علم الهدی (امام جمعه مشهد) نگران جام زهر و مردن رهبر است !
بهروز ستوده

 

به ساعت های پایانی دورنهائی مذاکرات هسته ای که بین تیم جمهوری اسلامی به سرپرستی محمد جوادظریف از یک طرف و کشورهای موسوم به 5+1 از طرف دیگردر وین جریان است نزدیک میشویم . تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی که فاقد قدرت تصمیم گیری است دهها دیپلمات از کشورهای اروپائی و امریکائی و آسیائی را در وین معطل گذاشته است تا از بیت رهبری خامنه ای کسب تکلیف کند که درمقابل درخواست های طرف مقابل چه بایدگفت وچه باید کرد ؟! کسب دستور ازبیت رهبری در مورد مسائل مربوط به برنامه هسته ای جمهوری اسلامی البته امرجدیدی نیست ، یکی ازدیپلماتهای اروپائی نقل کرده است: در زمانی که سعید جلیلی سرپرستی تیم جمهوری اسلامی را برعهده داشته است ، یکی ازمشکلات مذاکره با تیم ایرانی وقفه هائی بوده است که درجریان مذاکرات ایجاد میشده ، چونکه سعید جلیلی درخلال مذاکره چند بار جلسه را ترک میکرده است تا با تهران تماس بگیرند وازآنجا کسب تکلیف کند!

گرچه یکی از وعده های آقای حسن روحانی درجریان انتخابات اخیر ریاست جمهوری برای جلب آرای مردم ایران ، وعده یافتن راه حلی برای معضل پروژه هسته ای جمهوری اسلامی و بیرون آوردن ایران از انزوای سیاسی و بازگرداندن این کشور به جامعه جهانی بود ، اما ایشان درعین حال که دردست داشتن کلید حل معضلات را به مردم ایران وعده میداد شاید درهمان زمان خودش هم خوب میدانسته است که هیچ کلیدی در دست او نیست بلکه کلید درجای دیگری است که لشکری ازدیوان بدصورت و بد سیرت از آن محافظت میکنند و آنجا جائی نیست مگر بیت رهبری خامنه ای ، پس عجیب نیست که وزیرخارجه جمهوری اسلامی در آخرین ساعات دورنهائی مذاکره با کشورهای 5+1 در حالی که دنیا منتظراعلام همکاری ایران برای شفاف سازی درمورد برنامه هسته اش میباشد، دهها دیپلمات از کشورهای مختلف را دروین معطل نگاه میدارد تا ازبیت رهبری خبر برسد که آیا رهبرخودکامه حاضراست جام زهر را بنوشد یا خیر؟ جام زهری که خامنه ای برای کاستن ازتلخی اش آنرا "نرمش قهرمانانه"نام نهاده است تا راحت تراز گلوی اش پائین رود .

 اما گوئی که حتی یاران نزدیک رهبرخودکامه نیزمیدانند که هرنام مجعولی که برجام زهرنهاده شود باز جام زهر است و کشنده چنانکه آیت الله علم الهدی امام جمعه مشهد وازیاران وذوب شدگان در ولایت مطلقه فقیه ، کسی که بلاهت و شیادی وشرارت را یکجا درخود جمع کرده است درخطبه نمازجمعه این هفته ، ضمن یاد آوری تجربه نوشیدن جام زهر توسط آیت الله خمینی چنین گفته است : «مردم ما یک بارنوشیدن جام زهر را درامام مظلوم شان تجربه کردند ، دیدند آن روز که امام فرمودند من جام زهر نوشیدم یک سال پس ازآن ازدنیا رفتند ، این مردم دیگر تحمل ندارند بعضی ها شرایط را به گونه ای تنظیم کنندکه مقام رهبری بخواهند یک باردیگرجام زهر بنوشند»

بدین ترتیب آیت الله علم الهدی بعنوان نماینده ولی فقیه در خراسان و سردسته اشرار و غارتگران حکومتی درآن خطه ازهم اکنون مرگ خامنه ای را ناشی از نوشیدن جام زهرمذاکرات هسته ای پیش بینی کرده است و به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی  هشدارمیدهد که مذاکرات را به گونه ای پیش برند که خامنه ای به سرنوشت خمینی دچار نگردد ! ولی همه میدانیم که خمینی آنچنانکه خود گفته بود ففط برای حفظ جمهوری اسلامی حاضر به نوشیدن جام زهرشده بود و اینک نیزخامنه ای فقط وفقط برای حفظ قدرت ولایت فاسد خویش و باندهای تبهکارپیرامون بیت رهبری است که حاضر میشود جام زهر را بنوشد و تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی دراین میان مسئولیتی در قبال خوراندن جام ظهر به رهبر ندارد ، که اگر تحریم های فلج کننده و فشارهای بین المللی نمی بود بیت رهبری هرگز تن به عقب نشینی و پذیرش شرایطی نمیدادند که سالها قبل و با هزینه کمتری میتوانستند انجام دهند .  

آیت الله جنتی ، سردسته اوباش واشرار حکومتی و امام جمعه تهران نیزکه تا دیروز هرگونه مذاکره با امریکا را خیانت به اسلام و حکومت ولایت فقیه میدانست از منبر نماز جمعه تهران تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی را مخاطب قرار میدهد و میگوید :    «سالهای سال است مردم ، ملت و دولت در تلاش هستند که مسئله هسته‌ای را به جایی برسانند و آینده خود را ازاین موضوع تامین کنند شما نیز باید پای این حرفها بایستید و بدانید که اگر بر خدا توکل کنید و از او استعانت کنید، خداوند کمکتان می‌کند و مقام معظم رهبری و مردم نیز پشتیبان‌تان هستند ، حواستان جمع باشد که عزتی که خدا داده است حفظ شود و از آمریکا هیچ هراسی نداشته باشید. به خدا توکل کنید و به او وصل شوید و از دشمنان خدا ببرید همانطور که بریده‌اید و مواظب باشید که ارزش هایی که کسب کرده‌اید را از دست ندهید.» کسی نیست که تمام خطبه های آیت الله جنتی در مقام امام جمعه تهران و رئیس شورای نگهبان خامنه ای را درسالهای اخیر و درارتباط با برنامه هسته ای و مذاکره با امریکا را درمقابل این آخوند تبهکار قرار دهد وچرخش صدوهشتاد درجه ای او را که منجر نوشیدن جام زهر توسط خامنه ای خواهد شد باوگوشزد نماید.   

 آخوند سید محمدمهدی حسینی همدانی امام جمعه کرج ونماینده ولی فقیه دراستان البرز نیز درخطبه های این هفته نماز جمعه کرج با اشاره به مذاکرات هسته ای تیم جمهوری اسلامی و گروه 1+ 5  میگوید : « پیشبرد اهداف و روند مذاکره با هدایت های رهبری و حمایت مردمی همراه است و اگرموافقتی هم درمذاکرات هسته ای کسب نشود لیکن باید بدانیم که تیم مذاکره کننده کشورمان با دستی پر وقوی با نمایندگان جهان برسر میزمذاکره نشست واز حقوق و دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی دفاع کرد

بطورکلی شبکه عنکوتی امامان جمعه که به عنوان حاملان و مبلغان سیاستهای بیت رهبری عمل مینمایند در خطبه های این هفته ی نمازهای جمعه درتهران و شهرسنانها همگی لحن آشتی جویانه ای را درقبال مرحله نهائی مذاکراتی که هم اکنون در ژنو جریان دارد در پیش گرفتند که بی تردید این امر به دستورمستقیم بیت رهبری بوده است ، وهمه اینها بمنظورفراهم نمودن زمینه برای امضای توافق احتمالی در مورد برنامه هسته ای جمهوری اسلامی میباشد .

  یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بنام صفر نعیمی ، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گوش بفرمان خامنه ای نیر از هم اکنون جمهوری اسلامی را پیروز مذاکرات هسته‌ای میداند و میگوید: « تاکنون 95 درصد مسائل مابین ایران و 1+5 حل شده است و تنها 5 درصد اختلافات باقی مانده است که آنها هم در خصوص تعداد سانتریفیوژ‌ها و چگونگی لغو تحریم‌هاست. برخی افراد از عدم تمدید مذاکرات و پایان آن سخن به میان می‌آورند و می‌گویند که توافق بین ایران و 1+5 صورت نخواهد گرفت ولی بهتر است بدانیم که رژیم صهیونیستی و عربستان به دلیل عناد با جمهوری اسلامی ایران مخالف شدید توافق هسته‌ای بین ایران و 1+5 هستند . مذاکرات نهایی ایران و 1+5 به نتیجه خواهد رسید زیرا منافع ایران و حتی کشورهای اروپایی و آمریکایی و همچنین آسیایی در این قضیه است و آنها از کش و قوس‌های ایجاد شده در عرصه بین‌الملل خسته شده‌اند. مذاکرات چه تمدید شود و چه تمدید نشود مطمئنا نتیجه خواهد داد.»

مجموعه شواهد حکایت از این دارد که لحظه نوشیدن جام زهر توسط خامنه ای خودکامه نزدیک است گرچه رئیس دست نشانده قوه قضائیه و یکی از برادران باند مافیائی لاریجانی هشدار داده است که : بعد از به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای باید مواظب بود که قدرتهای خارجی در امور داخلی ما دخالت نکنند و مسائلی از قبیل حقوق بشر را مطرح نسازند . بهرحال حل مسالمت آمیز بحران هسته ای ایران ، بحرانی که حکومت ولایت مطلقه فقیه با به هدر دادن دهها هزار ملیارد دلار از ثروت مردم ایران برای این کشور بوجود آورده نزدیک است و این میتواند به منزله شکست سیاست ماجراجویانه اتمی جمهوری اسلامی باشد که آنرا باید بفال نیک گرفت، چرا که سایه جنگ و تجاوز خارجی را از ایران دور خواهد نمود و میتوانداز فشارهای ناشی از تحریم ها که بخشی از آن به مردم کوچه وبازار منتقل میشود کاسته گردد . بگذار کیهان شریعتمداری ، شبکه آخوندهای نماز جمعه  و سایر بلندگوهای دروغپرداز جمهوری اسلامی از پیروزی بزرگ حکومت ولایت فقیه براستکبار جهانی بگویند و بنویسند ، دیگر کسی فریب تبلیغات جیره خواران بیت رهبری نخواهد خورد و همه میدانند که خامنه ای و دارودسته های امنیتی و نظامی پیرامون او از روی ناچاری و برای حفظ و تحکیم قدرت ضدمردمی خود مجبور به عقب نشینی شده اند .

 بیت رهبری خامنه ای و باندهای نظامی – امنیتی پیرامون آن تلاش دارند که از تبعات این عقب نشینی در مسائل داخلی ایران جلوگیری نمایند اما بدون تردید شکست سیاست خارجی جمهوری اسلامی ، شرایط مبارزه دمکراسی خواهی را برای نیروهای آزادیخواه و تمام کسانی که خواهان برچیده شدن نظام تبعیض آمیز حکومت اسلامی و برقراری حکومتی برآمده از آرای مردم ایران هستند مناسب تر خواهد ساخت. نیروهای آزادیخواه و مدافعان حقوق بشر در ایران خوب است که ازاین فرصتی که پیش آمده است استفاده نموده و با بهره جوئی از شیوه های مبارزات مدنی به جنبش سبز و سرکوب شده ای که در زیر پوست جامعه آرمیده است جان تازه ای ببخشند .   
1 آذر ماه 1393

22 نوامبر2014

منبع:پژواک ایران


بهروز ستوده

فهرست مطالب بهروز ستوده در سایت پژواک ایران 

*پیوستن ۱۴ زن شیردل ایرانی به جنبش ملی «نه به جمهوری اسلامی» خجسته باد [2019 Aug] 
*تجّلی یک حرکت ملی وفراگروهی در حمایت از بیانیه ۱۴ فعال مدنی،سیاسی وحقوق بشری داخل کشور ‏ [2019 Jul] 
* انقلابی که حس رهبرش به ایران "هیچ" بود، وطنش اسلام وهدفش کسب قدرت بود [2019 Feb] 
*اقای رضا پهلوی ! با طناب دیکتاتورپرورها وچاپلوس ها به چاه نروید [2019 Jan] 
*حسن روحانی درسازمان ملل چه دروغ هائی خواهد گفت وچه راست هائی را کتمان خواهد کرد؟ [2018 Sep] 
*به هوش باشید! سپاه، بسیج، قوه قضائیه و شورای نگهبان و... برای تقلب بسیج شده‌اند [2017 May] 
*حماس مرزهای اسرائیل را به رسمیت شناخت، ولایت فقیه همچنان به دنبال نابودی این کشور است [2017 May] 
*روسیه و جمهوری اسلامی شریک جنایت های بشاراسد در سوریه [2017 Apr] 
*درمراسم ۲۲ بهمن شرکت نکنید، به خامنه ای وحکومت فقیه مشروعیت ندهید [2017 Feb] 
*مرقد«امام راحل» است یا محل دفن «ساکت فتنه»  [2017 Jan] 
*بازیگرسینما از «کرامات» سردارسلیمانی میگوید! [2016 Oct] 
*آیا جمهوری اسلامی کمتراز حکومت ارتیره علیه بشریت مرتکب جنایت شده است!؟ [2016 Jun] 
*به یاد تراب حق شناس، نقدی برنوشته آقای تقی رحمانی. [2016 Feb] 
* رؤیای حضانت کعبه! جدال بی پایان ولایت فقیه شیعه با آل سعود وهابی [2016 Jan] 
*مرزهای ناشناخته مرگ و زندگی [2015 Sep] 
*باتوافق وین دل واپسان وجنگ طلبان آرام نخواهند گرفت [2015 Jul] 
*بند"ميم" وصيت‌نامه خمينی و جلوگيری از ورود زنان به ورزشگاه! [2015 Jun] 
*پزشکی که مجری حکم قصاص شود یک مُجرم وقابل تعقیب است . [2015 Mar] 
*نقل جمله «من شارلی هستم» در ایران مجازات دارد! [2015 Jan] 
*آیت الله اصلاح طلب : بهائی نه حق تحصیل دارد نه حقوق شهروندی!  [2014 Dec] 
*آمران بمعروف (اوباش اسیدپاش وچاقوکش) بسیجی اند و گوش بفرمان رهبر  [2014 Dec] 
*علم الهدی (امام جمعه مشهد) نگران جام زهر و مردن رهبر است ! [2014 Nov] 
*قصه یونس پیامبر واعدام محسن امیراصلانی ! [2014 Sep] 
*باریکه غزه نمایشگاه توحش هردو طرفِ جنگ [2014 Jul] 
*عراق درآستانه تجزیه و دور جدیدی ازجنگهای خونین مذهبی . [2014 Jun] 
*تعریف جُرم سیاسی درمجلس شوربای اسلامی ! [2014 May] 
*بهاره هدایت : «به زنده دفن شدن محکو م نشده ایم»  [2014 May] 
*شیرین کردن جام زهررهبر با اعدام و شکنجه وحمله به زندانیان سیاسی ! [2014 Apr] 
*عارف نبود قاتل بود! [2014 Mar] 
*حقوق بشر، چشم اسفندیارحکومت خودکامه خامنه ای .  [2014 Mar] 
*فرزانه مرادی، قربانی قانون قصاص و جامعه مردسالار [2014 Mar] 
*حقوق شهروندی پيش‌کِش، از حقوق و اختيارات خود دفاع کنيد آقای روحانی! [2014 Feb] 
* دیکتاتورها اصلاح نمی شوند ، سرنگون میشوند ، آقای حجاریان !  [2014 Feb] 
*سوریه ولبنان وعراق قربانی«داعش وماعش» [2014 Jan] 
*مدّاح ششلول‌بند و مهاجم «شکوفا» شده است!  [2014 Jan] 
*قوه قضائیه عامل فساد و بی عدالتی وناامنی درجامعه [2014 Jan] 
*ماهی حکومت اسلامی از سر و دُم گنديده است [2014 Jan] 
*جنجال‌آفرينی سه قوه جمهوری اسلامی برای اثبات يک دروغ!  [2013 Dec] 
* دیدارنمایندگان پارلمان اروپا با دو چهره نامدار و سوزش کیهان شّر. [2013 Dec] 
*نخودسیاهِ منشورحقوق شهروندی با چاشنی اعدام ! [2013 Dec] 
*گفتمان جدائی دين از دولت ضرورت امروز است [2013 Nov] 
*انفجار سفارت و نعل وارونه سفير خامنه‌ای در لبنان [2013 Nov] 
*زن ستیزی و شیعه سالاری در فرمان رهبربرای افزایش جمعیت  [2013 Nov] 
*«برادران قاچاقچی» درجه می‌گيرند، خرده‌پاها اعدام می‌شوند! [2013 Nov] 
*دادگاه بلخ است نه قوه قضائیه ! [2013 Oct] 
*چرا خامنه ای آقای توفیقی را از گردونه خارج ساخت؟  [2013 Oct] 
*همجنس‌گرايان ايران، بی‌دفاع‌ترين گروه اجتماعی [2013 Oct] 
*لگدپرانی کيهان شريعتمداری به جام زهر رهبر! [2013 Oct] 
*لنگه کفش و نیروهای خودسر(بخوانید نوچه های رهبر)  [2013 Oct] 
*روضه خوانی«قهرمانانه» آقای روحانی درسازمان ملل متحد . [2013 Sep] 
*«نرمش قهرمانانه» همان جام زهر است [2013 Sep] 
*باند خامنه‌ای شريک جنايات در سوريه [2013 Sep] 
*خانم وآقای رجوی! به نشستن درلانه عقرب خاتمه دهید [2013 Sep] 
*اتحاد سکولار – دمکرات های جمهوریخواه درآینده ای نزدیک . [2013 Aug] 
*روح خمینی : «هرچه فریاد دارید سرتحریم ها بکشید» [2013 Aug] 
* «خود تنظیمی» نام جدید خودسانسوری دردولت اعتدال! [2013 Aug] 
*نقدی بر یک جانبه نگری در نامه زندانیان سیاسی به اوباما [2013 Aug] 
*در صد وهفت سالگی مشروطیت ، شیخ فضل الله نوری هنوز زنده است !  [2013 Aug] 
*رهبرنانجیب ، کمتر از «توبه» رضایت نمیدهد ! [2013 Jul] 
*زياد نخواهيد! عجله نکنيد! مبادا «اعتدال» به‌هم بخورد! [2013 Jul] 
*فرمان رهبر! مرگ تدریجی برای زندانیان سیاسی نافرمان ! [2013 Jul] 
*فرقه رجوی ، تونل اتمی دیگری را درایران کشف کرد !  [2013 Jul] 
*خامنه ای خودکامه از رویدادهای مصر درس بگیرد !  [2013 Jul] 
*اصلاح‌طلبانی که برای بازگشت به قدرت «معتدل» می‌شوند  [2013 Jun] 
*بدون هيچ دليلی - خاک تو سر جليلی! شعارهای اين روزهای مردم [2013 Jun] 
*تجّلی جنبش ملی ایرانیان در جشن پیروزی تیم ملی فوتبال .  [2013 Jun] 
*رأی به آقای روحانی ، رأی به تغییراست نه رأی به حکومت اسلامی [2013 Jun] 
*مقاله [2013 Jun] 
*کمدی مناظره "انتخاباتی" ! در سیمای جمهوری اسلامی ! [2013 Jun] 
*نقدی بر پیام آقای تاج زاده به مردم ایران بمناسبت رد صلاحیت رفسنجانی! [2013 May] 
*پایان دوران طلائی انتخاب بین بد و بدتر و اینک انتخاب بدتر! [2013 May] 
*رهبر، نشانی نوکر"اصلح" را اعلام کرد .  [2013 May] 
*هراس آقای خاتمی از صف آرائی مردم در مقابل جمهوری اسلامی . [2013 May] 
*«حق» مردم ایران ! ازانتخاب بین بد وبدتر تا انتخاب بهترین نوکربرای رهبر!  [2013 Feb] 
*خامنه ای کمتر از توبه و ذوب در ولایت قبول ندارد آقای عبدالله نوری [2013 Jan] 
*پیامی برای تجمع فرانکفورت‎ [2013 Jan] 
*سالگرد پنجاه سالگی کنفدراسیون ، تجربه ای دمکراتیک وموفق .  [2013 Jan] 
*دفاع از زندانيان سياسی - عقيدتی ، مهم ترين وظيفه اپوزيسيون خارج [2012 Dec] 
*جمهوری اسلامی ، آتش بیار جنگ در باریکه غزه . [2012 Nov] 
*سودای کسب قدرت در سایه جنگ وحمله نظامی به ایران  [2012 Oct] 
* کنفراس"غیرمتعهد ها" فرصتی تاریخی برای احیای خیزش سبز [2012 Aug] 
*سخن بگوئید شاه زاده ! [2012 Jul] 
*به احترام زرین تاج قزوینی ، نخستین منادی آزادی زن ایرانی . [2012 Mar] 
* جنبش گسترده تحریم"انتخابات"مقدمه ای است بر وفاق ملی ایرانیان .  [2012 Feb] 
*نامه سرگشاده ای به آقای پرویز ثابتی(مقام امنیتی ساواک)  [2012 Feb] 
* حزب توده ایران هنوز منتقدان را عامل [2012 Feb] 
*بحران سازی به امید باج گیری ، جنگ افروزی به امید خروج از بن بست [2011 Dec] 
*«شاه درون و حلقه منحوسه استبداد» ! [2011 Nov] 
*طرح «کنگره ملی» و فقدان اراده ملی [2011 Oct] 
*LC چيست؟  [2011 Oct] 
*سرنگونی قذافی ، وسوسه ی«دخالت محدود نظامی خارجی»! [2011 Aug] 
* مردم سوریه را دریابیم ، «سکوت شما ، ما را میکُشد»  [2011 Aug] 
*امروز مبارک در قفس آهنی و فردا خامنه ای ، اسد و قذافی و... [2011 Aug] 
*وداع با دروازه بان محبوب ایران ، فرصتی برای خیزشی دیگرعلیه دیکتاتور [2011 May] 
*فردا جوانان ایران زمین «حرام» بودن چهارشنبه سوری را به شما نشان خواهند داد ! [2011 Mar] 
*«ای رجال ایران ، زن مگر بشر نیست؟» [2011 Mar] 
*روز 25 بهمن ماه ، زنگ سرنگونی خامنه ای به صدا در خواهد آمد [2011 Feb] 
*ازمیدان آزادی تهران تا میدان آزادی قاهره ، در چهار پرده  [2011 Feb] 
*کسی هست که صدای رودابه های ایران را بشنود ؟! [2011 Jan] 
*ادامه اعدام ها: کسی نیست جلوی این وحشی ها را بگیرد؟  [2011 Jan] 
*بر محور دفاع از زندانیان سیاسی و قطع شکنجه و اعدام و سنگسار متحد شویم [2011 Jan] 
*این همه اعدام و خون ریزی برای چیست؟ [2011 Jan] 
*نقدی بر « نقش رسانه ها در اعدام شهلا جاهد»  [2010 Dec] 
*تکرار توّحش جمهوری اسلامی درسومالی ، دعوت به تماشای اعدام !  [2010 Nov] 
*آقای کروبی و بهانه «روز قدس»!  [2010 Aug] 
*نه حماس وحزب الله نماینده فلسطین ولبنان اند و نه آقای کدیورسخنگوی جنبش سبز [2010 Jul] 
*مجوّزسرنگونی حکومت فقیه خون ریز را از کجا باید گرفت ؟ [2010 Jun] 
*حلقه ی دار برگردن شیرین ! حلقه ی ُگل برگردن قاتل بختیار!  [2010 May] 
*«امام راحل و خرد جمعی» !؟ این را چگونه باورکنیم آقای موسوی؟!  [2010 Apr] 
*خیزش سبزملی در چهارشنبه سرخ باستانی [2010 Mar] 
*آخوند هرزه ای که ما را به تکرارکشتار 67 تهدید میکند! او را بهتربشناسید [2010 Mar] 
*آقای رفسنجانی ! 31 سال توطئه گری و خیانت به مردم ایران کافی نیست ؟ [2010 Feb] 
*پرده آخرکودتا: خواندن آیه های یأس و شکست در گوش مردم ! [2010 Feb] 
*لحظه ای است تاریخی، به مار زخمی ولایت فقیه فرصت ندهیم  [2010 Feb] 
*استراتژی کودتاچیان : خانه نشین کردن مخالفان در روز 22 بهمن [2010 Feb] 
*برای مهار جنبش ، رهبر به خواص روی آورده است [2010 Jan] 
*بهائی ، مرغ عزا وعروسی در توبره خونین شریعت مداران [2010 Jan] 
*طرح لبنانیزه کردن ایران در بیت کودتا کلید خورد  [2010 Jan] 
* ساطورخونین"محارب" آخرین تدبیرفاشیسم ولایت فقیه  [2010 Jan] 
*از شب یلدا گذشتیم به استقبال طلوع خورشید برویم  [2009 Dec] 
*عقل و وجدانتان کجاست آقایان؟ مردم را وارد بازی قاتلان نکنید [2009 Dec] 
*دنیاخروش دانشجویان ایران را شنید ، خامنه ای خبیث نشنید !  [2009 Dec] 
*موج سواران سبز اسلامی و مخالفت با شعار «جمهوری ايرانی» [2009 Oct] 
*فاشیسم جمهوری اسلامی توهّم است یا یک واقعیت ملموس؟ [2008 Feb]