از شب یلدا گذشتیم به استقبال طلوع خورشید برویم
بهروز ستوده

براساس باورهای باستانی ما ایرانیان ، در فردای شب یلدا  و در جدال بین اهورامزدا که نماد زندگی و راستی و زیبائی و روشنائی است و اهریمن که نماد دروغ و زشتی  و پلیدی وتاریکی  ، خورشید ایران زمین متولد می شود و دنیا را برای آدمیان روی زمین با اشعه تابناک خود ، روشن  و گرم  و سبز وقابل زیست  می سازد. جالب این است که در گذر تاریخ ، باورهای زیبای باستانی ایرانیان همانند روح اسرارآمیز زندگی  وهستی ، همیشه یار و همراه  تمام اقوام ایرانی  بوده و جالب تراین که مردم تیزهوش این سرزمین  در این جدال تاریخی بین روشنائی و تاریکی ، چه بسیارکه برتن  شخصیت ها و رویدادهای اجتماعی نیز جامه ی نور وظلمت پوشانده و آنان را رو در روی یکدیگر قرار داده اند تا سرانجام خورشید راستی و روشنائی براهریمن تاریکی و دروغ  چیره گردد. و این داستانی است که از چند هزار سال پیش تا به امروز ادامه دارد و شاید یکی ازرازهای جاودانگی ایرانیان به عنوان ملتی بزرگ در یک محدوده جغرافیائی ، درهمین فرهنگ اساطیری چیرگی نور بر ظلمت نهفته باشد.
با نگاهی گذرا به قیام های تاریخی این سرزمین  ، از قیام کاوه آهنگر و مزدک ومانی و ابومسلم خراسانی  و بابک خرم دین  و غیره وغیره گرفته تا قیام  بابیان و مشروطه  و سی تیر و نفت و 22 بهمن  و سرانجام قیام سبز کنونی همه جا رد پای  نمادهای  نور و ظلمت  و آزادی و استبداد که  در مقابل یکدیگر صف آرائی  کرده اند مشاهده می  شود . نماد سازی ایرانیان ,  و کشاندن تقابل نور و ظلمت به عرصه اجتماعی و سیاسی جامعه ، حتی  پس ازتسخیر ایران بوسیله اعراب وتحمیل دین اسلام به ضرب شمشیرتعصب وجهالت و کشتارهای هولناک بر مردم این سرزمین همچنان ادامه یافت  و چنین بود که ایرانیان به ظاهرمغلوب و شکست خورده ، با استمداد از فرهنگ باستانی خود ، از شخصیت هائی نظیر حضرت علی و امام حسین  علیرغم  واقعیت زندگی و تاریخی آنان ، مظاهری از آزادگی وعدالت جوئی ساختند تا بتوانند از این نمادها  در قیام های خود بر ضد اعرابی که ظاهراً کشورشان را فتح کرده بودند استفاده نمایند . همچنین قیام ها همیشه برضد پادشاهی ستمگر یا خلیفه ای خون ریز که مظاهر تاریکی وظلم و قتل وغارت بوده اند صورت گرفته است و مردم ایران نیز در طول تاریخ ، همیشه جامه ای  از راستی و پاکی و آزادگی برتن  تمام شخصیت ها و رهبران این قیام کرده اند ( دراینجا توضیح این نکته نیز ضروری است که در طول تاریخ پر فراز ونشیب قیام های ایرانیان برعلیه خلفای خون ریز و پادشاهان ستمگر فقط  یک مورد را سراغ داریم که شخصی با فریب و نیرنگ و وعده های دروغین به مقام رهبری قیامی مردمی بالا رفته باشد و آن مورد قیام 22 بهمن 1357 است که رهبر یعنی روح الله خمینی بلافاصله پس از کسب قدرت به کشور وملت ایران خیانت و تمام وعده هائی را که پیش از قیام به مردم ایران داده بود به طاق نسیان سپرد ، که البته درآن جریان آنچنانکه نگارنده این سطورهمیشه در نوشته های خود برآن تأکید داشته ام  قبل از هرچیز وهرکس ، احزاب و گروههای سیاسی و انقلابی و بسیاری از "روشنفکران" بی خرد و ایدئولوژی زده مذهبی و غیر مذهبی مقصربودند ، چون آنان بودند با تئوری بافی خود و به امید سهیم شدن در قدرت  برای آخوندی یاغی و از دنیا بی خبر جامه رهبری دوختند و در زیر پرچم "انقلابی و ضدامپریالیستی" خمینی به سینه زنی مشغول شدند وگرنه مردم عادی این کشور از کجا خمینی را می شناختند که او را به رهبری خود برگزینند.)
و اینک طنز تاریخ و تیزبینی مردم سلحشور ایران را نگاه کنید که این روزها درست ازهمان نمادها وشعارهائی برای سرنگون ساختن باند فاسد و جنایتکار خامنه ای استفاده می نمایند  که روزگاری خمینی دروغگو از آن نمادها و شعارها برای سرنگون ساختن دیکتاتوری شاه استفاده کرده بود . اینک خامنه ای واراذل و اوباش پیرامون او هستند  که توسط مردم ایران در جایگاه یزید و معاویه نشانده شده اند و موسوی و کروبی و زنده یاد منتظری هستند که توسط  همین مردم ، به نمادی ازمظلومیت امام حسین تبدیل شده اند .
تاسوعا و عاشورای امسال که هم اکنون در آستانه آن قرار داریم زلزله ای در ایران بپا خواهد شد که این سرزمین  در طی سالهای حکومت جهل وجنایت اسلامی نظیر چنین زلزله ای را به خود را ندیده است . قیام سبز ملی و سرتاسری مردم در این روزها ، نماد "آزادگی امام حسین" را به پتکی بدل خواهد کرد برای کوبیدن  باند فاسد و خون ریز خامنه ای ، باندی  که 30 سال است ریاکارانه اسلام را به ابزاری جهت غارتگری و تجاوز و آدمکشی بدل کرده است. قیام سبز و فریاد مظلومیت ملت ایران که بیش از شش ماه است به مناسبت های مختلف پایه های پوشالی حکومت اراذل و اوباش را لرزانده است  در این روزها به اوج  خواهد رسید و با احساسات مذهبی مردم که حکومت دروغ و فاسد ولایت مطلقه فقیه آنرا جریحه دار ساخته است در خواهد آمیخت .
هیچکس نمی داند و نمی تواند پیش بینی کند که قیام سبز مردم ایران در روزهای تاسوعا و عاشورای امسال  تا کجا پیش خواهد رفت آنچنانکه در روز 20 بهمن ماه 1357 هیچکس نمی توانست پیش بینی کند که دو روز دیگر یعنی در روز 22 بهمن ماه ، مردم ایران آخرین ضربه را بر پیکر رژیم دیکتاتوری شاه  وارد خواهند ساخت  ، و آنچنانکه هیچکس نمی توانست پیش بینی کند که در فردای کودتای انتخاباتی خامنه ای – احمدی نژاد ، ملیون ها نفر از مردم ایران  بدون هیچ تشکیلات و سازماندهی ،  بصورت خودجوش  در خیابانهای تهران وشهرستانها  چون سیلی خروشان به حرکت درآیند . ولی  یک چیز را می توان  با قاطعیت گفت  و آن این است که فرمول و قانون بندیهای قیام نهائی و سرنوشت ساز ملت سلحشور ایران درهیچ کتابی نوشته نشده و تاریخ وقوع آن نیز توسط  هیچ رهبر ، سازمان سیاسی و یا تئوری پردازان رنگارنگ ما  زمان بندی نشده است . اراده  و شور و شوق مردم ایران است که قیام نهائی و سرنوشت ساز ملت بزرگ ایران را رقم خواهد زد . همچنین یک چیز را می توان پیش بینی کرد  و آن این است که حکومت وحشی  و افسار گسیخته ی خامنه ای علیرغم  تمام درنده خوئی ها و قدرت نمائی های اش ، عمرش به سر رسیده و نفس های آخرش را می کشد . ترس مرگ سرتاپای وجود خامنه ای فرتوت و سرداران سواره و پیاده اش فرا گرفته است واراذل  و اوباش چماق بدست  در مقابله با قیام سرتاسری و ملیونی مردم ایران در روزهای  تاسوعا و عاشورا کارائی خود را از دست خواهند داد .  فقط کمی دیگر صبر کنید تا  شاهد حماسه آفرینی  مردم دلیرایران باشید که از شب یلدا  گذشته ایم  و طلوع خورشید  اجتناب ناپذیر خواهد بود ، و این را مادر و مادربزرگ  و مادرمادر بزرگ  ازهزاران سال پیش تا به امروز در شب یلدا در گوش فرزندان این آب و خاک خوانده اند . 
3 دی ماه 1388
24 دسامبر2009
 

منبع:پژواک ایران


بهروز ستوده

فهرست مطالب بهروز ستوده در سایت پژواک ایران 

*پیوستن ۱۴ زن شیردل ایرانی به جنبش ملی «نه به جمهوری اسلامی» خجسته باد [2019 Aug] 
*تجّلی یک حرکت ملی وفراگروهی در حمایت از بیانیه ۱۴ فعال مدنی،سیاسی وحقوق بشری داخل کشور ‏ [2019 Jul] 
* انقلابی که حس رهبرش به ایران "هیچ" بود، وطنش اسلام وهدفش کسب قدرت بود [2019 Feb] 
*اقای رضا پهلوی ! با طناب دیکتاتورپرورها وچاپلوس ها به چاه نروید [2019 Jan] 
*حسن روحانی درسازمان ملل چه دروغ هائی خواهد گفت وچه راست هائی را کتمان خواهد کرد؟ [2018 Sep] 
*به هوش باشید! سپاه، بسیج، قوه قضائیه و شورای نگهبان و... برای تقلب بسیج شده‌اند [2017 May] 
*حماس مرزهای اسرائیل را به رسمیت شناخت، ولایت فقیه همچنان به دنبال نابودی این کشور است [2017 May] 
*روسیه و جمهوری اسلامی شریک جنایت های بشاراسد در سوریه [2017 Apr] 
*درمراسم ۲۲ بهمن شرکت نکنید، به خامنه ای وحکومت فقیه مشروعیت ندهید [2017 Feb] 
*مرقد«امام راحل» است یا محل دفن «ساکت فتنه»  [2017 Jan] 
*بازیگرسینما از «کرامات» سردارسلیمانی میگوید! [2016 Oct] 
*آیا جمهوری اسلامی کمتراز حکومت ارتیره علیه بشریت مرتکب جنایت شده است!؟ [2016 Jun] 
*به یاد تراب حق شناس، نقدی برنوشته آقای تقی رحمانی. [2016 Feb] 
* رؤیای حضانت کعبه! جدال بی پایان ولایت فقیه شیعه با آل سعود وهابی [2016 Jan] 
*مرزهای ناشناخته مرگ و زندگی [2015 Sep] 
*باتوافق وین دل واپسان وجنگ طلبان آرام نخواهند گرفت [2015 Jul] 
*بند"ميم" وصيت‌نامه خمينی و جلوگيری از ورود زنان به ورزشگاه! [2015 Jun] 
*پزشکی که مجری حکم قصاص شود یک مُجرم وقابل تعقیب است . [2015 Mar] 
*نقل جمله «من شارلی هستم» در ایران مجازات دارد! [2015 Jan] 
*آیت الله اصلاح طلب : بهائی نه حق تحصیل دارد نه حقوق شهروندی!  [2014 Dec] 
*آمران بمعروف (اوباش اسیدپاش وچاقوکش) بسیجی اند و گوش بفرمان رهبر  [2014 Dec] 
*علم الهدی (امام جمعه مشهد) نگران جام زهر و مردن رهبر است ! [2014 Nov] 
*قصه یونس پیامبر واعدام محسن امیراصلانی ! [2014 Sep] 
*باریکه غزه نمایشگاه توحش هردو طرفِ جنگ [2014 Jul] 
*عراق درآستانه تجزیه و دور جدیدی ازجنگهای خونین مذهبی . [2014 Jun] 
*تعریف جُرم سیاسی درمجلس شوربای اسلامی ! [2014 May] 
*بهاره هدایت : «به زنده دفن شدن محکو م نشده ایم»  [2014 May] 
*شیرین کردن جام زهررهبر با اعدام و شکنجه وحمله به زندانیان سیاسی ! [2014 Apr] 
*عارف نبود قاتل بود! [2014 Mar] 
*حقوق بشر، چشم اسفندیارحکومت خودکامه خامنه ای .  [2014 Mar] 
*فرزانه مرادی، قربانی قانون قصاص و جامعه مردسالار [2014 Mar] 
*حقوق شهروندی پيش‌کِش، از حقوق و اختيارات خود دفاع کنيد آقای روحانی! [2014 Feb] 
* دیکتاتورها اصلاح نمی شوند ، سرنگون میشوند ، آقای حجاریان !  [2014 Feb] 
*سوریه ولبنان وعراق قربانی«داعش وماعش» [2014 Jan] 
*مدّاح ششلول‌بند و مهاجم «شکوفا» شده است!  [2014 Jan] 
*قوه قضائیه عامل فساد و بی عدالتی وناامنی درجامعه [2014 Jan] 
*ماهی حکومت اسلامی از سر و دُم گنديده است [2014 Jan] 
*جنجال‌آفرينی سه قوه جمهوری اسلامی برای اثبات يک دروغ!  [2013 Dec] 
* دیدارنمایندگان پارلمان اروپا با دو چهره نامدار و سوزش کیهان شّر. [2013 Dec] 
*نخودسیاهِ منشورحقوق شهروندی با چاشنی اعدام ! [2013 Dec] 
*گفتمان جدائی دين از دولت ضرورت امروز است [2013 Nov] 
*انفجار سفارت و نعل وارونه سفير خامنه‌ای در لبنان [2013 Nov] 
*زن ستیزی و شیعه سالاری در فرمان رهبربرای افزایش جمعیت  [2013 Nov] 
*«برادران قاچاقچی» درجه می‌گيرند، خرده‌پاها اعدام می‌شوند! [2013 Nov] 
*دادگاه بلخ است نه قوه قضائیه ! [2013 Oct] 
*چرا خامنه ای آقای توفیقی را از گردونه خارج ساخت؟  [2013 Oct] 
*همجنس‌گرايان ايران، بی‌دفاع‌ترين گروه اجتماعی [2013 Oct] 
*لگدپرانی کيهان شريعتمداری به جام زهر رهبر! [2013 Oct] 
*لنگه کفش و نیروهای خودسر(بخوانید نوچه های رهبر)  [2013 Oct] 
*روضه خوانی«قهرمانانه» آقای روحانی درسازمان ملل متحد . [2013 Sep] 
*«نرمش قهرمانانه» همان جام زهر است [2013 Sep] 
*باند خامنه‌ای شريک جنايات در سوريه [2013 Sep] 
*خانم وآقای رجوی! به نشستن درلانه عقرب خاتمه دهید [2013 Sep] 
*اتحاد سکولار – دمکرات های جمهوریخواه درآینده ای نزدیک . [2013 Aug] 
*روح خمینی : «هرچه فریاد دارید سرتحریم ها بکشید» [2013 Aug] 
* «خود تنظیمی» نام جدید خودسانسوری دردولت اعتدال! [2013 Aug] 
*نقدی بر یک جانبه نگری در نامه زندانیان سیاسی به اوباما [2013 Aug] 
*در صد وهفت سالگی مشروطیت ، شیخ فضل الله نوری هنوز زنده است !  [2013 Aug] 
*رهبرنانجیب ، کمتر از «توبه» رضایت نمیدهد ! [2013 Jul] 
*زياد نخواهيد! عجله نکنيد! مبادا «اعتدال» به‌هم بخورد! [2013 Jul] 
*فرمان رهبر! مرگ تدریجی برای زندانیان سیاسی نافرمان ! [2013 Jul] 
*فرقه رجوی ، تونل اتمی دیگری را درایران کشف کرد !  [2013 Jul] 
*خامنه ای خودکامه از رویدادهای مصر درس بگیرد !  [2013 Jul] 
*اصلاح‌طلبانی که برای بازگشت به قدرت «معتدل» می‌شوند  [2013 Jun] 
*بدون هيچ دليلی - خاک تو سر جليلی! شعارهای اين روزهای مردم [2013 Jun] 
*تجّلی جنبش ملی ایرانیان در جشن پیروزی تیم ملی فوتبال .  [2013 Jun] 
*رأی به آقای روحانی ، رأی به تغییراست نه رأی به حکومت اسلامی [2013 Jun] 
*مقاله [2013 Jun] 
*کمدی مناظره "انتخاباتی" ! در سیمای جمهوری اسلامی ! [2013 Jun] 
*نقدی بر پیام آقای تاج زاده به مردم ایران بمناسبت رد صلاحیت رفسنجانی! [2013 May] 
*پایان دوران طلائی انتخاب بین بد و بدتر و اینک انتخاب بدتر! [2013 May] 
*رهبر، نشانی نوکر"اصلح" را اعلام کرد .  [2013 May] 
*هراس آقای خاتمی از صف آرائی مردم در مقابل جمهوری اسلامی . [2013 May] 
*«حق» مردم ایران ! ازانتخاب بین بد وبدتر تا انتخاب بهترین نوکربرای رهبر!  [2013 Feb] 
*خامنه ای کمتر از توبه و ذوب در ولایت قبول ندارد آقای عبدالله نوری [2013 Jan] 
*پیامی برای تجمع فرانکفورت‎ [2013 Jan] 
*سالگرد پنجاه سالگی کنفدراسیون ، تجربه ای دمکراتیک وموفق .  [2013 Jan] 
*دفاع از زندانيان سياسی - عقيدتی ، مهم ترين وظيفه اپوزيسيون خارج [2012 Dec] 
*جمهوری اسلامی ، آتش بیار جنگ در باریکه غزه . [2012 Nov] 
*سودای کسب قدرت در سایه جنگ وحمله نظامی به ایران  [2012 Oct] 
* کنفراس"غیرمتعهد ها" فرصتی تاریخی برای احیای خیزش سبز [2012 Aug] 
*سخن بگوئید شاه زاده ! [2012 Jul] 
*به احترام زرین تاج قزوینی ، نخستین منادی آزادی زن ایرانی . [2012 Mar] 
* جنبش گسترده تحریم"انتخابات"مقدمه ای است بر وفاق ملی ایرانیان .  [2012 Feb] 
*نامه سرگشاده ای به آقای پرویز ثابتی(مقام امنیتی ساواک)  [2012 Feb] 
* حزب توده ایران هنوز منتقدان را عامل [2012 Feb] 
*بحران سازی به امید باج گیری ، جنگ افروزی به امید خروج از بن بست [2011 Dec] 
*«شاه درون و حلقه منحوسه استبداد» ! [2011 Nov] 
*طرح «کنگره ملی» و فقدان اراده ملی [2011 Oct] 
*LC چيست؟  [2011 Oct] 
*سرنگونی قذافی ، وسوسه ی«دخالت محدود نظامی خارجی»! [2011 Aug] 
* مردم سوریه را دریابیم ، «سکوت شما ، ما را میکُشد»  [2011 Aug] 
*امروز مبارک در قفس آهنی و فردا خامنه ای ، اسد و قذافی و... [2011 Aug] 
*وداع با دروازه بان محبوب ایران ، فرصتی برای خیزشی دیگرعلیه دیکتاتور [2011 May] 
*فردا جوانان ایران زمین «حرام» بودن چهارشنبه سوری را به شما نشان خواهند داد ! [2011 Mar] 
*«ای رجال ایران ، زن مگر بشر نیست؟» [2011 Mar] 
*روز 25 بهمن ماه ، زنگ سرنگونی خامنه ای به صدا در خواهد آمد [2011 Feb] 
*ازمیدان آزادی تهران تا میدان آزادی قاهره ، در چهار پرده  [2011 Feb] 
*کسی هست که صدای رودابه های ایران را بشنود ؟! [2011 Jan] 
*ادامه اعدام ها: کسی نیست جلوی این وحشی ها را بگیرد؟  [2011 Jan] 
*بر محور دفاع از زندانیان سیاسی و قطع شکنجه و اعدام و سنگسار متحد شویم [2011 Jan] 
*این همه اعدام و خون ریزی برای چیست؟ [2011 Jan] 
*نقدی بر « نقش رسانه ها در اعدام شهلا جاهد»  [2010 Dec] 
*تکرار توّحش جمهوری اسلامی درسومالی ، دعوت به تماشای اعدام !  [2010 Nov] 
*آقای کروبی و بهانه «روز قدس»!  [2010 Aug] 
*نه حماس وحزب الله نماینده فلسطین ولبنان اند و نه آقای کدیورسخنگوی جنبش سبز [2010 Jul] 
*مجوّزسرنگونی حکومت فقیه خون ریز را از کجا باید گرفت ؟ [2010 Jun] 
*حلقه ی دار برگردن شیرین ! حلقه ی ُگل برگردن قاتل بختیار!  [2010 May] 
*«امام راحل و خرد جمعی» !؟ این را چگونه باورکنیم آقای موسوی؟!  [2010 Apr] 
*خیزش سبزملی در چهارشنبه سرخ باستانی [2010 Mar] 
*آخوند هرزه ای که ما را به تکرارکشتار 67 تهدید میکند! او را بهتربشناسید [2010 Mar] 
*آقای رفسنجانی ! 31 سال توطئه گری و خیانت به مردم ایران کافی نیست ؟ [2010 Feb] 
*پرده آخرکودتا: خواندن آیه های یأس و شکست در گوش مردم ! [2010 Feb] 
*لحظه ای است تاریخی، به مار زخمی ولایت فقیه فرصت ندهیم  [2010 Feb] 
*استراتژی کودتاچیان : خانه نشین کردن مخالفان در روز 22 بهمن [2010 Feb] 
*برای مهار جنبش ، رهبر به خواص روی آورده است [2010 Jan] 
*بهائی ، مرغ عزا وعروسی در توبره خونین شریعت مداران [2010 Jan] 
*طرح لبنانیزه کردن ایران در بیت کودتا کلید خورد  [2010 Jan] 
* ساطورخونین"محارب" آخرین تدبیرفاشیسم ولایت فقیه  [2010 Jan] 
*از شب یلدا گذشتیم به استقبال طلوع خورشید برویم  [2009 Dec] 
*عقل و وجدانتان کجاست آقایان؟ مردم را وارد بازی قاتلان نکنید [2009 Dec] 
*دنیاخروش دانشجویان ایران را شنید ، خامنه ای خبیث نشنید !  [2009 Dec] 
*موج سواران سبز اسلامی و مخالفت با شعار «جمهوری ايرانی» [2009 Oct] 
*فاشیسم جمهوری اسلامی توهّم است یا یک واقعیت ملموس؟ [2008 Feb]