این همه اعدام و خون ریزی برای چیست؟
بهروز ستوده

در زاهدان 4 نفر دیگر و در قم 8 نفر به دار آویخته شدند  و دستگاه  خون ریز قضاوت اسلامی ، اعدامهای بیشتری را هم در روزهای آینده  وعده داده است . فقط به کارنامه جنایت یک ماه گذشته ی جمهوری اسلامی نگاه کنید و شتاب آدم کشی و درنده خوئی رژیم را ملاحظه نمائید ، راستی رژیمی  که مدعی است  ریشه "فتنه" را از بیخ و بُن  خشکانده است و  سران اش را هم بزودی  محاکمه و مجازات خواهد کرد از چه می ترسد که هر از چند روز بی گناهانی را با اتهامات واهی به بالای دار می فرستد ، مگر نه اینکه کودتاچیان تبهکار طی یکسال و نیم گذشته و به ضرب کشتارهای خیابانی و زندان و تجاوز و شکنجه ، مدعی اند که کنترل اوضاع را بدست گرفته اند وحکومت نظامی پنهان و آشکار خود را در تمامی زوایای جامعه برقرار ساخته اند ، پس این همه اعدام و آدم کشی برای چیست ؟ این همه چوبه دار و پیکرهای جوانان بی گناه این سرزمین در بالای آنها برای چیست؟

ظاهراً نیروهای نظامی و انتظامی و اراذل و اوباش لباس شخصی برهمه جا و همه چیز تسلط دارند ، طرح حذف یارانه ها نیز گویا با موفقیت به مرحله اجرا در آمده است و امامان نمازهای جمعه در داخل و حزب الله لبنان و حماس فلسطین هم درخارج ، همچنان درمدح و مشروعیت رهبری سید علی خامنه ای شعار می دهند و مخالفان بیت رهبری را عامل صهیونیسم و استکبار جهانی می خوانند! اما هرکس که نداند شخص خامنه ای و باند تبهکار پیرامون او بهتر از هرکس دیگری به وخامت وبحرانی که سرتاپای جمهوری اسلامی را فرا گرفته است واقف اند، بی  تردید شخص خامنه ای که اعدام ها و دستگیری ها و شکنجه ها و تجاوزها و محاکمات فرمایشی با صلاحدید و مستقیماً زیر نظراو صورت گرفته و می گیرد ، خوب می داند که این بار مانند به خاک وخون کشیدن جنبش دانشجوئی در سال 1376 نیست که بتوان ریاکارانه با چند قطره اشک از دانشجویان دانشگاه  "دلجوئی" بعمل آورد و بین خود و اراذل و اوباشی که جنایات کوی دانشگاه را در آن زمان مرتکب شدند فاصله ایجاد نمود . حماقت خامنه ای در پشتیبانی و حمایت از باند امنیتی کودتاچی  احمدی نژاد و اقدامات تبهکارانه بعدی آنان ،  این بار امکان هر مانور ریاکارانه ای را از خامنه ای سلب نموده است ، روی همین اصل است که خامنه ای بهتر از هرکسی می داند که این بار از همه سو انگشت اتهام  بسوی  شخص او دراز است و این  اوست که بر آتشفشانی از خشم  و تنفر مردم ایران نشسته است و هیچ راه بازگشتی را برای خود باقی نگذارده است .

آری خامنه ای قاتل و جنایتکاران پیرامون او خوب می دانند  که در پشت سیمای آرام وغم زده ی  خیابانهای تهران و شهرستانها که به ضرب و زور کشتارهای خیابانی و برپا کردن چوبه های دار و پرکردن زندانها و شکنجه گاهها از زنان و مردان آزادیخواه ایرانی حاصل گردیده است ، آتشفشانی در غلیان و جوش و خروش است  که اگر این آتشفشان سر باز نماید در یک چشم بهم زدن همه آنان را به خاکستر بدل خواهد ساخت . خامنه ای و باند تبهکارش از این غلیان و جوش وخروش ، شب و روز در وحشت به سر می برند و علت شتاب در اعدام  جوانان بی گناه ، صدور احکام سنگین برای  فعالان جنبش زنان ، دانشجوئی ، کارگری  ، روزنامه نگاران و نویسندگان ، وکلا و هنرمندان  و هر چه بیشتر عرصه را بر زندانیان سیاسی تنگ کردن  همه را می بایستی  در همین ترس و وحشت کودتاچیان از غلیان آتشفشانی که برآن نشسته اند  جستجو کرد .

خامنه ای و باند امنیتی پیرامون او، فاز اول کودتای انتخاباتی خود را با موفقیت به انجام رساندند و توانستند قدرت را به هر ترتیبی که بود در دست خود حفظ نمایند  اما برای اینکه موفقیت فاز اول هرکودتائی تثبیت شود لازمه اش این است که فاز دوم کودتا نیز که همانا مرعوب و خاموش ساختن جامعه و گستردن روحیه شکست  و یأس در اذهان عمومی می باشد با موفقیت به انجام رسد که باند کودتاچی خامنه ای در فاز دوم کودتا شکست خورده اند. جانیان کودتاچی هرچه کشته اند و زندان و تجاوز وشکنجه کرده اند نتوانسته اند که روحیه ی شکست و یأس و ناامیدی را بر مردم ایران و فعالان سیاسی و جنبش های اجتماعی غالب سازند که اگر توانسته بودند دیگر نیازی به این همه اعدام پی در درپی و دامن زدن به خشم وتنفر بیشر نداشتند .  اگر براستی آنچنانکه کودتاچیان و بلندگوهای دروغ پردازشان روزانه صدها بارتکرار میکنند که : « به حول و قوه الهی فتنه گران شکست خورده و منکوب شده اند » دیگر این همه خشنونت و چنگ ودندان نشان دادن برای چیست ؟  جزاین است که کودتاچیان ابله هنوز تصور می کنند که با تکرار و تشدید آدم کشی و ایجاد فضای رعب و وحشت می توان روحیه شکست و ناامیدی  را در میان مردم بپاخاسته ایران جاری ساخت ؟ و البته این تصوّر ابلهانه ی باند کودتاچی حاکم برمیهن ما تا واپسین دم حیات ننگین شان ادامه خواهد یافت و هرچه به لحظه سقوط  و مرگ نزدیک ترشوند مرتکب جنایات بیشتری خواهند شد ، تمام رژیم های فاشیستی قرن بیستم  چنین بوده و چنین کرده اند و باند فاشیستی خامنه ای که یکی از ته مانده های آن دوران است  در این میان مستثنی نیست.

و سخن آخر اینکه همه شرایط برای تشییع جنازه رژیم فاسد و جنایتکار جمهوری اسلامی  فراهم است و هرگاه اراده ملی ایرانیان به حرکت درآید این رژیم تبهکار دیری نخواهد پائید که به زیر خاک رود  و جز یک نام ننگین چیزی ازآن باقی نماند . در هیچ زمانی و تا بدین حد  این رژیم ضدبشری  مشروعیت خود را در میان مردم ایران از دست  نداده  و به  پرتگاه سقوط نزدیک نشده بوده  است ، در حال حاضر تنها جائی که مشروعیت جمهوری اسلامی هنوز پا برجاست  در میان اراذل و اوباش شرور و چاقوکشان  ولگردان بسیجی  و گروههای تروریستی در برخی از کشورهای عربی است که آنهم اگر روزی دلارهای بادآورده نفت ایران به حلقومشان سرازیر نشود دیگر برای جمهوری اسلامی سینه نخواهند زد .

درست است که کودتاچیان آدم کش خیابانهای تهران و شهرستانها را به اشغال خود  درآورده اند و  چنین وانمود می کنند که براوضاع مسلط اند ولی دهها عرصه دیگر برای مبارزه و نافرمانی مدنی بر روی  جامعه ای که اراده  کرده است از زیر یوغ  حکومت قرون وسطائی جمهوری اسلامی بیرون بیاید و نظم نوینی را جایگزین قوانین عصر حجری نماید  باز است  که ورود به این  عرصه ها می تواند شریان های حیاتی رژیم ضدبشر حاکم را قطع واین رژیم را به لحظه مرگ محتوم نزدیک تر نماید . بدون شک فعالان جنبش رهائی بخش و مدنی ملت سلحشور ایران اشکال و شیوه های کارآمد نافرمانی های مدنی را در بستر یک جنبش ملی و سراسری  ، در میان اقشار و طبقات مختلف جامعه تبلیغ و ترویج خواهند کرد و گرگ وحشی و خونین پوزه جمهوری اسلامی را در هرگوشه بدام خواهند انداخت و لحظه مرگش را نزدیک تر خواهند ساخت . به امید آن روز.
 
بهروز ستوده
 

12 دی ماه 1389

2 ژانویه 2011

 

 

 

منبع:پژواک ایران


بهروز ستوده

فهرست مطالب بهروز ستوده در سایت پژواک ایران 

*پیوستن ۱۴ زن شیردل ایرانی به جنبش ملی «نه به جمهوری اسلامی» خجسته باد [2019 Aug] 
*تجّلی یک حرکت ملی وفراگروهی در حمایت از بیانیه ۱۴ فعال مدنی،سیاسی وحقوق بشری داخل کشور ‏ [2019 Jul] 
* انقلابی که حس رهبرش به ایران "هیچ" بود، وطنش اسلام وهدفش کسب قدرت بود [2019 Feb] 
*اقای رضا پهلوی ! با طناب دیکتاتورپرورها وچاپلوس ها به چاه نروید [2019 Jan] 
*حسن روحانی درسازمان ملل چه دروغ هائی خواهد گفت وچه راست هائی را کتمان خواهد کرد؟ [2018 Sep] 
*به هوش باشید! سپاه، بسیج، قوه قضائیه و شورای نگهبان و... برای تقلب بسیج شده‌اند [2017 May] 
*حماس مرزهای اسرائیل را به رسمیت شناخت، ولایت فقیه همچنان به دنبال نابودی این کشور است [2017 May] 
*روسیه و جمهوری اسلامی شریک جنایت های بشاراسد در سوریه [2017 Apr] 
*درمراسم ۲۲ بهمن شرکت نکنید، به خامنه ای وحکومت فقیه مشروعیت ندهید [2017 Feb] 
*مرقد«امام راحل» است یا محل دفن «ساکت فتنه»  [2017 Jan] 
*بازیگرسینما از «کرامات» سردارسلیمانی میگوید! [2016 Oct] 
*آیا جمهوری اسلامی کمتراز حکومت ارتیره علیه بشریت مرتکب جنایت شده است!؟ [2016 Jun] 
*به یاد تراب حق شناس، نقدی برنوشته آقای تقی رحمانی. [2016 Feb] 
* رؤیای حضانت کعبه! جدال بی پایان ولایت فقیه شیعه با آل سعود وهابی [2016 Jan] 
*مرزهای ناشناخته مرگ و زندگی [2015 Sep] 
*باتوافق وین دل واپسان وجنگ طلبان آرام نخواهند گرفت [2015 Jul] 
*بند"ميم" وصيت‌نامه خمينی و جلوگيری از ورود زنان به ورزشگاه! [2015 Jun] 
*پزشکی که مجری حکم قصاص شود یک مُجرم وقابل تعقیب است . [2015 Mar] 
*نقل جمله «من شارلی هستم» در ایران مجازات دارد! [2015 Jan] 
*آیت الله اصلاح طلب : بهائی نه حق تحصیل دارد نه حقوق شهروندی!  [2014 Dec] 
*آمران بمعروف (اوباش اسیدپاش وچاقوکش) بسیجی اند و گوش بفرمان رهبر  [2014 Dec] 
*علم الهدی (امام جمعه مشهد) نگران جام زهر و مردن رهبر است ! [2014 Nov] 
*قصه یونس پیامبر واعدام محسن امیراصلانی ! [2014 Sep] 
*باریکه غزه نمایشگاه توحش هردو طرفِ جنگ [2014 Jul] 
*عراق درآستانه تجزیه و دور جدیدی ازجنگهای خونین مذهبی . [2014 Jun] 
*تعریف جُرم سیاسی درمجلس شوربای اسلامی ! [2014 May] 
*بهاره هدایت : «به زنده دفن شدن محکو م نشده ایم»  [2014 May] 
*شیرین کردن جام زهررهبر با اعدام و شکنجه وحمله به زندانیان سیاسی ! [2014 Apr] 
*عارف نبود قاتل بود! [2014 Mar] 
*حقوق بشر، چشم اسفندیارحکومت خودکامه خامنه ای .  [2014 Mar] 
*فرزانه مرادی، قربانی قانون قصاص و جامعه مردسالار [2014 Mar] 
*حقوق شهروندی پيش‌کِش، از حقوق و اختيارات خود دفاع کنيد آقای روحانی! [2014 Feb] 
* دیکتاتورها اصلاح نمی شوند ، سرنگون میشوند ، آقای حجاریان !  [2014 Feb] 
*سوریه ولبنان وعراق قربانی«داعش وماعش» [2014 Jan] 
*مدّاح ششلول‌بند و مهاجم «شکوفا» شده است!  [2014 Jan] 
*قوه قضائیه عامل فساد و بی عدالتی وناامنی درجامعه [2014 Jan] 
*ماهی حکومت اسلامی از سر و دُم گنديده است [2014 Jan] 
*جنجال‌آفرينی سه قوه جمهوری اسلامی برای اثبات يک دروغ!  [2013 Dec] 
* دیدارنمایندگان پارلمان اروپا با دو چهره نامدار و سوزش کیهان شّر. [2013 Dec] 
*نخودسیاهِ منشورحقوق شهروندی با چاشنی اعدام ! [2013 Dec] 
*گفتمان جدائی دين از دولت ضرورت امروز است [2013 Nov] 
*انفجار سفارت و نعل وارونه سفير خامنه‌ای در لبنان [2013 Nov] 
*زن ستیزی و شیعه سالاری در فرمان رهبربرای افزایش جمعیت  [2013 Nov] 
*«برادران قاچاقچی» درجه می‌گيرند، خرده‌پاها اعدام می‌شوند! [2013 Nov] 
*دادگاه بلخ است نه قوه قضائیه ! [2013 Oct] 
*چرا خامنه ای آقای توفیقی را از گردونه خارج ساخت؟  [2013 Oct] 
*همجنس‌گرايان ايران، بی‌دفاع‌ترين گروه اجتماعی [2013 Oct] 
*لگدپرانی کيهان شريعتمداری به جام زهر رهبر! [2013 Oct] 
*لنگه کفش و نیروهای خودسر(بخوانید نوچه های رهبر)  [2013 Oct] 
*روضه خوانی«قهرمانانه» آقای روحانی درسازمان ملل متحد . [2013 Sep] 
*«نرمش قهرمانانه» همان جام زهر است [2013 Sep] 
*باند خامنه‌ای شريک جنايات در سوريه [2013 Sep] 
*خانم وآقای رجوی! به نشستن درلانه عقرب خاتمه دهید [2013 Sep] 
*اتحاد سکولار – دمکرات های جمهوریخواه درآینده ای نزدیک . [2013 Aug] 
*روح خمینی : «هرچه فریاد دارید سرتحریم ها بکشید» [2013 Aug] 
* «خود تنظیمی» نام جدید خودسانسوری دردولت اعتدال! [2013 Aug] 
*نقدی بر یک جانبه نگری در نامه زندانیان سیاسی به اوباما [2013 Aug] 
*در صد وهفت سالگی مشروطیت ، شیخ فضل الله نوری هنوز زنده است !  [2013 Aug] 
*رهبرنانجیب ، کمتر از «توبه» رضایت نمیدهد ! [2013 Jul] 
*زياد نخواهيد! عجله نکنيد! مبادا «اعتدال» به‌هم بخورد! [2013 Jul] 
*فرمان رهبر! مرگ تدریجی برای زندانیان سیاسی نافرمان ! [2013 Jul] 
*فرقه رجوی ، تونل اتمی دیگری را درایران کشف کرد !  [2013 Jul] 
*خامنه ای خودکامه از رویدادهای مصر درس بگیرد !  [2013 Jul] 
*اصلاح‌طلبانی که برای بازگشت به قدرت «معتدل» می‌شوند  [2013 Jun] 
*بدون هيچ دليلی - خاک تو سر جليلی! شعارهای اين روزهای مردم [2013 Jun] 
*تجّلی جنبش ملی ایرانیان در جشن پیروزی تیم ملی فوتبال .  [2013 Jun] 
*رأی به آقای روحانی ، رأی به تغییراست نه رأی به حکومت اسلامی [2013 Jun] 
*مقاله [2013 Jun] 
*کمدی مناظره "انتخاباتی" ! در سیمای جمهوری اسلامی ! [2013 Jun] 
*نقدی بر پیام آقای تاج زاده به مردم ایران بمناسبت رد صلاحیت رفسنجانی! [2013 May] 
*پایان دوران طلائی انتخاب بین بد و بدتر و اینک انتخاب بدتر! [2013 May] 
*رهبر، نشانی نوکر"اصلح" را اعلام کرد .  [2013 May] 
*هراس آقای خاتمی از صف آرائی مردم در مقابل جمهوری اسلامی . [2013 May] 
*«حق» مردم ایران ! ازانتخاب بین بد وبدتر تا انتخاب بهترین نوکربرای رهبر!  [2013 Feb] 
*خامنه ای کمتر از توبه و ذوب در ولایت قبول ندارد آقای عبدالله نوری [2013 Jan] 
*پیامی برای تجمع فرانکفورت‎ [2013 Jan] 
*سالگرد پنجاه سالگی کنفدراسیون ، تجربه ای دمکراتیک وموفق .  [2013 Jan] 
*دفاع از زندانيان سياسی - عقيدتی ، مهم ترين وظيفه اپوزيسيون خارج [2012 Dec] 
*جمهوری اسلامی ، آتش بیار جنگ در باریکه غزه . [2012 Nov] 
*سودای کسب قدرت در سایه جنگ وحمله نظامی به ایران  [2012 Oct] 
* کنفراس"غیرمتعهد ها" فرصتی تاریخی برای احیای خیزش سبز [2012 Aug] 
*سخن بگوئید شاه زاده ! [2012 Jul] 
*به احترام زرین تاج قزوینی ، نخستین منادی آزادی زن ایرانی . [2012 Mar] 
* جنبش گسترده تحریم"انتخابات"مقدمه ای است بر وفاق ملی ایرانیان .  [2012 Feb] 
*نامه سرگشاده ای به آقای پرویز ثابتی(مقام امنیتی ساواک)  [2012 Feb] 
* حزب توده ایران هنوز منتقدان را عامل [2012 Feb] 
*بحران سازی به امید باج گیری ، جنگ افروزی به امید خروج از بن بست [2011 Dec] 
*«شاه درون و حلقه منحوسه استبداد» ! [2011 Nov] 
*طرح «کنگره ملی» و فقدان اراده ملی [2011 Oct] 
*LC چيست؟  [2011 Oct] 
*سرنگونی قذافی ، وسوسه ی«دخالت محدود نظامی خارجی»! [2011 Aug] 
* مردم سوریه را دریابیم ، «سکوت شما ، ما را میکُشد»  [2011 Aug] 
*امروز مبارک در قفس آهنی و فردا خامنه ای ، اسد و قذافی و... [2011 Aug] 
*وداع با دروازه بان محبوب ایران ، فرصتی برای خیزشی دیگرعلیه دیکتاتور [2011 May] 
*فردا جوانان ایران زمین «حرام» بودن چهارشنبه سوری را به شما نشان خواهند داد ! [2011 Mar] 
*«ای رجال ایران ، زن مگر بشر نیست؟» [2011 Mar] 
*روز 25 بهمن ماه ، زنگ سرنگونی خامنه ای به صدا در خواهد آمد [2011 Feb] 
*ازمیدان آزادی تهران تا میدان آزادی قاهره ، در چهار پرده  [2011 Feb] 
*کسی هست که صدای رودابه های ایران را بشنود ؟! [2011 Jan] 
*ادامه اعدام ها: کسی نیست جلوی این وحشی ها را بگیرد؟  [2011 Jan] 
*بر محور دفاع از زندانیان سیاسی و قطع شکنجه و اعدام و سنگسار متحد شویم [2011 Jan] 
*این همه اعدام و خون ریزی برای چیست؟ [2011 Jan] 
*نقدی بر « نقش رسانه ها در اعدام شهلا جاهد»  [2010 Dec] 
*تکرار توّحش جمهوری اسلامی درسومالی ، دعوت به تماشای اعدام !  [2010 Nov] 
*آقای کروبی و بهانه «روز قدس»!  [2010 Aug] 
*نه حماس وحزب الله نماینده فلسطین ولبنان اند و نه آقای کدیورسخنگوی جنبش سبز [2010 Jul] 
*مجوّزسرنگونی حکومت فقیه خون ریز را از کجا باید گرفت ؟ [2010 Jun] 
*حلقه ی دار برگردن شیرین ! حلقه ی ُگل برگردن قاتل بختیار!  [2010 May] 
*«امام راحل و خرد جمعی» !؟ این را چگونه باورکنیم آقای موسوی؟!  [2010 Apr] 
*خیزش سبزملی در چهارشنبه سرخ باستانی [2010 Mar] 
*آخوند هرزه ای که ما را به تکرارکشتار 67 تهدید میکند! او را بهتربشناسید [2010 Mar] 
*آقای رفسنجانی ! 31 سال توطئه گری و خیانت به مردم ایران کافی نیست ؟ [2010 Feb] 
*پرده آخرکودتا: خواندن آیه های یأس و شکست در گوش مردم ! [2010 Feb] 
*لحظه ای است تاریخی، به مار زخمی ولایت فقیه فرصت ندهیم  [2010 Feb] 
*استراتژی کودتاچیان : خانه نشین کردن مخالفان در روز 22 بهمن [2010 Feb] 
*برای مهار جنبش ، رهبر به خواص روی آورده است [2010 Jan] 
*بهائی ، مرغ عزا وعروسی در توبره خونین شریعت مداران [2010 Jan] 
*طرح لبنانیزه کردن ایران در بیت کودتا کلید خورد  [2010 Jan] 
* ساطورخونین"محارب" آخرین تدبیرفاشیسم ولایت فقیه  [2010 Jan] 
*از شب یلدا گذشتیم به استقبال طلوع خورشید برویم  [2009 Dec] 
*عقل و وجدانتان کجاست آقایان؟ مردم را وارد بازی قاتلان نکنید [2009 Dec] 
*دنیاخروش دانشجویان ایران را شنید ، خامنه ای خبیث نشنید !  [2009 Dec] 
*موج سواران سبز اسلامی و مخالفت با شعار «جمهوری ايرانی» [2009 Oct] 
*فاشیسم جمهوری اسلامی توهّم است یا یک واقعیت ملموس؟ [2008 Feb]