خامنه ای خودکامه از رویدادهای مصر درس بگیرد !
بهروز ستوده

درست یکسال پیش ، زمانی که محمد مرسی با ائتلاف احزاب و گروههای اسلام گرا و در انتخاباتی که ناظران جهانی آنرا عادلانه و بدون تقلب اعلام داشتند ، به عنوان رئیس جمهور مصر انتخاب گردید ،  پیروزی محمد مرسی در آن انتخابات ، نباید این تصّورنادرست را بوجود آورد که گویا در زمان برگزاری انتخابات مصر ، اکثریت مردم آن کشور هوادار گروههای اسلامگرا بوده اند و امروز از آنان روی برگردانده اند ، چرا که پیروزی ائتلاف گروههای اسلامگرا در انتخابات مصر را در درجه اول ، میبایستی به حساب پراکندگی و عدم سازماندهی نیروهای آزادیخواه و سکولار مصر و همچنین آرای آن دسته از مردم مصر گذاشته شود که از ترس بازگشت مجدد هواداران دیکتاتورسرنگون شده ( در انتخابات ریاست جمهوری مصر، آقای احمد شفیق آخرین نخست وزیر حسنی مبارک ، تنها رقیب در مقابل ائتلاف اسلامگرایان بود) به ائتلاف اسلامگرایان و محمد مرسی رأی دادند .

حوادثی  که بعد از سرنگونی حسنی مبارک در مصر اتقاق افتاد و منجر به روی کارآمدن اخوان المسلمین در آن کشور شد شباهت زیادی  به قدرت گیری خمینی و گروههای اسلامگرا در ایران پس ازکناره گیری شاه ایران از قدرت را داشت ، بدین معنی که پس از کناره گیری و خروج شاه از ایران ، نیروهای آزادیخواه وسکولار ایران در آن زمان ، شاپور بختیار را معادل رژیم دیکتاتوری شاه  ارزیابی کردند و برای براندازی دولت او ، با نیروهای واپسگرای اسلامگرا در زیر پرچم خمینی  متحد شدند ، غافل از آنکه دشمن شماره یک آزادی و عدالت اجتماعی و استقلال واقعی که نیروهای انقلابی و سکولار و آزادیخواه در طلب آن مبارزه میکردند ، همان نیروهای واپسگرا وارتجاعی بودند که با آنان بطور غیر رسمی علیه دولت شاپور بختیار متحد شده بودند !

گروههای اسلامگرای مصرنیز پس از سرنگونی مبارک ، همان حیله و نیرنگ خمینی و گروههای اسلامگرای ایران را برای کسب قدرت در مصر بکار بستند ، یوسف القرضاوی ، مفتی اعظم سنی مذهبان جهان ، که بمراتب از مقام و مرتبه ای بلند تر از مراجع متعدد تقلید شیعیان برخوردار است ، مسلمانان مصر را به پشتیبانی از محمد مرسی در انتخابات ریاست جمهوری مصر فراخواند و رأی دادن به مرسی را وظیفه ی "شرعی و دینی" مسلمانان دانست که موجب رضایت خداوند در دنیا و آخرت خواهد شد ! روزنامه لبنانی السفیر در روزهائی که  بین محمد مرسی و رقیب او آقای احمد شفیق ، کارزار انتخاباتی در جریان  بود فتوای  یوسف القرضاوی چنین نقل کرد  :

«  هر کس دین اش را دوست دارد  و برای کسب رضای خدا و آخرت و مصلحت کشور فعالیت می کند از نظر اخلاقی و دینی و شرعی براو واجب است که احمد شفیق این عنصر بازمانده از رژیم سابق را کنار بزند و سپس تلاش کند تا کسی را برای ریاست جمهوری انتخاب کند که مصالح مسلمانان را در نظر گیرد . احمد شفیق  بواسطه کمک عناصر بازمانده از رژیم حسنی مبارک و میلیون ها دلاری که کشورهای خارجی به وی کمک کرده اند تا دوباره رژیم حسنی مبارک را در مصر بر سر کار آورند در انتخابات ریاست جمهوری مصر به دور دوم انتخابات  راه یافته است ، اما اکنون بر مردم مصر واجب است اجازه ندهند تا عناصر نظام سابق دستاوردهای انقلابشان را به یغما ببرند .»

محمد مرسی در نخستین سخنرانی خود پس از احراز مقام ریاست جمهوری اعلام داشت که : مصر متعلق به همه مصریان و او رئیس جمهورهمه ی مصریان خواهد بود ! اما  دیری نپائید که مانند خمینی و حکومتگران جمهوری اسلامی ، وعده های خود را فراموش کرد ، چند هفته پس از سوار شدن براریکه قدرت ، محمد مرسی نه بعنوان رئیس جمهور تمام مصریان بلکه درلباس رئیس جمهورگروههای اسلامگرا ظاهر شد و آرام آرام در راه  تبدیل مصر به یک جمهوری اسلامی  پیش رفت . او ابتدا با صدور بخشنامه ای ( حکم حکومتی خامنه ای را بیاد بیاورید) برای خود اختیارات ویژه و فراقانونی قائل شد ، بعد در یک فرمان غیرقانونی ، پارلمانی که اکثریت اعضای آنرا اسلامگریان تشکیل میدادند مأمور نگارش قانون اساسی جدید مصر، براساس مبانی شرع و اسلام نمود ، قانونی که در آن بوضوح  حقوق زنان و اقلیت های مذهبی و دگراندیشان پایمال شده بود تا با شرع و قوانین اسلامی مطابقت پیدا کند ، محمد مرسی سپس در یک اقدام غیرقانونی دیگرو برای تسلط بر قوه قضائیه ، دادستان کل مصر را با صدور فرمانی برکنار و یکی از هواداران اسلامگرای خود را به آن سمت گماشت . ازتمام  اقدامات غیر قانونی وشرم آور محمد مرسی  در طی یکسال زمامداری اش ، آزاد ساختن دهها تن از اعضا و هوادران گروهی موسوم به"جماعت اسلامی" از زندان و سپردن مشاغل دولتی و از جمله استانداری و فرمانداری به این آدمکشان تروریست بوده است که این اقدام موجب خشم و تنفربیشتر مردم مصر از او گردید ، درمعرفی این گروه بنیاد گرا و تروریست بد نیست بدانید که گروه"جماعت اسلامی" ، مسئولیت ترور انورسادات و دهها جهانگرد خارجی که برای بازدید از آثار باستانی مصر به این کشور سفر کرده بودند را برعهده گرفته است ، خالد اسلامبولی  قاتل انورسادات که جمهوری اسلامی ایران ، و ازجمله خمینی و رفسنجانی ، خامنه ای و سایر رهبران جمهوری اسلامی ، از او به عنوان قهرمان تجلیل نموده و خیابانی هم در تهران بنام او نامگذاری کرده اند ، یکی از رهبران گروه بنیادگرای "جماعت اسلامی" بود که این شخص  در جریان ترور انور سادات توسط محافظان رئیس جمهور اسبق مصر کشته شد . ناگفته نماند که یکی از موانع عادی شدن روابط دیپلماتیک ایران و مصر در سالهای گذشته ، پشتبانی مالی و تسلیحاتی بیت رهبری خمینی و خامنه ای از گروههای تروریستی  و بنیادگرای مصر بوده است .

همچنین برای اینکه بیشتر با افکار و عقاید قرون وسطائی و ضدبشری گروه بنیادگرای"جماعت اسلامی" که یکی از گروههای هم پیمان و متحد با اخوان المسلمین مصر و محمد مرسی میباشد آشنا شوید بد نیست بدانید که این گروه بنیادگرا شدیداً  با آثار باستانی  و جاذبه های جهانگردی درمصر مخالف است و اقدام به ترور خارجیان و ایجاد رعب و وحشت برای جلوگیری از مسافرت جهانگردان به مصر از آنجا ناشی میگردد که  این گروه اسلامی معتقد است که ورود خارجی ها به مصر، فرهنگ اسلامی مردم مصر را در معرض خطر قرار میدهد ! مانند گروه طالبان افغانستان که به هنگام زمامداری شان در افغانستان ، مجسمه های بودا را دراین کشور به توپ بستند و ویران ساختند ، این گروه اسلامی مصری نیز پس از سرنگونی حسنی مبارک ، قصد ویران نمودن آثار تاریخی و جاذبه های جهانگردی در مصر از جمله اهرام سه گانه را داشته اند که موفق به انجام طرح خود نمیگردند . ذکر این نکته نیز در اینجا  برای اطلاع نسل جوان ایران که به هنگام قیام 22 بهمن ماه 1357هنوز متولد نشده و یا در گاهواره بوده اند بی مناسبت نیست که بنویسم در روزهای نخست فروپاشی رژیم سلطنتی در ایران و روی کارآمدن دارو دسته های اسلامگرا ، بولدزرهای آخوند شرور و آدمکشی بنام صادق خلخالی ، برای ویران ساختن تخت جمشید به حرکت درآمدند که اگر تدبیرو مقابله ی زنده یادان  مهدی بازرگان و آیت الله طالقانی طالقانی و نصرت الله امینی استاندار فارس با این شیخ گندیده مغز نمیبود  اینک بجز یک نام چیزی از تخت جمشید برجای نمانده بود و لابد در آنجا  امامزاده ای ساخته شده بود و یا چاه مقدسی حفر گردیده بود که منبع درآمدی برای زالوصفتان مفتخوار باشد !

و طنز تاریخ این است که مردم مصر و سایر کشورهای خاورمیانه که از خیزش های سبز و آزادیخواهانه مردم ایران برای سرنگون ساختن دیکتاتورها در کشورهای خود الهام گرفته بودند و گروههای بنیادگرای اسلامی حاصل جنبش های ضد دیکتاتوری آنان را ربوده بودند ، یکی پس از دیگری ، بنیادگریان اسلامی  را از سریر قدرت بزیر میکشند ولی مردم دل خسته ایران که 34 سال حکومت دینی آخوندهای فاسد رمق شان را گرفته است همچنان باید چشم امیدشان به این جناح و یا آن جناح حکومت اسلامی باشد و همچنان سرگردان در دایره انتخاب بین بد وبدتر! راستی علت چیست و مقصر کیست ؟ با نگاهی گذرا به آنچه که این روزها در مصر میگذرد براحتی میتوان دریافت که چرا مردم مصردر عرض دوسال توانستند دو دیکتاتور قدرتمند را بزیر بکشند ولی ما در خلال 34 سال  نتوانسته ایم !بدون شک درنده خوئی رژیم جمهوری اسلامی میتواند به عنوان یک عامل در نظر گرفته شود اما فقدان اراده ملی برای تحقق بخشیدن به همبستگی و وحدت ملی ایرانیان در راستای نفی حکومت دینی تمامیت خواه ، و فقدان رهبران و کنشگرانی که منافع ملی مردم ایران را بر مصالح گروهی و ایدئولوژیک خود ترجیح دهند عامل مهم و تعیین کننده دیگری است که  در عدم موفقیت ایرانیان برای راه  بزیر کشیدن حکومت فاسد ولایت فقیه نقش داشته است .

در مصر بطوریکه خبرگزاری ها گزارش کرده اند ، بزرگترین تظاهرات تاریخ بشری برای بزیر کشیدن محمد مرسی و دولت اسلامی او که مانند جمهوری اسلامی ایران برای عوامفریبی ، خود را با هزار رشته به خدا و پیغمبر و مقدسات وصل نموده ،  به وقوع پیوسته است .  درحالی که تعدادی از اعضای کابینه محمد مرسی استعفا داده  و یا از مصر فرار کرده اند ، او خود هنوز در کاخ  ریاست جمهوری مانده است و ادعا میکند که با  رأی مردم  انتخاب شده است و حاضر به استعفا نیست ، و کسی نیست که به این دیکتاتور فرومایه بفهماند که او به اعتماد و رأی مردم مصر خیانت کرده است وهنگامیکه امروز 30 ملیون تظاهر کننده در خیابانهای مصر فریاد میزنند"أرحل مرسی - برو گُم شو مرسی" ، یعنی که اکثریت مردم مصر خواهان برکناری او هستند . آیا پس گرفتن رأی از دیکتاتوری که به اعتماد مردم خود خیانت کرده است و خواهان انتخابات جدید شدن ، ازاین واضح تر میتوان ابراز داشت ؟  گوئی که تمام دیکتاتورها عادت دارند  صدای انقلاب مردم ، دیر بگوششان برسد ! محمد مرسی ادعا میکند که ارتش مصر قصد کودتا علیه او دارد ولی فراموش میکند که یکسال پیش اخوان المسلمین مصر و سایر گروههای بنیادگرای اسلامی بودند که علیه آزادی و برابری مردم مصر کودتا کردند ، ائتلاف نامقدس اسلامگرایان مصر بود که در غیاب نمایندگان واقعی مردم مصر مبادرت به نگارش قانون اساسی جدید و تبعیض آمیز برای این کشور نمود . او بود که استقلال قوه قضائیه را از میان برد ، و او بود که تروریست ها و جنایتکاران از زندان آزاد و به آنان پُست و مقام بخشید .

محمد مرسی و اسلامگریان مصر، زمانی که سرگرم اسلامی کردن مصر بودند ! در محاسبات  خود  یک چیز را در نظرنگرفتند و آن اینکه :  مردم مصر و کنشگران سیاسی و اجتماعی آن کشور ، تجربه ی ایران خمینی و خامنه ای زده  که اولین قربانی حکومت دینی در خاورمیانه است را در دست دارند و اجازه نخواهند داد که تجربه حکومتی فاسد و تبهکاربا نام شریعت و ادغام دین و دولت  دریکدیگر ، در کشورشان تکرار شود .

بی تردید حکومت ولایت فقیه در ایران ، وقایع مصر را مربوط به  دنیای تسّنن تصور خواهند کرد و دل قوی خواهد داشت که دنیای تشّیع و جمهوری اسلامی ایران ،  که توسط امام زمان بیمه شده است دراین میان از گزند حوادث مصون خواهد ماند ! غارتگران آزادی و ثروت مردم ایران  نمیدانند که آنچه را که امروز در قاهره  شاهدش هستیم  فردائی که چندان دور نیست در تهران نظاره گرش خواهیم بود که بردست و پای آزادی تا ابد نمیتوان  قفل زد ، این را حتی آقای حسن روحانی  که با کلیدی دردست آمده است فهمیده ، ولی نوچه های گردن کش وسرمست خامنه ای ، از قماش حسین شریتعمداری و گماشته های امنیتی و نظامی رهبر  که همچنان عربده کشی میکنند و چنگ و دندان به مردم ایران نشان میدهند هنوز نفهمیده اند  و بعید هم بنظرمیرسد وقایع مصر نیز به آنان کمک کند که بفهمند .

12تیرماه 1392

3ژوئیه 2013

منبع:پژواک ایران


بهروز ستوده

فهرست مطالب بهروز ستوده در سایت پژواک ایران 

*پیوستن ۱۴ زن شیردل ایرانی به جنبش ملی «نه به جمهوری اسلامی» خجسته باد [2019 Aug] 
*تجّلی یک حرکت ملی وفراگروهی در حمایت از بیانیه ۱۴ فعال مدنی،سیاسی وحقوق بشری داخل کشور ‏ [2019 Jul] 
* انقلابی که حس رهبرش به ایران "هیچ" بود، وطنش اسلام وهدفش کسب قدرت بود [2019 Feb] 
*اقای رضا پهلوی ! با طناب دیکتاتورپرورها وچاپلوس ها به چاه نروید [2019 Jan] 
*حسن روحانی درسازمان ملل چه دروغ هائی خواهد گفت وچه راست هائی را کتمان خواهد کرد؟ [2018 Sep] 
*به هوش باشید! سپاه، بسیج، قوه قضائیه و شورای نگهبان و... برای تقلب بسیج شده‌اند [2017 May] 
*حماس مرزهای اسرائیل را به رسمیت شناخت، ولایت فقیه همچنان به دنبال نابودی این کشور است [2017 May] 
*روسیه و جمهوری اسلامی شریک جنایت های بشاراسد در سوریه [2017 Apr] 
*درمراسم ۲۲ بهمن شرکت نکنید، به خامنه ای وحکومت فقیه مشروعیت ندهید [2017 Feb] 
*مرقد«امام راحل» است یا محل دفن «ساکت فتنه»  [2017 Jan] 
*بازیگرسینما از «کرامات» سردارسلیمانی میگوید! [2016 Oct] 
*آیا جمهوری اسلامی کمتراز حکومت ارتیره علیه بشریت مرتکب جنایت شده است!؟ [2016 Jun] 
*به یاد تراب حق شناس، نقدی برنوشته آقای تقی رحمانی. [2016 Feb] 
* رؤیای حضانت کعبه! جدال بی پایان ولایت فقیه شیعه با آل سعود وهابی [2016 Jan] 
*مرزهای ناشناخته مرگ و زندگی [2015 Sep] 
*باتوافق وین دل واپسان وجنگ طلبان آرام نخواهند گرفت [2015 Jul] 
*بند"ميم" وصيت‌نامه خمينی و جلوگيری از ورود زنان به ورزشگاه! [2015 Jun] 
*پزشکی که مجری حکم قصاص شود یک مُجرم وقابل تعقیب است . [2015 Mar] 
*نقل جمله «من شارلی هستم» در ایران مجازات دارد! [2015 Jan] 
*آیت الله اصلاح طلب : بهائی نه حق تحصیل دارد نه حقوق شهروندی!  [2014 Dec] 
*آمران بمعروف (اوباش اسیدپاش وچاقوکش) بسیجی اند و گوش بفرمان رهبر  [2014 Dec] 
*علم الهدی (امام جمعه مشهد) نگران جام زهر و مردن رهبر است ! [2014 Nov] 
*قصه یونس پیامبر واعدام محسن امیراصلانی ! [2014 Sep] 
*باریکه غزه نمایشگاه توحش هردو طرفِ جنگ [2014 Jul] 
*عراق درآستانه تجزیه و دور جدیدی ازجنگهای خونین مذهبی . [2014 Jun] 
*تعریف جُرم سیاسی درمجلس شوربای اسلامی ! [2014 May] 
*بهاره هدایت : «به زنده دفن شدن محکو م نشده ایم»  [2014 May] 
*شیرین کردن جام زهررهبر با اعدام و شکنجه وحمله به زندانیان سیاسی ! [2014 Apr] 
*عارف نبود قاتل بود! [2014 Mar] 
*حقوق بشر، چشم اسفندیارحکومت خودکامه خامنه ای .  [2014 Mar] 
*فرزانه مرادی، قربانی قانون قصاص و جامعه مردسالار [2014 Mar] 
*حقوق شهروندی پيش‌کِش، از حقوق و اختيارات خود دفاع کنيد آقای روحانی! [2014 Feb] 
* دیکتاتورها اصلاح نمی شوند ، سرنگون میشوند ، آقای حجاریان !  [2014 Feb] 
*سوریه ولبنان وعراق قربانی«داعش وماعش» [2014 Jan] 
*مدّاح ششلول‌بند و مهاجم «شکوفا» شده است!  [2014 Jan] 
*قوه قضائیه عامل فساد و بی عدالتی وناامنی درجامعه [2014 Jan] 
*ماهی حکومت اسلامی از سر و دُم گنديده است [2014 Jan] 
*جنجال‌آفرينی سه قوه جمهوری اسلامی برای اثبات يک دروغ!  [2013 Dec] 
* دیدارنمایندگان پارلمان اروپا با دو چهره نامدار و سوزش کیهان شّر. [2013 Dec] 
*نخودسیاهِ منشورحقوق شهروندی با چاشنی اعدام ! [2013 Dec] 
*گفتمان جدائی دين از دولت ضرورت امروز است [2013 Nov] 
*انفجار سفارت و نعل وارونه سفير خامنه‌ای در لبنان [2013 Nov] 
*زن ستیزی و شیعه سالاری در فرمان رهبربرای افزایش جمعیت  [2013 Nov] 
*«برادران قاچاقچی» درجه می‌گيرند، خرده‌پاها اعدام می‌شوند! [2013 Nov] 
*دادگاه بلخ است نه قوه قضائیه ! [2013 Oct] 
*چرا خامنه ای آقای توفیقی را از گردونه خارج ساخت؟  [2013 Oct] 
*همجنس‌گرايان ايران، بی‌دفاع‌ترين گروه اجتماعی [2013 Oct] 
*لگدپرانی کيهان شريعتمداری به جام زهر رهبر! [2013 Oct] 
*لنگه کفش و نیروهای خودسر(بخوانید نوچه های رهبر)  [2013 Oct] 
*روضه خوانی«قهرمانانه» آقای روحانی درسازمان ملل متحد . [2013 Sep] 
*«نرمش قهرمانانه» همان جام زهر است [2013 Sep] 
*باند خامنه‌ای شريک جنايات در سوريه [2013 Sep] 
*خانم وآقای رجوی! به نشستن درلانه عقرب خاتمه دهید [2013 Sep] 
*اتحاد سکولار – دمکرات های جمهوریخواه درآینده ای نزدیک . [2013 Aug] 
*روح خمینی : «هرچه فریاد دارید سرتحریم ها بکشید» [2013 Aug] 
* «خود تنظیمی» نام جدید خودسانسوری دردولت اعتدال! [2013 Aug] 
*نقدی بر یک جانبه نگری در نامه زندانیان سیاسی به اوباما [2013 Aug] 
*در صد وهفت سالگی مشروطیت ، شیخ فضل الله نوری هنوز زنده است !  [2013 Aug] 
*رهبرنانجیب ، کمتر از «توبه» رضایت نمیدهد ! [2013 Jul] 
*زياد نخواهيد! عجله نکنيد! مبادا «اعتدال» به‌هم بخورد! [2013 Jul] 
*فرمان رهبر! مرگ تدریجی برای زندانیان سیاسی نافرمان ! [2013 Jul] 
*فرقه رجوی ، تونل اتمی دیگری را درایران کشف کرد !  [2013 Jul] 
*خامنه ای خودکامه از رویدادهای مصر درس بگیرد !  [2013 Jul] 
*اصلاح‌طلبانی که برای بازگشت به قدرت «معتدل» می‌شوند  [2013 Jun] 
*بدون هيچ دليلی - خاک تو سر جليلی! شعارهای اين روزهای مردم [2013 Jun] 
*تجّلی جنبش ملی ایرانیان در جشن پیروزی تیم ملی فوتبال .  [2013 Jun] 
*رأی به آقای روحانی ، رأی به تغییراست نه رأی به حکومت اسلامی [2013 Jun] 
*مقاله [2013 Jun] 
*کمدی مناظره "انتخاباتی" ! در سیمای جمهوری اسلامی ! [2013 Jun] 
*نقدی بر پیام آقای تاج زاده به مردم ایران بمناسبت رد صلاحیت رفسنجانی! [2013 May] 
*پایان دوران طلائی انتخاب بین بد و بدتر و اینک انتخاب بدتر! [2013 May] 
*رهبر، نشانی نوکر"اصلح" را اعلام کرد .  [2013 May] 
*هراس آقای خاتمی از صف آرائی مردم در مقابل جمهوری اسلامی . [2013 May] 
*«حق» مردم ایران ! ازانتخاب بین بد وبدتر تا انتخاب بهترین نوکربرای رهبر!  [2013 Feb] 
*خامنه ای کمتر از توبه و ذوب در ولایت قبول ندارد آقای عبدالله نوری [2013 Jan] 
*پیامی برای تجمع فرانکفورت‎ [2013 Jan] 
*سالگرد پنجاه سالگی کنفدراسیون ، تجربه ای دمکراتیک وموفق .  [2013 Jan] 
*دفاع از زندانيان سياسی - عقيدتی ، مهم ترين وظيفه اپوزيسيون خارج [2012 Dec] 
*جمهوری اسلامی ، آتش بیار جنگ در باریکه غزه . [2012 Nov] 
*سودای کسب قدرت در سایه جنگ وحمله نظامی به ایران  [2012 Oct] 
* کنفراس"غیرمتعهد ها" فرصتی تاریخی برای احیای خیزش سبز [2012 Aug] 
*سخن بگوئید شاه زاده ! [2012 Jul] 
*به احترام زرین تاج قزوینی ، نخستین منادی آزادی زن ایرانی . [2012 Mar] 
* جنبش گسترده تحریم"انتخابات"مقدمه ای است بر وفاق ملی ایرانیان .  [2012 Feb] 
*نامه سرگشاده ای به آقای پرویز ثابتی(مقام امنیتی ساواک)  [2012 Feb] 
* حزب توده ایران هنوز منتقدان را عامل [2012 Feb] 
*بحران سازی به امید باج گیری ، جنگ افروزی به امید خروج از بن بست [2011 Dec] 
*«شاه درون و حلقه منحوسه استبداد» ! [2011 Nov] 
*طرح «کنگره ملی» و فقدان اراده ملی [2011 Oct] 
*LC چيست؟  [2011 Oct] 
*سرنگونی قذافی ، وسوسه ی«دخالت محدود نظامی خارجی»! [2011 Aug] 
* مردم سوریه را دریابیم ، «سکوت شما ، ما را میکُشد»  [2011 Aug] 
*امروز مبارک در قفس آهنی و فردا خامنه ای ، اسد و قذافی و... [2011 Aug] 
*وداع با دروازه بان محبوب ایران ، فرصتی برای خیزشی دیگرعلیه دیکتاتور [2011 May] 
*فردا جوانان ایران زمین «حرام» بودن چهارشنبه سوری را به شما نشان خواهند داد ! [2011 Mar] 
*«ای رجال ایران ، زن مگر بشر نیست؟» [2011 Mar] 
*روز 25 بهمن ماه ، زنگ سرنگونی خامنه ای به صدا در خواهد آمد [2011 Feb] 
*ازمیدان آزادی تهران تا میدان آزادی قاهره ، در چهار پرده  [2011 Feb] 
*کسی هست که صدای رودابه های ایران را بشنود ؟! [2011 Jan] 
*ادامه اعدام ها: کسی نیست جلوی این وحشی ها را بگیرد؟  [2011 Jan] 
*بر محور دفاع از زندانیان سیاسی و قطع شکنجه و اعدام و سنگسار متحد شویم [2011 Jan] 
*این همه اعدام و خون ریزی برای چیست؟ [2011 Jan] 
*نقدی بر « نقش رسانه ها در اعدام شهلا جاهد»  [2010 Dec] 
*تکرار توّحش جمهوری اسلامی درسومالی ، دعوت به تماشای اعدام !  [2010 Nov] 
*آقای کروبی و بهانه «روز قدس»!  [2010 Aug] 
*نه حماس وحزب الله نماینده فلسطین ولبنان اند و نه آقای کدیورسخنگوی جنبش سبز [2010 Jul] 
*مجوّزسرنگونی حکومت فقیه خون ریز را از کجا باید گرفت ؟ [2010 Jun] 
*حلقه ی دار برگردن شیرین ! حلقه ی ُگل برگردن قاتل بختیار!  [2010 May] 
*«امام راحل و خرد جمعی» !؟ این را چگونه باورکنیم آقای موسوی؟!  [2010 Apr] 
*خیزش سبزملی در چهارشنبه سرخ باستانی [2010 Mar] 
*آخوند هرزه ای که ما را به تکرارکشتار 67 تهدید میکند! او را بهتربشناسید [2010 Mar] 
*آقای رفسنجانی ! 31 سال توطئه گری و خیانت به مردم ایران کافی نیست ؟ [2010 Feb] 
*پرده آخرکودتا: خواندن آیه های یأس و شکست در گوش مردم ! [2010 Feb] 
*لحظه ای است تاریخی، به مار زخمی ولایت فقیه فرصت ندهیم  [2010 Feb] 
*استراتژی کودتاچیان : خانه نشین کردن مخالفان در روز 22 بهمن [2010 Feb] 
*برای مهار جنبش ، رهبر به خواص روی آورده است [2010 Jan] 
*بهائی ، مرغ عزا وعروسی در توبره خونین شریعت مداران [2010 Jan] 
*طرح لبنانیزه کردن ایران در بیت کودتا کلید خورد  [2010 Jan] 
* ساطورخونین"محارب" آخرین تدبیرفاشیسم ولایت فقیه  [2010 Jan] 
*از شب یلدا گذشتیم به استقبال طلوع خورشید برویم  [2009 Dec] 
*عقل و وجدانتان کجاست آقایان؟ مردم را وارد بازی قاتلان نکنید [2009 Dec] 
*دنیاخروش دانشجویان ایران را شنید ، خامنه ای خبیث نشنید !  [2009 Dec] 
*موج سواران سبز اسلامی و مخالفت با شعار «جمهوری ايرانی» [2009 Oct] 
*فاشیسم جمهوری اسلامی توهّم است یا یک واقعیت ملموس؟ [2008 Feb]