حلقه ی دار برگردن شیرین ! حلقه ی ُگل برگردن قاتل بختیار!
بهروز ستوده

ازاین زشت تر و نفرت انگیز تر نمی شود ،  دو صحنه ی اعدام شریف ترین و فهیم ترین جوانان این مرز و بوم از یکطرف  و استقبال رسمی  و انداختن حلقه گل  به گردن قاتل شاپور بختیار را از طرف دیگر در کنار یکدیگر قرار دهید تا به ماهیت واقعی  وعمق رذالت حکومت  اوباش تروریست پروری که 31 سال است بر سرنوشت ملتی حاکم گردیده اند بهتر پی ببرید و بدانید آنانکه هنوز در اندیشه ی خام  اندرز دهی  و اصلاح نمودن این رژیم تروریست و تروریست پرور و بازگرداندن آن به "خط امام راحل" بسر می برند در چه  وادی نافرجام  و مردم فریبی  بسر می برند.

ازاین زشت تر و نفرت انگیز تر نمی شود که سیاست گران شرق وغرب نه تنها چشمان خود را بر این همه جنایت رژیم جمهوری اسلامی که همه روزه در وطن بلا دیده ما مرتکب می شود ببندند بلکه در پی منافع اقتصادی خود در خاورمیانه و خلیج فارس ، به یک رژیم تروریست و آدم کش باج هم بدهند  و در حقیقت او را در اعمال تروریستی و آدم کشی تشویق نمایند ! آیا براستی دولت فرانسه ، وقتی  قاتل زنده یاد شاپور بختیار را با یک دانشجوی فرانسوی  بی گناه  و اسیر در دست باند تروریست خامنه ای ، مبادله می نماید و قاتل  به عنوان "قهرمان" درتهران از او استقبال رسمی و دولتی به عمل می آید، نمی دانند که اینگونه اقدامات  و گردن نهادن به باج خواهی آدمکشان حاکم برایران ، اراذل  و اوباش  جمهوری اسلامی را تشویق وتحریص  به  اعمال تروریستی و کشتار و شکنجه واعدام  آزادیخواهان و هواداران حقوق بشر در ایران می نمایند ؟  آیا نمی دانند که فقط در طی یک سال گذشته و نه 31 سال گذشته  ، حکومت اسلامی و رهبران تروریست آن به چه  جنایات هولناکی دست زده اند ؟! مسلماً دولت مردان شرق وغرب  بهتراز من و شما می دانند که در میهن بخت برگشته ی ما چه می گذرد ولی چیزی بنام نفت و منافع اقتصادی آنان ، می تواند قاتل ها و تروریست را از زندانهای کشورهای اروپائی ، آزاد  و راهی ایران نماید تا باند جنایت پیشه ولایت فقیه به چاقوکشان و آدمکشان خود بگوید که :  نهراسید ،  به جنایات و اعمال ضدبشری خود ادامه دهید که حکومت اسلامی  و شخص ولی فقیه با تمام  قوا و امکانات از شما حمایت می کند . بگوید که : جنایات و تبهکاری های   شما در ایران با پوشش "خدمت به اسلام" مشروعیت پیدا می کند و با پشتیبانی  نیروهای انتظامی و قضائیه  همراه می گردد ، در خارج هم  حتی اگر در حین ارتکاب اعمال تروریستی و آدم کشی دستگیر شوید ، جمهوری اسلامی قادر است با  به گروگان گرفتن تنی چند ازاتباع کشورهای مربوطه  و ساخت و پاخت با آن دولت ها ،  شما را از زندان کشورهای خارجی بیرون  بیاورد !

و امروز نیز سه مادر امریکائی که فرزندان شان توسط  عوامل جمهوری اسلامی در کوههای کردستان عراق ربوده  ، سپس به حکومت اسلامی  تحویل داده شده  و چند ماهی است که در گروگان باند تروریست ولایت فقیه بسر می برند ، در یکی از هتل های  تهران و نه در زندان اوین با فرزندان خود ملاقات کردند ! شیادی حکومت دروغ و تزویر را ببینید که حتی  حاضر نشده اند این سه مادر را برای ملاقات با فرزندانشان به زندان اوین ببرند  تا مبادا این مادران امریکائی برسر راهشان به زندان اوین و درحین ملاقات  با فرزندان خود ،  ناله و فریاد مادران ایرانی را که در جستجوی اجساد  فرزندان خود  و یا گرفتن خبر و نام نشانی از عزیزان گمشده و یا زندانی خود  هستند از نزدیک مشاهده کنند و فردا در بازگشت خود از ایران برای دیگران بگویند که مردم ایران در چه جهنمی بسر می برند . در جهنمی که ننگی است برای  بشریت متمدن و تمامی دولت هائی  که چشم بر نقض ابتدائی ترین حقوق بشر درایران بسته  و تمام حواس خود را متوجه بازی های اتمی  رژیم خون و جنون اسلامی  نموده اند . 

چندی پیش مصاحبه ی خبرنگاری را می خواندم  با یکی از سر دسته های دزدان دریائی سومالی ، دزدان دریائی سومالی که از آنان به عنوان تروریست های دریائی نیز یاد می شود  در آن مصاحبه گفته بود : "ما ازدرد گرسنگی  به کشتی ربائی  و آدم دزدی روآورده ایم ، اگر کاری میداشتیم  و گرسنه نبودیم هرگز به این کار ناشایست و ضد انسانی گروگان گیری و باج خواهی دست نمی زدیم ".

دزد و تروریست دریائی سومالی آنقدر شهامت دارد که به ناشایستی کار خود اعتراف  می کند و تبهکاری خویش را ناشی از فقر و گرسنگی می داند ولی دزدان و تروریست های حاکم  بر ایران که 31 سال است کشور و ملتی را به گروگان گرفته و هزاران هزار انسان بی گناه را از دم تیغ گذرانده اند نه تنها  گروگان گیری ها و آدم کشی های خود را ناشایست  و غیر انسانی  نمی دانند بلکه  به آن  افتخار هم می کنند  و برگردن آدم کشان و تروریست های ایرانی و لبنانی و فلسطینی  حلقه های ُگل می آویزند و به آنان جایزه می دهند .
سخن آخر اینکه : تا زمانی که ایرانیان خارج از کشور ،  نهادهای حقوق بشری ، احزاب و گروه های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و هنری  ، شخصیت های ملی  و ادبی و فرهنگی و مذهبی  و خلاصه تمامی ایران دوستان و بشر دوستان ایرانی  یکپارچه و متحد برای خاتمه دادن به جنایات جمهوری اسلامی  به حرکت در نیایند و ستاد  و رهبری مشترکی  را به منظور بسیج افکارعمومی جهانیان بوجود نیاورند  تردیدی نداشته باشید  که تروریست های حاکم بر میهن ما هر روز جنایت جدیدی را مرتکب خواهند شد .  دنیا را باید علیه جمهوری اسلامی به حرکت  درآورد ،  هیچ حزب و گروه ودسته ای  قادر به انجام چنین کاری نیست ولی  ستاد مشترک ایرانیان خارج از کشور که تجلی گاه وحدت واراده ملی ایرانیان باشد می تواند  ازعهده ی این مهم برآید .
31 اردیبهشت ماه 1389
21 می 2010 

منبع:پژواک ایران


بهروز ستوده

فهرست مطالب بهروز ستوده در سایت پژواک ایران 

*با دستگیری وزندان، حرکت ملی و فرا گروهی ۱۴ نفرها سرکوب شدنی نیست [2019 Aug] 
*پیوستن ۱۴ زن شیردل ایرانی به جنبش ملی «نه به جمهوری اسلامی» خجسته باد [2019 Aug] 
*تجّلی یک حرکت ملی وفراگروهی در حمایت از بیانیه ۱۴ فعال مدنی،سیاسی وحقوق بشری داخل کشور ‏ [2019 Jul] 
* انقلابی که حس رهبرش به ایران "هیچ" بود، وطنش اسلام وهدفش کسب قدرت بود [2019 Feb] 
*اقای رضا پهلوی ! با طناب دیکتاتورپرورها وچاپلوس ها به چاه نروید [2019 Jan] 
*حسن روحانی درسازمان ملل چه دروغ هائی خواهد گفت وچه راست هائی را کتمان خواهد کرد؟ [2018 Sep] 
*به هوش باشید! سپاه، بسیج، قوه قضائیه و شورای نگهبان و... برای تقلب بسیج شده‌اند [2017 May] 
*حماس مرزهای اسرائیل را به رسمیت شناخت، ولایت فقیه همچنان به دنبال نابودی این کشور است [2017 May] 
*روسیه و جمهوری اسلامی شریک جنایت های بشاراسد در سوریه [2017 Apr] 
*درمراسم ۲۲ بهمن شرکت نکنید، به خامنه ای وحکومت فقیه مشروعیت ندهید [2017 Feb] 
*مرقد«امام راحل» است یا محل دفن «ساکت فتنه»  [2017 Jan] 
*بازیگرسینما از «کرامات» سردارسلیمانی میگوید! [2016 Oct] 
*آیا جمهوری اسلامی کمتراز حکومت ارتیره علیه بشریت مرتکب جنایت شده است!؟ [2016 Jun] 
*به یاد تراب حق شناس، نقدی برنوشته آقای تقی رحمانی. [2016 Feb] 
* رؤیای حضانت کعبه! جدال بی پایان ولایت فقیه شیعه با آل سعود وهابی [2016 Jan] 
*مرزهای ناشناخته مرگ و زندگی [2015 Sep] 
*باتوافق وین دل واپسان وجنگ طلبان آرام نخواهند گرفت [2015 Jul] 
*بند"ميم" وصيت‌نامه خمينی و جلوگيری از ورود زنان به ورزشگاه! [2015 Jun] 
*پزشکی که مجری حکم قصاص شود یک مُجرم وقابل تعقیب است . [2015 Mar] 
*نقل جمله «من شارلی هستم» در ایران مجازات دارد! [2015 Jan] 
*آیت الله اصلاح طلب : بهائی نه حق تحصیل دارد نه حقوق شهروندی!  [2014 Dec] 
*آمران بمعروف (اوباش اسیدپاش وچاقوکش) بسیجی اند و گوش بفرمان رهبر  [2014 Dec] 
*علم الهدی (امام جمعه مشهد) نگران جام زهر و مردن رهبر است ! [2014 Nov] 
*قصه یونس پیامبر واعدام محسن امیراصلانی ! [2014 Sep] 
*باریکه غزه نمایشگاه توحش هردو طرفِ جنگ [2014 Jul] 
*عراق درآستانه تجزیه و دور جدیدی ازجنگهای خونین مذهبی . [2014 Jun] 
*تعریف جُرم سیاسی درمجلس شوربای اسلامی ! [2014 May] 
*بهاره هدایت : «به زنده دفن شدن محکو م نشده ایم»  [2014 May] 
*شیرین کردن جام زهررهبر با اعدام و شکنجه وحمله به زندانیان سیاسی ! [2014 Apr] 
*عارف نبود قاتل بود! [2014 Mar] 
*حقوق بشر، چشم اسفندیارحکومت خودکامه خامنه ای .  [2014 Mar] 
*فرزانه مرادی، قربانی قانون قصاص و جامعه مردسالار [2014 Mar] 
*حقوق شهروندی پيش‌کِش، از حقوق و اختيارات خود دفاع کنيد آقای روحانی! [2014 Feb] 
* دیکتاتورها اصلاح نمی شوند ، سرنگون میشوند ، آقای حجاریان !  [2014 Feb] 
*سوریه ولبنان وعراق قربانی«داعش وماعش» [2014 Jan] 
*مدّاح ششلول‌بند و مهاجم «شکوفا» شده است!  [2014 Jan] 
*قوه قضائیه عامل فساد و بی عدالتی وناامنی درجامعه [2014 Jan] 
*ماهی حکومت اسلامی از سر و دُم گنديده است [2014 Jan] 
*جنجال‌آفرينی سه قوه جمهوری اسلامی برای اثبات يک دروغ!  [2013 Dec] 
* دیدارنمایندگان پارلمان اروپا با دو چهره نامدار و سوزش کیهان شّر. [2013 Dec] 
*نخودسیاهِ منشورحقوق شهروندی با چاشنی اعدام ! [2013 Dec] 
*گفتمان جدائی دين از دولت ضرورت امروز است [2013 Nov] 
*انفجار سفارت و نعل وارونه سفير خامنه‌ای در لبنان [2013 Nov] 
*زن ستیزی و شیعه سالاری در فرمان رهبربرای افزایش جمعیت  [2013 Nov] 
*«برادران قاچاقچی» درجه می‌گيرند، خرده‌پاها اعدام می‌شوند! [2013 Nov] 
*دادگاه بلخ است نه قوه قضائیه ! [2013 Oct] 
*چرا خامنه ای آقای توفیقی را از گردونه خارج ساخت؟  [2013 Oct] 
*همجنس‌گرايان ايران، بی‌دفاع‌ترين گروه اجتماعی [2013 Oct] 
*لگدپرانی کيهان شريعتمداری به جام زهر رهبر! [2013 Oct] 
*لنگه کفش و نیروهای خودسر(بخوانید نوچه های رهبر)  [2013 Oct] 
*روضه خوانی«قهرمانانه» آقای روحانی درسازمان ملل متحد . [2013 Sep] 
*«نرمش قهرمانانه» همان جام زهر است [2013 Sep] 
*باند خامنه‌ای شريک جنايات در سوريه [2013 Sep] 
*خانم وآقای رجوی! به نشستن درلانه عقرب خاتمه دهید [2013 Sep] 
*اتحاد سکولار – دمکرات های جمهوریخواه درآینده ای نزدیک . [2013 Aug] 
*روح خمینی : «هرچه فریاد دارید سرتحریم ها بکشید» [2013 Aug] 
* «خود تنظیمی» نام جدید خودسانسوری دردولت اعتدال! [2013 Aug] 
*نقدی بر یک جانبه نگری در نامه زندانیان سیاسی به اوباما [2013 Aug] 
*در صد وهفت سالگی مشروطیت ، شیخ فضل الله نوری هنوز زنده است !  [2013 Aug] 
*رهبرنانجیب ، کمتر از «توبه» رضایت نمیدهد ! [2013 Jul] 
*زياد نخواهيد! عجله نکنيد! مبادا «اعتدال» به‌هم بخورد! [2013 Jul] 
*فرمان رهبر! مرگ تدریجی برای زندانیان سیاسی نافرمان ! [2013 Jul] 
*فرقه رجوی ، تونل اتمی دیگری را درایران کشف کرد !  [2013 Jul] 
*خامنه ای خودکامه از رویدادهای مصر درس بگیرد !  [2013 Jul] 
*اصلاح‌طلبانی که برای بازگشت به قدرت «معتدل» می‌شوند  [2013 Jun] 
*بدون هيچ دليلی - خاک تو سر جليلی! شعارهای اين روزهای مردم [2013 Jun] 
*تجّلی جنبش ملی ایرانیان در جشن پیروزی تیم ملی فوتبال .  [2013 Jun] 
*رأی به آقای روحانی ، رأی به تغییراست نه رأی به حکومت اسلامی [2013 Jun] 
*مقاله [2013 Jun] 
*کمدی مناظره "انتخاباتی" ! در سیمای جمهوری اسلامی ! [2013 Jun] 
*نقدی بر پیام آقای تاج زاده به مردم ایران بمناسبت رد صلاحیت رفسنجانی! [2013 May] 
*پایان دوران طلائی انتخاب بین بد و بدتر و اینک انتخاب بدتر! [2013 May] 
*رهبر، نشانی نوکر"اصلح" را اعلام کرد .  [2013 May] 
*هراس آقای خاتمی از صف آرائی مردم در مقابل جمهوری اسلامی . [2013 May] 
*«حق» مردم ایران ! ازانتخاب بین بد وبدتر تا انتخاب بهترین نوکربرای رهبر!  [2013 Feb] 
*خامنه ای کمتر از توبه و ذوب در ولایت قبول ندارد آقای عبدالله نوری [2013 Jan] 
*پیامی برای تجمع فرانکفورت‎ [2013 Jan] 
*سالگرد پنجاه سالگی کنفدراسیون ، تجربه ای دمکراتیک وموفق .  [2013 Jan] 
*دفاع از زندانيان سياسی - عقيدتی ، مهم ترين وظيفه اپوزيسيون خارج [2012 Dec] 
*جمهوری اسلامی ، آتش بیار جنگ در باریکه غزه . [2012 Nov] 
*سودای کسب قدرت در سایه جنگ وحمله نظامی به ایران  [2012 Oct] 
* کنفراس"غیرمتعهد ها" فرصتی تاریخی برای احیای خیزش سبز [2012 Aug] 
*سخن بگوئید شاه زاده ! [2012 Jul] 
*به احترام زرین تاج قزوینی ، نخستین منادی آزادی زن ایرانی . [2012 Mar] 
* جنبش گسترده تحریم"انتخابات"مقدمه ای است بر وفاق ملی ایرانیان .  [2012 Feb] 
*نامه سرگشاده ای به آقای پرویز ثابتی(مقام امنیتی ساواک)  [2012 Feb] 
* حزب توده ایران هنوز منتقدان را عامل [2012 Feb] 
*بحران سازی به امید باج گیری ، جنگ افروزی به امید خروج از بن بست [2011 Dec] 
*«شاه درون و حلقه منحوسه استبداد» ! [2011 Nov] 
*طرح «کنگره ملی» و فقدان اراده ملی [2011 Oct] 
*LC چيست؟  [2011 Oct] 
*سرنگونی قذافی ، وسوسه ی«دخالت محدود نظامی خارجی»! [2011 Aug] 
* مردم سوریه را دریابیم ، «سکوت شما ، ما را میکُشد»  [2011 Aug] 
*امروز مبارک در قفس آهنی و فردا خامنه ای ، اسد و قذافی و... [2011 Aug] 
*وداع با دروازه بان محبوب ایران ، فرصتی برای خیزشی دیگرعلیه دیکتاتور [2011 May] 
*فردا جوانان ایران زمین «حرام» بودن چهارشنبه سوری را به شما نشان خواهند داد ! [2011 Mar] 
*«ای رجال ایران ، زن مگر بشر نیست؟» [2011 Mar] 
*روز 25 بهمن ماه ، زنگ سرنگونی خامنه ای به صدا در خواهد آمد [2011 Feb] 
*ازمیدان آزادی تهران تا میدان آزادی قاهره ، در چهار پرده  [2011 Feb] 
*کسی هست که صدای رودابه های ایران را بشنود ؟! [2011 Jan] 
*ادامه اعدام ها: کسی نیست جلوی این وحشی ها را بگیرد؟  [2011 Jan] 
*بر محور دفاع از زندانیان سیاسی و قطع شکنجه و اعدام و سنگسار متحد شویم [2011 Jan] 
*این همه اعدام و خون ریزی برای چیست؟ [2011 Jan] 
*نقدی بر « نقش رسانه ها در اعدام شهلا جاهد»  [2010 Dec] 
*تکرار توّحش جمهوری اسلامی درسومالی ، دعوت به تماشای اعدام !  [2010 Nov] 
*آقای کروبی و بهانه «روز قدس»!  [2010 Aug] 
*نه حماس وحزب الله نماینده فلسطین ولبنان اند و نه آقای کدیورسخنگوی جنبش سبز [2010 Jul] 
*مجوّزسرنگونی حکومت فقیه خون ریز را از کجا باید گرفت ؟ [2010 Jun] 
*حلقه ی دار برگردن شیرین ! حلقه ی ُگل برگردن قاتل بختیار!  [2010 May] 
*«امام راحل و خرد جمعی» !؟ این را چگونه باورکنیم آقای موسوی؟!  [2010 Apr] 
*خیزش سبزملی در چهارشنبه سرخ باستانی [2010 Mar] 
*آخوند هرزه ای که ما را به تکرارکشتار 67 تهدید میکند! او را بهتربشناسید [2010 Mar] 
*آقای رفسنجانی ! 31 سال توطئه گری و خیانت به مردم ایران کافی نیست ؟ [2010 Feb] 
*پرده آخرکودتا: خواندن آیه های یأس و شکست در گوش مردم ! [2010 Feb] 
*لحظه ای است تاریخی، به مار زخمی ولایت فقیه فرصت ندهیم  [2010 Feb] 
*استراتژی کودتاچیان : خانه نشین کردن مخالفان در روز 22 بهمن [2010 Feb] 
*برای مهار جنبش ، رهبر به خواص روی آورده است [2010 Jan] 
*بهائی ، مرغ عزا وعروسی در توبره خونین شریعت مداران [2010 Jan] 
*طرح لبنانیزه کردن ایران در بیت کودتا کلید خورد  [2010 Jan] 
* ساطورخونین"محارب" آخرین تدبیرفاشیسم ولایت فقیه  [2010 Jan] 
*از شب یلدا گذشتیم به استقبال طلوع خورشید برویم  [2009 Dec] 
*عقل و وجدانتان کجاست آقایان؟ مردم را وارد بازی قاتلان نکنید [2009 Dec] 
*دنیاخروش دانشجویان ایران را شنید ، خامنه ای خبیث نشنید !  [2009 Dec] 
*موج سواران سبز اسلامی و مخالفت با شعار «جمهوری ايرانی» [2009 Oct] 
*فاشیسم جمهوری اسلامی توهّم است یا یک واقعیت ملموس؟ [2008 Feb]