ساطورخونین"محارب" آخرین تدبیرفاشیسم ولایت فقیه
بهروز ستوده

جنایت و خونریزی کودتاچیان برای حفظ  ولایت فقیه که ازابتدای تأسیس پایه هایش برخون بنا نهاده شده  و ملت وکشوری را به تباهی کشانده وارد فاز جدیدی گردیده است ، ستاد رهبری بیت کودتا که ازقدرت بیکران مردم ایران در خیزش تاسوعا و عاشورا به وحشت افتاده و سرنگونی خود را زودآیند می بینند بجای تسلیم در برابر اراده ملت سلحشورایران ، برای به تأخیر انداختن مرگ محتوم خویش ، راه خطرناک و بی بازگشت سرکوب شدیدتر، خون ریزی بیشتر و دستگیری بیشتر را در پیش گرفته است .

1- وقتی که پس ازاعلام نتایج انتخابات قلابی اسلامی ، ملیون ها تن از مردم دلیرایران دراعتراض به کودتای انتخاباتی جمهوری اسلامی به خیابان ها آمدند ، جانیان گوش بفرمان بیت کودتا مردم بی سلاح را به گلوله بستند  و در بلندگوهای خود دمیدند که  اعتراض کنندگان به نتایج انتخابات اسلامی  یک مشت " خس وخاشاک و غرب زده  و هوادار انقلاب رنگی اند که سرکوب شدند ".

2- وقتی که مردم ایران در "روزقدس" با خیزش ملیونی خود  درخیابانهای تهران وشهرستانها از جمهوری ایرانی سخن گفتند و علاوه بر شعارهائی از قبیل مرگ بردیکتاتور و مرگ برخامنه ای ، شعار :"نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران " را هم بر شعارهای خود اضافه کردند  بیت کودتا دربلندگوهای خود دمید که : " اعتراض کنندگان  یک مشت منافق و سلطنت طلب اند  که همگی آنان دشمن اسلام و حکومت الهی اند و از اسرائیل و امریکا دستور می گیرند."

3- وقتی که در خیزش  13 آبان ، مردم  دانا و سلحشور ایران با سالگرد خیمه شب بازی ضد انسانی گروگانگیری  جمهوری اسلامی  فاصله گرفتند و در شعارهای خود عمده ترین حامیان خارجی  حکومت ولایت فقیه را نشانه رفتند و در خیابانهای تهران وشهرستانها فریاد برآوردند که : " روسیه کشورم را رها کن ، چین برو گمشو" بلندگوهای بیت کودتا  ادعا کردند که :" مخالفان نظام مقدس اسلامی همگی از عوامل استکبار جهانی اند که در روزقدس تعدادشان حد اکثربه پنج هزار نفر هم نمی رسید  و توسط نیروهای انتظامی سرکوب شدند "

4- وقتی که برای جلوگیری از خیزش 16 آذر صدها دانشجوی  مبارز و فعالان سیاسی و اجتماعی را از

پیش دستگیر کردند و در روز موعود نیز اراذل و اوباش حکومتی خشونت وسرکوب را به اوج رساندند

بلندگوهای بیت کودتا ادعا کردند که : " چون در مراسم 16 آذر، ضد انقلاب و عوامل اسکتبار جهانی که تعداشان حد اکثر به هزار ودویست نفر هم نمی رسید عکس امام را آتش زدند و به حریم مقدس ارزش های نظام اسلامی توهین کردند ! نیروهای انتظامی از این پس هیچ حرکت مخالفی را تحمل نخواهد کرد."

5- وقتی که در جریان تشییع جنازه آیت الله منتظری علیرغم ممنوعیت و بستن راه ها ،  ملیون ها نفر بطور خود جوش به خیابانها ریختند و در قم و تهران و واصفهان و نجف آباد و سایرشهرهای ایران فریاد برآوردند که: "خامنه ای ننگت باد ، منتظری روح ات شاد" بلندگوهای بیت کودتا اعلام کردند که: " نیروهای انتظامی و بسیج مردمی بر اوضاع  کاملاً مسلط اند و تدابیر امنیتی شدیدی اتخاذ شده است که در روزهای تاسوعا وعاشورا  کوچکترین حرکت  جریان نفاق سبز را در نطفه خفه سازند"

6- وسرانجام در خیزش عمومی و سرتاسری تاسوعا و عاشورا ، ملت ایران بدرستی خامنه ای کودتاچی را در جایگاه یزید نشاند و برای هزارمین بار با صدای بلند اعلام کرد که : " رهبرما قاتل است  ولایت اش باطل است ، کسی که می گوید عادل است قاتل است ولایت اش باطل است" اراذل واوباش حکومتی که از چند هفته قبل خودرا برای چنین روزی آماده کرده بودند  در روزعاشورا وحشی گری های خود را به اوج رساندند ، دوباره وبرای چندمین بار مردم بی سلاح وبی دفاع را به گلوله بستند ، در زیر چرخ های  ماشین له کردند ، از روی پل به زیر افکندند که درمجموع حاصل اش دهها  کشته ، هزاران مجروح و هزاران دستگیری و زندانی بوده است .

در جریان خیزش عاشورا علیرغم توحش نیروهای انتظامی حکومت اسلامی و اراذل و اوباش لباس شخصی ، تاریخ ایران  صحنه هائی از تمدن ، متانت و بزرگ منشی  جنبش آزادیخواهانه مردم ایران را به ثبت رسانید .  درعکس ها و فیلم های خیزش مردم در روز عاشورا  صحنه هائی مشاهده می شود که وقتی برخی از چماقداران اوباش در محاصره مردم  گرفتار می آیند و مردم خشمگین قصد کتک زدن و مجازات آنان را دارند  زنان شیردل ایرانی  خود را سپر قرار داده  و نمی گذارند که مردم خشمگین به آنان آسیبی  وارد سازند. در این فیلم ها صدای زنان و مردان آزاده  ی ایران را می شنویم که می گویند " آنها را نزنید ، ما مثل آنها وحشی نیستیم ، بگذارید بروند و پیام  کرامت و شرافت انسانی ما را به دوستان وحشی خود برسانند" و این اوج اخلاق انسانی و نیک اندیشی مردمی است که از هفت ماه پیش تا به امروز مورد  کشتار و سرکوب و تجاور قرار گرفته اند .  تاریخ تمدن بشری چنین صحنه هائی را از یاد نخواهد برد  آنچنان که صحنه های جنایت و توحش دارودسته ی فاشیست ولایت خامنه ای  را هم از یاد نخواهد برد .

ودر فردای  خیزش ملی و سرتاسری عاشورا ، وقتی که ترس مرگ سرتاپای وجود خامنه ای فرتوت و دارودسته تبهکارش را فرا گرفته بود ، تهی مغزان بیت کودتا  برای مقابله با جنبش آزادیخواهانه و عدالت جویانه مردم ایران باز چاره  را  در تشدید خشونت و اعمال جنایت بیشر جستجو کردند  و این بار علاوه بر دستگاههای تبلیغاتی و دروغ پرداز حکومتی ، از منبرها و محراب های مساجد و نمازهای جمعه نیزفتوای آدم کشی بیشتر و سرکوب بیشتر مردم  ایران صادرگردید .

در پی صدور فتوای "محارب" بودن دستگیرشدگان مراسم عاشورا از جانب  چند آخوند افسار گسیخته  و آدم خوار ، ابراهیم رئیسی معاون قوه قضائیه حکومت خون وجنون اسلامی نیز به صدا درآمد و در مصاحبه ای تلویزیونی ضمن استناد به قوانین ضد بشری جمهوری اسلامی ، اعمال و رفتار شرکت کنندگان در مراسم عاشورا را  مصداق "محاربه" دانست  و  وعده داد  که دستگیر شدگان را بااین اتهام مجازات خواهند کرد . این عنصر جنایتکار در ازجمله  چنین گفت: « محاربه به معنی جنگ است و در عنوان فقهی به کسی [محارب] می گویند که در مقابل خدا، رسول خدا، و حکم آنان بایستد و شمشیر بکشد و سلب امنیت عمومی بکند و اگر برخی خواص درباره حرمت شکنی های روز عاشورا اعلام مواضع و برائت نکنند در همه جرایم شریک هستند و بر این اساس حتما مجازات خواهند شد.»

بدین ترتیب حکومت فاسد و جنایت پیشه ولایت فقیه پس از هفت ماه اعمال خشونت ، کشتار و تجاوز به جوانان این سرزمین اینک به درجه ای از ورشکستگی  رسیده است که می خواهد  دستگیر شدگان بی گناه مراسم عاشورا را به جرم محاربه با  "خدا  و رسول خدا" محاکمه  و اعدام کند تا بلکه  مردم ایران را  مرعوب ساخته و از ادامه راه آزادیخواهی باز دارد . غافل از اینکه اگر حتی کسی بخواهد به این اتهام  قلابی و من درآوردی وجاهت قانونی بدهد ، این نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی و  اراذل و اوباش لباس شخصی بوده اند که علیه مردم بیگناه ایران "محاربه" کرده اند ، طی هفت ماه گذشته همیشه این نیروها بوده اند که به مردم حمله ور شده اند ،  اسلحه و گاز اشک آور و چماق و باتون  در دست چه کسانی بوده و  علیه چه کسانی بکار گرفته شده است ؟ خون چه کسانی بر زمین جاری شده است ؟ سر وسینه چه کسانی دریده شده است ؟ و  چه کسانی مورد تجاوز قرار گرفته اند ؟ و اینک معاون ملعون قوه قضائیه حکومت ولایت فقیه در اوج وقاحت و بی شرمی ، تمام مظلومان و  آسیب دیدگان را در جایگاه مجرم و "محارب" قرار می دهد و  طناب دار و اعدام را به آنان وعده می دهد . کسی نیست که از این جانوران وحشی و افسار گسیخته سئوال کند که این مردم ستمدیده و شریف که شما آدمکشان حرفه ای در اطاق های توطئه برای شکست دادن آنان نقشه می کشید با کدام  خدا و پیغمبر جنگیده اند که  شما به نیابت از جانب  خدا و پیغمبر مجازات مرگ را برای این مردم در نظر گرفته اید ؟ آیا 30 سال جنایت و  تبهکاری بنام خدا و پیغمبر کافی نیست ؟ بس کنید این همه عوامفریبی را شیادان خون آشام که این بار اگر خود را به "آسمان هفتم" هم برسانید و  پهلو به پهلوی "خدا وپیغمبر" خویش بنشینید مردم دلیر و جان به لب رسیده ایران  شما را از آنجا بزیر خواهند کشید .

اتهام "محارب" که سیدعلی خامنه ای و باند تبهکارش این روزها به عنوان آخرین برگ جنایت از آستین خود درآورده اند درست همان اتهامی است که حکومت اسلامی با توسل به آن در دهه 1360 هزاران تن از دگراندیشان ایران را  اعدام نمود و  به مدت 30 سال سکوت قبرستان را بر میهن ما حکمفرما ساخت . سیدعلی خامنه ای و باند نظامی – امنیتی پیرامون او  تصور می کنند که این بار هم می توانند با توسل به حربه زنگ زده  و رسوای "محارب" مانند سالهای 60 ، فضای رعب و وحشت را بر جامعه مسلط گرداند و مردم را خانه نشین سازند !  خامنه ای جانی و تمامی کسانی که طی 30 سال گذشته در دریائی از خون فرزندان این آب  وخاک غوطه ور شده اند بدانند که  این بار حتی ساطور قصابی "محارب" هم نمی تواند این ملت بپا خواسته را  از حرکت به سوی برچیدن نظام اسارت بار  ولایت فقیه  باز دارد . بگذار جنایتکاران حکومت مطلقه فقیه در واپسین دم حیات ننگین خود از ترس مرگ باز هم چنگ و دندان نشان دهند و باز هم ساطور قصابی "محارب" را  از غلاف چرکین و خون آلوده ی خود  بیرون کشند ،  این بار مردم قهرمان ایران از  راهی که  در پیش گرفته اند باز نخواهند گشت .

12 دی ماه 1388

2 ژانویه 2010   

منبع:پژواک ایران


بهروز ستوده

فهرست مطالب بهروز ستوده در سایت پژواک ایران 

*پیوستن ۱۴ زن شیردل ایرانی به جنبش ملی «نه به جمهوری اسلامی» خجسته باد [2019 Aug] 
*تجّلی یک حرکت ملی وفراگروهی در حمایت از بیانیه ۱۴ فعال مدنی،سیاسی وحقوق بشری داخل کشور ‏ [2019 Jul] 
* انقلابی که حس رهبرش به ایران "هیچ" بود، وطنش اسلام وهدفش کسب قدرت بود [2019 Feb] 
*اقای رضا پهلوی ! با طناب دیکتاتورپرورها وچاپلوس ها به چاه نروید [2019 Jan] 
*حسن روحانی درسازمان ملل چه دروغ هائی خواهد گفت وچه راست هائی را کتمان خواهد کرد؟ [2018 Sep] 
*به هوش باشید! سپاه، بسیج، قوه قضائیه و شورای نگهبان و... برای تقلب بسیج شده‌اند [2017 May] 
*حماس مرزهای اسرائیل را به رسمیت شناخت، ولایت فقیه همچنان به دنبال نابودی این کشور است [2017 May] 
*روسیه و جمهوری اسلامی شریک جنایت های بشاراسد در سوریه [2017 Apr] 
*درمراسم ۲۲ بهمن شرکت نکنید، به خامنه ای وحکومت فقیه مشروعیت ندهید [2017 Feb] 
*مرقد«امام راحل» است یا محل دفن «ساکت فتنه»  [2017 Jan] 
*بازیگرسینما از «کرامات» سردارسلیمانی میگوید! [2016 Oct] 
*آیا جمهوری اسلامی کمتراز حکومت ارتیره علیه بشریت مرتکب جنایت شده است!؟ [2016 Jun] 
*به یاد تراب حق شناس، نقدی برنوشته آقای تقی رحمانی. [2016 Feb] 
* رؤیای حضانت کعبه! جدال بی پایان ولایت فقیه شیعه با آل سعود وهابی [2016 Jan] 
*مرزهای ناشناخته مرگ و زندگی [2015 Sep] 
*باتوافق وین دل واپسان وجنگ طلبان آرام نخواهند گرفت [2015 Jul] 
*بند"ميم" وصيت‌نامه خمينی و جلوگيری از ورود زنان به ورزشگاه! [2015 Jun] 
*پزشکی که مجری حکم قصاص شود یک مُجرم وقابل تعقیب است . [2015 Mar] 
*نقل جمله «من شارلی هستم» در ایران مجازات دارد! [2015 Jan] 
*آیت الله اصلاح طلب : بهائی نه حق تحصیل دارد نه حقوق شهروندی!  [2014 Dec] 
*آمران بمعروف (اوباش اسیدپاش وچاقوکش) بسیجی اند و گوش بفرمان رهبر  [2014 Dec] 
*علم الهدی (امام جمعه مشهد) نگران جام زهر و مردن رهبر است ! [2014 Nov] 
*قصه یونس پیامبر واعدام محسن امیراصلانی ! [2014 Sep] 
*باریکه غزه نمایشگاه توحش هردو طرفِ جنگ [2014 Jul] 
*عراق درآستانه تجزیه و دور جدیدی ازجنگهای خونین مذهبی . [2014 Jun] 
*تعریف جُرم سیاسی درمجلس شوربای اسلامی ! [2014 May] 
*بهاره هدایت : «به زنده دفن شدن محکو م نشده ایم»  [2014 May] 
*شیرین کردن جام زهررهبر با اعدام و شکنجه وحمله به زندانیان سیاسی ! [2014 Apr] 
*عارف نبود قاتل بود! [2014 Mar] 
*حقوق بشر، چشم اسفندیارحکومت خودکامه خامنه ای .  [2014 Mar] 
*فرزانه مرادی، قربانی قانون قصاص و جامعه مردسالار [2014 Mar] 
*حقوق شهروندی پيش‌کِش، از حقوق و اختيارات خود دفاع کنيد آقای روحانی! [2014 Feb] 
* دیکتاتورها اصلاح نمی شوند ، سرنگون میشوند ، آقای حجاریان !  [2014 Feb] 
*سوریه ولبنان وعراق قربانی«داعش وماعش» [2014 Jan] 
*مدّاح ششلول‌بند و مهاجم «شکوفا» شده است!  [2014 Jan] 
*قوه قضائیه عامل فساد و بی عدالتی وناامنی درجامعه [2014 Jan] 
*ماهی حکومت اسلامی از سر و دُم گنديده است [2014 Jan] 
*جنجال‌آفرينی سه قوه جمهوری اسلامی برای اثبات يک دروغ!  [2013 Dec] 
* دیدارنمایندگان پارلمان اروپا با دو چهره نامدار و سوزش کیهان شّر. [2013 Dec] 
*نخودسیاهِ منشورحقوق شهروندی با چاشنی اعدام ! [2013 Dec] 
*گفتمان جدائی دين از دولت ضرورت امروز است [2013 Nov] 
*انفجار سفارت و نعل وارونه سفير خامنه‌ای در لبنان [2013 Nov] 
*زن ستیزی و شیعه سالاری در فرمان رهبربرای افزایش جمعیت  [2013 Nov] 
*«برادران قاچاقچی» درجه می‌گيرند، خرده‌پاها اعدام می‌شوند! [2013 Nov] 
*دادگاه بلخ است نه قوه قضائیه ! [2013 Oct] 
*چرا خامنه ای آقای توفیقی را از گردونه خارج ساخت؟  [2013 Oct] 
*همجنس‌گرايان ايران، بی‌دفاع‌ترين گروه اجتماعی [2013 Oct] 
*لگدپرانی کيهان شريعتمداری به جام زهر رهبر! [2013 Oct] 
*لنگه کفش و نیروهای خودسر(بخوانید نوچه های رهبر)  [2013 Oct] 
*روضه خوانی«قهرمانانه» آقای روحانی درسازمان ملل متحد . [2013 Sep] 
*«نرمش قهرمانانه» همان جام زهر است [2013 Sep] 
*باند خامنه‌ای شريک جنايات در سوريه [2013 Sep] 
*خانم وآقای رجوی! به نشستن درلانه عقرب خاتمه دهید [2013 Sep] 
*اتحاد سکولار – دمکرات های جمهوریخواه درآینده ای نزدیک . [2013 Aug] 
*روح خمینی : «هرچه فریاد دارید سرتحریم ها بکشید» [2013 Aug] 
* «خود تنظیمی» نام جدید خودسانسوری دردولت اعتدال! [2013 Aug] 
*نقدی بر یک جانبه نگری در نامه زندانیان سیاسی به اوباما [2013 Aug] 
*در صد وهفت سالگی مشروطیت ، شیخ فضل الله نوری هنوز زنده است !  [2013 Aug] 
*رهبرنانجیب ، کمتر از «توبه» رضایت نمیدهد ! [2013 Jul] 
*زياد نخواهيد! عجله نکنيد! مبادا «اعتدال» به‌هم بخورد! [2013 Jul] 
*فرمان رهبر! مرگ تدریجی برای زندانیان سیاسی نافرمان ! [2013 Jul] 
*فرقه رجوی ، تونل اتمی دیگری را درایران کشف کرد !  [2013 Jul] 
*خامنه ای خودکامه از رویدادهای مصر درس بگیرد !  [2013 Jul] 
*اصلاح‌طلبانی که برای بازگشت به قدرت «معتدل» می‌شوند  [2013 Jun] 
*بدون هيچ دليلی - خاک تو سر جليلی! شعارهای اين روزهای مردم [2013 Jun] 
*تجّلی جنبش ملی ایرانیان در جشن پیروزی تیم ملی فوتبال .  [2013 Jun] 
*رأی به آقای روحانی ، رأی به تغییراست نه رأی به حکومت اسلامی [2013 Jun] 
*مقاله [2013 Jun] 
*کمدی مناظره "انتخاباتی" ! در سیمای جمهوری اسلامی ! [2013 Jun] 
*نقدی بر پیام آقای تاج زاده به مردم ایران بمناسبت رد صلاحیت رفسنجانی! [2013 May] 
*پایان دوران طلائی انتخاب بین بد و بدتر و اینک انتخاب بدتر! [2013 May] 
*رهبر، نشانی نوکر"اصلح" را اعلام کرد .  [2013 May] 
*هراس آقای خاتمی از صف آرائی مردم در مقابل جمهوری اسلامی . [2013 May] 
*«حق» مردم ایران ! ازانتخاب بین بد وبدتر تا انتخاب بهترین نوکربرای رهبر!  [2013 Feb] 
*خامنه ای کمتر از توبه و ذوب در ولایت قبول ندارد آقای عبدالله نوری [2013 Jan] 
*پیامی برای تجمع فرانکفورت‎ [2013 Jan] 
*سالگرد پنجاه سالگی کنفدراسیون ، تجربه ای دمکراتیک وموفق .  [2013 Jan] 
*دفاع از زندانيان سياسی - عقيدتی ، مهم ترين وظيفه اپوزيسيون خارج [2012 Dec] 
*جمهوری اسلامی ، آتش بیار جنگ در باریکه غزه . [2012 Nov] 
*سودای کسب قدرت در سایه جنگ وحمله نظامی به ایران  [2012 Oct] 
* کنفراس"غیرمتعهد ها" فرصتی تاریخی برای احیای خیزش سبز [2012 Aug] 
*سخن بگوئید شاه زاده ! [2012 Jul] 
*به احترام زرین تاج قزوینی ، نخستین منادی آزادی زن ایرانی . [2012 Mar] 
* جنبش گسترده تحریم"انتخابات"مقدمه ای است بر وفاق ملی ایرانیان .  [2012 Feb] 
*نامه سرگشاده ای به آقای پرویز ثابتی(مقام امنیتی ساواک)  [2012 Feb] 
* حزب توده ایران هنوز منتقدان را عامل [2012 Feb] 
*بحران سازی به امید باج گیری ، جنگ افروزی به امید خروج از بن بست [2011 Dec] 
*«شاه درون و حلقه منحوسه استبداد» ! [2011 Nov] 
*طرح «کنگره ملی» و فقدان اراده ملی [2011 Oct] 
*LC چيست؟  [2011 Oct] 
*سرنگونی قذافی ، وسوسه ی«دخالت محدود نظامی خارجی»! [2011 Aug] 
* مردم سوریه را دریابیم ، «سکوت شما ، ما را میکُشد»  [2011 Aug] 
*امروز مبارک در قفس آهنی و فردا خامنه ای ، اسد و قذافی و... [2011 Aug] 
*وداع با دروازه بان محبوب ایران ، فرصتی برای خیزشی دیگرعلیه دیکتاتور [2011 May] 
*فردا جوانان ایران زمین «حرام» بودن چهارشنبه سوری را به شما نشان خواهند داد ! [2011 Mar] 
*«ای رجال ایران ، زن مگر بشر نیست؟» [2011 Mar] 
*روز 25 بهمن ماه ، زنگ سرنگونی خامنه ای به صدا در خواهد آمد [2011 Feb] 
*ازمیدان آزادی تهران تا میدان آزادی قاهره ، در چهار پرده  [2011 Feb] 
*کسی هست که صدای رودابه های ایران را بشنود ؟! [2011 Jan] 
*ادامه اعدام ها: کسی نیست جلوی این وحشی ها را بگیرد؟  [2011 Jan] 
*بر محور دفاع از زندانیان سیاسی و قطع شکنجه و اعدام و سنگسار متحد شویم [2011 Jan] 
*این همه اعدام و خون ریزی برای چیست؟ [2011 Jan] 
*نقدی بر « نقش رسانه ها در اعدام شهلا جاهد»  [2010 Dec] 
*تکرار توّحش جمهوری اسلامی درسومالی ، دعوت به تماشای اعدام !  [2010 Nov] 
*آقای کروبی و بهانه «روز قدس»!  [2010 Aug] 
*نه حماس وحزب الله نماینده فلسطین ولبنان اند و نه آقای کدیورسخنگوی جنبش سبز [2010 Jul] 
*مجوّزسرنگونی حکومت فقیه خون ریز را از کجا باید گرفت ؟ [2010 Jun] 
*حلقه ی دار برگردن شیرین ! حلقه ی ُگل برگردن قاتل بختیار!  [2010 May] 
*«امام راحل و خرد جمعی» !؟ این را چگونه باورکنیم آقای موسوی؟!  [2010 Apr] 
*خیزش سبزملی در چهارشنبه سرخ باستانی [2010 Mar] 
*آخوند هرزه ای که ما را به تکرارکشتار 67 تهدید میکند! او را بهتربشناسید [2010 Mar] 
*آقای رفسنجانی ! 31 سال توطئه گری و خیانت به مردم ایران کافی نیست ؟ [2010 Feb] 
*پرده آخرکودتا: خواندن آیه های یأس و شکست در گوش مردم ! [2010 Feb] 
*لحظه ای است تاریخی، به مار زخمی ولایت فقیه فرصت ندهیم  [2010 Feb] 
*استراتژی کودتاچیان : خانه نشین کردن مخالفان در روز 22 بهمن [2010 Feb] 
*برای مهار جنبش ، رهبر به خواص روی آورده است [2010 Jan] 
*بهائی ، مرغ عزا وعروسی در توبره خونین شریعت مداران [2010 Jan] 
*طرح لبنانیزه کردن ایران در بیت کودتا کلید خورد  [2010 Jan] 
* ساطورخونین"محارب" آخرین تدبیرفاشیسم ولایت فقیه  [2010 Jan] 
*از شب یلدا گذشتیم به استقبال طلوع خورشید برویم  [2009 Dec] 
*عقل و وجدانتان کجاست آقایان؟ مردم را وارد بازی قاتلان نکنید [2009 Dec] 
*دنیاخروش دانشجویان ایران را شنید ، خامنه ای خبیث نشنید !  [2009 Dec] 
*موج سواران سبز اسلامی و مخالفت با شعار «جمهوری ايرانی» [2009 Oct] 
*فاشیسم جمهوری اسلامی توهّم است یا یک واقعیت ملموس؟ [2008 Feb]