اقوس مرگ صدورانقلاب و شیعه گستری جمهوری اسلامی در عراق به صدا درآمده است
بهروز ستوده

مردم عراق که از فقروفساد وبیکاری و ناتوانی دولت درپاسخگوئی به مطالبات آنان به ستوه آمده اند علیه دولت زیرسلطه ولایت فقیه ایران و احزاب و گروههای شبه نظامی وابسته به سپاه قدس جمهوری اسلامی قیام کرده اند. خیزش خودجوشی ازهم اکنون در بغداد وسایر شهرهای عراق درجریان است، ازجنس خیزش خودجوش دیماه 96 ایران است، تظاهرات توده های عمداً جوان ناراضی وخشمگین ازحکومت، بدون رهبری و سازماندهی مشخص.در میان مطالبات و شعارهائی که اینک مردم دربغداد و بیشترشهرهای عراق سرمیدهند، شعار"ایران برو بیرون" ، نشاندهنده عمق خشم وتنفر مردم عراق نسبت به نفوذ ودخالت های جمهوری اسلامی در امور داخلی این کشوراست.
 
طبق گزارش خبرگزاری ها، نیروهای امنیتی عراق با همدستی مزدوران شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی تا کنون بیش از 100 نفراز معترضین را کشته وچند هزار نفر را مجروح کرده اند. شیوه و تاکتیک های سرکوب ونحوه کشتارمردم درخیابنهای عراق درست همان است که مردم ایران درجریان جنبش سبز و خیزش خودجوش دیماه شاهد آن بوده اند، بدین معنی که گذشته ازنیروهای رسمی سرکوبکر، اوباش شبه نظامی را به شکل لباس شخصی وبسیجی برای قتل وتخریب ودرگیری  واردصحنه میسازند. قاسم سلیمانی وسپاه قدس اودر سالهای اخیرراه و رسم وشیوه های "مدرن"آدمکشی و سرکوب اسلامی را  به مزدوران حشدالشعبی عراق آموزش داده اند، جانیان ذوب شده در ولایت فقیه که تاکتیک سرکوب اسلامی را بارها درایران و سوریه آزمایش کرده اند اینک برای سرکوب معترضان عراقی همان تاکتیک را بکار گرفته اند. بدین معنی که در فازاول، نیروهای امنیتی درخیابان به سرکوب معترضین مشغول میشوند و درفازدوم درصورت گسترش اعتراضات و بالا گرفتن تظاهرات، ازبالای ساختمانها و پشت بام ها مردم معترض را به گلوله می بندند تا با ایجاد رعب و وحشت در میان تظاهرکنندگان، حرکت و مقاومت مردم و معترضان را درهم شکنند.
 
یکی از نمایندگان پارلمان عراق بنام احمد الجبوری  روز شنبه 5 اکتبر 2019 به خبرنگاران چنین میگوید: " قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس جمهوری اسلامی مسئول به قتل رساندن  تظاهر کنندگان عراقی است" این نماینده پارلمان عراق مدعی است اطلاعات موثقی در دست دارد که قاسم سلیمانی به کمک یکی از مزدورانش به نام «حاج حامد» در بغداد یک اتاق عملیات برای ترور فعالان و رهبران این جنبش اعتراضی تشکیل داده و گروهی از تک‌ تیراندازان را به سرپرستی این مزدور، قتل تظاهر کنندگان و معترضان را طراحی و هدایت می‌کند.
یکی دیگر از نمایندگان پارلمان عراق بنام فائق الشیخ علی میگوید: " دیگر بر هیچکش پوشیده نیست که ایران مستقیماً در کشتار مردم عراق دست دارد. امام جمعه تهران صریحاً گفته است تظاهر کنندگان معترض عراقی عوامل آمریکا واسرائیل هستند وباید سرکوب شوند" این نماینده پارلمان عراق همچنین میگوید: " نیروهای امنیتی و تظاهرکنندگان همدیگر را نمیکشند، آنها که عراقی ها را به قتل میرسانند تک تیراندازان مزدور ودشمن حقیقی مردم عراق اند که ازبیرون مرزهای عراق  دستور میگیرند"همچنین درروزشنبه 5 اکتبر عادل المهدی نخست وزیر عراق اعلام میکند که : صدای معترضان را شنیده است و دولت عراق بزودی اصلاحاتی را درجهت پاسخگوئی به مطالبات آنان آغاز خواهد کرد.
اما خبر شورش بیکاران ومعترضان به فقر و فساد دولتی وقتی که به ایران و به دستگاه خلافت خامنه ای میرسد به گونه ای دیگر تفسیر میشود. بلندگوهای دروغ پردازجمهوری اسلامی  و شبکه مردم فریب امامان جمعه ، معترضان عراقی را تعدادی فریب خورده و عوامل امریکا و اسرائیل وعربستان سعودی معرفی میکنند که گویا برای اخلال در"اربعین حسینی" به خیابان آمده اند! وحسین شریعتمداری گوبلز دستگاه ولایت فقیه و نورچشمی ونماینده خامنه در روزنامه کیهان، برای خنثی کردن توطئه دشمن درعراق، توصیه میکند که بهترین کار: اشغال سفارت امریکا در بغداد است! البته روزنامه ها و دستگاههای تبلیغاتی جمهوری اسلامی اعم اصولگرا و اصلاح طلب هیچکدام به نقش جنایتکارانه جمهوری اسلامی و دار و دسته های مزدوری که توسط سپاه قدس تجهیز وتغذیه شده اند در سرکوب و کشتار معترضان عراق اشاره ای نکرده اند. در توطئه خواندن معترضات مردم عراق تمام دارودسته های حکومت اسلامی متفق القول اند، کما اینکه درمورد خیزش خود خوش مردم ایران در دیماه 96، اصولگرا و اصلاح طلب هردو  آن خیزش خودجوش مردمی را به استکبارجهانی ودشمنان انقلاب اسلامی نسبت دادند!
درحالیکه بلندگوی دروغ پرداز جمهوری اسلامی خبر از "ختم توطئه امریکا و اسرائیل و عربستان سعودی" میدهند درهمان روز شنبه 5 اکتبر، رئیس پارلمان عراق محمد الحلبوسی اعلام  میکند: " اگرخواسته های معترضان محقق نشود شخصاً در خیابان به موج معترضان خواهد پیوست" او میگوید: "هیچ دست پنهانی در پشت خواسته های معترضان نیست گرچه عده ای "نفوذی" تلاش میکنند این حرکت مسالمت آمیز را به انحراف بکشانند" رئیس پارلمان عراق ضمن اظهار تأسف ازسرکوب واعمال خشونت علیه معترضان، از آنان تقاضا میکند که نمایندگان خود را برای گفتگو به پارلمان عراق بفرستند.
یک روزبعد ازسخنان رئیس پارلمان عراق، در روز یکشنبه 6 اکتبر، با ادامه واوج گیری تظاهرات مردم عراق، عادل المهدی نخست وزیرعراق که داری مناسبات خوبی با جمهوری اسلامی است و با ائتلاف گروههای اسلامگرای شیعه مذهب وچراغ سبز جمهوری اسلامی به مقام نخست وزیری رسیده است، پس ازاینکه دانست با سرکوب و کشتارمعترضین  نمیتواند شعله سرکش شورش مردم عراق را خاموش سازد، درمقابل معترضین عقب نشینی میکند، و برصفحه تلوزیون ملی عراق ظاهر میشود و متعهد میگردد که به فساد دولتی خاتمه دهد، مجرمان را به پای میز محاکمه بکشاند و مطالبات معترضین را برآورده نماید. نخست وزیرعراق متعهد میشود به خانواده های کم درآمد وبیکارکمک های دولتی شود، به اقشارفرودست وکم درآمد زمین برای احداث مسکن اعطا شود، بهره وامهای مسکن بخشوده گردد، دولت عراق موظف است همه قربانیان حوادث اخیر را شهید به حساب آورد و خانواده وبستگان آنان از مزایا وامتیازات ویژه خانواده های شهدا برخوردار نماید، همچنین وزارت بهداشت و درمان عراق مکلف است که به همه زخمی ها ، فارغ از اینکه از مردم معترض بوده باشند یا نیروی امنیتی، با هزینه دولت خدمات درمانی رایگان ارائه دهد، دولت متعهد میگردد لوایحی را برای اصلاحات اقتصادی و سیاسی تقدیم پارلمان کند.
بی تردید حوادثی که در روزهای اخیر درعراق اتفاق افتاد، ضربه بزرگ دیگری برسیاست خارجی تجاوزکارانه و ماجراجویانه جمهوری اسلامی است. سیاست خارجی ضدملی که 40 سال است بر صدورانقلاب اسلامی و شیعه گستری و آشوبگری در کشورهای خاورمیانه پافشاری میکند ومیلیاردها دلار از پول مردم ستمدیده ایران را در این راه به هدر داده و نتیجه اش این شده است که کشور ومردم ایران را در آستانه نابودی قراردهد.  
آیا براستی باندهای تبکار حاکم برایران نمیدانند که شمارش معکوس برای بیرون راندن جمهوری اسلامی از کشورهای عربی آغازگردیده است ومردم این کشورها یکی پس از دیگری علیه مزدوران شبه نظامی جمهوری اسلامی درکشورهای خود بپا می خیزند تا کشور خود را ازشّر وجود گروههای تروریستی وابسته به سپاه قدس جمهوری اسلامی آزاد سازند. آیا قاسم سلیمانی و فرماندهان سپاه قزلباش خامنه ای نمیدانند که مردم کشورهای خاورمیانه همه جا به نقش مخرب نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی در کشورهای  خود پی برده اند و به تجربه دریافته اند که گروههای از قبیل حشد الشعبی عراق درخدمت منافع سیاست ولایت فقیه ایران در منطقه قراردارند نه در خدمت منافع ملی کشورخودشان.
راست این است که در روزهای اخیر، وقتی هزاران عراقی در خیابانهای بغداد وسایر شهرهای عراق فریاد زدند : "ایران برو بیرون" در حقیقت ناقوس مرگ صدورانقلاب اسلامی و شیعه گستری جمهوری اسلامی را در خاورمیانه به صدا درآوردند. و راست این است که پاهای هزارپای جمهوری اسلامی در بیرون از مرزهای ایران یکی یکی زده میشود تا نوبت به سر آن رسد که  درون مرزهای ایران است، که این مهم را مردم ایران در آینده ای نه چندان دور به انجام خواهند رسانید.
 
15 مهرماه 1398
7 اکتبر 2019
 

منبع:پژواک ایران


بهروز ستوده

فهرست مطالب بهروز ستوده در سایت پژواک ایران 

*داس مرگِ ناموس‌پرستی و زن‌ستیزی حکومت اسلامی بر گردن زنان و دختران ایران [2020 May] 
* نه به خودکشی خواسته، نه به جمهوری اسلامی، آری به زندگی شرافتمندانه [2020 May] 
*چرا ویروس حکومت آخوندی خطرناک‌تر و کُشنده‌تر از ویروس کروناست؟  [2020 Apr] 
* پیام شیرزن زندانی فاطمه سپهری و یارانش: «نه به عفو رهبر، نه جمهوری اسلامی» [2020 Apr] 
*«نه به جمهوری اسلامی» آغازی بر پایان آن «آری» [2020 Mar] 
*دربهشت زهرا چه دیدم؟! (یک نامه )  [2020 Mar] 
*بااین همه دردورنج، عمونوروزدرتک تک خانه های ایرانیان حضوردارد [2020 Mar] 
*شرکت در «انتخابات» حمایت از داعش شیعه و تأییدجنگ وکشتار مردم درایران وخاورمیانه است. [2020 Feb] 
* مٌهر«نتخابات» لکه ننگی خواهد شد برپیشانی صاحب شناسنامه [2020 Feb] 
*خامنه‌ای در نماز جمعه: مرگ قاسم سلیمانی "یوم الله" است! کشتار مسافران هواپیما هیچ است!  [2020 Jan] 
*سیدعلی ضحاک فریاد دانشجویان را بشنود «خونی که دررَگ ماست خوراک رهبرما ست»  [2020 Jan] 
*آقای محمود دولت آبادی درمرگ قاسم سلیمانی سوگواراست؟! [2020 Jan] 
*آقای محمود دولت آبادی درمرگ قاسم سلیمانی سوگواراست؟! [2020 Jan] 
*غنایم گیری بسیجی ها وسپاهی ها از دستگیرشدگان! نامه یک دستگیرشده.  [2019 Dec] 
*انقلابِ مردم عراق علیه انقلابِ اسلامی ایران [2019 Dec] 
*لحظه ای است تاریخی، به مار زخمی ولایت فقیه فرصت ندهیم. [2019 Nov] 
*لحظه‌ای است تاریخی، به مار زخمی ولایت فقیه فرصت ندهیم [2019 Nov] 
*بایکوت بنزین میتواند جنبش مدنی میلیونی برپا کند [2019 Nov] 
*دخالت جمهوری اسلامی در کشورهای خاورمیانه و رشد احساسات ضد ایرانی در میان اعراب [2019 Nov] 
*اقوس مرگ صدورانقلاب و شیعه گستری جمهوری اسلامی در عراق به صدا درآمده است [2019 Oct] 
*«همه با هم» وعلت مخالفت فرقه گرایان اپوزیسیون با آن [2019 Sep] 
*با دستگیری وزندان، حرکت ملی و فرا گروهی ۱۴ نفرها سرکوب شدنی نیست [2019 Aug] 
*پیوستن ۱۴ زن شیردل ایرانی به جنبش ملی «نه به جمهوری اسلامی» خجسته باد [2019 Aug] 
*تجّلی یک حرکت ملی وفراگروهی در حمایت از بیانیه ۱۴ فعال مدنی،سیاسی وحقوق بشری داخل کشور ‏ [2019 Jul] 
* انقلابی که حس رهبرش به ایران "هیچ" بود، وطنش اسلام وهدفش کسب قدرت بود [2019 Feb] 
*اقای رضا پهلوی ! با طناب دیکتاتورپرورها وچاپلوس ها به چاه نروید [2019 Jan] 
*حسن روحانی درسازمان ملل چه دروغ هائی خواهد گفت وچه راست هائی را کتمان خواهد کرد؟ [2018 Sep] 
*به هوش باشید! سپاه، بسیج، قوه قضائیه و شورای نگهبان و... برای تقلب بسیج شده‌اند [2017 May] 
*حماس مرزهای اسرائیل را به رسمیت شناخت، ولایت فقیه همچنان به دنبال نابودی این کشور است [2017 May] 
*روسیه و جمهوری اسلامی شریک جنایت های بشاراسد در سوریه [2017 Apr] 
*درمراسم ۲۲ بهمن شرکت نکنید، به خامنه ای وحکومت فقیه مشروعیت ندهید [2017 Feb] 
*مرقد«امام راحل» است یا محل دفن «ساکت فتنه»  [2017 Jan] 
*بازیگرسینما از «کرامات» سردارسلیمانی میگوید! [2016 Oct] 
*آیا جمهوری اسلامی کمتراز حکومت ارتیره علیه بشریت مرتکب جنایت شده است!؟ [2016 Jun] 
*به یاد تراب حق شناس، نقدی برنوشته آقای تقی رحمانی. [2016 Feb] 
* رؤیای حضانت کعبه! جدال بی پایان ولایت فقیه شیعه با آل سعود وهابی [2016 Jan] 
*مرزهای ناشناخته مرگ و زندگی [2015 Sep] 
*باتوافق وین دل واپسان وجنگ طلبان آرام نخواهند گرفت [2015 Jul] 
*بند"ميم" وصيت‌نامه خمينی و جلوگيری از ورود زنان به ورزشگاه! [2015 Jun] 
*پزشکی که مجری حکم قصاص شود یک مُجرم وقابل تعقیب است . [2015 Mar] 
*نقل جمله «من شارلی هستم» در ایران مجازات دارد! [2015 Jan] 
*آیت الله اصلاح طلب : بهائی نه حق تحصیل دارد نه حقوق شهروندی!  [2014 Dec] 
*آمران بمعروف (اوباش اسیدپاش وچاقوکش) بسیجی اند و گوش بفرمان رهبر  [2014 Dec] 
*علم الهدی (امام جمعه مشهد) نگران جام زهر و مردن رهبر است ! [2014 Nov] 
*قصه یونس پیامبر واعدام محسن امیراصلانی ! [2014 Sep] 
*باریکه غزه نمایشگاه توحش هردو طرفِ جنگ [2014 Jul] 
*عراق درآستانه تجزیه و دور جدیدی ازجنگهای خونین مذهبی . [2014 Jun] 
*تعریف جُرم سیاسی درمجلس شوربای اسلامی ! [2014 May] 
*بهاره هدایت : «به زنده دفن شدن محکو م نشده ایم»  [2014 May] 
*شیرین کردن جام زهررهبر با اعدام و شکنجه وحمله به زندانیان سیاسی ! [2014 Apr] 
*عارف نبود قاتل بود! [2014 Mar] 
*حقوق بشر، چشم اسفندیارحکومت خودکامه خامنه ای .  [2014 Mar] 
*فرزانه مرادی، قربانی قانون قصاص و جامعه مردسالار [2014 Mar] 
*حقوق شهروندی پيش‌کِش، از حقوق و اختيارات خود دفاع کنيد آقای روحانی! [2014 Feb] 
* دیکتاتورها اصلاح نمی شوند ، سرنگون میشوند ، آقای حجاریان !  [2014 Feb] 
*سوریه ولبنان وعراق قربانی«داعش وماعش» [2014 Jan] 
*مدّاح ششلول‌بند و مهاجم «شکوفا» شده است!  [2014 Jan] 
*قوه قضائیه عامل فساد و بی عدالتی وناامنی درجامعه [2014 Jan] 
*ماهی حکومت اسلامی از سر و دُم گنديده است [2014 Jan] 
*جنجال‌آفرينی سه قوه جمهوری اسلامی برای اثبات يک دروغ!  [2013 Dec] 
* دیدارنمایندگان پارلمان اروپا با دو چهره نامدار و سوزش کیهان شّر. [2013 Dec] 
*نخودسیاهِ منشورحقوق شهروندی با چاشنی اعدام ! [2013 Dec] 
*گفتمان جدائی دين از دولت ضرورت امروز است [2013 Nov] 
*انفجار سفارت و نعل وارونه سفير خامنه‌ای در لبنان [2013 Nov] 
*زن ستیزی و شیعه سالاری در فرمان رهبربرای افزایش جمعیت  [2013 Nov] 
*«برادران قاچاقچی» درجه می‌گيرند، خرده‌پاها اعدام می‌شوند! [2013 Nov] 
*دادگاه بلخ است نه قوه قضائیه ! [2013 Oct] 
*چرا خامنه ای آقای توفیقی را از گردونه خارج ساخت؟  [2013 Oct] 
*همجنس‌گرايان ايران، بی‌دفاع‌ترين گروه اجتماعی [2013 Oct] 
*لگدپرانی کيهان شريعتمداری به جام زهر رهبر! [2013 Oct] 
*لنگه کفش و نیروهای خودسر(بخوانید نوچه های رهبر)  [2013 Oct] 
*روضه خوانی«قهرمانانه» آقای روحانی درسازمان ملل متحد . [2013 Sep] 
*«نرمش قهرمانانه» همان جام زهر است [2013 Sep] 
*باند خامنه‌ای شريک جنايات در سوريه [2013 Sep] 
*خانم وآقای رجوی! به نشستن درلانه عقرب خاتمه دهید [2013 Sep] 
*اتحاد سکولار – دمکرات های جمهوریخواه درآینده ای نزدیک . [2013 Aug] 
*روح خمینی : «هرچه فریاد دارید سرتحریم ها بکشید» [2013 Aug] 
* «خود تنظیمی» نام جدید خودسانسوری دردولت اعتدال! [2013 Aug] 
*نقدی بر یک جانبه نگری در نامه زندانیان سیاسی به اوباما [2013 Aug] 
*در صد وهفت سالگی مشروطیت ، شیخ فضل الله نوری هنوز زنده است !  [2013 Aug] 
*رهبرنانجیب ، کمتر از «توبه» رضایت نمیدهد ! [2013 Jul] 
*زياد نخواهيد! عجله نکنيد! مبادا «اعتدال» به‌هم بخورد! [2013 Jul] 
*فرمان رهبر! مرگ تدریجی برای زندانیان سیاسی نافرمان ! [2013 Jul] 
*فرقه رجوی ، تونل اتمی دیگری را درایران کشف کرد !  [2013 Jul] 
*خامنه ای خودکامه از رویدادهای مصر درس بگیرد !  [2013 Jul] 
*اصلاح‌طلبانی که برای بازگشت به قدرت «معتدل» می‌شوند  [2013 Jun] 
*بدون هيچ دليلی - خاک تو سر جليلی! شعارهای اين روزهای مردم [2013 Jun] 
*تجّلی جنبش ملی ایرانیان در جشن پیروزی تیم ملی فوتبال .  [2013 Jun] 
*رأی به آقای روحانی ، رأی به تغییراست نه رأی به حکومت اسلامی [2013 Jun] 
*مقاله [2013 Jun] 
*کمدی مناظره "انتخاباتی" ! در سیمای جمهوری اسلامی ! [2013 Jun] 
*نقدی بر پیام آقای تاج زاده به مردم ایران بمناسبت رد صلاحیت رفسنجانی! [2013 May] 
*پایان دوران طلائی انتخاب بین بد و بدتر و اینک انتخاب بدتر! [2013 May] 
*رهبر، نشانی نوکر"اصلح" را اعلام کرد .  [2013 May] 
*هراس آقای خاتمی از صف آرائی مردم در مقابل جمهوری اسلامی . [2013 May] 
*«حق» مردم ایران ! ازانتخاب بین بد وبدتر تا انتخاب بهترین نوکربرای رهبر!  [2013 Feb] 
*خامنه ای کمتر از توبه و ذوب در ولایت قبول ندارد آقای عبدالله نوری [2013 Jan] 
*پیامی برای تجمع فرانکفورت‎ [2013 Jan] 
*سالگرد پنجاه سالگی کنفدراسیون ، تجربه ای دمکراتیک وموفق .  [2013 Jan] 
*دفاع از زندانيان سياسی - عقيدتی ، مهم ترين وظيفه اپوزيسيون خارج [2012 Dec] 
*جمهوری اسلامی ، آتش بیار جنگ در باریکه غزه . [2012 Nov] 
*سودای کسب قدرت در سایه جنگ وحمله نظامی به ایران  [2012 Oct] 
* کنفراس"غیرمتعهد ها" فرصتی تاریخی برای احیای خیزش سبز [2012 Aug] 
*سخن بگوئید شاه زاده ! [2012 Jul] 
*به احترام زرین تاج قزوینی ، نخستین منادی آزادی زن ایرانی . [2012 Mar] 
* جنبش گسترده تحریم"انتخابات"مقدمه ای است بر وفاق ملی ایرانیان .  [2012 Feb] 
*نامه سرگشاده ای به آقای پرویز ثابتی(مقام امنیتی ساواک)  [2012 Feb] 
* حزب توده ایران هنوز منتقدان را عامل [2012 Feb] 
*بحران سازی به امید باج گیری ، جنگ افروزی به امید خروج از بن بست [2011 Dec] 
*«شاه درون و حلقه منحوسه استبداد» ! [2011 Nov] 
*طرح «کنگره ملی» و فقدان اراده ملی [2011 Oct] 
*LC چيست؟  [2011 Oct] 
*سرنگونی قذافی ، وسوسه ی«دخالت محدود نظامی خارجی»! [2011 Aug] 
* مردم سوریه را دریابیم ، «سکوت شما ، ما را میکُشد»  [2011 Aug] 
*امروز مبارک در قفس آهنی و فردا خامنه ای ، اسد و قذافی و... [2011 Aug] 
*وداع با دروازه بان محبوب ایران ، فرصتی برای خیزشی دیگرعلیه دیکتاتور [2011 May] 
*فردا جوانان ایران زمین «حرام» بودن چهارشنبه سوری را به شما نشان خواهند داد ! [2011 Mar] 
*«ای رجال ایران ، زن مگر بشر نیست؟» [2011 Mar] 
*روز 25 بهمن ماه ، زنگ سرنگونی خامنه ای به صدا در خواهد آمد [2011 Feb] 
*ازمیدان آزادی تهران تا میدان آزادی قاهره ، در چهار پرده  [2011 Feb] 
*کسی هست که صدای رودابه های ایران را بشنود ؟! [2011 Jan] 
*ادامه اعدام ها: کسی نیست جلوی این وحشی ها را بگیرد؟  [2011 Jan] 
*بر محور دفاع از زندانیان سیاسی و قطع شکنجه و اعدام و سنگسار متحد شویم [2011 Jan] 
*این همه اعدام و خون ریزی برای چیست؟ [2011 Jan] 
*نقدی بر « نقش رسانه ها در اعدام شهلا جاهد»  [2010 Dec] 
*تکرار توّحش جمهوری اسلامی درسومالی ، دعوت به تماشای اعدام !  [2010 Nov] 
*آقای کروبی و بهانه «روز قدس»!  [2010 Aug] 
*نه حماس وحزب الله نماینده فلسطین ولبنان اند و نه آقای کدیورسخنگوی جنبش سبز [2010 Jul] 
*مجوّزسرنگونی حکومت فقیه خون ریز را از کجا باید گرفت ؟ [2010 Jun] 
*حلقه ی دار برگردن شیرین ! حلقه ی ُگل برگردن قاتل بختیار!  [2010 May] 
*«امام راحل و خرد جمعی» !؟ این را چگونه باورکنیم آقای موسوی؟!  [2010 Apr] 
*خیزش سبزملی در چهارشنبه سرخ باستانی [2010 Mar] 
*آخوند هرزه ای که ما را به تکرارکشتار 67 تهدید میکند! او را بهتربشناسید [2010 Mar] 
*آقای رفسنجانی ! 31 سال توطئه گری و خیانت به مردم ایران کافی نیست ؟ [2010 Feb] 
*پرده آخرکودتا: خواندن آیه های یأس و شکست در گوش مردم ! [2010 Feb] 
*لحظه ای است تاریخی، به مار زخمی ولایت فقیه فرصت ندهیم  [2010 Feb] 
*استراتژی کودتاچیان : خانه نشین کردن مخالفان در روز 22 بهمن [2010 Feb] 
*برای مهار جنبش ، رهبر به خواص روی آورده است [2010 Jan] 
*بهائی ، مرغ عزا وعروسی در توبره خونین شریعت مداران [2010 Jan] 
*طرح لبنانیزه کردن ایران در بیت کودتا کلید خورد  [2010 Jan] 
* ساطورخونین"محارب" آخرین تدبیرفاشیسم ولایت فقیه  [2010 Jan] 
*از شب یلدا گذشتیم به استقبال طلوع خورشید برویم  [2009 Dec] 
*عقل و وجدانتان کجاست آقایان؟ مردم را وارد بازی قاتلان نکنید [2009 Dec] 
*دنیاخروش دانشجویان ایران را شنید ، خامنه ای خبیث نشنید !  [2009 Dec] 
*موج سواران سبز اسلامی و مخالفت با شعار «جمهوری ايرانی» [2009 Oct] 
*فاشیسم جمهوری اسلامی توهّم است یا یک واقعیت ملموس؟ [2008 Feb]