لنگه کفش و نیروهای خودسر(بخوانید نوچه های رهبر)
بهروز ستوده

پرتاب لنگه کفش از جانب یکی از ذوب شدگان در ولایت فقیه بسمت رئیس جمهور را هم باید به فرهنگ سیاسی ازاذل و اوباش جمهوری اسلامی اضافه کرد . پدیده نوظهور پرتاب لنگه کفش بعنوان اعتراض ، شیوه ای از ابراز مخالفت است که نوچه های خامنه ای از همتایان عراقی خود یاد گرفته اند و آنرا باید به حساب "بیداری اسلامی" در میان اراذل و اوباش کشورهای های خاورمیانه گذاشت ، و دولت اعتدال آقای روحانی اگر با قاطعیت تمام اقدام به برچیدن ومجازات نیروهای موسوم به "خودسر" ننماید ، این نیروها در آینده ای نه چندان دور، در هر جا که اراده کنند حضور خواهند یافت و به مفابله و شرارت با تصمیمات دولت خواهند پرداخت . تجربه نشان داده است که نوشیدن جام زهر توسط رهبر نیز هیچ مغایرتی با در صحنه نگاه داشتن"نیروهای خودسر"ندارد بلکه  این دو مکمل یکدیگرند ، یعنی ازیکطرف رهبر برای حفظ "بیضه اسلام" در عرصه سیاست خارجی جام زهر مینوشد و عقب نشینی میکند و از طرف دیگر در عرصه سیاست داخلی و برای مقابله با نیروهای اصلاح طلب و تحول طلب و دگراندیشان و آزادیخواهان ایران ، به تقویت و تحکیم پایه های قدرت خود ، از جمله "نیروهای خود سر" میپردازد .

اراذل و اوباش متشکل گرچه از سوی مقامهای جمهوری اسلامی همیشه بعنوان"نیروهای خودسر" معرفی میشوند ولی همه میدانند که این نیروها به هیچ وجه خودسر نیستند ، بلکه همه دارای فرمانده و سرکرده ای هستند که به دستور سرکردگان خود وارد صحنه میشوند ، برای پیدا کردن سرکردگان و فرماندهان نیروهای خود سر ، کافی است که به شبکه مساجد ، بسیج ، سپاه پاسداران ، نمازهای جمعه و شبکه نوحه خوان ها و تکیه ها و دسته های سینه زنی و کیهان شریعتمداری و غیره و غیره رجوع  شود تا بتوان فرماندهان این به اصلاح نیروهای خود سر را در آنجا جستجو نمود . آقای حسن روحانی که سالیان درازی در شورای امنیت رژیم جمهوری اسلامی خدمت کرده است بی تردید بهتر از هرکس میداند که "نیروهای خودسر"  اهرم فشار و چماق بیت رهبری است که خامنه ای خودکامه و پیش از او آیت الله خمینی ، این چماق را بالای سر تمام  دولت های جمهوری اسلامی نگاه داشته و هر زمان و علیه هرکسی که اراده کرده اند استفاده نموده اند . در حقیقت سرکرده و فرمانده اصلی شبکه وسیع "نیروهای خود سر" ، کسی نیست بجز بیت رهبری و اصولاً موتور فعال انقلاب اسلامی از ابتدای پیدایش تا به امروز همین "نیروهای خود سر" بوده اند که تابع هیچ قانون و مقررات و تشکیلات واحدی  نیستند ولی مانند یک ارتش غیبی و آماده به خدمت ، در هر زمان که بیت رهبری تشخیص دهد وارد صحنه میشوند و فضای جامعه را آشوب زده مینمایند . 

از نخستین دولت جمهوری اسلامی (دولت مرحوم بازرگان) تا آخرین اش (دولت آقای روحانی) ، همه  دولت ها همیشه با پدیده منحوسی بنام"نیروهای خود سر"دست به گریبان بوده اند و تا کنون هیچ دولتی موفق به کنترل و یا از پای درآوردن این اژدهای هفت سر نشده است ، حتی دولت احمدی نژاد که نور چشم و دست نشانده ی مخصوص رهبر بود ، زمانی که برای عوامفریبی تظاهر به استقلال از بیت رهبری نمود ، "نیروهای خودسر" در مقابل اش صف آرائی کردند و یک شبه او را از سریر قدرت به حضیض ذلت نشاندند ، وآقای محمد خاتمی رئیس دولت اصلاحات ، پس از اینکه دوران ریاست جمهوری اش به پایان رسید در پاسخ به منتقدین خود اظهار داشت که: دولت او بطور متوسط هر 9 روز با یک بحران و جنجال آفرینی در کشور مواجه بوده است ، اما آقای خاتمی هرگز به مردم ایران نگفت که آن بحران سازی و جنجال آفرینی از کجا سرچشمه میگرفته است و سرکردگان "نیروهای خود سر" چه کسانی هستند ؟! آقای خاتمی که تجربه ی هشت قتل های زنجیره ای را در دوران دولت خویش ازیاد نبرده است ، امروزه بدرستی بدولت آقای روحانی هشدار میدهد که : « اگر جلوی جریانات تخریبی گرفته نشود مثل زمان اصلاحات می‌شود که اوایل این طور بود و بالاخره منجر به ترور شد » ، ایشان بدرستی در این خصوص  به آقای روحانی هشدار میدهد ، چون کسانی که امروز جرأت میکنند بسمت رئیس جمهور لنگه کفش پرتاب نمایند و مجازات نشوند ، بی تردید فردا به سمت دگراندیشان و مخالفان جمهوری اسلامی گلوله شلیک خواهند کرد ، و با چاقو و چماق و زنجیر در هر کجا به تجمع مردم و دگراندیشان حمله خواهند کرد.

اقای خاتمی در ارتباط با پرتاب لنگه کفش بطرف ماشین آقای روحانی ، ضمن اظهار نگرانی و هشدار به مسئولان کشور  از جمله چنین میگوید :

«این جریان خشونت‌گرای بی‌منطق ،  نقد نمی‌کند تخریب می‌کند، این جریان درموقعیتی که رئیس جمهور رفته  و از ملت و عزت آن دفاع می‌کند و مورد تایید رهبری است به روش‌هایی که به شدت مورد نقد مقام معظم رهبری است به تخریب دولت دست زده‌اند، نمونه اش در قم بود، اینجا دوباره این مسائل تکرار می‌شود که قابل قبول نیست، فعلا کاری ندارم به اینکه نیت‌ها چیست؟ ممکن است خیر بوده باشد گرچه اینها را خودسر نمی‌دانم بلکه آنرا سازماندهی‌شده می‌دانم ، وزارت اطلاعات و قوه قضاییه مسئول است که این امر را پیگیری کنند ...من از آقای روحانی دفاع نمی‌کنم بلکه از حق ملت، مصلحت و امنیت ملت  دفاع می کنم، این جریانات امنیت ملت را به هم می‌زنند تعداد اقدام‌کنندگان کم است ولی زور شان زیاد است »

آقای خاتمی راست میگوید : «تعداشان کم است ولی زورشان زیاد است» ، اما آقای خاتمی نمیگوید که این تعداد کم ، این قدرت و زور زیاد را از کجا بدست آورده اند ؟! آقای خاتمی آنجا که میگوید اقدام "نیروهای خود سر" مورد تأیید مقام معظم رهبری نیست ! راست نمی گوید ، چرا که آشوب گری این نیروها صددر صد مورد تأیید خامنه ای و نیروهای امنیتی – نظامی تحت فرماندهی بیت رهبری است ، و گرنه در کشوری که روزنامه نگاران و وکلا و دانشجویان و استادان دانشگاه را بجرم انتقاد از وضعیت ناهنجار کشور ، در بیدادگاههای جمهوری اسلامی محاکمه و به زندانهای طویل مدت محکوم میگردند ، و در کشوری که پلیس و نیروی انتظامی و نیروهای لباس شخصی همه روزه در کوچه و خیابان زنان و دختران ایران را به جرم واهی عدم رعایت حجاب اسلامی مورد اذیت و آزار قرار میدهند ، چگونه میتوان در حضور پلیس و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ، راه عبور را بر اتومبیل رئیس جمهور بست و بسوی او لنگه کفش پرتاب کزد ؟! بعلاوه آقای خاتمی وقتی که میگوید کاری به  "نیّت" اراذل و اوباش  ندارد چون ممکن است "نیّت خیر" داشته باشند ! ایشان آشکارا عوامفریبی میکند و برای اعمال جنایتکارانه "نیروهای خودسر" کلاه شرعی درست مینماید ! آخر این چه استدلالی است که گفته شود :اراذل و اوباش ممکن است در حملات شان به این و آن ، نیت خیر داشته باشند ! با این استدلال آقای خاتمی ، هر شکنجه و اعدام و ترور و جنایتی را میتوان توجیه کرد ، چرا که شکنجه گران و  جنایتکاران جمهوری اسلامی نیز میتوانند ادعا نمایند که با نیّت خیر شکنجه میکنند و آدم میکشند !

داستان"نیروهای خودسر" داستان دیروز و امروز جمهوری اسلامی نیست ، داستان دردناکی است که از فردای انقلاب 57 تا به امروز ادامه داشته است و چنین بنظر میرسد که تا ولایت فقیه و بیت رهبری برایران حکومت میکنند این داستان ادامه خواهد داشت  ، نخستین رئیس جمهور ایران ، آقای ابوالحسن بنی صدر  هنگامی که به مناسبت سالگرد درگذشت دکتر مصدق در روز چهاردهم اسفند ماه 1359 در میان دهها هزار نفر از مردم تهران در دانشگاه تهران مشغول سخنرانی بود ، گروهی کوچک مرکب از30 – 40 اوباش ، با شعار "حزب فقط حزب الله ، رهبر فقط روح الله" به قصد برهم زدن نظم سخنرانی رئیس جمهور وارد جمعیت شدند ، آقای بنی صدر از پشت بلند گو چندین بار از آنان را آرامش دعوت کرد و خواهش نمود که با ایجاد سرو صدا در آنجا مزاحم مردم نشوند ، اما آنها گوششان به درخواست رئیس جمهور بدهکار نبود ، تا اینکه سرانجام جوانان آزادیخواه و مردم به دور آنان حلقه زدند و تک تک آنان دستگیر نمودند ، رئیس جمهور کشور که خود از نزدیک شاهد آن صحنه بود از مردم خواست که جیب های آنان را بگردند و کارت های شناسائی و یا اگر سلاحی را با خود حمل میکنند از آنها بگیرند و آنان را  رها سازند که بروند. چند دقیقه بعد  محتویات جیب ازاذل و اوباش حزب الله ، در جایگاه سخنرانی تحویل آقای بنی صدر داده شد : هفت تیر ، چاقو ، پنجه بکس ، زنجیر ، تیغ موکت بُری از جمله محتویات جیب آنها بود  . رئیس جمهور نام و نشانی آن افراد را که اکثراً عضو کمیته های انقلاب و یا مساجد محلات مختلف تهران بودند از روی کارت شناسائی آنان برای چندین هزار مردمی که در آن سخنرانی حضور داشتند اعلام داشت ، از چهاردهم اسفند ماه 1359 تا 30 خرداد 1360 ، روزهائی است که آیت الله خمینی برای نسل کشی گروههای سیاسی و  جامعه روشنفکر و دگراندیش ایران و برکنار کردن آقای بنی صدر از مقام ریاست جمهوری ، تمامی نیروی های  ارتجاعی نهفته در جامعه و اراذل و اوباش چاقو کش را بسیج نمود . شرح جنایات حکومت نوبنیاد خمینی در  آن روزها چیزی نیست که در این مختصر بگنجد ، اشاره به آن روزها در این نوشته فقط بمنظور یاد آوری برای آقایان اصلاح طلب و اعتدال گرا که در آن روزها پا در رکاب رهبر خون ریز  انقلاب داشتند و در دگراندیش کشی از یکدیگر سبقت می جستند و امروزه خود در معرض حمله"نیروهای خودسر" قرار گرفته اند بود و نه چیز دیگری .

سخن آخر – یکی از وعده های آقای حسن روحانی به مردم ایران در جریان انتخابات اخیر ، "تمسّک به قانون و ایجاد فضای امن در جامعه " بوده است ، سئوال مردم ایران از آقای روحانی امروزه میتواند این باشد که : وقتی شما بعنوان رئیس جمهور در این کشور امنیت نداشته باشید و گروه کوچکی از اوباش  بدون ترس از قانون و مجازات در مقابل ماشین شما راه بندان ایجاد کنند و بسوی شما لنگه کفش پرتاب نمایند ، یک شهروند ایرانی چگونه میتواند در این کشور احساس امنیت نماید؟!در مقابل ازاذل و اوباشی که خود را  تجسّم مسلم قانون الهی و ذوب شده در ولایت فقیه میدانند و هرکدام از آنان به نهادی از قدرت در جمهوری اسلامی و بیت رهبری متصل میباشند و  از آنان دستور میگیرند ، راستی کدام قانون قرار از حقوق شهروندان ایرانی دفاع نماید آقای رئیس جمهور ؟

9 مهر ماه  1392

1 اکتبر 2013 

منبع:پژواک ایران


بهروز ستوده

فهرست مطالب بهروز ستوده در سایت پژواک ایران 

*پیوستن ۱۴ زن شیردل ایرانی به جنبش ملی «نه به جمهوری اسلامی» خجسته باد [2019 Aug] 
*تجّلی یک حرکت ملی وفراگروهی در حمایت از بیانیه ۱۴ فعال مدنی،سیاسی وحقوق بشری داخل کشور ‏ [2019 Jul] 
* انقلابی که حس رهبرش به ایران "هیچ" بود، وطنش اسلام وهدفش کسب قدرت بود [2019 Feb] 
*اقای رضا پهلوی ! با طناب دیکتاتورپرورها وچاپلوس ها به چاه نروید [2019 Jan] 
*حسن روحانی درسازمان ملل چه دروغ هائی خواهد گفت وچه راست هائی را کتمان خواهد کرد؟ [2018 Sep] 
*به هوش باشید! سپاه، بسیج، قوه قضائیه و شورای نگهبان و... برای تقلب بسیج شده‌اند [2017 May] 
*حماس مرزهای اسرائیل را به رسمیت شناخت، ولایت فقیه همچنان به دنبال نابودی این کشور است [2017 May] 
*روسیه و جمهوری اسلامی شریک جنایت های بشاراسد در سوریه [2017 Apr] 
*درمراسم ۲۲ بهمن شرکت نکنید، به خامنه ای وحکومت فقیه مشروعیت ندهید [2017 Feb] 
*مرقد«امام راحل» است یا محل دفن «ساکت فتنه»  [2017 Jan] 
*بازیگرسینما از «کرامات» سردارسلیمانی میگوید! [2016 Oct] 
*آیا جمهوری اسلامی کمتراز حکومت ارتیره علیه بشریت مرتکب جنایت شده است!؟ [2016 Jun] 
*به یاد تراب حق شناس، نقدی برنوشته آقای تقی رحمانی. [2016 Feb] 
* رؤیای حضانت کعبه! جدال بی پایان ولایت فقیه شیعه با آل سعود وهابی [2016 Jan] 
*مرزهای ناشناخته مرگ و زندگی [2015 Sep] 
*باتوافق وین دل واپسان وجنگ طلبان آرام نخواهند گرفت [2015 Jul] 
*بند"ميم" وصيت‌نامه خمينی و جلوگيری از ورود زنان به ورزشگاه! [2015 Jun] 
*پزشکی که مجری حکم قصاص شود یک مُجرم وقابل تعقیب است . [2015 Mar] 
*نقل جمله «من شارلی هستم» در ایران مجازات دارد! [2015 Jan] 
*آیت الله اصلاح طلب : بهائی نه حق تحصیل دارد نه حقوق شهروندی!  [2014 Dec] 
*آمران بمعروف (اوباش اسیدپاش وچاقوکش) بسیجی اند و گوش بفرمان رهبر  [2014 Dec] 
*علم الهدی (امام جمعه مشهد) نگران جام زهر و مردن رهبر است ! [2014 Nov] 
*قصه یونس پیامبر واعدام محسن امیراصلانی ! [2014 Sep] 
*باریکه غزه نمایشگاه توحش هردو طرفِ جنگ [2014 Jul] 
*عراق درآستانه تجزیه و دور جدیدی ازجنگهای خونین مذهبی . [2014 Jun] 
*تعریف جُرم سیاسی درمجلس شوربای اسلامی ! [2014 May] 
*بهاره هدایت : «به زنده دفن شدن محکو م نشده ایم»  [2014 May] 
*شیرین کردن جام زهررهبر با اعدام و شکنجه وحمله به زندانیان سیاسی ! [2014 Apr] 
*عارف نبود قاتل بود! [2014 Mar] 
*حقوق بشر، چشم اسفندیارحکومت خودکامه خامنه ای .  [2014 Mar] 
*فرزانه مرادی، قربانی قانون قصاص و جامعه مردسالار [2014 Mar] 
*حقوق شهروندی پيش‌کِش، از حقوق و اختيارات خود دفاع کنيد آقای روحانی! [2014 Feb] 
* دیکتاتورها اصلاح نمی شوند ، سرنگون میشوند ، آقای حجاریان !  [2014 Feb] 
*سوریه ولبنان وعراق قربانی«داعش وماعش» [2014 Jan] 
*مدّاح ششلول‌بند و مهاجم «شکوفا» شده است!  [2014 Jan] 
*قوه قضائیه عامل فساد و بی عدالتی وناامنی درجامعه [2014 Jan] 
*ماهی حکومت اسلامی از سر و دُم گنديده است [2014 Jan] 
*جنجال‌آفرينی سه قوه جمهوری اسلامی برای اثبات يک دروغ!  [2013 Dec] 
* دیدارنمایندگان پارلمان اروپا با دو چهره نامدار و سوزش کیهان شّر. [2013 Dec] 
*نخودسیاهِ منشورحقوق شهروندی با چاشنی اعدام ! [2013 Dec] 
*گفتمان جدائی دين از دولت ضرورت امروز است [2013 Nov] 
*انفجار سفارت و نعل وارونه سفير خامنه‌ای در لبنان [2013 Nov] 
*زن ستیزی و شیعه سالاری در فرمان رهبربرای افزایش جمعیت  [2013 Nov] 
*«برادران قاچاقچی» درجه می‌گيرند، خرده‌پاها اعدام می‌شوند! [2013 Nov] 
*دادگاه بلخ است نه قوه قضائیه ! [2013 Oct] 
*چرا خامنه ای آقای توفیقی را از گردونه خارج ساخت؟  [2013 Oct] 
*همجنس‌گرايان ايران، بی‌دفاع‌ترين گروه اجتماعی [2013 Oct] 
*لگدپرانی کيهان شريعتمداری به جام زهر رهبر! [2013 Oct] 
*لنگه کفش و نیروهای خودسر(بخوانید نوچه های رهبر)  [2013 Oct] 
*روضه خوانی«قهرمانانه» آقای روحانی درسازمان ملل متحد . [2013 Sep] 
*«نرمش قهرمانانه» همان جام زهر است [2013 Sep] 
*باند خامنه‌ای شريک جنايات در سوريه [2013 Sep] 
*خانم وآقای رجوی! به نشستن درلانه عقرب خاتمه دهید [2013 Sep] 
*اتحاد سکولار – دمکرات های جمهوریخواه درآینده ای نزدیک . [2013 Aug] 
*روح خمینی : «هرچه فریاد دارید سرتحریم ها بکشید» [2013 Aug] 
* «خود تنظیمی» نام جدید خودسانسوری دردولت اعتدال! [2013 Aug] 
*نقدی بر یک جانبه نگری در نامه زندانیان سیاسی به اوباما [2013 Aug] 
*در صد وهفت سالگی مشروطیت ، شیخ فضل الله نوری هنوز زنده است !  [2013 Aug] 
*رهبرنانجیب ، کمتر از «توبه» رضایت نمیدهد ! [2013 Jul] 
*زياد نخواهيد! عجله نکنيد! مبادا «اعتدال» به‌هم بخورد! [2013 Jul] 
*فرمان رهبر! مرگ تدریجی برای زندانیان سیاسی نافرمان ! [2013 Jul] 
*فرقه رجوی ، تونل اتمی دیگری را درایران کشف کرد !  [2013 Jul] 
*خامنه ای خودکامه از رویدادهای مصر درس بگیرد !  [2013 Jul] 
*اصلاح‌طلبانی که برای بازگشت به قدرت «معتدل» می‌شوند  [2013 Jun] 
*بدون هيچ دليلی - خاک تو سر جليلی! شعارهای اين روزهای مردم [2013 Jun] 
*تجّلی جنبش ملی ایرانیان در جشن پیروزی تیم ملی فوتبال .  [2013 Jun] 
*رأی به آقای روحانی ، رأی به تغییراست نه رأی به حکومت اسلامی [2013 Jun] 
*مقاله [2013 Jun] 
*کمدی مناظره "انتخاباتی" ! در سیمای جمهوری اسلامی ! [2013 Jun] 
*نقدی بر پیام آقای تاج زاده به مردم ایران بمناسبت رد صلاحیت رفسنجانی! [2013 May] 
*پایان دوران طلائی انتخاب بین بد و بدتر و اینک انتخاب بدتر! [2013 May] 
*رهبر، نشانی نوکر"اصلح" را اعلام کرد .  [2013 May] 
*هراس آقای خاتمی از صف آرائی مردم در مقابل جمهوری اسلامی . [2013 May] 
*«حق» مردم ایران ! ازانتخاب بین بد وبدتر تا انتخاب بهترین نوکربرای رهبر!  [2013 Feb] 
*خامنه ای کمتر از توبه و ذوب در ولایت قبول ندارد آقای عبدالله نوری [2013 Jan] 
*پیامی برای تجمع فرانکفورت‎ [2013 Jan] 
*سالگرد پنجاه سالگی کنفدراسیون ، تجربه ای دمکراتیک وموفق .  [2013 Jan] 
*دفاع از زندانيان سياسی - عقيدتی ، مهم ترين وظيفه اپوزيسيون خارج [2012 Dec] 
*جمهوری اسلامی ، آتش بیار جنگ در باریکه غزه . [2012 Nov] 
*سودای کسب قدرت در سایه جنگ وحمله نظامی به ایران  [2012 Oct] 
* کنفراس"غیرمتعهد ها" فرصتی تاریخی برای احیای خیزش سبز [2012 Aug] 
*سخن بگوئید شاه زاده ! [2012 Jul] 
*به احترام زرین تاج قزوینی ، نخستین منادی آزادی زن ایرانی . [2012 Mar] 
* جنبش گسترده تحریم"انتخابات"مقدمه ای است بر وفاق ملی ایرانیان .  [2012 Feb] 
*نامه سرگشاده ای به آقای پرویز ثابتی(مقام امنیتی ساواک)  [2012 Feb] 
* حزب توده ایران هنوز منتقدان را عامل [2012 Feb] 
*بحران سازی به امید باج گیری ، جنگ افروزی به امید خروج از بن بست [2011 Dec] 
*«شاه درون و حلقه منحوسه استبداد» ! [2011 Nov] 
*طرح «کنگره ملی» و فقدان اراده ملی [2011 Oct] 
*LC چيست؟  [2011 Oct] 
*سرنگونی قذافی ، وسوسه ی«دخالت محدود نظامی خارجی»! [2011 Aug] 
* مردم سوریه را دریابیم ، «سکوت شما ، ما را میکُشد»  [2011 Aug] 
*امروز مبارک در قفس آهنی و فردا خامنه ای ، اسد و قذافی و... [2011 Aug] 
*وداع با دروازه بان محبوب ایران ، فرصتی برای خیزشی دیگرعلیه دیکتاتور [2011 May] 
*فردا جوانان ایران زمین «حرام» بودن چهارشنبه سوری را به شما نشان خواهند داد ! [2011 Mar] 
*«ای رجال ایران ، زن مگر بشر نیست؟» [2011 Mar] 
*روز 25 بهمن ماه ، زنگ سرنگونی خامنه ای به صدا در خواهد آمد [2011 Feb] 
*ازمیدان آزادی تهران تا میدان آزادی قاهره ، در چهار پرده  [2011 Feb] 
*کسی هست که صدای رودابه های ایران را بشنود ؟! [2011 Jan] 
*ادامه اعدام ها: کسی نیست جلوی این وحشی ها را بگیرد؟  [2011 Jan] 
*بر محور دفاع از زندانیان سیاسی و قطع شکنجه و اعدام و سنگسار متحد شویم [2011 Jan] 
*این همه اعدام و خون ریزی برای چیست؟ [2011 Jan] 
*نقدی بر « نقش رسانه ها در اعدام شهلا جاهد»  [2010 Dec] 
*تکرار توّحش جمهوری اسلامی درسومالی ، دعوت به تماشای اعدام !  [2010 Nov] 
*آقای کروبی و بهانه «روز قدس»!  [2010 Aug] 
*نه حماس وحزب الله نماینده فلسطین ولبنان اند و نه آقای کدیورسخنگوی جنبش سبز [2010 Jul] 
*مجوّزسرنگونی حکومت فقیه خون ریز را از کجا باید گرفت ؟ [2010 Jun] 
*حلقه ی دار برگردن شیرین ! حلقه ی ُگل برگردن قاتل بختیار!  [2010 May] 
*«امام راحل و خرد جمعی» !؟ این را چگونه باورکنیم آقای موسوی؟!  [2010 Apr] 
*خیزش سبزملی در چهارشنبه سرخ باستانی [2010 Mar] 
*آخوند هرزه ای که ما را به تکرارکشتار 67 تهدید میکند! او را بهتربشناسید [2010 Mar] 
*آقای رفسنجانی ! 31 سال توطئه گری و خیانت به مردم ایران کافی نیست ؟ [2010 Feb] 
*پرده آخرکودتا: خواندن آیه های یأس و شکست در گوش مردم ! [2010 Feb] 
*لحظه ای است تاریخی، به مار زخمی ولایت فقیه فرصت ندهیم  [2010 Feb] 
*استراتژی کودتاچیان : خانه نشین کردن مخالفان در روز 22 بهمن [2010 Feb] 
*برای مهار جنبش ، رهبر به خواص روی آورده است [2010 Jan] 
*بهائی ، مرغ عزا وعروسی در توبره خونین شریعت مداران [2010 Jan] 
*طرح لبنانیزه کردن ایران در بیت کودتا کلید خورد  [2010 Jan] 
* ساطورخونین"محارب" آخرین تدبیرفاشیسم ولایت فقیه  [2010 Jan] 
*از شب یلدا گذشتیم به استقبال طلوع خورشید برویم  [2009 Dec] 
*عقل و وجدانتان کجاست آقایان؟ مردم را وارد بازی قاتلان نکنید [2009 Dec] 
*دنیاخروش دانشجویان ایران را شنید ، خامنه ای خبیث نشنید !  [2009 Dec] 
*موج سواران سبز اسلامی و مخالفت با شعار «جمهوری ايرانی» [2009 Oct] 
*فاشیسم جمهوری اسلامی توهّم است یا یک واقعیت ملموس؟ [2008 Feb]