان با مردم همراه شدند و تا به امروز درد و رنج زندان خانگی را تحمل کرده اند و حاضر به ندامت که خواسته خامنه  است نشده اند ، هدف خامنه و بیت رهبری ، درهم شکستن اینان است تا از این طریق بر جنبش سبز که چون آتشی درزیر خاکسترمنتظر شعله ورشدن است ضربه وارد نماید و روحیه یأس و ناامیدی بر جامعه حاکم نماید .  خامنه ای در جمع دانشجویان ودر مورد شخصیت های دربند و حصر خانگی چنین میگوید : « بارها و بارها این سوال را نه در مجامع عمومی بلکه به شکلی که قابل پاسخ دادن باشد مطرح کرده ایم پس چرا جواب نمی دهند، چرا عذرخواهی نمی کنند؟» اگر این گفته خامنه ای رمزگشائی کنیم ، معنی این است که ایشان تا کنون از راههای گوناگون برای این شخصیت ها پیغام فرستاده است که با یک عذر خواهی میتوانند از زندان آزاد شوند و لی آنها زیر بار این ننگ نرفته اند و ماندن در زندان و تحمل بی داروئی وبی درمانی را بر آزادی خفت بار ترحیج داده اند .
همچنین وقتی خامنه ای میگوید : « در جلسات خصوصی می گویند تقلبی رخ نداده بود ، پس به چه علت کشور را دچار آن ضایعات کردید و به لبه پرتگاه بردید؟» معنی اش این است که پاره از اصلاح طلبان برای اینکه خود را به رهبر نزدیک کنند در خلوت به او میگویند که در انتخابات 88 تقلبی رخ نداده است تا از این طریق شاید بتوانند راهی به گردونه ی قدرت از دست رفته باز نمایند ! که این نیز  فرصت طلبی نهادینه شده در اصلاح طلبان جمهوری اسلامی را به معرض نمایش میگذارد .

سخن آخر – چند روز دیگر دولت اعتدال آقای روحانی زمام قدرت اجرائی کشور را بدست خواهد گرفت ، رئیس قوه مجریه کشور اگر موفق به  انجام وعده ای که در مورد زندانیان سیاسی به مردم ایران داده است بشود و  با حمایت ملیونی مردم ایران زندانیان سیاسی را آزاد کند و  به حصر خانگی شخصیت های نمادین جنبش سبز پایان دهد ، مسلماً فضا برای انجام کارهای دیگر باز خواهد شد ، کلید دولت اعتدال اگر بتواند قفلی که رهبر نانجیب و کینه جو  بر زندان ها و شکنجه گاههای جمهوری اسلامی زده است باز نماید ، این کلید حتماً قفل های دیگری را هم باز خواهد ، ولی اگر کلید آقای روحانی نتواند این قفل را باز کند ، ایشان نیرو  و قدرتی را در پشت سر نخواهد داشت که به اتکای آن قفل های دیگر را باز نماید  ، آیا آقای حسن روحانی و دولت اعتدالی اش جرأت این کار را خواهد داشت ؟ دو گفتمانی که پیش از انتخابات  هریک با ارائه دلایلی خواهان شرکت یا عدم شرکت در انتخابات بودند ، با نگرانی هفته های آینده را رصد خواهند کرد و  انجام و عدم انجام وعده هائی که آقای روحانی به مردم داده است ، بدون شک میتواند در  آرایش نیروها و صف بندی های جدید درمیان نیروهای آزادیخواه و هواداران جدائی نهاد دین از نهاد دولت نقش داشته باشد .

9 مرداد 1392

31 ژوئیه 2013

 

  

 

منبع:پژواک ایران


بهروز ستوده

فهرست مطالب بهروز ستوده در سایت پژواک ایران 

*پیوستن ۱۴ زن شیردل ایرانی به جنبش ملی «نه به جمهوری اسلامی» خجسته باد [2019 Aug] 
*تجّلی یک حرکت ملی وفراگروهی در حمایت از بیانیه ۱۴ فعال مدنی،سیاسی وحقوق بشری داخل کشور ‏ [2019 Jul] 
* انقلابی که حس رهبرش به ایران "هیچ" بود، وطنش اسلام وهدفش کسب قدرت بود [2019 Feb] 
*اقای رضا پهلوی ! با طناب دیکتاتورپرورها وچاپلوس ها به چاه نروید [2019 Jan] 
*حسن روحانی درسازمان ملل چه دروغ هائی خواهد گفت وچه راست هائی را کتمان خواهد کرد؟ [2018 Sep] 
*به هوش باشید! سپاه، بسیج، قوه قضائیه و شورای نگهبان و... برای تقلب بسیج شده‌اند [2017 May] 
*حماس مرزهای اسرائیل را به رسمیت شناخت، ولایت فقیه همچنان به دنبال نابودی این کشور است [2017 May] 
*روسیه و جمهوری اسلامی شریک جنایت های بشاراسد در سوریه [2017 Apr] 
*درمراسم ۲۲ بهمن شرکت نکنید، به خامنه ای وحکومت فقیه مشروعیت ندهید [2017 Feb] 
*مرقد«امام راحل» است یا محل دفن «ساکت فتنه»  [2017 Jan] 
*بازیگرسینما از «کرامات» سردارسلیمانی میگوید! [2016 Oct] 
*آیا جمهوری اسلامی کمتراز حکومت ارتیره علیه بشریت مرتکب جنایت شده است!؟ [2016 Jun] 
*به یاد تراب حق شناس، نقدی برنوشته آقای تقی رحمانی. [2016 Feb] 
* رؤیای حضانت کعبه! جدال بی پایان ولایت فقیه شیعه با آل سعود وهابی [2016 Jan] 
*مرزهای ناشناخته مرگ و زندگی [2015 Sep] 
*باتوافق وین دل واپسان وجنگ طلبان آرام نخواهند گرفت [2015 Jul] 
*بند"ميم" وصيت‌نامه خمينی و جلوگيری از ورود زنان به ورزشگاه! [2015 Jun] 
*پزشکی که مجری حکم قصاص شود یک مُجرم وقابل تعقیب است . [2015 Mar] 
*نقل جمله «من شارلی هستم» در ایران مجازات دارد! [2015 Jan] 
*آیت الله اصلاح طلب : بهائی نه حق تحصیل دارد نه حقوق شهروندی!  [2014 Dec] 
*آمران بمعروف (اوباش اسیدپاش وچاقوکش) بسیجی اند و گوش بفرمان رهبر  [2014 Dec] 
*علم الهدی (امام جمعه مشهد) نگران جام زهر و مردن رهبر است ! [2014 Nov] 
*قصه یونس پیامبر واعدام محسن امیراصلانی ! [2014 Sep] 
*باریکه غزه نمایشگاه توحش هردو طرفِ جنگ [2014 Jul] 
*عراق درآستانه تجزیه و دور جدیدی ازجنگهای خونین مذهبی . [2014 Jun] 
*تعریف جُرم سیاسی درمجلس شوربای اسلامی ! [2014 May] 
*بهاره هدایت : «به زنده دفن شدن محکو م نشده ایم»  [2014 May] 
*شیرین کردن جام زهررهبر با اعدام و شکنجه وحمله به زندانیان سیاسی ! [2014 Apr] 
*عارف نبود قاتل بود! [2014 Mar] 
*حقوق بشر، چشم اسفندیارحکومت خودکامه خامنه ای .  [2014 Mar] 
*فرزانه مرادی، قربانی قانون قصاص و جامعه مردسالار [2014 Mar] 
*حقوق شهروندی پيش‌کِش، از حقوق و اختيارات خود دفاع کنيد آقای روحانی! [2014 Feb] 
* دیکتاتورها اصلاح نمی شوند ، سرنگون میشوند ، آقای حجاریان !  [2014 Feb] 
*سوریه ولبنان وعراق قربانی«داعش وماعش» [2014 Jan] 
*مدّاح ششلول‌بند و مهاجم «شکوفا» شده است!  [2014 Jan] 
*قوه قضائیه عامل فساد و بی عدالتی وناامنی درجامعه [2014 Jan] 
*ماهی حکومت اسلامی از سر و دُم گنديده است [2014 Jan] 
*جنجال‌آفرينی سه قوه جمهوری اسلامی برای اثبات يک دروغ!  [2013 Dec] 
* دیدارنمایندگان پارلمان اروپا با دو چهره نامدار و سوزش کیهان شّر. [2013 Dec] 
*نخودسیاهِ منشورحقوق شهروندی با چاشنی اعدام ! [2013 Dec] 
*گفتمان جدائی دين از دولت ضرورت امروز است [2013 Nov] 
*انفجار سفارت و نعل وارونه سفير خامنه‌ای در لبنان [2013 Nov] 
*زن ستیزی و شیعه سالاری در فرمان رهبربرای افزایش جمعیت  [2013 Nov] 
*«برادران قاچاقچی» درجه می‌گيرند، خرده‌پاها اعدام می‌شوند! [2013 Nov] 
*دادگاه بلخ است نه قوه قضائیه ! [2013 Oct] 
*چرا خامنه ای آقای توفیقی را از گردونه خارج ساخت؟  [2013 Oct] 
*همجنس‌گرايان ايران، بی‌دفاع‌ترين گروه اجتماعی [2013 Oct] 
*لگدپرانی کيهان شريعتمداری به جام زهر رهبر! [2013 Oct] 
*لنگه کفش و نیروهای خودسر(بخوانید نوچه های رهبر)  [2013 Oct] 
*روضه خوانی«قهرمانانه» آقای روحانی درسازمان ملل متحد . [2013 Sep] 
*«نرمش قهرمانانه» همان جام زهر است [2013 Sep] 
*باند خامنه‌ای شريک جنايات در سوريه [2013 Sep] 
*خانم وآقای رجوی! به نشستن درلانه عقرب خاتمه دهید [2013 Sep] 
*اتحاد سکولار – دمکرات های جمهوریخواه درآینده ای نزدیک . [2013 Aug] 
*روح خمینی : «هرچه فریاد دارید سرتحریم ها بکشید» [2013 Aug] 
* «خود تنظیمی» نام جدید خودسانسوری دردولت اعتدال! [2013 Aug] 
*نقدی بر یک جانبه نگری در نامه زندانیان سیاسی به اوباما [2013 Aug] 
*در صد وهفت سالگی مشروطیت ، شیخ فضل الله نوری هنوز زنده است !  [2013 Aug] 
*رهبرنانجیب ، کمتر از «توبه» رضایت نمیدهد ! [2013 Jul] 
*زياد نخواهيد! عجله نکنيد! مبادا «اعتدال» به‌هم بخورد! [2013 Jul] 
*فرمان رهبر! مرگ تدریجی برای زندانیان سیاسی نافرمان ! [2013 Jul] 
*فرقه رجوی ، تونل اتمی دیگری را درایران کشف کرد !  [2013 Jul] 
*خامنه ای خودکامه از رویدادهای مصر درس بگیرد !  [2013 Jul] 
*اصلاح‌طلبانی که برای بازگشت به قدرت «معتدل» می‌شوند  [2013 Jun] 
*بدون هيچ دليلی - خاک تو سر جليلی! شعارهای اين روزهای مردم [2013 Jun] 
*تجّلی جنبش ملی ایرانیان در جشن پیروزی تیم ملی فوتبال .  [2013 Jun] 
*رأی به آقای روحانی ، رأی به تغییراست نه رأی به حکومت اسلامی [2013 Jun] 
*مقاله [2013 Jun] 
*کمدی مناظره "انتخاباتی" ! در سیمای جمهوری اسلامی ! [2013 Jun] 
*نقدی بر پیام آقای تاج زاده به مردم ایران بمناسبت رد صلاحیت رفسنجانی! [2013 May] 
*پایان دوران طلائی انتخاب بین بد و بدتر و اینک انتخاب بدتر! [2013 May] 
*رهبر، نشانی نوکر"اصلح" را اعلام کرد .  [2013 May] 
*هراس آقای خاتمی از صف آرائی مردم در مقابل جمهوری اسلامی . [2013 May] 
*«حق» مردم ایران ! ازانتخاب بین بد وبدتر تا انتخاب بهترین نوکربرای رهبر!  [2013 Feb] 
*خامنه ای کمتر از توبه و ذوب در ولایت قبول ندارد آقای عبدالله نوری [2013 Jan] 
*پیامی برای تجمع فرانکفورت‎ [2013 Jan] 
*سالگرد پنجاه سالگی کنفدراسیون ، تجربه ای دمکراتیک وموفق .  [2013 Jan] 
*دفاع از زندانيان سياسی - عقيدتی ، مهم ترين وظيفه اپوزيسيون خارج [2012 Dec] 
*جمهوری اسلامی ، آتش بیار جنگ در باریکه غزه . [2012 Nov] 
*سودای کسب قدرت در سایه جنگ وحمله نظامی به ایران  [2012 Oct] 
* کنفراس"غیرمتعهد ها" فرصتی تاریخی برای احیای خیزش سبز [2012 Aug] 
*سخن بگوئید شاه زاده ! [2012 Jul] 
*به احترام زرین تاج قزوینی ، نخستین منادی آزادی زن ایرانی . [2012 Mar] 
* جنبش گسترده تحریم"انتخابات"مقدمه ای است بر وفاق ملی ایرانیان .  [2012 Feb] 
*نامه سرگشاده ای به آقای پرویز ثابتی(مقام امنیتی ساواک)  [2012 Feb] 
* حزب توده ایران هنوز منتقدان را عامل [2012 Feb] 
*بحران سازی به امید باج گیری ، جنگ افروزی به امید خروج از بن بست [2011 Dec] 
*«شاه درون و حلقه منحوسه استبداد» ! [2011 Nov] 
*طرح «کنگره ملی» و فقدان اراده ملی [2011 Oct] 
*LC چيست؟  [2011 Oct] 
*سرنگونی قذافی ، وسوسه ی«دخالت محدود نظامی خارجی»! [2011 Aug] 
* مردم سوریه را دریابیم ، «سکوت شما ، ما را میکُشد»  [2011 Aug] 
*امروز مبارک در قفس آهنی و فردا خامنه ای ، اسد و قذافی و... [2011 Aug] 
*وداع با دروازه بان محبوب ایران ، فرصتی برای خیزشی دیگرعلیه دیکتاتور [2011 May] 
*فردا جوانان ایران زمین «حرام» بودن چهارشنبه سوری را به شما نشان خواهند داد ! [2011 Mar] 
*«ای رجال ایران ، زن مگر بشر نیست؟» [2011 Mar] 
*روز 25 بهمن ماه ، زنگ سرنگونی خامنه ای به صدا در خواهد آمد [2011 Feb] 
*ازمیدان آزادی تهران تا میدان آزادی قاهره ، در چهار پرده  [2011 Feb] 
*کسی هست که صدای رودابه های ایران را بشنود ؟! [2011 Jan] 
*ادامه اعدام ها: کسی نیست جلوی این وحشی ها را بگیرد؟  [2011 Jan] 
*بر محور دفاع از زندانیان سیاسی و قطع شکنجه و اعدام و سنگسار متحد شویم [2011 Jan] 
*این همه اعدام و خون ریزی برای چیست؟ [2011 Jan] 
*نقدی بر « نقش رسانه ها در اعدام شهلا جاهد»  [2010 Dec] 
*تکرار توّحش جمهوری اسلامی درسومالی ، دعوت به تماشای اعدام !  [2010 Nov] 
*آقای کروبی و بهانه «روز قدس»!  [2010 Aug] 
*نه حماس وحزب الله نماینده فلسطین ولبنان اند و نه آقای کدیورسخنگوی جنبش سبز [2010 Jul] 
*مجوّزسرنگونی حکومت فقیه خون ریز را از کجا باید گرفت ؟ [2010 Jun] 
*حلقه ی دار برگردن شیرین ! حلقه ی ُگل برگردن قاتل بختیار!  [2010 May] 
*«امام راحل و خرد جمعی» !؟ این را چگونه باورکنیم آقای موسوی؟!  [2010 Apr] 
*خیزش سبزملی در چهارشنبه سرخ باستانی [2010 Mar] 
*آخوند هرزه ای که ما را به تکرارکشتار 67 تهدید میکند! او را بهتربشناسید [2010 Mar] 
*آقای رفسنجانی ! 31 سال توطئه گری و خیانت به مردم ایران کافی نیست ؟ [2010 Feb] 
*پرده آخرکودتا: خواندن آیه های یأس و شکست در گوش مردم ! [2010 Feb] 
*لحظه ای است تاریخی، به مار زخمی ولایت فقیه فرصت ندهیم  [2010 Feb] 
*استراتژی کودتاچیان : خانه نشین کردن مخالفان در روز 22 بهمن [2010 Feb] 
*برای مهار جنبش ، رهبر به خواص روی آورده است [2010 Jan] 
*بهائی ، مرغ عزا وعروسی در توبره خونین شریعت مداران [2010 Jan] 
*طرح لبنانیزه کردن ایران در بیت کودتا کلید خورد  [2010 Jan] 
* ساطورخونین"محارب" آخرین تدبیرفاشیسم ولایت فقیه  [2010 Jan] 
*از شب یلدا گذشتیم به استقبال طلوع خورشید برویم  [2009 Dec] 
*عقل و وجدانتان کجاست آقایان؟ مردم را وارد بازی قاتلان نکنید [2009 Dec] 
*دنیاخروش دانشجویان ایران را شنید ، خامنه ای خبیث نشنید !  [2009 Dec] 
*موج سواران سبز اسلامی و مخالفت با شعار «جمهوری ايرانی» [2009 Oct] 
*فاشیسم جمهوری اسلامی توهّم است یا یک واقعیت ملموس؟ [2008 Feb]