بازیگرسینما از «کرامات» سردارسلیمانی میگوید!
بهروز ستوده

 

 آقای پرویز پرستوئی بازیگرسینماکه درفضای خفقان آلود بی فرهنگی جمهوری اسلامی که نفس هنرمندان متعهد و آزاداندیش ایران را گرفته است به شهرت و ثروتی رسیده، اکنون و قبل ازآنکه درفیلمی بنام "سردار" هنرنمائی کند، به جمع مدّاحان فرمانده نیروی قدس پیوسته وازکرامات سردارسلیمانی سخن گفته است! ایشان که در گذشته نقش خود را در فیلم مارمولک بخوبی ایفا نموده بود، ازآنجا که قرار است در فیلم جدیدی، نقش سردارسلیمانی را ایفا نماید، گویا درچهره و شخصیت سردارسلیمانی چیزی کشف کرده است که بقول خودش قابل توصیف نیست ! فقط میتواندبگویدکه «سردارسلیمانی در روی زمین نیست» این بازیگرماهرسینما در دیداری که با سردار سلیمانی داشته است گویاچنان مجذوب فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران شده، که هنوزقرارداد بازی در فیلم"سردار" را امضا نکرده ، قاسم سلیمانی را به آسمان برده و بعید نیست فردامعجراتی هم به اومنتسب سازد !

فهم این موضوع که چرا دستگاههای تبلیغاتی عوامفریب جمهوری اسلامی درماههای اخیرتبلیغات وسیعی را در مورد"قهرمانی"های سردار قاسم سلیمانی براه انداخته اند دشوار نیست و این موضوع در ارتباط مستقیم است با آنچه که آقای پرویز پرستوئی با لودگی وبرای فریب افکارعممومی میگوید با آن کارندارد!  ایشان میگوید :"من به سوریه و اینکه ما چرا ما آنجا هستسم واین حرف ها کار ندارم، من با شخصیت سردارسلیمانی کار دارم" گوئی که قاسم سلیمانی بخاطرفروش سیب زمینی و پیاز به درجه سرداری رسیده است و پرویز پرستوئی هم قرارنیست در آن فیلم درنقش "سردار" ظاهر شود! اما قبل از آنکه به این موضوع بپردازم بدنیست سری به پشت صحنه فیلم"سردار" که قرار است نقش اول فیلم را پرویز پرستوئی بازی کندبزنیم.

سیدسعید حسن پور بسیجی جوانی که تازه به  کار فیلمسازی روی آورده است و در کارنامه فیلمسازی اش بجزچند مستند کوتاه و تبلیغاتی برای نهادهای حکومتی چیز دیگری دیده نمیشود، در مورد اینکه جرا و چگونه ساختن فیلم "سردار" درفکرش جرقه زده است به خبرنگارجام جم چنین میگوید: « حدود شش ماه قبل که عملیات های سپاه قدس در عراق آغاز شد و عکس های حاج قاسم سلیمانی میان سربازان عراقی و بعدا در فضای مجازی منتشر می شد، در ذهنم کلید خورد که ما به یک فیلم استراتژیک و راهبردی در سینما نیاز داریم و سردارسلیمانی هم شخصیت پرتره و بسیار مناسبی برای طرح چنین موضوعی است. فیلم «سردار» قصد دارد با محوریت زندگی و مبارزات حاج قاسم سلیمانی، قهرمانی و روحیه مقاومت رزمندگان ایرانی را به تصویر بکشد، این اثر می تواند گوشه ای از توان های نظامی و سیاسی و دیگر توانایی های جمهوری اسلامی ایران را در منطقه و جهان به نمایش بگذارد».

کلیدخوردن فیلمی با هزینه چندصدمیلیونی برخلاف ادعای این فیلمسازجوان بسیجی، نه در فکر ایشان بلکه در اطاق فکر سپاه پاسداران و بیت رهبری صورت گرفته است تا به توجیه حضور نظامی نیروی قدس در کشورهای خاورمیانه بپردازد. فیلمساز جوان بسیجی میگوید: از آنجائی که فیلم"سردار" یک فیلم راهبردی است و از حساسیت بالائی برخورداراست نوشتن فیلمنامه را آقای حسن عباسی( چهره جنجالی وتئوریسین مشهورسپاه پاسداران که صدور انقلاب اسلامی  را جوهر پیروی ازخط خمینی و مبارزه با استکبار جهانی میداند) فیلمسازجوان بسیجی همچنین میگوید که:«انشاالله پس از تصویب فیلمنامه اولیه، سراغ انتخاب بازیگران فیلم خواهیم رفت که پروسه بسیار سختی خواهد بود اما گروه سازنده  برای نقش سردارسلیمانی روی پرویز پرستوئی بازیگر خوب و توانای کشورمان اتفاق نظردارند»

حال که معلوم شد چرا پرویز پرستوئی بازیگر، این چنین مجذوب شخصیت "آسمانی" سردار سلیمانی شده است  بد نیست بدانیدعلیرغم اینکه سران سپاه پاسداران و بسیج و نیروی قدس و سایر نهادهای تحت فرمان خامنه ای برای اثبات انقلابی بودن خود مدام شعار "مرگ برامریکا" را سرمیدهند، با یک تأخیر50 ساله، برای توجیه و تبلیغ حضورنظامی خود درسوریه و عراق ولبنان و...  درست ازهمان شیوه هائی استفاده میکنند که سازمان سیا و ارتش امریکا در جنگ با مردم ویتنام استفاده مینمودند. بدین معنی که ارتش امریکا درآنزمان برخی از بازیگران و خواننده ها و و رقاصه های هالیوود را بخدمت گرفته بود تا از طریق هنرخویش، جنگ ویتنام وآدمکشی های سربازان امریکائی درویتنام را درخدمت امنیت و منافع ملی امریکا جلوه دهند. واین درشرایطی بود که جامعه مدنی ومیلیونها نفر از مردم امریکا همه روزه در خیابانهای این کشور علیه جنگ ویتنام وسران سیاسی ونظامی جنگ افروز این کشور تظاهرات و راهپیمائی میکردند و حتی برخی از هنرمندان صلح طلب هالیوود نیز به نشانه اعلام همدردی با مردم ویتنام ومخالفت با سیاست دولت متبوع خود به آن کشور سفر میکردند.

طنزتاریخ این است که دراواسط قرن بیستم، جنگ افروزان وقت امریکا برای تقویت روحیه سربازان خود در جنگ ویرانگر ویتنام ازهنرپیشه وخواننده و رقاصه استفاده میکردند و برای نشان دادن "دلاوری" های سربازان امریکائی درویتنام، ازهنرپیشه هائی مانند جان وین در فیلم های مربوطه به خدمت میگرفتند، وامروزه پس از گذشت نیم قرن از آن تاریخ، در آنسوی کره زمین جمهوری اسلامی یعنی حکومتی که 37 سال است شعار"مر گ برامریکا" سرمیدهد، درست از همان شیوه ها استفاده میکند، با این تفاوت که بجای اعزام هنرپیشه و خواننده و رقاصه برای تقویت روحیه "مدافعان حرم" نوحه خوان وآخوند به عراق و سوریه و لبنان و...اعزام میکند و پرویز پرستوئی هنرپیشه هم قرار است که "قهرمانی"های سردارسلیمانی وبسیجیان و سپاهیان را در خارج از مرزهای ایران در فیلم "سردار" به نمایش درآورد. حال باید از تئوریسین های بیت رهبری که پیوسته در حال کشف و سرکوب خط نفوذی امریکا درایران هستند پرسیده شود که این تشابه درشیوه عملکردجنگ افروزان امریکای نیم قرن پیش با جنگ افروزان ولایتمدار امروز جمهوری اسلامی از کجا ناشی میگردد؟  

اما تراژدی تاریخ این است که برخلاف جامعه مدنی امریکا که بامبارزات سازمان یافته و گسترده خود نقش مهمی را درپذیرش شکست سران سیاسی و نظامی دولت وقت امریکا و خروج سربازان امریکا ازویتنام ایفا نمود، جامعه مدنی ایران بخاطر سرکوب سیستماتیک 37 ساله  جمهوری اسلامی  و هم بخاطر توهم  پراکنی اصلاح طلبان درون و برون حکومتی و حتی پاره ای از گروههای اپوزیسیون جمهوری اسلامی، نه تنها هنوزدرمورد دخالت های نظامی جمهوری اسلامی درخارج از مرزهای ایران عکس العملی جدی ازخود نشان نداده اند بلکه بعضاَ  در دام تبلیغات جمهوری اسلامی گرفتار گشته اند که گویا نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای جلوگیری از نفوذ داعش و سایر گروههای سلفی و تروریستی ، مجبوراند که خارج از مرزهای ایران و در خانه خودشان با آنها بجنگند! واین عوامفریبی را متأسفانه بسیاری از ایرانیان باورکرده اند که :جمهوری اسلامی با تمام بدی هایش لااقل این خوبی را دارد که توانسته است امنیت را در داخل مرزهای ایران حفظ نماید ! غافل از اینکه اول - درهرنقطه ازخاورمیانه که ناامنی و جنگ و خونریزی جریان دارد، ردپای جمهوری اسلامی را میتوان درآنجا مشاهده کرد. دوم-  حکومت ولایت مطلقه فقیه شیعه، دست کمی از داعش سنی ندارد و چون نیک بنگری هردو به یک منجلاب منتهی میگردند. سوم- آرامشی  که درسایه خفقان وکشتار وشکنجه وزندان منتقدین و مخالفان ودرجهت حفاظت از منافع غارتگران بیت المال مردم بوجود آمده باشد را نمیتوان امنیت نام نهاد، ودود آتشی که جمهوری اسلامی درخاورمیانه بپا کرده است  دیر یا زود به چشم مردم ایران نیز خواهد رفت، مگراینکه جامعه مدنی ایران به مخالفت با سیاست تجاوزکارانه ودخالت های نظامی جمهوری اسلامی در سایر کشورها برخیزد و حکومتی که دوام وبقای خویش را در جنگ افروزی و بحران سازی یافته است مجبور به خروج  نیروی هایش از سوریه و عراق و لبنان سازد و به سرازیرشدن سیل پول و اسلحه و مهمات ولایت فقیه حاکم برایران  برای گروههای تروریستی  در کشورهای خاورمیانه خاتمه دهد.

جامعه مدنی ایران میتواند با طرد وتحریم آثار و تولیدات هنرمندان وکسانی که درخدمت سیاست توسعه طلبانه و جنگ افروز تفاانه جمهوری اسلامی قرار گرفته و میگیرند، دراوج خفقان وسرکوب، قدرت خویش را به نمایش گذارد واجازه ندهد پرویز پرستوهائی ها از موقعیت خود برای ترویج خرافات و عوامفریبی استفاده  نموده و جنایتکاران جنگی را به آسمان ببرند و بر چهره جنگ افروز آنان هاله ای از تقدّس وکرامات بنشانند.  

14 مهرماه 1395

5  اکتبر 2016

منبع:پژواک ایران


بهروز ستوده

فهرست مطالب بهروز ستوده در سایت پژواک ایران 

*با دستگیری وزندان، حرکت ملی و فرا گروهی ۱۴ نفرها سرکوب شدنی نیست [2019 Aug] 
*پیوستن ۱۴ زن شیردل ایرانی به جنبش ملی «نه به جمهوری اسلامی» خجسته باد [2019 Aug] 
*تجّلی یک حرکت ملی وفراگروهی در حمایت از بیانیه ۱۴ فعال مدنی،سیاسی وحقوق بشری داخل کشور ‏ [2019 Jul] 
* انقلابی که حس رهبرش به ایران "هیچ" بود، وطنش اسلام وهدفش کسب قدرت بود [2019 Feb] 
*اقای رضا پهلوی ! با طناب دیکتاتورپرورها وچاپلوس ها به چاه نروید [2019 Jan] 
*حسن روحانی درسازمان ملل چه دروغ هائی خواهد گفت وچه راست هائی را کتمان خواهد کرد؟ [2018 Sep] 
*به هوش باشید! سپاه، بسیج، قوه قضائیه و شورای نگهبان و... برای تقلب بسیج شده‌اند [2017 May] 
*حماس مرزهای اسرائیل را به رسمیت شناخت، ولایت فقیه همچنان به دنبال نابودی این کشور است [2017 May] 
*روسیه و جمهوری اسلامی شریک جنایت های بشاراسد در سوریه [2017 Apr] 
*درمراسم ۲۲ بهمن شرکت نکنید، به خامنه ای وحکومت فقیه مشروعیت ندهید [2017 Feb] 
*مرقد«امام راحل» است یا محل دفن «ساکت فتنه»  [2017 Jan] 
*بازیگرسینما از «کرامات» سردارسلیمانی میگوید! [2016 Oct] 
*آیا جمهوری اسلامی کمتراز حکومت ارتیره علیه بشریت مرتکب جنایت شده است!؟ [2016 Jun] 
*به یاد تراب حق شناس، نقدی برنوشته آقای تقی رحمانی. [2016 Feb] 
* رؤیای حضانت کعبه! جدال بی پایان ولایت فقیه شیعه با آل سعود وهابی [2016 Jan] 
*مرزهای ناشناخته مرگ و زندگی [2015 Sep] 
*باتوافق وین دل واپسان وجنگ طلبان آرام نخواهند گرفت [2015 Jul] 
*بند"ميم" وصيت‌نامه خمينی و جلوگيری از ورود زنان به ورزشگاه! [2015 Jun] 
*پزشکی که مجری حکم قصاص شود یک مُجرم وقابل تعقیب است . [2015 Mar] 
*نقل جمله «من شارلی هستم» در ایران مجازات دارد! [2015 Jan] 
*آیت الله اصلاح طلب : بهائی نه حق تحصیل دارد نه حقوق شهروندی!  [2014 Dec] 
*آمران بمعروف (اوباش اسیدپاش وچاقوکش) بسیجی اند و گوش بفرمان رهبر  [2014 Dec] 
*علم الهدی (امام جمعه مشهد) نگران جام زهر و مردن رهبر است ! [2014 Nov] 
*قصه یونس پیامبر واعدام محسن امیراصلانی ! [2014 Sep] 
*باریکه غزه نمایشگاه توحش هردو طرفِ جنگ [2014 Jul] 
*عراق درآستانه تجزیه و دور جدیدی ازجنگهای خونین مذهبی . [2014 Jun] 
*تعریف جُرم سیاسی درمجلس شوربای اسلامی ! [2014 May] 
*بهاره هدایت : «به زنده دفن شدن محکو م نشده ایم»  [2014 May] 
*شیرین کردن جام زهررهبر با اعدام و شکنجه وحمله به زندانیان سیاسی ! [2014 Apr] 
*عارف نبود قاتل بود! [2014 Mar] 
*حقوق بشر، چشم اسفندیارحکومت خودکامه خامنه ای .  [2014 Mar] 
*فرزانه مرادی، قربانی قانون قصاص و جامعه مردسالار [2014 Mar] 
*حقوق شهروندی پيش‌کِش، از حقوق و اختيارات خود دفاع کنيد آقای روحانی! [2014 Feb] 
* دیکتاتورها اصلاح نمی شوند ، سرنگون میشوند ، آقای حجاریان !  [2014 Feb] 
*سوریه ولبنان وعراق قربانی«داعش وماعش» [2014 Jan] 
*مدّاح ششلول‌بند و مهاجم «شکوفا» شده است!  [2014 Jan] 
*قوه قضائیه عامل فساد و بی عدالتی وناامنی درجامعه [2014 Jan] 
*ماهی حکومت اسلامی از سر و دُم گنديده است [2014 Jan] 
*جنجال‌آفرينی سه قوه جمهوری اسلامی برای اثبات يک دروغ!  [2013 Dec] 
* دیدارنمایندگان پارلمان اروپا با دو چهره نامدار و سوزش کیهان شّر. [2013 Dec] 
*نخودسیاهِ منشورحقوق شهروندی با چاشنی اعدام ! [2013 Dec] 
*گفتمان جدائی دين از دولت ضرورت امروز است [2013 Nov] 
*انفجار سفارت و نعل وارونه سفير خامنه‌ای در لبنان [2013 Nov] 
*زن ستیزی و شیعه سالاری در فرمان رهبربرای افزایش جمعیت  [2013 Nov] 
*«برادران قاچاقچی» درجه می‌گيرند، خرده‌پاها اعدام می‌شوند! [2013 Nov] 
*دادگاه بلخ است نه قوه قضائیه ! [2013 Oct] 
*چرا خامنه ای آقای توفیقی را از گردونه خارج ساخت؟  [2013 Oct] 
*همجنس‌گرايان ايران، بی‌دفاع‌ترين گروه اجتماعی [2013 Oct] 
*لگدپرانی کيهان شريعتمداری به جام زهر رهبر! [2013 Oct] 
*لنگه کفش و نیروهای خودسر(بخوانید نوچه های رهبر)  [2013 Oct] 
*روضه خوانی«قهرمانانه» آقای روحانی درسازمان ملل متحد . [2013 Sep] 
*«نرمش قهرمانانه» همان جام زهر است [2013 Sep] 
*باند خامنه‌ای شريک جنايات در سوريه [2013 Sep] 
*خانم وآقای رجوی! به نشستن درلانه عقرب خاتمه دهید [2013 Sep] 
*اتحاد سکولار – دمکرات های جمهوریخواه درآینده ای نزدیک . [2013 Aug] 
*روح خمینی : «هرچه فریاد دارید سرتحریم ها بکشید» [2013 Aug] 
* «خود تنظیمی» نام جدید خودسانسوری دردولت اعتدال! [2013 Aug] 
*نقدی بر یک جانبه نگری در نامه زندانیان سیاسی به اوباما [2013 Aug] 
*در صد وهفت سالگی مشروطیت ، شیخ فضل الله نوری هنوز زنده است !  [2013 Aug] 
*رهبرنانجیب ، کمتر از «توبه» رضایت نمیدهد ! [2013 Jul] 
*زياد نخواهيد! عجله نکنيد! مبادا «اعتدال» به‌هم بخورد! [2013 Jul] 
*فرمان رهبر! مرگ تدریجی برای زندانیان سیاسی نافرمان ! [2013 Jul] 
*فرقه رجوی ، تونل اتمی دیگری را درایران کشف کرد !  [2013 Jul] 
*خامنه ای خودکامه از رویدادهای مصر درس بگیرد !  [2013 Jul] 
*اصلاح‌طلبانی که برای بازگشت به قدرت «معتدل» می‌شوند  [2013 Jun] 
*بدون هيچ دليلی - خاک تو سر جليلی! شعارهای اين روزهای مردم [2013 Jun] 
*تجّلی جنبش ملی ایرانیان در جشن پیروزی تیم ملی فوتبال .  [2013 Jun] 
*رأی به آقای روحانی ، رأی به تغییراست نه رأی به حکومت اسلامی [2013 Jun] 
*مقاله [2013 Jun] 
*کمدی مناظره "انتخاباتی" ! در سیمای جمهوری اسلامی ! [2013 Jun] 
*نقدی بر پیام آقای تاج زاده به مردم ایران بمناسبت رد صلاحیت رفسنجانی! [2013 May] 
*پایان دوران طلائی انتخاب بین بد و بدتر و اینک انتخاب بدتر! [2013 May] 
*رهبر، نشانی نوکر"اصلح" را اعلام کرد .  [2013 May] 
*هراس آقای خاتمی از صف آرائی مردم در مقابل جمهوری اسلامی . [2013 May] 
*«حق» مردم ایران ! ازانتخاب بین بد وبدتر تا انتخاب بهترین نوکربرای رهبر!  [2013 Feb] 
*خامنه ای کمتر از توبه و ذوب در ولایت قبول ندارد آقای عبدالله نوری [2013 Jan] 
*پیامی برای تجمع فرانکفورت‎ [2013 Jan] 
*سالگرد پنجاه سالگی کنفدراسیون ، تجربه ای دمکراتیک وموفق .  [2013 Jan] 
*دفاع از زندانيان سياسی - عقيدتی ، مهم ترين وظيفه اپوزيسيون خارج [2012 Dec] 
*جمهوری اسلامی ، آتش بیار جنگ در باریکه غزه . [2012 Nov] 
*سودای کسب قدرت در سایه جنگ وحمله نظامی به ایران  [2012 Oct] 
* کنفراس"غیرمتعهد ها" فرصتی تاریخی برای احیای خیزش سبز [2012 Aug] 
*سخن بگوئید شاه زاده ! [2012 Jul] 
*به احترام زرین تاج قزوینی ، نخستین منادی آزادی زن ایرانی . [2012 Mar] 
* جنبش گسترده تحریم"انتخابات"مقدمه ای است بر وفاق ملی ایرانیان .  [2012 Feb] 
*نامه سرگشاده ای به آقای پرویز ثابتی(مقام امنیتی ساواک)  [2012 Feb] 
* حزب توده ایران هنوز منتقدان را عامل [2012 Feb] 
*بحران سازی به امید باج گیری ، جنگ افروزی به امید خروج از بن بست [2011 Dec] 
*«شاه درون و حلقه منحوسه استبداد» ! [2011 Nov] 
*طرح «کنگره ملی» و فقدان اراده ملی [2011 Oct] 
*LC چيست؟  [2011 Oct] 
*سرنگونی قذافی ، وسوسه ی«دخالت محدود نظامی خارجی»! [2011 Aug] 
* مردم سوریه را دریابیم ، «سکوت شما ، ما را میکُشد»  [2011 Aug] 
*امروز مبارک در قفس آهنی و فردا خامنه ای ، اسد و قذافی و... [2011 Aug] 
*وداع با دروازه بان محبوب ایران ، فرصتی برای خیزشی دیگرعلیه دیکتاتور [2011 May] 
*فردا جوانان ایران زمین «حرام» بودن چهارشنبه سوری را به شما نشان خواهند داد ! [2011 Mar] 
*«ای رجال ایران ، زن مگر بشر نیست؟» [2011 Mar] 
*روز 25 بهمن ماه ، زنگ سرنگونی خامنه ای به صدا در خواهد آمد [2011 Feb] 
*ازمیدان آزادی تهران تا میدان آزادی قاهره ، در چهار پرده  [2011 Feb] 
*کسی هست که صدای رودابه های ایران را بشنود ؟! [2011 Jan] 
*ادامه اعدام ها: کسی نیست جلوی این وحشی ها را بگیرد؟  [2011 Jan] 
*بر محور دفاع از زندانیان سیاسی و قطع شکنجه و اعدام و سنگسار متحد شویم [2011 Jan] 
*این همه اعدام و خون ریزی برای چیست؟ [2011 Jan] 
*نقدی بر « نقش رسانه ها در اعدام شهلا جاهد»  [2010 Dec] 
*تکرار توّحش جمهوری اسلامی درسومالی ، دعوت به تماشای اعدام !  [2010 Nov] 
*آقای کروبی و بهانه «روز قدس»!  [2010 Aug] 
*نه حماس وحزب الله نماینده فلسطین ولبنان اند و نه آقای کدیورسخنگوی جنبش سبز [2010 Jul] 
*مجوّزسرنگونی حکومت فقیه خون ریز را از کجا باید گرفت ؟ [2010 Jun] 
*حلقه ی دار برگردن شیرین ! حلقه ی ُگل برگردن قاتل بختیار!  [2010 May] 
*«امام راحل و خرد جمعی» !؟ این را چگونه باورکنیم آقای موسوی؟!  [2010 Apr] 
*خیزش سبزملی در چهارشنبه سرخ باستانی [2010 Mar] 
*آخوند هرزه ای که ما را به تکرارکشتار 67 تهدید میکند! او را بهتربشناسید [2010 Mar] 
*آقای رفسنجانی ! 31 سال توطئه گری و خیانت به مردم ایران کافی نیست ؟ [2010 Feb] 
*پرده آخرکودتا: خواندن آیه های یأس و شکست در گوش مردم ! [2010 Feb] 
*لحظه ای است تاریخی، به مار زخمی ولایت فقیه فرصت ندهیم  [2010 Feb] 
*استراتژی کودتاچیان : خانه نشین کردن مخالفان در روز 22 بهمن [2010 Feb] 
*برای مهار جنبش ، رهبر به خواص روی آورده است [2010 Jan] 
*بهائی ، مرغ عزا وعروسی در توبره خونین شریعت مداران [2010 Jan] 
*طرح لبنانیزه کردن ایران در بیت کودتا کلید خورد  [2010 Jan] 
* ساطورخونین"محارب" آخرین تدبیرفاشیسم ولایت فقیه  [2010 Jan] 
*از شب یلدا گذشتیم به استقبال طلوع خورشید برویم  [2009 Dec] 
*عقل و وجدانتان کجاست آقایان؟ مردم را وارد بازی قاتلان نکنید [2009 Dec] 
*دنیاخروش دانشجویان ایران را شنید ، خامنه ای خبیث نشنید !  [2009 Dec] 
*موج سواران سبز اسلامی و مخالفت با شعار «جمهوری ايرانی» [2009 Oct] 
*فاشیسم جمهوری اسلامی توهّم است یا یک واقعیت ملموس؟ [2008 Feb]