نقدی بر « نقش رسانه ها در اعدام شهلا جاهد»
بهروز ستوده

دیدن مقاله ای با عنوان "نقش رسانه ها در اعدام شهلا جاهد" در خبرنامه گویا ، می تواند حس کنجکاوی  هرکس را برای آگاهی از اینکه چگونه رسانه ها در اعدام زنی درمانده  نقش داشته اند برانگیخته سازد .
نویسنده  مقاله یاد شده که سعی دارد خود را روزنامه نگاری حرفه ای و یای بند به اصول و اخلاق روزنامه نگاری معرفی نماید در نوشته خویش که برخواسته از جهل و ناآگاهی اوست  در لباس یک  قاضی و حقوق دان ، جرم شناس و جامعه شناس  ، روانشاس و آگاه به مسائل اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و اخلاقی  ظاهر گشته و درارتباط  با اعدام شهلا جاهد ، مجموعه ساختار شرعی و قانونی نظام اجتماعی و سیاسی فرهنگی حاکم بر ایران  که منجر به اعدام آن زن بینوا شده است را رها کرده  و یقه ی مدافعان حقوق بشر، وکیل مدافع متهم  و رسانه هائی که اخبار مربوط به پرونده شهلا جاهد را درجامعه بازتاب داده اند گرفته است و نوشته ها و گفته های آنان را در اعدام شهلا جاهد دخیل می داند !! برای  کسانی که تراوشات ذهنی این آقای به اصطلاح پای بند به "اصول واخلاق روزنامه نگاری" را نخوانده اند  و هم اینکه بدانید در دنیای مجازی و بی در و پیکری بنام اینترنت چه کسانی مدعی روزنامه نگاری اند و چه مطالبی را در آشفته بازارفضای مجازی منتشر می سازند ؟ بخشی از نوشته این به اصطلاح روزنامه نگار را در اینجا نقل می نمایم  تا هشداری باشد به مدافعان حقوق بشر و رسانه ها و وکلای مدافع که ازاین پس در مخالفت با حکم اعدام ، چیزی نگویند و ننویسند و  از هیچ انسان محکوم به اعدامی  در ایران دفاع ننمایند !! چونکه بزعم آقای روزنامه نگاربسیار"حرفه" ای و بسیار "پای بند به اصول و اخلاق روزنامه نگاری"  این مخالفت با اعدام  و دفاع از محکوم به اعدام  ممکن است  اولیای دَم را جری و عصبانی سازد و راه جلب رضایت گرفتن از آنان را مسدود و معامله بر سر خون قاتل و مقتول  بین طرفین دعوا به هم بخورد و در نتیجه متهم اعدام شود ! ، این است استدلال آقای روزنامه نگار "حرفه" ای و متعهد به "اخلاق و اصول روزنامه نگاری" . در اینجا بخشی از نوشته ایشان را نقل می نمایم :

« مخالفت با حکم اعدام  يا هر دليل ديگری سبب شد که برخی رسانه‌ها، خبر و گزارش‌هايی را که درباره شهلا جاهد کار می‌کردند، يک‌طرفه بود. در روزنامه‌نگاری نمی‌توان تنها به پوشش يک سوی ماجرا پرداخت و از طرف ديگر غافل شد. نتيجه اين جانبدارانه برخورد کردن‌ها، اين می‌شود که خانواده مقتول بر اجرای حکم اعدام پافشاری کنند و درخواست‌ها برای جلب رضايت بی‌نتيجه بماند. رسانه‌هايی که در اين ٩ سال تنها يک طرف ماجرا را ديدند و فقط ديدگاه‌های شهلا و يا فعالان حقوق بشر را پوشش دادند، بايد بپذيرند که هم بر خلاف اصول روزنامه‌نگاری عمل کردند و هم کار را برای «نجات جان يک انسان از اعدام»، سخت‌تر کردند.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که ديروز هيأت صلح و سازش تلاش زيادی کرده‌اند تا خانواده خانم لاله سحرخيزان (مقتول) را راضی کنند تا از تقاضای قصاص شهلا بگذرند اما يکی از دلايلی که آن‌ها را مصر به اجرای اين حکم کرده «مصاحبه‌های شهلا و وکيل وی» اعلام شده است. رسانه‌ها کافی بود در اين ٩ سال، سخنان خانواده مقتول را نيز می‌شنيدند و آن‌ها را منعکس می‌کردند. اين اقدام، دست‌کم آن‌ها را آرام‌تر می‌کرد. در اين ٩ سال خانواده مقتول با خبرها، مصاحبه‌ها و گزارش‌های يک‌طرفه روبرو بودند، اين اقدام غيرحرفه‌ای رسانه‌ها، بی‌ترديد برای خانواده مقتول آزاردهنده بوده و بر دردهای آن‌ها بيش از گذشته افزوده است.»

پرداختن به  پرونده  زن درمانده که چند روز پیش به دار آویخته شد و مسائل حقوقی و سیاسی واجتماعی و فرهنگی فروانی برآن مترتب است در این مختصر نمی گنجد که متخصیصین  از زوایای مختلف ، می توانند مقالات بلندی را  در باره  این اعدام  به رشته تحریر در آورند . و قصد نگارنده این سطور دراین مختصر فقط اشاره ای به عمق فاجعه ای است که اعدام شهلا جاهد ، پرتوئی براین فاجعه افکنده است . عمق فاجعه ای که فرزند مقتول ، چهارپایه اعدام را از زیرپای محکوم  به اعدام می کشد و او را در هوا معلق می سازد  و تسکین خویش و خانواده خودرا را درجان دادن محکوم در بالای دار جستجو می کند تاعطش انتقام گیری خود را فرو نشاند . عمق فاجعه ای که روزنامه نگاری  پیدا می شود که او نیز وکیل مدافع متهم  و فعالان حقوق بشر و رسانه ها را مورد سرزنش قرار می دهد و آنان را در ماجرای اعدام شهلا جاهد مقصر می داند . و عمق فاجعه ای که رفتن به تماشای اعدام وسنگسار در یک جامعه ، به جزئی از سرگرمی های  پاره از عوام جاهل آن جامعه تبدیل شده است . آری  عمق فاجعه اینجاست که رژیم  جمکرانی ولایت فقیه اسلامی ، رژیمی که از لحظه توّلد ، موجودیت  و دوام و بقای خویش را بر خون ریزی و شکنجه واعدام وسنگسار و بریدن دست و پا بنا نهاده است تلاش دارد که شقاوت ، خشنونت  را در جامعه ایرانی عمومی و نهادینه کرده و عوام جاهل ونادان را در جنایات و اعمال ضد بشری خود شریک سازد ،  و نمایش اعدام شهلا جاهد ، فقط گوشه کوچکی از یک تراژی بزرگی است که معماران انقلاب اسلامی برای ساختن جامعه مطلوب و غیر انسانی  خویش در میهن بخت برگشته ما  ، 32 سال است که  شبانه روز در تلاش اند .

فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران علاوه بر دست آویز قرار دادن قوانین عصر حجر در جوامع بدوی و بیابان گرد  در قالب قوانین "شرع مقدس" ، چاره ای نداشته و  ندارد که مانند تمام رژیم های فاشیستی که موزه تاریخ پیوسته اند ،  برای توجیه جنایات خویش ، بخشی از مردم نادان و ناآگاه  را باخود همراه سازد  و آنان را به ابزار و پیچ و مهره ی ماشین سرکوب و جنایت خود تبدیل نماید و آنگاه به در بلندگوهای تبلیغاتی خود در مقابل دیدگان متحّیر بشریت متمدن قرن 21  بدمد که آنچه حکومت جمهوری اسلامی در ایران انجام می دهد  برآمده از خواست و اراده مردم و"فرهنگ اسلامی - ایرانی" این کشور است!!  تا نمایندگان این رژیم عصر حجری نیر در مجامع بین المللی نیز بتوانند مدعی گردند که در هیچ کجای دنیا به اندازه ایران دمکراسی وجود ندارد و هیچ رژیمی در دنیا به اندازه رژیم جمهوری اسلامی ایران ، حقوق بشر را رعایت نمی کند !!

جوان نادانی  که تسلی خویش را با کشیدن چهار پایه اعدام از زیر پای زنی بینوا که خود قربانی  جامعه مرد سالار با قوانین جزائی عهد حجری جمهوری اسلامی  می باشد جستجو می کند و روزنامه نگار جاهلی که رسانه ها و مدافعان حقوق بشر و وکیل مدافع متهم را در اعدام این زن درمانده ، مسئول می داند و تمام کسانی که به تماشای صحنه های اعدام و سنگسار می روند بدون اینکه خود متوجه باشند ، مقام انسانی خود را تا حد عمله بی جیره و مواجب فرهنگ شقاوت و ضدبشری  جمهوری اسلامی تنزل داده  و درترویج و تبلیغ فرهنگ خشنونت در جامعه ایران ، با حاکمان جنایتکارجمهوری اسلامی همراه می شوند .

بدون هیچ تردیدی دیر یا زود  و با مبارزات مدنی ملت شریف و آزاده  ایران ، رژیم ضد بشری و قرون وسطائی جمهوری اسلامی ، همانند رژیم های فاشیستی دیگر ، به خاکدان تاریخ سپرده خواهد شد و جز یک نام ننگین در صفحات تاریخ ، چیزی از آن باقی نخواهد ماند  ولی آنچه که زخم آن تا سالیان دراز بر پیکر جامعه ایران باقی خواهد ماند ، فرهنگ خشنونت و شقاوتی است که این حکومت ضد بشری در بخش هائی از جامعه ایران رسوخ داده  و آنرا نهادینه کرده است . با این فرهنگ خشنوت و شقاوت جمهوری اسلامی باید از همین امروز مبارزه کرد ، مبارزه با فرهنگ فاشیستی وسرپا خشنونت آمیز جمهوری اسلامی  چیزی نیست که بتوان آنرا  به فردای پس از جمهوری اسلامی  موکول کرد این مبارزه ، بخش جدائی ناپذیری  از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران است . با تبلیع و ترویج فرهنگ حقوق بشر و فرهنگ انسانی – ایرانی  درجامعه  و بویژه در میان اقشار و کسانی که جمهوری اسلامی ، آنان را طعمه مناسبی  برای تزریق فرهنگ خشنونت و شقاوت خود  می داند می توان به برپائی  جامعه مدنی فردا  و حکومتی دمکراتیک و برآمده  از آرای مردم و مبتی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر یاری رساند . خشنونت زدائی  از فرهنگ  و جامعه ای که 32 سال خون ریزی و جنگ و جنایت و تجاوز و ترور و کشتار دگر اندیشان درآن  تبلیغ شده است  و از جانب حکومت ولایت فقیه به آمران ومجریان جنایت  پاداش دنیوی و اخروی  وعده داده شده و می شود تنها راه برون رفت از گردونه ای است که تولید و باز تولید آن برای ایرانیان ، جز رواج فرهنگ خون  وخشنونت و سقوط جامعه  ایرانی به اعماق تباهی چاه جمکران ، چیزی را در بر نداشته است.   
12 آذر ماه 1389
3 دسامبر 2010    

منبع:پژواک ایران


بهروز ستوده

فهرست مطالب بهروز ستوده در سایت پژواک ایران 

*پیوستن ۱۴ زن شیردل ایرانی به جنبش ملی «نه به جمهوری اسلامی» خجسته باد [2019 Aug] 
*تجّلی یک حرکت ملی وفراگروهی در حمایت از بیانیه ۱۴ فعال مدنی،سیاسی وحقوق بشری داخل کشور ‏ [2019 Jul] 
* انقلابی که حس رهبرش به ایران "هیچ" بود، وطنش اسلام وهدفش کسب قدرت بود [2019 Feb] 
*اقای رضا پهلوی ! با طناب دیکتاتورپرورها وچاپلوس ها به چاه نروید [2019 Jan] 
*حسن روحانی درسازمان ملل چه دروغ هائی خواهد گفت وچه راست هائی را کتمان خواهد کرد؟ [2018 Sep] 
*به هوش باشید! سپاه، بسیج، قوه قضائیه و شورای نگهبان و... برای تقلب بسیج شده‌اند [2017 May] 
*حماس مرزهای اسرائیل را به رسمیت شناخت، ولایت فقیه همچنان به دنبال نابودی این کشور است [2017 May] 
*روسیه و جمهوری اسلامی شریک جنایت های بشاراسد در سوریه [2017 Apr] 
*درمراسم ۲۲ بهمن شرکت نکنید، به خامنه ای وحکومت فقیه مشروعیت ندهید [2017 Feb] 
*مرقد«امام راحل» است یا محل دفن «ساکت فتنه»  [2017 Jan] 
*بازیگرسینما از «کرامات» سردارسلیمانی میگوید! [2016 Oct] 
*آیا جمهوری اسلامی کمتراز حکومت ارتیره علیه بشریت مرتکب جنایت شده است!؟ [2016 Jun] 
*به یاد تراب حق شناس، نقدی برنوشته آقای تقی رحمانی. [2016 Feb] 
* رؤیای حضانت کعبه! جدال بی پایان ولایت فقیه شیعه با آل سعود وهابی [2016 Jan] 
*مرزهای ناشناخته مرگ و زندگی [2015 Sep] 
*باتوافق وین دل واپسان وجنگ طلبان آرام نخواهند گرفت [2015 Jul] 
*بند"ميم" وصيت‌نامه خمينی و جلوگيری از ورود زنان به ورزشگاه! [2015 Jun] 
*پزشکی که مجری حکم قصاص شود یک مُجرم وقابل تعقیب است . [2015 Mar] 
*نقل جمله «من شارلی هستم» در ایران مجازات دارد! [2015 Jan] 
*آیت الله اصلاح طلب : بهائی نه حق تحصیل دارد نه حقوق شهروندی!  [2014 Dec] 
*آمران بمعروف (اوباش اسیدپاش وچاقوکش) بسیجی اند و گوش بفرمان رهبر  [2014 Dec] 
*علم الهدی (امام جمعه مشهد) نگران جام زهر و مردن رهبر است ! [2014 Nov] 
*قصه یونس پیامبر واعدام محسن امیراصلانی ! [2014 Sep] 
*باریکه غزه نمایشگاه توحش هردو طرفِ جنگ [2014 Jul] 
*عراق درآستانه تجزیه و دور جدیدی ازجنگهای خونین مذهبی . [2014 Jun] 
*تعریف جُرم سیاسی درمجلس شوربای اسلامی ! [2014 May] 
*بهاره هدایت : «به زنده دفن شدن محکو م نشده ایم»  [2014 May] 
*شیرین کردن جام زهررهبر با اعدام و شکنجه وحمله به زندانیان سیاسی ! [2014 Apr] 
*عارف نبود قاتل بود! [2014 Mar] 
*حقوق بشر، چشم اسفندیارحکومت خودکامه خامنه ای .  [2014 Mar] 
*فرزانه مرادی، قربانی قانون قصاص و جامعه مردسالار [2014 Mar] 
*حقوق شهروندی پيش‌کِش، از حقوق و اختيارات خود دفاع کنيد آقای روحانی! [2014 Feb] 
* دیکتاتورها اصلاح نمی شوند ، سرنگون میشوند ، آقای حجاریان !  [2014 Feb] 
*سوریه ولبنان وعراق قربانی«داعش وماعش» [2014 Jan] 
*مدّاح ششلول‌بند و مهاجم «شکوفا» شده است!  [2014 Jan] 
*قوه قضائیه عامل فساد و بی عدالتی وناامنی درجامعه [2014 Jan] 
*ماهی حکومت اسلامی از سر و دُم گنديده است [2014 Jan] 
*جنجال‌آفرينی سه قوه جمهوری اسلامی برای اثبات يک دروغ!  [2013 Dec] 
* دیدارنمایندگان پارلمان اروپا با دو چهره نامدار و سوزش کیهان شّر. [2013 Dec] 
*نخودسیاهِ منشورحقوق شهروندی با چاشنی اعدام ! [2013 Dec] 
*گفتمان جدائی دين از دولت ضرورت امروز است [2013 Nov] 
*انفجار سفارت و نعل وارونه سفير خامنه‌ای در لبنان [2013 Nov] 
*زن ستیزی و شیعه سالاری در فرمان رهبربرای افزایش جمعیت  [2013 Nov] 
*«برادران قاچاقچی» درجه می‌گيرند، خرده‌پاها اعدام می‌شوند! [2013 Nov] 
*دادگاه بلخ است نه قوه قضائیه ! [2013 Oct] 
*چرا خامنه ای آقای توفیقی را از گردونه خارج ساخت؟  [2013 Oct] 
*همجنس‌گرايان ايران، بی‌دفاع‌ترين گروه اجتماعی [2013 Oct] 
*لگدپرانی کيهان شريعتمداری به جام زهر رهبر! [2013 Oct] 
*لنگه کفش و نیروهای خودسر(بخوانید نوچه های رهبر)  [2013 Oct] 
*روضه خوانی«قهرمانانه» آقای روحانی درسازمان ملل متحد . [2013 Sep] 
*«نرمش قهرمانانه» همان جام زهر است [2013 Sep] 
*باند خامنه‌ای شريک جنايات در سوريه [2013 Sep] 
*خانم وآقای رجوی! به نشستن درلانه عقرب خاتمه دهید [2013 Sep] 
*اتحاد سکولار – دمکرات های جمهوریخواه درآینده ای نزدیک . [2013 Aug] 
*روح خمینی : «هرچه فریاد دارید سرتحریم ها بکشید» [2013 Aug] 
* «خود تنظیمی» نام جدید خودسانسوری دردولت اعتدال! [2013 Aug] 
*نقدی بر یک جانبه نگری در نامه زندانیان سیاسی به اوباما [2013 Aug] 
*در صد وهفت سالگی مشروطیت ، شیخ فضل الله نوری هنوز زنده است !  [2013 Aug] 
*رهبرنانجیب ، کمتر از «توبه» رضایت نمیدهد ! [2013 Jul] 
*زياد نخواهيد! عجله نکنيد! مبادا «اعتدال» به‌هم بخورد! [2013 Jul] 
*فرمان رهبر! مرگ تدریجی برای زندانیان سیاسی نافرمان ! [2013 Jul] 
*فرقه رجوی ، تونل اتمی دیگری را درایران کشف کرد !  [2013 Jul] 
*خامنه ای خودکامه از رویدادهای مصر درس بگیرد !  [2013 Jul] 
*اصلاح‌طلبانی که برای بازگشت به قدرت «معتدل» می‌شوند  [2013 Jun] 
*بدون هيچ دليلی - خاک تو سر جليلی! شعارهای اين روزهای مردم [2013 Jun] 
*تجّلی جنبش ملی ایرانیان در جشن پیروزی تیم ملی فوتبال .  [2013 Jun] 
*رأی به آقای روحانی ، رأی به تغییراست نه رأی به حکومت اسلامی [2013 Jun] 
*مقاله [2013 Jun] 
*کمدی مناظره "انتخاباتی" ! در سیمای جمهوری اسلامی ! [2013 Jun] 
*نقدی بر پیام آقای تاج زاده به مردم ایران بمناسبت رد صلاحیت رفسنجانی! [2013 May] 
*پایان دوران طلائی انتخاب بین بد و بدتر و اینک انتخاب بدتر! [2013 May] 
*رهبر، نشانی نوکر"اصلح" را اعلام کرد .  [2013 May] 
*هراس آقای خاتمی از صف آرائی مردم در مقابل جمهوری اسلامی . [2013 May] 
*«حق» مردم ایران ! ازانتخاب بین بد وبدتر تا انتخاب بهترین نوکربرای رهبر!  [2013 Feb] 
*خامنه ای کمتر از توبه و ذوب در ولایت قبول ندارد آقای عبدالله نوری [2013 Jan] 
*پیامی برای تجمع فرانکفورت‎ [2013 Jan] 
*سالگرد پنجاه سالگی کنفدراسیون ، تجربه ای دمکراتیک وموفق .  [2013 Jan] 
*دفاع از زندانيان سياسی - عقيدتی ، مهم ترين وظيفه اپوزيسيون خارج [2012 Dec] 
*جمهوری اسلامی ، آتش بیار جنگ در باریکه غزه . [2012 Nov] 
*سودای کسب قدرت در سایه جنگ وحمله نظامی به ایران  [2012 Oct] 
* کنفراس"غیرمتعهد ها" فرصتی تاریخی برای احیای خیزش سبز [2012 Aug] 
*سخن بگوئید شاه زاده ! [2012 Jul] 
*به احترام زرین تاج قزوینی ، نخستین منادی آزادی زن ایرانی . [2012 Mar] 
* جنبش گسترده تحریم"انتخابات"مقدمه ای است بر وفاق ملی ایرانیان .  [2012 Feb] 
*نامه سرگشاده ای به آقای پرویز ثابتی(مقام امنیتی ساواک)  [2012 Feb] 
* حزب توده ایران هنوز منتقدان را عامل [2012 Feb] 
*بحران سازی به امید باج گیری ، جنگ افروزی به امید خروج از بن بست [2011 Dec] 
*«شاه درون و حلقه منحوسه استبداد» ! [2011 Nov] 
*طرح «کنگره ملی» و فقدان اراده ملی [2011 Oct] 
*LC چيست؟  [2011 Oct] 
*سرنگونی قذافی ، وسوسه ی«دخالت محدود نظامی خارجی»! [2011 Aug] 
* مردم سوریه را دریابیم ، «سکوت شما ، ما را میکُشد»  [2011 Aug] 
*امروز مبارک در قفس آهنی و فردا خامنه ای ، اسد و قذافی و... [2011 Aug] 
*وداع با دروازه بان محبوب ایران ، فرصتی برای خیزشی دیگرعلیه دیکتاتور [2011 May] 
*فردا جوانان ایران زمین «حرام» بودن چهارشنبه سوری را به شما نشان خواهند داد ! [2011 Mar] 
*«ای رجال ایران ، زن مگر بشر نیست؟» [2011 Mar] 
*روز 25 بهمن ماه ، زنگ سرنگونی خامنه ای به صدا در خواهد آمد [2011 Feb] 
*ازمیدان آزادی تهران تا میدان آزادی قاهره ، در چهار پرده  [2011 Feb] 
*کسی هست که صدای رودابه های ایران را بشنود ؟! [2011 Jan] 
*ادامه اعدام ها: کسی نیست جلوی این وحشی ها را بگیرد؟  [2011 Jan] 
*بر محور دفاع از زندانیان سیاسی و قطع شکنجه و اعدام و سنگسار متحد شویم [2011 Jan] 
*این همه اعدام و خون ریزی برای چیست؟ [2011 Jan] 
*نقدی بر « نقش رسانه ها در اعدام شهلا جاهد»  [2010 Dec] 
*تکرار توّحش جمهوری اسلامی درسومالی ، دعوت به تماشای اعدام !  [2010 Nov] 
*آقای کروبی و بهانه «روز قدس»!  [2010 Aug] 
*نه حماس وحزب الله نماینده فلسطین ولبنان اند و نه آقای کدیورسخنگوی جنبش سبز [2010 Jul] 
*مجوّزسرنگونی حکومت فقیه خون ریز را از کجا باید گرفت ؟ [2010 Jun] 
*حلقه ی دار برگردن شیرین ! حلقه ی ُگل برگردن قاتل بختیار!  [2010 May] 
*«امام راحل و خرد جمعی» !؟ این را چگونه باورکنیم آقای موسوی؟!  [2010 Apr] 
*خیزش سبزملی در چهارشنبه سرخ باستانی [2010 Mar] 
*آخوند هرزه ای که ما را به تکرارکشتار 67 تهدید میکند! او را بهتربشناسید [2010 Mar] 
*آقای رفسنجانی ! 31 سال توطئه گری و خیانت به مردم ایران کافی نیست ؟ [2010 Feb] 
*پرده آخرکودتا: خواندن آیه های یأس و شکست در گوش مردم ! [2010 Feb] 
*لحظه ای است تاریخی، به مار زخمی ولایت فقیه فرصت ندهیم  [2010 Feb] 
*استراتژی کودتاچیان : خانه نشین کردن مخالفان در روز 22 بهمن [2010 Feb] 
*برای مهار جنبش ، رهبر به خواص روی آورده است [2010 Jan] 
*بهائی ، مرغ عزا وعروسی در توبره خونین شریعت مداران [2010 Jan] 
*طرح لبنانیزه کردن ایران در بیت کودتا کلید خورد  [2010 Jan] 
* ساطورخونین"محارب" آخرین تدبیرفاشیسم ولایت فقیه  [2010 Jan] 
*از شب یلدا گذشتیم به استقبال طلوع خورشید برویم  [2009 Dec] 
*عقل و وجدانتان کجاست آقایان؟ مردم را وارد بازی قاتلان نکنید [2009 Dec] 
*دنیاخروش دانشجویان ایران را شنید ، خامنه ای خبیث نشنید !  [2009 Dec] 
*موج سواران سبز اسلامی و مخالفت با شعار «جمهوری ايرانی» [2009 Oct] 
*فاشیسم جمهوری اسلامی توهّم است یا یک واقعیت ملموس؟ [2008 Feb]