پایان دوران طلائی انتخاب بین بد و بدتر و اینک انتخاب بدتر!
بهروز ستوده

هاشمی رفسنجانی ، ناجی بحران ها و ماهرترین معمار جمهوری اسلامی ، کسیکه توانست براحتی آب خوردن ، قبای جانشینی خمینی و ولایت فقیهی را از تن آیت الله منتظری در آورده و بر تن سید علی خامنه ای بکند ، کسی که درچندین بحران کمر شکن و بزنگاه مرگ وزندگی ، اگر سیاست و تدبیر او نمی بود امروزه اثری از رژیم منحوسی  بنام جمهوری اسلامی ایران  وجود نمیداشت ، از لیست خودی های بیت رهبری برای احراز مقام ریاست جمهوری حذف شد و استبداد خونریز ولایت فقیهی  و رهبر مطلق اش شخص سید علی خامنه ای ،  آشکارا و با صدای بلند به مردم ایران وجهان اعلام داشتند که قصد هیچگونه سازش و عقب نشینی حتی در مقابل شخصیتی مانند رفسنجانی را ندارند تا چه رسد سازش و عقب نشینی در مقابل انباشت 34 ساله مطالبات مردم ستمدیده  ایران . حذف نام رفسنجانی از لیست بیت رهبری ، همچنین بمثابه نقطه پایانی است بر تلاش آندسته از قدرت جویان اصلاح طلب و هواداران خارجه نشین آنان که سالیان درازی است وعده رویاندن گل سرخ درباتلاق جمهوری اسلامی را در گوش مردم ایران زمزمه میکنند .

 با حذف هاشمی رفسنجانی از گردونه بازی انتخاب بین و بدتر ،  سهم خواهی  و جدال برسر قدرت در بین باندها و جناح های غارتگرجمهوری اسلامی که سالهاست در جریان است ، به پیروزی باندهای مخوف امنیتی – نظامی پیرامون خامنه ای که امروزه تمامی شریان های اقتصادی و سیاسی و نظامی و فرهنگی کشور را در چنگ دارند خاتمه یافت  و از این پس نیرو و تکیه گاه اصلی سید علی خامنه ای ، برای حفظ مقام ولایت فقیهی خویش همین باندهای غارتگر و آدمکش اند که همانند گذشته ، با زبان کهریزک و زندان و شکنجه و اعدام با مردم سخن خواهند گفت و با  نمایش اراذل و اوباش چماق بدست و هفت تیر به کمر در خیابانها . به حاشیه راندن ناخدای کشتی پوسیده حکومت اسلامی از صحنه خیمه شب بازی انتخابات در جمهوری اسلامی ، بیانگر این واقعیت است که خامنه ای به نقطه ای جنون شهوت قدرت رسیده است که برای حفظ قدرت نیمه خدائی خویش ، چاره ندارد مگر اینکه تمامی رذیلت های حکومت های فاسد و مستبد تاریخ را یکجا در معرض نمایش بگذارد . حماسه ای که خامنه ای امروزه از آن سخن میگوید ازجنس همان رستاخیزی است که محمد رضا شاه  در سالهای پایانی عمر دیکتاتوری خود از آن سخن میگفت .

خامنه ای و باندهای نظامی – امنیتی پیرامون او ، بازی 34 ساله ی "انتخابات رقابتی" بین اسلام گرایان را که به گونه ای تمامی جناحهای در قدرت و یا در حاشیه قدرت اعم از اصلاح طلب و ملی مذهبی و روشنفکر دینی و غیره و غیره همگی بر روی آن به اجماع رسیده بودند و در آن اجماع سهم ملت ایران را انتخاب بین بد و بدتر تعیین کرده بودند  ، اینک برهم زده اند و بازی جدیدی را که فقط گزینه انتخاب بیت رهبری برای جناح های اسلامگرا ، و حق انتخاب "بدتر" برای مردم ایران آغاز کرده اند . قرار دادن مُهره های دست دوم اصلاح طلب (دکتر معین و حسن روحانی) که هیچگونه شانس پیروزی در مقابل نوکران اصلح خامنه ای که از پیش حکم انتخابشان بوسیله بیت رهبری امضاء گردیده  و صندوق های تقلب نیز از پیش بنام آنان پر شده است ، فقط و فقط عملی است نمایشی برای فریب دادن مردم و تداعی نمودن بازی 34 ساله انتخاب بین بد و بد تر . بازی 34 ساله ای که اینک خامنه ای و شورای نگهبان اش با رد صلاحیت رفسنجانی ،  نقطه پایانی برآن نهاده اند . تأیید صلاحیت مُهره های دست دوم اصلاح طلب یک عوافریبی است برای کشاندن ساده لوحانی به پای صندوق های تقلب و بعد هم جار وجنجال تبلیغاتی پیرامون "انتخابات آزاد" براه انداختن در داخل و خارج . ستاد مرکزی اصلاح طلبان اگر کمترین  درایت و صداقتی در کارش باشد  دراین شرایط خطیر که خامنه ای و باندهای امنیتی – نظامی ، کشور و مردم ایران را بسمت نابودی سوق میدهند میبایستی به عنوان اعتراض به اعمال غیر قانونی شورای نگهبان در رد صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری ، شرکت آقایان معین و روحانی را که برای فریب افکار عمومی ، صلاحیت شان تأیید شده است ، مشروط به تأیید صلاحیت دهها نامزد انتخابات که شورای نگهبان بطور غیر قانونی آنانرا حذف کرده است بنماید . اصلاح طلبان اگر نمیخواهند در کنار توطئه های بیت رهبری  و باندهای نظامی –امنیتی  پیرامون خامنه ای قرار گیرند میبایستی که از شرکت در انتخابات مهندسی شده ای که برنده اش از پیش تعیین گردیده است اجتناب ورزند چرا که در این انتخابات ، رقابت بین  همه ی بدتر و سر سپردگان بیت رهبری است ، و هر کاندید در این رقابت میبایستی که  میزان غلظت سرسپردگی خود به رهبر و درجه جنایت کاری و شقاوت خود علیه مردم را به اثبات برساند .

آری ، اینک سئوال اساسی از آقایان و خانم های اصلاح طلب و حامیان خارجه نشین آنان که در ماهها و هفته های اخیر ، که پرونده ی کودتای انتخاباتی سال 88 و خیزش های سبز برآمده از آن  و رهبران  زندانی اش را بایگانی کردند و با عجله گام های بلندی را به عقب برداشتند تا برسند به هاشمی رفسنجانی  و آنگاه از درد ناچاری تمام تخم مرغ های خود را در سبد ایشان گذاشتند این است که حالا پس از حذف رفسنجانی چه خواهند کرد ؟ آیا با کاندیدای دست دوم خود که شکست او در خیمه شب بازی آینده قطعی است حاضرند که وارد بازی جدیدی که قرار است بین بدترها صورت پذیرد بشوند و تنور "انتخابات آزاد" خامنه ای را داغ کنند یا خیر؟  برای  یافتن پاسخ این سئوال کافی است که  کارنامه اصلاح طلبان را از ابتدا تا به امروز که در آن چیزی بجز عقب نشینی های پی درپی ، غیر ضروری و غیرهدفمند مشاهده نمیشود ، و اتفاقاً همان عقب نشینی های پی در پی اصلاح طلبان بوده است که به خامنه ای جسارت پیشروی گام به گام تا سرحد  نیمه خدائی را داده است و آنچه را که امروز شاهدش  میباشیم نتیجه محتوم همان سازش ها و عقب نشینی ها و چانه زنی ها در بالا و فراموش کردن پائینی ها است .

حرف آخر - لحظه ای سرنوشت ساز برای اصلاح طلبان فرا رسیده است ، یا طبق سنت دیرنیه خویش این گام آخر را هم به عقب خواهند نشست و این بار یکی از بازیگران تأتر انتخاب بدتر که بیت رهبری و باندهای نظامی –امنیتی مجری آن هستند خواهند شد و لاجرم ریزش نهائی ته مانده ی هواداران خود را نظاره گر خواهند گردید و یا اینکه در آخرین گام ، در مقابل لجام گسیختگی خامنه ای و باندهای نظامی –امنیتی  و خیمه شب بازی انتخاباتی آنان می ایستند و از حق شهروندی انتخاب شدن و انتخاب کردن برای همه ایرانیان ، صرفنظر از دین و مرام و مسلک و جنسیت و قوم و طایفه ای دفاع میکنند و بدین ترتیب از حمایت و پشتیبانی مردم ایران که در آتش فقر و تبیعض و بی عدالتی و استبداد میسوزند برخوردار میشوند .  آقایان و خانم های اصلاح طلب ، نباید فراموش کنند که :  کسانی که بنی صدر و بازرگان وسحابی و آیت الله منتظری و موسوی و کروبی و رفسنجانی و دهها پایه گذارو خدمتکارصادق جمهوری اسلامی  را براحتی از گردونه قدرت حذف کردند و کسانی که با کودتای انتخاباتی سال 88 آنهمه فجایع در ایران ببار آوردند  ، کسانی که موسوی و کروبی و خانم رهنورد و دهها تن از چهره های شاخص اصلاح طلب را بجرم اعتراض به تقلب انتخاباتی سال 88 به زنجیر کشده اند ،  بدانند که به سایر اصلاح طلبان نیز رحم نخواهند کرد که از قدیم گفته اند : آسیاب به نوبت است و تا وقتی که نهاد دین از نهاد دولت جدا نگردد ، هیولای حکومت اسلامی و ولایت مطلقه فقیه ،  فرزندان خود را یکی پس از دیگری خواهد بلعید ، وقت تنگ است ، فساد وتباهی ناشی از ادغام دین و دولت ، به تمامی عرصه های زندگی اجتماعی و فردی ایرانیان تسری پیدا کرده است ، برای نجات ایران و ایرانی به جنبشی ملی و فراگیر و سرتاسری که زن و مرد و پیر وجوان را با گوهر اجرای مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر ، که قادر گردد انبوه ایرانیان جان بلب رسیده را  بحرکت در آورده  و نافرمانی مدنی را برای برچیدن بساط حکومت ولایت فقیه و تأسیس دولتی ملی و سکولار را در دستور کار خویش قرار دهد ،  نیاز فوری و مبرم کنونی است برای خروج از بحران فراگیری که جمهوری اسلامی و ولایت فقیه مطلقه فقیه اش به ارمغان آورده اند و کشور و مردم را به فساد و تباهی کشانده اند .

1 خرداد ماه 1392 خورشیدی

22 ماه می 2013 

منبع:پژواک ایران


بهروز ستوده

فهرست مطالب بهروز ستوده در سایت پژواک ایران 

*با دستگیری وزندان، حرکت ملی و فرا گروهی ۱۴ نفرها سرکوب شدنی نیست [2019 Aug] 
*پیوستن ۱۴ زن شیردل ایرانی به جنبش ملی «نه به جمهوری اسلامی» خجسته باد [2019 Aug] 
*تجّلی یک حرکت ملی وفراگروهی در حمایت از بیانیه ۱۴ فعال مدنی،سیاسی وحقوق بشری داخل کشور ‏ [2019 Jul] 
* انقلابی که حس رهبرش به ایران "هیچ" بود، وطنش اسلام وهدفش کسب قدرت بود [2019 Feb] 
*اقای رضا پهلوی ! با طناب دیکتاتورپرورها وچاپلوس ها به چاه نروید [2019 Jan] 
*حسن روحانی درسازمان ملل چه دروغ هائی خواهد گفت وچه راست هائی را کتمان خواهد کرد؟ [2018 Sep] 
*به هوش باشید! سپاه، بسیج، قوه قضائیه و شورای نگهبان و... برای تقلب بسیج شده‌اند [2017 May] 
*حماس مرزهای اسرائیل را به رسمیت شناخت، ولایت فقیه همچنان به دنبال نابودی این کشور است [2017 May] 
*روسیه و جمهوری اسلامی شریک جنایت های بشاراسد در سوریه [2017 Apr] 
*درمراسم ۲۲ بهمن شرکت نکنید، به خامنه ای وحکومت فقیه مشروعیت ندهید [2017 Feb] 
*مرقد«امام راحل» است یا محل دفن «ساکت فتنه»  [2017 Jan] 
*بازیگرسینما از «کرامات» سردارسلیمانی میگوید! [2016 Oct] 
*آیا جمهوری اسلامی کمتراز حکومت ارتیره علیه بشریت مرتکب جنایت شده است!؟ [2016 Jun] 
*به یاد تراب حق شناس، نقدی برنوشته آقای تقی رحمانی. [2016 Feb] 
* رؤیای حضانت کعبه! جدال بی پایان ولایت فقیه شیعه با آل سعود وهابی [2016 Jan] 
*مرزهای ناشناخته مرگ و زندگی [2015 Sep] 
*باتوافق وین دل واپسان وجنگ طلبان آرام نخواهند گرفت [2015 Jul] 
*بند"ميم" وصيت‌نامه خمينی و جلوگيری از ورود زنان به ورزشگاه! [2015 Jun] 
*پزشکی که مجری حکم قصاص شود یک مُجرم وقابل تعقیب است . [2015 Mar] 
*نقل جمله «من شارلی هستم» در ایران مجازات دارد! [2015 Jan] 
*آیت الله اصلاح طلب : بهائی نه حق تحصیل دارد نه حقوق شهروندی!  [2014 Dec] 
*آمران بمعروف (اوباش اسیدپاش وچاقوکش) بسیجی اند و گوش بفرمان رهبر  [2014 Dec] 
*علم الهدی (امام جمعه مشهد) نگران جام زهر و مردن رهبر است ! [2014 Nov] 
*قصه یونس پیامبر واعدام محسن امیراصلانی ! [2014 Sep] 
*باریکه غزه نمایشگاه توحش هردو طرفِ جنگ [2014 Jul] 
*عراق درآستانه تجزیه و دور جدیدی ازجنگهای خونین مذهبی . [2014 Jun] 
*تعریف جُرم سیاسی درمجلس شوربای اسلامی ! [2014 May] 
*بهاره هدایت : «به زنده دفن شدن محکو م نشده ایم»  [2014 May] 
*شیرین کردن جام زهررهبر با اعدام و شکنجه وحمله به زندانیان سیاسی ! [2014 Apr] 
*عارف نبود قاتل بود! [2014 Mar] 
*حقوق بشر، چشم اسفندیارحکومت خودکامه خامنه ای .  [2014 Mar] 
*فرزانه مرادی، قربانی قانون قصاص و جامعه مردسالار [2014 Mar] 
*حقوق شهروندی پيش‌کِش، از حقوق و اختيارات خود دفاع کنيد آقای روحانی! [2014 Feb] 
* دیکتاتورها اصلاح نمی شوند ، سرنگون میشوند ، آقای حجاریان !  [2014 Feb] 
*سوریه ولبنان وعراق قربانی«داعش وماعش» [2014 Jan] 
*مدّاح ششلول‌بند و مهاجم «شکوفا» شده است!  [2014 Jan] 
*قوه قضائیه عامل فساد و بی عدالتی وناامنی درجامعه [2014 Jan] 
*ماهی حکومت اسلامی از سر و دُم گنديده است [2014 Jan] 
*جنجال‌آفرينی سه قوه جمهوری اسلامی برای اثبات يک دروغ!  [2013 Dec] 
* دیدارنمایندگان پارلمان اروپا با دو چهره نامدار و سوزش کیهان شّر. [2013 Dec] 
*نخودسیاهِ منشورحقوق شهروندی با چاشنی اعدام ! [2013 Dec] 
*گفتمان جدائی دين از دولت ضرورت امروز است [2013 Nov] 
*انفجار سفارت و نعل وارونه سفير خامنه‌ای در لبنان [2013 Nov] 
*زن ستیزی و شیعه سالاری در فرمان رهبربرای افزایش جمعیت  [2013 Nov] 
*«برادران قاچاقچی» درجه می‌گيرند، خرده‌پاها اعدام می‌شوند! [2013 Nov] 
*دادگاه بلخ است نه قوه قضائیه ! [2013 Oct] 
*چرا خامنه ای آقای توفیقی را از گردونه خارج ساخت؟  [2013 Oct] 
*همجنس‌گرايان ايران، بی‌دفاع‌ترين گروه اجتماعی [2013 Oct] 
*لگدپرانی کيهان شريعتمداری به جام زهر رهبر! [2013 Oct] 
*لنگه کفش و نیروهای خودسر(بخوانید نوچه های رهبر)  [2013 Oct] 
*روضه خوانی«قهرمانانه» آقای روحانی درسازمان ملل متحد . [2013 Sep] 
*«نرمش قهرمانانه» همان جام زهر است [2013 Sep] 
*باند خامنه‌ای شريک جنايات در سوريه [2013 Sep] 
*خانم وآقای رجوی! به نشستن درلانه عقرب خاتمه دهید [2013 Sep] 
*اتحاد سکولار – دمکرات های جمهوریخواه درآینده ای نزدیک . [2013 Aug] 
*روح خمینی : «هرچه فریاد دارید سرتحریم ها بکشید» [2013 Aug] 
* «خود تنظیمی» نام جدید خودسانسوری دردولت اعتدال! [2013 Aug] 
*نقدی بر یک جانبه نگری در نامه زندانیان سیاسی به اوباما [2013 Aug] 
*در صد وهفت سالگی مشروطیت ، شیخ فضل الله نوری هنوز زنده است !  [2013 Aug] 
*رهبرنانجیب ، کمتر از «توبه» رضایت نمیدهد ! [2013 Jul] 
*زياد نخواهيد! عجله نکنيد! مبادا «اعتدال» به‌هم بخورد! [2013 Jul] 
*فرمان رهبر! مرگ تدریجی برای زندانیان سیاسی نافرمان ! [2013 Jul] 
*فرقه رجوی ، تونل اتمی دیگری را درایران کشف کرد !  [2013 Jul] 
*خامنه ای خودکامه از رویدادهای مصر درس بگیرد !  [2013 Jul] 
*اصلاح‌طلبانی که برای بازگشت به قدرت «معتدل» می‌شوند  [2013 Jun] 
*بدون هيچ دليلی - خاک تو سر جليلی! شعارهای اين روزهای مردم [2013 Jun] 
*تجّلی جنبش ملی ایرانیان در جشن پیروزی تیم ملی فوتبال .  [2013 Jun] 
*رأی به آقای روحانی ، رأی به تغییراست نه رأی به حکومت اسلامی [2013 Jun] 
*مقاله [2013 Jun] 
*کمدی مناظره "انتخاباتی" ! در سیمای جمهوری اسلامی ! [2013 Jun] 
*نقدی بر پیام آقای تاج زاده به مردم ایران بمناسبت رد صلاحیت رفسنجانی! [2013 May] 
*پایان دوران طلائی انتخاب بین بد و بدتر و اینک انتخاب بدتر! [2013 May] 
*رهبر، نشانی نوکر"اصلح" را اعلام کرد .  [2013 May] 
*هراس آقای خاتمی از صف آرائی مردم در مقابل جمهوری اسلامی . [2013 May] 
*«حق» مردم ایران ! ازانتخاب بین بد وبدتر تا انتخاب بهترین نوکربرای رهبر!  [2013 Feb] 
*خامنه ای کمتر از توبه و ذوب در ولایت قبول ندارد آقای عبدالله نوری [2013 Jan] 
*پیامی برای تجمع فرانکفورت‎ [2013 Jan] 
*سالگرد پنجاه سالگی کنفدراسیون ، تجربه ای دمکراتیک وموفق .  [2013 Jan] 
*دفاع از زندانيان سياسی - عقيدتی ، مهم ترين وظيفه اپوزيسيون خارج [2012 Dec] 
*جمهوری اسلامی ، آتش بیار جنگ در باریکه غزه . [2012 Nov] 
*سودای کسب قدرت در سایه جنگ وحمله نظامی به ایران  [2012 Oct] 
* کنفراس"غیرمتعهد ها" فرصتی تاریخی برای احیای خیزش سبز [2012 Aug] 
*سخن بگوئید شاه زاده ! [2012 Jul] 
*به احترام زرین تاج قزوینی ، نخستین منادی آزادی زن ایرانی . [2012 Mar] 
* جنبش گسترده تحریم"انتخابات"مقدمه ای است بر وفاق ملی ایرانیان .  [2012 Feb] 
*نامه سرگشاده ای به آقای پرویز ثابتی(مقام امنیتی ساواک)  [2012 Feb] 
* حزب توده ایران هنوز منتقدان را عامل [2012 Feb] 
*بحران سازی به امید باج گیری ، جنگ افروزی به امید خروج از بن بست [2011 Dec] 
*«شاه درون و حلقه منحوسه استبداد» ! [2011 Nov] 
*طرح «کنگره ملی» و فقدان اراده ملی [2011 Oct] 
*LC چيست؟  [2011 Oct] 
*سرنگونی قذافی ، وسوسه ی«دخالت محدود نظامی خارجی»! [2011 Aug] 
* مردم سوریه را دریابیم ، «سکوت شما ، ما را میکُشد»  [2011 Aug] 
*امروز مبارک در قفس آهنی و فردا خامنه ای ، اسد و قذافی و... [2011 Aug] 
*وداع با دروازه بان محبوب ایران ، فرصتی برای خیزشی دیگرعلیه دیکتاتور [2011 May] 
*فردا جوانان ایران زمین «حرام» بودن چهارشنبه سوری را به شما نشان خواهند داد ! [2011 Mar] 
*«ای رجال ایران ، زن مگر بشر نیست؟» [2011 Mar] 
*روز 25 بهمن ماه ، زنگ سرنگونی خامنه ای به صدا در خواهد آمد [2011 Feb] 
*ازمیدان آزادی تهران تا میدان آزادی قاهره ، در چهار پرده  [2011 Feb] 
*کسی هست که صدای رودابه های ایران را بشنود ؟! [2011 Jan] 
*ادامه اعدام ها: کسی نیست جلوی این وحشی ها را بگیرد؟  [2011 Jan] 
*بر محور دفاع از زندانیان سیاسی و قطع شکنجه و اعدام و سنگسار متحد شویم [2011 Jan] 
*این همه اعدام و خون ریزی برای چیست؟ [2011 Jan] 
*نقدی بر « نقش رسانه ها در اعدام شهلا جاهد»  [2010 Dec] 
*تکرار توّحش جمهوری اسلامی درسومالی ، دعوت به تماشای اعدام !  [2010 Nov] 
*آقای کروبی و بهانه «روز قدس»!  [2010 Aug] 
*نه حماس وحزب الله نماینده فلسطین ولبنان اند و نه آقای کدیورسخنگوی جنبش سبز [2010 Jul] 
*مجوّزسرنگونی حکومت فقیه خون ریز را از کجا باید گرفت ؟ [2010 Jun] 
*حلقه ی دار برگردن شیرین ! حلقه ی ُگل برگردن قاتل بختیار!  [2010 May] 
*«امام راحل و خرد جمعی» !؟ این را چگونه باورکنیم آقای موسوی؟!  [2010 Apr] 
*خیزش سبزملی در چهارشنبه سرخ باستانی [2010 Mar] 
*آخوند هرزه ای که ما را به تکرارکشتار 67 تهدید میکند! او را بهتربشناسید [2010 Mar] 
*آقای رفسنجانی ! 31 سال توطئه گری و خیانت به مردم ایران کافی نیست ؟ [2010 Feb] 
*پرده آخرکودتا: خواندن آیه های یأس و شکست در گوش مردم ! [2010 Feb] 
*لحظه ای است تاریخی، به مار زخمی ولایت فقیه فرصت ندهیم  [2010 Feb] 
*استراتژی کودتاچیان : خانه نشین کردن مخالفان در روز 22 بهمن [2010 Feb] 
*برای مهار جنبش ، رهبر به خواص روی آورده است [2010 Jan] 
*بهائی ، مرغ عزا وعروسی در توبره خونین شریعت مداران [2010 Jan] 
*طرح لبنانیزه کردن ایران در بیت کودتا کلید خورد  [2010 Jan] 
* ساطورخونین"محارب" آخرین تدبیرفاشیسم ولایت فقیه  [2010 Jan] 
*از شب یلدا گذشتیم به استقبال طلوع خورشید برویم  [2009 Dec] 
*عقل و وجدانتان کجاست آقایان؟ مردم را وارد بازی قاتلان نکنید [2009 Dec] 
*دنیاخروش دانشجویان ایران را شنید ، خامنه ای خبیث نشنید !  [2009 Dec] 
*موج سواران سبز اسلامی و مخالفت با شعار «جمهوری ايرانی» [2009 Oct] 
*فاشیسم جمهوری اسلامی توهّم است یا یک واقعیت ملموس؟ [2008 Feb]