قصه یونس پیامبر واعدام محسن امیراصلانی !
بهروز ستوده

 

در سه دین ابراهیمی و سه کتاب مقدس آنها یعنی  تورات و انجیل و قرآن قصه یونس پیامبرکم وبیش یکسان روایت شده است و اما خلاصه روایت اسلامی قصه ای که تشکیک درآن موجب صدور حکم اعدام محسن امیر اصلانی توسط قوه قضائیه ولایتمدارجمهوری اسلامی گردید ازاین قرار است که : درعهد عتیق که بدرستی معلوم نیست چند صد سال قبل ازظهور موسی و میلاد مسیح و هجرت پیامبر اسلام بوده است ، یونس پیامبر به مدت 30 سال مردم را از بت پرستی نهی و به یکتاپرستی دعوت مینماید ، و چون مردم و قبایل بت پرست دعوت او را نمی پذیرند یونس ناامید و دل شکسته سر به بیایان میگذارد تا اینکه به دریا میرسد و سوار کشتی میشود تا به دیاری دیگرسفرکند ولی درمیانه سفردریا طوفانی و کشتی دچار تلاطم میشود و ناخدای کشتی برای سبک کردن بارکشتی و نجات مسافران کشتی چاره را در این می بیند که یکی از مسافران را به دریا بیندازد و برای این کار پیشنهاد میکند که بین مسافران قرعه کشی شود ، قرعه بنام یونس میافتد ولی ازآنجائی که ناخدا یونس را مردی زاهد و درست کار تشخیص میدهد دستور میدهد که برای بار دوم قرعه کشی کنند تا شاید قرعه بنام  مسافری دیگر بیفتد ، اما بار دوم نیز قرعه به نام یونس اصابت میکند ، ناخدا برای بار سوم قرعه کشی را تکرار میکند ولی باز قرعه مرگ بنام یونس میافتد و ناخدا ناگزیر میشود دستور دهد یونس را به دریا پرتاب کنند ، ولی از آنجائی که خدای یکتا نمی خواسته است یونس بمیرد ، به یک ماهی بزرگ دستور میدهد که او را ببلعد ، ماهی سه روز و سه شب در دریا شنا میکند تا به ساحل میرسد وآنگاه در ساحل دهان میگشاید تا یونس از شکم ماهی زنده و سالم قدم به ساحل گذارد . و چون یونس گرسنه بوده است در ساحل دریا  بوته ای اززمین میروید تا از میوه اش بخورد و به شهر خود بازگردد ، یونس وقتی به شهر میرسد با تعجب می بیند مردم شهربت پرستی را رها کرده و یکتاپرست شده اند و پیامبری او را قبول میکنند !

اتهام محسن امیراصلانی از نظر دستگاه قضائی حکومت اسلامی که دیروز درایران اعدام شد این بوده است که در صحت این داستان شک نموده واین داستان را به گونه ای تفسیرکرده بوده است که به مذاق دکان خرافه پروری و ریاکاری آخوندهای حاکم خوش نیامده و اورا مستوجب مرگ تشخیص دادندچراکه تفسیر آیات قرآن فقط درانحصارآخوندهای مفتخوارو شیاد است وهرکس به حریم این "تخصص" نزدیک شود اتهام قلابی و من درآوردی "مفسد فی الارض" براو صادق و حکم مرگش صادر میگردد ! ومحسن امیراصلانی که باند امنیتی –نظامی رهبردیروزفرمان قتل او را به جُرم اشاعه فساد در روی زمین صادر کرد نه اولین است و نه آخرین که به این جرم واهی در ایران اعدام میشود ، تا کنون هزاران زن ومرد و دگراندیش ایرانی به همین اتهام مسخره که فاقد هرگونه مبنای حقوقی است اعدام شده اند ، وکیست که نداند مصداق واقعی مفسد فی الارض همین نظام اسارت بارجمهوری اسلامی است که قانون اساسی و قوانین جزائی آن براساس عقب مانده ترین سنت های قبایل عصرحجر تنظیم شده است و امروزه در قرن 21 آخوندهای معمم و مکلای حاکم برایران به استناد همان سنت های عهد عتیق درکشوری که روزگاری مهد فرهنگ وتمدن پیشرفته بشریت بوده است با وقاحت تمام  به وحشی گری و آدمکشی و اجرای آن سنت های ضد بشری مشغول اند .

محسن امیراصلانی جوان مسلمان 37 ساله ای دستگاه قضائی- امنیتی خامنه ای دیروز حکم مرگش را صادرکرد ، بنا به گفته کسانی که او را میشناختند در سالهای گذشته درخانه خود جلسات تفسیرقرآن برگزار میکرده است که آن جلسات مورد اقبال جوانان مذهبی قرار میگرفته است و ازاین رو موجب خشم دستگاه امنیتی خامنه ای که هیچ تفسیری بجزتفسیرولایتمداران از قرآن برنمی تابند میگردد و در سال 1385 او را دستگیر و به مدت 9 ماه در سلول انفرادی بند 209 زندان اوین زندانی میکنند . «بدعت در اسلام و تفسیر قرآن» اتهام اولیه ای بوده است که به محس امیراصلانی زده میشود ، بعداً اتهام «توهین به حضرت یونس» و «زنا» نیز بر اتهام اولیه اضافه میگردد که اتهام "زنا" به علت اینکه شاکی و شاهدی وجود نداشته است حذف میشود و اتهام "بدعت در تفسیرقرآن و توهین به حضرت یونس" باقی میماند و به همین اتهام محاکمه و محکوم به اعدام میشود ! ظاهراً صدور حکم اعدام برای محسن امیراصلانی به اتهام توهین به حضرت یونس و تفسیر قرآن آنقدر مسخره بوده است که شعبه 31 دیوان عالی کشور این حکم را سه بار نقض میکند ! حالا آنچه که در اینجا سئوال برانگیز است این است که حکمی که سه بار از طرف یکی از شعب دادگاه اسلامی نقض شده چگونه و توسط چه مرجعی و با چه انگیزه ای دیروز به مرحله اجرا درمیاید ؟

نگارنده بارها نوشته ام که دستگاه قضائی جمهوری اسلامی دربست درکنترل نیروهای امنیتی است و نیروهای امنیتی نیز مستقیماً تحت فرمان بیت رهبری است ، یعنی در سیستم قضائی جمهوری اسلامی مانند عرصه های سیاست و اقتصاد و نظامی و فرهنگی ، تمام راهها به بیت رهبری ختم میشود  و شخص سیدعلی خامنه ای و  دارودسته فاسد نظامی –امنیتی که پیرامون او را احاطه کرده اند ختم میشوند و هم آنان هستند که زندان ها و زندانیان را در اختیار دارند و هرگاه که اراده کنند میتوانند یک یا چند زندانی سیاسی –عقیدتی را قربانی کنند حتی اگر در دادگاهی محکوم به مرگ نشده باشند ! و اما اینکه چرا نیروهای امنیتی وابسته به رهبر در آستانه سفر حسن روحانی رئیس جمهور به اصطلاح اعتدال گرای حکومت اسلامی که گویا قرار است در سازمان ملل متحد از جمهوری اسلامی چهره ای رحمانی ارائه دهد  دست به یک رشته عملیات از جمله اعدام محسن امیراصلانی ، ضرب وشتم دراویش گنابادی ، جنجال آفرینی در مورد حجاب و غیره میزنند ؟ که همه اینها را میبایستی در ارتباط با جدال درونی باندهای قدرت در درون حکومت فاسد ولایت فقیه جستجو کرد .

جناخهای ذوب شده در ولایت خامنه ای برای تحکیم موقعیت خود و تضعیف جناح اعتدال گرا ، زمان را درست تشخیص داده اند چون بدون شک رسانه های خبری جهان که به مناسبت اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک جمع شده اند در باره وقایع جاری ایران و وضعیت حقوق بشر درایران از حسن روحانی سئوال خواهند کرد و ایشان ناگزیر است همان جوابی را بدهد که مورد پسند و رضایت دستگاه قضائی و امنیتی حکومت اسلامی باشد وگرنه امت همیشه درصحنه و انصار حزب به هنگام بازگشت رئیس جمهور اسلامی  به تهران مانند سال گذشته با لنگه کفش به استقبال اش خواهند شتافت . نیروهای نظامی –امنیتی پیرامون خامنه ای که در یکسال گذشته عقب نشینی ها و ناتوانی های حسن روحانی در دفاع حقوق شهروندان ایرانی و آزادی زندانیان سیاسی –عقیدتی ، و رفع تبعیض های جنسی و دینی و قومی و غیره را بوضوح دیده اند زمان را برای ضربه زدن به جناح مقابل درست تشخیص داده است و رئیس جمهور "اعتدال گرا" را در موقعیتی قرار داده اند تا یکبار دیگر با دست خود ریشه خود را بزند و از بی قانونی ها و نقض حقوق بشر در ایران دفاع نماید و به تبهکاری ها و جنایات جمهوری اسلامی  مشروعیت بخشد تا بدین وسیله خشنودی و رضایت رهبر ی که این روزها مقام  و منزلت او را به درجه خدائی رسانده اند فراهم شود و کرسی ریاست جمهوری با یک استیضاح و نشست و برخاست نمایندگان خامنه ای در مجلس  از دست نرود .  

و چنین بود که باند امنیتی خامنه ای ، در آستانه سفر رئیس جمهور اعتدال گرا به نیویورک ، محسن امیر اصلانی جوان 37 ساله ای که از هشت سال پیش تا دیروز به اتهام "توهین به حضرت یونس"در زندان جمهوری اسلامی مورد آزار و شکنجه قرار داشت و حکم اعدامش نیز سه بار از طرف دیوان عالی کشور نقض شده بود او را کاندید مرگ میکنند و در ناباوری خانواده و دوستانش اعدامش میکنند ! و طنز تاریخ است که در قصه یونس پیامبر ، قرعه مرگ سه بار بنام یونس میافتد و در تراژدی زندگی محسن امیراصلانی سه بار حکم مرگش نقض میشود ولی دستگاه امنیتی بیت رهبری در تعقیب اهداف پلید سیاسی خود قرعه اعدام را بنام او میزد تا قدر قدرتی خود را به مخالفان ولایت مطلقه خامنه ای نشان دهد !

3 مهرماه 1393

25 سپتامبر 2014

 

 

 

 

منبع:پژواک ایران


بهروز ستوده

فهرست مطالب بهروز ستوده در سایت پژواک ایران 

*با دستگیری وزندان، حرکت ملی و فرا گروهی ۱۴ نفرها سرکوب شدنی نیست [2019 Aug] 
*پیوستن ۱۴ زن شیردل ایرانی به جنبش ملی «نه به جمهوری اسلامی» خجسته باد [2019 Aug] 
*تجّلی یک حرکت ملی وفراگروهی در حمایت از بیانیه ۱۴ فعال مدنی،سیاسی وحقوق بشری داخل کشور ‏ [2019 Jul] 
* انقلابی که حس رهبرش به ایران "هیچ" بود، وطنش اسلام وهدفش کسب قدرت بود [2019 Feb] 
*اقای رضا پهلوی ! با طناب دیکتاتورپرورها وچاپلوس ها به چاه نروید [2019 Jan] 
*حسن روحانی درسازمان ملل چه دروغ هائی خواهد گفت وچه راست هائی را کتمان خواهد کرد؟ [2018 Sep] 
*به هوش باشید! سپاه، بسیج، قوه قضائیه و شورای نگهبان و... برای تقلب بسیج شده‌اند [2017 May] 
*حماس مرزهای اسرائیل را به رسمیت شناخت، ولایت فقیه همچنان به دنبال نابودی این کشور است [2017 May] 
*روسیه و جمهوری اسلامی شریک جنایت های بشاراسد در سوریه [2017 Apr] 
*درمراسم ۲۲ بهمن شرکت نکنید، به خامنه ای وحکومت فقیه مشروعیت ندهید [2017 Feb] 
*مرقد«امام راحل» است یا محل دفن «ساکت فتنه»  [2017 Jan] 
*بازیگرسینما از «کرامات» سردارسلیمانی میگوید! [2016 Oct] 
*آیا جمهوری اسلامی کمتراز حکومت ارتیره علیه بشریت مرتکب جنایت شده است!؟ [2016 Jun] 
*به یاد تراب حق شناس، نقدی برنوشته آقای تقی رحمانی. [2016 Feb] 
* رؤیای حضانت کعبه! جدال بی پایان ولایت فقیه شیعه با آل سعود وهابی [2016 Jan] 
*مرزهای ناشناخته مرگ و زندگی [2015 Sep] 
*باتوافق وین دل واپسان وجنگ طلبان آرام نخواهند گرفت [2015 Jul] 
*بند"ميم" وصيت‌نامه خمينی و جلوگيری از ورود زنان به ورزشگاه! [2015 Jun] 
*پزشکی که مجری حکم قصاص شود یک مُجرم وقابل تعقیب است . [2015 Mar] 
*نقل جمله «من شارلی هستم» در ایران مجازات دارد! [2015 Jan] 
*آیت الله اصلاح طلب : بهائی نه حق تحصیل دارد نه حقوق شهروندی!  [2014 Dec] 
*آمران بمعروف (اوباش اسیدپاش وچاقوکش) بسیجی اند و گوش بفرمان رهبر  [2014 Dec] 
*علم الهدی (امام جمعه مشهد) نگران جام زهر و مردن رهبر است ! [2014 Nov] 
*قصه یونس پیامبر واعدام محسن امیراصلانی ! [2014 Sep] 
*باریکه غزه نمایشگاه توحش هردو طرفِ جنگ [2014 Jul] 
*عراق درآستانه تجزیه و دور جدیدی ازجنگهای خونین مذهبی . [2014 Jun] 
*تعریف جُرم سیاسی درمجلس شوربای اسلامی ! [2014 May] 
*بهاره هدایت : «به زنده دفن شدن محکو م نشده ایم»  [2014 May] 
*شیرین کردن جام زهررهبر با اعدام و شکنجه وحمله به زندانیان سیاسی ! [2014 Apr] 
*عارف نبود قاتل بود! [2014 Mar] 
*حقوق بشر، چشم اسفندیارحکومت خودکامه خامنه ای .  [2014 Mar] 
*فرزانه مرادی، قربانی قانون قصاص و جامعه مردسالار [2014 Mar] 
*حقوق شهروندی پيش‌کِش، از حقوق و اختيارات خود دفاع کنيد آقای روحانی! [2014 Feb] 
* دیکتاتورها اصلاح نمی شوند ، سرنگون میشوند ، آقای حجاریان !  [2014 Feb] 
*سوریه ولبنان وعراق قربانی«داعش وماعش» [2014 Jan] 
*مدّاح ششلول‌بند و مهاجم «شکوفا» شده است!  [2014 Jan] 
*قوه قضائیه عامل فساد و بی عدالتی وناامنی درجامعه [2014 Jan] 
*ماهی حکومت اسلامی از سر و دُم گنديده است [2014 Jan] 
*جنجال‌آفرينی سه قوه جمهوری اسلامی برای اثبات يک دروغ!  [2013 Dec] 
* دیدارنمایندگان پارلمان اروپا با دو چهره نامدار و سوزش کیهان شّر. [2013 Dec] 
*نخودسیاهِ منشورحقوق شهروندی با چاشنی اعدام ! [2013 Dec] 
*گفتمان جدائی دين از دولت ضرورت امروز است [2013 Nov] 
*انفجار سفارت و نعل وارونه سفير خامنه‌ای در لبنان [2013 Nov] 
*زن ستیزی و شیعه سالاری در فرمان رهبربرای افزایش جمعیت  [2013 Nov] 
*«برادران قاچاقچی» درجه می‌گيرند، خرده‌پاها اعدام می‌شوند! [2013 Nov] 
*دادگاه بلخ است نه قوه قضائیه ! [2013 Oct] 
*چرا خامنه ای آقای توفیقی را از گردونه خارج ساخت؟  [2013 Oct] 
*همجنس‌گرايان ايران، بی‌دفاع‌ترين گروه اجتماعی [2013 Oct] 
*لگدپرانی کيهان شريعتمداری به جام زهر رهبر! [2013 Oct] 
*لنگه کفش و نیروهای خودسر(بخوانید نوچه های رهبر)  [2013 Oct] 
*روضه خوانی«قهرمانانه» آقای روحانی درسازمان ملل متحد . [2013 Sep] 
*«نرمش قهرمانانه» همان جام زهر است [2013 Sep] 
*باند خامنه‌ای شريک جنايات در سوريه [2013 Sep] 
*خانم وآقای رجوی! به نشستن درلانه عقرب خاتمه دهید [2013 Sep] 
*اتحاد سکولار – دمکرات های جمهوریخواه درآینده ای نزدیک . [2013 Aug] 
*روح خمینی : «هرچه فریاد دارید سرتحریم ها بکشید» [2013 Aug] 
* «خود تنظیمی» نام جدید خودسانسوری دردولت اعتدال! [2013 Aug] 
*نقدی بر یک جانبه نگری در نامه زندانیان سیاسی به اوباما [2013 Aug] 
*در صد وهفت سالگی مشروطیت ، شیخ فضل الله نوری هنوز زنده است !  [2013 Aug] 
*رهبرنانجیب ، کمتر از «توبه» رضایت نمیدهد ! [2013 Jul] 
*زياد نخواهيد! عجله نکنيد! مبادا «اعتدال» به‌هم بخورد! [2013 Jul] 
*فرمان رهبر! مرگ تدریجی برای زندانیان سیاسی نافرمان ! [2013 Jul] 
*فرقه رجوی ، تونل اتمی دیگری را درایران کشف کرد !  [2013 Jul] 
*خامنه ای خودکامه از رویدادهای مصر درس بگیرد !  [2013 Jul] 
*اصلاح‌طلبانی که برای بازگشت به قدرت «معتدل» می‌شوند  [2013 Jun] 
*بدون هيچ دليلی - خاک تو سر جليلی! شعارهای اين روزهای مردم [2013 Jun] 
*تجّلی جنبش ملی ایرانیان در جشن پیروزی تیم ملی فوتبال .  [2013 Jun] 
*رأی به آقای روحانی ، رأی به تغییراست نه رأی به حکومت اسلامی [2013 Jun] 
*مقاله [2013 Jun] 
*کمدی مناظره "انتخاباتی" ! در سیمای جمهوری اسلامی ! [2013 Jun] 
*نقدی بر پیام آقای تاج زاده به مردم ایران بمناسبت رد صلاحیت رفسنجانی! [2013 May] 
*پایان دوران طلائی انتخاب بین بد و بدتر و اینک انتخاب بدتر! [2013 May] 
*رهبر، نشانی نوکر"اصلح" را اعلام کرد .  [2013 May] 
*هراس آقای خاتمی از صف آرائی مردم در مقابل جمهوری اسلامی . [2013 May] 
*«حق» مردم ایران ! ازانتخاب بین بد وبدتر تا انتخاب بهترین نوکربرای رهبر!  [2013 Feb] 
*خامنه ای کمتر از توبه و ذوب در ولایت قبول ندارد آقای عبدالله نوری [2013 Jan] 
*پیامی برای تجمع فرانکفورت‎ [2013 Jan] 
*سالگرد پنجاه سالگی کنفدراسیون ، تجربه ای دمکراتیک وموفق .  [2013 Jan] 
*دفاع از زندانيان سياسی - عقيدتی ، مهم ترين وظيفه اپوزيسيون خارج [2012 Dec] 
*جمهوری اسلامی ، آتش بیار جنگ در باریکه غزه . [2012 Nov] 
*سودای کسب قدرت در سایه جنگ وحمله نظامی به ایران  [2012 Oct] 
* کنفراس"غیرمتعهد ها" فرصتی تاریخی برای احیای خیزش سبز [2012 Aug] 
*سخن بگوئید شاه زاده ! [2012 Jul] 
*به احترام زرین تاج قزوینی ، نخستین منادی آزادی زن ایرانی . [2012 Mar] 
* جنبش گسترده تحریم"انتخابات"مقدمه ای است بر وفاق ملی ایرانیان .  [2012 Feb] 
*نامه سرگشاده ای به آقای پرویز ثابتی(مقام امنیتی ساواک)  [2012 Feb] 
* حزب توده ایران هنوز منتقدان را عامل [2012 Feb] 
*بحران سازی به امید باج گیری ، جنگ افروزی به امید خروج از بن بست [2011 Dec] 
*«شاه درون و حلقه منحوسه استبداد» ! [2011 Nov] 
*طرح «کنگره ملی» و فقدان اراده ملی [2011 Oct] 
*LC چيست؟  [2011 Oct] 
*سرنگونی قذافی ، وسوسه ی«دخالت محدود نظامی خارجی»! [2011 Aug] 
* مردم سوریه را دریابیم ، «سکوت شما ، ما را میکُشد»  [2011 Aug] 
*امروز مبارک در قفس آهنی و فردا خامنه ای ، اسد و قذافی و... [2011 Aug] 
*وداع با دروازه بان محبوب ایران ، فرصتی برای خیزشی دیگرعلیه دیکتاتور [2011 May] 
*فردا جوانان ایران زمین «حرام» بودن چهارشنبه سوری را به شما نشان خواهند داد ! [2011 Mar] 
*«ای رجال ایران ، زن مگر بشر نیست؟» [2011 Mar] 
*روز 25 بهمن ماه ، زنگ سرنگونی خامنه ای به صدا در خواهد آمد [2011 Feb] 
*ازمیدان آزادی تهران تا میدان آزادی قاهره ، در چهار پرده  [2011 Feb] 
*کسی هست که صدای رودابه های ایران را بشنود ؟! [2011 Jan] 
*ادامه اعدام ها: کسی نیست جلوی این وحشی ها را بگیرد؟  [2011 Jan] 
*بر محور دفاع از زندانیان سیاسی و قطع شکنجه و اعدام و سنگسار متحد شویم [2011 Jan] 
*این همه اعدام و خون ریزی برای چیست؟ [2011 Jan] 
*نقدی بر « نقش رسانه ها در اعدام شهلا جاهد»  [2010 Dec] 
*تکرار توّحش جمهوری اسلامی درسومالی ، دعوت به تماشای اعدام !  [2010 Nov] 
*آقای کروبی و بهانه «روز قدس»!  [2010 Aug] 
*نه حماس وحزب الله نماینده فلسطین ولبنان اند و نه آقای کدیورسخنگوی جنبش سبز [2010 Jul] 
*مجوّزسرنگونی حکومت فقیه خون ریز را از کجا باید گرفت ؟ [2010 Jun] 
*حلقه ی دار برگردن شیرین ! حلقه ی ُگل برگردن قاتل بختیار!  [2010 May] 
*«امام راحل و خرد جمعی» !؟ این را چگونه باورکنیم آقای موسوی؟!  [2010 Apr] 
*خیزش سبزملی در چهارشنبه سرخ باستانی [2010 Mar] 
*آخوند هرزه ای که ما را به تکرارکشتار 67 تهدید میکند! او را بهتربشناسید [2010 Mar] 
*آقای رفسنجانی ! 31 سال توطئه گری و خیانت به مردم ایران کافی نیست ؟ [2010 Feb] 
*پرده آخرکودتا: خواندن آیه های یأس و شکست در گوش مردم ! [2010 Feb] 
*لحظه ای است تاریخی، به مار زخمی ولایت فقیه فرصت ندهیم  [2010 Feb] 
*استراتژی کودتاچیان : خانه نشین کردن مخالفان در روز 22 بهمن [2010 Feb] 
*برای مهار جنبش ، رهبر به خواص روی آورده است [2010 Jan] 
*بهائی ، مرغ عزا وعروسی در توبره خونین شریعت مداران [2010 Jan] 
*طرح لبنانیزه کردن ایران در بیت کودتا کلید خورد  [2010 Jan] 
* ساطورخونین"محارب" آخرین تدبیرفاشیسم ولایت فقیه  [2010 Jan] 
*از شب یلدا گذشتیم به استقبال طلوع خورشید برویم  [2009 Dec] 
*عقل و وجدانتان کجاست آقایان؟ مردم را وارد بازی قاتلان نکنید [2009 Dec] 
*دنیاخروش دانشجویان ایران را شنید ، خامنه ای خبیث نشنید !  [2009 Dec] 
*موج سواران سبز اسلامی و مخالفت با شعار «جمهوری ايرانی» [2009 Oct] 
*فاشیسم جمهوری اسلامی توهّم است یا یک واقعیت ملموس؟ [2008 Feb]