درمراسم ۲۲ بهمن شرکت نکنید، به خامنه ای وحکومت فقیه مشروعیت ندهید
بهروز ستوده

برای مشروعیت زدائی ازحکومت مطلقه ولایت فقیه وشخص خامنه ای، برای اعتراض به سیاست های جنگ افروزانه وشاخ وشانه کشیدن توخالی علیه امریکا واسرائیل، برای مخالفت با ماجراجوئی ها ومداخله جمهوری اسلامی درکشورهای عراق وسوریه ولبنان ویمن وبحرین وسایرمناطق، برای اعتراض به فقرو بیکاری واعتیادوفحشا که دامن میلیونها ایرانی را گرفته است، برای اعتراض به فضای رعب ووحشت ودستگیری وزندانی وحصرمخالفان ومنتقدان حکومت سرکوبگرولایت فقیه، وبرای جدا ساختن حساب خودتان ازحامیان و جیره خواران بیت رهبری، درنمایش های فرمایشی و چندش آوری که به مناسبت سالگرد 22 بهمن برپا میگردد شرکت نکنید وبه تماشای آن نروید.

رهبران جمهوری اسلامی وشخص خامنه ای که برای حفظ قدرت وتوجیه تبهکاری ها، پیوسته خود رانماینده خدا وامام زمان درروی زمین میدانند وتمام حقوق شهروندی را ازمردم ایران سلب میکنند وهراعتراض و دادخواهی را با گلوله وزندان وشکنجه پاسخ میدهند، کسانیکه مردم ایران و شهروند آزاد ایرانی را درقالب "امت اسلام" ومقلد وپیروآخوندهای شیاد تنزل داده اند، آری دین فروشان تبهکارکه مهارت وشگردشان دراستفاده ازمردم به عنوان گوشتِ دَم توپ و سیاهی لشکراسلام است فقط زمانی به مردم احتیاج دارند که بخواهند درمقابل رقبا و یا دشمنان خویش عرض اندام وقدرت نمائی کنند، و اینک خامنه ای و دارودسته تبهکارش درچنین موقعیتی قرار گرفته اند که میخواهندازتجمع مردم به مناسبت سالگرد 22 بهمن استفاده کرده و قدرت خود را به رُخ رئیس جمهوری جدید امریکا و هم پیمانان منطقه ای اوبکشند. دراین بازی شوم که از آن بوی جنگ و ویرانی به مشام میرسد نباید شرکت کرد.

بسیاری ازشخصیت های ملی وگروههای سیاسی و مدنی داخل و خارج ازکشور که به منافع ملی مردم ایران می اندیشند و خطیر بودن شرایط کنونی ایران وخاورمیانه وجهان را ملاحظه میکنند، شرکت درتجمع هائی که به مناسبت 22 بهمن برگزارمیشود را تحریم کرده اند و از هموطنان خویش درخواست نموده اند که دراین روزازخانه های خود بیرون نیایند و سیاهی لشکر دزدان ومتجاوزان به حقوق مردم ایران نشوند. عدم شرکت دراین خیمه شب بازی شکلی است ازاشکال مقاومت مدنی ومیتواند نیروی سومی را وارد محاسبات سیاسی واجتماعی ایران نماید. 

آقای خاتمی وجناح اصلاح طلب حکومت ولایت فقیه با طرح استفاده از روز 22 بهمن وسالگرد انقلاب اسلامی برای آشتی ملی حول رهبری خامنه ای! یکباردیگروفاداری وخدمتگزاری خودرابه بیت رهبری خامنه ای اعلام نموده اند. اینان درمقابل خامنه ای و جناحهای اصولگرای حکومت اسلامی تا آنجا عقب نشینی کرده اندکه درطرح جدیدآشتی ملی خود حتی ازپیش شرط آزادی زندانیان سیاسی و یاران محصورخویش آقایان موسوی وکروبی و خانم رهنورد که قبلا مطرح کرده بودند سخنی به میان نیاورده اند! طرح آشتی ملی آقای خاتمی و شرکا درحقیقت چیزی جزتسلیم دربرابرخیره سری ها وسرفرودآوردن درمقابل قدرت مطلق خامنه ای نیست. وتحریم شرکت درمراسم 22 بهمن درحقیقت پاسخ شایسته ای است که مردم ایران میبایستی  به هردو جناح غالب ومغلوب جمهوری اسلامی بدهند.

فردا روزی است که مردم ایران میتوانند با خامنه ای بیعت نکنند و به حکومت  فاسد وبحران سازاوکه آبرو وحیثیت ایران وایرانیان را درانظارجهانی مخدوش کرده است مشروعیت نبخشند، واین کاربدون پرداخت کمترین هزینه شدنی است اگرکه هرایرانی شرافتمند به ندای وجدان و وظیفه ملی وشهروندی خویش پاسخ گوید و در خانه بماند و با عربده کش ها وجیره خوارن بیت رهبری همراه نگردد. مهم نیست که حکومت جهل وجنایت با امکاناتی که در دست داردمیتواند هزاران نفر را ازاطراف و اکناف با اتوبوس و مترو مجانی و وعده غذا وساندیست مجانی برای نمایش دادن وعربده کشی به میدان آزادی تهران آورد، مهم دست رد زدن به دعوت خامنه ای وهمراه و همصدا نشدن با توده بی اراده است که بازیچه دست رهبران فاسد جمهوری اسلامی میشوند و عاجزند که تشخیص دهند عامل تیره روزی ایران وایرانیان کسی جز حکومت ولایت فقیه و باند خامنه ای نمیباشد.

فراموش نکنیم که هرگونه مشروعیت بخشی و یا بی تفاوتی دربرابرسیاست های ویرانگر و ضدملی باندخامنه ای میتواند عواقب وخیم ومخاطره آمیزی را برای موجودیت ایران و ایرانیان به ارمغان آورد، با حوادثی که در پیرامون مرزهای ایران و خاورمیانه درجریان است هرعقل سلیمی میتواند بخوبی درک نماید که دود سیاست بحران سازی وباجگیری جمهوری اسلامی فقط به چشم خامنه ای خامنه ای و باند تبهکارش نخواهد رفت بلکه پیش و بیش ازهمه مردم و کشورایران هستند که تاوان شرارت های رژیم ولایت فقیه را خواهند پرداخت. پس برای اجتناب ازبوجود آمدن چنان شرایطی چاره ای نیست مگر اینکه که مردم ایران، شخصیت های ملی و نهادها وگروههای سیاسی و مدنی و حقوق بشری وغیره با دامن زدن به مقاومت های مدنی، قبل از اینکه بیگانگان وارد منازعه گردند حکومت ولایت فقیه و خامنه ای را مجبور سازند به شرارت های خود درایران ومنطقه خاتمه دهند.

21 بهمن ماه 1395

9 فوریه 2017

 

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

بهروز ستوده

فهرست مطالب بهروز ستوده در سایت پژواک ایران 

*به هوش باشید! سپاه، بسیج، قوه قضائیه و شورای نگهبان و... برای تقلب بسیج شده‌اند
*حماس مرزهای اسرائیل را به رسمیت شناخت، ولایت فقیه همچنان به دنبال نابودی این کشور است
*روسیه و جمهوری اسلامی شریک جنایت های بشاراسد در سوریه
*درمراسم ۲۲ بهمن شرکت نکنید، به خامنه ای وحکومت فقیه مشروعیت ندهید
*مرقد«امام راحل» است یا محل دفن «ساکت فتنه»
*بازیگرسینما از «کرامات» سردارسلیمانی میگوید!
*آیا جمهوری اسلامی کمتراز حکومت ارتیره علیه بشریت مرتکب جنایت شده است!؟
*به یاد تراب حق شناس، نقدی برنوشته آقای تقی رحمانی.
* رؤیای حضانت کعبه! جدال بی پایان ولایت فقیه شیعه با آل سعود وهابی
*مرزهای ناشناخته مرگ و زندگی
*باتوافق وین دل واپسان وجنگ طلبان آرام نخواهند گرفت
*بند"ميم" وصيت‌نامه خمينی و جلوگيری از ورود زنان به ورزشگاه!
*پزشکی که مجری حکم قصاص شود یک مُجرم وقابل تعقیب است .
*نقل جمله «من شارلی هستم» در ایران مجازات دارد!
*آیت الله اصلاح طلب : بهائی نه حق تحصیل دارد نه حقوق شهروندی!
*آمران بمعروف (اوباش اسیدپاش وچاقوکش) بسیجی اند و گوش بفرمان رهبر
*علم الهدی (امام جمعه مشهد) نگران جام زهر و مردن رهبر است !
*قصه یونس پیامبر واعدام محسن امیراصلانی !
*باریکه غزه نمایشگاه توحش هردو طرفِ جنگ
*عراق درآستانه تجزیه و دور جدیدی ازجنگهای خونین مذهبی .
*تعریف جُرم سیاسی درمجلس شوربای اسلامی !
*بهاره هدایت : «به زنده دفن شدن محکو م نشده ایم»
*شیرین کردن جام زهررهبر با اعدام و شکنجه وحمله به زندانیان سیاسی !
*عارف نبود قاتل بود!
*حقوق بشر، چشم اسفندیارحکومت خودکامه خامنه ای .
*فرزانه مرادی، قربانی قانون قصاص و جامعه مردسالار
*حقوق شهروندی پيش‌کِش، از حقوق و اختيارات خود دفاع کنيد آقای روحانی!
* دیکتاتورها اصلاح نمی شوند ، سرنگون میشوند ، آقای حجاریان !
*سوریه ولبنان وعراق قربانی«داعش وماعش»
*مدّاح ششلول‌بند و مهاجم «شکوفا» شده است!
*قوه قضائیه عامل فساد و بی عدالتی وناامنی درجامعه
*ماهی حکومت اسلامی از سر و دُم گنديده است
*جنجال‌آفرينی سه قوه جمهوری اسلامی برای اثبات يک دروغ!
* دیدارنمایندگان پارلمان اروپا با دو چهره نامدار و سوزش کیهان شّر.
*نخودسیاهِ منشورحقوق شهروندی با چاشنی اعدام !
*گفتمان جدائی دين از دولت ضرورت امروز است
*انفجار سفارت و نعل وارونه سفير خامنه‌ای در لبنان
*زن ستیزی و شیعه سالاری در فرمان رهبربرای افزایش جمعیت
*«برادران قاچاقچی» درجه می‌گيرند، خرده‌پاها اعدام می‌شوند!
*دادگاه بلخ است نه قوه قضائیه !
*چرا خامنه ای آقای توفیقی را از گردونه خارج ساخت؟
*همجنس‌گرايان ايران، بی‌دفاع‌ترين گروه اجتماعی
*لگدپرانی کيهان شريعتمداری به جام زهر رهبر!
*لنگه کفش و نیروهای خودسر(بخوانید نوچه های رهبر)
*روضه خوانی«قهرمانانه» آقای روحانی درسازمان ملل متحد .
*«نرمش قهرمانانه» همان جام زهر است
*باند خامنه‌ای شريک جنايات در سوريه
*خانم وآقای رجوی! به نشستن درلانه عقرب خاتمه دهید
*اتحاد سکولار – دمکرات های جمهوریخواه درآینده ای نزدیک .
*روح خمینی : «هرچه فریاد دارید سرتحریم ها بکشید»
* «خود تنظیمی» نام جدید خودسانسوری دردولت اعتدال!
*نقدی بر یک جانبه نگری در نامه زندانیان سیاسی به اوباما
*در صد وهفت سالگی مشروطیت ، شیخ فضل الله نوری هنوز زنده است !
*رهبرنانجیب ، کمتر از «توبه» رضایت نمیدهد !
*زياد نخواهيد! عجله نکنيد! مبادا «اعتدال» به‌هم بخورد!
*فرمان رهبر! مرگ تدریجی برای زندانیان سیاسی نافرمان !
*فرقه رجوی ، تونل اتمی دیگری را درایران کشف کرد !
*خامنه ای خودکامه از رویدادهای مصر درس بگیرد !
*اصلاح‌طلبانی که برای بازگشت به قدرت «معتدل» می‌شوند
*بدون هيچ دليلی - خاک تو سر جليلی! شعارهای اين روزهای مردم
*تجّلی جنبش ملی ایرانیان در جشن پیروزی تیم ملی فوتبال .
*رأی به آقای روحانی ، رأی به تغییراست نه رأی به حکومت اسلامی
*مقاله
*کمدی مناظره "انتخاباتی" ! در سیمای جمهوری اسلامی !
*نقدی بر پیام آقای تاج زاده به مردم ایران بمناسبت رد صلاحیت رفسنجانی!
*پایان دوران طلائی انتخاب بین بد و بدتر و اینک انتخاب بدتر!
*رهبر، نشانی نوکر"اصلح" را اعلام کرد .
*هراس آقای خاتمی از صف آرائی مردم در مقابل جمهوری اسلامی .
*«حق» مردم ایران ! ازانتخاب بین بد وبدتر تا انتخاب بهترین نوکربرای رهبر!
*خامنه ای کمتر از توبه و ذوب در ولایت قبول ندارد آقای عبدالله نوری
*پیامی برای تجمع فرانکفورت‎
*سالگرد پنجاه سالگی کنفدراسیون ، تجربه ای دمکراتیک وموفق .
*دفاع از زندانيان سياسی - عقيدتی ، مهم ترين وظيفه اپوزيسيون خارج
*جمهوری اسلامی ، آتش بیار جنگ در باریکه غزه .
*سودای کسب قدرت در سایه جنگ وحمله نظامی به ایران
* کنفراس"غیرمتعهد ها" فرصتی تاریخی برای احیای خیزش سبز
*سخن بگوئید شاه زاده !
*به احترام زرین تاج قزوینی ، نخستین منادی آزادی زن ایرانی .
* جنبش گسترده تحریم"انتخابات"مقدمه ای است بر وفاق ملی ایرانیان .
*نامه سرگشاده ای به آقای پرویز ثابتی(مقام امنیتی ساواک)
* حزب توده ایران هنوز منتقدان را عامل
*بحران سازی به امید باج گیری ، جنگ افروزی به امید خروج از بن بست
*«شاه درون و حلقه منحوسه استبداد» !
*طرح «کنگره ملی» و فقدان اراده ملی
*LC چيست؟
*سرنگونی قذافی ، وسوسه ی«دخالت محدود نظامی خارجی»!
* مردم سوریه را دریابیم ، «سکوت شما ، ما را میکُشد»
*امروز مبارک در قفس آهنی و فردا خامنه ای ، اسد و قذافی و...
*وداع با دروازه بان محبوب ایران ، فرصتی برای خیزشی دیگرعلیه دیکتاتور
*فردا جوانان ایران زمین «حرام» بودن چهارشنبه سوری را به شما نشان خواهند داد !
*«ای رجال ایران ، زن مگر بشر نیست؟»
*روز 25 بهمن ماه ، زنگ سرنگونی خامنه ای به صدا در خواهد آمد
*ازمیدان آزادی تهران تا میدان آزادی قاهره ، در چهار پرده
*کسی هست که صدای رودابه های ایران را بشنود ؟!
*ادامه اعدام ها: کسی نیست جلوی این وحشی ها را بگیرد؟
*بر محور دفاع از زندانیان سیاسی و قطع شکنجه و اعدام و سنگسار متحد شویم
*این همه اعدام و خون ریزی برای چیست؟
*نقدی بر « نقش رسانه ها در اعدام شهلا جاهد»
*تکرار توّحش جمهوری اسلامی درسومالی ، دعوت به تماشای اعدام !
*آقای کروبی و بهانه «روز قدس»!
*نه حماس وحزب الله نماینده فلسطین ولبنان اند و نه آقای کدیورسخنگوی جنبش سبز
*مجوّزسرنگونی حکومت فقیه خون ریز را از کجا باید گرفت ؟
*حلقه ی دار برگردن شیرین ! حلقه ی ُگل برگردن قاتل بختیار!
*«امام راحل و خرد جمعی» !؟ این را چگونه باورکنیم آقای موسوی؟!
*خیزش سبزملی در چهارشنبه سرخ باستانی
*آخوند هرزه ای که ما را به تکرارکشتار 67 تهدید میکند! او را بهتربشناسید
*آقای رفسنجانی ! 31 سال توطئه گری و خیانت به مردم ایران کافی نیست ؟
*پرده آخرکودتا: خواندن آیه های یأس و شکست در گوش مردم !
*لحظه ای است تاریخی، به مار زخمی ولایت فقیه فرصت ندهیم
*استراتژی کودتاچیان : خانه نشین کردن مخالفان در روز 22 بهمن
*برای مهار جنبش ، رهبر به خواص روی آورده است
*بهائی ، مرغ عزا وعروسی در توبره خونین شریعت مداران
*طرح لبنانیزه کردن ایران در بیت کودتا کلید خورد
* ساطورخونین"محارب" آخرین تدبیرفاشیسم ولایت فقیه
*از شب یلدا گذشتیم به استقبال طلوع خورشید برویم
*عقل و وجدانتان کجاست آقایان؟ مردم را وارد بازی قاتلان نکنید
*دنیاخروش دانشجویان ایران را شنید ، خامنه ای خبیث نشنید !
*موج سواران سبز اسلامی و مخالفت با شعار «جمهوری ايرانی»
*فاشیسم جمهوری اسلامی توهّم است یا یک واقعیت ملموس؟