انفجار سفارت و نعل وارونه سفير خامنه‌ای در لبنان
بهروز ستوده

 
پس از اقدام تروريستی انفجار انتحاری در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در بيروت ،  گروه بنياد گرای سنی مذهب موسوم به "گردان عبدالله عزّام" که يکی از شاخه های القاعده در کشورهای عربی است با صدور اطلاعيه ای ، مسئوليت انفجار مذکور را برعهده گرفت و اعلام داشت : تا زمانی که نيروهای جمهوری اسلامی و حزب الله در سوريه حضور دارند و از رژيم اسد دفاع ميکنند ، اين گروه  حملات مشابهی را عليه منافع ايران سازماندهی خواهد کرد . صورت مسئله روشن است ، گروهی اقدام به يک عمل تروريستی کرده ، مسئوليت آنرا برعهده گرفته و دليل عمل جنايتکارانه خود را هم اعلام داشته اند ، اما همين خبر وقتی که به اطاق توطئه گری بيت رهبری ميرسد به گونه ای وارونه و قلب ميشود که در چهارچوب دستگاه تبليغی صدا و سيمای جمهوری اسلامی وکيهان  شريعتمداری بگنجد .
با وجود اينکه شاخه ای از القاعده مسئوليت انفجار سفارت را برعهده گرفته است ، غضنفر رکنابادی سفير خامنه در بيروت و حزب الله لبنان و کيهان شريعتمداری ، همگی يک صدا اسرائيل را عامل انفجار سفارت جمهوری اسلامی دربيروت ميدانند ، و دليلی هم که برای ادعای خود ارائه ميدهند ، همان ادعای مسخره و هميشگی است : "شکستن جبهه مقاومت" ، ادعائی  که اسد پدر و اسد پسر با توسل به آن ، حدود ۵۰ سال با شقاوت بر سوريه حکومت کردند و دهها هزار نفر از مردم اين کشور را کشتند و صدها هزار نفر را آواره کردند و حالا در واپسين دم حيات ، بشار اسد برای حفظ حکومت خويش ، جمهوری اسلامی و نوچه های لبنانی و عراقی خامنه ای به کمک طلبيده و سوريه را به ميدان کثيف ترين جنگ های فرقه و مذهبی تبديل کرده است .
سياست شبکه وسيع تبليغاتی و دروغ پردازی بيت رهبری که با صرف ميلياردها تومان و به زبانهای مختلف شبانه روز مشغول دروغ پراکنی و اشاعه خرافات در خاورميانه و جهان ميباشند ، اين است که هراقدام  مخالف جمهوری اسلامی را به امريکا و اسرائيل نسبت دهند ! از نگاه بيت رهبری و کارگزاران تبليغاتی اش ، همه کسانی که مخالف ولايت مطلقه خامنه ای اند  دشمن اسلام و انقلاب اسلامی اند و عامل امريکا و اسرائيل ، از نگاه خامنه ای و بوق های تبليغی او چه موسوی و کروبی و رهنود و کسانی که فعاليت مدنی و مسالمت آميز حقوق بشری ميکنند و چه "جيش العدل" و "گردان عبدالله عّزام" همه عامل امريکا و اسرائيل اند !  البته چون اين روزها مذاکرات هسته ای  در جريان است ، سياست تبليغی جمهوری اسلامی ، موقتاًً بر تخفيف حمله عليه امريکا سفارش شده است تا مگر اين بحران کمرشکن از سر بگذرد و اژدهای هفت سر نفسی تازه کند .
سايت تابناک به نقل از سفير خامنه ای در لبنان چنين مينويسد : « الحمدالله همه اعضای سفارت ايران در لبنان ‌سلامت هستند؛ اما شماری از مردمی که در حال عبور بودند، در خيابان مقابل سفارت ايران به شهادت رسيدند. » سفير خامنه ای که جان مردم عادی برايش ارزشی ندارد دروغ ميگويد ، طبق گزارش خبرگزاری های معتبر براثر دو انفجاری که در مقابل سفارت جمهوری اسلامی صورت گرفته است ، تا کنون ۲۶ نفر کشته و حدود ۱۵۰ مجروح گزارش شده است ، که در بين کشته شدگان اسامی رايزن فرهنگی حکومت اسلامی ، راننده سفير  و شش تن از محافظان سفارت نير ديده ميشوند . سفير خامنه ای در بيروت که مانند رهبرش عوامفريب و شياد است چون پس از اينکه خدا را شکر ميکند که همه اعضای سفارت سلامت هستند ميگويد : « پس از حادثه تروريستی امروز همه اعضای سفارت ايران در لبنان با احساس حسرت به شهدای امروز می‌گفتند ، ‌ای کاش ما هم در بين شهدا بوديم  ، چونکه شهادت در راه بسط عدالت آرزوی همه ديپلمات‌های ايرانی در سراسر جهان و به ويژه در لبنان است.» و کسی نيست به اين جيره خوار متملق و عوافريب بگويد : برای اينکه حسرت شهادت بر دلت نماند ، کافی است که بدون محافظ و ماشين ضد گلوله از دژ سفارتخانه خارج شوی تا خيلی زود به آرزويت برسی !
حمله گروه تروريستی بنيادگرای سنی مذهب به سفارت جمهوری اسلامی در بيروت محکوم است همانطوری که حمله گروه تروريستی "جيش العدل" به مرزبانان ايرانی در بلوچستان محکوم بود ، ولی اين واقعيت را نيايد فراموش کرد که گروههای تروريست سنی مذهب با گروههای تروريست شيعه مذهب که در دل جمهوری اسلامی پرورده شده اند همه از يک جنس اند و اهداف ضدبشری مشترکی را دنبال ميکنند ، با اين تفاوت که گروههای تروريستی سنی مذهب هنوز موفق نشده اند در کشوری به قدرت برسند و دولت تروريستی خود را تشکيل دهند ولی گروههای تروريست شيعه مذهب در ايران بقدرت رسيده و دولت تروريستی خويش را تشکيل داده اند و از تمام امکانات مالی ، تسليحاتی و ديپلماتيک برخوردار ميباشند . برای مثال تروريست های شيعه مذهب از آنجائی که تمامی امکانات دولت جمهوری اسلامی ميتواند در خدمت آنان قرار گيرد ، آسان تر ميتوانند به آدم کشی و بمب گذاری و اعمال تبهکارانه اقدام نمايند ، کما اينکه تمام ترورها و بمب گذاری های جمهوری اسلامی در خارج از کشور با استفاده از امکانات دولتی و ديپلماتيک بوده است ، درصورتيکه تروريست های سنی مذهب چون خود فاقد دولت اند(کمک عربستان سعودی و برخی از شيخ نشين ها به گروههای تروريستی بنيادگرا ، مشروط و موضعی و فقط برای مقابله با جمهوری اسلامی است و جنبه استراتژيک ندارد ) برای انجام عمليلت تروريستی و ضد انسانی خود با محدوديت های زيادی مواجه هستند ، با وجود اين گروههای تروريست سنی مذهب ، کشورهای خاورميانه را به قتلگاهی برای شيعيان غير نظامی و بيگناه که اهداف آسان و قابل دسترسی هستند  تبديل کرده اند .
روزی نيست که خبری در مورد حمله گروههای تروريست و افراطی سنی مذهب ، به محل سکونت و يا محل عبادت شيعيان ، و کشتار و قتل  فجيع آنان ، به سراسر جهان مخابره نگردد . حملات مرگبار به شيعيان در کشورهای عراق و سوريه و لبنان و پاکستان و افغانستان بصورت امری عادی و روزمره درآمده  و جان ومال و ناموس شيعيان در کشورهای عربی و خاورميانه در معرض تعرض گروههای بنيادگرای سنی مذهب قرار گرفته  است ، و اين همه را بايد درارتباط  با سياست خارجی حکومت تروريست حاکم برايران دانست که طی  ۳۵ سال گذشته ، بجای پاسخگوئی به نيازهای مردم ستمديده ايران ، صدور انقلاب اسلامی به ساير کشورهای منطقه و تشکيل امپراطوری ولايت فقيه را در دستور کار خويش قرار داده است .
جمهوری اسلامی پس از تحميل  ۳۵ سال  ترور و  خفقان و پايمال نمودن ابتدائی ترين حقوق فردی و اجتماعی ايرانيان ، پس از اعمال تبعيض های چند لايه  بر تمام شهروندان ايرانی و پس از به تباهی کشاندن ايران و ايرانيان در عرصه های  اقتصادی و سياسی و فرهنگی و اخلاقی ، اينک در ايران و خاورميانه  با گروههای تروريست و آدمکشی از قماش خود مجبور است مقابله کند و اين همان سرنوشت شومی است که نيک انديشان  و آزاديخواهان ايران ، از سالها قبل پيش بينی ميکردند و به حاکمان جمهوری اسلامی هشدار ميدادند که : کسی که بذر ترور و خشونت ميپاشد  چيزی بجز ترور و خشونت درو نخواهد کرد .
و مردم ايران تا کنون در هر فرصتی که پيش آمده است حکومتگران فاسد و جاهل را مخاطب قرار داده و  با صدای بلند فرياد زده اند که : « سوريه را رها کن فکری بحال ما کن» ولی کو گوش شنوا و اندکی عقل و خرد که تشخيص دهد بايد هرچه زودتر از باتلاق سوريه و جنگ های فرقه ای که درآن کشور در جريان خارج شد ، آقای روحانی بعنوان رئيس جمهور حکومت اسلامی بايد به مردم ايران توضيح دهد که بيت رهبری در پی کدام منافع ملی ايران ، کشور ما را وارد باتلاق جنگ داخلی و فرقه ای سوريه کرده است و ملياردها دلار از پول مردم فقير ايران را خرج حفظ حکومت بشار اسد درقدرت نموده است ؟

منبع:پژواک ایران


بهروز ستوده

فهرست مطالب بهروز ستوده در سایت پژواک ایران 

*با دستگیری وزندان، حرکت ملی و فرا گروهی ۱۴ نفرها سرکوب شدنی نیست [2019 Aug] 
*پیوستن ۱۴ زن شیردل ایرانی به جنبش ملی «نه به جمهوری اسلامی» خجسته باد [2019 Aug] 
*تجّلی یک حرکت ملی وفراگروهی در حمایت از بیانیه ۱۴ فعال مدنی،سیاسی وحقوق بشری داخل کشور ‏ [2019 Jul] 
* انقلابی که حس رهبرش به ایران "هیچ" بود، وطنش اسلام وهدفش کسب قدرت بود [2019 Feb] 
*اقای رضا پهلوی ! با طناب دیکتاتورپرورها وچاپلوس ها به چاه نروید [2019 Jan] 
*حسن روحانی درسازمان ملل چه دروغ هائی خواهد گفت وچه راست هائی را کتمان خواهد کرد؟ [2018 Sep] 
*به هوش باشید! سپاه، بسیج، قوه قضائیه و شورای نگهبان و... برای تقلب بسیج شده‌اند [2017 May] 
*حماس مرزهای اسرائیل را به رسمیت شناخت، ولایت فقیه همچنان به دنبال نابودی این کشور است [2017 May] 
*روسیه و جمهوری اسلامی شریک جنایت های بشاراسد در سوریه [2017 Apr] 
*درمراسم ۲۲ بهمن شرکت نکنید، به خامنه ای وحکومت فقیه مشروعیت ندهید [2017 Feb] 
*مرقد«امام راحل» است یا محل دفن «ساکت فتنه»  [2017 Jan] 
*بازیگرسینما از «کرامات» سردارسلیمانی میگوید! [2016 Oct] 
*آیا جمهوری اسلامی کمتراز حکومت ارتیره علیه بشریت مرتکب جنایت شده است!؟ [2016 Jun] 
*به یاد تراب حق شناس، نقدی برنوشته آقای تقی رحمانی. [2016 Feb] 
* رؤیای حضانت کعبه! جدال بی پایان ولایت فقیه شیعه با آل سعود وهابی [2016 Jan] 
*مرزهای ناشناخته مرگ و زندگی [2015 Sep] 
*باتوافق وین دل واپسان وجنگ طلبان آرام نخواهند گرفت [2015 Jul] 
*بند"ميم" وصيت‌نامه خمينی و جلوگيری از ورود زنان به ورزشگاه! [2015 Jun] 
*پزشکی که مجری حکم قصاص شود یک مُجرم وقابل تعقیب است . [2015 Mar] 
*نقل جمله «من شارلی هستم» در ایران مجازات دارد! [2015 Jan] 
*آیت الله اصلاح طلب : بهائی نه حق تحصیل دارد نه حقوق شهروندی!  [2014 Dec] 
*آمران بمعروف (اوباش اسیدپاش وچاقوکش) بسیجی اند و گوش بفرمان رهبر  [2014 Dec] 
*علم الهدی (امام جمعه مشهد) نگران جام زهر و مردن رهبر است ! [2014 Nov] 
*قصه یونس پیامبر واعدام محسن امیراصلانی ! [2014 Sep] 
*باریکه غزه نمایشگاه توحش هردو طرفِ جنگ [2014 Jul] 
*عراق درآستانه تجزیه و دور جدیدی ازجنگهای خونین مذهبی . [2014 Jun] 
*تعریف جُرم سیاسی درمجلس شوربای اسلامی ! [2014 May] 
*بهاره هدایت : «به زنده دفن شدن محکو م نشده ایم»  [2014 May] 
*شیرین کردن جام زهررهبر با اعدام و شکنجه وحمله به زندانیان سیاسی ! [2014 Apr] 
*عارف نبود قاتل بود! [2014 Mar] 
*حقوق بشر، چشم اسفندیارحکومت خودکامه خامنه ای .  [2014 Mar] 
*فرزانه مرادی، قربانی قانون قصاص و جامعه مردسالار [2014 Mar] 
*حقوق شهروندی پيش‌کِش، از حقوق و اختيارات خود دفاع کنيد آقای روحانی! [2014 Feb] 
* دیکتاتورها اصلاح نمی شوند ، سرنگون میشوند ، آقای حجاریان !  [2014 Feb] 
*سوریه ولبنان وعراق قربانی«داعش وماعش» [2014 Jan] 
*مدّاح ششلول‌بند و مهاجم «شکوفا» شده است!  [2014 Jan] 
*قوه قضائیه عامل فساد و بی عدالتی وناامنی درجامعه [2014 Jan] 
*ماهی حکومت اسلامی از سر و دُم گنديده است [2014 Jan] 
*جنجال‌آفرينی سه قوه جمهوری اسلامی برای اثبات يک دروغ!  [2013 Dec] 
* دیدارنمایندگان پارلمان اروپا با دو چهره نامدار و سوزش کیهان شّر. [2013 Dec] 
*نخودسیاهِ منشورحقوق شهروندی با چاشنی اعدام ! [2013 Dec] 
*گفتمان جدائی دين از دولت ضرورت امروز است [2013 Nov] 
*انفجار سفارت و نعل وارونه سفير خامنه‌ای در لبنان [2013 Nov] 
*زن ستیزی و شیعه سالاری در فرمان رهبربرای افزایش جمعیت  [2013 Nov] 
*«برادران قاچاقچی» درجه می‌گيرند، خرده‌پاها اعدام می‌شوند! [2013 Nov] 
*دادگاه بلخ است نه قوه قضائیه ! [2013 Oct] 
*چرا خامنه ای آقای توفیقی را از گردونه خارج ساخت؟  [2013 Oct] 
*همجنس‌گرايان ايران، بی‌دفاع‌ترين گروه اجتماعی [2013 Oct] 
*لگدپرانی کيهان شريعتمداری به جام زهر رهبر! [2013 Oct] 
*لنگه کفش و نیروهای خودسر(بخوانید نوچه های رهبر)  [2013 Oct] 
*روضه خوانی«قهرمانانه» آقای روحانی درسازمان ملل متحد . [2013 Sep] 
*«نرمش قهرمانانه» همان جام زهر است [2013 Sep] 
*باند خامنه‌ای شريک جنايات در سوريه [2013 Sep] 
*خانم وآقای رجوی! به نشستن درلانه عقرب خاتمه دهید [2013 Sep] 
*اتحاد سکولار – دمکرات های جمهوریخواه درآینده ای نزدیک . [2013 Aug] 
*روح خمینی : «هرچه فریاد دارید سرتحریم ها بکشید» [2013 Aug] 
* «خود تنظیمی» نام جدید خودسانسوری دردولت اعتدال! [2013 Aug] 
*نقدی بر یک جانبه نگری در نامه زندانیان سیاسی به اوباما [2013 Aug] 
*در صد وهفت سالگی مشروطیت ، شیخ فضل الله نوری هنوز زنده است !  [2013 Aug] 
*رهبرنانجیب ، کمتر از «توبه» رضایت نمیدهد ! [2013 Jul] 
*زياد نخواهيد! عجله نکنيد! مبادا «اعتدال» به‌هم بخورد! [2013 Jul] 
*فرمان رهبر! مرگ تدریجی برای زندانیان سیاسی نافرمان ! [2013 Jul] 
*فرقه رجوی ، تونل اتمی دیگری را درایران کشف کرد !  [2013 Jul] 
*خامنه ای خودکامه از رویدادهای مصر درس بگیرد !  [2013 Jul] 
*اصلاح‌طلبانی که برای بازگشت به قدرت «معتدل» می‌شوند  [2013 Jun] 
*بدون هيچ دليلی - خاک تو سر جليلی! شعارهای اين روزهای مردم [2013 Jun] 
*تجّلی جنبش ملی ایرانیان در جشن پیروزی تیم ملی فوتبال .  [2013 Jun] 
*رأی به آقای روحانی ، رأی به تغییراست نه رأی به حکومت اسلامی [2013 Jun] 
*مقاله [2013 Jun] 
*کمدی مناظره "انتخاباتی" ! در سیمای جمهوری اسلامی ! [2013 Jun] 
*نقدی بر پیام آقای تاج زاده به مردم ایران بمناسبت رد صلاحیت رفسنجانی! [2013 May] 
*پایان دوران طلائی انتخاب بین بد و بدتر و اینک انتخاب بدتر! [2013 May] 
*رهبر، نشانی نوکر"اصلح" را اعلام کرد .  [2013 May] 
*هراس آقای خاتمی از صف آرائی مردم در مقابل جمهوری اسلامی . [2013 May] 
*«حق» مردم ایران ! ازانتخاب بین بد وبدتر تا انتخاب بهترین نوکربرای رهبر!  [2013 Feb] 
*خامنه ای کمتر از توبه و ذوب در ولایت قبول ندارد آقای عبدالله نوری [2013 Jan] 
*پیامی برای تجمع فرانکفورت‎ [2013 Jan] 
*سالگرد پنجاه سالگی کنفدراسیون ، تجربه ای دمکراتیک وموفق .  [2013 Jan] 
*دفاع از زندانيان سياسی - عقيدتی ، مهم ترين وظيفه اپوزيسيون خارج [2012 Dec] 
*جمهوری اسلامی ، آتش بیار جنگ در باریکه غزه . [2012 Nov] 
*سودای کسب قدرت در سایه جنگ وحمله نظامی به ایران  [2012 Oct] 
* کنفراس"غیرمتعهد ها" فرصتی تاریخی برای احیای خیزش سبز [2012 Aug] 
*سخن بگوئید شاه زاده ! [2012 Jul] 
*به احترام زرین تاج قزوینی ، نخستین منادی آزادی زن ایرانی . [2012 Mar] 
* جنبش گسترده تحریم"انتخابات"مقدمه ای است بر وفاق ملی ایرانیان .  [2012 Feb] 
*نامه سرگشاده ای به آقای پرویز ثابتی(مقام امنیتی ساواک)  [2012 Feb] 
* حزب توده ایران هنوز منتقدان را عامل [2012 Feb] 
*بحران سازی به امید باج گیری ، جنگ افروزی به امید خروج از بن بست [2011 Dec] 
*«شاه درون و حلقه منحوسه استبداد» ! [2011 Nov] 
*طرح «کنگره ملی» و فقدان اراده ملی [2011 Oct] 
*LC چيست؟  [2011 Oct] 
*سرنگونی قذافی ، وسوسه ی«دخالت محدود نظامی خارجی»! [2011 Aug] 
* مردم سوریه را دریابیم ، «سکوت شما ، ما را میکُشد»  [2011 Aug] 
*امروز مبارک در قفس آهنی و فردا خامنه ای ، اسد و قذافی و... [2011 Aug] 
*وداع با دروازه بان محبوب ایران ، فرصتی برای خیزشی دیگرعلیه دیکتاتور [2011 May] 
*فردا جوانان ایران زمین «حرام» بودن چهارشنبه سوری را به شما نشان خواهند داد ! [2011 Mar] 
*«ای رجال ایران ، زن مگر بشر نیست؟» [2011 Mar] 
*روز 25 بهمن ماه ، زنگ سرنگونی خامنه ای به صدا در خواهد آمد [2011 Feb] 
*ازمیدان آزادی تهران تا میدان آزادی قاهره ، در چهار پرده  [2011 Feb] 
*کسی هست که صدای رودابه های ایران را بشنود ؟! [2011 Jan] 
*ادامه اعدام ها: کسی نیست جلوی این وحشی ها را بگیرد؟  [2011 Jan] 
*بر محور دفاع از زندانیان سیاسی و قطع شکنجه و اعدام و سنگسار متحد شویم [2011 Jan] 
*این همه اعدام و خون ریزی برای چیست؟ [2011 Jan] 
*نقدی بر « نقش رسانه ها در اعدام شهلا جاهد»  [2010 Dec] 
*تکرار توّحش جمهوری اسلامی درسومالی ، دعوت به تماشای اعدام !  [2010 Nov] 
*آقای کروبی و بهانه «روز قدس»!  [2010 Aug] 
*نه حماس وحزب الله نماینده فلسطین ولبنان اند و نه آقای کدیورسخنگوی جنبش سبز [2010 Jul] 
*مجوّزسرنگونی حکومت فقیه خون ریز را از کجا باید گرفت ؟ [2010 Jun] 
*حلقه ی دار برگردن شیرین ! حلقه ی ُگل برگردن قاتل بختیار!  [2010 May] 
*«امام راحل و خرد جمعی» !؟ این را چگونه باورکنیم آقای موسوی؟!  [2010 Apr] 
*خیزش سبزملی در چهارشنبه سرخ باستانی [2010 Mar] 
*آخوند هرزه ای که ما را به تکرارکشتار 67 تهدید میکند! او را بهتربشناسید [2010 Mar] 
*آقای رفسنجانی ! 31 سال توطئه گری و خیانت به مردم ایران کافی نیست ؟ [2010 Feb] 
*پرده آخرکودتا: خواندن آیه های یأس و شکست در گوش مردم ! [2010 Feb] 
*لحظه ای است تاریخی، به مار زخمی ولایت فقیه فرصت ندهیم  [2010 Feb] 
*استراتژی کودتاچیان : خانه نشین کردن مخالفان در روز 22 بهمن [2010 Feb] 
*برای مهار جنبش ، رهبر به خواص روی آورده است [2010 Jan] 
*بهائی ، مرغ عزا وعروسی در توبره خونین شریعت مداران [2010 Jan] 
*طرح لبنانیزه کردن ایران در بیت کودتا کلید خورد  [2010 Jan] 
* ساطورخونین"محارب" آخرین تدبیرفاشیسم ولایت فقیه  [2010 Jan] 
*از شب یلدا گذشتیم به استقبال طلوع خورشید برویم  [2009 Dec] 
*عقل و وجدانتان کجاست آقایان؟ مردم را وارد بازی قاتلان نکنید [2009 Dec] 
*دنیاخروش دانشجویان ایران را شنید ، خامنه ای خبیث نشنید !  [2009 Dec] 
*موج سواران سبز اسلامی و مخالفت با شعار «جمهوری ايرانی» [2009 Oct] 
*فاشیسم جمهوری اسلامی توهّم است یا یک واقعیت ملموس؟ [2008 Feb]