پزشکی که مجری حکم قصاص شود یک مُجرم وقابل تعقیب است .
بهروز ستوده

 

400 سال قبل از میلاد مسیح ، زمانی که حکیمی یونانی برای جلوگیری از سؤاستفاده ازعلم طبابت سوگندنامه ای را برای طبیب های آنزمان تنظیم میکرد ، تا قبل ازاشتغال به حرفه مقدس پزشکی سوگند بخورند که به هیچ مکانی وارد نشوند مگر برای درمان بیماران ، و به توصیه هیچکس دارو وغدائی تجویز نکنند که موجب  بیماری و مرگ بیماران گردد ، آری بقراط طبیب یونانی درآنزمان حتی به فکرش هم خطور نمیکرده است که 2400 سال بعد ازمرگ او ، درسرزمینی که مردمش در آن روزگاران درعرصه تمدن وعلم ودانش با یونانیان رقابت میکردند ، حکومتی برپا خواهد شد که قوه قضائیه اش ، پزشکان آن سرزمین را مجری کورکردن چشم و بریدن دست و پا و اعضای بدن انسان هائی کنند که مرتکب جرمی شده اند!  

2400 سال پس از صدورسوگندنامه بقرابط ، دردوران معاصر نیز نظر به انسانی بودن حرفه پزشکی درتمام کشورهای جهان ، روح و مضمون آن سوگندنامه ، درپایان نامه های فارغ التحصیلان دانشکده ها ی پزشکی دانشجویان ، گنجانده شده است تا کسانی که بعنوان پزشک وارد جامعه میشوند ، همیشه و درهر زمان و مکان ، سوگندی را که به هنگام فارغ التحصیلی در مقابل استادان ، همکاران و خانواده و دوستان خود برزبان جاری ساخته اند بیادآورند وفراموش نکنند که برای خدمت به دردمندان و بیماران ، حرفه پزشکی را برگزیده اند و نه هیچ چیز دیگری .

مجازات کورکردن چشم و بریدن دست وپا و گوش و زبان و تازیانه زدن در ملاء عام وغیره برای ترساندن وعبرت دیگران ، اگرچه یکی ازشیوه های مجازات ، درعصرجاهلیت بشربوده است ، که در مواردی تا دوران حکومت شاهان مستبد قاجار به امرپادشاهان و حاکمان جابرمحلی اعمال میشده ، اما با طلوع جنبش مشروطه خواهی و آغازدوره تجدد خواهی ایرانیان ، برای خاتمه دادن به بی عدالتی وخودسری های شاهان مستبد و حاکمان محلی ، پیشگامان آن جنبش و مردم ایران خواهان قانون و تأسیس عدالتخانه در ایران شدند که با پیروزی مشروطه خواهان این امر تحقق یافت .

75 سال پس ازانقلاب مشروطه و آغازعصرتجدد خواهی ایرانیان ، آخوندی شیاد و مشروعه خواه که دین و مذهب را وسیله امیال ارتجاعی و قدرت طلبی خود قرارداده بود ، با فریب و نیرنگ و برای از میان برداشتن تمام آثار تمدن و تجدد خواهی ایرانیان ، و نیز پایمال نمودن دست آوردهای مدرن جامعه مدنی ایران ، غائله ای بنام انقلاب اسلامی دراین کشوربرپا کرد که این غائله ، بازگرداندن کشور و مردم ایران را به عصرجاهلیت قبایل عرب ، درسرلوحه اقدامات خود قرار داد . و جایگزین ساختن مجازات جاهلانه قصاص بجای قوانین و حقوق جزائی ایران ، یکی ازصدها اقدامات  جمهوری اسلامی ، برای بازگرداندان ایرانیان به قرون وسطی است .

صدورحکم و مجازات وحشیانه سنگسارتوسط دادگاههای شرعی حکومت اسلامی که دهها زن و مرد ایرانی را دراین کشوربه طرز دلخراشی به کام مرگ کشاند ، سرانجام با مبارزه فعالان جامعه مدنی ایران در داخل و خارج از کشور، گرچه هنوزازقوانین جزائی ایران حذف نشده اما در چند سال اخیرمتوقف شده است ، اما صدورحکم بریدن دست وانگشت و کورکردن چشم متهم درایران ، همچنان بقوت خود باقی است و هراز چندی درلابلای اخبارایران  ، این توحش جمهوری اسلامی و سیستم قضائی آن به سرتاسر جهان مخابره میشود تا جهانیان بدانند مردم ایران که روزگاری نقش برجسته ای در ارتقاء فرهنگ و تمدن بشری داشته اند ، هم اکنون گرفتار چه حکومت واپسگرا و ضدبشری گردیده اند.

اخیراً خبرگزاری تنسیم ازایران گزارش داده است که دستور اجرای حکم قصاص از جانب رئیس قوه قضائیه ، در مورد جوانی که ده سال پیش با پاشیدن اسید به صورت جوان دیگری موجب کورشدن یک چشم آن جوان شده است ، در روز سه شنبه 12 اسفند ماه : "با معدوم کردن چشم راست و لاله گوش چپ متهم به اجرا در خواهد آمد" !!

این خبرگزاری همچنین مینویسد : « پرونده با شکایت داوود روشنائی (جوانی که ده سال پیش مورد اصابت اسید پاشی قرار گرفته است) به شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران رفت و در نهایت بعد از رفت و ‌آمدهای فراوان قاضی عزیزمحمدی با توجه به درخواست شاکی مبنی بر قصاص متهم و دریافت دیه، متهم را به قصاص از ناحیه چشم راست و لاله گوش چپ و همچنین پرداخت دیه بابت سایر جراحات محکوم کرد.
ششم دی ماه دادستان تهران با ارسال نامه‌ای به اجرای احکام دادسرای امور جنایی، خواستار اجرای هر چه سریعتر این حکم شد.اما باز هم حکم قصاص اجرا نشد و عنوان شد پزشکان از اجرای این حکم ممانعت می‌کنند. دشتبان، قاضی واحد اجرای احکام دادسرای ناحیه 27 در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها با اشاره به اینکه اجرای قصاص با عمل جراحی صورت می‌گیرد افزود: هنوز پزشکی نپذیرفته که با عمل جراحی چشم و گوش محکوم پرونده را قصاص کند و دلیل تعلل در اجرای حکم عدم پذیرش از ناحیه پزشکان است.»

بدین ترتیب علت تأخیردراجرای حکم کورکردن متهم که همانا پای بندی پزشکان شریف ایرانی به سوگندی که برای نجات جان انسان ها خورده اند برای همگان روشن میگردد ، و نشان میدهد که قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران تلاش دارد پزشکان ایرانی را به یک عمل غیرانسانی و وحشیانه ای وادار سازد که برخلاف تعهد و سوگندشان میباشد! حکومت اسلامی و قوه قضائیه ولایت فقیه که برای کور کردن یک متهم ، عبارت "معدوم کردن چشم با عمل جراحی" بکارمیبرند باید بدانند که دنیای متمدن شاهد توحش وبربریت آنان است و جنایت و اعمال ددمنشانه را نمیتوان با تغییر واژه ها کم رنگ ساخت ، صدورحکم کورکردن انسان توسط دادگاه جمهوری اسلامی حتی اگربه هر دلیلی اجرا نگردد (آمنه دختری که چند سال پیش براثراسید پاشی ، چشمان خود را ازدست داده است ، در آخرین لحظه و قبل از اجرای قصاص رضایت داد و متهم از کورشدن نجات پیدا کرد) چیزی را ازجنایت پیشگی نظامی که سیستم قضائی اش برپایه قصاص و حدود شرعی بنا نهاده شده است کم نمیکند.

چشم در مقابل چشم ، یعنی قانون قصاص که حکومت اسلامی ایران درقرن 21 دراجرای آن اصرار میورزد و تا کنون هزاران نفرازشهروندان ایران را به اتکای این قانون عهدحجر، به دیارعدم فرستاده است و دهها هزار نفر را تازیانه زده است ،  شیوه مجازاتی بوده است که برخی از قبایل بدوی و بیابانگرد بدان متوسل میشده اند ، فهم انسان بدوی برای جلوگیری از تکرار جرم درجامعه بدوی همین بوده است ، اما در جوامع پیشرفته قرن 21 اگر برای جلوگیری از تکرار جرم و جنایت ، کسی ازمجازات "چشم در مقابل چسم" سخن بگوید ، بی تردید در سلامت عقل وروان آن شخص  شک خواهند کرد و او را به یکی از مراکز روان درمانی معرفی خواهند کرد ، و شگفتا که درعصر کنونی برمردم شریف و با فرهنگ ایران ، امروزه کسانی حکومت میکنند که نه تنها فاقد سلامتعقل و روان اند بلکه بزه کاران بیماری هستند که طی چهار دهه گذشته مرتکب هزاران جرم وجنایت شده اند.

حرف آخر و نتیجه - جنبش مدنی و حقوق بشری مردم ایران با شخصیت ها و چهره های مبارز و پیگیرش ، در داخل و خارج از کشور که برای برچیدن بساط حاکمان روانی  و قوانین ضد بشری از جمله قانون قصاص مبارزه میکنند ، خوب است که ارتباط  خود را با جامعه  پزشکان ایرانی محکم ترنمایند و به آنان هشدار دهند هرپزشکی که در ایران به دستور قوه قضائیه این کشور، تحت عنوان قصاص اقدام به بریدن اعضای بدن یک متهم نماید ، خود مرتکب جرم و جنایت شده است ، چنین اعمال ضدانسانی و بربرمنشانه ای که بر خلاف سوگند پزشکی و اعلامیه جهانی حقوق بشر است  در دادگاههای بین المللی  قابل پیگیری خواهد بود و نام چنین پزشکانی در ردیف نام جنایتکاران تحت تعقیب قرار خواهدگرفت . بی تردید مقاومت گسترده مدنی و خشونت پرهیز مردم ایران میتواند راه را برای گذارمسالمت آمیز ازحکومت نکبت بار کنونی که دین و دنیای مردم ایران را به تباهی کشانده است ،  به یک حکومت برآمده ازآرای آزاد مردم ایران و متعهد به اعلامیه جهانی حقوق بشر هموار سازد ، دیر یا زود آن روز فراخواهد رسید .

11 اسفندماه 1393

2 مارس 2015

 

 

 

 

منبع:پژواک ایران


بهروز ستوده

فهرست مطالب بهروز ستوده در سایت پژواک ایران 

*پیوستن ۱۴ زن شیردل ایرانی به جنبش ملی «نه به جمهوری اسلامی» خجسته باد [2019 Aug] 
*تجّلی یک حرکت ملی وفراگروهی در حمایت از بیانیه ۱۴ فعال مدنی،سیاسی وحقوق بشری داخل کشور ‏ [2019 Jul] 
* انقلابی که حس رهبرش به ایران "هیچ" بود، وطنش اسلام وهدفش کسب قدرت بود [2019 Feb] 
*اقای رضا پهلوی ! با طناب دیکتاتورپرورها وچاپلوس ها به چاه نروید [2019 Jan] 
*حسن روحانی درسازمان ملل چه دروغ هائی خواهد گفت وچه راست هائی را کتمان خواهد کرد؟ [2018 Sep] 
*به هوش باشید! سپاه، بسیج، قوه قضائیه و شورای نگهبان و... برای تقلب بسیج شده‌اند [2017 May] 
*حماس مرزهای اسرائیل را به رسمیت شناخت، ولایت فقیه همچنان به دنبال نابودی این کشور است [2017 May] 
*روسیه و جمهوری اسلامی شریک جنایت های بشاراسد در سوریه [2017 Apr] 
*درمراسم ۲۲ بهمن شرکت نکنید، به خامنه ای وحکومت فقیه مشروعیت ندهید [2017 Feb] 
*مرقد«امام راحل» است یا محل دفن «ساکت فتنه»  [2017 Jan] 
*بازیگرسینما از «کرامات» سردارسلیمانی میگوید! [2016 Oct] 
*آیا جمهوری اسلامی کمتراز حکومت ارتیره علیه بشریت مرتکب جنایت شده است!؟ [2016 Jun] 
*به یاد تراب حق شناس، نقدی برنوشته آقای تقی رحمانی. [2016 Feb] 
* رؤیای حضانت کعبه! جدال بی پایان ولایت فقیه شیعه با آل سعود وهابی [2016 Jan] 
*مرزهای ناشناخته مرگ و زندگی [2015 Sep] 
*باتوافق وین دل واپسان وجنگ طلبان آرام نخواهند گرفت [2015 Jul] 
*بند"ميم" وصيت‌نامه خمينی و جلوگيری از ورود زنان به ورزشگاه! [2015 Jun] 
*پزشکی که مجری حکم قصاص شود یک مُجرم وقابل تعقیب است . [2015 Mar] 
*نقل جمله «من شارلی هستم» در ایران مجازات دارد! [2015 Jan] 
*آیت الله اصلاح طلب : بهائی نه حق تحصیل دارد نه حقوق شهروندی!  [2014 Dec] 
*آمران بمعروف (اوباش اسیدپاش وچاقوکش) بسیجی اند و گوش بفرمان رهبر  [2014 Dec] 
*علم الهدی (امام جمعه مشهد) نگران جام زهر و مردن رهبر است ! [2014 Nov] 
*قصه یونس پیامبر واعدام محسن امیراصلانی ! [2014 Sep] 
*باریکه غزه نمایشگاه توحش هردو طرفِ جنگ [2014 Jul] 
*عراق درآستانه تجزیه و دور جدیدی ازجنگهای خونین مذهبی . [2014 Jun] 
*تعریف جُرم سیاسی درمجلس شوربای اسلامی ! [2014 May] 
*بهاره هدایت : «به زنده دفن شدن محکو م نشده ایم»  [2014 May] 
*شیرین کردن جام زهررهبر با اعدام و شکنجه وحمله به زندانیان سیاسی ! [2014 Apr] 
*عارف نبود قاتل بود! [2014 Mar] 
*حقوق بشر، چشم اسفندیارحکومت خودکامه خامنه ای .  [2014 Mar] 
*فرزانه مرادی، قربانی قانون قصاص و جامعه مردسالار [2014 Mar] 
*حقوق شهروندی پيش‌کِش، از حقوق و اختيارات خود دفاع کنيد آقای روحانی! [2014 Feb] 
* دیکتاتورها اصلاح نمی شوند ، سرنگون میشوند ، آقای حجاریان !  [2014 Feb] 
*سوریه ولبنان وعراق قربانی«داعش وماعش» [2014 Jan] 
*مدّاح ششلول‌بند و مهاجم «شکوفا» شده است!  [2014 Jan] 
*قوه قضائیه عامل فساد و بی عدالتی وناامنی درجامعه [2014 Jan] 
*ماهی حکومت اسلامی از سر و دُم گنديده است [2014 Jan] 
*جنجال‌آفرينی سه قوه جمهوری اسلامی برای اثبات يک دروغ!  [2013 Dec] 
* دیدارنمایندگان پارلمان اروپا با دو چهره نامدار و سوزش کیهان شّر. [2013 Dec] 
*نخودسیاهِ منشورحقوق شهروندی با چاشنی اعدام ! [2013 Dec] 
*گفتمان جدائی دين از دولت ضرورت امروز است [2013 Nov] 
*انفجار سفارت و نعل وارونه سفير خامنه‌ای در لبنان [2013 Nov] 
*زن ستیزی و شیعه سالاری در فرمان رهبربرای افزایش جمعیت  [2013 Nov] 
*«برادران قاچاقچی» درجه می‌گيرند، خرده‌پاها اعدام می‌شوند! [2013 Nov] 
*دادگاه بلخ است نه قوه قضائیه ! [2013 Oct] 
*چرا خامنه ای آقای توفیقی را از گردونه خارج ساخت؟  [2013 Oct] 
*همجنس‌گرايان ايران، بی‌دفاع‌ترين گروه اجتماعی [2013 Oct] 
*لگدپرانی کيهان شريعتمداری به جام زهر رهبر! [2013 Oct] 
*لنگه کفش و نیروهای خودسر(بخوانید نوچه های رهبر)  [2013 Oct] 
*روضه خوانی«قهرمانانه» آقای روحانی درسازمان ملل متحد . [2013 Sep] 
*«نرمش قهرمانانه» همان جام زهر است [2013 Sep] 
*باند خامنه‌ای شريک جنايات در سوريه [2013 Sep] 
*خانم وآقای رجوی! به نشستن درلانه عقرب خاتمه دهید [2013 Sep] 
*اتحاد سکولار – دمکرات های جمهوریخواه درآینده ای نزدیک . [2013 Aug] 
*روح خمینی : «هرچه فریاد دارید سرتحریم ها بکشید» [2013 Aug] 
* «خود تنظیمی» نام جدید خودسانسوری دردولت اعتدال! [2013 Aug] 
*نقدی بر یک جانبه نگری در نامه زندانیان سیاسی به اوباما [2013 Aug] 
*در صد وهفت سالگی مشروطیت ، شیخ فضل الله نوری هنوز زنده است !  [2013 Aug] 
*رهبرنانجیب ، کمتر از «توبه» رضایت نمیدهد ! [2013 Jul] 
*زياد نخواهيد! عجله نکنيد! مبادا «اعتدال» به‌هم بخورد! [2013 Jul] 
*فرمان رهبر! مرگ تدریجی برای زندانیان سیاسی نافرمان ! [2013 Jul] 
*فرقه رجوی ، تونل اتمی دیگری را درایران کشف کرد !  [2013 Jul] 
*خامنه ای خودکامه از رویدادهای مصر درس بگیرد !  [2013 Jul] 
*اصلاح‌طلبانی که برای بازگشت به قدرت «معتدل» می‌شوند  [2013 Jun] 
*بدون هيچ دليلی - خاک تو سر جليلی! شعارهای اين روزهای مردم [2013 Jun] 
*تجّلی جنبش ملی ایرانیان در جشن پیروزی تیم ملی فوتبال .  [2013 Jun] 
*رأی به آقای روحانی ، رأی به تغییراست نه رأی به حکومت اسلامی [2013 Jun] 
*مقاله [2013 Jun] 
*کمدی مناظره "انتخاباتی" ! در سیمای جمهوری اسلامی ! [2013 Jun] 
*نقدی بر پیام آقای تاج زاده به مردم ایران بمناسبت رد صلاحیت رفسنجانی! [2013 May] 
*پایان دوران طلائی انتخاب بین بد و بدتر و اینک انتخاب بدتر! [2013 May] 
*رهبر، نشانی نوکر"اصلح" را اعلام کرد .  [2013 May] 
*هراس آقای خاتمی از صف آرائی مردم در مقابل جمهوری اسلامی . [2013 May] 
*«حق» مردم ایران ! ازانتخاب بین بد وبدتر تا انتخاب بهترین نوکربرای رهبر!  [2013 Feb] 
*خامنه ای کمتر از توبه و ذوب در ولایت قبول ندارد آقای عبدالله نوری [2013 Jan] 
*پیامی برای تجمع فرانکفورت‎ [2013 Jan] 
*سالگرد پنجاه سالگی کنفدراسیون ، تجربه ای دمکراتیک وموفق .  [2013 Jan] 
*دفاع از زندانيان سياسی - عقيدتی ، مهم ترين وظيفه اپوزيسيون خارج [2012 Dec] 
*جمهوری اسلامی ، آتش بیار جنگ در باریکه غزه . [2012 Nov] 
*سودای کسب قدرت در سایه جنگ وحمله نظامی به ایران  [2012 Oct] 
* کنفراس"غیرمتعهد ها" فرصتی تاریخی برای احیای خیزش سبز [2012 Aug] 
*سخن بگوئید شاه زاده ! [2012 Jul] 
*به احترام زرین تاج قزوینی ، نخستین منادی آزادی زن ایرانی . [2012 Mar] 
* جنبش گسترده تحریم"انتخابات"مقدمه ای است بر وفاق ملی ایرانیان .  [2012 Feb] 
*نامه سرگشاده ای به آقای پرویز ثابتی(مقام امنیتی ساواک)  [2012 Feb] 
* حزب توده ایران هنوز منتقدان را عامل [2012 Feb] 
*بحران سازی به امید باج گیری ، جنگ افروزی به امید خروج از بن بست [2011 Dec] 
*«شاه درون و حلقه منحوسه استبداد» ! [2011 Nov] 
*طرح «کنگره ملی» و فقدان اراده ملی [2011 Oct] 
*LC چيست؟  [2011 Oct] 
*سرنگونی قذافی ، وسوسه ی«دخالت محدود نظامی خارجی»! [2011 Aug] 
* مردم سوریه را دریابیم ، «سکوت شما ، ما را میکُشد»  [2011 Aug] 
*امروز مبارک در قفس آهنی و فردا خامنه ای ، اسد و قذافی و... [2011 Aug] 
*وداع با دروازه بان محبوب ایران ، فرصتی برای خیزشی دیگرعلیه دیکتاتور [2011 May] 
*فردا جوانان ایران زمین «حرام» بودن چهارشنبه سوری را به شما نشان خواهند داد ! [2011 Mar] 
*«ای رجال ایران ، زن مگر بشر نیست؟» [2011 Mar] 
*روز 25 بهمن ماه ، زنگ سرنگونی خامنه ای به صدا در خواهد آمد [2011 Feb] 
*ازمیدان آزادی تهران تا میدان آزادی قاهره ، در چهار پرده  [2011 Feb] 
*کسی هست که صدای رودابه های ایران را بشنود ؟! [2011 Jan] 
*ادامه اعدام ها: کسی نیست جلوی این وحشی ها را بگیرد؟  [2011 Jan] 
*بر محور دفاع از زندانیان سیاسی و قطع شکنجه و اعدام و سنگسار متحد شویم [2011 Jan] 
*این همه اعدام و خون ریزی برای چیست؟ [2011 Jan] 
*نقدی بر « نقش رسانه ها در اعدام شهلا جاهد»  [2010 Dec] 
*تکرار توّحش جمهوری اسلامی درسومالی ، دعوت به تماشای اعدام !  [2010 Nov] 
*آقای کروبی و بهانه «روز قدس»!  [2010 Aug] 
*نه حماس وحزب الله نماینده فلسطین ولبنان اند و نه آقای کدیورسخنگوی جنبش سبز [2010 Jul] 
*مجوّزسرنگونی حکومت فقیه خون ریز را از کجا باید گرفت ؟ [2010 Jun] 
*حلقه ی دار برگردن شیرین ! حلقه ی ُگل برگردن قاتل بختیار!  [2010 May] 
*«امام راحل و خرد جمعی» !؟ این را چگونه باورکنیم آقای موسوی؟!  [2010 Apr] 
*خیزش سبزملی در چهارشنبه سرخ باستانی [2010 Mar] 
*آخوند هرزه ای که ما را به تکرارکشتار 67 تهدید میکند! او را بهتربشناسید [2010 Mar] 
*آقای رفسنجانی ! 31 سال توطئه گری و خیانت به مردم ایران کافی نیست ؟ [2010 Feb] 
*پرده آخرکودتا: خواندن آیه های یأس و شکست در گوش مردم ! [2010 Feb] 
*لحظه ای است تاریخی، به مار زخمی ولایت فقیه فرصت ندهیم  [2010 Feb] 
*استراتژی کودتاچیان : خانه نشین کردن مخالفان در روز 22 بهمن [2010 Feb] 
*برای مهار جنبش ، رهبر به خواص روی آورده است [2010 Jan] 
*بهائی ، مرغ عزا وعروسی در توبره خونین شریعت مداران [2010 Jan] 
*طرح لبنانیزه کردن ایران در بیت کودتا کلید خورد  [2010 Jan] 
* ساطورخونین"محارب" آخرین تدبیرفاشیسم ولایت فقیه  [2010 Jan] 
*از شب یلدا گذشتیم به استقبال طلوع خورشید برویم  [2009 Dec] 
*عقل و وجدانتان کجاست آقایان؟ مردم را وارد بازی قاتلان نکنید [2009 Dec] 
*دنیاخروش دانشجویان ایران را شنید ، خامنه ای خبیث نشنید !  [2009 Dec] 
*موج سواران سبز اسلامی و مخالفت با شعار «جمهوری ايرانی» [2009 Oct] 
*فاشیسم جمهوری اسلامی توهّم است یا یک واقعیت ملموس؟ [2008 Feb]