عقل و وجدانتان کجاست آقایان؟ مردم را وارد بازی قاتلان نکنید
بهروز ستوده

 

بیت رهبری وستاد کودتا  که برای درهم شکستن خیزش های پی درپی مردم  قرار وآرام ندارند و وشب و روز نقشه می کشند که چگونه جنبش ملی و سراسری  مردم بپا خاسته ایران را  درهم شکنند ، این روزها تیله ای را رها  کرده و همه را از چپ و راست تا بسیاری از به اصطلاح روشنفکران سکولار! که بهتر است از آنان به عنوان "دشت بی فرهنگی ما" یاد شود بدنبال تیله بی احترامی به عکس "امام راحل" کشانده شده  و همگی آتش بیار معرکه و جار وجنجالی  شده اند که با هدف  قداست بخشی به حکومت فاسد و آبرو باخته اسلامی و بنیان گذار تبهکارش  برپا گردیده است .

اینکه ماجرای آتش زدن عکس خمینی ، با هدف ایجاد تفرقه وچند دستگی در جنبش سبز ، در اطاق توطئه گران کودتاچی بیت رهبری  طراحی شده است شّکی نیست و تا کنون هم دهها مقاله در مورد افشای این موضوع از جانب آزادیخواهان ایران نوشته شده است . اما من در این مختصر می خواهم فرض را براین قرار دهم که هیچ توطئه ای در کار نبوده است و مزدوران حکومت اسلامی عکس خمینی را به آتش نکشده اند! بلکه این کاربوسیله یکی ازشهروندان معترض ایرانی  صورت گرفته است ، یعنی که ازمیان ملیون ها ایرانی داغ دار ومصیبت دیده ، یک نفر تصمیم گرفته بوده است که عکس خمینی را پاره کند و یا با  آتش بسوزاند ، همان چیزی که تاکنون دهها بار در مورد عکس خامنه ای  اتفاق افتاده است و هیچ جنجالی  هم در مورد آن بپا نشده بود . سئوال این است که آیا پاره کردن و آتش زدن یک عکس ، آنهم عکس کسی که مسئولیت هزاران هزار قتل و شکنجه و اعدام جوانان این سرزمین بلادیده  و مسئولیت به تباهی کشاندن کشور وملتی را در پیشینه ی خود دارد می بایستی که چنین جاروجنجالی بدنبال داشته باشد تا آنجا که حتی آقایان موسوی وکروبی  نیز بدون تعقل و دوراندیشی ،  خود را وارد این بازی خطرناک بیت کودتا سازند ؟

 امروزخیل عظیم  اراذل واوباش تیغ بدست با اتوبوسهای دولتی از تهران وشهرستانها به نماز جمعه آورده  می شوند تا در دفاع از"امام راحل" خویش نفس کش بطلبند و یکبار دیگر با نعره های وحشیانه ودهان های کف کرده ، با رهبران قاتل زنده و مرده خود که درخاک ریز "اسلام فقاهتی" سنگر گرفته اند بیعت کنند  که عزم شان درشکستن سرو دست جوانان آزادیخواه این مرز وبوم و دریدن سینه های زن ومرد و کودک این آب وخاک ، راسخ است ! بسیج گله وار قیافه های مسخ شده ای که از پیش مغزهاشان برای چنین مراسمی توسط آخوندی شرورشتسشو داده شده است تماشائی است که این خود  اوج درماندگی رژیمی  را به نمایش می گذارد که دیری است هیمنه ی قدرت اش در اذهان ملتی فرو ریخته و امروزه کارش به جائی رسیده است که برای بازسازی  قدرت درهم شکسته ی خود ارواح مردگان را بیاری  می طلبد ! ولی  کیست که نداند اگر ارواح تمام "قدیسان" ادیان عالم برای نجات خامنه ای و احمدی نژاد در بیت کودتا  جمع شوند  این مرده های زنده نما  را نمی توانند نجات دهند .

برکسی پوشیده نیست که آقایان موسوی  و کروبی  از ابتدا اعلام داشته اند  که به جمهوری اسلامی و "خط امام" وفادار اند و هدف شان فقط احیای قانون اساسی است که بوسیله ی باندهای مافیائی امنیتی – نظامی حکومت اسلامی  لکدکوب شده است  وبر کسی هم پوشیده نیست که  کودتاچیان به محض اینکه شرایط  را مناسب و کفه ترازو را به  سمت خود سنگین تر احساس کنند این دوتن را هم  به جرم  اخلال در امنیت کشور و عبور از خط  قرمز ولایت فقیه ،  دستگیر و یا اینکه در خانه های خود زندانی خواهند کرد ، اما  این آقایان باید  بخاطر داشته باشند که شهرت و محبوبیت شان بلحاظ ایستادگی و مقاومت تحسین برانگیزشان در مقابل کودتاچیان و بیت رهبری بوده است  نه بخاطر انتساب و وفاداری شان به خط امام و قانون اساسی اسارت بار و ضد ایرانی جمهوری اسلامی . پس از اگر راست است که  ملت شریف ایران  علیرغم  سوابق این آقایان در همراهی و همکاری شان با تبهکاران حاکم بر میهن ما ، امروزبخاطرمقاومت و مبارزه شان در برابر دوستان جنایتکاردیروز خود ، آغوش خود را برای بازگشت  شان به دامن ملت گشوده است ، این بدان معنی نیست که این آقایان پای را از گلیم خود فرا نهاده  و مردم شریف و آزاده ایران را وارد بازی بیت فاسد کودتا  در بزرگداشت از خمینی پوسیده کفن و قداست بخشی مجدد  به این سمبل جنایت  و خیانت کنند .

احتمال اینکه بیت کودتا با درخواست آقایان موسوی وکروبی برای برگزاری یک راهپیمائی به منظور محکوم کردن آتش زدن عکس خمینی موافقت کند صفراست چون می دانند که اگر با چنین مجوزی موافقت نمایند ملیونها نفر از این فرصت استفاده کرده و در خیابانهای تهران با شعارهای مرگ بردیکتاتور و مرگ برخامنه ای از "امام راحل" شان تجلیل بعمل خواهند آورد ، ولی در اینجا نیز فرض را براین می نهیم که  بیت کودتا با درخواست آقایان موسوی و کروبی موافقت نماید  در آن صورت این آقایان  چه خواهند کرد ؟!  مگر نه اینکه بنا به وعده ای  که داده اند در مراسمی که برپا خواهند کرد باید از "امام راحل" خود  تجلیل بعمل آورند و دشمنان خط امام  را  لعن ونفرین نمایند ؟  ومگر نه اینکه باید  بی احترامی به عکس امامی که مظهر شقاوت وجنایت و ویرانگری  بوده است را باید  محکوم سازند ؟! در این صورت آیا  چنین کاری از جانب این آقایان خاک پاشیدن به چشم  ملت ایران  نخواهد بود ؟

من در اینجا ازآقایان موسوی و کروبی که  خود را وارد بازی "عکس امام" کرده اند یک سئوال دارم وآن سئوال این است که آیا  خانواده ترانه موسوی  ، دختری که توسط اراذل واوباش بسیجی  ربوده شد ، به او تجاوز گردید ، بدن اش سوزانده  شد و دربیایان رها گردید حق دارند که برای فرو نشاندن خشم وکینه خود نسبت به رژیم دد صفت اسلامی  و کاستن ازغم جانکاهی  که از آن لبریزند عکس بی جانی  که فقط یک تکه  کاغذ است  را آتش بزنند یا نه ؟ آیا  دهها هزار پدر ، مادر ، همسر،  فرزند ، خواهر ، برادر که عزیزان شان فقط  به جرم دگر اندیشی  به فرمان امام  شما  اعدام شده اند  حق دارند که عکس بی جان امام شما را آتش بزنند یا نه  ؟ آیا ملتی که امام شما به تمام آرمان های آزادیخواهانه  و استقلال طلبانه و عدالت جویانه اش خیانت کرد  و پس از تصرف قدرت ، حکومت جهل وجنایت بر سرزمین اش  حکمفرما ساخت  حق دارد که عکس بی جان امام شما را  که ممکن است این تکه کاغذ در هر زباله دان متعفی یافت شود با آتش بسوزاند یا نه ؟   جواب آقایان موسوی وکروبی به این  سئوال ساده می تواند بیانگر میزان آزاد اندیشی این دو تن باشد . جواب  به این سئوال ساده همچنین می تواند به ما  نشان دهد که  آیا براستی این آقایان  مایل اند که در قداست زدائی از حکومت خون وجنون اسلامی و شخصیت ها و نهاد های آن با ملت سلحشور وبپاخاسته ایران همراه شوند یا نه ؟

ایکاش که آقایان موسوی  وکروبی هشیار تر از این بودند که  خود را  وارد خیمه شب بازی  سوزاندن عکس خمینی سازند  و به عوض آن  به گونه ای در قداست زدائی از کسی  که او و پیروانش ایران وایرانی را به خاک  سیاه  نشانده اند سهیم می شدند ،  همان کاری آیت الله منتظری این روحانی  نیکو نام در عکس العمل به نمایش عکس سوزی خمینی  انجام داد . ایشان با گفتن این  جمله که "آیت الله خمینی  هم خطا ها و اشبتاهاتی داشته است"  سهمی را در قداست زدائی از خمینی  به عهده گرفت  که  بدون شک در شرایطی که آخوندهای فاسد و شرور و دارودسته  نظامی -  امنیتی  بیت کودتا  تلاش دارند جمهوری اسلامی را حکومتی مقدس والهی  جلوه دهند ، آفرین ملتی را نصیب این انسان وارسته و بشر دوست خواهد ساخت .

27 آذرماه  1388

18 دسامبر 2009

منبع:پژواک ایران


بهروز ستوده

فهرست مطالب بهروز ستوده در سایت پژواک ایران 

*با دستگیری وزندان، حرکت ملی و فرا گروهی ۱۴ نفرها سرکوب شدنی نیست [2019 Aug] 
*پیوستن ۱۴ زن شیردل ایرانی به جنبش ملی «نه به جمهوری اسلامی» خجسته باد [2019 Aug] 
*تجّلی یک حرکت ملی وفراگروهی در حمایت از بیانیه ۱۴ فعال مدنی،سیاسی وحقوق بشری داخل کشور ‏ [2019 Jul] 
* انقلابی که حس رهبرش به ایران "هیچ" بود، وطنش اسلام وهدفش کسب قدرت بود [2019 Feb] 
*اقای رضا پهلوی ! با طناب دیکتاتورپرورها وچاپلوس ها به چاه نروید [2019 Jan] 
*حسن روحانی درسازمان ملل چه دروغ هائی خواهد گفت وچه راست هائی را کتمان خواهد کرد؟ [2018 Sep] 
*به هوش باشید! سپاه، بسیج، قوه قضائیه و شورای نگهبان و... برای تقلب بسیج شده‌اند [2017 May] 
*حماس مرزهای اسرائیل را به رسمیت شناخت، ولایت فقیه همچنان به دنبال نابودی این کشور است [2017 May] 
*روسیه و جمهوری اسلامی شریک جنایت های بشاراسد در سوریه [2017 Apr] 
*درمراسم ۲۲ بهمن شرکت نکنید، به خامنه ای وحکومت فقیه مشروعیت ندهید [2017 Feb] 
*مرقد«امام راحل» است یا محل دفن «ساکت فتنه»  [2017 Jan] 
*بازیگرسینما از «کرامات» سردارسلیمانی میگوید! [2016 Oct] 
*آیا جمهوری اسلامی کمتراز حکومت ارتیره علیه بشریت مرتکب جنایت شده است!؟ [2016 Jun] 
*به یاد تراب حق شناس، نقدی برنوشته آقای تقی رحمانی. [2016 Feb] 
* رؤیای حضانت کعبه! جدال بی پایان ولایت فقیه شیعه با آل سعود وهابی [2016 Jan] 
*مرزهای ناشناخته مرگ و زندگی [2015 Sep] 
*باتوافق وین دل واپسان وجنگ طلبان آرام نخواهند گرفت [2015 Jul] 
*بند"ميم" وصيت‌نامه خمينی و جلوگيری از ورود زنان به ورزشگاه! [2015 Jun] 
*پزشکی که مجری حکم قصاص شود یک مُجرم وقابل تعقیب است . [2015 Mar] 
*نقل جمله «من شارلی هستم» در ایران مجازات دارد! [2015 Jan] 
*آیت الله اصلاح طلب : بهائی نه حق تحصیل دارد نه حقوق شهروندی!  [2014 Dec] 
*آمران بمعروف (اوباش اسیدپاش وچاقوکش) بسیجی اند و گوش بفرمان رهبر  [2014 Dec] 
*علم الهدی (امام جمعه مشهد) نگران جام زهر و مردن رهبر است ! [2014 Nov] 
*قصه یونس پیامبر واعدام محسن امیراصلانی ! [2014 Sep] 
*باریکه غزه نمایشگاه توحش هردو طرفِ جنگ [2014 Jul] 
*عراق درآستانه تجزیه و دور جدیدی ازجنگهای خونین مذهبی . [2014 Jun] 
*تعریف جُرم سیاسی درمجلس شوربای اسلامی ! [2014 May] 
*بهاره هدایت : «به زنده دفن شدن محکو م نشده ایم»  [2014 May] 
*شیرین کردن جام زهررهبر با اعدام و شکنجه وحمله به زندانیان سیاسی ! [2014 Apr] 
*عارف نبود قاتل بود! [2014 Mar] 
*حقوق بشر، چشم اسفندیارحکومت خودکامه خامنه ای .  [2014 Mar] 
*فرزانه مرادی، قربانی قانون قصاص و جامعه مردسالار [2014 Mar] 
*حقوق شهروندی پيش‌کِش، از حقوق و اختيارات خود دفاع کنيد آقای روحانی! [2014 Feb] 
* دیکتاتورها اصلاح نمی شوند ، سرنگون میشوند ، آقای حجاریان !  [2014 Feb] 
*سوریه ولبنان وعراق قربانی«داعش وماعش» [2014 Jan] 
*مدّاح ششلول‌بند و مهاجم «شکوفا» شده است!  [2014 Jan] 
*قوه قضائیه عامل فساد و بی عدالتی وناامنی درجامعه [2014 Jan] 
*ماهی حکومت اسلامی از سر و دُم گنديده است [2014 Jan] 
*جنجال‌آفرينی سه قوه جمهوری اسلامی برای اثبات يک دروغ!  [2013 Dec] 
* دیدارنمایندگان پارلمان اروپا با دو چهره نامدار و سوزش کیهان شّر. [2013 Dec] 
*نخودسیاهِ منشورحقوق شهروندی با چاشنی اعدام ! [2013 Dec] 
*گفتمان جدائی دين از دولت ضرورت امروز است [2013 Nov] 
*انفجار سفارت و نعل وارونه سفير خامنه‌ای در لبنان [2013 Nov] 
*زن ستیزی و شیعه سالاری در فرمان رهبربرای افزایش جمعیت  [2013 Nov] 
*«برادران قاچاقچی» درجه می‌گيرند، خرده‌پاها اعدام می‌شوند! [2013 Nov] 
*دادگاه بلخ است نه قوه قضائیه ! [2013 Oct] 
*چرا خامنه ای آقای توفیقی را از گردونه خارج ساخت؟  [2013 Oct] 
*همجنس‌گرايان ايران، بی‌دفاع‌ترين گروه اجتماعی [2013 Oct] 
*لگدپرانی کيهان شريعتمداری به جام زهر رهبر! [2013 Oct] 
*لنگه کفش و نیروهای خودسر(بخوانید نوچه های رهبر)  [2013 Oct] 
*روضه خوانی«قهرمانانه» آقای روحانی درسازمان ملل متحد . [2013 Sep] 
*«نرمش قهرمانانه» همان جام زهر است [2013 Sep] 
*باند خامنه‌ای شريک جنايات در سوريه [2013 Sep] 
*خانم وآقای رجوی! به نشستن درلانه عقرب خاتمه دهید [2013 Sep] 
*اتحاد سکولار – دمکرات های جمهوریخواه درآینده ای نزدیک . [2013 Aug] 
*روح خمینی : «هرچه فریاد دارید سرتحریم ها بکشید» [2013 Aug] 
* «خود تنظیمی» نام جدید خودسانسوری دردولت اعتدال! [2013 Aug] 
*نقدی بر یک جانبه نگری در نامه زندانیان سیاسی به اوباما [2013 Aug] 
*در صد وهفت سالگی مشروطیت ، شیخ فضل الله نوری هنوز زنده است !  [2013 Aug] 
*رهبرنانجیب ، کمتر از «توبه» رضایت نمیدهد ! [2013 Jul] 
*زياد نخواهيد! عجله نکنيد! مبادا «اعتدال» به‌هم بخورد! [2013 Jul] 
*فرمان رهبر! مرگ تدریجی برای زندانیان سیاسی نافرمان ! [2013 Jul] 
*فرقه رجوی ، تونل اتمی دیگری را درایران کشف کرد !  [2013 Jul] 
*خامنه ای خودکامه از رویدادهای مصر درس بگیرد !  [2013 Jul] 
*اصلاح‌طلبانی که برای بازگشت به قدرت «معتدل» می‌شوند  [2013 Jun] 
*بدون هيچ دليلی - خاک تو سر جليلی! شعارهای اين روزهای مردم [2013 Jun] 
*تجّلی جنبش ملی ایرانیان در جشن پیروزی تیم ملی فوتبال .  [2013 Jun] 
*رأی به آقای روحانی ، رأی به تغییراست نه رأی به حکومت اسلامی [2013 Jun] 
*مقاله [2013 Jun] 
*کمدی مناظره "انتخاباتی" ! در سیمای جمهوری اسلامی ! [2013 Jun] 
*نقدی بر پیام آقای تاج زاده به مردم ایران بمناسبت رد صلاحیت رفسنجانی! [2013 May] 
*پایان دوران طلائی انتخاب بین بد و بدتر و اینک انتخاب بدتر! [2013 May] 
*رهبر، نشانی نوکر"اصلح" را اعلام کرد .  [2013 May] 
*هراس آقای خاتمی از صف آرائی مردم در مقابل جمهوری اسلامی . [2013 May] 
*«حق» مردم ایران ! ازانتخاب بین بد وبدتر تا انتخاب بهترین نوکربرای رهبر!  [2013 Feb] 
*خامنه ای کمتر از توبه و ذوب در ولایت قبول ندارد آقای عبدالله نوری [2013 Jan] 
*پیامی برای تجمع فرانکفورت‎ [2013 Jan] 
*سالگرد پنجاه سالگی کنفدراسیون ، تجربه ای دمکراتیک وموفق .  [2013 Jan] 
*دفاع از زندانيان سياسی - عقيدتی ، مهم ترين وظيفه اپوزيسيون خارج [2012 Dec] 
*جمهوری اسلامی ، آتش بیار جنگ در باریکه غزه . [2012 Nov] 
*سودای کسب قدرت در سایه جنگ وحمله نظامی به ایران  [2012 Oct] 
* کنفراس"غیرمتعهد ها" فرصتی تاریخی برای احیای خیزش سبز [2012 Aug] 
*سخن بگوئید شاه زاده ! [2012 Jul] 
*به احترام زرین تاج قزوینی ، نخستین منادی آزادی زن ایرانی . [2012 Mar] 
* جنبش گسترده تحریم"انتخابات"مقدمه ای است بر وفاق ملی ایرانیان .  [2012 Feb] 
*نامه سرگشاده ای به آقای پرویز ثابتی(مقام امنیتی ساواک)  [2012 Feb] 
* حزب توده ایران هنوز منتقدان را عامل [2012 Feb] 
*بحران سازی به امید باج گیری ، جنگ افروزی به امید خروج از بن بست [2011 Dec] 
*«شاه درون و حلقه منحوسه استبداد» ! [2011 Nov] 
*طرح «کنگره ملی» و فقدان اراده ملی [2011 Oct] 
*LC چيست؟  [2011 Oct] 
*سرنگونی قذافی ، وسوسه ی«دخالت محدود نظامی خارجی»! [2011 Aug] 
* مردم سوریه را دریابیم ، «سکوت شما ، ما را میکُشد»  [2011 Aug] 
*امروز مبارک در قفس آهنی و فردا خامنه ای ، اسد و قذافی و... [2011 Aug] 
*وداع با دروازه بان محبوب ایران ، فرصتی برای خیزشی دیگرعلیه دیکتاتور [2011 May] 
*فردا جوانان ایران زمین «حرام» بودن چهارشنبه سوری را به شما نشان خواهند داد ! [2011 Mar] 
*«ای رجال ایران ، زن مگر بشر نیست؟» [2011 Mar] 
*روز 25 بهمن ماه ، زنگ سرنگونی خامنه ای به صدا در خواهد آمد [2011 Feb] 
*ازمیدان آزادی تهران تا میدان آزادی قاهره ، در چهار پرده  [2011 Feb] 
*کسی هست که صدای رودابه های ایران را بشنود ؟! [2011 Jan] 
*ادامه اعدام ها: کسی نیست جلوی این وحشی ها را بگیرد؟  [2011 Jan] 
*بر محور دفاع از زندانیان سیاسی و قطع شکنجه و اعدام و سنگسار متحد شویم [2011 Jan] 
*این همه اعدام و خون ریزی برای چیست؟ [2011 Jan] 
*نقدی بر « نقش رسانه ها در اعدام شهلا جاهد»  [2010 Dec] 
*تکرار توّحش جمهوری اسلامی درسومالی ، دعوت به تماشای اعدام !  [2010 Nov] 
*آقای کروبی و بهانه «روز قدس»!  [2010 Aug] 
*نه حماس وحزب الله نماینده فلسطین ولبنان اند و نه آقای کدیورسخنگوی جنبش سبز [2010 Jul] 
*مجوّزسرنگونی حکومت فقیه خون ریز را از کجا باید گرفت ؟ [2010 Jun] 
*حلقه ی دار برگردن شیرین ! حلقه ی ُگل برگردن قاتل بختیار!  [2010 May] 
*«امام راحل و خرد جمعی» !؟ این را چگونه باورکنیم آقای موسوی؟!  [2010 Apr] 
*خیزش سبزملی در چهارشنبه سرخ باستانی [2010 Mar] 
*آخوند هرزه ای که ما را به تکرارکشتار 67 تهدید میکند! او را بهتربشناسید [2010 Mar] 
*آقای رفسنجانی ! 31 سال توطئه گری و خیانت به مردم ایران کافی نیست ؟ [2010 Feb] 
*پرده آخرکودتا: خواندن آیه های یأس و شکست در گوش مردم ! [2010 Feb] 
*لحظه ای است تاریخی، به مار زخمی ولایت فقیه فرصت ندهیم  [2010 Feb] 
*استراتژی کودتاچیان : خانه نشین کردن مخالفان در روز 22 بهمن [2010 Feb] 
*برای مهار جنبش ، رهبر به خواص روی آورده است [2010 Jan] 
*بهائی ، مرغ عزا وعروسی در توبره خونین شریعت مداران [2010 Jan] 
*طرح لبنانیزه کردن ایران در بیت کودتا کلید خورد  [2010 Jan] 
* ساطورخونین"محارب" آخرین تدبیرفاشیسم ولایت فقیه  [2010 Jan] 
*از شب یلدا گذشتیم به استقبال طلوع خورشید برویم  [2009 Dec] 
*عقل و وجدانتان کجاست آقایان؟ مردم را وارد بازی قاتلان نکنید [2009 Dec] 
*دنیاخروش دانشجویان ایران را شنید ، خامنه ای خبیث نشنید !  [2009 Dec] 
*موج سواران سبز اسلامی و مخالفت با شعار «جمهوری ايرانی» [2009 Oct] 
*فاشیسم جمهوری اسلامی توهّم است یا یک واقعیت ملموس؟ [2008 Feb]