فرمان رهبر! مرگ تدریجی برای زندانیان سیاسی نافرمان !
بهروز ستوده

در خبرها آمده است که دکتر علی ناظری که سه هفته قبل به جرم فعالیت های حقوق بشر ی و هواداری از جنبش سبز دستگیر شده بود ، درحالیکه بیمار بوده است ، از بهداری زندان اوین ، بر روی برانکادر به زندان زابل منتقل گردیده است !  همبندان این زندانی سیاسی به رفتار غیر انسانی مسئولان زندان نسبت به یک زندانی سیاسی بیمار  اعتراض میکنند که نتیجه این اعتراض نیز ضرب و شتم و  روانه کردن تعدادی از زندانیان سیاسی بند 350 به سلولهای انفرادی بوده است .  همچنین در اعتراض به تبعید دکتر علی ناظری به زابل و روانه کردن تعدادی از همبندان او به سلول انفرادی ، جمعی از زندانیان سیاسی بند 350 با صدور اطلاعیه ای ، بازگرداندن دکتر ناظری از تبعید و باز گرداندن دوستانشان از سلول های انفرادی  به بند 350 را تقاضا نموده اند  .

در قسمتی از اطلاعیه همبندان دکتر علی ناظری چنین آمده است : « کاش مسئولینی که کشور را به فلاکت کنونی مبتلا کرده اند و نتیجه آنرا در رای ملت درانتخابات اخیر و شعارهای آشکار مردم در تجمعات قبل و پس از انتخابات دریافت کردند و به جای ادامه روش های گذشته و لجاجت با مردم به خواست و رای آنها گردن می نهادند و جبران مافات می کردند و با ملت همراه می شدند و هنوز امیدواریم با تجدید نظر در گذشته به این مسیر بپیوندند که این گزینه هم منافع کشور و مردم و هم خیر و صلاح خود آنها را در بر دارد .»

با احترام به امید و آرزوی این دسته از عزیزان زندانی که هنوز امیدوارند رهبر و مسئولان جمهوری اسلامی ، شعارها و درخواست های مردم ایران را چه پیش و چه پس از "انتخابات" شنیده باشند و  تغییر رویه داده و با ملت همراه شوند ! باید به اطلاع این عزیزان زندانی برسانم که خامنه ای و باند تبهکارش ، شعارها و مطالبات مردم را شنیده اند ، خوب هم شنیده اند و  پاسخ آنرا هم داده اند ، کشتن افشین اسانلو در زندان ، صدور احکام جدید اعدام ، ضرب و شتم و تبعید زندانیان سیاسی  ، دستگیری های جدید و  چنگ و دندان نشان دادن جیره خواران بیت رهبری پس از "انتخابات" ، پاسخ خامنه ای بوده است به مردم ایران که تصور نکنند با انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور جدید ، تغییری در  رفتار  حکومتگران جمهوری اسلامی داده خواهد شد . وقتی که یک زندانی بیمار  را بر روی برانکارد به تبعید میفرستند ، آیا  این پیام روشنی از بیت رهبری به مردم ایران نیست که : درب همچنان بر روی همان پاشنه ای میچرخد که 34 سال چرخیده است ؟ پیام خامنه ای در رفتار گماشته های بیت رهبری و زندان بانان و شکنجه گران نهفته است که به روشنی اعلام میدارند : در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی ، زندان و شکنجه و اعدام آزادیخواهان ایرانی ادامه خواهد داشت و هرگونه صدای مخالفی را در نطفه خفه خواهند کرد .

و این درس بزرگ تاریخ است که تا کنون هیچ دیکتاتور خودکامه ای به میل و اراده خود  از استبداد و جنایتکاری دست برنداشته است ، اگر کسانی تصور میکنند که انتخاب آقای حسن روحانی به ریاست جمهوری ، خامنه و باند های جنایتکار پیرامون او را به تغییر رویه  وادار خواهد ساخت ، سخت در اشتباه اند ، تنها قدرتی که میتواند خامنه ای و نیروهایش را به عقب بنشاند قدرت مردم است . سفارش برخی از اصلاح طلبان به مردم ایران و کنشگران سیاسی و اجتماعی  که گویا در طرح برخی از خواسته های خود و از جمله آزادی زندانیان سیاسی ، نباید شتاب زده عمل کرد و باید به آقای روحانی فرصت داده شود ، اگر از روی غرض ورزی نباشد بدون شک ناشی از ساده اندیشی و خودفریبی است . و راست این است که این بیت رهبری و  شخص خامنه ای است که به "فرصت" نیاز دارند تا نیروهای متفرق و متشّتت خود را  متحد سازند نه آقای حسن  روحانی  !

  چنین بنظر میرسد که اطاق فکرآدمکشان بیت رهبری ، برای جبران شکست خود در"انتخابات" اخیر و زهر چشم گرفتن از مردمی که قدرت خویش را در برهم زدن سناریوی انتخاباتی خامنه ای نشان داده اند ، زورآزمائی و اعمال اقتدار و قدرت نمائی  خود را از زندانها و شکنجه گاههای خود و در مورد زنان و مردان آزاده و نافرمانی که در اسارت بیت رهبری بسر میبرند آغاز کرده اند ، و چقدر جای تأسف است که اپوزیسیون جمهوری اسلامی حتی در مورد دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی ایران ، این انسانهای شریف و آزاده ای که به غضب بیت رهبری گرفتار آمده  و به مرگ تدریجی محکوم شده اند ، هنوز نتوانسته است برای دفاع از آنا ن ، کار زاری جهانی و مؤثر برپا کند .

تجارب گذشته در کشورهای دیکتاتوری ، یاد آور این واقعیت است که رژیم های خودکامه ، تنها زمانی از فشارهای جسمی و روحی بر زندانیان سیاسی  و خانواده های آنان می کاهند و حتی مجبور به آزادی آنان می گردند که با یک کارزار وسیع  در دفاع از زندانیان سیاسی وعقیدتی  روبرو گردند ، با صدور اطلاعیه و جمع آوری طومارامضا در حمایت از زندانیان سیاسی ایران ، نمیتوان انتظار داشت که رژیم خودکامه خامنه ای ، از فشارها بر زندانیان بکاهد و یا آنان را آزاد کند ، خواست آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی می بایستی در سرلوحه ی مطالبات جنبش های اجتماعی و احزاب و گروهها و شخصیت های سیاسی ، فرهنگی و هنری و دانشگاهی ایران  قرارگیرد .

نقطه عزیمت برای به عقب نشاندن دیکتاتور و شور ونشاط بخشیدن به جنبش مدنی و آزادیخواهانه مردم ایران ، براه انداختن کارزاری جهانی برای آزادی زندانیان سیاسی –عقیدتی است ، چشم اسفندیار رژیم خودکامه و شاخ تیز خامنه ای ، که همانا زندان و شکنجه و اعدام است ، تنها به قدرت نیروی مردم در کف خیابان میتواند شکسته گردد و هرگاه خواست آزادی زندانیان به یک خواسته عمومی تبدیل گردد ، مسلماً فریاد کنشگران سیاسی و اجتماعی درون کشور بزودی از مرزها خواهد گذشت و حامیان فروانی را در سرتاسر جهان ، برای آزادی زندانیان سیاسی-عقیدتی و در اعتراض به شکنجه و اعدام و بریدن دست وپا در ایران ، بحرکت در خواهد آورد .

سخن آخر : برای کاسته شدن از فشارها برروی زندانیان سیاسی –عقیدتی و همچنین آزادی آنان ، خطا است اگر کسی به امید ورود آقای روحانی به دفتر ریاست جمهوری بنشیند ، ایشان با گفتن این جمله که :  "بعضی از امور در حیطه اختیارات ریاست جمهوری نیست"! از قبل خیال خود و مردم ایران را راحت کرده  و با زبان بی زبانی گفته است که : مسئله زندانیان سیاسی –عقیدتی نیز مانند مسئله اتمی در حیطه صلاحیت بیت رهبری و شخص خامنه ای است ! حال سئوال این است که چه کسی میتواند این دو مسئله  و مسائل دیگر را از حیطه قدرت رهبر خارج سازد ؟ پاسخ شما را به این سئوال نمیدانم ولی به باورمن فقط  قدرت مردم قادر به انجام این مهم است و بس . اصلاح طلبان و هواداران اعتدال آقای روحانی نیز اگر براستی میخواهند رئیس جمهور جدید را در مقابل افسار گسیختگی خامنه ای خودکامه و نیروهای امنیتی پیرامون او تقویت نمایند ، بهتر است که با خواسته ی آزادی کلیه زندانیان سیاسی –عقیدتی ایران و پایان دادن به زندان خانگی خانم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی همراه شوند و به خامنه ای و دزدان وغارتگران و متجاوزان به حقوق مردم ایران ،  فرصت ندهند که تجدید قوا نمایند .   

27 تیرماه 1392

18 ژوئیه 2013

 

 

منبع:پژواک ایران


بهروز ستوده

فهرست مطالب بهروز ستوده در سایت پژواک ایران 

*پیوستن ۱۴ زن شیردل ایرانی به جنبش ملی «نه به جمهوری اسلامی» خجسته باد [2019 Aug] 
*تجّلی یک حرکت ملی وفراگروهی در حمایت از بیانیه ۱۴ فعال مدنی،سیاسی وحقوق بشری داخل کشور ‏ [2019 Jul] 
* انقلابی که حس رهبرش به ایران "هیچ" بود، وطنش اسلام وهدفش کسب قدرت بود [2019 Feb] 
*اقای رضا پهلوی ! با طناب دیکتاتورپرورها وچاپلوس ها به چاه نروید [2019 Jan] 
*حسن روحانی درسازمان ملل چه دروغ هائی خواهد گفت وچه راست هائی را کتمان خواهد کرد؟ [2018 Sep] 
*به هوش باشید! سپاه، بسیج، قوه قضائیه و شورای نگهبان و... برای تقلب بسیج شده‌اند [2017 May] 
*حماس مرزهای اسرائیل را به رسمیت شناخت، ولایت فقیه همچنان به دنبال نابودی این کشور است [2017 May] 
*روسیه و جمهوری اسلامی شریک جنایت های بشاراسد در سوریه [2017 Apr] 
*درمراسم ۲۲ بهمن شرکت نکنید، به خامنه ای وحکومت فقیه مشروعیت ندهید [2017 Feb] 
*مرقد«امام راحل» است یا محل دفن «ساکت فتنه»  [2017 Jan] 
*بازیگرسینما از «کرامات» سردارسلیمانی میگوید! [2016 Oct] 
*آیا جمهوری اسلامی کمتراز حکومت ارتیره علیه بشریت مرتکب جنایت شده است!؟ [2016 Jun] 
*به یاد تراب حق شناس، نقدی برنوشته آقای تقی رحمانی. [2016 Feb] 
* رؤیای حضانت کعبه! جدال بی پایان ولایت فقیه شیعه با آل سعود وهابی [2016 Jan] 
*مرزهای ناشناخته مرگ و زندگی [2015 Sep] 
*باتوافق وین دل واپسان وجنگ طلبان آرام نخواهند گرفت [2015 Jul] 
*بند"ميم" وصيت‌نامه خمينی و جلوگيری از ورود زنان به ورزشگاه! [2015 Jun] 
*پزشکی که مجری حکم قصاص شود یک مُجرم وقابل تعقیب است . [2015 Mar] 
*نقل جمله «من شارلی هستم» در ایران مجازات دارد! [2015 Jan] 
*آیت الله اصلاح طلب : بهائی نه حق تحصیل دارد نه حقوق شهروندی!  [2014 Dec] 
*آمران بمعروف (اوباش اسیدپاش وچاقوکش) بسیجی اند و گوش بفرمان رهبر  [2014 Dec] 
*علم الهدی (امام جمعه مشهد) نگران جام زهر و مردن رهبر است ! [2014 Nov] 
*قصه یونس پیامبر واعدام محسن امیراصلانی ! [2014 Sep] 
*باریکه غزه نمایشگاه توحش هردو طرفِ جنگ [2014 Jul] 
*عراق درآستانه تجزیه و دور جدیدی ازجنگهای خونین مذهبی . [2014 Jun] 
*تعریف جُرم سیاسی درمجلس شوربای اسلامی ! [2014 May] 
*بهاره هدایت : «به زنده دفن شدن محکو م نشده ایم»  [2014 May] 
*شیرین کردن جام زهررهبر با اعدام و شکنجه وحمله به زندانیان سیاسی ! [2014 Apr] 
*عارف نبود قاتل بود! [2014 Mar] 
*حقوق بشر، چشم اسفندیارحکومت خودکامه خامنه ای .  [2014 Mar] 
*فرزانه مرادی، قربانی قانون قصاص و جامعه مردسالار [2014 Mar] 
*حقوق شهروندی پيش‌کِش، از حقوق و اختيارات خود دفاع کنيد آقای روحانی! [2014 Feb] 
* دیکتاتورها اصلاح نمی شوند ، سرنگون میشوند ، آقای حجاریان !  [2014 Feb] 
*سوریه ولبنان وعراق قربانی«داعش وماعش» [2014 Jan] 
*مدّاح ششلول‌بند و مهاجم «شکوفا» شده است!  [2014 Jan] 
*قوه قضائیه عامل فساد و بی عدالتی وناامنی درجامعه [2014 Jan] 
*ماهی حکومت اسلامی از سر و دُم گنديده است [2014 Jan] 
*جنجال‌آفرينی سه قوه جمهوری اسلامی برای اثبات يک دروغ!  [2013 Dec] 
* دیدارنمایندگان پارلمان اروپا با دو چهره نامدار و سوزش کیهان شّر. [2013 Dec] 
*نخودسیاهِ منشورحقوق شهروندی با چاشنی اعدام ! [2013 Dec] 
*گفتمان جدائی دين از دولت ضرورت امروز است [2013 Nov] 
*انفجار سفارت و نعل وارونه سفير خامنه‌ای در لبنان [2013 Nov] 
*زن ستیزی و شیعه سالاری در فرمان رهبربرای افزایش جمعیت  [2013 Nov] 
*«برادران قاچاقچی» درجه می‌گيرند، خرده‌پاها اعدام می‌شوند! [2013 Nov] 
*دادگاه بلخ است نه قوه قضائیه ! [2013 Oct] 
*چرا خامنه ای آقای توفیقی را از گردونه خارج ساخت؟  [2013 Oct] 
*همجنس‌گرايان ايران، بی‌دفاع‌ترين گروه اجتماعی [2013 Oct] 
*لگدپرانی کيهان شريعتمداری به جام زهر رهبر! [2013 Oct] 
*لنگه کفش و نیروهای خودسر(بخوانید نوچه های رهبر)  [2013 Oct] 
*روضه خوانی«قهرمانانه» آقای روحانی درسازمان ملل متحد . [2013 Sep] 
*«نرمش قهرمانانه» همان جام زهر است [2013 Sep] 
*باند خامنه‌ای شريک جنايات در سوريه [2013 Sep] 
*خانم وآقای رجوی! به نشستن درلانه عقرب خاتمه دهید [2013 Sep] 
*اتحاد سکولار – دمکرات های جمهوریخواه درآینده ای نزدیک . [2013 Aug] 
*روح خمینی : «هرچه فریاد دارید سرتحریم ها بکشید» [2013 Aug] 
* «خود تنظیمی» نام جدید خودسانسوری دردولت اعتدال! [2013 Aug] 
*نقدی بر یک جانبه نگری در نامه زندانیان سیاسی به اوباما [2013 Aug] 
*در صد وهفت سالگی مشروطیت ، شیخ فضل الله نوری هنوز زنده است !  [2013 Aug] 
*رهبرنانجیب ، کمتر از «توبه» رضایت نمیدهد ! [2013 Jul] 
*زياد نخواهيد! عجله نکنيد! مبادا «اعتدال» به‌هم بخورد! [2013 Jul] 
*فرمان رهبر! مرگ تدریجی برای زندانیان سیاسی نافرمان ! [2013 Jul] 
*فرقه رجوی ، تونل اتمی دیگری را درایران کشف کرد !  [2013 Jul] 
*خامنه ای خودکامه از رویدادهای مصر درس بگیرد !  [2013 Jul] 
*اصلاح‌طلبانی که برای بازگشت به قدرت «معتدل» می‌شوند  [2013 Jun] 
*بدون هيچ دليلی - خاک تو سر جليلی! شعارهای اين روزهای مردم [2013 Jun] 
*تجّلی جنبش ملی ایرانیان در جشن پیروزی تیم ملی فوتبال .  [2013 Jun] 
*رأی به آقای روحانی ، رأی به تغییراست نه رأی به حکومت اسلامی [2013 Jun] 
*مقاله [2013 Jun] 
*کمدی مناظره "انتخاباتی" ! در سیمای جمهوری اسلامی ! [2013 Jun] 
*نقدی بر پیام آقای تاج زاده به مردم ایران بمناسبت رد صلاحیت رفسنجانی! [2013 May] 
*پایان دوران طلائی انتخاب بین بد و بدتر و اینک انتخاب بدتر! [2013 May] 
*رهبر، نشانی نوکر"اصلح" را اعلام کرد .  [2013 May] 
*هراس آقای خاتمی از صف آرائی مردم در مقابل جمهوری اسلامی . [2013 May] 
*«حق» مردم ایران ! ازانتخاب بین بد وبدتر تا انتخاب بهترین نوکربرای رهبر!  [2013 Feb] 
*خامنه ای کمتر از توبه و ذوب در ولایت قبول ندارد آقای عبدالله نوری [2013 Jan] 
*پیامی برای تجمع فرانکفورت‎ [2013 Jan] 
*سالگرد پنجاه سالگی کنفدراسیون ، تجربه ای دمکراتیک وموفق .  [2013 Jan] 
*دفاع از زندانيان سياسی - عقيدتی ، مهم ترين وظيفه اپوزيسيون خارج [2012 Dec] 
*جمهوری اسلامی ، آتش بیار جنگ در باریکه غزه . [2012 Nov] 
*سودای کسب قدرت در سایه جنگ وحمله نظامی به ایران  [2012 Oct] 
* کنفراس"غیرمتعهد ها" فرصتی تاریخی برای احیای خیزش سبز [2012 Aug] 
*سخن بگوئید شاه زاده ! [2012 Jul] 
*به احترام زرین تاج قزوینی ، نخستین منادی آزادی زن ایرانی . [2012 Mar] 
* جنبش گسترده تحریم"انتخابات"مقدمه ای است بر وفاق ملی ایرانیان .  [2012 Feb] 
*نامه سرگشاده ای به آقای پرویز ثابتی(مقام امنیتی ساواک)  [2012 Feb] 
* حزب توده ایران هنوز منتقدان را عامل [2012 Feb] 
*بحران سازی به امید باج گیری ، جنگ افروزی به امید خروج از بن بست [2011 Dec] 
*«شاه درون و حلقه منحوسه استبداد» ! [2011 Nov] 
*طرح «کنگره ملی» و فقدان اراده ملی [2011 Oct] 
*LC چيست؟  [2011 Oct] 
*سرنگونی قذافی ، وسوسه ی«دخالت محدود نظامی خارجی»! [2011 Aug] 
* مردم سوریه را دریابیم ، «سکوت شما ، ما را میکُشد»  [2011 Aug] 
*امروز مبارک در قفس آهنی و فردا خامنه ای ، اسد و قذافی و... [2011 Aug] 
*وداع با دروازه بان محبوب ایران ، فرصتی برای خیزشی دیگرعلیه دیکتاتور [2011 May] 
*فردا جوانان ایران زمین «حرام» بودن چهارشنبه سوری را به شما نشان خواهند داد ! [2011 Mar] 
*«ای رجال ایران ، زن مگر بشر نیست؟» [2011 Mar] 
*روز 25 بهمن ماه ، زنگ سرنگونی خامنه ای به صدا در خواهد آمد [2011 Feb] 
*ازمیدان آزادی تهران تا میدان آزادی قاهره ، در چهار پرده  [2011 Feb] 
*کسی هست که صدای رودابه های ایران را بشنود ؟! [2011 Jan] 
*ادامه اعدام ها: کسی نیست جلوی این وحشی ها را بگیرد؟  [2011 Jan] 
*بر محور دفاع از زندانیان سیاسی و قطع شکنجه و اعدام و سنگسار متحد شویم [2011 Jan] 
*این همه اعدام و خون ریزی برای چیست؟ [2011 Jan] 
*نقدی بر « نقش رسانه ها در اعدام شهلا جاهد»  [2010 Dec] 
*تکرار توّحش جمهوری اسلامی درسومالی ، دعوت به تماشای اعدام !  [2010 Nov] 
*آقای کروبی و بهانه «روز قدس»!  [2010 Aug] 
*نه حماس وحزب الله نماینده فلسطین ولبنان اند و نه آقای کدیورسخنگوی جنبش سبز [2010 Jul] 
*مجوّزسرنگونی حکومت فقیه خون ریز را از کجا باید گرفت ؟ [2010 Jun] 
*حلقه ی دار برگردن شیرین ! حلقه ی ُگل برگردن قاتل بختیار!  [2010 May] 
*«امام راحل و خرد جمعی» !؟ این را چگونه باورکنیم آقای موسوی؟!  [2010 Apr] 
*خیزش سبزملی در چهارشنبه سرخ باستانی [2010 Mar] 
*آخوند هرزه ای که ما را به تکرارکشتار 67 تهدید میکند! او را بهتربشناسید [2010 Mar] 
*آقای رفسنجانی ! 31 سال توطئه گری و خیانت به مردم ایران کافی نیست ؟ [2010 Feb] 
*پرده آخرکودتا: خواندن آیه های یأس و شکست در گوش مردم ! [2010 Feb] 
*لحظه ای است تاریخی، به مار زخمی ولایت فقیه فرصت ندهیم  [2010 Feb] 
*استراتژی کودتاچیان : خانه نشین کردن مخالفان در روز 22 بهمن [2010 Feb] 
*برای مهار جنبش ، رهبر به خواص روی آورده است [2010 Jan] 
*بهائی ، مرغ عزا وعروسی در توبره خونین شریعت مداران [2010 Jan] 
*طرح لبنانیزه کردن ایران در بیت کودتا کلید خورد  [2010 Jan] 
* ساطورخونین"محارب" آخرین تدبیرفاشیسم ولایت فقیه  [2010 Jan] 
*از شب یلدا گذشتیم به استقبال طلوع خورشید برویم  [2009 Dec] 
*عقل و وجدانتان کجاست آقایان؟ مردم را وارد بازی قاتلان نکنید [2009 Dec] 
*دنیاخروش دانشجویان ایران را شنید ، خامنه ای خبیث نشنید !  [2009 Dec] 
*موج سواران سبز اسلامی و مخالفت با شعار «جمهوری ايرانی» [2009 Oct] 
*فاشیسم جمهوری اسلامی توهّم است یا یک واقعیت ملموس؟ [2008 Feb]