فردا جوانان ایران زمین «حرام» بودن چهارشنبه سوری را به شما نشان خواهند داد !
بهروز ستوده

ترس و وحشت از مردم ایران  سر تا پای رژیم فاسد و رو به زوال جمهوری اسلامی را فرا گرفته است . هراس از برپائی  خیزشی دیگر و این بار قدرتمند تر و کوبنده تر  از پیش در شب چهارشنبه سوری ، شریعت مداران حاکم را بر آن داشته است که فتوای حرام بودن چهارشنبه سوری را صادر نمایند ، که اتفاقاً این  فتوا  را باید به فال نیک گرفت چونکه می تواند عزم و اراده ملت ایران و بویژه نسل جوان این کشور  را برای هرچه با شکوه تر برگزار نمودن چهارشنبه سوری و جشن های نوروزی امسال استوارتر سازد .

یک  هفته پیش ، هراس جمهوری اسلامی از خیزش زنان ایران به مناسبت روز جهانی زن ، خیابان های تهران و شهرستانها را به پادگان تبدیل کرد ، اینک معلوم نیست که جانیان حاکم بر میهن ما ،  فردا شب که قرار است ملیون ها جوان ایرانی در هر کوی و برزن فریاد آزادیخواهی خود را با شعله های آتش چهارشنبه سوری در آمیزند چه خواهند کرد ؟ آیا برای به اجرا درآوردن  فتوای آیت الله مکارم شیرازی و  سایر تهی مغزان ضدبشر و ضد ایرانی ، بر سر هر کوی و برزن تانک و توب مستقر خواهند کرد !؟      

 یکی از معنانی واژه سوری درزبان فارسی باستان ، رنگ سرخ است و چهارشنبه سوری اشاره به سرخی آتشی است که نیاکان ما در آخرین چهارشنبه هرسال ، شب را در کنار شعله های گرمی بخش آن ، با شادی و رقص و پایکوبی به روز می رساندند و سرخی آتش را به چشمه ی حیات بخش خورشید جهان تاب می سپردند  و سپس به استقبال جشن های با شکوه و شادی بخش نوروزی  می رفتند  . در روزگاران قدیم ، پیش از آنکه به زور و ضرب شمشیر و کشتار های وحشیانه ، فرهنگ خون و مرگ و ماتم را برسرمین ما مسلط  شود و  پیش از آنکه فرهنگ شادی و نشاط  و عشق و زندگی با فتوای شریعت مداران حرام گردد ، نیاکان ما مردمی بودند که معنی عشق و شادی و ارزش های عناصر طبیعت را می فهمیدند ، با آن زندگی می کردند .و برای هریک احترام قائل می شدند . منادیان مرگ و ماتم  و روضه خوانی ، قرن ها دراین سرزمین بر سر هر منبر و محراب ، جشن های شادی آفرین ایرانیان را نکوهش کردند و آنان  از برافروختن آتش در شب چهارشنبه سوری برحذر داشتند که : "این آتش برخلاف شرع مقدس و دین مبین اسلام  و یاد آور آئین آتش پرستی است "! اما قرن ها موعظه وتهدید برای خاموش کردن آتش چهارشنبه سوری مؤثر واقع نگردید و پدران ما ، جشن های زیبای نوروزی و آتش چهارشنبه سوری را ازنسلی به نسل دیگر سپردند تا رسید  به نسل من و شما یعنی نسل انقلاب بهمن 1357 خورشیدی ،  نسلی که از بد حادثه دیو را فرشته انگاشت و به امید آزادی ، استقلال و عدالت اجتماعی ، این بار با دست خود ، قومی وحشی و ضدبشر و ضدایرانی را برسرنوشت خویش مسلط گردانید ، قومی که برای ویران ساختن ایران از اعماق چاههای جمکران سر در آوردند و دین و دولت را به هم آمیختند تا همه چیز و از جمله هویت ایرانی  مردم این سرزمین را در"اسلام ناب محمدی"! خود ذوب نمایند .
 دستاربندان سیه دل و مرگ آفرین که قرن ها در رکاب شاهان مستبد و خودکامه خدمت کرده و خطبه های "ظل السلطان"ی را بنام آنان خوانده بودند ، از فردای تأسیس حکومت اسلامی که تمام قدرت دولتی و پول نفت ایران را  به چنگ آورده بودند از همان ابتدا ، مذبوحانه تلاش فراوان کردند که چهارشنبه سوری و سایر سنت های زیبای  ایرانیان را به "خرافه پرستی" ! منتسب سازند و مردم ایران را از برپا نمودن آئین های نوروزی برحذر دارند ، ولی هرچه در این راه بیشترتلاش کردند مردم این سرزمین و بویژه نسل جوان ایران در حفظ و نگهداری آئین های زیبای باستانی خود بیشترکوشیدند تا جائی که امروزه این جشن ها و بویژه جشن چهارشنبه سوری به پرچم مقاومت ملی و مبارزه ای برای احیای فرهنگ و تمدن ایرانی در مقابل توحش و بی فرهنگی حکومت ضدایرانی جمهوری اسلامی تبدیل شده است  .
سخن آخر : چهارشنبه سوری امسال که امروز در آستانه ی آن قرار داریم ، مصادف گردیده است با اوج گیری مجدد جنبش سبز ملی ایران و آغاز فروپاشی حکومت دینی در ایران ، در هفته گذشته  صدها تن از مادران ، خواهران ، همسران و دختران ایرانی که علیه تبعیض ها و تحقیر های قانونی و غیر قانونی به خیابان آمده بودند مورد ضرب و شتم  اراذل و اوباش حکومت اسلامی قرار گرفتند ، پیش از آن نیز در روزهای  25 بهمن ماه و اول اسفند ماه ، خیابانهای تهران و شهرستانها شاهد خیزش مجدد مردم ایران برای بزیز کشیدن خامنه ای از عرش نیمه خدائی بود.

بیت کودتا با این امید که مقاومت مردم را در هم شکند ،  آقایان موسوی و کروبی و همسران شان که طی ماههای اخیر به نمادهائی از مبارزه آزادیخواهانه مردم تبدیل شده اند را همراه با هزاران زن و مرد ایرانی به بند کشده است ، در مراسم چهار شنبه سوری ، فرصتی است که  آزادی تمامی زندانیان سیاسی و ازجمله آقایان موسوی وکروبی و همسرانشان مطالبه شود .

فردا که چهار شنبه سوری است جوانان ایران در مقابل رژیم خون ریز خامنه ای دست بالا را  خواهند داشت . جبهه چهار شنبه سوری به چند شهر و چند خیابان محدود نمی گردد  ،  سرتاسر ایران و هر کوی و برزنی  می تواند در این شب میدان قدرت نمائی و طرح مطالبات جنبش آزادیخواهانه تمام ایرانیان در مقابل  رژیم جمهوری اسلامی باشد . شب چهار شنبه سوری ، اراذل و اوباش جمهوری اسلامی در محاصره ملیون ها جوان ایرانی قرار خواهند گرفت که در جای جای این سرزمین به سنت دیرینه و برای برگزاری این جشن کهن از خانه های خود بیرون خواهند آمد و در کوچه ها و خیابانهای سرتاسر ایران جاری خواهند شد و  در پرتو  شعله های آتش  به شادی  و رقص و آواز  و مرگ بر  دیکتاتور  خواهند پرداخت . فردا نیز  لرزه دیگری بر اندام  پوسیده و فرتوت جمهوری اسلامی وارد خواهد شد و این لرزه ها آنقدر  ادامه پیدا خواهد کرد تا زمان لرزه بزرگ که در حقیقت لحظه فروپاشی کامل رژیم ضد بشر و ضد ایرانی جمهوری اسلامی فرا رسد . آن لحظه دور نیست . خامنه ای و  جانیان پیرامون او چاره ای ندارند که هرشب با کابوس این لرزه ها به خواب روند تا لحظه ی مرگ شان فرا رسد .

24 اسفند ماه 1389

14 مارس  2011

منبع:پژواک ایران


بهروز ستوده

فهرست مطالب بهروز ستوده در سایت پژواک ایران 

*با دستگیری وزندان، حرکت ملی و فرا گروهی ۱۴ نفرها سرکوب شدنی نیست [2019 Aug] 
*پیوستن ۱۴ زن شیردل ایرانی به جنبش ملی «نه به جمهوری اسلامی» خجسته باد [2019 Aug] 
*تجّلی یک حرکت ملی وفراگروهی در حمایت از بیانیه ۱۴ فعال مدنی،سیاسی وحقوق بشری داخل کشور ‏ [2019 Jul] 
* انقلابی که حس رهبرش به ایران "هیچ" بود، وطنش اسلام وهدفش کسب قدرت بود [2019 Feb] 
*اقای رضا پهلوی ! با طناب دیکتاتورپرورها وچاپلوس ها به چاه نروید [2019 Jan] 
*حسن روحانی درسازمان ملل چه دروغ هائی خواهد گفت وچه راست هائی را کتمان خواهد کرد؟ [2018 Sep] 
*به هوش باشید! سپاه، بسیج، قوه قضائیه و شورای نگهبان و... برای تقلب بسیج شده‌اند [2017 May] 
*حماس مرزهای اسرائیل را به رسمیت شناخت، ولایت فقیه همچنان به دنبال نابودی این کشور است [2017 May] 
*روسیه و جمهوری اسلامی شریک جنایت های بشاراسد در سوریه [2017 Apr] 
*درمراسم ۲۲ بهمن شرکت نکنید، به خامنه ای وحکومت فقیه مشروعیت ندهید [2017 Feb] 
*مرقد«امام راحل» است یا محل دفن «ساکت فتنه»  [2017 Jan] 
*بازیگرسینما از «کرامات» سردارسلیمانی میگوید! [2016 Oct] 
*آیا جمهوری اسلامی کمتراز حکومت ارتیره علیه بشریت مرتکب جنایت شده است!؟ [2016 Jun] 
*به یاد تراب حق شناس، نقدی برنوشته آقای تقی رحمانی. [2016 Feb] 
* رؤیای حضانت کعبه! جدال بی پایان ولایت فقیه شیعه با آل سعود وهابی [2016 Jan] 
*مرزهای ناشناخته مرگ و زندگی [2015 Sep] 
*باتوافق وین دل واپسان وجنگ طلبان آرام نخواهند گرفت [2015 Jul] 
*بند"ميم" وصيت‌نامه خمينی و جلوگيری از ورود زنان به ورزشگاه! [2015 Jun] 
*پزشکی که مجری حکم قصاص شود یک مُجرم وقابل تعقیب است . [2015 Mar] 
*نقل جمله «من شارلی هستم» در ایران مجازات دارد! [2015 Jan] 
*آیت الله اصلاح طلب : بهائی نه حق تحصیل دارد نه حقوق شهروندی!  [2014 Dec] 
*آمران بمعروف (اوباش اسیدپاش وچاقوکش) بسیجی اند و گوش بفرمان رهبر  [2014 Dec] 
*علم الهدی (امام جمعه مشهد) نگران جام زهر و مردن رهبر است ! [2014 Nov] 
*قصه یونس پیامبر واعدام محسن امیراصلانی ! [2014 Sep] 
*باریکه غزه نمایشگاه توحش هردو طرفِ جنگ [2014 Jul] 
*عراق درآستانه تجزیه و دور جدیدی ازجنگهای خونین مذهبی . [2014 Jun] 
*تعریف جُرم سیاسی درمجلس شوربای اسلامی ! [2014 May] 
*بهاره هدایت : «به زنده دفن شدن محکو م نشده ایم»  [2014 May] 
*شیرین کردن جام زهررهبر با اعدام و شکنجه وحمله به زندانیان سیاسی ! [2014 Apr] 
*عارف نبود قاتل بود! [2014 Mar] 
*حقوق بشر، چشم اسفندیارحکومت خودکامه خامنه ای .  [2014 Mar] 
*فرزانه مرادی، قربانی قانون قصاص و جامعه مردسالار [2014 Mar] 
*حقوق شهروندی پيش‌کِش، از حقوق و اختيارات خود دفاع کنيد آقای روحانی! [2014 Feb] 
* دیکتاتورها اصلاح نمی شوند ، سرنگون میشوند ، آقای حجاریان !  [2014 Feb] 
*سوریه ولبنان وعراق قربانی«داعش وماعش» [2014 Jan] 
*مدّاح ششلول‌بند و مهاجم «شکوفا» شده است!  [2014 Jan] 
*قوه قضائیه عامل فساد و بی عدالتی وناامنی درجامعه [2014 Jan] 
*ماهی حکومت اسلامی از سر و دُم گنديده است [2014 Jan] 
*جنجال‌آفرينی سه قوه جمهوری اسلامی برای اثبات يک دروغ!  [2013 Dec] 
* دیدارنمایندگان پارلمان اروپا با دو چهره نامدار و سوزش کیهان شّر. [2013 Dec] 
*نخودسیاهِ منشورحقوق شهروندی با چاشنی اعدام ! [2013 Dec] 
*گفتمان جدائی دين از دولت ضرورت امروز است [2013 Nov] 
*انفجار سفارت و نعل وارونه سفير خامنه‌ای در لبنان [2013 Nov] 
*زن ستیزی و شیعه سالاری در فرمان رهبربرای افزایش جمعیت  [2013 Nov] 
*«برادران قاچاقچی» درجه می‌گيرند، خرده‌پاها اعدام می‌شوند! [2013 Nov] 
*دادگاه بلخ است نه قوه قضائیه ! [2013 Oct] 
*چرا خامنه ای آقای توفیقی را از گردونه خارج ساخت؟  [2013 Oct] 
*همجنس‌گرايان ايران، بی‌دفاع‌ترين گروه اجتماعی [2013 Oct] 
*لگدپرانی کيهان شريعتمداری به جام زهر رهبر! [2013 Oct] 
*لنگه کفش و نیروهای خودسر(بخوانید نوچه های رهبر)  [2013 Oct] 
*روضه خوانی«قهرمانانه» آقای روحانی درسازمان ملل متحد . [2013 Sep] 
*«نرمش قهرمانانه» همان جام زهر است [2013 Sep] 
*باند خامنه‌ای شريک جنايات در سوريه [2013 Sep] 
*خانم وآقای رجوی! به نشستن درلانه عقرب خاتمه دهید [2013 Sep] 
*اتحاد سکولار – دمکرات های جمهوریخواه درآینده ای نزدیک . [2013 Aug] 
*روح خمینی : «هرچه فریاد دارید سرتحریم ها بکشید» [2013 Aug] 
* «خود تنظیمی» نام جدید خودسانسوری دردولت اعتدال! [2013 Aug] 
*نقدی بر یک جانبه نگری در نامه زندانیان سیاسی به اوباما [2013 Aug] 
*در صد وهفت سالگی مشروطیت ، شیخ فضل الله نوری هنوز زنده است !  [2013 Aug] 
*رهبرنانجیب ، کمتر از «توبه» رضایت نمیدهد ! [2013 Jul] 
*زياد نخواهيد! عجله نکنيد! مبادا «اعتدال» به‌هم بخورد! [2013 Jul] 
*فرمان رهبر! مرگ تدریجی برای زندانیان سیاسی نافرمان ! [2013 Jul] 
*فرقه رجوی ، تونل اتمی دیگری را درایران کشف کرد !  [2013 Jul] 
*خامنه ای خودکامه از رویدادهای مصر درس بگیرد !  [2013 Jul] 
*اصلاح‌طلبانی که برای بازگشت به قدرت «معتدل» می‌شوند  [2013 Jun] 
*بدون هيچ دليلی - خاک تو سر جليلی! شعارهای اين روزهای مردم [2013 Jun] 
*تجّلی جنبش ملی ایرانیان در جشن پیروزی تیم ملی فوتبال .  [2013 Jun] 
*رأی به آقای روحانی ، رأی به تغییراست نه رأی به حکومت اسلامی [2013 Jun] 
*مقاله [2013 Jun] 
*کمدی مناظره "انتخاباتی" ! در سیمای جمهوری اسلامی ! [2013 Jun] 
*نقدی بر پیام آقای تاج زاده به مردم ایران بمناسبت رد صلاحیت رفسنجانی! [2013 May] 
*پایان دوران طلائی انتخاب بین بد و بدتر و اینک انتخاب بدتر! [2013 May] 
*رهبر، نشانی نوکر"اصلح" را اعلام کرد .  [2013 May] 
*هراس آقای خاتمی از صف آرائی مردم در مقابل جمهوری اسلامی . [2013 May] 
*«حق» مردم ایران ! ازانتخاب بین بد وبدتر تا انتخاب بهترین نوکربرای رهبر!  [2013 Feb] 
*خامنه ای کمتر از توبه و ذوب در ولایت قبول ندارد آقای عبدالله نوری [2013 Jan] 
*پیامی برای تجمع فرانکفورت‎ [2013 Jan] 
*سالگرد پنجاه سالگی کنفدراسیون ، تجربه ای دمکراتیک وموفق .  [2013 Jan] 
*دفاع از زندانيان سياسی - عقيدتی ، مهم ترين وظيفه اپوزيسيون خارج [2012 Dec] 
*جمهوری اسلامی ، آتش بیار جنگ در باریکه غزه . [2012 Nov] 
*سودای کسب قدرت در سایه جنگ وحمله نظامی به ایران  [2012 Oct] 
* کنفراس"غیرمتعهد ها" فرصتی تاریخی برای احیای خیزش سبز [2012 Aug] 
*سخن بگوئید شاه زاده ! [2012 Jul] 
*به احترام زرین تاج قزوینی ، نخستین منادی آزادی زن ایرانی . [2012 Mar] 
* جنبش گسترده تحریم"انتخابات"مقدمه ای است بر وفاق ملی ایرانیان .  [2012 Feb] 
*نامه سرگشاده ای به آقای پرویز ثابتی(مقام امنیتی ساواک)  [2012 Feb] 
* حزب توده ایران هنوز منتقدان را عامل [2012 Feb] 
*بحران سازی به امید باج گیری ، جنگ افروزی به امید خروج از بن بست [2011 Dec] 
*«شاه درون و حلقه منحوسه استبداد» ! [2011 Nov] 
*طرح «کنگره ملی» و فقدان اراده ملی [2011 Oct] 
*LC چيست؟  [2011 Oct] 
*سرنگونی قذافی ، وسوسه ی«دخالت محدود نظامی خارجی»! [2011 Aug] 
* مردم سوریه را دریابیم ، «سکوت شما ، ما را میکُشد»  [2011 Aug] 
*امروز مبارک در قفس آهنی و فردا خامنه ای ، اسد و قذافی و... [2011 Aug] 
*وداع با دروازه بان محبوب ایران ، فرصتی برای خیزشی دیگرعلیه دیکتاتور [2011 May] 
*فردا جوانان ایران زمین «حرام» بودن چهارشنبه سوری را به شما نشان خواهند داد ! [2011 Mar] 
*«ای رجال ایران ، زن مگر بشر نیست؟» [2011 Mar] 
*روز 25 بهمن ماه ، زنگ سرنگونی خامنه ای به صدا در خواهد آمد [2011 Feb] 
*ازمیدان آزادی تهران تا میدان آزادی قاهره ، در چهار پرده  [2011 Feb] 
*کسی هست که صدای رودابه های ایران را بشنود ؟! [2011 Jan] 
*ادامه اعدام ها: کسی نیست جلوی این وحشی ها را بگیرد؟  [2011 Jan] 
*بر محور دفاع از زندانیان سیاسی و قطع شکنجه و اعدام و سنگسار متحد شویم [2011 Jan] 
*این همه اعدام و خون ریزی برای چیست؟ [2011 Jan] 
*نقدی بر « نقش رسانه ها در اعدام شهلا جاهد»  [2010 Dec] 
*تکرار توّحش جمهوری اسلامی درسومالی ، دعوت به تماشای اعدام !  [2010 Nov] 
*آقای کروبی و بهانه «روز قدس»!  [2010 Aug] 
*نه حماس وحزب الله نماینده فلسطین ولبنان اند و نه آقای کدیورسخنگوی جنبش سبز [2010 Jul] 
*مجوّزسرنگونی حکومت فقیه خون ریز را از کجا باید گرفت ؟ [2010 Jun] 
*حلقه ی دار برگردن شیرین ! حلقه ی ُگل برگردن قاتل بختیار!  [2010 May] 
*«امام راحل و خرد جمعی» !؟ این را چگونه باورکنیم آقای موسوی؟!  [2010 Apr] 
*خیزش سبزملی در چهارشنبه سرخ باستانی [2010 Mar] 
*آخوند هرزه ای که ما را به تکرارکشتار 67 تهدید میکند! او را بهتربشناسید [2010 Mar] 
*آقای رفسنجانی ! 31 سال توطئه گری و خیانت به مردم ایران کافی نیست ؟ [2010 Feb] 
*پرده آخرکودتا: خواندن آیه های یأس و شکست در گوش مردم ! [2010 Feb] 
*لحظه ای است تاریخی، به مار زخمی ولایت فقیه فرصت ندهیم  [2010 Feb] 
*استراتژی کودتاچیان : خانه نشین کردن مخالفان در روز 22 بهمن [2010 Feb] 
*برای مهار جنبش ، رهبر به خواص روی آورده است [2010 Jan] 
*بهائی ، مرغ عزا وعروسی در توبره خونین شریعت مداران [2010 Jan] 
*طرح لبنانیزه کردن ایران در بیت کودتا کلید خورد  [2010 Jan] 
* ساطورخونین"محارب" آخرین تدبیرفاشیسم ولایت فقیه  [2010 Jan] 
*از شب یلدا گذشتیم به استقبال طلوع خورشید برویم  [2009 Dec] 
*عقل و وجدانتان کجاست آقایان؟ مردم را وارد بازی قاتلان نکنید [2009 Dec] 
*دنیاخروش دانشجویان ایران را شنید ، خامنه ای خبیث نشنید !  [2009 Dec] 
*موج سواران سبز اسلامی و مخالفت با شعار «جمهوری ايرانی» [2009 Oct] 
*فاشیسم جمهوری اسلامی توهّم است یا یک واقعیت ملموس؟ [2008 Feb]